Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Květen 2016

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

ALDA HELEN SIGMUNDSDÓTTIR,. Malá kniha o Islanďanech : 50 miniaturních esejí o zvláštnostech a slabostech Islanďanů. Hodkovičky : Pragma, [2015]. 125 stran ;. ISBN 978-80-7349-446-9.

BAČUVČÍK, Radim. Knihy a čtení : nákupní chování na trzích kulturních produktů 2014. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 248 stran ;. ISBN 978-80-87500-66-8.

BANDINI, Ditte. Kniha upírů . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2009. 211 s., [12] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-242-2556-2.

Hore Velkú malovaná dłážka : krojovaný průvod horňáckých obcí : Horňácké slavnosti 2014. Vydání první. Boskovice : Albert, 2015. 286 stran . ISBN 978-80-7326-256-3.

Moravské Slovensko. Svazek II. . [Kyjov] : Město Kyjov, 2014. vii, s. 401-887, xli- lx l. barev. obr. příl. Národopis lidu českoslovanského ; díl 1. ISBN 978-80-7326-250-1.

Moravské Slovensko. Svazek I. . [Kyjov] : Město Kyjov, 2014. xv, 399 s., xl l. barev. obr. příl., . Národopis lidu českoslovanského ; díl 1. ISBN 978-80-7326-249-5.

Památkové domky Hluk. [Hluk] : [Městský úřad], [2014]. [23 s.] .

ŠVIRÁKOVÁ, Eva. Kreativní třída: talent vs. bohatství . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 100 s. ISBN 978-80-87500-48-4.

VEČERKOVÁ, Eva. Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře . Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2015. 508 stran, 40 nečíslovaných stran obrazových příloh . Kulturní historie. ISBN 978-80-7429-627-7.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

LORENCOVÁ, Eva. Faktory ovlivňující dakarbosylázovou aktivitu bakterií rodu Lactobacillus a Bifidobacterium = Factors influencing decarboxylase activity of genera Lactobacillus and Bifidobacterium : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 79 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-544-3.

TRÁVNÍČEK, Dušan. Příroda a lidé v Kurovickém lomu . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, [2016]. 39 stran . ISBN 978-80-87614-43-3.

VINICOMBE, Keith. Příručka k určování ptáků : se zaměřením na podrobný popis snadno zaměnitelných druhů. 1. vydání. Plzeň : Ševčík, 2016. 396 stran . Průvodce přírodou. Expert. ISBN 978-80-7291-245-2.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

PROCHÁZKOVÁ, Zdenka. Na jevišti mezi Prahou a Vídní . Druhé, doplněné vydání. Praha : Brána, 2016. 221 stran . ISBN 978-80-7243-854-9.

ŠMÍD, Jan. Ennio Morricone a jeho filmový svět . 1. vydání. V Praze : Gutenberg, 2015. 305 stran . ISBN 978-80-86349-52-7.

ZEMANOVÁ, Ludmila. Karel Zeman a jeho kouzelný svět . 1. vydání. Brno : CPress, 2015. 261 stran . ISBN 978-80-264-0941-0.

BAČUVČÍK, Radim. Smích v televizní reklamě . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 138 stran . ISBN 978-80-87500-72-9.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BAČUVČÍK, Radim. Sociální marketingové kampaně v Česku. II.,. Bezpečnost a prevence zranění . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. 266 stran ;. ISBN 978-80-87500-77-4.

BAČUVČÍK, Radim. Sociální marketingové kampaně v Česku. I.,. Ochrana zdraví . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 294 stran . ISBN 978-80-87500-75-0.

BAČUVČÍK, Radim. Teorie a praxe v marketingové komunikaci . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 190 stran . Protipóly marketingové komunikace. ISBN 978-80-87500-68-2.

BAŇAŘOVÁ, Michaela. Model rozhodování spotřebitele o budoucím vzdělání ve vazbě na ochotu platit školné = A model of consumer decision-making about his/her future education, in relation to the student's willingness to pay tuition fees : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 42 stran ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-568-9.

BLAHUŠ, Radek. Vliv organizačních faktorů na produkci procesně-inovačních návrhů u dělnických pozic ve výrobních společnostech = Impact of organizational factors on the production process of innovative proposals for blue-collar positions in manufacturing companies : teze dizertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 38 stran ;. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-569-6.

Cesty marketingových komunikací : sborník prací studentů marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 242 stran . ISBN 978-80-87500-64-4.

CULÍK KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Služba, prodej, reklama, Baťa . Vydání: první. Žilina : Georg Žilina, 2015. 169 stran . ISBN 978-80-7454-567-2.

ČESKO. Daňové zákony 2016 : zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách, zákon o DPH, zákon o spotřebních daních, zákon o dani z nemovitých věcí, zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, zákon o dani silniční, daňový řád, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, z pevných paliv, z elektřiny. 1. vydání. Ostrava : Sagit, 2016. 336 stran ;. ISBN 978-80-7488-136-7.

DOLEŽAL, Jan. Projektový management : komplexně, prakticky a podle světových standardů. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 418 stran . Expert. ISBN 978-80-247-5620-2.

DONEV, Aleksandar. Typography in advertising = Typografie v reklamě : doctoral thesis summary. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2015. 32 stran ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-134-6.

DUŠEK, Jiří. DPH 2016 : zákon s přehledy. Třinácté vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 264 stran . Účetnictví a daně. ISBN 978-80-271-0033-0.

ERISMAN, Porter. Alibaba.com : příběh největšího on-line tržiště světa : jak neznámý učitel angličtiny změnil ráz globálního byznysu. Vydání první. Praha : Aligier s.r.o., 2016. 235 stran ;. ISBN 978-80-904895-7-8.

JANGL, Patrik. Tržní orientace firem a její měření = Market orientation of firms and its measurement : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 42 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-571-9.

JURÁŠKOVÁ, Olga. Budování značky prostřednictvím Public relations . Vyd. 1. Zlín : VeRBuM, 2015. 68 s. ISBN 978-80-87500-63-7.

JURÁŠKOVÁ, Olga. Public relations : --how relationships can create brands that people trust. 1st ed. Zlín : VeRBuM, 2014. 106 s. ISBN 978-80-87500-60-6.

JUŘÍKOVÁ, Martina. Marketing services : opportunities and limits of the implementation in Czech firms. First edition. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2014. 104 stran . ISBN 978-80-87500-61-3.

KARLÍČEK, Miroslav. Role marketingu ve firmách : hlavní problémy, jejich příčiny a možné cesty řešení. 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 98 s., [6] s. obr. příl. ISBN 978-80-87500-56-9.

Kdo chce zabít Změnu? : jak při řízení lidí efektivně prosazovat změnu. Vyd. 1. Praha : Beta, 2010. 138 s. ;. ISBN 978-80-7306-438-9 (váz.).

KOTYZOVÁ, Pavla. Propagace firmy Baťa do roku 1939 . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 93 stran . ISBN 978-80-87500-70-5.

KOZÁK, Vratislav. Televizní reklamy českých pivovarů a jejich vnímání . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2014. 92 stran . ISBN 978-80-87500-62-0.

LUKÁŠ, Luděk. Bezpečnostní technologie, systémy a management V. . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 368 stran . ISBN 978-80-87500-67-5.

LUKÁŠ, Luděk. Bezpečnostní technologie, systémy a management IV. : teorie a praxe ochrany majetku a fyzické bezpečnosti. 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 390 s. ISBN 978-80-87500-57-6.

MCGRATH, James. 89 nejdůležitějších manažerských teorií pro praxi . 1. vydání. Praha : Management Press, 2015. 261 stran . ISBN 978-80-7261-382-3.

RŮŽIČKA, Oldřich. Jak se co dělá . První vydání. Praha : Albatros, 2015. 36 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-00-04085-1.

RYLOVÁ, Zuzana. Daňové zákony 2016 : s komentářem změn : znění odpovídá stavu k 1.1.2016 : novelizovaný text zákonů je uveden tučně. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2016. 272 stran ;. ISBN 978-80-265-0449-8.

Sborník neziskových projektů předmětu PRON 20142015 = Proceedings of non-profit projects 2014/2015. Vydání druhé. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, 2015. 68 stran . ISBN 978-80-7454-572-6.

SOUKALOVÁ, Radomila. Marketing II : učební text pro studenty Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín. První vydání. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2015. 85 listů . ISBN 978-80-7454-206-0.

SOUKALOVÁ, Radomila. Marketing.. je věda kreativní . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 157 stran . ISBN 978-80-87500-71-2.

ŠVIRÁKOVÁ, Eva. Inovace a tradice, kvalita a kvantita v projektovém managementu . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 138 stran . ISBN 978-80-87500-69-9.

ŠVIRÁKOVÁ, Eva. Kreativní projektový management . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 151 s. ISBN 978-80-87500-58-3.

VYBÍHAL, Václav. Mzdové účetnictví 2016 : praktický průvodce. Devatenácté vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 460 stran . Účetnictví a daně. ISBN 978-80-271-0032-3.

YOFFIE, David B. Principy strategie : pět nadčasových pravidel strategického vedení v podání Billa Gatese, Andyho Grovea a Steva Jobse. Vydání první. Praha : Práh, 2016. 254 stran ;. ISBN 978-80-7252-627-7.

ZOELLNER, Tom. Vlak . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2015. 375 stran ;. Universum. ISBN 978-80-242-5039-7.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

HIRSI ALI, Ayaan. Kacířka : proč islám právě teď potřebuje reformaci. Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 287 stran ;. ISBN 978-80-249-2792-3.

MENDĚL, Jan. Cesta ven ze šíleného světa . Vydání první. V Bratislavě : Noxi, 2016. 223 stran ;. ISBN 978-80-8111-326-0.

NĚMEČEK, Tomáš. Jan Hus očima krejčího Ondřeje a panny Anežky . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 151 stran . Velikáni do kapsy. ISBN 978-80-204-3862-1.

RIJCKENBORGH, Jan van. Čínská gnose : komentáře k Tao-Te-Ťing od Lao-c'. 1. české vyd. [Praha] : Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum, 2014. 459 s. ;. ISBN 978-80-904590-3-8.

ŽŮRKOVÁ, Helena. Zapomenutá síla slova . První vydání. [Otrokovice] : Agos, 2015. 93 stran ;. ISBN 978-80-260-8703-8.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

KLÍMA, Jan. Kvantová mechanika I. . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 356 stran . ISBN 978-80-246-2937-7.

Nepostradatelné matematické a fyzikální vzorce . První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán, s.r.o., 2016. 58 stran . Pergamen ; svazek 21. ISBN 978-80-7363-738-5.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BAIN, Carolyn. Dánsko . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2015. 323 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-1556-0.

FUČÍKOVÁ, Renáta. Prague in the heart : 189 stories from the city and its people. First edition. Prague : Práh, 2015. 183 stran . ISBN 978-80-7252-605-5.

KADEŘÁBEK, Josef "Káďa". Motorkářský průvodce po Čechách . Vydání první. Praha : Brána, 2015. 230 stran . ISBN 978-80-7243-826-6.

KLESLO, Michal. Do výšek Turkestánu . Vydání první. Havířov : Michal Kleslo, 2015. 166 stran, 40 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-906195-1-7.

LACIKA, Ján. Vysoké Tatry . 2. vyd. Třebíč : Akcent, 2013. 127 s. S batohem po Slovensku ; 4. ISBN 978-80-7268-962-0 (brož.).

Město Hluk : turistický průvodce. Hluk : Město Hluk, 2014. 36 nečíslovaných stran .

Město Hluk : turistický průvodce. Hluk : Město Hluk, 2016. 36 nečíslovaných stran .

PETR, Václav. Za ďábly do deštných pralesů Tasmánie . Vydání první. Třebíč : Akcent, 2015. 161 stran, 80 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7497-116-7.

PHILBRICK, Nathaniel. V srdci moře . 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 285 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7387-901-3.

PODSKALECKÝ, B. Průvodce po Brdech a Pobrdsku . Vydání 2., v turistickém nakladatelství Turistashop vydání 1. Praha : Turistashop, 2016. 142 stran . Retro turistika ; svazek 2. ISBN 978-80-904480-3-2.

Pozvánka Holešova a okolí rok 2016. [Holešov] : [Město Holešov], [2015]. 1 složený list (6 stran) .

Průvodce do kapsy. Kroměřížsko. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2014. 51 stran . Východní Morava.

Průvodce do kapsy. Slovácko. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2014. 49 stran . Východní Morava.

Turistický průvodce - Východní Morava - Zlínský kraj : Kroměřížsko, Slovácko, Valašsko, Zlínsko a Luhačovicko : 25 tipů na výlety + mapky. 3., rev. vyd. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2014. 75 s. ISBN 978-80-260-6415-2.

Valašsko moje : Valašsko moje - srdce Tvoje. [Česko] : Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s. : Místní akční skupina Rožnovsko, z.s., 2015. 22 listů potištěných z obou stran .

VINŠ, Matouš. Travel Bible : praktické rady za milion, jak procestovat svět za pusu. Vydání první. Praha : Blue Vision, s.r.o., [2015]. 244 stran . ISBN 978-80-87672-53-2.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BESSEROVÁ, Miroslava. Slovo je podaná ruka . Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 222 stran . ISBN 978-80-249-3029-9.

Cyril a Metoděj, po stopách strhujícího příběhu : Cyril a Metoděj - autentický příběh naší země : Cyrilometodějská stezka. Podzimní a zimní výletní tipy. [Zlín] : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2015. 12 stran .

ČECHURA, Jaroslav. Karel IV. : na dvojím trůně. [Praha] : Rybka Publishers, 2016. 229 stran, 72 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87950-18-0.

GÁNDHÍ, Mahátma. Můj život, aneb, O mých experimentech s pravdou . Petrovice : ALMI, [2015]. 429 stran ;. ISBN 978-80-87494-15-8.

CHALUPA, Kristián. Osobnosti, lidé a podlidé . [Tišnov] : Sursum, 2015. 195 stran . ISBN 978-80-7323-294-8.

KAVKA, František. Karel IV. : královské sňatky : čtyři ženy otce vlasti. 1. vydání. Praha : XYZ, 2016. 205 stran . ISBN 978-80-7505-354-1.

Letem světovými dějinami : historie, jak jste ji ještě neviděli. Vydání první. [Praha] : Slovart, 2015. 160 stran . ISBN 978-80-7529-102-8.

LIŠKA, Vladimír. Posvátná místa České republiky . Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2016. 212 stran . Knihy záhad. ISBN 978-80-7466-953-8.

NOVÁK, Jan A. Karel IV. : mystik a čaroděj. Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2016. 280 stran . ISBN 978-80-7543-047-2.

PECHAROVÁ, Lenka. Po stopách Karla IV. . Vydání první. Praha : Portál, 2016. 142 stran . ISBN 978-80-262-1022-1.

ŠAVIT, Ari. Země zaslíbená . První vydání. Brno : Host, 2015. 467 stran, 25 nečíslovaných stran, 1 nečíslovaný list obrazových příloh . ISBN 978-80-7491-428-7.

VOCELKA, Karl. Vše o Habsburcích . Praha : Ikar, 2016. 174 stran ;. ISBN 978-80-249-2941-5.

WIDUKIND Z CORVEY,. Dějiny Sasů . Vydání první. Praha : Argo, 2016. 203 stran . Memoria medii aevi ; svazek 23. ISBN 978-80-257-1743-1.

^ nahoru ^


9. Hudba

ACHUNDOVA, Mariam. Freddie Mercury - Utajený život . Vydání první. [Praha] : NoonArt Publishing s.r.o., [2015]. 396 stran, 32 nečíslovaných obrazových stran . ISBN 978-80-906108-0-4.

KOUŘIL, Vladimír. Africké květiny : swingující samomluvy. První vydání. Praha : 65. pole, 2016. 180 stran ;. ISBN 978-80-87506-74-5.

REMEŠOVÁ, Michaela. Legenda Karel Gott . Druhé přepracované vydání. Praha : Fany, 2015. 400 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-905355-7-2.

^ nahoru ^


10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

ČERNOCHOVÁ, Jarmila. Molekulární stavebnice supramolekulárních polymerů = Molecular assemblies of supramolecular polymers : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 56 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-549-8.

JANÍČEK, Miroslav. Crystallization of polymeric materials: study of nucleation on active particles with large specific surface = Krystalizace polymerních materiálů: studium nukleace na aktivních částicích s velkým specifickým povrchem : doctoral thesis summary. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2015. 31 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-542-9.

KOZUBKOVÁ, Zuzana. Cílená modifikace biologicky aktivních látek na bázi chinolinu = Structural modification of biologically active compounds based on quinoline : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 60 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-550-4.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

ČEP, Jan. Kniha týdne . 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. 559 stran ;. ISBN 978-80-7325-380-6.

Čeština nově od A do Ž . Vydání 1. Praha : Lidové noviny : Academia, 2016. 147 stran . ISBN 978-80-200-2560-9.

FROM THEORY TO PRACTICE (KONFERENCE). From Theory to Practice 2014 : proceedings of the sixth international conference on Anglophone studies : September 4-5, 2014 : Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. First edition. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 236 stran ;. Zlín proceedings in humanities, volume 6. ISBN 978-80-7454-538-2.

GREBENÍČKOVÁ, Růžena. O literatuře výpravné . Vydání první. Praha : Institut pro studium literatury : Torst, 2015. 1034 stran ;. ISBN 978-80-87899-29-8.

CHROBÁK, Jakub. Literatura v souvislostech 4 : učebnice literatury pro střední školy : [od psacího stroje k počítači, aneb, Literatura 2. poloviny 20. století a počátku 21. století]. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2014. 271 s. ISBN 978-80-7238-904-9.

KOVÁŘ, Pavel. Ota Pavel : postskriptum : ohlédnutí za životem a dílem mimořádně nadaného spisovatele. 1. vydání. Praha : Nakladatelství XYZ, 2015. 139 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7505-274-2.

MACHALA, Lubomír. Panorama české literatury. (2),. Po roce 1989 . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2015. 303 stran ;. Universum. ISBN 978-80-242-5054-0.

Němčina ihned k použití do kapsy : jazykový průvodce. 2. vyd. Voznice : Leda, 2014. 454 s. ;. ISBN 978-80-7335-374-2.

PECHOVÁ, Jaroslava. Zpáteční lístek do posledního ráje Oty Pavla . 6. vydání - upravené a rozšířené. Praha : Laguna, 2015. 159 stran . ISBN 978-80-86274-90-4.

SKARNITZL, Radek. Zvuková báze řečové komunikace : fonetický a fonologický popis řeči. První vydání. Praha : Karolinum, 2016. 170 stran . ISBN 978-80-246-3272-8.

SLABÝ, Zdeněk Karel. Potkávání setkávání : listování v osudech : kompendium vzpomínek - rozhovorů - dopisů - dokumentů. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2015. 507 stran . ISBN 978-80-7511-225-5.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Homines scientiarum V : třicet příběhů české vědy a filosofie. 2. upravené vydání. [Červený Kostelec] : Pavel Mervart, 2015. 156 stran . ISBN 978-80-7465-172-4.

Homines scientiarum IV : třicet příběhů české vědy a filosofie. 2. upravené vydání. [Červený Kostelec] : Pavel Mervart, 2015. 204 stran . ISBN 978-80-7465-171-7.

Homines scientiarum III : třicet příběhů české vědy a filosofie. 2. upravené vydání. [Červený Kostelec] : Pavel Mervart, 2015. 200 stran . ISBN 978-80-7465-170-0.

Homines scientiarum II : třicet příběhů české vědy a filosofie. 2. upravené vydání. [Červený Kostelec] : Pavel Mervart, 2015. 268 stran . ISBN 978-80-7465-169-4.

Homines scientiarum I : třicet příběhů české vědy a filosofie. 2. upravené vydání. [Červený Kostelec] : Pavel Mervart, 2015. 286 stran . ISBN 978-80-7465-168-7.

RIEDLOVÁ, Dana. Masarykova veřejná knihovna Vsetín : 95 let od založení knihovny, 2. února 1921 - 2. února 2016 : 10 let od přestěhování do nových prostor, 26. září 2006 - 26. září 2016. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2016. 40 stran . ISBN 978-80-87991-03-9.

Velitel X. Cestování v čase : jen fakta a žádná fikce!. První vydání. Bratislava : Eugenika, 2016. 256 stran . ISBN 978-80-8100-444-5.

^ nahoru ^


13. Matematika

AFFUL-DADZIE, Eric. Hybridizované integrované metody ve fuzzy vícekriteriálním rozhodování (s případovými studiemi) = Hybridized integrated methods in fuzzy multi-criteria decision making (with case studies) : doctoral thesis summary. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2016. 34 stran ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-581-8.

HOMOLKA, Lubor. Utilization of advanced analytical quantitative methods for measuring companies’ performance = Využití pokročilých analytických kvantitativních metod pro měření výkonnosti podniků : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 24 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-570-2.

VAŠKOVÁ, Hana. Modelování chemického reaktoru pro dechromaci kožedělných odpadů = Modeling of chemical reactor for leather waste dechromation : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 46 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-150-6.

^ nahoru ^


14. Lékařství

BAŇÁROVÁ, Patrícia. Funkčné poruchy pohybového systému : (diagnostika a terapia). Poradie vydania: prvé. v Trenčíne : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, 2015. 168 stran . ISBN 978-80-7454-510-8.

BENEŠ, Vladimír. Mozek nad mozkem . V Praze : Grada, 2016. 227 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-271-0004-0.

ČESKO. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : zákon o BOZP novelizovaný od května 2016 : státní odborný dozor nad bezpečností práce : redakční uzávěrka 1. 4. 2016. Ostrava : Sagit, 2016. 399 stran ;. ÚZ : Úplné znění ; číslo 1132. ISBN 978-80-7488-163-3.

FIFE, Bruce. Bolesti kloubů : bezbolestné léčení artritidy, artrózy, dny a fibromyalgie. Vydání první. Liberec : Dialog, knižní velkoobchod a nakladatelství, 2016. 196 stran . Zdraví. ISBN 978-80-7424-085-0.

GERLICHOVÁ, Katarína. Vybrané kapitoly z ošetrovateľstva pre fyzioterapeutov . Prvé vydanie. V Trenčíne : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, 2015. 120 stran . ISBN 978-80-7454-511-5.

HAVLÍČEK, Karel. Anatomické listy . Vydání první. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015. 145 stran ;. ISBN 978-80-7395-920-3.

KOKEŠOVÁ, Helena. Eduard Albert : (1841-1900) : český intelektuál ve Vídni. Vyd. 1. V Praze : Vyšehrad, 2014. 319 s., [8] s. obr. příl. Velké postavy českých dějin ; sv. 17. ISBN 978-80-7429-472-3.

MACHOVÁ, Jitka. Výchova ke zdraví . 2., aktualizované vydání. Praha : Grada, 2015. 312 stran . Pedagogika. ISBN 978-80-247-5351-5.

OSWALDOVÁ, Petra. Feldenkrais, dech & hlas . První vydání. Praha : Brkola, 2015. 190 stran ;. ISBN 978-80-905999-9-4.

PERLÍK, František. Individualizace farmakoterapie . Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 159 stran . Lékařské repetitorium. ISBN 978-80-7387-636-4.

PIVNIČKOVÁ, Lucie. Expertní systém pro diagnostiku poruch rovnovážného ústrojí člověka = Expert system for diagnosis of human balance system disorders : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 30 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-578-8.

SATIR, Virginia. Psychologické eseje 1963-1983 . 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 247 stran . Psyché ; svazek č. 80. ISBN 978-80-7387-956-3.

SEDMÍK, Jan. Velká kniha masáží . Vydání první. Praha : NS Svoboda, 2015. 363 stran . ISBN 978-80-205-0635-1.

ŠIBOVÁ, Barbora. Tvarové změny nohou a možnosti jejich ovlivňování obuví = The shape changes of feet and possibilities of their influence on shoes : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 35 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-547-4.

ŠIMOVCOVÁ, Darina. Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s poruchami duševného zdravia . Poradie vydania: prvé. v Trenčíne : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, 2015. 140 stran ;. ISBN 978-80-7454-515-3.

VICTORIA BAR. Škola opilosti : stručná historie kultivovaného požitku. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2015. 223 stran ;. ISBN 978-80-7511-216-3.

VIRTUE, Doreen. Snění s anděly : léčení a pomoc z vašich snů. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2015]. 181 stran ;. ISBN 978-80-7336-812-8.

WIDIMSKÝ, Jiří. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XIV . Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 185 stran .

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

BENEŠ, Edvard. Edvard Beneš : 80 let od volby prezidentem. Vydání první. Praha : Institut Václava Klause, 2016. 214 stran . Publikace ; č. 26/2016. ISBN 978-80-7542-013-8.

Děti diktátorů . První vydání. Praha : Brána, 2015. 292 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7243-829-7.

FIŠTEJN, Jefim. Za humny je válka . V Praze : Daranus, 2016. 227 stran . ISBN 978-80-87423-71-4.

HVÍŽĎALA, Karel. Evropa, Rusko, teroristé a běženci : Schwarzenberg, Ryšavý, Kraus, Glanc, Přibáň, Romancov, Robejšek, Dobrovský, Rubeš, Steiner, Rupnik, Petříček, Pithart. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2016. 252 stran . ISBN 978-80-204-4061-7.

JANČÁŘ, Radek. Generál věrný svému císaři . Vydání první. Huštěnovice : Obec Huštěnovice, 2016. 31 stran . ISBN 978-80-260-9439-5.

KUNDRA, Ondřej. Putinovi agenti : jak ruští špioni kradou naše tajemství. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2016. 200 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-265-0455-9.

KYNCL, Jaromír. Bezpečnost objektu ve světle moderních technologií . Vydání první. Praha : Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky, 2014. 390 stran . ISBN 978-80-260-7115-0.

LIPSZYC, Rywka. Deník Rivky Lipszycové : nalezený v roce 1945 Rudou armádou v Osvětimi, poprvé vydaný v roce 2014 v San Francisku. Vydání první. Praha : Práh, 2016. 178 stran . ISBN 978-80-7252-597-3.

NOVÁK, Jan. Život mimo kategorie . Vydání první. Praha : Argo, 2015. 394 stran . ISBN 978-80-7432-602-8.

ROSS, Hamish. Svoboda v oblacích : osudy českého letce RAF Václava Bozděcha a jeho vlčáka Antise. Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 316 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-249-2892-0.

VEBER, Václav. Rudý car : Stalin v čele Sovětského svazu v letech 1924-1953. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 185 stran . ISBN 978-80-7387-930-3.

WISNEWSKI, Gerhard. Bilderberg : kdo tahá za nitky moci : spiknutí špiček z ekonomiky, politiky a médií. Vydání první. [Praha] : Keltner Publishing, 2015. 317 stran . ISBN 978-80-87642-31-3.

^ nahoru ^


17. Psychologie

BOCK, Petra. Mindfuck love : proč se sami sabotujeme v lásce a co proti tomu můžeme dělat. Vydání první. Praha : Beta, 2015. 245 stran ;. ISBN 978-80-7306-789-2.

BRUNCKO, Martin. Život bez jídla? : jak restartovat mysl. 1. vydání / dotisk. [Banská Bystrica] : [Martin Bruncko], [2015]. 166 stran . ISBN 978-80-972154-9-1.

ČENĚK, Jiří. Interkulturní psychologie : vybrané kapitoly. Vydání 1. Praha : Grada, 2016. 312 stran . Psyché. ISBN 978-80-247-5414-7.

HELLER, Jutta. To zvládnu! : zvyšte svou psychickou odolnost. První vydání. Praha : Grada, 2016. 41 stran . ISBN 978-80-247-5860-2.

CHYTKOVÁ, Dagmar. Efektivní učení : techniky přemýšlení, soustředění a komunikace s využitím myšlenkových map. 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2016. 158 stran . ISBN 978-80-265-0479-5.

KERHART, Lukáš. Cestování : nejlepší životní investice : první opravdový kariérní rádce pro mladého člověka. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 155 stran, 21 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-271-0060-6.

MACKŮ, Richard. Instantní, nebo skutečné řešení problému? . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 166 stran, 6 nečíslovaných stran příloh . ISBN 978-80-87500-74-3.

MAXWELL, John C. Cílevědomý život . Vydání první. Praha : Beta, 2016. 282 stran ;. ISBN 978-80-7306-817-2.

MICHIE, David. Proč je bdělá pozornost lepší než čokoláda : průvodce na cestě k vědomému životu. Vydání první. Praha : Synergie, [2016]. 254 stran ;. ISBN 978-80-7370-365-3.

NAKONEČNÝ, Milan. Obecná psychologie . Praha ; Kroměříž : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 662 stran . ISBN 978-80-7387-929-7.

NEŠPOR, Karel. Kudy do pohody : tisíc snadných rad, jak se uklidnit. Vydání první. Praha : Portál, 2016. 167 stran . ISBN 978-80-262-1044-3.

POWELL, Michael. Síla paměti : fakta a hádanky, jež oživí a zlepší vaši paměť. Vydání první. [Praha] : Slovart, 2015. 144 stran . ISBN 978-80-7529-007-6.

SIEGEL, Ronald D. Velká kniha meditačních technik : jednoduchá cvičení pro každodenní problémy. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 312 stran ;. ISBN 978-80-247-5569-4.

SPITZER, Manfred. Digitální demence : jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum. 1. vyd. Brno : Host, 2014. 341 s. ISBN 978-80-7294-872-7 (brož.).

ZELENKOVÁ, Helena. Hra na život a na smrt . 1. vydání. Praha : Vladimír Kvasnička, nakladatelství Vodnář, 2015. 180 stran ;. ISBN 978-80-7439-099-9.

ŽDICHYNEC, Bohumil. Známe sami sebe? : ..změníme-li sebe, změníme i dobu - nebojme se přemýšlet, jen tak budeme svobodnější : (analýza vnitřního světa současného člověka). V Praze : Alferia, 2016. 357 stran ;. ISBN 978-80-271-0005-7.

^ nahoru ^


18. Sociologie

BENDL, Stanislav. Žák s problémovým chováním : cesta institucionální pomoci. 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 108 stran ;. ISBN 978-80-7387-703-3.

GLASER, Judith E. Konverzační inteligence : klíč k úspěchu v práci a byznysu. Vydání 1. Praha : Management Press, 2016. 261 stran . ISBN 978-80-7261-400-4.

GROS, Louis. Přežil jsem Buchenwald : moje osobní cesta peklem. V Praze : Cosmopolis, 2016. 247 stran . ISBN 978-80-247-5440-6.

GUILIANO, Mireille. Francouzky se umí otáčet : rozum a cit zaměstnané ženy. Vydání druhé. Praha : Ikar, 2016. 239 stran ;. ISBN 978-80-249-3020-6.

HANÁKOVÁ, Petra. Vyvlastněný hlas: proměny genderové kultury české společnosti 1948-1989 . Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství, 2015. 512 stran . Post ; 14. svazek. ISBN 978-80-7419-096-4.

HAN, Byung-Chul. Vyhořelá společnost . Vydání první. V Praze : Rybka Publishers, 2016. 283 stran ;. ISBN 978-80-87950-05-0.

HILLMAN, James. Máme za sebou sto let psychoterapie, a svět je čím dál horší . Vydání první. Praha : Malvern, 2016. 229 stran ;. ISBN 978-80-7530-040-9.

JANÁČKOVÁ, Stanislava. Masová imigrace : záchrana, nebo zkáza Evropy?. Vydání první. Praha : Institut Václava Klause, 2016. 221 stran . Publikace, č. 23/2016. ISBN 978-80-7542-007-7.

KELLER, Jan. Odsouzeni k modernitě : co hledá sociologie a našla beletrie. První vydání. Praha : Novela bohemica, 2015. 186 stran . ISBN 978-80-87683-53-8.

MATOUŠEK, Oldřich. Děti a rodiče v rozvodu : manuál pro zúčastněné profesionály a rodiny. Vydání první. Praha : Portál, 2015. 255 stran . ISBN 978-80-262-0968-3.

MYERS, David G. Sociální psychologie . 1. vydání. Brno : Edika, 2016. 536 stran . ISBN 978-80-266-0871-4.

NAZARE-AGA, Isabelle. Manipulativní rodiče : jak se s nimi vyrovnat. Vydání první. Praha : Portál, 2016. 213 stran ;. ISBN 978-80-262-1018-4.

NOVÁK, Tomáš. Kontakt s dětmi po rozvodu : jak nepřijít o dítě. Vydání první. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 248 stran . ISBN 978-80-7478-910-6.

SINEL'NIKOV, Valerij. Hledání pramene své síly : vlastnosti a život správného muže. První vydání. Bratislava : Eugenika Pbl. - Alexander Giertli, 2015. 154 stran ;. ISBN 978-80-8100-426-1.

STŘÍTESKÝ, Václav. Diference ve spotřebním chování mužů a žen : význam kritéria pohlaví v segmentaci spotřebních trhů. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 237 stran, 25 nečíslovaných stran příloh . ISBN 978-80-87500-65-1.

VÁVROVÁ, Soňa. Porozumění procesu autoregulace u dětí a mladistvých v institucionální péči . 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 131 stran . ISBN 978-80-7454-561-0.

VÁVROVÁ, Soňa. Porozumění procesu autoregulace u dětí a mladistvých v institucionální péči . Druhé, nezměněné vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 131 stran . ISBN 978-80-7454-149-0.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BEDNAŘÍK, Martin. Možnosti ovlivnění pevnosti lepeného spoje u vybraných typů polymerů = Possibilities of influencing the strength of bonded joint at selected types of polymers : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 35 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-539-9.

BLEYAN, Davit. Binder system for powder injection moulding = Polymerní pojiva pro vstřikování práškových materiálů : doctoral thesis summary. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2015. 41 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-548-1.

Domácí chleby a pečivo : lahodné recepty, které provoní váš domov. Vydání první. Praha : Ikar, 2015. 142 stran . ISBN 978-80-249-2873-9.

DROSTEN, Michaela. Nebojte se šicího stroje : úžasné nápady z ateliéru Atelyeah. První české vydání. Praha : Svojtka & Co. nakladatelství, 2016. 112 stran . ISBN 978-80-256-1367-2.

FENCL, Jiří. Zbraně Jawa : zbrojní projekty Zbrojovky Ing. F. Janeček. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 314 stran . ISBN 978-80-204-3682-5.

FRÝBA, Jiří. Legendární Praga V3S . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 256 stran . ISBN 978-80-247-5724-7.

GRULICH, Ondřej. Povrchové úpravy biomateriálů v plazmatu = Plasma surface modification of biomaterials : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 49 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-540-5.

HORNÍK, Miroslav. Radiotechnika za druhé světové války : od Pacifiku po Ural, od Finska po severní Afriku. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 285 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-247-5473-4.

HRABALÍKOVÁ, Martina. Imobilizace biologicky aktivních látek v matrici vodorozpustného polymeru = Immobilization of biologically active compounds in the water-soluble polymer matrix : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 54 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-541-2.

MARANIK, Eliq. Vegan smoothies : čerstvé nápoje plné energie. Vydání 1. Praha : Grada, 2016. 143 stran . ISBN 978-80-247-5674-5.

MATOUŠEK, Tomáš. Analysis of macrostructure of polymeric materials = Analýza makrostruktury polymerních materiálů : doctoral thesis summary. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2015. 53 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-558-0.

MCCULLOUGH, David G. Bratři Wrightové . 1. vydání. Brno : CPress, 2015. 309 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-264-0950-2.

MIZERA, Aleš. Studium teplotní odolnosti termoplastů = Study of thermoplastic polymer temperature stability : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 41 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-551-1.

PEER, Petra. Rheological characterization of polymer solutions with respect to quality of electrospinning process = Reologická charakterizace polymerních roztoků s ohledem na kvalitu elektrostatického zvlákňování : doctoral thesis summary. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2015. 47 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-546-7.

PERŠINOVÁ, Eva. Raw food jako zážitek : užívej si pestrost živé stravy každý den!. První vydání. Praha : Grada, 2016. 183 stran . ISBN 978-80-247-5799-5.

PHELPS, Isela. Ponožky pletené na kroužku : 50 jednoduchých návodů na pletení bez jehlic. Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 144 stran . ISBN 978-80-249-2869-2.

POHLREICH, Zdeněk. Moje domácí kuchyně . Vydání první. Praha : Sevruga, s.r.o., 2015. 174 stran . ISBN 978-80-905710-3-7.

POPELÍNSKÝ, Lubomír. Můj život mezi zbraněmi : autobiografie významného konstruktéra a pedagoga. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2016. 191 stran, xxxii stran obrazových příloh . ISBN 978-80-204-3758-7.

STEINHAUS, Johannes. Real-time investigation of curing mechanisms of thermoset resins for medical and technical applications = Kvantitativní analýza vytvrzovacích mechanismů materiálů pro lékařské a technické aplikace : doctoral thesis summary. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2015. 51 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-543-6.

ŠULCOVÁ, Petra. Anorganické pigmenty, vlastnosti a metody hodnocení . Vydání první. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015. 117 stran . ISBN 978-80-7395-947-0.

TAYLOR, Genevieve. Luštěniny : 100 neodolatelných receptů pro milovníky fazolí, čočky a cizrny. Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 143 stran . ISBN 978-80-249-2787-9.

THEIBEROVÁ, Zita. Šijeme sedací vaky . První vydání. Praha : Grada, 2016. 79 stran . Šikovné ruce. ISBN 978-80-247-5492-5.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

HAWKER, Lizzy. Běžkyně : krátký příběh o dlouhém běhu. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2016. 251 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-204-3890-4.

HÖLLER, Jürgen. Sebeobrana pro ženy a dívky : psychologie, pedagogika a praxe. Praha : Naše vojsko, 2016. 177 stran . ISBN 978-80-206-1588-6.

NEYMAR,. Neymar: můj příběh . 1. vydání. Praha : XYZ, 2016. 175 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7505-346-6.

PROCHÁZKA, Pavel. Josef Masopust : (1931-2015) : legenda žije. První vydání. Velké Přílepy : Olympia, 2015. 205 stran . ISBN 978-80-7376-416-6.

ŘÍHA, Jan. Češi na Rallye Dakar : jedenáct zlatých ročníků. První vydání. Praha : Brána, 2015. 238 stran . ISBN 978-80-7243-836-5.

STANIUL, Zizi. Optimistické plachtění . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 159 stran . Edice českého olympijského výboru. ISBN 978-80-204-3892-8.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

Fotografování . V Praze : Slovart, 2015. 192 stran . ISBN 978-80-7529-033-5.

KLOUZA, Radomil. Pohled do obrazu : technologická kopie obrazu jako tvůrčí studijní proces. 1. vyd. Boskovice : Albert, 2014. 327 s. ISBN 978-80-7326-245-7.

KOHOUT, Michal. Sídliště, jak dál? . První vydání. Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Ústav nauky o budovách, 2016. 268 stran . ISBN 978-80-01-05905-0.

LOHF, Sabine. Velká kniha nápadů pro šikovné ruce . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2015. 160 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5034-2.

SCHMITT, Gudrun. Tvoříme z obalů na vajíčka : skvělé nápady k vyrábění i hraní. České vydání. Ostrava : Bookmedia, [2015]. 96 stran . Topp ; 5997. ISBN 978-80-88036-37-1.

SIMITCH, Andrea. Jazyk architektury : 26 principů, které by měl každý architekt znát. V Praze : Slovart, 2015. 223 stran . ISBN 978-80-7529-034-2.

SURMAN, Martin. Metodika designérské práce a výuka průmyslového designu v České a Slovenské republice . 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. 136 stran . ISBN 978-80-87500-73-6.

SVOBODOVÁ, Jana. Supermáma . 1. vydání. Brno : CPress, 2016. 116 stran . ISBN 978-80-264-1069-0.

VLADIMIR 518,. Obsese . Vydání první. V Praze : Yinachi, 2015. 505 stran . Magnus art. ISBN 978-80-904735-8-4.

ZÁRUBA, František. Hradní kaple. II.,. Doba lucemburská . Vydání první. Praha : vydala Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění v NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 379 stran . Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium ; vol. XXI. ISBN 978-80-7422-414-0.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

DYTRTOVÁ, Kateřina. Ko-text : tvar, zvuk a gesto, tvůrce, učitel a žák. Vydání první. v Praze : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, [2015]. 193 stran . Projekty. ISBN 978-80-7414-920-7.

FIŠAROVÁ, Michaela. A-Ž půjdeš do školy : pro kluky, co se neztratí. 1. vydání. V Praze : Albatros, 2016. 131 stran . ISBN 978-80-00-04238-1.

GINOTT, Haim G. Umění komunikace s dětmi : láska a selský rozum nestačí. Vydání první. Praha : Portál, 2015. 155 stran ;. ISBN 978-80-262-0926-3.

CHRÁSKA, Miroslav. Kvantitativní metody sběru dat v pedagogických výzkumech . Vydání 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015. 132 stran . Pedagogika. ISBN 978-80-7454-553-5.

LANGER, Tomáš. Moderní lektor : průvodce úspěšného vzdělavatele dospělých. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 217 stran . ISBN 978-80-271-0093-4.

LUKÁŠOVÁ, Hana. Učitelské sebepojetí a jeho zkoumání . 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015. 106 stran . Pedagogika. ISBN 978-80-7454-552-8.

MAJERČÍKOVÁ, Jana. Předškolní edukace a dítě : výzvy pro pedagogickou teorii a výzkum. 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015. 109 stran ;. Pedagogika. ISBN 978-80-7454-554-2.

MATEŘSKÁ ŠKOLA (JESTŘABÍ, ZLÍN, ČESKO). Mateřská škola Jestřabí : 1975-2015 : 40 let MŠ Jestřabí. Jestřabí : Mateřská škola Jestřabí, 2015. 48 stran .

PACHOLÍK, Viktor. Specifika edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských školách . Vydání: první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015. 179 stran . ISBN 978-80-7454-566-5.

POKLUDA, Zdeněk. Vzdělávání a výzkum ve Zlíně - od Tomáše Bati po univerzitu . 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 54 číslovaných stran, 20 nečíslovaných stran obrazové přílohy . Edice inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-564-1.

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. U nás není věda žádná věda! : studijní obory : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, [2016?]. 28 stran ;.

WIEGEROVÁ, Adriana. Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula . Vydání 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015. 115 stran . Pedagogika ; 10. publikace. ISBN 978-80-7454-555-9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO (NIVNICE, ČESKO). Sborník : 80 let Měšťanské školy v Nivnici 1935-2015 : 115 let Národní školy J.A. Komenského a Tomáše ze Štítného 1900-2015. [Nivnice] : [Základní škola a mateřská škola Jana Amose Komenského Nivnice], [2015]. 30 stran . ISBN 978-80-260-9545-3.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

KLATOVSKÝ, Karel. Windows 10 : praktická příručka. Vydání první. Prostějov : Computer Media, 2015. 236 stran . ISBN 978-80-7402-237-1.

KOLAŘÍK, Martin. Research of possibilities of using mouse-like input devices as a biometric identification system : doctoral thesis summary. First edition. Zlín : Tomas Bata University, 2015. 31 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-580-1.

PECINOVSKÝ, Josef. Office 2016 : průvodce uživatele. První vydání. Praha : Grada, 2016. 256 stran . Průvodce. ISBN 978-80-247-5691-2.

PLUHÁČEK, Michal. Modern methods of development and modification of evolutionary computational techniques : dissertation thesis statement. Zlín : Tomas Bata University, 2016. 41 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-582-5.

VALA, Radek. Metody vývoje aplikací s adaptivním systémem zobrazení na mobilních platformách = Methods of application development with adaptive displaying system for mobile platforms : teze dizertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 34 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-579-5.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

EICHLER, Ivo. Problémové chování psů : proč trestat psa za něco, co jsme ho předem nenaučili. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Plot, 2011. 139 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7428-084-9 (váz.).

Léčivá síla rostlin . 3. vydání. Praha : Sun, 2016. 78 stran . Babiččina přírodní lékárna. ISBN 978-80-7371-992-0.

STAEMMLER, Geert. Praktický průvodce včelařským rokem . [Líbeznice]: Víkend, 2014. 126 s. ISBN 978-80-7433-086-5.

Vypěstujte si, co sníte . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2016. 255 stran . ISBN 978-80-242-5062-5.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně