Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Červen 2016

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

BAČUVČÍK, Radim. Knihy a čtení : nákupní chování na trzích kulturních produktů 2014. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 248 stran ;. ISBN 978-80-87500-66-8.

GANERI, Anita. Duchové a přízraky : bytosti ze záhrobí. 1. vydání. V Praze : Fragment, 2016. 32 stran . ISBN 978-80-253-2707-4.

GRUŠA, Jiří. Eseje a studie o literatuře a kultuře I . 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2015. 535 s. ;. Dílo Jiřího Gruši ; sv. 2. ISBN 978-80-7485-042-4.

HUBÁČEK, Ondřej. Lokální funkce kultury : teoreticko metodologická východiska evaluace kulturních služeb = Local functions of culture : theoretical-methodological resources for evaluation of cultural services. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. 148 stran ;. ISBN 978-80-7308-569-8.

KOELTZSCH, Ines. Praha rozdělená i sdílená : česko-židovsko-německé vztahy 1918-1938. Vydání první. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 342 stran . Židé - dějiny - paměť ; svazek 03. ISBN 978-80-7422-421-8.

NEVIDITELNÁ LOAJALITA? RAKUŠANÉ, NĚMCI, ČEŠI V ČESKÉ KULTUŘE 19. STOLETÍ (SYMPOZIUM). Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století = Unsichtbare Loyalität? Österreicher, Deutsche und Tschechen in der Kultur der böhmischen Länder des 19. Jahrhunderts : sborník příspěvků z 35. ročníku sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 26.-28. února 2015. Vydání první. Praha : Academia, 2016. 355 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-200-2562-3.

ODENT, Michel. Porod a budoucnost homo sapiens : první kniha o evoluci člověka v souvislosti s tím, jak přicházíme na svět. 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2014. 164 s. ;. ISBN 978-80-7500-052-1.

PITROVÁ, Pavlína. Český rok : lidové tradice a zvyky. 1. vydání. Praha : Fragment, 2016. 66 stran . ISBN 978-80-253-2709-8.

POHUNEK, Jan. Stíny mezi stromy : extravilán v současných pověstech. První vydání. Praha : Národní muzeum, 2015. 179 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7036-450-5.

ŠVIRÁKOVÁ, Eva. Kreativní třída: talent vs. bohatství . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 100 s. ISBN 978-80-87500-48-4.

VLHA, Marek. Mezi starou vlastí a Amerikou : počátky české krajanské komunity v USA 19. století. Vydání 1. Brno : Matice moravská, 2015. 422 stran, xxiv stran obrazových příloh . Knižnice Matice moravské ; svazek 43. ISBN 978-80-87709-13-9.

WALLMAN, James. Jak nás věci zahlcují : více žít, méně mít. Tetčice : Impossible, s.r.o., [2016]. 251 stran ;. ISBN 978-80-87673-18-8.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

DOLNÝ, Aleš. Vážky (Insecta: Odonata) České republiky . Vydání 1. Praha : Academia, 2016. 342 stran . Atlas. ISBN 978-80-200-2503-6.

DRIJVEROVÁ, Martina. Tajemné a kouzelné stromy . 1. vydání. V Brně : Edika, 2016. 87 stran . ISBN 978-80-266-0955-1.

HENDERSON, Mark. Genetika : 50 myšlenek, které musíte znát. Vydání 1. [Praha] : Slovart, 2014. 208 stran . ISBN 978-80-7391-824-8.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AQUATIC OLIGOCHAETA. ISAO 2015 : book of abstracts : 13th International Symposium on Aquatic Oligochaeta : Brno, Czech Republic, 7-11 September 2015. Brno : Masaryk University, 2015. 68 stran ;. ISBN 978-80-210-7910-6.

Krajina jako antropologická čítanka . Vydání první. Praha : Togga, spol. s r.o., 2015. 325 stran . Steam ; 2. svazek. ISBN 978-80-7476-039-6.

LANZA, R. P. Biocentrismus : život a vědomí jako klíče k pochopení skutečné povahy vesmíru. První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2016. 217 stran . ISBN 978-80-7485-068-4.

NYE, Bill. Nepopiratelné : evoluce a věda o stvoření. Praha : Dobrovský s.r.o., 2016. 292 stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-254-4.

RÄTSCH, Christian. Vykuřovadla : dech draka : 72 rostlinných portrétů: etnobotanika, praktické a rituální využití. 2. vydání, revidované. Praha : Kořeny, 2015. 213 stran . ISBN 978-80-905766-8-1.

Rukopisy vsetínského botanika Jana Bubely . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2015. 367 stran . Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí ; číslo 20. ISBN 978-80-87614-44-0.

SHEPHEARD, Paul. Pěstěná divočina, neboli, Co je krajina? . Zlín : Archa, 2016. 201 stran ;. aArchitektura ; svazek 17. ISBN 978-80-87545-41-6.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

CIESLAR, Jiří. Matouš : deník z let 2003-2006. Vydání první. Praha : Torst, 2015. 513 stran ;. ISBN 978-80-7215-512-5.

DAY, Felicia. Jak (ne)být divný na netu : (vzpomínky). Vydání první. V Brně : Jota, 2016. 275 stran . ISBN 978-80-7462-937-2.

JÍLEK, Miroslav. Národní divadlo . 1. vydání. [Praha] : [Miroslav Jílek], 2015. 135 stran . ISBN 978-80-904907-5-8.

KOVAŘÍKOVÁ, Blanka. Herecké balady & romance . Praha : Brána, 2016. 341 stran . ISBN 978-80-7243-866-2.

LOOS, Lina. Kniha bez názvu : prožité příběhy. Hodkovičky : Pragma, [2016]. 284 stran . ISBN 978-80-7349-490-2.

MONTGOMERY, Alice. Jamie Dornan - odstíny touhy : intimní a odhalující. Vydání první. Praha : Brána, 2015. 196 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7243-833-4.

TAYLOR, Richard. Filmová propaganda : Sovětské Rusko a nacistické Německo. Vydání první. Praha : Academia, 2016. 429 stran . Šťastné zítřky ; sv. 20. ISBN 978-80-200-2534-0.

ZEMANOVÁ, Ludmila. Karel Zeman a jeho kouzelný svět . 1. vydání. Brno : CPress, 2015. 261 stran . ISBN 978-80-264-0941-0.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BAČUVČÍK, Radim. Sociální marketingové kampaně v Česku. II.,. Bezpečnost a prevence zranění . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. 266 stran ;. ISBN 978-80-87500-77-4.

Cesty marketingových komunikací : sborník prací studentů marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 242 stran . ISBN 978-80-87500-64-4.

Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi . Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií v nakl. Albert, 2014. 231 s. ISBN 978-80-210-7149-0.

ČESKO. Rozpočet a financování : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, svazky obcí ; Majetek státu ; Podpora regionálního rozvoje : podle stavu k 10.2.2014. Ostrava : Sagit, 2014. 352 s. ;. ÚZ : úplné znění ; č.1017. ISBN 978-80-7488-043-8 (brož.).

DUŠEK, Jiří. Daně z příjmů 2016 : přehledy, daňové a účetní tabulky. Jedenácté vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 208 stran . Účetnictví a daně. ISBN 978-80-271-0036-1.

FABIANKOVÁ, Klára. Role státu v krizových obdobích v první polovině 20. století . Vydání první. Praha : Agentura Pankrác, s.r.o., 2015. 164 stran . ISBN 978-80-86781-29-7.

FULLER, R. Buckminster. Velká celosvětová peněžní loupež . Hodkovičky : Pragma, [2016]. 127 stran ;. ISBN 978-80-7349-493-3.

HNÁTEK, Miloslav. Daňové a nedaňové náklady 2016 . Praha : ESAP, 2016. 230 stran ;.

HOFFMAN, Reid. Spokojený zaměstnanec: váš spojenec . 1. vydání. Praha : Management Press, 2016. 151 stran . ISBN 978-80-7261-283-3.

JECHO, Richard. Baťovské myšlení a jeho aktuálnost . První vydání. [Otrokovice] : Agos, 2016. 106 stran ;. ISBN 978-80-260-9457-9.

JURÁŠKOVÁ, Olga. Budování značky prostřednictvím Public relations . Vyd. 1. Zlín : VeRBuM, 2015. 68 s. ISBN 978-80-87500-63-7.

JURÁŠKOVÁ, Olga. Public relations : --how relationships can create brands that people trust. 1st ed. Zlín : VeRBuM, 2014. 106 s. ISBN 978-80-87500-60-6.

JUŘÍKOVÁ, Martina. Marketing services : opportunities and limits of the implementation in Czech firms. First edition. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2014. 104 stran . ISBN 978-80-87500-61-3.

KARLÍČEK, Miroslav. Role marketingu ve firmách : hlavní problémy, jejich příčiny a možné cesty řešení. 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 98 s., [6] s. obr. příl. ISBN 978-80-87500-56-9.

KLAUS, Václav. Velcí ekonomové jsou mou inspirací . Vydání první. Praha : Institut Václava Klause, 2015. 178 stran ;. Publikace, č. 22/2015. ISBN 978-80-7542-005-3.

KOTYZOVÁ, Pavla. Propagace firmy Baťa do roku 1939 . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 93 stran . ISBN 978-80-87500-70-5.

KOVÁŘ, Pavel. Koleje vpředu, koleje vzadu (dům, který nosím v sobě) : (deset let v budově nádraží nad Tichou Orlicí). Vydání první. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2015. 88 stran . ISBN 978-80-7405-384-9.

KOZÁK, Vratislav. Televizní reklamy českých pivovarů a jejich vnímání . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2014. 92 stran . ISBN 978-80-87500-62-0.

LUKÁŠ, Luděk. Bezpečnostní technologie, systémy a management V. . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 368 stran . ISBN 978-80-87500-67-5.

LUKÁŠ, Luděk. Bezpečnostní technologie, systémy a management IV. : teorie a praxe ochrany majetku a fyzické bezpečnosti. 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 390 s. ISBN 978-80-87500-57-6.

MICHŇOVÁ, Iva. Němčina - Business Deutsch : osobní kontakty, telefonování, korespondence, vyjednávání a prezentace. 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 158 s. Velmi lehce. ISBN 978-80-247-4749-1.

OLINS, Wally. Brand new : nová podoba značek. V Praze : Slovart, 2016. 200 stran . ISBN 978-80-7529-047-2.

PILNÝ, Ivan. Digitální ekonomika : žít nebo přežít. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2016. 216 stran . ISBN 978-80-265-0481-8.

SEKNIČKA, Pavel. Etika v podnikání a hodnoty trhu . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 199 stran . ISBN 978-80-247-5545-8.

SOUKALOVÁ, Radomila. Marketing.. je věda kreativní . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 157 stran . ISBN 978-80-87500-71-2.

STROUKAL, Dominik. Bitcoin : peníze budoucnosti : historie a ekonomie kryptoměn, stručná příručka pro úplné začátečníky. Praha : Ludwig von Mises Institut CZ&SK, 2015. 167 stran . ISBN 978-80-87733-26-4.

ŠVIRÁKOVÁ, Eva. Inovace a tradice, kvalita a kvantita v projektovém managementu . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 138 stran . ISBN 978-80-87500-69-9.

ŠVIRÁKOVÁ, Eva. Kreativní projektový management . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 151 s. ISBN 978-80-87500-58-3.

VESELÝ, Luboš. Jak se těží miliardy? : skutečný příběh Mostecké uhelné. První vydání. Velké Přílepy : Olympia, 2015. 180 stran, 12 stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7376-423-4.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

ALMAAS, A. H. Diamantové srdce. Kniha pátá,. Nevyčerpatelné tajemství . První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2015. 279 stran ;. ISBN 978-80-7500-161-0.

BÉRIAULT, Yves. Boží svědek v propasti zla : život Etty Hillesum. V Kostelním Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2016. 133 stran ;. Osudy ; svazek 64. ISBN 978-80-7195-860-4.

DRUMMOND, Norman. Síla tří : na čem v životě záleží. V Kostelním Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2016. 222 stran ;. Orientace ; svazek 60. ISBN 978-80-7195-846-8.

HAVLÍK, Jiří M. Jan Fridrich z Valdštejna : arcibiskup a mecenáš doby baroka. Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2016. 277 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Velké postavy českých dějin ; svazek 19. ISBN 978-80-7429-628-4.

HAY, Louise L. Život vás miluje : 7 spirituálních cvičení k Miluj svůj život. Hodkovičky : Pragma, [2015]. 246 stran ;. ISBN 978-80-7349-480-3.

HEŘMÁNEK, Pavel. Jan Amos Komenský a Kristina Poniatowská : učenec a vizionářka v době třicetileté války. Vydání první. Praha : NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 215 stran . Knižnice Dějin a současnosti ; 58. svazek. ISBN 978-80-7422-287-0.

CHARVÁT, Martin. Archeologie znaku : vybrané studie k dějinám sémiotiky. Vydání první. Praha : Togga, spol. s r.o. ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Fakultou humanitních studií, 2015. 266 stran ;. Polemos ; 10. svazek. ISBN 978-80-7476-090-7.

IVEREIGH, Austen. Papež reformátor . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 438 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7387-951-8.

KOUTEK, Tomáš. Čeští biskupové a arcibiskupové : 973-2016 : od Dětmara k Dukovi. Vydání první. Praha : Brána : Arcibiskupství Praha, 2016. 219 stran . ISBN 978-80-7243-857-0.

LUHMANN, Niklas. Náboženství společnosti . První české vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 318 stran ;. Limes. ISBN 978-80-246-2882-0.

MAZALOVÁ, Lucie. Eschatologie v díle Jana Husa . Vydání první. Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015. 370 stran . Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, číslo 432. ISBN 978-80-210-7953-3.

O'MALLEY, John W. Jezuité : historie řádu Ignác z Loyoly do současnosti. Hodkovičky : Pragma, [2015]. 116 stran ;. ISBN 978-80-7349-472-8.

PTÁČKOVÁ, Kateřina. Kateřina ze Sieny na cestě ke svatořečení . Vydání: 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2015. 213 stran ;. Monographica ; XIII. ISBN 978-80-7395-943-2.

SOKOL, Jan. Člověk jako osoba : filosofická antropologie. Třetí, rozšířené vydání. Praha : Vyšehrad, 2016. 273 stran ;. Moderní myšlení. ISBN 978-80-7429-682-6.

SOUZENELLE, Annick de. Putovat s Andělem . Vydání první. Praha : Malvern, 2016. 226 stran ;. ISBN 978-80-7530-039-3.

ŠPIDLÍK, Tomáš. Svatý rok milosrdenství : průvodce na každý den. Vydání první. Olomouc : Nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2015. 407 stran ;. Dílo Tomáše Špidlíka ; XXIV. ISBN 978-80-7412-228-6.

TOLSTOJ, Lev Nikolajevič. Království Boží ve vás . Petrovice : ALMI, [2016]. 190 stran ;. ISBN 978-80-87494-20-2.

TROISI, Simone. Smrt nemá poslední slovo . Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2015. 126 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh . Osudy ; svazek 62. ISBN 978-80-7195-838-3.

VURM, Bohumil. Příběh templářů. 3. . Vydání první. Praha : Česká televize : Praga Mystica, 2016. 187 stran . Edice České televize. ISBN 978-80-7404-178-5.

WARNER, Bill. Hadísy : Mohamedova sunna. První vydání. Brno : Centrum pro studium politického islámu, 2015. 91 stran . ISBN 978-80-88089-23-0.

WARNER, Bill. Život Mohameda : síra. 1. vydání. Brno : CSPI International, 2015. 88 stran . ISBN 978-80-88089-06-3.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

HEINECKE, Liz Lee. Zábavné vědecké pokusy pro děti : 52 experimentů, které zvládnete doma v kuchyni. V Praze : Slovart, 2015. 144 stran . ISBN 978-80-7529-028-1.

Hvězdný posel . Vydání první. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2016. 207 stran . ISBN 978-80-87855-38-6.

LENŽA, Libor. Hvězdárna Valašské Meziříčí : historie - současnost : 60 let od otevření hvězdárny pro veřejnost. Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, 2015. 28 stran .

REDFERN, Martin. Země : 50 myšlenek, které musíte znát. Vydání první. [Praha] : Slovart, 2016. 208 stran . ISBN 978-80-7529-100-4.

VONDRÁŠEK, Martin. Akustika hudebních prostorů v České republice. 6 . 1. vydání. V Praze : Nakladatelství Akademie múzických umění, 2015. 110 stran . ISBN 978-80-7331-344-9.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

[Cyklistické výlety ve Středočeském kraji = Bike trips in the Central Bohemia Region. 6.],. Střední Čechy na kole - 11 celodenních výletů z Prahy = Central Bohemia on the bike - 11 one-day trips from Prague. [Praha] : Středočeský kraj, 2014. 20 s.

AMANN, Peter. Kalábrie . České vydání čtvrté, aktualizované. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2016. 128 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7236-962-1.

Barcelona : [inspirace na cesty. 1. vyd. V Brně : Lingea, 2013. 141 s. Berlitz. Průvodce do kapsy. ISBN 978-80-87471-97-5 (brož.).

BLASI, Abigail. Malta a Gozo . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 191 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-1758-8.

BUDDÉE, Gisela. Berlín . České vydání páté, aktualizované. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2016. 127 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7236-961-4.

Červený Kostelec : průvodce městem a okolím. Červený Kostelec : Město Červený Kostelec, 2013. 44 s. ISBN 978-80-260-6441-1.

Čeští jezuité objevují Nový svět : dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657-1741). Vydání první. Praha : Argo, 2015. 831 stran, xvi stran obrazových příloh . Itineraria ; svazek 2. ISBN 978-80-257-1670-0.

DAVID, Petr. Nejkrásnější výlety autem 2 : 40 tras, mapy, popisy zajímavých míst, doporučené vycházky. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 168 stran . Rodinné toulky. ISBN 978-80-242-5210-0.

DE ROSSI, Nicoletta. Apulie . České vydání první. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2016. 128 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7236-959-1.

DI DUCA, Marc. Madeira : do kapsy : zajímavosti, tipy na výlet, vše po ruce. První české vydání. Praha : Svojtka & Co. nakladatelství, 2016. 152 stran . Z řady průvodců Lonely Planet. ISBN 978-80-256-1755-7.

DVOŘÁKOVÁ, Alena. Chodsko = Chodenland = The Chod Area. Praha : Freytag & Berndt, [2014]. 48 stran.

EDER, Christian. Vídeň . České vydání páté, aktualizované. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2016. 128 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7236-964-5.

HANOUSEK, Ladislav. Národní parky a velká města východu a jihu USA . Plzeň : Nakladatelství Kletr, 2015. 219 stran . ISBN 978-80-85822-57-1.

HANOUSEK, Ladislav. Národní parky : národní parky Středozápadu USA ve dvou týdnech. Plzeň : Kletr, [2014]. 204 stran . ISBN 978-80-85822-58-8.

Hodonín. Hodonín : Město Hodonín, 2012. 16 nečíslovaných stran .

Istanbul a egejské pobřeží . I. vydání. V Brně : Lingea, 2015. 141 stran . Lingea průvodce. ISBN 978-80-7508-134-6.

JAMES, Joanna. Nový Zéland . Třetí vydání. Brno : Jota, 2016. 845 stran . Průvodce ; svazek 171. ISBN 978-80-7462-922-8.

Kam za zážitkem nejvíc největším. Praha : Kam po Česku, 2013. 126 s. Kam. ISBN 978-80-260-4258-7 (brož.).

Kanárské ostrovy . I. vydání. V Brně : Lingea, 2015. 143 stran . Lingea průvodce. ISBN 978-80-7508-096-7.

KINTZL, Emil. Verschwundener Böhmerwald . Erste Ausgabe. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 156 stran, 3 nečíslované strany obrazových příloh . Stream. ISBN 978-80-7473-397-0.

KLÖCKER, Harald. Lisabon . České vydání páté, aktualizované. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2016. 128 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7541-000-9.

KLÖCKER, Harald. Tenerife . České vydání páté, aktualizované. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2016. 128 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7541-004-7.

KLVANA, Ilya. Od Pacifiku k Atlantiku : na kajaku kanadskou divočinou. Vyd. 1. Praha : Baset, c2014. 213 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7340-148-1.

KOBLASA, Pavel. Místopis Novohradska . Vydání první. České Budějovice : Veduta, 2015. 211 stran, xxiv stran obrazových příloh . ISBN 978-80-88030-06-5.

KOBLASA, Pavel. Místopis Třeboňska : okolím Třeboně, Lomnice, Veselí a Stráže. Vyd. 1. České Budějovice : Němec Bohumír - Veduta, 2013. 192 s., xxxii s. obr. příl. ISBN 978-80-86829-87-6.

Královéhradecký kraj : muzea, galerie, hvězdárny, rozhledny a technické památky. Hradec Králové : Královéhradecký kraj, 2015. 63 stran .

Královéhradecký kraj : církevní a židovské památky. Hradec Králové : Královéhradecký kraj, 2015. 47 stran .

KŘIVÁNEK, Rostislav. Cestujte za příběhy v Česku . 1. vyd. Praha : CzechTourism, 2014. 28 s. ISBN 978-80-87824-67-2.

KŘIVÁNEK, Rostislav. Cestujte za příběhy : dvanáct tipů kam za zimními zážitky v Česku. 1. vydání. Praha : Česká centrála cestovního ruchu - Czech Tourism, [2014]. 100 stran . ISBN 978-80-7513-045-7.

KŘIVÁNEK, Rostislav. Cestujte za příběhy : sedmnáct tipů na aktivní dovolenou v Česku. 1. vyd. Praha : Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, 2014. 100 s. ISBN 978-80-7513-000-6.

Kuba . I. vydání. V Brně : Lingea, 2015. 143 stran . Lingea průvodce. ISBN 978-80-7508-128-5.

KUČERA, Jiří. Blansko : turistický průvodce. Blansko : Město Blansko, 2014. 40 nečíslovaných stran .

KUKAL, Zdeněk. Geologická paměť krajiny . Vyd. 2. Praha : Česká geologická služba, 2014. 222 s. ISBN 978-80-7075-853-3.

Kyjovsko pro každého : turistický průvodce. Kyjov : Město Kyjov, 2015. 64 stran .

LAUDIN, Radek. Památná místa Járy Cimrmana . První vydání. Praha : Cosmopolis, 2016. 126 stran . ISBN 978-80-247-5798-8.

Lednicko-valtický areál : informace a služby. Lednice : Dobrovolný svazek obcí Lednicko-valtického areálu, [2014]. [48] s.

MACEŠKA, Dušan. Za indiány do Mexika a Guatemaly . Vydání první. [Holešov] : [Dušan Maceška], 2015. 197 stran . ISBN 978-80-260-9429-6.

MACKŮ, Iva. Cesty za příběhy : třináct tipů na poznání kulturního dědictví v Česku. 1. vyd. Praha : Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, 2014. 100 s. ISBN 978-80-87824-69-6.

MACURA, Pavel. Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje . Vizovice : Pro Zlínský kraj zpracoval SHOCart, 2014. 57, 37 s. ISBN 978-80-87833-07-0 (Zlínský kraj brož.).

Maroko . I. vydání. V Brně : Lingea, 2015. 143 stran . Lingea průvodce. ISBN 978-80-7508-097-4.

MATĚJOVIČ, Josef. Studentské cesty . Vydání první. Dobřichovice : KAVA-PECH, 2016. 159 stran . ISBN 978-80-87169-70-4.

MÜLLER-WÖBCKE, Birgit. Dubaj, Emiráty, Omán . České vydání čtvrté, aktualizované. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2016. 128 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7541-003-0.

NEUMANN-ADRIAN, Michael. Istanbul . České vydání šesté, aktualizované. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2016. 128 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7236-957-7.

NOVOTNÝ, Pavel. Průvodce naučnou stezkou Sobotín-Maršíkov . Aktualizované vydání. [Jeseník] : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa CHKO Jeseníky, 2012. 32 stran . ISBN 978-80-87051-71-9.

Obrazový atlas regionů, cyklotras a dvanácti českých divů světa UNESCO. Praha : Klub českých turistů, [2015]. 162 stran, 14 nečíslovaných stran .

Pardubicko : průvodce : pěší trasy, cyklotrasy : tolik blízké--. [Pardubice : Kulturní centrum Pardubice, 2013?]. 20 s.

Po stopách moderní architektury Pardubického kraje : Pavel Janák, Josef Gočár, Karel Řepa, Ladislav Machoň, Vojtěch Vanický. [Pardubice : Destinační společnost Východní Čechy, 2013?]. [28] s.

Praha : historická, vojenská, současná. 3., přepracované vydání. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, [2015]. 65 stran . ISBN 978-80-7278-664-0.

Průvodce po jižní Moravě. [Brno] : Jihomoravský kraj, [2013?]. 101 s.

Řecké ostrovy . 2. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2011. 580 s. Z řady průvodců Lonely Planet. ISBN 978-80-256-0568-4.

SCHERPING, Jan. Dánsko . České vyd. 4., aktualiz. Praha : Jan Vašut, 2013. 132 s. Merian live! ; 38. ISBN 978-80-7236-850-1 (brož.).

SCHERPING, Jan. Kodaň . České vydání první. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2016. 128 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7236-956-0.

SCHÜMANN, Beate. Kuba . České vydání čtvrté, aktualizované. Praha : Jan Vašut, 2016. 128 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7541-002-3.

SCHÜMANN, Beate. Madeira, Porto Santo . České vydání druhé, aktualizované. Praha : Jan Vašut s.r.o., 2016. 128 stran . Merian live!. ISBN 978-80-7541-015-3.

SCHUMANN, Walter. Minerály : 500 nejznámějších minerálů z celého světa : se systémem rychlého určování. Vydání první. Plzeň : Ševčík, 2015. 228 stran . Průvodce přírodou. ISBN 978-80-7306-772-4.

SOCHA, Vladimír. Neznámí dinosauři . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 107 stran . ISBN 978-80-204-3595-8.

STOJAR, Pavel. Město Vsetín = The town of Vsetín. 4. vyd. Vsetín : Město Vsetín, [2014]. 21 stran .

ŠMEHLÍK, Vladimír. Moravskoslezský kraj : turistický průvodce. 1. vyd. Praha : Freytag & Berndt, 2012. 79 s. ISBN 978-80-87503-12-6.

ŠMÍD, Jan. Francie : co v průvodci nenajdete. 1. vydání. [Česko] : vlastním nákladem, [2016]. 373 stran . ISBN 978-80-260-9702-0.

ŠTĚPÁNEK, Otakar. V zemi Mínótaura : vzpomínky přírodovědce. První vydání. Praha : Národní muzeum, 2016. 207 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7036-453-6.

Thajsko . I. vydání. V Brně : Lingea, 2015. 143 stran . Lingea průvodce. ISBN 978-80-7508-098-1.

TOUŠLOVÁ, Iveta. Toulavá kamera 22 . 1. vydání. Praha : Freytag & Berndt : Česká televize, 2016. 237 stran . ISBN 978-80-7445-180-5.

TŮMOVÁ, Jaroslava. Posázaví : historie, kultura, příroda, sport. Postupice : Posázaví o.p.s., 2015. 59 stran . ISBN 978-80-87684-25-2.

Turecko . I. vydání. V Brně : Lingea, 2015. 191 stran . Lingea průvodce. ISBN 978-80-7508-099-8.

Turistická oblast Kladské pomezí : krajina příběhů = region of stories = die Landschaft der Geschichten = kraina baśni. Náchod : Svaz cestovního ruchu Branka, [2015]. 20 nečíslovaných stran .

Výlety z Prahy do srdce Čech : Středočeský kraj. [Praha] : Středočeský kraj ve vydavatelství Agentura Dům, s.r.o., [2015?]. 66 stran . ISBN 978-80-903139-2-7.

ZAPLETAL, Česlav. Město Fryšták . Fryšták : město Fryšták, 2015. 35 stran .

Zlínský kraj : města a obce Zlínského kraje : tradice, historie, památky, turistika, současnost. 4., přeprac. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Proxima Bohemia, 2014. 179 s. ISBN 978-80-905393-4-1 (váz.).

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BAUER, Jan. Zrození českého státu : záhady přemyslovských knížat, aneb, Svatí otrokáři, (všeho) schopní bratrovrazi a zbožní bigamisté. Řitka : Nakladatelství ČAS, 2016. 206 stran . Český ČAS ; XV. svazek. ISBN 978-80-7475-145-5.

ČERNÝ, Viktor. Po stopách 'Ádů : Jižní Arábie v čase a prostoru. Vydání první. Praha : Academia, 2016. 333 stran, 64 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-200-2518-0.

České dědictví UNESCO : seniorům = Czech heritage UNESCO : for seniors. Litomyšl : Sdružení České dědictví UNESCO, [2015?]. 31 stran .

České dědictví UNESCO : tipy na výlet = Czech heritage UNESCO : tips for trip. Litomyšl : Sdružení České dědictví UNESCO, [2015]. 31 stran .

České dědictví UNESCO : aktivní dovolená = Czech heritage UNESCO : active holiday. Litomyšl : Sdružení České dědictví UNESCO, [2015]. 31 stran .

DES CARS, Jean. Sága rodu Habsburků : od Svaté říše římské po Evropskou unii. 1. vyd. Praha : Brána, 2014. 418 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-7243-747-4.

FABIAN, Frank. Největší lži historie, aneb, Jak se falšovaly dějiny . Vydání první. Ústí nad Labem : AOS Publishing, 2015. 365 stran . ISBN 978-80-87624-29-6.

FLORI, Jean. Richard Lví srdce : král a rytíř. Vydání první. Praha : Argo, 2016. 472 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh . Ecce homo ; svazek 22. ISBN 978-80-257-1602-1.

CHOMSKY, Noam. O Palestině . Vydání první. V Olomouci : Broken Books, 2015. 190 stran ;. ISBN 978-80-905309-9-7.

JUNEK, Václav. Cena lidské tváře : drama Dejvic a jejich obyvatel v Květnu 1945. První vydání. Praha : Olympia, 2015. 134 stran, 28 stran obrazových příloh . Dějiny do kapsy ; 3. ISBN 978-80-7376-418-0.

JUNEK, Václav. Protektoři : čtyři portréty z let 1939-1945. Vydání první. Velké Přílepy : Olympia, 2015. 214 stran, 48 stran obrazových příloh v různém stránkování . ISBN 978-80-7376-420-3.

KAVKA, František. Karel IV. : historie života velkého vladaře. Vydání první. Praha : Argo, 2016. 334 stran . Ecce homo ; svazek 23. ISBN 978-80-257-1729-5.

KOLMAŠ, Josef. Pojednání o věcech čínských . Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2015. 271 stran . ISBN 978-80-7429-629-1.

Křeslo pro Fausta 2015 : výběr z besed s předními osobnostmi a přáteli 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, uskutečněných ve Faustově domě v roce 2015. Praha : Galén, [2015]. 147 stran . ISBN 978-80-7492-228-2.

KUBÍKOVÁ, Blanka. Z 13. do 14. komnaty : další rány osudu. Vydání první. Praha : Česká televize, 2016. 202 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-182-2.

KUBITSCHEK, Rudolf. Volary a Volarští . Vydání 1. Volary : Město Volary, 2015. 176 stran . ISBN 978-80-260-9083-0.

KUNC, Antonín. Tajemství šumavského podzemí . Vydání první. Ústí and Labem : AOS Publishing, 2015. 231 stran, 19 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87624-28-9.

KVĚTINA, Petr. Minulost, kterou nikdo nezapsal . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. 656 stran . Antropos ; svazek 6. ISBN 978-80-7465-173-1.

LUTZ, Andreas. Špinavá válka 3 : Alžírsko 1954-1962. Vydání první. Praha : CeskyCestovatel.cz, 2016. 304 stran, xvi stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87657-13-3.

LUTZ, Andreas. Špinavá válka 2 : Alžírsko 1954-1962. Vydání první. Praha : CeskyCestovatel.cz, 2014. 256 stran, viii stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87657-09-6.

MAŠLÁŇ, Pavel. Svatý Štěpán - historie sklářské osady . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, [2015?]. 41 stran . ISBN 978-80-87614-39-6.

MILBOURNE, Anna. Kdopak bydlí na hradě . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 14 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-256-1789-2.

RYCHLÍK, Jan. Historie, mýty, jízdní řády . Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2015. 202 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Rozhovory. ISBN 978-80-7429-637-6.

SVOBODA, Jiří A. Dolní Věstonice - Pavlov . Vydání první. Praha : Academia, 2016. 399 stran . ISBN 978-80-200-2550-0.

ŠEDINOVÁ, Jiřina. David Gans : pražský renesanční židovský historik. Vydání 1. Praha : Academia, 2016. 279 stran ;. Judaica ; sv. 19. ISBN 978-80-200-2547-0.

TOMÁŠ, Jiří. Císař Karel IV. : 14.5.1316-29.11.1378. 1. vydání. Praha : Baset, 2016. 189 stran . ISBN 978-80-7340-159-7.

ZOUREK, Michal. Uruguay . První vydání. Praha : Libri : [Metropolitní univerzita Praha], 2015. 110 stran ;. Stručná historie států ; svazek č. 90. ISBN 978-80-7277-543-9.

^ nahoru ^


9. Hudba

ARCHER, Mandy. 5 Seconds of Summer : raketový start ke hvězdám. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 96 stran . ISBN 978-80-204-3885-0.

DANIELS, Neil. Zpět ke světlu : Brian May - neúplný průvodce jeho hudbou. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2015. 151 stran . Evokace. ISBN 978-80-7511-203-3.

GALUŠKA, Ondřej. Tělo hudby . Vydání první. Praha : TOGGA, 2015. 292 stran ;. ISBN 978-80-7476-081-5.

HONS, Miloš. Hudba jako horký tep života : kapitoly z dějin české hudební estetiky, vědy a kritiky od Února k Srpnu (1948-1968). Vydání první. Praha : Togga, 2015. 302 stran . Musica Viva. ISBN 978-80-7476-089-1.

Okolo100lalala : setkávání u klavíru 2008/2014. Vyd. 1. Praha : Brkola, 2014. 174 s. ISBN 978-80-905714-9-5.

Okolo100lalala : setkávání u klavíru 2008/2012. Vyd. 1. Praha : Brkola, 2014. 282 s. ISBN 978-80-905714-8-8.

REES, Paul. Robert Plant : život. Vydání první. Plzeň : Ševčík nakladatelství, 2015. 229 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7291-243-8.

SCOTT, Paul. Eric Clapton : "Motherless child" : biografie. První vydání. Praha : 65. pole, 2016. 310 stran . Klobouk dolů ; svazek 5. ISBN 978-80-87506-68-4.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

ANDREAS, Petr. Vybírat a posuzovat : literární kritika a interpretace v období normalizace. Vydání první. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2016. 223 stran ;. ISBN 978-80-87855-55-3.

CLAUDEL, Paul. Obejmout minulost : čtyřicet jedna setkání s Jeanem Amrouchem ve Francouzském rozhlase. První vydání. Praha : Triáda, 2015. 446 stran . ISBN 978-80-7474-142-5.

ČAPKOVÁ, Eva. Bohumil Hrabal a výtvarné umění . První vydání. Praha : Triáda, 2015. 211 stran . Delfín ; 161. svazek. ISBN 978-80-7474-156-2.

DEML, Jakub. Sedm let jsem u vás sloužil : vzpomínky na Josefa Floriana. Praha - Podlesí : Dauphin, 2015. 237 stran . Jakub Deml - Korespondence ; svazek V. ISBN 978-80-7272-832-9.

Gramatika současné švédštiny . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2015. 157 stran ;. ISBN 978-80-7508-131-5.

Gramatika současné řečtiny . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2015. 202 stran ;. ISBN 978-80-87471-96-8.

Gramatika současné norštiny . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2015. 171 stran ;. ISBN 978-80-7508-130-8.

Gramatika současné japonštiny . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2015. 207 stran ;. ISBN 978-80-7508-104-9.

HLADÍK, Petr. 111 nových her pro atraktivní výuku jazyků . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 141 stran . ISBN 978-80-247-5840-4.

CHALUPSKÝ, Petr. A horror and a beauty: the world of Peter Ackroyd's London novels . First English edition. Prague : Karolinum Press, 2016. 301 stran ;. ISBN 978-80-246-3161-5.

Jazykový průvodce pro přežití - USA : pro pobyty v zahraničí. 1. vydání. V Brně : Edika, 2016. 159 stran . ISBN 978-80-266-0873-8.

Jazykový průvodce pro přežití - Francie : pro pobyty v zahraničí. 1. vydání. V Brně : Edika, 2016. 158 stran . ISBN 978-80-266-0876-9.

KALINOVÁ, Daniela. Proč chtěl ptakopysk do Solopisk, aneb, Vybraná slova pro vybíravé děti . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2016. 124 stran . ISBN 978-80-204-3768-6.

KALWITZKI, Sabine. Malá čarodějnice Terka . České vydání první. Praha : Vašut, 2016. 48 stran . Moje první čtení. Angličtina. ISBN 978-80-7236-941-6.

KALWITZKI, Sabine. Prázdniny s poníky . České vydání první. Praha : Vašut, 2016. 48 stran . Moje první čtení. Angličtina. ISBN 978-80-7236-939-3.

KALWITZKI, Sabine. Školní výlet na hrad . České vydání první. Praha : Vašut, 2016. 48 stran . Moje první čtení. Angličtina. ISBN 978-80-7236-940-9.

KOENIG, Christina. Delfíni nosí štěstí . České vydání první. Praha : Vašut, 2016. 48 stran . Moje první čtení. Angličtina. ISBN 978-80-7236-937-9.

KOENIG, Christina. Půlnoční honička . České vydání první. Praha : Vašut, 2016. 48 stran . Moje první čtení. Angličtina. ISBN 978-80-7236-938-6.

KOŘÍNEK, Pavel. V panelech a bublinách : kapitoly z teorie komiksu. Vydání první. Praha : Akropolis, 2015. 447 stran . ISBN 978-80-7470-113-9.

LAKOFF, George. Metafory, kterými žijeme . Vyd. 2. Brno : Host, 2014. 284 s. ;. Teoretická knihovna ; sv. 3. ISBN 978-80-7491-152-1.

OKROUHLÍKOVÁ, Lenka. Notace znakových jazyků . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 301 stran . ISBN 978-80-246-2944-5.

OPELÍK, Jiří. Uklizený stůl, aneb, Moje druhá knížka o Karlu Čapkovi : a opět s jedním přívažkem o Josefovi. Vydání první. Praha : Torst, 2016. 213 stran ;. ISBN 978-80-7215-517-0.

Státní cena za literaturu 1920-2015 ; &, Státní cena za překladatelské dílo 1995-2015. Vydání první. Praha : Ministerstvo kultury České republiky, 2015. 93 stran . ISBN 978-80-87546-19-2.

SVOBODOVÁ, Ivana. Psaní velkých písmen v češtině . Vydání první. Praha : Academia, 2015. 350 stran ;. Lingvistika. ISBN 978-80-200-2513-5.

ŠPIRIT, Michael. Růžena Grebeníčková a její rukopis : studie, komentář, bibliografie. Vydání první. Praha : Institut pro studium literatury : Torst, 2015. 662 stran ;. ISBN 978-80-87899-30-4.

UHER, David. Učebnice čínské konverzace II. . 1. vydání. Praha : Leda, 2016. 306 stran ;. ISBN 978-80-7335-409-1.

ZAJÍČEK, Pavel. Pan Pavel plní úkol . První vydání. Praha : Brkola, 2015. 122 stran ;. ISBN 978-80-905999-8-7.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Co je bulvár, co je bulvarizace . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. 142 stran ;. ISBN 978-80-246-3229-2.

HAVEL, Ivan M. Protázky a odvěty, aneb, Sborník k autorovým 75. narozeninám a jeho následky . Vyd. 1. Praha : Palác Lucerna : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 257 s. ISBN 978-80-7422-362-4.

HNILICA, Jan. Tajemství megalitů : kamenná databáze věčnosti. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2015]. 317 stran . ISBN 978-80-7336-809-8.

Chrám věd a múz : dějiny Vědecké knihovny v Olomouci. 1. vydání. Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2016. 327 stran . ISBN 978-80-7053-310-9.

Chrám věd a múz : 450 let Vědecké knihovny v Olomouci. 1. vydání. Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci : Muzeum umění Olomouc, 2016. 390 stran . ISBN 978-80-7053-311-6.

MAŠEK, Petr. Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky. I. Vydání první. Praha ; České Budějovice : Národní muzeum .. ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Českých Budějovicích, 2015. 966 stran . ISBN 978-80-7036-459-8.

MAŠEK, Petr. Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky. II. Vydání první. Praha ; České Budějovice : Národní muzeum .. ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Českých Budějovicích, 2015. 958 stran . ISBN 978-80-7036-460-4.

MAŠEK, Petr. Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky. III. Vydání první. Praha ; České Budějovice : Národní muzeum .. ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Českých Budějovicích, 2015. 959 stran . ISBN 978-80-7036-461-1.

SAMARA, Timothy. Grafický design : základní pravidla a způsoby jejich porušování. Druhé vydání aktualizované a rozšířené. V Praze : Slovart, 2016. 320 stran . ISBN 978-80-7529-046-5.

SITCHIN, Zecharia. Bohové, polobohové a předkové lidí : důkaz o mimozemské DNA - na Zemi žili obři. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2015]. 371 stran . ISBN 978-80-7336-810-4.

SKLENÁŘ, Karel. Velká kniha o Národním muzeu . Vydání první. Praha : Národní muzeum, 2016. 293 stran . ISBN 978-80-7036-476-5.

STOSSEL, Scott. Můj život s úzkostí : strach, děs, naděje a hledání vnitřního klidu. Vydání první. Praha : Dybbuk, 2015. 437 stran ;. ISBN 978-80-7438-123-2.

TERZANI, Tiziano. Ještě jedna jízda na kolotoči : cesta za nemocí a zdravím naší doby. Vydání první. Praha : Malvern, 2015. 670 stran ;. ISBN 978-80-7530-021-8.

ZÁMEČNÍK, Lukáš Hadwiger. Nástin filozofie vědy : empirické základy vědy v analytické tradici. První vydání. Brno : Host, 2015. 409 stran . ISBN 978-80-7491-608-3.

^ nahoru ^


13. Matematika

Analýza nekonečně malého za účelem chápání křivek . První české vydání. Pardubice : Karel Vašíček, 2015. 193 stran . ISBN 978-80-903838-2-1.

^ nahoru ^


14. Lékařství

ANDĚL, Petr. Trápí vás zácpa nebo inkontinence stolice? : rádce pro pacienty. První vydání. Praha : Galén, [2016]. 136 stran . ISBN 978-80-7492-227-5.

Antioxidanty : snadná cesta ke zdraví. 2. vydání. Říčany : Sun, 2016. 79 stran . Babiččina přírodní lékárna. ISBN 978-80-7371-586-1.

BERNATOVÁ, Eva. První pomoc není věda . 1. vyd. Praha : Český červený kříž, 2014. 36 s. ISBN 978-80-87729-05-2.

BURGATH, Ina. Dornova terapie u kojenců a dětí . Olomouc : Poznání, [2016]. 123 stran . ISBN 978-80-87419-48-9.

DAVIS, William. Život bez pšenice : 10denní detox : cesta k trvalému zhubnutí a skvělému zdraví. První vydání. V Brně : Jota, 2016. 342 stran ;. Populárně naučná. ISBN 978-80-7462-961-7.

EDLUND, Matthew. Odpočinkem k úspěchu, aneb, Proč jen spánek nestačí . Olomouc : ANAG, [2015]. 295 stran ;. ISBN 978-80-7263-976-2.

FIALA, Jiří. Fyzioskener : úvod do problematiky pohledové diagnostiky : (charakter-povaha-zdravotní stav). I. vydání. Brno : Šimon Ryšavý, nakladatelství, 2015. 151 stran . ISBN 978-80-7354-158-3.

GAWANDE, Atul. Nežijeme věčně : medicína a poslední věci člověka. První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2016. 237 stran . ISBN 978-80-7363-702-6.

HANÁKOVÁ, Taťána. Velká česká kniha o matce a dítěti . 2. aktualizované vydání. Brno : CPress, 2015. 256 stran . ISBN 978-80-264-0755-3.

HANYCHOVÁ, Agáta. Agátina cesta k dokonalé postavě : krásné a zdravé tělo můžeš mít i ty. 1. vydání. V Brně : CPress, 2016. 181 stran . ISBN 978-80-265-0492-4.

HOPF, Hans. Když děti často stůňou : psychosomatika pro rodiče. Vydání první. Praha : Portál, 2016. 164 stran . ISBN 978-80-262-1010-8.

ILARDI, Stephen S. Jak vyléčit depresi, aneb, Šest kroků k zdravému životnímu stylu . První vydání. Voznice : Leda, 2015. 302 stran ;. ISBN 978-80-7335-418-3.

JAROŠOVÁ, Darja. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství . 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 144 stran . Sestra. ISBN 978-80-247-5426-0.

KELLEY, Mira. Za hranicí minulých životů . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 277 stran ;. ISBN 978-80-242-5176-9.

LEVITOVÁ, Andrea. Zdravotně-kompenzační cvičení . 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 112 stran . ISBN 978-80-247-4836-8.

NEUWIRTH, Jiří. Kompendium muskuloskeletálního zobrazování . Praha : NEUW : Triton, [2016]. xv, 485 stran . ISBN 978-80-903322-9-4.

NORBEKOV, M. S. Lekce Norbekova : cesta k mládí a zdraví. Vydání první. [Březůvky] : Jaroslav Holík, 2015. 197 stran . ISBN 978-80-260-8870-7.

NORBEKOV, M. S. Trénink těla a ducha . Vydání: první. [Březůvky] : Jaroslav Holík, 2016. 169 stran . ISBN 978-80-260-9450-0.

PEŠEK, Roman. Syndrom vyhoření : jak se prací a pomáháním druhým nezničit : pohledem kognitivně behaviorální terapie. Vydání první. V Praze : Pasparta, 2016. 179 stran . ISBN 978-80-88163-00-8.

POLÁCH, Ladislav. Příručka duševního zdraví : 25 příběhů z psychiatrické ambulance. Vydání první. Bílovice : SYMEDIS PRO, [2016]. 197 stran . ISBN 978-80-906230-0-2.

PORTER, Roy. Dějiny medicíny : od starověku po současnost. V českém jazyce vydání třetí. Praha : Prostor, 2015. 809 stran, 24 stran obrazových příloh . Obzor. ISBN 978-80-7260-324-4.

RODIONOV, Anton Vladimirovič. Zdravé srdce : život bez infarktu a mozkové mrtvice. Vydání první. V Bratislavě : Noxi, 2016. 156 stran . ISBN 978-80-8111-322-2.

SACHS, Melanie. Ájurvédská péče o krásu : nadčasové techniky pro přirozenou krásu. 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2014. 297 s. Ájurvéda. ISBN 978-80-7500-062-0.

SKUTILOVÁ, Vladana. Jak na strach a úzkost v těhotenství . Vydání 1. Praha : Grada Publishing, 2016. 160 stran . ISBN 978-80-247-5469-7.

STOLZE, Cornelia. Nemocní z léků : když antibiotika vyvolávají deprese, hypnotika demenci a antihypertonika impotenci. Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 263 stran ;. ISBN 978-80-249-2994-1.

ŠKORNIČKOVÁ, Zuzana. Základy péče v porodní asistenci II. . Vydání první. Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce, 2015. 119 stran . ISBN 978-80-7395-860-2.

ŠTECHOVÁ, Kateřina. Dítě diabetické matky : v otázkách a odpovědích. Vydání 1. Semily : Geum, 2015. 177 stran . ISBN 978-80-87969-14-4.

TALIÁNOVÁ, Magda. Základy dezinfekce a sterilizace ve zdravotnictví . Vydání první. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015. 151 stran . ISBN 978-80-7395-954-8.

THÖMMES, Frank. Uvolňování fascií : fyziologické podklady a tréninkové principy, využití v týmových a vytrvalostních sportech a uplatnění v rámci prevence a rehabilitace. Olomouc : Poznání, [2016]. 186 stran . ISBN 978-80-87419-49-6.

ZRUBÁKOVÁ, Katarína. Farmakoterapie v geriatrii . 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 224 stran ;. Sestra. ISBN 978-80-247-5229-7.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

APPLEBAUM, Anne. Mezi východem a západem : napříč pohraničím Evropy. Vyd. 1. Ostrava [i.e. Polanka nad Odrou] : Občanské sdružení Pant, 2014. 238 s. Moderní dějiny. ISBN 978-80-904578-9-8.

BALABÁN, Miloš. Bezpečnostní systém ČR : problémy a výzvy. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 310 stran . ISBN 978-80-246-3150-9.

BALÍK, Stanislav. Český antiklerikalismus : zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech 1848-1938. Vydání první. Praha : Argo, 2015. 490 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Historické myšlení ; svazek 69. ISBN 978-80-257-1373-0.

BARONOVÁ, Barbora. Lágr Barbora : život Josefa Černohorského = Labor camp Barbora : the life of Josef Černohorský. První vydání = = First edition. [Praha] : wo-men, [2015]. 106 stran . ISBN 978-80-905239-4-4.

BENEŠ, Edvard. Edvard Beneš, Němci a Německo : edice dokumentů. Svazek II1,. 1919-1928 . Vydání první. Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i., 2015. 363 stran ;. ISBN 978-80-87782-49-1.

BOCIANOVÁ, Kateřina. Evropská unie a Středomoří : role Španělska a Francie. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 246 stran ;. ISBN 978-80-246-3072-4.

BURLEIGH, Michael. Pozemské mocnosti : politická náboženství od Velké francouzské revoluce do 1. světové války. V českém jazyce vydání první. Voznice : Leda, 2016. 516 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7335-415-2.

CÍLEK, Roman. Případ Lessing : léto 1933: vražda filozofa - první zločin nacistů na našem území. Praha : MarieTum, 2016. 210 stran . Utajené operace. ISBN 978-80-88124-00-9.

ČESKO. Informace : poskytování a ochrana ; Informatika : elektronický podpis : elektronické komunikace ; eGovernment : informační systémy veřejné správy : redakční uzávěrka 18.1.2016 : ÚZ-Úplné Znění č. 1123. Ostrava : Sagit, [2016]. 432 stran ;. ÚZ : úplné znění ; 1123. ISBN 978-80-7488-154-1.

EBRAHIM, Zak. Syn teroristy : každý má možnost volby. Vydání první. V Bratislavě : Noxi, 2016. 96 stran . TED knihy ; 1. ISBN 978-80-8111-399-4.

EMMERT, František. Československý odboj za druhé světové války . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 207 stran . ISBN 978-80-204-3886-7.

Financování politického života . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2015. 215 stran . Sborníky ; svazek č. 54. ISBN 978-80-210-7994-6.

FRANKL, Michal. Budování státu bez antisemitismu? : násilí, diskurz loajality a vznik Československa. Vydání první. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 339 stran . Židé - dějiny - paměť ; svazek 2. ISBN 978-80-7422-422-5.

FROŁOW, Sylwia. Dzeržinskij : láska a revoluce. První vydání. [Bratislava] : Premedia, 2015. 356 stran . ISBN 978-80-8159-258-4.

GROFT, Marlin. Krvavý pahorek : vzpomínky amerického mariňáka na boje v Tichomoří. První vydání. Neratovice : Omnibooks, 2015. 298 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87788-54-7.

HALÍČEK, Jan. Za téj první vojny : Hrubá Vrbka 1914-1918. Vyd. 1. [Boskovice] : Pro Obec Hrubá Vrbka vydalo nakl. Albert, 2014. 295 s. ISBN 978-80-7326-244-0.

HANÁK, Jaromír. Slavkovské bojiště : průvodce krajinou bitvy "tří císařů". Vydání první. Brno : Ave, 2015. 221 stran . Turistický průvodce. ISBN 978-80-86831-05-3.

HLOUŠEK, Vít. Šance zpola využitá: Česká republika a strategie Evropa 2020 . 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury : Masarykova univerzita, 2015. 239 stran . ISBN 978-80-7325-385-1.

HORÁK, Pavel. Stranické legitimace, vážení! : československá sociální demokracie na útěku poválečnou Evropou (1948-1953). Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015. 279 stran . České dějiny ; svazek 10. ISBN 978-80-7308-639-8.

CHLEVNJUK, Oleg Vital'jevič. Stalin : nový životopis. Vydání první. V Praze : Paseka, 2016. 431 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7432-684-4.

CHUDOMELOVÁ, Zuzana. Zákon o elektronických komunikacích : komentář. Vydání první. Praha : Wolters Kluwer, 2016. xxii, 507 stran ;. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-100-2.

KESSELRING, Albert. Vojákem do posledního dne . Hodkovičky : Pragma, [2015]. 403 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7349-485-8.

KILDUFF, Peter. Hermann Göring : stíhací eso první světové války. Praha : Naše vojsko, 2016. 263 stran . ISBN 978-80-206-1590-9.

LEŽÁK, Zdeněk. Stopa legionáře 2 : osudy československých legionářů. Vydání první. Praha : Argo, 2015. 121 stran . ISBN 978-80-257-1684-7.

LITERA, Bohuslav. Cesta na výsluní : zahraniční politika Sovětského svazu 1917-1945. První vydání. Praha : Dokořán, 2015. 318 stran . Bod. ISBN 978-80-7363-719-4.

LUTTRELL, Marcus. Operace Redwing : svědectví účastníka neúspěšné bojové akce Navy SEAL. 2. vyd. Neratovice : Omnibooks, 2014. 299 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-87788-15-8.

MAJER, Robert. Malé státy v EU: případ České republiky . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2015. 111 stran ;. Monografie ; svazek č. 60. ISBN 978-80-210-7992-2.

MAKARIUSOVÁ, Radana. Globální vládnutí a nestátní aktéři . Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. 255 stran . ISBN 978-80-7380-570-8.

MOTL, Stanislav. Válka před válkou : krvavý podzim 1938 v Čechách a na Moravě. První vydání. V Praze : Rybka Publishers, 2015. 309 stran . ISBN 978-80-87950-21-0.

O'REILLY, Bill. Podivná smrt generála Pattona : nešťastná náhoda, nebo předem naplánovaná vražda?. První vydání. Praha : Grada, 2016. 356 stran . ISBN 978-80-247-5585-4.

POWER, Gerald. Thatcherismus v českých zemích: vývoj a recepce . První vydání. Praha : Libri, 2015. 163 stran ;. ISBN 978-80-7277-544-6.

Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus : impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě. Vydání první. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. 243 stran ;. Varia ; 37. svazek. ISBN 978-80-7308-582-7.

PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Nejsou to bohové! : politické úvahy, projevy a rozhovory od května 2014 do listopadu 2015. Vydání první. Praha : Epocha, 2016. 157 stran ;. ISBN 978-80-7557-002-4.

PROMÝŠLET EVROPU DVACÁTÉHO STOLETÍ: KONFLIKTY BEZE ZBRANÍ (KONFERENCE). Promýšlet Evropu dvacátého století : konflikty beze zbraní. Vydání 1. Brno : Matice moravská, 2015. 326 stran ;. ISBN 978-80-87709-10-8.

SCHOLTEN, Gerhard. Mezi všemi tábory : život v době, která zešílela. Vydání první. Praha : Argo : ÚSTR, 2015. 265 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-257-1708-0.

STANTON, Doug. Bitva o pevnost Qala-e Džangi : nekonvenční operace amerických speciálních jednotek. První vydání. Neratovice : Omnibooks, 2015. 305 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87788-56-1.

STEHLÍK, Eduard. Legionáři s lipovou ratolestí III. . Žďár nad Sázavou : Tváře, 2015. 189 stran . 100 let československých legií ; 3. ISBN 978-80-88041-07-8.

STEHLÍK, Eduard. Legionáři s lipovou ratolestí II. . Žďár nad Sázavou : Tváře, 2015. 157 stran . 100 let československých legií ; 2. ISBN 978-80-88041-01-6.

TODENHÖFER, Jürgen. Inside IS - 10 dnů v "Islámském státě" . Vydání první. Praha : Ikar, 2015. 270 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-249-2933-0.

VÁCHA, Dalibor. Ostrovy v bouři : každodenní život československých legií v ruské občanské válce (1918-1920). První vydání. Praha : Epocha, 2016. 436 stran . Traumata války ; svazek 6. ISBN 978-80-7425-288-4.

Vsetínští Židé očima žáků ZŠ Vsetín, Sychrov 97 . Vsetín ; Sychrov : Muzeum regionu Valašsko, p.o. a ZŠ Vsetín, 2015. 40 stran . ISBN 978-80-87614-38-9.

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně. IV.1,. (leden-červen 1944) . Vydání první. Praha : Právnická fakulta Univerzity Karlovy : Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i., 2014. 836 stran ;. ISBN 978-80-7286-244-3.

^ nahoru ^


16. Právo

JANSA, Lukáš. Internetové právo . 1. vydání. Brno : Computer Press, 2016. 432 stran . ISBN 978-80-251-4664-4.

LAVICKÝ, Petr. Civilní proces. Exekuční právo : Občanský soudní řád (§ 251 až 376), Exekuční řád (§ 28 až 151), Zákon č. 1192001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí . Praha : Wolters Kluwer, 2015. xxiv, 530 stran ;. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-988-5.

MARKOVIČ, Jiří. Lovec přízraků : [vraždy, které šokovaly republiku]. 2. vyd. Praha : Epocha, 2014. 429 s., [32] s. obr. příl. ISBN 978-80-7425-223-5.

ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo . 2. rozšířené vydání. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. 463 stran ;. Monografie. ISBN 978-80-7380-549-4.

ŠČERBA, Filip. Efektivita sankcionování mladistvých . Vydání první. Praha : Leges, 2016. 318 stran . Teoretik. ISBN 978-80-7502-131-1.

^ nahoru ^


17. Psychologie

BLINKA, Lukáš. Online závislosti : jednání jako droga? : online hry, sex a sociální sítě : diagnostika závislosti na internetu : prevence a léčba. Vydání 1. Praha : Grada, 2015. 198 stran ;. Psyché. ISBN 978-80-210-7975-5.

HOLLAND, Julie. Nebojte se být náladové & protivné : pravda o: spánku, který ne a ne přijít, sexu, který nemáte, lécích, které užíváte, tom, z čeho opravdu šílíte. Praha : Cosmopolis, 2016. 330 stran ;. ISBN 978-80-247-5640-0.

MACKŮ, Richard. Instantní, nebo skutečné řešení problému? . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 166 stran, 6 nečíslovaných stran příloh . ISBN 978-80-87500-74-3.

NAKONEČNÝ, Milan. Motivace chování . 3., přeprac. vyd. V Praze : Triton, 2014. 599 s. ISBN 978-80-7387-830-6.

PETERKOVÁ, Michaela. Básničky o vysavači a dalších domácích pomocnících . 1. vyd. Brno : Edika, 2014. 48 s. ISBN 978-80-266-0497-6.

PETERKOVÁ, Michaela. Kurz dobré nálady : lépe zvládejte emoční propady a výkyvy. Vydání první. Praha : Portál, 2016. 115 stran . ISBN 978-80-262-1014-6.

POŘÍZKOVÁ, Jitka. Poznej sebe, poznáš druhé : řeč těla a mysli v souvislostech. Vydání první. [Ostrava] : ATAC spol. s r.o., 2015. 120 stran . ISBN 978-80-905640-1-5.

POWELL, Michael. Posilování mozku : fakta a hádanky, které vytrénují a oživí váš mozek. Vydání první. Praha : Slovart, 2015. 144 stran . ISBN 978-80-7529-054-0.

SOLTER, Aletha Jauch. Slzy raného dětství : pláč, vzdor a zlost u dětí do 8 let. 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 211 stran ;. ISBN 978-80-7387-666-1.

STECKEROVÁ, Libuše. Médium Michaela. 2,. Vesmírné návštěvy . První vydání. Brno : Knihkupectví CZ, 2015. 178 stran . ISBN 978-80-87426-36-4.

STORL, Wolf-Dieter. Šamanství : kořeny naší spirituality. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2016]. 196 stran ;. ISBN 978-80-7336-821-0.

ŠNAJDROVÁ, Lenka. Jak si zlepšit paměť a koncentraci : mozkocvična do kapsy. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 126 stran . ISBN 978-80-247-5793-3.

ZACK, Devora. Singletasking : udělejte víc - jedno po druhém. Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 175 stran . ISBN 978-80-249-2894-4.

^ nahoru ^


18. Sociologie

BAHENSKÁ, Marie. O ženské práci : dobové (sebe)reflexe a polemiky. Vyd. 1. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 243 s. ;. ISBN 978-80-87782-34-7.

BENDL, Stanislav. Žák s problémovým chováním : cesta institucionální pomoci. 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 108 stran ;. ISBN 978-80-7387-703-3.

BLANCHARD, Kenneth. Tvůrce je lepší než důchodce : udělejte ze zbytku vašeho života nejlepší léta. Hodkovičky : Pragma, [2015]. 149 stran ;. ISBN 978-80-7349-473-5.

BULVARIZACE ČESKÝCH MÉDIÍ (KONFERENCE). Bulvarizace českých médií . 1. vydání. [Rudná] : Medias res, 2016. 56 stran ;. Sborník ; č. 4/2016. ISBN 978-80-87957-08-0.

ČERVINKA, Tomáš. Zdravotní pojištění 2016 : zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ : s komentářem a příklady. Olomouc : ANAG, [2016]. 159 stran ;. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-999-1.

ČESKO. Sociální pojištění 2016 : pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení : redakční uzávěrka 18.1.2016 : ÚZ-Úplné Znění č. 1121. Ostrava : Sagit, [2016]. 368 stran ;. ÚZ : úplné znění ; 1121. ISBN 978-80-7488-152-7.

ČESKO. Sociální zabezpečení 2016 : státní sociální podpora, sociální péče, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, působnost jednotlivých orgánů : redakční uzávěrka 25.1.2016 : ÚZ: Úplné Znění č. 1124. Ostrava : Sagit, [2016]. 240 stran ;. ÚZ : úplné znění ; 1124. ISBN 978-80-7488-155-8.

DEUZE, Mark. Media life = Život v médiích. První české vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 267 stran ;. Studia nových médií. ISBN 978-80-246-2815-8.

DUDOVÁ, Radka. Postarat se ve stáří : rodina a zajištění péče o seniory. Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., 2015. 199 stran ;. Knižnice Sociologické aktuality ; 35. svazek. ISBN 978-80-7419-182-4.

HALAMÍČKOVÁ, Petra. Láska není řízek . První vydání. Bratislava : Eugenika, 2015. 388 stran ;. ISBN 978-80-8100-415-5.

JANÁČKOVÁ, Stanislava. Masová imigrace : záchrana, nebo zkáza Evropy?. Vydání první. Praha : Institut Václava Klause, 2016. 221 stran . Publikace, č. 23/2016. ISBN 978-80-7542-007-7.

KLIMEŠ, David. Jak zábavné je informovat : infotainment, čili, infozábava v teorii, praxi a českém kontextu. První vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 118 stran . ISBN 978-80-246-2973-5.

KOKAISL, Petr. Po stopách Němců ve východní Evropě : Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, bývalá Jugoslávie a Ukrajina. Praha : Nostalgie, 2015. 322 stran . Pestrá Evropa. ISBN 978-80-906207-1-1.

Národní identity a identifikace : Česká republika - Visegrádská čtyřka - Evropská unie. Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., 2015. 204 stran . Studie ; 115. svazek. ISBN 978-80-7330-285-6.

NĚMECKÝ, Marek. Co drží společnost pohromadě? : pojetí societální komunity a konstitutivního symbolismu u Talcotta Parsonse, Richarda Müncha a Jeffreyho Alexandera. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 197 stran . ISBN 978-80-246-3009-0.

NORDBERG, Jenny. Tajný život afghánských dívek . První vydání. Praha : Libri, 2016. 275 stran ;. ISBN 978-80-7277-542-2.

NOVÁK, Tomáš. Manželské a rodinné poradenství . 2., aktualizované vydání. Praha : Grada, 2016. 123 stran ;. Psyché. ISBN 978-80-247-5873-2.

Paměť a trauma pohledem humanitních věd : komentovaná antologie teoretických textů. Vydání první. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR : Akropolis, 2015. 341 stran . ISBN 978-80-7470-109-2.

Po stopách Slováků ve východní Evropě : Polsko, Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvatsko a Černá Hora. Praha : Nostalgie, 2014. 325 stran . Pestrá Evropa. ISBN 978-80-905365-9-3.

QUILLEN, Jim. Vězněm v Alcatrazu : očité svědectví dramatického pokusu o útěk z nejstřeženější věznice na světě. První vydání. Neratovice : Omnibooks, 2016. 276 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87788-55-4.

ROČEK, František. Ústecké lágry : ("archeologie předvčerejška"). Vydání první. Ústí nad Labem : AOS Publishing, 2015. 253 stran, 52 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87624-30-2.

SCHILLER, Alex. Nikdy nespi sama . Hodkovičky : Pragma, [2015]. 253 stran . ISBN 978-80-7349-482-7.

SITEK, Pavel. Pohyb a začlenění : francouzská perspektiva. Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 217 stran ;. Studijní texty ; 63. svazek. ISBN 978-80-7419-184-8.

SMETÁČKOVÁ, Irena. Genderové představy a vztahy : sociální a kognitivní aspekty vývoje maskulinity a femininity v průběhu základní školy. Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 274 stran . Gender sondy ; 10. svazek. ISBN 978-80-7419-229-6.

STROBACH, Vít. Židé: národ, rasa, třída : sociální hnutí a "židovská otázka" v českých zemích 1861-1921. Vydání první. Praha : NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 307 stran . Knižnice Dějin a současnosti ; 59. svazek. ISBN 978-80-7422-377-8.

STŘÍTESKÝ, Václav. Diference ve spotřebním chování mužů a žen : význam kritéria pohlaví v segmentaci spotřebních trhů. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 237 stran, 25 nečíslovaných stran příloh . ISBN 978-80-87500-65-1.

SYCHROVÁ, Adriana. Pedagogické aspekty náhradní rodinné péče . Vydání I. Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2015. 239 stran ;. Monographica ; XIV. ISBN 978-80-7395-955-5.

ŠÁNDOROVÁ, Zdenka. (Re)socializace v rané péči . Vydání první. [Pardubice] : Univerzita Pardubice, 2015. 139 stran . ISBN 978-80-7395-961-6.

VAŠEK, František. Místa zkropená krví : Kounicovy studentské koleje v Brně v letech nacistické okupace 1940-1945. Vydání první. Brno : Archiv města Brna : Moravské zemské muzeum, 2015. 616 stran . ISBN 978-80-86736-41-9.

VÁVROVÁ, Soňa. Porozumění procesu autoregulace u dětí a mladistvých v institucionální péči . Druhé, nezměněné vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 131 stran . ISBN 978-80-7454-149-0.

VÁVROVÁ, Soňa. Porozumění procesu autoregulace u dětí a mladistvých v institucionální péči . 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 131 stran . ISBN 978-80-7454-561-0.

VIENNA, David. Uklidněte toho parchanta : jediná kniha, kterou budou rodiče potřebovat. Praha : Pragma, [2015]. 111 stran . ISBN 978-80-7349-467-4.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BŘEZINOVÁ, Dagmar. Nádhera být ženou! . Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 126 stran . ISBN 978-80-249-2922-4.

CALLAHAN, Maureen. Champagne Supernovy : Kate Mossová, Marc Jacobs, Alexander McQueen a renegáti devadesátých let, kteří přetvořili módu. Vydání první. [Praha] : Slovart, 2015. 269 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7529-098-4.

CAPEZZUTO, Vito. Malované rolády : piškotové rolády překvapivě jiné. Ostrava : Bookmedia s.r.o., 2016. 48 stran . Topp. ISBN 978-80-88036-48-7.

DUBCOVÁ, Lenka. Kuchařka pro dialyzované pacienty . Petrovice : ALMI, [2016]. 118 strany . ISBN 978-80-87494-18-9.

DUFEK, Jiří. Historie automobilů Škoda : od roku 1905 do současnosti. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 215 stran . ISBN 978-80-247-4878-8.

FASSMANN, Vladimír. Rožnovský pivovar : proměny rožnovského pivovaru od roku 1923 ve vzpomínkách Vladimíra Fassmana. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2016. 50 stran . Milé tisky ; svazek č. 10. ISBN 978-80-87334-27-0.

GABULOVÁ, Dagmar. Styl : cesta ke kráse, sebevědomí a charismatu. Vydání 1. Praha : Grada, 2016. 175 stran . ISBN 978-80-247-5598-4.

GILS SLAVÍKOVÁ, Mirka van. V hlavní roli chřest : 50 úžasných receptů s královskou zeleninou. Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 119 stran . Mom's kitchen. ISBN 978-80-249-2981-1.

CHAJDA, Radek. Mladý technik. 3,. Staň se Einsteinem 21. století . 1. vydání. Brno : Edika, 2016. 110 stran . ISBN 978-80-266-0875-2.

KINTRUP, Martin. 1 těstoviny - 50 omáček : lehké jídlo na každý den. České vydání první. Praha : Vašut, 2016. 64 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7236-974-4.

KOČAN, Vladimír. Zbraně : pro boj, sport i lov. 1. vydání. Vyškov : Muzeum Vyškovska, 2015. 127 stran . ISBN 978-80-905888-2-0.

Kuchařka pro chlapy. Praha : Slovart, [2016]. 128 stran . ISBN 978-80-7529-110-3.

MACHÁČEK, Jiří. Pokročilé metody řízení procesů . Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015. 164 stran . ISBN 978-80-7395-937-1.

PAVLŮSEK, Alois. Báječná léta s Jawou : 1929-2015. 1. vydání. Brno : CPress, 2016. 208 stran . ISBN 978-80-264-1064-5.

SCOTT, Jennifer L. S Madame Chic na úrovni, aneb, Jak být elegantní každý den . První vydání. Brno : Mladá fronta, 2015. 179 stran . ISBN 978-80-204-4016-7.

STRAKA, Miloslav. Motocykly ve Velké válce . Vydání: první. Praha : Moto Public, 2015. 173 stran . ISBN 978-80-904221-9-3.

SÝKOROVÁ, Lenka. Pletení na rukou . První vydání. Praha : Grada, 2016. 64 stran . Šikovné ruce. ISBN 978-80-247-5704-9.

ŠVORCOVÁ, Alžbeta. Sladký život bez lepku : osvědčené recepty na domácí koláče, dorty, dezerty a slané pečivo. První české vydání. Praha : Slovart, [2015]. 180 stran . ISBN 978-80-7391-226-0.

TAKOVÁ, Eva. Kuchyně. Dětem vstup povolen . Vydání první. Brno : Jota, 2015. 133 stran, 20 nečíslovaných listů obrazových příloh . ISBN 978-80-7462-826-9.

TILLMAN, Anna. Pleteme ponožky pro malé a velké nožky : 25 pletených modelů pro celou rodinu. První české vydání. [Praha] : Slovart, [2015]. 144 stran . ISBN 978-80-7391-231-4.

Začínám šít : 30 modelů ve 12 lekcích. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 159 stran . ISBN 978-80-256-1753-3.

ZANDT, Doro van. Nanuky . Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 128 stran . ISBN 978-80-249-2973-6.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

BARTRAM, Sean. Intenzivní intervalový trénink pro ženy : spalte více tuku za méně času s cviky, které můžete cvičit kdekoli. Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 224 stran . ISBN 978-80-249-2945-3.

Běhej s námi : všechno, co potřebujete vědět o běhání. Praha : Burda Praha, spol. s r.o., [2016]. 93 stran . ISBN 978-80-87575-55-0.

JÁGR, Jaromír. Jaromír Jágr - hledání nebe . V Praze : Malý princ, 2014. 257 s. ISBN 978-80-87754-39-9.

KŮTEK, Milan. Nordic running : běh s holemi jako zdravější a efektivnější způsob běhání. Vydání první. Praha : Smart Press, 2016. 105 stran . ISBN 978-80-87049-88-4.

LAUREN, Mark. Tělo jako posilovna : 90-denní výzva pro muže. Bratislava : Timy Partners spol. s.r.o., [2015]. 179 stran . ISBN 978-80-89311-64-4.

LINDER, Leo G. Bratři Kličkové . 1. vydání. Praha : XYZ, 2016. 331 stran . ISBN 978-80-7505-347-3.

ORÁLEK, Daniel. Můj dlouhý běh . 1. vyd. Praha : Luboš Brabec, 2014. 219 s. ISBN 978-80-260-6182-3.

ORGONÍK, Daniel. Nejvyšší vrcholy evropských zemí . Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2016. 143 stran . ISBN 978-80-7543-050-2.

ROMANOV, Nicholas S. Běžecká revoluce : jak běhat rychleji, dál a bez zranění po celý život. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2016. 222 stran . ISBN 978-80-204-3773-0.

RUDZINSKYJ, Jan. Na křídlech racků : jak jsem létal a padal. [Neratov] : Biplane s.r.o., 2016. 132 stran . ISBN 978-80-260-9183-7.

SILNÝ, Milan. Cyklistické maso v české kotlině . 1. vyd. Plzeň : Cykloknihy, 2014. 247 s. ISBN 978-80-87193-32-7.

SLEPIČKA, Pavel. Sport a pohyb v životě seniorů . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 162 stran . ISBN 978-80-246-3110-3.

STANĚK, Oldřich. Kickbox : kopy v ringu. První vydání. Brno : Knihkupectví CZ, 2016. 103 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87426-37-1.

TSCHIRNER, Thorsten. Cvičíme s pružnými pásy : získejte za krátkou dobu vysněnou postavu!. Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 126 stran . ISBN 978-80-249-2952-1.

ZIKMUND, Zdeněk. Na levém křídle Edvard Beneš . Vydání první. Velké Přílepy : Olympia, 2015. 221 stran, 15 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7376-413-5.

ŻÓŁTOWSKA-DARSKA, Yvette. Ronaldo : chlapec, který věděl, za čím jde. Vydání v ČR první. Praha : Egmont Publishing, 2015. 207 stran . ISBN 978-80-252-3564-5.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BAUMAN, Zygmunt. O umění s rozumem . První vydání. Brno : Host, 2015. 149 stran . ISBN 978-80-7491-554-3.

GALETA, Jan. Muzea a galerie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : průvodce po památkově významných stavbách. 1. vydání v jazyce českém. [Praha] : Foibos Books s.r.o. ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR, Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS), Národním památkovým ústavem, [2015]. 317 stran . Slavné stavby. ISBN 978-80-87073-87-2.

HARMACHOVÁ, Jana. Od patchworku po artquilt . První vydání. Praha : Grada, 2016. 119 stran . ISBN 978-80-247-5765-0.

HORÁČEK, Radek. Umění bez revolucí? : proměny soudobého výtvarného umění. První vydání. Brno : Barrister & Principal : Masarykova univerzita, 2015. 279 stran . ISBN 978-80-7485-066-0.

Hraní s papírem : pro děti od 3 let : s origami. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2016. 62 stran . ISBN 978-80-256-1811-0.

KUČA, Karel. Průvodce po památkách : ve správě Národního památkového ústavu. 1. vyd. Praha : Národní památkový ústav, generální ředitelství, 2013. 351 s. ISBN 978-80-87104-96-5.

KUTA, Vítězslav. Ostrava jako regionální metropole . Vydání první. Ostrava : Statutární město Ostrava, 2015. 154 stran, 10 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906091-1-2.

LAŠTOVIČKOVÁ, Věra. Cizí dům? : architektura českých Němců 1848-1891 = Ein fremdes Haus? : die Architektur der Deutschböhmen 1848-1891. Vydání první. V Praze : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2015. 343 stran . ISBN 978-80-86863-80-1.

OBŮRKOVÁ, Eva. Putování s Bílou paní po hradech a zámcích Jižní Moravy . Brno : Jihomoravský kraj, [2013]. 32 s.

PAVLÍK, Miroslav. František Štěpán : grafika - kresba - malba. Vyd. 1. Boskovice ; Železné : Vydal M. Pavlík v nakl. Albert, 2013. 148 s. ISBN 978-80-7326-240-2.

POSPĚCH, Tomáš. "Šumperák" . Vydání první. Praha : PositiF, 2015. 352 stran . ISBN 978-80-87407-13-4.

POSPÍŠIL, Aleš. Sedlec : příběh podivuhodného místa Kutné Hory. 1. vydání. Kutná Hora : Nadace Kutná Hora - památka UNESCO, 2015. 180 stran, 18 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906297-0-7.

ROMANOVÁ, Milada. Milada Romanová : fotografie. Vyd. 1. [Praha] : Leica Gallery Prague, 2014. [176] s. ISBN 978-80-905103-3-3.

SCHMITT, Gudrun. Tvoříme z obalů na vajíčka : skvělé nápady k vyrábění i hraní. České vydání. Ostrava : Bookmedia, [2015]. 96 stran . Topp ; 5997. ISBN 978-80-88036-37-1.

SCHWARTZ, Gary. Hieronymus Bosch : cesta do nebe a pekla. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 254 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5228-5.

SURMAN, Martin. Metodika designérské práce a výuka průmyslového designu v České a Slovenské republice . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 136 stran . ISBN 978-80-87500-73-6.

SVOBODOVÁ, Jana. Supermáma . 1. vydání. Brno : CPress, 2016. 116 stran . ISBN 978-80-264-1069-0.

THIES, Stephanie. Háčkované čtverce : 46 nejkrásnějších babiččiných čtverců se skvělými nápady na přikrývky, polštáře a další doplňky. Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 96 stran . ISBN 978-80-249-2986-6.

VOLRÁB, Marian. Marian Volráb : temnota ve skle - světlo v obrazech : Galerie Václava Chada ve Zlíně. První vydání. Zlín : Zlínský zámek o.p.s., 2016. 8 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-906382-0-4.

ZÁLEŠÁK, Martin. Martin Zálešák : obrazy, kresby. V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, [2015]. 6 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87671-20-7.

ZÁRUBA, František. Hradní kaple. I.,. Doba přemyslovská . Vyd. 1. Praha : Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014. 294 s. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium ; vol. 19. ISBN 978-80-7422-335-8.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

HECKMANN, Helle. Pomalé rodičovství : vědomá péče o děti - inspirativní přístup školky Nøkken. Praha : DharmaGaia, 2016. 145 stran . Šťastné dítě. ISBN 978-80-7436-062-6.

LACINA, Lubor. Příručka mentoringu : posilování mentorských kapacit pedagogů. První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2016. 201 stran . ISBN 978-80-7485-067-7.

MACHALÍKOVÁ, Jana. Improvizace ve škole : didaktika improvizace pro rozvoj osobnosti žáků středních škol. Vydání první. Praha : Informatorium, 2015. 148 stran ;. ISBN 978-80-7333-120-7.

MATĚJČEK, Zdeněk. Rodičům na nejhezčí cestu . Vydání jedenácté, v Portále první. Praha : Portál, 2016. 191 stran . ISBN 978-80-262-1029-0.

PACHOLÍK, Viktor. Specifika edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských školách . Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015. 179 stran . ISBN 978-80-7454-566-5.

PRŮCHA, Jan. Školní vzdělávání ve Finsku . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 137 stran ;. ISBN 978-80-246-3184-4.

TANNENBERGEROVÁ, Monika. Průvodce školní inkluzí, aneb, Jak vypadá kvalitní základní škola současnosti? . Vydání první. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 135 stran ;. ISBN 978-80-7552-008-1.

VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. Rákoska v dílně lidskosti : česká škola v 19. století očima účastníků. Vydání první. Praha : Academia, 2016. 309 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Historie. ISBN 978-80-200-2533-3.

WIEGEROVÁ, Adriana. Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula . Vydání 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015. 115 stran . Pedagogika ; 10. publikace. ISBN 978-80-7454-555-9.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

KLATOVSKÝ, Karel. 333 tipů a triků pro Windows 10 . Vydání první. Prostějov : Computer Media, 2015. 239 stran . ISBN 978-80-7402-234-0.

KOŽÍŠEK, Martin. Bezpečně n@ internetu : průvodce chováním ve světě online. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 175 stran . ISBN 978-80-247-5595-3.

KRÁL, Mojmír. Komunikace na počítači pro seniory . První vydání. Praha : Grada, 2016. 192 stran . Průvodce. ISBN 978-80-247-5812-1.

STANISZEWSKA, Zofia. Netiketa : dobré mravy na internetu. Říčany u Prahy : Junior, [2016]. 48 stran . ISBN 978-80-7267-557-9.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

ARCE, José. Pět tajemství šťastného vztahu člověka a psa . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 190 stran . ISBN 978-80-242-5061-8.

BACON, Lance M. Psí hrdinové : tajné úkoly a obětavá služba. Vydání první. Praha : Slovart, 2016. 159 stran . ISBN 978-80-7529-053-3.

ČÍHAL, Pavel. Japonské zahrady. Inspirace pro tvorbu japonské zahrady . 1. vyd. [Chrustenice] : Ginkgo, 2014. 493 s. ISBN 978-80-260-6762-7.

ČÍHAL, Pavel. Japonské zahrady. Prvky a detaily japonských zahrad . 1. vyd. [Chrustenice] : Ginkgo, 2014. 541 s. ISBN 978-80-260-6763-4.

HIMMELHUBER, Peter. Řez ovocných stromů a keřů . [Líbeznice] : Víkend, 2016. 124 stran . Rychlý rádce. ISBN 978-80-7433-146-6.

Les a industrializace . Vydání první. Praha : Togga, 2015. 240 stran . Steam ; 3. svazek. ISBN 978-80-7476-091-4.

PEITZ, Beate. Úspěšný chov slepic . [Líbeznice] : Víkend, 2016. 105 stran . ISBN 978-80-7433-144-2.

SCHLEGL-KOFLER, Katharina. Labradorský retrívr . České vydání druhé. Praha : Vašut, 2016. 64 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7541-016-0.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně