Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Březen 2016

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

Čtení o Karlu Teigovi : vize, realizace, divergence 1919-1938. Vydání první. Praha : Institut pro studium literatury, 2015. 207 stran . Antologie ; svazek 6. ISBN 978-80-87899-27-4.

KOMPANÍK, Tomáš. AHA : [kniha celým Slovenskom vyšívaná = a book embroidered by whole Slovakia]. 1. vyd. Považská Bystrica : Tomáš Kompaník, 2014. 1 sv. (nestránkováno) . ISBN 978-80-971688-9-6.

LENDEROVÁ, Milena. Vše pro dítě : válečné dětství 1914-1918. Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2015. 277 s. ISBN 978-80-7432-499-4.

Metodická pomůcka pro školy k problematice interkulturních rozdílů. 1. část . Olomouc : Olomoucký kraj, 2007. 120 s. ;.

Móda : úžasný příběh fenoménu: historický vývoj, detailní vyobrazení i příběhy slavných návrhářů. V Praze : Slovart, 2015. 576 stran . ISBN 978-80-7391-224-6.

VONDRUŠKOVÁ, Alena. Český lidový a církevní rok . Vydání první. Brno : MOBA, 2015. 304 stran . ISBN 978-80-243-6761-3.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

COLLEN, Alanna. 10% člověka . Praha : Dobrovský s.r.o., 2015. 294 stran . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-280-3.

HARRIS, Gabby. Dotkni se zvířecí duše : jak poznávat zvířata nejen hlavou, ale i srdcem. Vydání první. Praha : Plot, 2015. 214 stran . ISBN 978-80-7428-265-2.

MACEK, Jan. Motýli a housenky střední Evropy. IV.,. Denní motýli . Vydání 1. Praha : Academia, 2015. 539 stran . Atlas. ISBN 978-80-200-1571-6.

MAREŠ, Jaroslav. Stezkami záhadných zvířat : zoologické detektivky. Vydání první. Praha : Motto, 2015. 268 stran, 48 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-267-0486-7.

RESEARCH IN PLANT GENETICS (KONFERENCE). Research in Plant Genetics : book of abstracts : 7th September - 10th September 2015, Mendel Museum of Masaryk University, Brno, Czech Republic. 1st edition. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 81 stran ;. ISBN 978-80-210-7936-6.

TOMPKINS, Peter. Tajný život rostlin . Vydání první. Praha : Malvern, 2015. 279 stran ;. ISBN 978-80-7530-019-5.

VRÁNOVÁ, Světlana. Ptáci Pardubic . Vyd. 1. Pardubice : Východočeské muzeum v Pardubicích, 2007. 304 s. ISBN 978-80-86046-93-8.

WEISMAN, Alan. Odpočítávání : poslední naděje na budoucnost života na Zemi?. Vydání první. Praha : Argo : Dokořán, 2015. 454 stran . Zip ; svazek 49. ISBN 978-80-257-1595-6.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

BOR, Vladimír. Život s uměním : rodinný dvojportrét. Vydání druhé, v Academii první. Praha : Academia, 2015. 389 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Paměť ; sv. 83. ISBN 978-80-200-2524-1.

GRACLÍK, Miroslav. Osudy hvězd stříbrného plátna : osudy dalších 40 herců první republiky. Praha : Dobrovský s.r.o., 2015. 367 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Omega. ISBN 978-80-7390-304-6.

HOLČÁK, Lumír. Vladimír Menšík a jeho filmy . Vydání první. Ostrava : Vydal autor ve vydavatelství Montanex a.s, 2015. 693 stran . ISBN 978-80-7225-415-6.

KMENTA, Jaroslav. Film vs. realita : Gangster Ka a Ganster Ka Afričan. Vydání první. Nymburk : JKM - Jaroslav Kmenta, 2015. 158 stran . ISBN 978-80-87569-26-9.

KOUDELKOVÁ-ESER, Helena. Tanec života : zábavná autobiografie české baletky, která vyrazila dobývat svět. Vydání první. Plzeň : Ševčík, 2015. 199 stran . ISBN 978-80-7291-242-1.

Kronika sci-fi : obrazové dějiny nejslavějších děl science fiction v celé galaxii. Vydání první. Praha : Volvox Globator, [2015]. 576 stran . ISBN 978-80-7511-169-2.

MICHALCOVÁ-CESNAKOVÁ, Milena. Slavné osobnosti divadla : herecké umění od antiky po dnešek. Vyd. 1. Praha : Brána, 2004. 287 s. ISBN 80-7243-202-8.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

Bezpečně na elektrozařízeních : cílová skupina: osoby s elektrotechnickou kvalifikací do §7 do 1000 V a nad 1000 V. Rožnov pod Radhoštěm : ROVS - Rožnovský vzdělávací servis, [2015]. 204 stran, 26 nečíslovaných stran obrazových příloh .

DOBŘANSKÁ, Marcela. Sborník kontrolní činnosti. 1. díl,. Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí . [Rožnov pod Radhoštěm] : RoVS - Rožnovský vzdělávací servis, [2010?]. 106 s.

HLADÍLEK, Martin. Nemovitosti jsou mé radosti . [Zlín] : Tigris, spol. s r.o., 2015. 134 stran ;. ISBN 978-80-7490-067-9.

HLAVIČKOVÁ, Zuzana. Angličtina - Business English : osobní a písemná komunikace, telefonování, porady, vyjednávání, prezentace. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2016. 159 stran ;. Velmi lehce. ISBN 978-80-247-5611-0.

Hlucké vzpomínání. II . [Hluk] : Antonín Zlínský, 2014. 176 stran .

KIYOSAKI, Robert T. I vy máte druhou šanci : jde o vaše peníze, váš život a váš svět. Hodkovičky : Pragma, [2015]. 362 stran . ISBN 978-80-7349-463-6.

KUČEROVÁ, Dagmar. Lexikon mzdového účetnictví pro rok .. . [Dolní Lhota] : Dagmar Kučerová, 2016. 86 stran ;. ISBN 978-80-905712-2-8.

LOCHMANNOVÁ, Alena. Cestovní ruch . Vydání první. Prostějov : Nakladatelství a vydavatelství Computer Media, 2015. 112 stran . ISBN 978-80-7402-216-6.

NOVÁK, Jaroslav. Kombinovaná přeprava . Vydání: páté rozšířené. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015. 339 stran . ISBN 978-80-7395-948-7.

NOVOTNÝ, Karel. Lexikon BOZP : pro provádění kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle právních předpisů a technických norem. [Rožnov pod Radhoštěm] : ROVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2015. 168 stran .

PILÁTOVÁ, Jana. Zákon o účetnictví s komentářem : s účinností od 1.1.2016. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 95 stran ;. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-5804-6.

PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů : teorie a praxe. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 280 stran . Finance. ISBN 978-80-247-5608-0.

PTÁČEK, František. Kde začínají dlouhé modré cesty . Vydání 1. Praha : Mare-Czech, 2015. 132 stran . Lodě v české minulosti ; svazek 41. ISBN 978-80-86930-70-1.

SCHRÖTTER, Josef. Od koněspřežky po supervlaky : život na železnici v obrazech s ukázkami železničních stejnokrojů. 1. vydání. Brno : CPress, 2015. 152 stran . ISBN 978-80-264-0946-5.

Soubor vzorů pracovních rizik - stavebnictví. 1. díl,. Práce na staveništi. Rožnov pod Radhoštěm : RoVS - Rožnovský vzdělávací servis, [2010?]. 155 s. ;.

ŠOSTÁK, Jan. Prevence a řízení rizik při provozování dopravy dopravními prostředky . Rožnov pod Radhoštěm : ROVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2005. 36 stran ;.

TATE, Carson. Usnadněte si práci : jak pracovat jednoduše a výkonně. Vydání první. Praha : Ikar, 2015. 280 stran . ISBN 978-80-249-2732-9.

Thomas J. Bata. Remembered : recollections from colleague and friends. First edition. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 191 stran . ISBN 978-80-7473-398-7.

URBAN, Jan. Jak lépe naložit s časem : 50 doporučení pro ty, jejichž čas je vzácný. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 141 stran ;. ISBN 978-80-247-5752-0.

VANCE, Ashlee. Elon Musk : Tesla, SpaceX a hledání fantastické budoucnosti. Vydání první. V Brně : Jan Melvil Publishing, 2015. 368 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Hvězdy. ISBN 978-80-87270-73-8.

Vyhláška č. 3622005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : RoVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2007. 30 s. ISBN 978-80-254-2480-3.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

ADORNO, Theodor W. Žargon autenticity : k německé ideologii. Vydání první. Praha : Academia, 2015. 167 stran ;. Europa ; sv. 49. ISBN 978-80-200-2511-1.

Blahoslavení milosrdní : P. Metoděj Frank OFMCap. (1873-1939) : nejvýznamnější sudkovský rodák. Pohořelice : Miroslav Jáně, 2013. 14 stran . ISBN 978-80-260-8956-8.

CAHILL, Thomas. Život papeže Jana XXIII. . První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2015. 239 stran ;. ISBN 978-80-7485-056-1.

FERRERO, Bruno. Další příběhy pro potěchu duše . Vyd. 4. Praha : Portál, 2012. 143 s. ;. ISBN 978-80-262-0207-3.

HIRSI ALI, Ayaan. Kacířka : proč islám právě teď potřebuje reformaci. Vydání první. Praha : Ikar, 2016. 287 stran ;. ISBN 978-80-249-2792-3.

HUS, Jan. Knihy kacířů se mají číst . První vydání. Praha : Kalich, 2015. 93 stran ;. ISBN 978-80-7017-223-0.

CHINMOY, šrí,. Jóga a duchovní život . Třetí vydání. Zlín : Madal Bal, 2015. 207 stran . ISBN 978-80-86581-67-5.

IVEREIGH, Austen. Papež reformátor . Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 438 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7387-951-8.

KOSEK, Jan. Jak (ne)být sám (se) sebou : problém autenticity : zrod a cíle moderního člověka ve světle filozofie a literatury. První vydání. Praha : Dokořán, 2015. 327 stran ;. Bod. ISBN 978-80-7363-703-3.

KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu . Šesté, opravené vydání. Praha : Vyšehrad, 2015. 305 stran . ISBN 978-80-7429-598-0.

Kvadrivium : čtyři svobodná umění: aritmetika, geometrie, hudba a astronomie. První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2015. 409 stran . Pergamen ; svazek 19. ISBN 978-80-7363-732-3.

MYNAŘÍKOVÁ, Lenka. Psychologie lži . Vydání 1. Praha : Grada, 2015. 198 stran ;. Psyché. ISBN 978-80-247-5472-7.

ODIER, Daniel. Posvátnost sexuality : setkání s absolutní láskou. První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2015. 207 stran ;. ISBN 978-80-7500-128-3.

OŠÓ,. Harmonie těla a mysli : jak se spřátelit se svým tělem. Vyd. 1. Praha : Beta, 2011. 171 s. ;. ISBN 978-80-7306-479-2.

ROHR, Richard. Nadšení pro lásku . První vydání. Brno : Cesta, 2015. 227 stran ;. ISBN 978-80-7295-200-7.

SHARMA, Robin S. Rok s mnichem, který prodal své ferrari : 365 inspirací pro každý den. V Praze : Rybka Publishers, 2015. 365 stran ;. ISBN 978-80-87950-20-3.

SVOBODA, Jiří. Jan Hus : 600 let od smrti. Vydání první. Praha : Institut Václava Klause, 2015. 115 stran ;. Publikace, č. 21/2015. ISBN 978-80-7542-003-9.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

GILLILAND, Ben. Jak postavit vesmír : od velkého třesku po konec vesmíru. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2015. 224 stran . ISBN 978-80-242-5014-4.

HAVLÍČEK, Ivan. Jupiter . 1. vyd. [Praha] : AGA, 2014. 188 s. ISBN 978-80-904582-7-7.

SVOBODA, Emanuel. Fyzika pro gymnázia. Mechanika . 5., přeprac. vyd. Praha : Prometheus, 2013. 227 s. ISBN 978-80-7196-431-5.

ŠIMON, Miroslav. Slovník pojmů z fyziky pro základní školu . 1. vyd. Praha : Prometheus, 2009. 115 s. ISBN 978-80-7196-361-5.

Velká kniha experimentů . 1. vydání. Říčany : Sun, 2015. 117 stran . ISBN 978-80-7371-880-0.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BOLECHOVÁ, Pavlína. Cyklovandrování Evropou . 1. vydání. Vlkov : Helena Rezková, 2015. 102 stran . ISBN 978-80-905700-5-4.

BONETTO, Cristian. Singapur : do kapsy : zajímavosti, tipy na výlety, vše po ruce. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2015. 192 stran . Z řady průvodců Lonely Planet. ISBN 978-80-256-1558-4.

DUFFACK, J. J. Robert Falcon Scott : anatomie tragédie. Vydání první. Třebíč : Akcent, 2015. 285 stran . ISBN 978-80-7497-084-9.

FIALA, Radek. Motorkářův průvodce lehkovážným cestováním Evropou : jak začít. První vydání. Mrač : Radek Fiala, 2015. 109 stran . ISBN 978-80-260-9086-1.

HAVELKA, Ondřej. Cesta k branám Damašku východní Afrikou . První vydání. Praha : Akbar, 2016. 393 stran . ISBN 978-80-906325-0-9.

KRÁLÍČEK, Václav. Vzbouřenci a ztroskotanci : drama Bounty a Pandory. První vydání. Praha : Epocha : Pražská vydavatelská společnost, [2015]. 141 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Magnetka ; svazek 39. ISBN 978-80-7425-272-3.

Kunovice . Vydání první. Kunovice : Město Kunovice, 2016. 59 stran . ISBN 978-80-260-9156-1.

MACEŠKA, Dušan. Za indiány do Mexika a Guatemaly . Vydání první. [Holešov] : [Dušan Maceška], 2015. 197 stran . ISBN 978-80-260-9429-6.

MACURA, Jaromír. Skvělé dny na zeměkouli = Great days on earth = Wundervolle Tage auf dem Erdenball = Los días maravillosos en la tierra = Underbara dagar på jorden. Öland : Švédsko = Sweden = Schweden = Swerige . [Praha] : [Jaromír Macura], [2015?]. 139 stran . ISBN 978-80-905512-9-9.

MACURA, Jaromír. Skvělé dny na zeměkouli = Great days on earth = Los días maravillos en la tierra. Španělsko = Spain = España . Praha : Nakladatelství Macura Jaromír, 2015. 222 stran .

Napajedla : průvodce městem. Napajedla : Městský úřad Napajedla, [2016?]. 32 nečíslovaných stran .

OLŠINA, Miroslav. Holešovské ulice jak je známe i neznáme . 1. vydání. Holešov : Město Holešov ve spolupráci s o.s. Castellum Holešov, 2015. 136 stran . Knihovnička "Holešovska" ; 31. svazek. ISBN 978-80-260-9482-1.

PREININGEROVÁ, Magdalena. Archiv H + Z - centrum moderního českého cestovatelství 20. století : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně : katalog fondů. Vydání první. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně : Klub H + Z, 2015. 101 stran . ISBN 978-80-87130-37-7.

PROCHÁZKA, Dušan. Wandertip : sami na letecké výlety : za mořem a poznáním, na letecké prodloužené víkendy po evropských pobřežích sami a levně : procházky po pobřeží. Vydání první. Brno : Littera, 2015. 60 stran . Obrazy z cest. ISBN 978-80-85763-89-8.

Proti oblakom času-- . Vyd. 1. Břeclav : Petr Brázda spolu s Obcí Slavkov, 2013. 77 s. ISBN 978-80-87387-24-5.

Příběh města Napajedla. Napajedla : Muzemu Napajedla Nový Klášter, [mezi 2010 a 2015]. 1 složený list (14 nečíslovaných stran) .

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Nedašov . Vydání první. [Nedašov] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Nedašov, 2015. 20 stran . ISBN 978-80-87556-19-1.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Nedašova Lhota : kraj vzácných stromů. Vydání: první. [Nedašova Lhota] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Nedašova Lhota, 2015. 20 stran . ISBN 978-80-87556-18-4.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Poteč : kraj dalekých rozhledů. Vydání první. [Valašské Meziříčí] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Poteč, 2015. 20 stran . ISBN 978-80-87556-17-7.

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Študlov : kvetoucí země pod horami. Vydání první. [Valašské Meziříčí] : Blanka Růžičková (Krystal) pro obec Študlov, 2015. 20 stran . ISBN 978-80-87556-16-0.

SLAVÍČEK, Jaromír. Pohleďte, to je krása . 1. vydání. Uherský Brod : ELTISK, 2016. 86 stran . ISBN 978-80-88116-09-7.

ŠRÁMKOVÁ, Ivana. Prof. ThDr. Alois Musil, dr. h. c. : katolický kněz, arabista a cestovatel po Blízkém východě. Vyškov : Město Vyškov, 2015. 24 stran .

Ukrutný Tyrannosaurus rex . 1. vydání. Říčany : Sun, 2015. 12 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7371-910-4.

VĚTVIČKA, Václav. Český, česká, české, Česko : [od Švýcarska po Těšín. České vyd. 1. Praha : Jan Vašut, 2013. 159 s. ISBN 978-80-7236-831-0 (váz.).

VODA - VĚC VEŘEJNÁ (KONFERENCE). LIMNOSPOL 2015 : 29.6.-3.7. Mikulov : XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti : "Voda - Věc veřejná" : sborník příspěvků. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 200 stran . ISBN 978-80-210-7874-1.

Východní Morava tipy pro vinařskou turistiku : kouzlo rozmanitosti. Zlín : Centrala cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2015. 1 složený list (12 stran) . Východní Morava: Kouzlo rozmanitosti.

Východní Morava pro rodiny s dětmi : kouzlo rozmanitosti. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2015. 1 složený list (12 stran) . Východní Morava: kouzlo rozmanitosti.

Východní Morava pro poutníky : kouzlo rozmanitosti. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Morava, o.p.s., 2015. 1 složený list (12 stran) . Východní Morava: kouzlo rozmanitosti.

Východní Morava pro bikery a terénní cyklisty : kouzlo rozmanitosti. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2015. 1 složený list (12 stran) .

Východní Morava pro aktivní turisty : kouzlo rozmanitosti. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2015. 1 složený list (12 stran) . Východní Morava: kouzlo rozmanitosti.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

ADAMOVÁ, Karolina. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada,. Stát . Vydání první. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2015. 649 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7432-000-2.

BÍLEK, Jiří. Bílá místa české historie. 1. část,. Do vzniku Československa : naplněný sen profesora filozofie . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2015. 439 stran . ISBN 978-80-242-5056-4.

BLAZE, Elzéar. Život v Napoleonově armádě . Kritické vydání. Praha : Elka Press, 2015. 243 stran . Militaria ; svazek 39. ISBN 978-80-87057-23-0.

BOURBON, Fabio. Průvodce Svatou zemí : Izrael, Sinaj, Jordánsko. Druhé vydání. [Praha] : Slovart, 2015. 228 stran . ISBN 978-80-7391-221-5.

Cyril a Metoděj, po stopách strhujícího příběhu : Cyril a Metoděj - autentický příběh naší země : Cyrilometodějská stezka. Jarní a letní výletní tipy. [Zlín] : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2015. 12 stran . ISBN 978-80-260-8605-5.

ČERNÍN Z CHUDENIC, Heřman Jakub. Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje. II.,. Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678-1682 . Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Národní galerie v Praze, 2014. 874 s. ISBN 978-80-7422-281-8.

DEITCH, Gene. For the love of Prague : from the tragedy of communism to the comedy of capitalism!. 6th edition. [Prague] : Newman Investment and Trade, s.r.o., 2015. 336 stran, 16 nečíslovaných stran barevných obrazových příloh . ISBN 978-80-260-8164-7.

DEJMEK, Jindřich. Norsko . První vydání. Praha : Libri, 2015. 142 stran ;. Stručná historie států ; svazek č. 88. ISBN 978-80-7277-536-1.

GAJDŮŠEK, Jaroslav. Pašovice : o dějinách obce z kronik, archivů, muzeí a z vyprávění občanů. Pašovice : Obec Pašovice, 2015. 246 stran . ISBN 978-80-260-8960-5.

HAHNOVÁ, Eva. Od Palackého k Benešovi : německé texty o Češích, Němcích a českých zemích. Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 723 s. Historie. ISBN 978-80-200-2389-6.

HAUSDORF, Hartwig. Tajemná historie : co nám historikové zamlčují. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2015. 175 stran . Záhady. ISBN 978-80-242-4955-1.

Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje. I.,. Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska . Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Národní galerie v Praze, 2014. 758 s. ISBN 978-80-7422-281-8.

JILÍK, Jiří. Chřiby - strážci středního Pomoraví . První vydání. Praha : Regia, 2015. 213 stran . Tajemné stezky. ISBN 978-80-87866-21-4.

KNOLL, Vilém. Páni z Velhartic : měli duši zvláštní - trochu drsná zdála se.. Vydání první. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 571 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska ; svazek 13. ISBN 978-80-7422-327-3.

KOBZA, Miroslav. Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku . První vydání. Praha : Regia, 2015. 207 stran . ISBN 978-80-87866-20-7.

LEE, Bruce. Bruce Lee, umělec života . Praha : Pragma, c2002. 279 s. ISBN 80-7205-868-1.

LIESLER, Josef. Adié Jolie . Praha : HAK, 2000. 339 s., barev. obr. příl. ISBN 80-85910-34-9.

MACURA, Vladimír. Znamení zrodu a české sny . V tomto uspořádání vydání první. Praha : Academia, 2015. 658 stran ;. Vybrané spisy Vladimíra Macury ; 1. ISBN 978-80-200-2506-7.

MARTÍNEK, Jiří. Dějepis v souvislostech : české a evropské dějiny přehledně a srozumitelně. 1. vydání. Praha : Fragment, 2016. 93 stran . ISBN 978-80-253-2670-1.

OBŮRKOVÁ, Eva. Cyril a Metoděj, po stopách strhujícího příběhu : Cyril a Metoděj - autentický příběh naší země = Cyril and Methodius, in the footsteps of a captivating story : Cyril and Methodius - an authentic story of our country. Praha : Astron studio CZ, 2015. 56 stran . ISBN 978-80-906148-0-2.

On research methodology in ancient and Byzantine history . 1st edition. Brno : Masaryk University, 2015. 193 stran ;. ISBN 978-80-210-7946-5.

Počátek vítězství krále Horního a Dolního Egypta : dějiny starověké Levanty. První vydání. Praha : OIKOYMENH, 2015. 294 stran ;. Starověké písemnictví Levanty ; svazek VI. ISBN 978-80-7298-211-0.

PRCHAL, Vítězslav. Společenstvo hrdinů : válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550-1750. Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 557 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Česká historie ; sv. 33. ISBN 978-80-7422-279-5.

SNYDER, Timothy. Politika života a smrti . 1. vydání. Praha : Malovaný kraj, občanské sdružení, 2015. 173 stran ;. Knihovna Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 ; svazek 17. ISBN 978-80-87954-05-8.

Střípky z historie Holešovska III. : sborník Vlastivědného kroužku Holešov 2015. 1. vydání. Holešov : Vlastivědný kroužek Holešov, o.s., 2015. 112 stran . ISBN 978-80-260-9149-3.

SVITÁK, Pavel. První český letec inženýr Jan Kašpar a začátky českého letectví : příběh našeho prvního letce, jeho předchůdců, spolupracovníků a současníků s přihlédnutím k vývoji letectví ve světě. V Pardubicích : Východočeské muzeum, 2003. 183 s. ISBN 80-86046-65-6.

SZYMANOWSKI, Maciej. Na východ od Západu, na západ od Východu : středoevropské reflexe 1989-2015. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. 222 stran ;. ISBN 978-80-7325-387-5.

ŠIMÁNKOVÁ, Ivana. Jižní Čechy a já . První vydání. České Budějovice : Kopp, 2015. 263 stran . ISBN 978-80-7232-476-7.

TAYLOR, Blaine. Hitlerovi inženýři : Fritz Todt a Albert Speer : hlavní stavitelé Třetí říše. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 272 stran . ISBN 978-80-247-5513-7.

^ nahoru ^


9. Hudba

MARTIN, George. All you need is ears = všechno, co potřebuješ, jsou uši : příběh muže, který stvořil Beatles. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2015. 293 stran . Evokace. ISBN 978-80-7511-213-2.

MERTA, Zdeněk. Hudba je zázrak . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 161 stran ;. ISBN 978-80-204-3883-6.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BLAŽEK, Vratislav. Mariáš v Reykjavíku . Vyd. 2., V Plusu 1. V Praze : Plus, 2014. 173 s. Česká řada ; sv. 6. ISBN 978-80-259-0158-8.

FICTUMOVÁ, Jarmila. Angličtina : konverzace pro pokročilé : topic-based vocabulary for advanced learners. 3. vydání. Brno : Barrister & Principal, 2015. 303 stran . ISBN 978-80-7485-060-8.

JUSTL, Vladimír. Skvosty poezie : soubor medailonů Vladimíra Justla z edice Skvosty poezie. 1. knižní vyd. Praha : Akropolis, 2014. 87 s. ;. ISBN 978-80-7470-085-9.

KUBÍČEK, Tomáš. Dvojí domov Jana Čepa . 1. vyd. Brno : Host, 2014. 282 s. ;. ISBN 978-80-7491-261-0.

PODLESNYCH, Alena. Ruské idiomy = Russkije frazeologizmy. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. 379 s. ;. Jazykové učebnice pro samouky. Ruština. ISBN 978-80-251-2779-7 (brož.).

SGALL, Petr. Zažil jsem toho dost . Vyd. 1. V Praze : Karolinum, 2014. 164 s. ISBN 978-80-246-2445-7.

SLOVANSKÝ LITERÁRNÍ SVĚT: KONTEXTY A KONFRONTACE (KONFERENCE). Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace I . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 243 stran ;. ISBN 978-80-210-7915-1.

VACULÍKOVÁ, Madla. Já jsem oves : rozhovor s Pavlem Kosatíkem. 1. vyd. Praha : Dokořán : Máj, 2002. 154 s., [24] s. obr. příl. ISBN 80-86643-03-4 (Máj brož.).

Via Hrabal : kniha vzpomínek. Vyd. 1. Praha : Novela bohemica ve spolupráci se Sdružením SERPENS, 2014. 271 s. ISBN 978-80-87683-27-9.

WEHLE, Peter. Sprechen Sie Wienerisch? : von Adaxl bis Zwutschkerl. Wien : Uerberreuter, [2003]. 311 stran ;. ISBN 3-8000-3961-3.

You+Me=Us. Neufeld : Comenius, 2011. 60 stran .

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

BABÁK, Petr. Typo 9010 : Czech Digitized Typefaces 1990-2010. Praha : BiggBoss, 2015. 286 stran . ISBN 978-80-906019-5-6.

BRAUNOVÁ, Petra. Wifina 2 : zábavná encyklopedie pro zvídavé holky a kluky. Vydání první. Praha : Česká televize, 2015. 179 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-171-6.

HAVLÍK, Vladimír. Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránky kosmologie . 2. vydání. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. 165 stran ;. Hermés ; sv. I. ISBN 978-80-7465-137-3.

Jde o to, aby o něco šlo : typograf Oldřich Hlavsa. Vydání první. Praha : Akropolis : UMPRUM, 2015. 590 stran, 6 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7470-055-2.

RYAN, Marie-Laure. Narativ jako virtuální realita : imerze a interaktivita v literatuře a elektronických médiích. Vydání 1. Praha : Academia, 2015. 463 stran . Možné světy ; sv. 7. ISBN 978-80-200-2507-4.

ŠIMEČEK, Zdeněk. Knihy kupovati-- : dějiny knižního trhu v českých zemích. Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 499 s. Historie. ISBN 978-80-200-2404-6 (brož.).

VAŠÍČEK, Arnošt. Neuvěřitelné skutečnosti : nové důkazy, objevy, svědectví. Vydání první. Praha : Česká televize, 2015. 205 stran . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-166-2.

^ nahoru ^


13. Matematika

BENJAMIN, Arthur. Tajemství bleskové matematiky : průvodce světem podivuhodných matematických triků a uměním bleskových výpočtů. Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, 2015. 319 stran ;. Tema ; svazek 23. ISBN 978-80-7473-371-0.

POLÁK, Josef. Přehled středoškolské matematiky . 9., přeprac. vyd. Praha : Prometheus, 2008. 659 s. ISBN 978-80-7196-356-1.

^ nahoru ^


14. Lékařství

ALIX, Jean-Claude. Jde o budoucnost bez rakoviny : klíč k dlouhému životu. Vydání první. Liberec : Dialog, 2015. 295 stran . Zdraví. ISBN 978-80-7424-082-9.

BRUDER, Leslie. Masáž horkými kameny : učebnice práce s lávovými a drahými kameny. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2015]. 262 stran . ISBN 978-80-7336-804-3.

Cibule. 1. vydání. Říčany : Sun, 2016. 79 stran . Babiččina přírodní lékárna. ISBN 978-80-7371-883-1.

Česnek . 4. vydání. Říčany : Sun, 2016. 79 stran . Babiččina přírodní lékárna. ISBN 978-80-7371-993-7.

FRIEDLOVÁ, Karolína. Bazální stimulace® pro pečující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy : praktická příručka pro pracující v sociálních službách, dlouhodobé péči a ve speciálních školách. Vydání 1. Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2015. 202 stran . ISBN 978-80-904668-9-0.

GOLDMAN, Linda. Mluvme s dětmi o sexu . Vydání první. Praha : Portál, 2015. 94 stran ;. ISBN 978-80-262-0924-9.

GÖPFERTOVÁ, Dana. 100 infekcí : (epidemiologie pro praxi). Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 284 stran . ISBN 978-80-7387-846-7.

GRANDIN, Temple. Jak to vidím já : osobní pohled na autismus a Aspergerův syndrom. První vydání v českém jazyce. Praha : Csémy Miklós ve spolupráci s Janou Csémy, 2015. xvi, 451 stran . ISBN 978-80-906078-0-4.

GROßHAUSER, Mareike. Sportovní výživa pro vegetariány a vegany . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 136 stran ;. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-5527-4.

HOLMEROVÁ, Iva. Dlouhodobá péče : geriatrické aspekty a kvalita péče. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, [2014]. 176 stran . ISBN 978-80-247-5439-0.

CHALLONER, Jack. Martinova cesta lidským tělem . První české vydání. Praha : Svojtka & Co. nakladatelství, 2015. 48 stran . ISBN 978-80-256-1694-9.

KLÍMOVÁ, Jarmila. Proč (a jak) psychosomatika funguje? . Vydání první. Praha : Progressive consulting, v.o.s., 2015. 240 stran . ISBN 978-80-260-8208-8.

KOČÍ, Miloslav. Pracovní úrazy - věc veřejná . Vydání první. Rožnov pod Radhoštěm : ROVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2006. 223 stran ;.

KUCHYNKOVÁ, Zdeňka. Dětská otolaryngologie : nejčastější situace v ambulantní praxi. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 143 stran . ISBN 978-80-247-4177-2.

Léčení a léčitelství v lidové tradici . Vydání první. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2015. 335 stran . ISBN 978-80-87671-22-1.

LEVINE, Barbara. Vaše tělo reaguje na každé slovo, které řeknete . Hodkovičky : Pragma, [2015]. 279 stran ;. ISBN 978-80-7349-466-7.

LÜBECK, Walter. Komplexní systém reiki : Rainbow Reiki v praxi : pomocí andělů, přírodních duchů, krystalů a silových míst. Vyd. 1. Olomouc : Fontána, c2007. 196 s. ISBN 978-80-7336-378-9.

MANDŽUKOVÁ, Jarmila. Budíková dieta, aneb, Jíst ve správný čas a hubnout . Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2015. 119 stran . ISBN 978-80-7429-544-7.

MONET, Veronica. Vědomá prostitutka : tipy a triky profesionálky. Vydání první. [Praha] : Synergie, [2015]. 256 stran ;. ISBN 978-80-7370-353-0.

OREL, Miroslav. Nervové buňky a jejich svět . Vyd. 1. Praha : Grada, 2015. 211 s. Psyché. ISBN 978-80-247-5070-5.

PAOLINI, Adriana. Čaje a přírodní léčivé prostředky : z bylin a klášterů. 1. vydání. V Brně : CPress, 2015. 199 stran . ISBN 978-80-264-0895-6.

ROSICKÝ, Jan. Úvod do řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci . Rožnov pod Radhoštěm : ROVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2004. 64 stran ;.

S anděly nad hlavou : k poctě psychiatra profesora MUDr. Vladimíra Vondráčka, DrSc. : 1895-1978. Praha : Gasset, 2015. 248 stran . ISBN 978-80-87079-45-4.

SCRUTON, Roger. Piju, tedy jsem : filozofův průvodce vínem. První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2015. 229 stran ;. ISBN 978-80-7485-055-4.

STRUNECKÁ, Anna. Babské rady profesorky Strunecké . Petrovice : ALMI : ProfiSales s.r.o., 2015. 219 stran ;. ISBN 978-80-87494-19-6.

TARTAINI, Petr. Přeprava infekčních látek a dalších nebezpečných věcí ve zdravotnictví . Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : RoVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2006. 78 s.

TONONI, Giulio. Φ : pouť od mozku k duši. Vydání první. Praha : Dybbuk, 2015. 380 stran . ISBN 978-80-7438-124-9.

Týden lékařské genetiky v Brně : odborné akce, které se konají u příležitosti 150. výročí uveřejnění výsledků Mendelových výzkumů : sborník abstraktů : Brno 21.-25. září 2015. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 199 stran ;. ISBN 978-80-210-7933-5.

VÁLKOVÁ, Lenka. Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi . Vydání první. Praha : Grada Publishing, 2015. 112 stran . Sestra. ISBN 978-80-247-5571-7.

VAŠKŮ, Vladimír. Psoriáza . Praha : Maxdorf, [2015]. 128 stran . Farmakoterapie pro praxi ; sv. 69. ISBN 978-80-7345-430-2.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

CLINTON, Hillary Rodham. Těžká rozhodnutí . Vydání první. Praha : Ikar, 2015. 719 stran, 48 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-249-2647-6.

ČAMROVÁ, Lucie. Fragilita globálního systému : proč přežila al-Káida. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. 207 stran . ISBN 978-80-7380-553-1.

DENČEVOVÁ, Ivana. Rozděleni železnou oponou . Vydání první. V Praze : Radioservis, 2015. 213 stran . ISBN 978-80-87530-68-9.

Dopisy z wehrmachtu . Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2015. 260 stran ;. ISBN 978-80-7511-210-1.

GILBERT, Adrian. Odstřelovači II. světové války . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 204 stran, xxiv stran obrazových příloh . Arma & musae. ISBN 978-80-204-3489-0.

HALPER, Daniel. Clintonovi, s.r.o. : odvážný pokus o rekonstrukci jednoho rodinného politického podniku. 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2015. 318 stran ;. ISBN 978-80-265-0405-4.

HORÁK, Ondřej. Sametání pod koberec : 90 : devadesát detailů z divokých devadesátých. První vydání. Praha : 65. pole, 2015. 157 stran . ISBN 978-80-87506-69-1.

HORÁKOVÁ, Pavla. Přišel befel od císaře pána : polní pošta - příběhy Čechů za první světové války. Vydání první. Praha : Argo, 2015. 291 stran . ISBN 978-80-257-1675-5.

JIŘÍK, Václav. Šumavská odysea . 1. vyd. Praha : Epocha, 2010, c2014. 306 s., [4] s. obr. příl. ISBN 978-80-7425-198-6.

JUNEK, Václav. Opravdu temná Bílá hora? : (fakta a úvahy o jednom fatálním omylu oficiální české historie). Praha : Petrklíč, 2015. 215 stran . ISBN 978-80-7229-557-9.

KMENT, Zdeněk. Politický septik a jiné podivuhodné historky : .. o kterých jste neměli ani tušení. Valašské Meziříčí : PhDr. Zdeněk Kment, 2015. 132 stran . ISBN 978-80-260-8594-2.

KRÁTKÝ, Jan. Kluk z Polenského zámku na hranicích vlasti . Vydání druhé. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2015. 199 stran . ISBN 978-80-7405-381-8.

Krvavé století 1914-2014 : dvacet válek, které změnily svět. Vydání první. V Praze : Vyšehrad, 2015. 262 stran ;. ISBN 978-80-7429-630-7.

LICHTBLAU, Eric. Nacisté ve službách USA : jak se Spojené státy staly bezpečným útočištěm pro Hitlerovy muže. Vydání první. Brno : Jota, 2015. 374 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7462-861-0.

LORIDAN-IVENS, Marceline. A ty ses nevrátil.. . Vydání první. Praha : No Limits, 2014. 102 stran ;. ISBN 978-80-87973-11-0.

LUCUK, Vít. Zapomenutí svědkové : osudy lidí ze Šumperska, Staroměstska a Zábřežska 1938-1989. I. vydání. Štíty : Veduta, 2015. 210 stran . ISBN 978-80-86438-58-0.

MARTIN, Chris. Moderní američtí snipeři . 1. vydání. Brno : CPress, 2015. 264 stran ;. ISBN 978-80-264-0899-4.

MATUŠKA, Matěj. Husitský válečník : kdo byli boží bojovníci.. Praha : Grada Publishing, [2016]. 168 stran . ISBN 978-80-247-5156-6.

MIKO, Václav. České milenky nacistů . Praha : Petrklíč, 2015. 158 stran . ISBN 978-80-7229-582-1.

NĚMEČEK, Jan. Prototyp zrady : životní příběh Augustina Přeučila. První vydání. Praha : Epocha, 2015. 212 stran . Traumata války ; svazek 5. ISBN 978-80-7425-281-5.

Obec a krizové řízení : (nejen pro pracovníky obcí, ale i ostatní zájemce o oblast krizového řízení a požární ochrany). Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : ROVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2008. 187 s.

PELIKÁN, Jiří. Jiří Pelikán - nepohodlný exulant : rozhovor s Antoniem Cariotim. Vydání první. Praha : Novela bohemica, 2015. 192 stran . Dokument ; sv. 4. ISBN 978-80-87683-52-1.

PITHART, Petr. Po Devětaosmdesátém : rozpomínání a přemítání. První vydání. Praha : Academia, 2015. 490 stran . Spisy Petra Pitharta ; svazek III. ISBN 978-80-200-2504-3.

PLACÁK, Petr. Gottwaldovo Československo jako fašistický stát . Vydání první. Praha ; Litomyšl : Paseka : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. 189 stran . ISBN 978-80-7432-604-2.

SCHRÖDER, Gerhard. Entscheidungen : mein Leben in der Politik. I. Auflage. [Berlin] : Ullstein, 2007. 555 stran . ISBN 978-3-548-36937-2.

SMOLEŃSKI, Paweł. Irák : peklo v ráji. První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán : Jaroslava Jiskrová - Máj, 2015. 307 stran . ISBN 978-80-7363-708-8.

SUVOROV, Viktor. Poslední republika. Díl III.,. Porážka . Praha : Naše vojsko, 2015. 459 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh ;. ISBN 978-80-206-1544-2.

VEBER, Václav. Rudý car : Stalin v čele Sovětského svazu v letech 1924-1953. Vydání 1. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 185 stran . ISBN 978-80-7387-930-3.

WEBB, Brandon. Mezi hrdiny : skutečné příběhy přátelství, hrdinství a obětování příslušníků U.S. Navy SEAL. 1. vydání. Brno : CPress, 2015. 221 stran ;. ISBN 978-80-264-0942-7.

^ nahoru ^


16. Právo

ČESKO. Katastr nemovitostí ; Zeměměřictví ; Pozemkové úpravy a úřady : změny zákonů a vyhlášek : redakční uzávěrka 4.1.2016. Ostrava : Sagit, [2016]. 271 stran . ÚZ : úplné znění ; číslo 1114. ISBN 978-80-7488-145-9.

ČESKO. Ochrana spotřebitele : Česká obchodní inspekce, technické požadavky na výrobky, zákon o potravinách, obecná bezpečnost výrobků, služby informační společnosti, spotřebitelský úvěr : velká novela zákona o ochraně spotřebitele : redakční uzávěrka 11.1.2016. Ostrava : Sagit, [2016]. 144 stran . ÚZ : úplné znění ; číslo 1119. ISBN 978-80-7488-150-3.

ČESKO. Pracovněprávní předpisy : pracovní doba a dovolená, zakázaná pracoviště, pojištění zaměstnavatele, nové nařízení vlády o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání ; Zákon o zaměstnanosti : velká novela k 1.10.2015 ; Úřady práce, odbory, ochrana zaměstnanců, inspekce práce : redakční uzávěrka 26.10.2015. Ostrava : Sagit, 2015. 271 stran ;. ÚZ : úplné znění ; číslo 1103. ISBN 978-80-7488-130-5.

GRÜNHUT, Aron. Katastrofa slovenských Židov : vzostup a zánik bratislavských Židov. 1. vydanie. Bratislava : Marenčin PT, 2015. 220 stran, 64 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-8114-551-3.

JOSKOVÁ, Lucie. Nová společnost s ručením omezeným : právo, účetnictví, daně. Aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 232 stran ;. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-5837-4.

KOCIANOVÁ, Jitka. Pracuje, pracuješ, pracujeme.. . Vydání první. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 143 stran . 104 otázek & odpovědí z praxe. ISBN 978-80-7478-813-0.

KRAMÁŘ, Václav. Hudební dílo a plagiát pohledem muzikologie a autorského práva = Musical work and plagiarism in a scope of musicology and copyright. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, katedra muzikologie, 2014. 518 stran . Monografie. ISBN 978-80-244-4283-9.

KUSLOVÁ, Hana. Národní soud versus Jan Antonín Baťa . 1. vydání. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2015. 98 stran . ISBN 978-80-87130-34-6.

TARABA, Milan. Rádce nájemníka bytu . 8., zcela přepracované vydání. Praha : Grada, 2015. 255 stran ;. Právo pro každého. ISBN 978-80-247-5030-9.

^ nahoru ^


17. Psychologie

BETSCHART, Martin. Vidím do tebe! : už vím, jak funguješ : nová typologie osobnosti. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 203 stran . ISBN 978-80-247-5684-4.

BUZAN, Tony. Myšlenkové mapy pro děti : využívej svou paměť a koncentraci na maximum. 1. vydání. Brno: BizBooks, 2015. 127 stran . ISBN 978-80-265-0434-4.

HEGARTY, John. Hegarty o kreativitě . V Praze : Slovart, s.r.o., 2015. 126 stran . ISBN 978-80-7529-035-9.

JENSEN, Frances E. Mozek teenagera . Praha : Dobrovský s.r.o., 2015. 225 stran ;. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-190-5.

KOCUROVÁ, Miluše. Metody myšlení nového tisíciletí . Vydání první. Olomouc : Fontána, [2015]. 143 stran ;. ISBN 978-80-7336-803-6.

KOUKOLÍK, František. Vzpoura deprivantů : o špatných lidech, skupinové hlouposti a uchvácené moci. Praha : Makropulos, 1996. 303 s. ISBN 80-901776-8-9.

MARCUS, Owen. Pochlap se! : průvodce mužskou emoční inteligencí. Vydání první. [Praha] : Synergie, [2015]. 239 stran ;. ISBN 978-80-7370-363-9.

RERICH, Jelena Ivanovna. Energetické působení věcí a jemnohmotný svět . Bratislava : Eugenika, 2012. 199 s. Učení živé etiky. ISBN 978-80-8100-339-4.

RUBÍNKOVÁ, Veronika. Tajemné síly Čech a Moravy : pravá tvář Satana, středověké orgie a záhadné šifry. Vydání první. Praha : Plot, 2015. 157 stran . ISBN 978-80-7428-270-6.

^ nahoru ^


18. Sociologie

..kde je vůle, tam je i cesta : sborník o počátcích a historii Charity sv. Anežky Otrokovice v kontextu české společnosti 20. a 21. století. Otrokovice : Charita sv. Anežky Otrokovice, 2011. 44 stran, 4 strany nestránkované barevné obrazové přílohy .

ARIELY, Dan. Iracionálně váš.. : úvahy o ztracených ponožkách, šroubech do dívčích hlav a dalších existenciálních záležitostech. Vydání první. Praha : Práh, 2015. 227 stran . ISBN 978-80-7252-593-5.

BARTHES, Roland. Mytologie . 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2004. 170 s. ;. Bod. ISBN 80-86569-73-X.

BLECHOVÁ, Zdenka. Rozloučení s rodinou, aneb, Jsem již dospělá . Vydání první. Plzeň : Zděnka Blechová, 2015. 228 stran . ISBN 978-80-87413-52-4.

BLECHOVÁ, Zdenka. Rozloučení s maminkou, aneb, Pochopení . Vydání první. Plzeň : Zděnka Blechová, 2015. 232 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh . ISBN 978-80-87413-53-1.

BRODINOVÁ, Hana. Mami, tati, jak si spolu povídáme : jak vnímat přirozeným způsobem děti i dospělé. Vydání první. [Lanškroun] : Hana Brodinová, 2015. 117 stran . ISBN 978-80-7405-369-6.

ČERMÁK, Bedřich. Máme doma feťáka : abeceda osudů. 1. vydání. Brno : Facta Medica, s.r.o., 2015. 263 stran ;. ISBN 978-80-88056-01-0.

ČESKO. Penzijní spoření a připojištění : zákon o důchodovém spoření, zákon o doplňkovém penzijním spoření, zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem, zákon o ukončení důchodového spoření, zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, prováděcí vyhlášky : redakční uzávěrka 11.1.2016. Ostrava : Sagit, [2016]. 208 stran ;. ÚZ : úplné znění ; číslo 1120. ISBN 978-80-7488-151-0.

GREEN, Rod. Jak se stát dokonalým prevítem . 1. vydání. Brno : Computer Press, 2015. 152 stran . ISBN 978-80-251-4608-8.

GRÜN, Anselm. Jak překonávat konflikty : zvládnout a vyřešit složité situace. Vydání první. V Bratislave : Noxi, 2015. 151 stran ;. ISBN 978-80-8111-302-4.

HECL, Gabrielle. Já, JůTuber . 1. vydání. V Praze : CooBoo, 2015. 134 stran . ISBN 978-80-7544-008-2.

JANOUŠEK, Jaromír. Psychologické základy verbální komunikace : projevy psychických funkcí ve verbální komunikaci, významová dynamika a struktura komunikačního aktu, komunikace písemná, ženská, mužská, virtuální, vnitřní kooperace a vnitřní řeč ve verbální komunikaci. Vydání 1. Praha : Grada, 2015. 382 stran ;. Psyché. ISBN 978-80-247-4295-3.

JAY, Mike. Císařové snů : příběh drog v devatenáctém století. Vydání první. Praha : Volvox Globator, 2015. 215 stran ;. Muchomůrky bílé. ISBN 978-80-7511-200-2.

KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Sociální práce se seniory v kontextu kritické gerontologie . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 129 stran . ISBN 978-80-210-7864-2.

Nikdy jsem nebyl podceňovanej : ze slovenských osad do českých měst za prací : poválečné vzpomínky. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 127 stran, 16 nečíslovaných průsvitných listů ;. ISBN 978-80-210-7949-6.

Pamětní tisk při příležitosti slavnostního setkání k 70. výročí založení světové organizace UNESCO. V Kromělříži : Klub UNESCO Kroměříž, 2015. 16 nečíslovaných stran .

ROSENBERG, Marshall B. Co řeknete, změní váš svět . Vydání první. Praha : Portál, 2015. 142 stran ;. ISBN 978-80-262-0912-6.

SMITH, Eric. Randění pro geeky . 1. vydání. Brno : Computer Press, 2015. 204 stran . ISBN 978-80-251-4597-5.

VETEŠKA, Jaroslav. Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky . Vydání první. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 251 stran . ISBN 978-80-7478-898-7.

WIEDEMANN, Andreas. "Komm mit uns das Grenzland aufbauen!" : Ansiedlung und neue Strukturen in den ehemaligen Sudetengebieten 1945-1952. 1. Aufl. Essen : Klartext, 2007. 482 s. ;. Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission ; Bd. 15. ISBN 978-3-89861-734-5.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BUNC, Marian. Průvodce světem plastikového modeláře 3 : bojová technika. [Praha] : IFP Publishing, 2015. 121 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh . ISBN 978-80-87383-42-1.

DOVCOVÁ, Jaroslava. Čepice : pletené, háčkované. Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2015. 120 stran . ISBN 978-80-7451-486-9.

EHRENBERGEROVÁ, Lucie. Móda, krása a životní styl : a cup of style : inspirace a rady z nejoblíbenějšího českého módního blogu. 1. vydání. Brno : CPress, 2015. 118 stran . ISBN 978-80-264-0882-6.

FREJ, David. Šťávy a míchané nápoje z přírody . Praha : Eminent, 2015. 215 stran . ISBN 978-80-7281-502-9.

GROSSMANN, František. Elektrická zařízení : zásady bezpečnosti z pohledu podnikatele, provozovatele a uživatele zařízení. Rožnov pod Radhoštěm : ROVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2013. 193 stran .

CHILD, Julia. Umění francouzské kuchyně : pokračování světoznámé bible kulinářského umění, základní příručka všech milovníků francouzské kuchyně. Kniha druhá . Vydání první. V Brně : JOTA, 2015. 727 stran . ISBN 978-80-7462-866-5.

CHOLEVA, Ladislav. Obsluhy tlakových nádob : učební texty. Vydání druhé - aktualizace. Rožnov pod Radhoštěm : ROVS-Rožnovský vzdělávací servis, [2013]. 31 stran ;.

JINDŘICH, Vladimír. 100 nejlepších malých a středních pivovarů . První vydání. Praha : Bondy, 2015. 191 stran . ISBN 978-80-88073-09-3.

LA FRESSANGE, Ines de. Se šarmem Pařížanky . Vydání druhé, upravené. Praha : Knižní klub, 2015. 240 stran . ISBN 978-80-242-4941-4.

MLČOCH, Jiří. Varhany : od teorie k praxi. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 436 stran . ISBN 978-80-244-4525-0.

MUSIL, Stanislav. Sláva a zánik starých pražských pivovarů. 3. díl,. Malá Strana, Hradčany a Vyšehrad . Vydání první. Praha : Plot, 2015. 423 stran . ISBN 978-80-7428-267-6.

Obuvnické muzeum Svit Gottwaldov. [Gottwaldov] : [Obuvnické muzeum Svit Gottwaldov], [1959?]. 23 stran .

RANSDORFOVÁ, Jarmila. Otrokovické mlýny a náhony . Otrokovice : město Otrokovice, odbor školství a kultury MěÚ, 2015. 18 stran . Otrokovice v čase.

REGENERACE BYTOVÉHO FONDU A VEŘEJNÝCH BUDOV. Regenerace bytového fondu a veřejných budov : energeticky úsporné stavění : sborník příspěvků XI. ročníku celostátní odborné konference Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, 1. - 3. prosinec 2015. 1. vydání. [Praha] : Centrum stavebního inženýrství, 2015. 163 stran . ISBN 978-80-7086-007-6.

Secrets to Thai cooking . [Thajsko] ; Prague : Royal Thai Embassy, [2015]. 81, 81 stran .

ŠUMAN-HREBLAY, Marián. Wikov : osobní a sportovní automobily, užitková vozidla, traktory : 1925-1940. 1. vydání. Brno : CPress, 2015. 106 stran, 21 nečíslovaných stran obrazových příloh . Autosalon. ISBN 978-80-264-0884-0.

Uvaříme máčku, poďte na lízačku . 1. vydání. Valašské Klobouky : Rodinné centrum, o.s., 2015. 52 stran . ISBN 978-80-260-8873-8.

VAŠÁK, Jaroslav. Putování s vařečkou : po Čechách, Moravě a Slezsku.. Praha : Stopa, [2014]. 159 stran . ISBN 978-80-88063-00-1.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

DOKOUPIL, Jaromír. Taroky: Volání devatenáctky : pravidla a pokyny pro hru, aneb, Co by měl o své hře vědět každý hráč. 1. vydání. Ottawa ; Brno : Vlastním nákladem vydal Petr Zachar ve spolupráci s Dušanem Žárským - Žár, 2015. 93 stran ;. ISBN 978-80-86725-67-3.

DOLEŽELOVÁ, Linda. Jezdecký výcvik : ZZVJ - výcvik a základy jezdeckého sportu. První vydání. Olomouc : Agentura Rubico, 2015. 102 stran . Příroda. ISBN 978-80-7346-178-2.

FELT, Karel. Kanonýr Lafi : autorizovaný životopis Davida Lafaty. 1. vydání. V Praze : Gutenberg, 2015. 285 stran . ISBN 978-80-86349-51-0.

Fotbalové dovednosti : klíčové tipy a metody pro zlepšení vaší hry. Vydání první. Praha : Slovart, [2015]. 176 stran . ISBN 978-80-7529-006-9.

HARAZIM, Harald. Dobrodružství v přírodě pro děti : nápady na hraní a kutění pro malé inženýry vodních staveb a lesní princezny. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2015. 175 stran . ISBN 978-80-242-4844-8.

HOLEČEK, Marek. České himalajské dobrodružství II : zápisky Marouška blázna. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2015. 245 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5107-3.

JOLLANDS, Simon. Kapitán do nepohody : praktický návod k omezení rizik na moři. České vydání. Praha : IFP Publishing, 2015. 191 stran . ISBN 978-80-87383-43-8.

JORNET, Kilian. Neviditelná hranice . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 187 stran ;. ISBN 978-80-204-3726-6.

KAFKA, Björn. Funkční trénink : jednoduchý, efektivní, časově nenáročný. První české vydání. České Budějovice : Kopp, [2015]. 176 stran . ISBN 978-80-7232-475-0.

Lezení na umělých stěnách : fascinující svět umělých stěn pro každého. Vydání první. Praha : Ikar, 2015. 127 stran . ISBN 978-80-249-2848-7.

LINDER, Nikolay. Freediving . České vydání. Praha : IFP Publishing, 2015. 128 stran . ISBN 978-80-87383-45-2.

LUKŠŮ, David. Souška : životní příběh Jana Suchého. Druhé, doplněné vydání. Praha : Epocha, 2015. 309 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7425-269-3.

MCDOUGALL, Christopher. Takoví normální hrdinové : jak banda svérázných dobrodruhů objevila zapomenutá tajemství síly a vytrvalosti. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 324 stran ;. ISBN 978-80-204-3825-6.

Na koni Zlínským krajem. [Zlín] : Zlínský kraj, 2007. 66 s. ISBN 978-80-260-1752-3.

PERRY, Gordon. Uzly, lana, úvazy : zaplétání a práce s lany. [Praha] : IFP Publishing, 2015. 240 stran . ISBN 978-80-87383-41-4.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

AUEROVÁ, Hana. Obrazy s příběhem = Paitings with a story. [Fryšták] : [Fine Art Publishers], [2015]. 36 stran . ISBN 978-80-260-9171-4.

BARTLOVÁ, Milena. Budování státu : reprezentace Československa v umění, architektuře a designu = Building a state : the representation of Czechoslovakia in art, architecture and design. Vydání první. Praha : UMPRUM, 2015. 381, 136 stran . ISBN 978-80-87989-01-2.

BEDNÁŘOVÁ, Lenka. Háčkovaná zoo . První vydání. Praha : Grada, 2015. 64 stran . Šikovné ruce. ISBN 978-80-247-5310-2.

BORELLO, Rachel. Pletení medvídci : a spousta oblečků i módních doplňků do medvědího šatníku. Vydání první. V Praze : Metafora, 2015. 112 stran . ISBN 978-80-7359-476-3.

BOWKETT, Stephen. Kresli jako architekt : kniha aktivit pro milovníky architektury. První vydání. Praha : Grada, 2016. 158 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-247-5675-2.

České Vánoce s dm : společné rodinné tvoření v předvánočním období. Vydání první. České Budějovice : dm drogerie markt s.r.o., 2015. 79 stran . Active beauty. ISBN 978-80-905433-6-2.

ĎOUBAL, Jakub. Kamenné památky Kutné Hory: restaurování a péče o sochařská díla . Vydání první. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015. 200 stran . ISBN 978-80-7395-905-0.

DURDÍK, Tomáš. Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. Střední Čechy = Riuns of castles, fortresses and strong-holds. Central Bohemia . 2., upravené a doplněné vydání. Praha : Agentura Pankrác, s.r.o., 2015. 231 stran . ISBN 978-80-86781-28-0.

KALÁBOVÁ, Lenka. Hrad Pernštejn . Vydání první. V Kroměříži, : Národní památkový ústav, územní památková správa., 2015. 231 stran . ISBN 978-80-87231-24-1.

KOLÁŘOVÁ, Eva. Zámek Raduň - náhled do interiérů a sbírek . Kroměříž : Národní památkový ústav, 2015. 77 stran . ISBN 978-80-87231-30-2.

KŘÍŽOVÁ, Alena. Šperk od antiky po současnost . Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 222 stran . Dějiny odívání. ISBN 978-80-7422-311-2.

LUKÁŠOVÁ, Eva. Zámecké interiéry : pohledy do aristokratických sídel od časů renesance do doby první poloviny 19. století. Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 349 stran . ISBN 978-80-7422-372-3.

MILLER, Judith. Starožitnosti pod lupou . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2015. 240 stran . Universum. ISBN 978-80-242-5075-5.

Muzeum umění . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2015. 992 nečíslovaných stran . Universum. ISBN 978-80-242-4906-3.

PÍSKOVÁ, Milada. Napajedelský hřbitov . Napajedla : Město Napajedla, 2011. 86 s. ISBN 978-80-260-2096-7 (brož.).

RAJLICH, Jan. Brno - černá bílá . 1. vydání. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2015. 423 stran . ISBN 978-80-7204-918-9.

Slavní i zapomenutí : čeští vědci a umělci 19. století v kresbách Maxe Švabinského a Arna Naumana. Vydání 1. Praha : Academia, 2015. 167 stran . ISBN 978-80-200-2532-6.

STANICKÝ, Petr. Petr Stanický : 1998-2009 : [Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Galerie Via Art. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 62 s. ISBN 978-80-7318-908-2 (kroužková vazba).

SUDJIC, Deyan. B jako Bauhaus : moderní svět od A-Z. Vydání první. Zlín : Kniha Zlin, 2016. 503 stran ;. Tema ; svazek 24. ISBN 978-80-7473-322-2.

TABERYOVÁ, Marta. Marta Taberyová : keramika. Vydání první. Praha : Atypo, spol. s r.o., 2015. 119 stran . ISBN 978-80-87759-01-1.

VANO, Robert. Robert Vano : fotka nemusí být ostrá. První české vydání. Praha : Slovart, [2015]. 141 stran . ISBN 978-80-7529-107-3.

VÁVRA, David. Tři cesty za architekturou . První vydání. Praha : Grada, 2015. 141 stran . ISBN 978-80-247-5645-5.

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ. K.O.V. Studio : concept, object, meaning : seven years = Ateliér K.O.V. : koncept, objekt, význam : sedm let. Praha : UMPRUM, 2015. 239 stran . ISBN 978-80-86863-81-8.

WHITFORD, Frank. Bauhaus . První vydání. V Praze : Rubato, 2015. 234 stran . Eseje. ISBN 978-80-87705-34-6.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

Almanach k 35. výročí otevření základní školy na Trávníkách : 1975-2010. Otrokovice : Základní škola Trávníky Otrokovice, [2010]. 52 stran, 4 nečíslované strany barevné obrazové přílohy .

Atlas školství 20162017 Zlínský kraj : střední školy. Zlínský kraj. Brno : P. F. art, spol. s.r.o., 2015. 40 stran ;. ISBN 978-80-258-0093-5.

BÄCKER-BRAUN, Katharina. 100 her pro děti do tří let : v dětských skupinách a mateřských školách. Vydání první. Praha : Portál, 2015. 78 stran . ISBN 978-80-262-0947-8.

HOLT, John Caldwell. Proč děti neprospívají . Vyd. 2., (V nakl. Stehlík 1.). Ve Volarech : Stehlík, 2003. 207 s. ISBN 80-902707-6-X.

JABŮRKOVÁ, Vendula. Pedagogický pracovník mezi paragrafy . Vyd. 1. Olomouc : Hanex, 2005. 135 s. ;. Vzdělávání a informace. ISBN 80-85783-55-X (brož.).

LIESSMANN, Konrad Paul. Hodina duchů : praxe nevzdělanosti : polemický spis. Vydání první. Praha : Academia, 2015. 133 stran ;. XXI. století ; sv. 38. ISBN 978-80-200-2530-2.

MERTIN, Václav. Ze zkušeností dětského psychologa . Vydání první. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 221 stran ;. ISBN 978-80-7478-764-5.

NEUMAJER, Ondřej. Učíme se s tabletem : využití mobilních technologií ve vzdělávání. Vydání první. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 188 stran . ISBN 978-80-7478-768-3.

POKLUDA, Zdeněk. Vzdělávání a výzkum ve Zlíně - od Tomáše Bati po univerzitu . 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 54 číslovaných stran, 20 nečíslovaných stran obrazové přílohy . Edice inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-564-1.

ŠKRDLÍKOVÁ, Petra. Hyperaktivní předškoláci : výchova a vzdělávání dětí s ADHD. Vydání první. Praha : Portál, 2015. 137 stran ;. ISBN 978-80-262-0928-7.

TMEJOVÁ, Václava. Vyrábíme s dětmi : polytechnická výchova v mateřské škole. Vydání první. Praha : Portál, 2015. 64 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-262-0936-2.

TROJAN, Václav. Zástupce ředitele, aneb, Život mezi mlýnskými kameny . Vydání první. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 135 stran . Řízení školy. ISBN 978-80-7478-854-3.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

GASSTON, Peter. CSS3 . 1. vydání. Brno : Computer Press, 2016. 296 stran . ISBN 978-80-251-4641-5.

JANŮ, Stanislav. Bible Microsoft Windows 10 . Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2015. 252 stran . Bestseller. ISBN 978-80-7525-034-6.

ŘEHÁK, Jan. SPSS - Praktická analýza dat . 1. vydání. Brno : Computer Press, 2015. 336 stran . ISBN 978-80-251-4609-5.

ŠPAČEK, Jiří. AutoCAD : názorný průvodce pro verze 2015 a 2016. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2015. 544 stran . ISBN 978-80-251-4601-9.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

Bezpečná práce v lese : motorová pila a křovinořez. Rožnov pod Radhoštěm : ROVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2015. 223 stran .

BRYANT, Laura. Slepice : výběr a chov slepic krok za krokem. Vydání první. Praha : Brána, 2015. 141 stran . ISBN 978-80-7243-824-2.

GUTJAHR, Axel. Akvárium . České vydání druhé. Praha : Vašut, 2015. 64 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7236-872-3.

HAGMANN, Katrin. Výcvik psa na procházkách : šestitýdenní výcvikový plán. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2015. 142 stran . ISBN 978-80-242-4843-1.

KOMÁREK, Julius. Lovy v Karpatech . 6. vydání. České Budějovice : Dona, 2015. 305 stran . ISBN 978-80-7322-190-4.

LERCHE, František. Anglický plnokrevník a Státní plemenářský ústav Napajedla . Napajedla : Státní plemenářský ústav Napajedla, 1966. 35 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy .

LERCHE, František. Stručná historie a současný stav Státního plemenářského ústavu v Napajedlích . [Napajedla] : nákladem vlastním, 1962. 42 stran .

ŠONSKÝ, Drahoslav. Zahradní detail : architektonické prvky v zahradě. 1. vydání. Brno : CPress, 2015. 175 stran . ISBN 978-80-264-0947-2.

The garden : the living art : exhibition catalogue. First edition. Průhonice : Institute of Botany, Czech Academy of Sciences, 2015. 102 stran . ISBN 978-80-86188-48-5.

VÁCLAV, Erich. Bez lesů jsi v háji, člověče! . [Praha] : Petrklíč, 2015. 167 stran . ISBN 978-80-7229-578-4.

VORÁČEK, Jaroslav. Anglicko-česko-slovenský, česko-anglicko-slovenský, slovensko-anglicko-český slovník zemědělských a příbuzných výrazů = A Handbook of English-Czech-Slovak agricultural and related vocabulary. První vydání. Praha : Profi Press s.r.o., 2015. 357 stran ;. ISBN 978-80-86726-68-7.

WEßLING, Inge. Mops : výběr, chov, výcvik, zábava. České vydání první. Praha : Vašut, 2015. 126 stran . ISBN 978-80-7236-931-7.

Zahrada : živé umění : katalog výstavy. Vydání první. Průhonice : Botanický ústav AVČR, v.v.i., 2015. 102 stran . ISBN 978-80-86188-47-8.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně