Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Únor 2016

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

BARTOŠEK, Karel. Z papírků : 1973-74. Vydání první. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2015. 174 stran . ISBN 978-80-7432-600-4.

LOJDOVÁ, Kateřina. Zvol si mou cestu! : edukační aktivity subkultury freeganů ve veřejném prostoru. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 132 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica, č. 425. ISBN 978-80-210-7478-1.

MOREE, Dana. Základy interkulturního soužití . Vydání první. Praha : Portál, 2015. 204 stran . ISBN 978-80-262-0915-7.

NODL, Martin. Středověk v nás . Vydání první. Praha : Argo, 2015. 311 stran . Každodenní život ; svazek 66. ISBN 978-80-257-1576-5.

Povaha změny : bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace. Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2015. 317 stran . ISBN 978-80-7429-641-3.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

DAWKINS, Richard. Záhadám vstříc : jak jsem se stal vědcem : paměti I. Vydání první. Praha : Dybbuk, 2015. 302 stran, xxiv stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7438-125-6.

GOERING, Richard V. Mimsova lékařská mikrobiologie . 5. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. xiv, 568 stran . ISBN 978-80-7387-928-0.

HECKER, Frank. Poznáváme zvířata podle stop . [Líbeznice] : Víkend, 2015. 139 stran . ISBN 978-80-7433-135-0.

KOPLÍK, Václav. Atlas hub nejen Ratíškovické Dúbravy . [Hodonín : Brázda, 2014?]. 168 s. ISBN 978-80-260-6700-9.

MARKOŠ, Anton. Co je nového v biologii : vynalézaví obratlovci. 1. vydání. Praha : Nová beseda, z.s., 2015. 74 stran . CJN ; 001. ISBN 978-80-906089-1-7.

MECH, L. David. Arktický vlk : deset let se smečkou. České Budějovice : Élysion, [2010]. 173 s. Příroda. ISBN 978-80-903459-3-5.

RUDL, Aleš. Pozoruhodné stromy Prahy : průvodce po památných a významných stromech Prahy. První vydání. Praha : Libri, 2015. 271 stran . ISBN 978-80-7277-535-4.

ŠMAJS, Josef. Ústava Země : filosofický koncept = A constitution for the Earth : philosophical concept = Verfassung für die Erde : ein philosophisches Konzept = Ústava Zeme : filozofický koncept = Konstitucija Zemli : filosofskij koncept. Vydanie I. Banská Bystrica : Vydavateľstvo PRO, 2015. 155 stran . ISBN 978-80-89057-59-7.

ŠMAJS, Josef. Ústava Země : filosofický koncept. Vydanie prvé. Banská Bystrica : Vydavateľstvo PRO, 2015. 49 stran ;. ISBN 978-80-89057-58-0.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

ARONSON, Linda. Scénář pro 21. století . 1. vyd. Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2014. 337, [7] s. ISBN 978-80-7331-314-2.

BAHULOVÁ, Zuzana. Vývoj nového produktu pomocí technologie 3D scanneru = Development of a new product using 3D scanner technology : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 42 stran ;. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-526-9.

DUŠEK, Jaroslav. Tvary tmy . Praha : Eminent, 2014. 203 s. ISBN 978-80-7281-488-6 (váz.).

Filmová a televizní fakulta AMU : katedra scénáristiky a dramaturgie. 20132014. Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2014. 295 stran ;. ISBN 978-80-7331-321-0.

HERFORTOVÁ, Zdena. Jízda přes kočičí hlavy . Brno : Šimon Ryšavý, 2015. 159 stran . ISBN 978-80-7354-153-8.

KOKEŠ, Radomír D. Rozbor filmu . Vydání první. Brno : Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2015. 264 stran . Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta ; číslo 430. ISBN 978-80-210-7756-0.

MARKOVÁ, Jiřina. Prodaná nevěsta . 1. vydání. V Praze : Albatros, 2015. 53 stran . Příběhy z jeviště ; svazek 1. ISBN 978-80-00-04070-7.

MIKULOVÁ, Iva. Městské divadlo Zlín : 70 sezon. Vydání první. Zlín : Městské divadlo, 2015. 245 stran . ISBN 978-80-260-8778-6.

NEMEŠKAL, Libor. Střihová analýza filmů české nové vlny: Tvorba režiséra Hynka Bočana = Film editing analysis of the Czech new wave: Films by director Hynek Bočan : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 32 stran . Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-527-6.

SUCHÝ, Ondřej. Čemu se smála Adina Mandlová? . Vydání první. Praha : Ikar, 2015. 214 stran, 48 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-249-2872-2.

ŠORMOVÁ, Eva. Česká činohra 19. a začátku 20. století : osobnosti. II.,. N-Ž . Vydání první. Praha : Institut umění - Divadelní ústav : Academia, 2015. strana 687-1294 . Česká divadelní encyklopedie. ISBN 978-80-7008-342-0.

ŠORMOVÁ, Eva. Česká činohra 19. a začátku 20. století : osobnosti. I.,. A-M . Vydání první. Praha : Institut umění - Divadelní ústav : Academia, 2015. 675 stran . Česká divadelní encyklopedie. ISBN 978-80-7008-341-3.

Vzpomínky na Hermínu Týrlovou . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2015. 38 nečíslovaných stran, 17 nečíslovaných průhledných listů s ilustracemi .

William Shakespeare, Benátský kupec : osmá inscenace šedesáté deváté sezony 2013/2014 : premiéra 5. dubna 2014. Brno : Městské divadlo Brno, [2014]. 208 s. ISBN 978-80-260-6121-2.

Začalo to Ferdou Mravencem : 80 filmových let : 55 festivalových let. Zlín : Filmfest, s.r.o., 2015. 75 stran .

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

ASATRYAN, Roman. Corporate social responsibility as an intangible asset in the airline industry in Central and Eastern Europe = Společenská odpovědnost firem jako nehmotné aktivum v odvětví letecké dopravy ve střední a východní Evropě : doctoral thesis summary. Zlín : Tomas Bata University, 2015. 36 stran ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-532-0.

BELLOVÁ, Jana. Občanský a společenskovědní základ. Ekonomie . Vydání druhé. Prostějov : Computer Media, 2015. 112 stran . ISBN 978-80-7402-214-2.

BILÍKOVÁ, Jana. Uplatňování principů celostní kompetentnosti při obsazování manažerských pozic v podmínkách malých a středních podniků = Applying the principless of holistic competence in the environment of small and medium enterprises : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 51 stran ;. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-535-1.

ČESKO. Daně z příjmů 2016 : zákon o daních z příjmů a zákon o rezervách : vyhlášky, pokyny a sdělení MF : přehled smluv o zamezení dvojího zdanění : redakční uzávěrka 4.1.2016. Ostrava : Sagit, 2015. 271 stran ;. ÚZ : úplné znění ; číslo 1113. ISBN 978-80-7488-144-2.

ČESKO. Doprava 2016 : silniční doprava, veřejná doprava, pozemní komunikace, zákon o dráhách : velká novela zákona o pozemních komunikacích od 31.12.2015 : redakční uzávěrka 14.12.2015 : ÚZ-Úplné Znění č. 1106. Ostrava : Sagit, 2015. 320 stran ;. ÚZ : úplné znění ; číslo 1106. ISBN 978-80-7488-137-4.

ČESKO. Účetnictví 2016 ; Kontrola : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, fondy, další vybrané účetní jednotky : kontrolní řád, finanční kontrola, přezkoumávání hospodaření : velká novela zákona o účetnictví, zásadní změny všech vyhlášek, změny většiny účetních standardů : redakční uzávěrka 11. 1. 2016. Ostrava : Sagit, 2016. 416 stran ;. Úplné znění ; číslo 1117. ISBN 978-80-7488-148-0.

DAŇKOVÁ, Michaela. Koučování : kouč: kdy, jak a proč. 3., aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Grada, 2015. 166 stran . ISBN 978-80-247-5549-6.

DYTRT, Zdeněk. Odpovědný management . Vydání 1. Praha : Management Press, 2015. 128 stran . ISBN 978-80-7261-348-9.

GEMIGNANI, Zach. Efektivní analýza a využití dat . 1. vydání. Brno : Computer Press, 2015. 240 stran . ISBN 978-80-251-4571-5.

GERBER, Michael E. Podnikatelský mýtus : proč většina začínajících firem skončí a jak tomu předejít : nové vydání. Vyd. 1. Praha : Incommunity, 2011. 221 s. ;. ISBN 978-80-87524-03-9.

GRENČÍKOVÁ, Adriana. Trendy v podnikovej politike zamestnávania ľudí = Trends in business policy of employment : tézy habilitačnej práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 46 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-520-7.

HODÁČ, František Xaver. Tomáš Baťa : život a práce hospodářského buditele. 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 525 stran . Inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-524-5.

JOHN, Alexandra. Sama sobě šéfem, aneb, Jak začít podnikat . První vydání. Jihlava : Baroque Partners, 2015. 251 stran ;. ISBN 978-80-87923-07-8.

KLAUS, Václav. Velcí ekonomové jsou mou inspirací . Vydání první. Praha : Institut Václava Klause, 2015. 178 stran ;. Publikace, č. 22/2015. ISBN 978-80-7542-005-3.

KNAP, Jan. Tomáš Baťa ve vzpomínkách našich prodavačů . Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2014. 80 s. ISBN 978-80-905896-0-5.

KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Stopami Tomáše Bati . První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2015. 137 stran . ISBN 978-80-7454-507-8.

KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Stopami Tomáše Bati . II. upravené vydání. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2015. 99 stran . ISBN 978-80-7454-523-8.

KUBÍČKOVÁ, Martina. Účinnost komunikace mezi mateřskými nadnárodními společnostmi a jejich dceřinými společnostmi a její vliv na zvyšování jejich výkonnosti = Effectiveness of communication between parent multinational companies and their subsidiaries and its impact on improving their performance : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 39 stran . Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-536-8.

KUNT, Miroslav. Spisová služba . Vydání první. Praha : Leges, 2015. 400 stran ;. Praktik. ISBN 978-80-7502-083-3.

LAPŠANSKÁ, Dana. Kapitoly z módneho marketingu a stylingu . 1. vydání. Zlín : UTB, 2014. 99 stran, 22 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7454-470-5.

MAREŠ, Petr. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 508 stran . ISBN 978-80-210-6362-4.

MAŠKOVÁ, Jana. Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro územní samosprávné celky : účetnictví VÚJ. 2. aktualizované vydání. Praha : Barbora Mašková, 2015. 319 stran ;.

MAŠKOVÁ, Jana. Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro místně řízené příspěvkové organizace : účetní poradenství pro VÚJ. 2. aktualizované vydání. Praha : B. Mašková, 2015. 305 stran ;.

MELUŠ, Vladimír. Zásady štatistického spracovania dát a interpretácie výsledkov v zdravotníckych odboroch . Prvé vydanie. V Trenčíne : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, 2015. 116 stran . ISBN 978-80-7454-485-9.

MERHAUT, Marek. Vliv ekonomické krize na management hotelových a restauračních zařízení = Effect of economic crisis on hotel and restaurant facilities management : teze habilitační práce. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2013. 62 stran ;. Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-521-4.

NACHER, Patrik. Konec finančních negramotů v Čechách, aneb, Staré pravdy nerezaví : příslovími, přirovnáními, pořekadly, rčeními, lidovými moudry a citáty k větší finanční gramotnosti a sebevědomí aneb co nám teta Kateřina neřekla. Vydání první. Praha : Plot, 2015. 263 stran . ISBN 978-80-7428-268-3.

ORLITA, Vlastimil. Jak získat vysněnou práci . 1. vydání. Brno : BizBooks, 2015. 184 stran . ISBN 978-80-265-0371-2.

PIVNIČKA, Michal. Podpora metodiky Balanced Scorecard informačními technologiemi = Balanced Scorecard in information technology : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 40 stran ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-534-4.

PIVODOVÁ, Pavlína. Vliv průmyslového inženýrství a projektového řízení na tvorbu procesních a organizačních inovací = The impact of industrial engineering and project management on the creation of process and organizational innovations : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 43 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-537-5.

SIPKO, Juraj. Vybrané aspekty výmenných kurzov a ich vplyv na ekonomiku a podnikovú sféru = Selected aspects of exchange rates and their impact on business and the economy : teze přednášky ke jmenování profesorem. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 38 stran . Qualifying lecture for professorship = Teze přednášek ke jmenování profesorem. ISBN 978-80-7454-563-4.

SKŘIVAN, Aleš. Československý vývoz do Číny 1918-1992 . Vyd. 1. Praha : Scriptorium, 2009. 485 s. ISBN 978-80-87271-12-4.

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie : stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice. Zlín : CEED, 2015. 303 stran . ISBN 978-80-87301-20-3.

WEISZER, Michal. Optimization of parameters of transport systems using simulation methods . First edition. Zlín : Tomas Bata Univerzity in Zlín, Faculty of Logistics and Crisis Management, [2015]. vii, 87 stran . ISBN 978-80-7454-562-7.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BLAVATSKAJA, Jelena Petrovna. Klíč k teosofii : formou otázek a odpovědí podává jasný výklad etiky, vědy a filozofie, k jejichž studiu byla Teosofická společnost založena. Vyd. 1. Praha : Nová Akropolis, 2013. 292 s. ;. Simo - draci moudrosti ; sv. 1. ISBN 978-80-86038-65-0.

BSTAN-'DZIN-RGYA-MTSHO, XIV., dalajlama. Jak šířit lásku : rozšiřování okruhu milujících vztahů. Vydání druhé. Praha : Knižní klub, 2015. 126 stran ;. ISBN 978-80-242-4873-8.

CARSON, Ben. Širší souvislosti, aneb, Co je v životě opravdu důležité . Vyd. 1. Praha : Advent-Orion, 2008. 285 s. ;. ISBN 978-80-7172-057-7.

ČHÖDRÖN, Pema. Místa, která vás děsí : návod, jak pěstovat odvahu v náročných chvílích. Vydání první. [Praha] : Synergie, [2015]. 190 stran ;. ISBN 978-80-7370-432-2.

FERRERO, Bruno. Svítání pro duši . Vydání první. Praha : Portál, 2015. 87 stran . ISBN 978-80-262-0917-1.

HAAG, Michael. Templáři : fakta a mýtus. V Praze : Slovart, 2011. 367 s. ISBN 978-80-7391-444-8.

JANATA, Michal. Ustavující průběžnost čar . Zlín : Archa, 2014. 127 s. Archaars ; sv. 2. ISBN 978-80-87545-31-7.

JANOVSKÝ, František. Marek z Aviana : patron a štít křesťanské Evropy : životopis duchovního obránce Středoevropanů před islamizací. Vydání první. V Pstruží : Lukáš Lhoťan, 2015. 95 stran ;. ISBN 978-80-906030-1-1.

JASMUHEEN,. Využití prány . 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2009. 271 s. ;. ISBN 978-80-8100-127-7.

KOSTKA, Karel. Kdo jsme : obecná teorie vědomí, času, prostoru a bytí. Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2015. 295 stran ;. Klokan. ISBN 978-80-7466-986-6.

KOUŘIL, Pavel. Cyrilometodějská misie a Evropa : 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu. Brno : Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., 2014. 387 stran . ISBN 978-80-86023-50-2.

KUNCL, Pavel. Dobrodružství antických bohů . Vydání první. Praha : Brána, 2015. 102 stran . ISBN 978-80-7243-798-6.

LAMA GUENDUNE, Rinpoche,. Rady ze srdce mistra mahámudry . Modra : Norbu, [2015]. 276 stran . ISBN 978-3-944885-08-7.

LEE, Joe. Řecká mytologie pro začátečníky . Vydání první. Praha : Práh, 2015. 207 stran . ISBN 978-80-7252-581-2.

MARVAN, Tomáš. Vědomí a jeho teorie . 2. vydání. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. 159 stran . Hermés ; sv. 2. ISBN 978-80-7465-138-0.

NEKRASOV, Anatolij. Na vlně života . První vydání. Bratislava : Eugenika, 2015. 201 stran ;. ISBN 978-80-8100-384-4.

OŠÓ,. Svoboda : odvaha být sám sebou. Bratislava : Eugenika, 2006. 170 s. ISBN 80-89227-32-5.

PETR, Michal. Mezi duší a duchem : enneagram a křesťanská spiritualita. Vydání první. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 207 stran ;. ISBN 978-80-7387-897-9.

RITCHIE, George G. Můj život.. po smrti : jak mě 9 minut v nebi naučilo, jak mám žít na zemi. První vydání. Bratislava : Timy Partners, 2015. 208 stran ;. ISBN 978-80-89311-58-3.

RUSSELL, Bertrand. Mystika a logika a jiné eseje . Vydání 1. Praha : Academia, 2015. 158 stran ;. Společnost ; sv. 7. ISBN 978-80-200-2356-8.

SZABO, Miloš. Deset slov . Vydání první. Praha : Portál, 2015. 150 stran ;. ISBN 978-80-262-0929-4.

TOLLE, Eckhart. Moc přítomného okamžiku : kniha o duchovním osvícení. Praha : Pragma, 2001. 178 s. ;. ISBN 80-7205-839-8.

VAŠÍČEK, Arnošt. Největší tajemství templářů : je v Čechách ukrytý nejzáhadnější okultní objekt všech dob?. První vydání. Ostrava : Mystery Film, 2015. 176 stran . ISBN 978-80-87730-35-5.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

KARÁSKOVÁ, Vlasta. Fyzikální nápadník 1 : sbírka úloh pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání. Praha : Prometheus, 2011. 83 stran . Učebnice pro základní školy. ISBN 978-80-7196-412-4.

MAJERČÍKOVÁ, Jana. Proč? Proč? Proč?, aneb, Odpovědi na otázky kolem nás : přírodní vědy pro základní školy. První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 117 stran . ISBN 978-80-7454-480-4.

MANLY, Steven L. Teorie relativity a kvantová fyzika pro začátečníky . Vydání první. Praha : Práh, 2015. 137 stran . ISBN 978-80-7252-584-3.

MORÁN, José. Isaac Newton : minibiografie převratného vědce. 1. vydání. Říčany : Sun, 2014. 36 stran . Edice malého čtenáře. ISBN 978-80-7371-703-2.

PICKOVER, Clifford A. Kniha o fyzice : od velkého třesku ke kvantovému znovuzrození: 250 milníků v dějinách fyziky. První vydání v českém jazyce. Praha : Argo : Dokořán, 2015. 535 stran . Zip ; svazek 50. ISBN 978-80-257-1658-8.

RÜKL, Antonín. Souhvězdí . Páté, zcela přepracované a doplněné vydání. Praha : Aventinum, 2015. 239 stran . Fotografické atlasy. ISBN 978-80-7442-061-0.

SVOZIL, Pavel. Hvězdárna Vsetín . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, 2015. 63 stran . ISBN 978-80-87614-37-2.

SZIMETHOVÁ, Monika. Proč? Proč? Proč?, aneb, Odpovědi na otázky kolem nás : přírodní vědy pro střední školy. První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 87 stran . ISBN 978-80-7454-479-8.

VORDERMAN, Carol. Přírodní vědy : spolu to zvládneme : unikátní obrazový průvodce : základy biologie, chemie a fyziky. Vydání první. [Praha] : Slovart, 2015. 256 stran . ISBN 978-80-7391-994-8.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BARTLETT, Sarah. Průvodce po mystických místech světa : více než 250 tajuplných míst na celé Zemi. Vydání první. [Praha] : Slovart, 2015. 256 stran . ISBN 978-80-7529-009-0.

BEČKOVÁ, Kateřina. Praha - město a řeka . Vydání první. V Praze : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 199 stran . Praha. ISBN 978-80-246-3117-2.

BURIAN, Jan. Výlet do Portugalska, aneb, Poetický průvodce na cestu tam a zpátky . 2., rozš. vyd. Praha : Galén, c2014. 284 s. Olivovníky. ISBN 978-80-7492-110-0.

HONSOVÁ, Jana. Pod plachtami domů : na plachetnici na cestě kolem světa. Část 3,. Fidži, Vanuatu, Nová Kaledonie, Austrálie, Indonésie, Singapur, Malajsie, Thajsko, Rodrigues, Mauricius, Réunion, Jižní Afrika, Svatá Helena, Karibik . 1. vydání. Praha : Krigl, [2015]. 165 stran . ISBN 978-80-88104-00-1.

JAMES, Joanna. Myanmar (Barma) . První vydání. [Brno] : Jota, s.r.o., 2015. 382 stran . Průvodce ; svazek 170. ISBN 978-80-7462-831-3.

KOREŠ, Karel. Třicet let v Africe, aneb, Občasně dobrodružný život . Ústí nad Labem : P. Korešová, 2014. 134 s. ISBN 978-80-260-5976-9.

NAZAROV, Petr. Jižní Afrika : Namibie, Svazijsko, Lesotho a Jihoafrická republika. 1. vydání. [Praha] : Petr Nazarov, [2015]. 200 stran, 40 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-905208-8-2.

PHILBRICK, Nathaniel. V srdci moře . 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 285 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7387-901-3.

Průvodce po jižní Moravě. [Brno] : Jihomoravský kraj, [2013?]. 101 s.

STEINHAUSER, Ladislav. Na krajem světa : na kraj světa krajem světa. Vydání první. Tišnov ; Brno : Steinhauser a Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2015. 194 stran . ISBN 978-80-903793-2-9.

SUCHARDA, Jan. Island : 111 nej-- : kapesní obrazový průvodce po Islandu. Hrotovice : JAS, 2014. 123 s. ISBN 978-80-905523-2-6.

ŠINDLAR, Miloslav. Geomorfologické procesy vývoje vodních toků. Část I.,. Typologie korytotvorných procesů . Vyd. 2. Hradec Králové : Sindlar Group, 2012. 148 s. ISBN 978-80-254-2445-2.

TRÁVNÍČKOVÁ, Dana. Magický svět Indie a Himaláje : cesto-faktopis. 1. vydání. [Praha] : Dany Travel, 2015. 231 stran . Svět jako na dlani ; 4. ISBN 978-80-905335-3-0.

UČŇOVÁ, Eva. Island : život s nádechem ledu. 1. vydání. Zlín : Eva Učňová, 2015. 95 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh . ISBN 978-80-260-8828-8.

WEISE,. Zápisky z Tibetu . Praha : Verzone, 2015. 364 stran ;. Xin ; svazek 7. ISBN 978-80-87971-05-5.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BAUER, Jan. Lucemburkové : rozhádaná rodinka Otce vlasti. Řitka : Nakladatelství ČAS, 2015. 204 stran . Český ČAS. ISBN 978-80-7475-128-8.

Biografický slovník českých zemí. [IX. sešit],. C . Vyd. 1. Praha : Libri, 2008. 502 s. ;. ISBN 978-80-7277-366-4 (brož.).

Biografický slovník českých zemí. X. sešit. Č-Čerma . Vyd. 1. Praha : Libri, 2008. xvii, s. 503-606 ;. ISBN 80-7277-214-7.

Biografický slovník českých zemí. 18. sešit,. Fo-Fr . Vydání první. Praha : Academia : Historický ústav AV ČR, 2015. ix, strany 280-470 ;. ISBN 978-80-200-2517-3.

BOYD, Douglas. 1000 let ruské rozpínavosti : od počátků k Putinovi. Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2015. 375 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7466-701-5.

BRADLEAY, Stanley. Záhady a taje . Vydání první. Praha : Brána, 2015. 301 stran . ISBN 978-80-7243-771-9.

CUSTINE, Astolphe markýz de,. Dopisy z Ruska : Rusko v roce 1839. Vydání první. Praha : Argo, 2015. 326 stran ;. Itineraria ; svazek 1. ISBN 978-80-257-1500-0.

Cyril a Metoděj, po stopách strhujícího příběhu : Cyril a Metoděj - autentický příběh naší země : Cyrilometodějská stezka. Podzimní a zimní výletní tipy. [Zlín] : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2015. 12 stran .

Cyril and Methodius : in the footsteps of a captivating story : Cyrilometodějská stezka. Tips for spring and summer trips. [Zlín] : East Moravian Tourist Authority, 2015. 12 stran .

Cyril and Methodius : in the footsteps of a captivating story : Cyrilometodějská stezka. Tips for autumn and winter trips. [Zlín] : East Moravian Tourist Authority, 2015. 12 stran .

Cyryl i Metody : śladami wciągająciej opowieści : Cyrillometodějská stezka. Propozycje na wiosenne i letnie wycieczki. Propozycje na wiosenne i letnie wycieczki. [Zlín] : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2015. 12 stran .

Cyryl i Metody : śladami wciągająciej opowieści : Cyrillometodějská stezka. Propozycje na jesienne i zimowe wycieczki. [Zlín] : Centrála cestovního ruchu východní Moravy, 2015. 12 stran .

DITRYCH, Břetislav. Proč Javoříčko? : svědectví neznámých dokumentů z archivu Státní bezpečnosti. 1. vyd. Štíty : Veduta, 2015. 282 s. ISBN 978-80-86438-54-2.

DŘIŠŤANOVÁ, Krista. Panovníci českých zemí . 1. vydání. Říčany : Sun, 2015. 157 stran . Klub čtenářů. ISBN 978-80-7371-840-4.

FEST, Joachim. Ich nicht : Erinnerungen an eine Kindheit und Jugend. 3. Auflage. Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2006. 366 p. ISBN 978-3-498-05305-5.

FLODROVÁ, Milena. Brno, aneb, Trocha povídání, jak se Brno velkým Brnem stalo a jeho ulice ke svým jménům přišly . Brno : Šimon Ryšavý, 2008. 94 s. ISBN 978-80-7354-054-8.

HAHNOVÁ, Eva. Od Palackého k Benešovi : německé texty o Češích, Němcích a českých zemích. Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 723 s. Historie. ISBN 978-80-200-2389-6.

Hulín : město na křižovatkách. Vyd. 1. V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost pro Město Hulín, 2014. 391 s., [24] s. obr. příl. Vlastivědná knihovna moravská ; sv. 99. ISBN 978-80-7275-098-6.

CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží . 2. rozšířené vydání. V Českých Budějovicích : Karmášek, 2015. 260 stran . ISBN 978-80-87101-41-4.

JUNEK, Václav. Poslední teutonská lest : pravda o Štěchovickém pokladu : literární dokument o záměrných i nechtěných omylech kolem "Štěchovického pokladu". Vyd. 1. Velké Přílepy : Olympia, 2014. 101 s., [28] s. obr. příl. Dějiny do kapsy ; 1. ISBN 978-80-7376-375-6.

KÉSZ, Barnabás. Rytíři : velká encyklopedie s 3D obrázky. 1. vydání. V Praze : Fragment, 2015. 67 stran, 13 stran nečíslovaných barevných příloh . ISBN 978-80-253-2225-3.

KLOKOČNÍK, Jaroslav. Čínské pyramidy . Vydání 1. Praha : Academia, 2015. 111 stran . Průhledy ; sv. 14. ISBN 978-80-200-2494-7.

KOŠŤÁLOVÁ, Michaela. Skryté soukromí Karla IV. . [Praha] : Petrklíč, 2015. 188 stran . ISBN 978-80-7229-556-2.

Kyrill und Metod : auf den Spuren der hinreißenden Geschichte : Cyrilometodějská stezka. Tipps für Herbst- und Winterausfüge. [Zlín] : Fremdenverkehrszentrale Ostmähren, Vohltägkeitsverein, 2015. 12 stran .

Kyrill und Method : auf den Spuren der hinreißenden Geschichte : Cyrilometodějská stezka. Tipps für Frühlings- und Sommerausflüge. [Zlín] : Fremdenverkehrszentrale Ostmähren, Wohltägtigkeitsverein, 2015. 12 stran .

MERTA, Franta. 100 velkých Čechů plus jeden největší : malováno z podpisů. [Kuřim] : Franta Merta, 2015. 101 stran . ISBN 978-80-260-8147-0.

OBŮRKOVÁ, Eva. Cyril a Metoděj, po stopách strhujícího příběhu : Cyril a Metoděj - autentický příběh naší země = Cyryl i Metody, śladami wciągającej opowieści : Cyryl i Metody - autentyczna historia naszego kraju. Praha : Astron studio CZ, 2015. 56 stran . ISBN 978-80-906148-2-6.

OBŮRKOVÁ, Eva. Cyril a Metoděj, po stopách strhujícího příběhu : Cyril a Metoděj - autentický příběh naší země = Kyrill und Method, auf den Spuren der hinreißenden Geschichte : Kyrill und Method - die authentische Geschichte unseres Landes. Praha : Astron studio CZ, 2015. 56 stran . ISBN 978-80-906148-1-9.

OBŮRKOVÁ, Eva. Cyril a Metoděj, po stopách strhujícího příběhu : Cyril a Metoděj - autentický příběh naší země = Cyril and Methodius, in the footsteps of a captivating story : Cyril and Methodius - an authentic story of our country. Praha : Astron studio CZ, 2015. 56 stran . ISBN 978-80-906148-0-2.

PÁNEK, Jaroslav. Historici mezi domovem a světem : studie - články - glosy - rozhovory = Historians from home and abroad : studies - articles - commentaries - interviews. Vyd. 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2013. 797 s. ISBN 978-80-7395-695-0.

Pětačtyřicátý : 1945 : konec války a nové Československo : studie, eseje, metodické materiály a prameny k událostem dramatického roku 1945. Ostrava : Občanské sdružení PANT, 2015. 106 stran . Moderní dějiny. ISBN 978-80-905942-2-7.

POLÁCH, Drahomír. Vřesová studánka : povídání o historii a znovuzrození. Vydání první. [Uherské Hradiště] : Ottobre 12, 2015. 167 stran . ISBN 978-80-86528-59-5.

POSPÍŠIL, Jaroslav. Herr Direktor a ti druzí : Albrecht Miesbach, protektorátní ředitel Baťových závodů. Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, s.r.o., 2015. 442 stran . Walt. ISBN 978-80-7473-269-0.

Přehled nejvýznamnějších archeologických lokalit Gottwaldovského kraje : [sborník]. Díl 1 . Gottwaldov : Kraj. museum, 1956. 150, 3 s. ;. Studie Krajského musea v Gottwaldově a práce externích spolupracovníků.

RYCHLÍK, Martin. Noc v Mariboru : nejen o dějinách a o dnešním světě. Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2015. 235 stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7429-531-7.

SRBA, Ondřej. Dějiny Mongolska . Vydání první. [Brno] : Munipress, 2015. 464 stran . Dějiny států. ISBN 978-80-7422-331-0.

Střípky z historie Holešovska III. : sborník Vlastivědného kroužku Holešov 2015. 1. vydání. Holešov : Vlastivědný kroužek Holešov, o.s., 2015. 112 stran . ISBN 978-80-260-9149-3.

ŠKODA, Milan. Velké říše kočovníků : dvě tisíciletí ve stepích Evropy a Asie. Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2015. 280 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Historica. ISBN 978-80-7429-473-0.

Učitel archivářů : Jindřichu Schwippelovi k osmdesátinám. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2015. 107 stran . ISBN 978-80-87782-52-1.

VARHANÍK, Jiří. Orlík . Vydání první. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2015. 198 stran . Zmizelé Čechy. ISBN 978-80-7432-607-3.

Velká Morava a počátky křesťanství : 27.11.2014-28.2.2015 - Palác šlechtičen, Moravské zemské muzeum, Brno, 17.4.2015-28.6.2015 - Císařská konírna, Pražský hrad, Praha, 7.8.2015-1.11.2015 - Bratislavský hrad, Bratislava. Brno : Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i. ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, 2014. 517 stran . ISBN 978-80-86023-53-3.

^ nahoru ^


9. Hudba

REED, Jeremy. Waiting for the man Lou Reed : život & hudba. První vydání. Praha : 65. pole, 2015. 279 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Klobouk dolů ; svazek 4. ISBN 978-80-87506-70-7.

^ nahoru ^


10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

BLAŽEK, Jaroslav. Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření . 5. vyd., v SPN vyd. 1. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. 334 s. ISBN 80-7235-104-4.

ŠIMŮNKOVÁ, Eva. Pigmenty . 3., upr. vyd. Praha : Společnost pro technologie ochrany památek - STOP, 2014. 126 s. ;. ISBN 978-80-86657-17-2.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům III . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 379 stran . Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ; 171. ISBN 978-80-210-7568-9.

Anglická nejužívanější slova : audiokniha s mp3 CD. 1. vydání. Dubicko : INFOA, 2015. 85 stran . ISBN 978-80-7240-942-6.

Angličtina - otázky & odpovědi : audiokniha s mp3 CD. 1. vydání. Dubicko : INFOA, 2015. 159 stran ;. ISBN 978-80-7240-949-5.

BAHBOUH, Charif. Malý arabsko-český slovník . 1. vyd. Brandýs nad Labem : Dar Ibn Rushd, 2014. 27, 228 s. ;. ISBN 978-80-86149-89-9.

BECKER, Karin. Literární dandysmus 19. století ve Francii . 1. české vyd. Praha : Karolinum, 2013. 158 s. ;. ISBN 978-80-246-2299-6.

BLAKE, William. První z mých andělů : dopisy. Vydání první. Praha : Malvern, 2014. 167 stran ;. Zanfána z Atule. ISBN 978-80-87580-96-7.

BLOOM, Paul. Jak se děti učí významu slov . První české vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 294 stran . Lingvistika. ISBN 978-80-246-3095-3.

CSIRIKOVÁ, Marie. Zrádná slova v ruštině . Vydání první. Voznice : Leda, 2015. 262 stran ;. ISBN 978-80-7335-405-3.

ČVANČAROVÁ, Hana. Diktáty a cvičení pro 7. ročník základní školy . Praha : Ottovo nakladatelství, 2013. 168 s. ;. ISBN 978-80-7451-233-9.

DĚDINOVÁ, Tereza. Po divné krajině : charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury. Vydání první. Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015. 228 stran ;. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae ; číslo 433. ISBN 978-80-210-7871-0.

FROM THEORY TO PRACTICE (KONFERENCE). From Theory to Practice 2013 : proceedings of the fifth international conference on Anglophone studies : September 5-6, 2013 : Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic. Vydání první. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 303 stran ;. Zlín proceedings in humanities, volume 5. ISBN 978-80-7454-450-7.

HANŠPACHOVÁ, Jana. Praktická angličtina pro děti : aby se rychle rozmluvily. Vydání první. Praha : Portál, 2015. 129 stran, 6 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-262-0913-3.

JUNGMANNOVÁ, Lenka. Příběhy obyčejných šílenství : "nová vlna" české dramatiky po roce 1989. Vydání první. Praha : Filip Tomáš - Akropolis, 2014. 243 stran ;. ISBN 978-80-7470-087-3.

KAUTMAN, František. Die Welt Franz Kafkas . Vyd. 1. Praha : Academia, 1996. 246 s. ;. ISBN 80-200-0595-1.

MRAČEK, David. Anglická frázová slovesa : audiokniha s mp3 CD. 1. vydání. Dubicko : INFOA, 2015. 86 stran . ISBN 978-80-7240-941-9.

MRÁZKOVÁ, Eva. Jazykové hrátky se zvířátky : pro děti. 1. vydání. V Brně : Edika, 2015. 63 stran . ISBN 978-80-266-0814-1.

NA TRNITÝCH CESTÁCH ŽIVOTA A TVORBY. Na trnitých cestách života a tvorby : sborník příspěvků ze sympozia pořádaného u příležitosti životního jubilea Františka Kautmana : (Praha, 25. ledna 2012, Národní knihovna České republiky). 1. vydání. Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2015. 262 stran ;. Publikace Slovanské knihovny ; 75. ISBN 978-80-7050-645-5.

OLEJNIK, Donata. Anglická živá konverzace : audiokniha s mp3 CD. 1. vydání. Dubicko : INFOA, 2015. 125 stran ;. ISBN 978-80-7240-939-6.

OLEJNIK, Donata. Angličtina - maturitní témata : audiokniha s mp3 CD. 1. vydání. Dubicko : INFOA, 2015. 124 stran ;. ISBN 978-80-7240-940-2.

POLÁŠKOVÁ, Taťána. Literatura : přehled středoškolského učiva. Rozšířené a aktualizované vydání. Třebíč : Vyuka.cz, 2015. 231 stran . Maturita. ISBN 978-80-86873-14-5.

SMITH-DLUHÁ, Gabrielle. Street talk, aneb, Angličtina z ulice : audiokniha s mp3 CD. 1. vydání. Dubicko : INFOA, 2015. 61 stran . ISBN 978-80-7240-969-3.

ŠAMALÍKOVÁ, Pavlína. Angličtina - barevná konverzace . 1. vydání. Dubicko : INFOA, 2015. 96 stran . ISBN 978-80-7240-957-0.

Šikovný slovník norsko-český, česko-norský . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2015. 734 stran ;. ..nejen do školy. ISBN 978-80-7508-101-8.

Šikovný slovník nizozemsko-český, česko-nizozemský . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2015. 811 stran ;. ..nejen do školy. ISBN 978-80-7508-100-1.

Školní mluvník česko-anglický . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2015. 255 stran ;. ISBN 978-80-7508-103-2.

TOZZI, Kamila. Legal English . 2nd edition. Praha : Leges, 2015. 256 stran . Student. ISBN 978-80-7502-087-1.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

DÄNIKEN, Erich von. Kacířská kniha : od falešných hrobů k nebeským bytostem. První vydání. Liberec : Dialog, 2015. 146 stran . Tajemství. ISBN 978-80-7424-080-5.

LACEY, Minna. Věda je zábava : 365 pokusů. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2015. 128 stran . ISBN 978-80-256-1667-3.

NOVÁK, Jan A. Utajené vynálezy : záhadní géniové, tajné objevy, zakázané vědomosti. Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2015. 304 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Knihy záhad. ISBN 978-80-7466-939-2.

^ nahoru ^


13. Matematika

BUŠEK, Ivan. Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník ZŠ . 1. vyd. Praha : Prometheus, 2011. 191 s., [4] s. obr. příl. ISBN 978-80-7196-399-8.

POLÁK, Josef. Přehled středoškolské matematiky . 10. vydání. Praha : Prometheus, 2015. 659 stran . ISBN 978-80-7196-458-2.

^ nahoru ^


14. Lékařství

BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Koncepce rané logopedické intervence v České republice : teorie, výzkum, terapie. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 286 stran . ISBN 978-80-210-7561-0.

ČEŠKA, Richard. Familial hypercholesterolemia . 1st edition. Prague : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 159 stran . ISBN 978-80-7387-953-2.

DAWSON, James. Jak být klukem : vše, co jste chtěli vědět o pubertě a báli jste se googlit. Vydání první. Praha : Argo, 2015. 192 stran . ISBN 978-80-257-1581-9.

DÉMUTHOVÁ, Slávka. Vybrané problémy tanatológie . Vydání první. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 83 stran ;. ISBN 978-80-210-7907-6.

DVOŘÁKOVÁ, Radka. Reflexní terapie jako samopomoc, aneb, Kam sáhnout, když mě něco bolí . 1. vydání. Zlín : Tigris, spol. s.r.o., 2015. 59 stran . ISBN 978-80-7490-080-8.

EHLER, Edvard. Vzácná onemocnění. 2. . Olomouc : Solen, 2014. 98 s. Meduca (medical education). ISBN 978-80-7471-089-6.

FASANO, Alessio. Jak žít bez lepku : přední odborník nabízí praktický návod, jak se zbavit nemocí. Hodkovičky : Pragma, [2015]. 335 stran ;. ISBN 978-80-7349-433-9.

GOLDMAN, Linda. Mluvme s dětmi o sexu . Vydání první. Praha : Portál, 2015. 94 stran ;. ISBN 978-80-262-0924-9.

HALL, Nicola M. Principy reflexologie : co je reflexologie, jak funguje a jak vám může prospět. Vydání první. Praha : Ikar, 2015. 141 stran . ISBN 978-80-249-2779-4.

HAY, Louise L. Uzdrav své tělo A-Z : duševní příčiny tělesných nemocí. Hodkovičky [Praha] : Pragma, c2007. 119 s. ISBN 978-80-7349-048-5.

HUDÁK, Radovan. Memorix anatomie . 3. vydání. Praha : Triton, 2015. xxi, 607 stran . ISBN 978-80-7387-959-4.

KIESLICHOVÁ, Eva. Dárci orgánů . Praha : Maxdorf, [2015]. 334 stran . Jessenius. ISBN 978-80-7345-451-7.

KILHAM, Christopher. Pět Tibeťanů : pět dynamických cviků, které posílí zdraví, dodají energii a životní sílu. Vyd. v nakl. Noxi v tomto překladu 1. V Bratislavě : Noxi, 2010. 88 s. ISBN 978-80-8111-030-6.

KOTYRA, Ján. Regenerácia v športe . Prvé vydanie. V Trenčíne : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, 2015. 116 stran . ISBN 978-80-7454-488-0.

LIEM, Torsten. Osteopatie : cílené uvolňování blokád. Olomouc : Poznání, 2015. 163 s. ISBN 978-80-87419-45-8.

LONG, Hayley. Jak být holkou : vše, co jste chtěly vědět o pubertě a bály jste se googlit. Vydání první. Praha : Argo, 2015. 224 stran . ISBN 978-80-257-1588-8.

MAREK, Jiří. Akupresura a přírodní prostředky v první pomoci některých náhlých stavů a onemocnění . Vydání první. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 180 stran . ISBN 978-80-7387-958-7.

MASARYKOVA UNIVERZITA. 59. studentská vědecká konference . Brno : Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2015. 101 stran . ISBN 978-80-210-7852-9.

Metodika k realizaci výcviku pedagogických pracovníků základních a středních škol a dětských domovů v prevenci HIVAIDS a rizikového sexuálního chování . 2. vyd. Praha : Pro Českou společnost AIDS pomoc vydalo vydavatelství Centrum pro komunitní práci, 2014. 44 s. ;. ISBN 978-80-87809-09-9.

NEUMAYER, Petra. Léčení symboly : 64 nejdůležitějších léčivých znaků. Olomouc : ANAG, [2015]. 167 stran . ISBN 978-80-7263-973-1.

PILON, Brad. Jezte! Nejezte! Jezte! : hubněte metodou krátkodobých půstů. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 151 stran . ISBN 978-80-247-5577-9.

PTÁČEK, Radek. Etické problémy medicíny na prahu 21. století . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 519 s. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-5471-0.

ŘEHOŘOVÁ, Martina. Když se řekne Opařany : historie první dětské psychiatrické nemocnice v českých zemích. 1. vydání. Opařany : Tigris, spol. s.r.o., 2015. 241 stran . ISBN 978-80-7490-078-5.

SALDMANN, Frédéric. Sám sobě lékařem : naučte se poslouchat své tělo. Vydání první. Praha : Ikar, 2015. 206 stran ;. ISBN 978-80-249-2786-2.

SPENGLER, Tilman. Leninův mozek . Hodkovičky : Pragma, [2015]. 279 stran ;. ISBN 978-80-7349-452-0.

SVITKO, Jelena. Štítná žláza : štít našeho organismu. 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2013. 254 s. ISBN 978-80-8100-325-7.

SYNKOVÁ, Hana. Všechno je dobré . Vyd. 1. Praha : Triton, 2013. 397 s. ISBN 978-80-7387-644-9 (brož.).

ŠPIRUDOVÁ, Lenka. Doprovázení v ošetřovatelství II : doprovázení sester sestrami, mentorování, adaptační proces, supervize. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 144 stran . Sestra. ISBN 978-80-247-5711-7.

ŠPIRUDOVÁ, Lenka. Doprovázení v ošetřovatelství I : pomáhající profese, doprovázení a systém podpor pro pacienty. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 143 stran . Sestra. ISBN 978-80-247-5710-0.

ŠTEFKOVIČOVÁ, Mária. Vybrané kapitoly z verejného zdravotníctva I. : vysokoškolská učebnica pre študentov ošetrovateľstva, fyzioterapie a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve. Prvé vydanie. V Trenčíne : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2015. 110 stran . ISBN 978-80-7454-487-3.

TRNKOVÁ, Klára. Třikrát tucet zázračných bylin . 1. vydání. Praha : Studio trnka, 2015. 93 stran . Edice naší babičky. ISBN 978-80-87678-16-9.

VOLANDES, Angelo E. Umění rozhovoru o konci života . 1. vydání. V Praze : Cesta domů, 2015. 203 stran . ISBN 978-80-88126-03-4.

YALOM, Irvin D. Hovory k sobě : ohlédnutí za terapií. Vydání první. Praha : Portál, 2015. 181 stran ;. ISBN 978-80-262-0919-5.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

70 : 1945-2015 : 2. světová válka objektivem českých fotografů : katalog k výstavě k 70. výročí ukončení 2. světové války v Jiřském klášteře na Pražském hradě = World War II through the lenses of Czech photographers : calatogue of the exhibition on the 70th anniversary of the end of WW2 organized in the Convent of St. George at the Prague Castle : 27.4.-26.7.2015. [Praha] : Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha a Správou Pražského hradu, [2015]. 89 stran . ISBN 978-80-87912-28-7.

BECK, Ulrich. Německá Evropa : nové mocenské krajiny ve znamení krize. Vydání první. Praha : Filosofia, 2015. 98 stran ;. Filosofie a sociální vědy ; 53. ISBN 978-80-7007-436-7.

FASORA, Lukáš. Stáří k poradě, mládí k boji : radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920. 1. vydání. Brno : CDK, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. 242 stran ;. ISBN 978-80-7325-364-6.

GREENTREE, David. Britští parašutisté versus němečtí padákoví myslivci : Středomoří 1942-43. První vydání. Praha : Grada, 2015. 80 stran . Souboj. ISBN 978-80-247-5495-6.

JANKE, Igor. Tvrz : bojující Solidarita - podzemní armáda. Vydání první. Ostrava : Občanské sdružení PANT, 2015. 293 stran . Moderní dějiny. ISBN 978-80-905942-5-8.

JIRÁSEK, David. Historie českých speciálních sil. Výsadkové vojsko v letech 1947-1969 . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 332 stran . ISBN 978-80-204-3684-9.

JURMAN, Oldřich. Špion : 30 let ve službách armádní rozvědky. Vydání první. Praha : Brána, 2015. 429 stran, 18 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7243-794-8.

KÖHLEROVÁ, Tereza. Občanský a společenskovědní základ : politologie : člověk v mezinárodním prostředí. Aktualizované 2. vydání. Kralice na Hané : Nakladatelství a vydavatelství Computer Media, 2015. 104 stran . ISBN 978-80-7402-163-3.

KRULÍK, Oldřich. Obecní policie a privatizace bezpečnosti v evropských zemích . Praha : Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., 2015. 231 stran . ISBN 978-80-7380-555-5.

LIŠKA, Vladimír. Hrůzné události II. světové války v českých zemích . Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2015. 191 stran . ISBN 978-80-7466-932-3.

LOEWENSTEIN, Bedřich. Občanská společnost a její krize : eseje historické a filosofické. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. 455 stran ;. Dějiny a kultura ; sv. č. 26. ISBN 978-80-7325-377-6.

MIKO, Václav. Manželé Goebbelsovi : svůdník a vražedkyně. Praha : Petrklíč, 2015. 154 stran . ISBN 978-80-7229-561-6.

MÜLLER, Karel. Češi, občanská společnost a evropské výzvy : mezi nacionalismem a liberalismem aneb od etnické exkluze k aktivní hranici. 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 294 stran . ISBN 978-80-7387-865-8.

NOZICK, Robert. Anarchie, stát a utopie . Vydání první. Praha : Academia, 2015. 379 stran ;. XXI. století ; sv. 37. ISBN 978-80-200-2509-8.

PACNER, Karel. Velké špionážní operace : vrcholu, konce a dozvuků studené války : (1968-2001). Druhé, doplněné vydání. V Praze : Daranus, 2015. 335 stran . ISBN 978-80-87423-66-0.

PERUTKA, Lukáš. Za to spasitelské moře : emigrace z Rožnovska do Texasu. Vydání první. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2015. 111 stran . Rožnovské malé tisky ; svazek 25. ISBN 978-80-87977-03-3.

ROTA, Massimo. Mussoliniho žraloci : italská ponorková válka 1939-1945. Vydání první. Praha : František Kuník - Ceskycestovatel.cz, 2015. 336 stran, xvi stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87657-11-9.

SANDEL, Michael J. Spravedlnost: co je správné dělat . První české vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 303 stran ;. Politeia. ISBN 978-80-246-3065-6.

SIMMS, Brendan. Zápas o evropskou nadvládu : od pádu Cařihradu po současnost. V českém jazyce vydání první. Praha : Prostor, 2015. 742 stran . Obzor ; 91. svazek. ISBN 978-80-7260-323-7.

STEVEN, Stewart. Komunistické zločiny a CIA : výbušnina : operace CIA Splinter Factor. [Bratislava] : Eko-konzult, 2015. 162 stran ;. ISBN 978-80-8079-219-0.

ŠNAJDR, Miroslav. Létající mariňáci . Vydání první. Třebíč : Akcent, 2015. 303 stran . ISBN 978-80-7497-097-9.

TOOLE, Pavla. Můj život s Jerrym . Zlín : Tigris, spol. s r.o., 2015. 51 stran, 10 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7490-084-6.

Válka ve vzpomínkách : sborník sestavený ze vzpomínek občanů Kroměřížska : Kroměřížsko v kontextu II. světové války. Kroměříž : Knihovna Kroměřížska : Muzeum Kroměřížska : Moravský zemský archiv Brno - Státní okresní archiv Kroměříž, 2015. 103 stran . ISBN 978-80-86759-07-4.

^ nahoru ^


16. Právo

ČESKO. Živnostenské podnikání 2016 : předpisy regulující podnikání : redakční uzávěrka 14.12.2015 : ÚZ-Úplné Znění č. 1107. Ostrava : Sagit, 2015. 224 stran ;. ÚZ : úplné znění ; číslo 1107. ISBN 978-80-7488-138-1.

ČESKO. Životní prostředí : novela zákona o odpadech účinná od 1.10.2015 : redakční uzávěrka 21.9.2015 : ÚZ-Úpné Znění č. 1102. Ostrava : Sagit, 2015. 688 stran ;. ÚZ : úplné znění ; číslo 1102. ISBN 978-80-7488-133-6.

HSIA, R. Po-chia. Trident 1475 : rituální vražda před soudem. Vydání první. Praha : Argo, 2015. 157 stran . Každodenní život ; svazek 64. ISBN 978-80-257-1490-4.

KUSLOVÁ, Hana. Národní soud versus Jan Antonín Baťa . 1. vydání. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2015. 98 stran . ISBN 978-80-87130-34-6.

MARLOWE, John. Nejkrutější psychopati v dějinách . Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2009. 303 s. ISBN 978-80-7362-650-1.

RÁJA, Martin. V čele občanských elit : advokáti a společnost na Moravě v letech 1869-1914. Vydání 1. Brno : Matice moravská, 2015. 393 stran . Knižnice Matice moravské ; svazek 42. ISBN 978-80-87709-09-2.

TUHÁČEK, Miloš. Právo životního prostředí : praktický průvodce. První vydání. Praha : Grada, 2015. 279 stran ;. Právo pro každého. ISBN 978-80-247-5464-2.

VÍT, Petr. Praktický právní průvodce pro neziskové organizace . První vydání. Praha : Grada, 2015. 157 stran . Manažer. ISBN 978-80-247-5477-2.

^ nahoru ^


17. Psychologie

BAKOVÁ, Helena. Psychologie písma : humanistický přístup v poznávání osobnosti z rukopisu. Vydání 1. Praha : Grada, 2015. 206 stran, [36] nečíslovaných stran obrazových příloh . Psyché. ISBN 978-80-247-5154-2.

ENCAUSSE, Gérard. Základy tajné vědy . 2. úplné vydání. Praha : Vladimír Kvasnička, Nakladatelství Vodnář, 2015. 390 stran . Bibliotheca horev ; sv. 11. ISBN 978-80-7439-057-9.

HORNEFFER-GINTER, Karen. Potrava pro duši : šest klíčových změn ke znovunalezení sebe sama, když naše duše žízní po rovnováze a naplnění. Vydání první. [Praha] : Synergie, [2015]. 208 stran ;. ISBN 978-80-7370-265-6.

KRUMLOVSKÁ, Olga. Ta jemná duše zvířat a jak ovlivňují člověka . První vydání. Praha : Bondy, 2015. 199 stran . ISBN 978-80-88073-05-5.

KRZEMIEŇOVÁ, Antonie. Tělo napoví . První vydání. Praha : E S P, spol. s r.o., 2015. 163 stran ;. Tonie. ISBN 978-80-260-8557-7.

MOFFITT, Phillip. Jak získat v životě klid a vyrovnanost : od emočního chaosu k ujasnění. Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2013. 257 s. ;. ISBN 978-80-242-4247-7.

MOLTON, Mary Dian. Matka, hetéra, amazonka, médium : čtyři ženské archetypy. Vydání první. Praha : Portál, 2015. 334 stran ;. Spektrum ; 97. ISBN 978-80-262-0921-8.

NAKONEČNÝ, Milan. Obecná psychologie . Praha ; Kroměříž : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 662 stran . ISBN 978-80-7387-929-7.

POLÁK, Michal. Freudova neurofyziologie mysli . 2. vydání. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. 148 stran . Hermés ; sv. 4. ISBN 978-80-7465-140-3.

PONCET-BONISSOL, Yvonne. O matkách a dcerách . Vydání první. Praha : Portál, 2015. 119 stran ;. ISBN 978-80-262-0945-4.

Psychologie pro učitelky mateřské školy . Třetí vydání. Praha : Portál, 2015. 247 stran . ISBN 978-80-262-0977-5.

SHUMSKY, Ron. Jak přežít, když si nevím rady se školou : rádce pro děti, které nevědí, jak se učit. Vydání první. Praha : Portál, 2015. 151 stran . ISBN 978-80-262-0907-2.

^ nahoru ^


18. Sociologie

BEŇO, Pavel. Šarmantní násilníci : antimobbingová příručka. Vydání první. Praha : Portál, 2015. 198 stran ;. ISBN 978-80-262-0938-6.

CARTER, Jimmy. Ženy, náboženství, násilí a moc . Vydání 1. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 215 stran ;. ISBN 978-80-7387-936-5.

FAURÉ, Christophe. Jak přežít nevěru a zůstat spolu . Vydání první. Praha : Portál, 2015. 166 stran ;. ISBN 978-80-262-0930-0.

FRIEDMAN, George. Ohrožená Evropa : rodící se krize. Vydání první. Praha : Aligier s.r.o. společně s Nakladatelstvím Tomáš Krsek s.r.o., 2015. xxiv, 258 stran . ISBN 978-80-904895-5-4.

HEJNÁK, Josef. Pravda o manželství . První vydání. [Česko] : [Josef Hejnák], 2015. 50 stran ;. ISBN 978-80-905086-9-9.

HORÁKOVÁ, Monika. Současné trendy spotřebitelského chování studentů v podmínkách ČR = The current trends in consumer behaviour of college students in the terms of the Czech Republic : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 46 stran . Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-533-7.

JEDLIČKA, Richard. Poruchy socializace u dětí a dospívajících : prevence životních selhání a krizová intervence. Vydání 1. Praha : Grada, 2015. 544 stran . Psyché. ISBN 978-80-247-5447-5.

OŠÓ,. Muž a žena . První vydání. Bratislava : Eugenika, 2015. 118 stran ;. ISBN 978-80-8100-411-7.

PRAŽÁKOVÁ SELIGOVÁ, Markéta. Život poddaných v 18. století: osud, nebo volba? : k demografickým, hospodářským, sociálním a rodinným aspektům života venkovských poddaných na panství Horní Police. Vydání první. Praha : Togga, spol. s r.o., 2015. 501 stran (některé složené) . Andrias ; vol. VI. ISBN 978-80-7476-060-0.

SIMON, George K. Vlci v rouše beránčím : jak odhalit skryté manipulátory a bránit se jim. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 173 stran ;. ISBN 978-80-247-5653-0.

ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou konceptu resilience . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 231 s. ;. ISBN 978-80-210-7337-1.

ŠMAJDOVÁ BÚŠOVÁ, Katarína. Profesionální rodičovství : etnografická studie. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 223 stran ;. ISBN 978-80-246-2779-3.

VEČEŘA, Miloš. Vybrané kapitoly ze sociologie práva : učební text pro bakalářské studium. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 230 stran ;. Učebnice právnické fakulty MU ; sv. č. 520. ISBN 978-80-210-7913-7.

Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2013 : domácnosti podle postavení osoby v čele, podle velikosti obce, příjmová pásma, regiony soudržnosti. Praha : Český statistický úřad, 2014. 129 s. ;. Lidé a společnost. Životní úroveň = People and society. Living standard ; roč. 2014. ISBN 978-80-250-2557-4.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BULL, Jane. Můj první šicí stroj : průvodce pro začátečníky krok za krokem. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 125 stran . ISBN 978-80-204-3794-5.

CLARKSON, Jeremy. Ďábelská jízda . První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2015. 375 stran ;. ISBN 978-80-7363-696-8.

ČEREŠŇÁKOVÁ, Eva. Miss, sny vs. realita . Vydání první. Praha : Hawaii s.r.o., 2015. 189 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-906256-0-0.

FLEKOVÁ, Radka. Háčkované doplňky nejen pro náctileté . 1. vydání. V Brně : CPress, 2015. 103 stran . Dílna nápadů. ISBN 978-80-264-0838-3.

FRANCEV, Vladimír. Děla a pevnosti. 1. díl,. Pevnosti, obléhací a pobřežní dělostřelectvo v Rakousko-Uhersku a dalších evropských státech : 1867-1918 . Praha : Naše vojsko, s.r.o., 2015. 423 stran . ISBN 978-80-206-1534-3.

HENDERSON, Rachel. Čepice ze světa zvířat : 25 inspirativních návodů na pletené, háčkované a fleecové čepice. První české vydání. [Praha] : Slovart, [2015]. 143 stran . ISBN 978-80-7391-930-6.

HOLINKA, Ondřej. Kuchařka pro supertátu . 1. vydání. Hovorčovice : Ondřej Holinka, 2015. 155 stran . ISBN 978-80-260-8428-0.

HRKAL, Zbyněk. O lidech a vodě . Vyd. 1. Praha : Česká geologická služba, 2014. 151 s. ISBN 978-80-7075-864-9.

HRUŠKA, Ladislav. Vaříme s Láďou Hruškou. Vyd. 1. Praha : Ikar : Nova, 2014. 157 s. ISBN 978-80-249-2600-1.

KOČVAROVÁ, Ilona. Proč? Proč? Proč?, aneb, Odpovědi na otázky kolem nás : technické vědy pro střední školy. První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 146 stran . ISBN 978-80-7454-478-1.

KRÁL, Zdeněk. Motorismus v srdci Evropy, aneb, Slavné, ale i méně známé, leč pozoruhodné události a skutky Čechů a Moravanů počínaje Josefem Božkem před 200 lety roku 1815 . 1. vydání. Čestlice : Rebo International CZ spol. s r.o., 2015. 300 stran . ISBN 978-80-255-0987-6.

LAMSCHOVÁ, Petra. Jde to i bez pšenice . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 128 stran . Dieta. ISBN 978-80-204-3853-9.

LIPKOWITZ, Daniel. LEGO - kniha návodů : odemkni svoji představivost. Vydání první. [Praha] : Slovart, 2015. 198 stran . ISBN 978-80-7391-787-6.

MEDUNA, Jaroslav. Hadice a profily . Zlín : Česká společnost průmyslové chemie, místní pobočka Gumárenská skupina Zlín, 2015. 115 stran . ISBN 978-80-02-02629-7.

NAVRÁTILOVÁ, Hana. Proč? Proč? Proč?, aneb, Odpovědi na otázky kolem nás : technické vědy pro základní školy. První vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 133 stran . ISBN 978-80-7454-481-1.

Nejlepší světová street food : kde je najdete a jak se připravují. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2015. 224 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-1659-8.

OLŠOVSKÝ, Milan. Progres v polymérnych materiáloch . Vydanie: prvé. Zlín : Česká společnost průmyslové chemie, místní pobočka Gumárenská skupina Zlín, 2015. 220 stran . ISBN 978-80-02-02628-0.

SKOKAN, David. Easy weekends : když muž vaří o víkendu. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 171 stran . F.O.O.D. Speciál. ISBN 978-80-204-3852-2.

SOBOTKA, Richard. Ikarova křídla : letecké příběhy z Rožnova pod Radhoštěm a okolí. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm, 2015. 23 stran . Milé tisky. ISBN 978-80-87334-25-6.

STRUTT, Laura. Pleteme na rukách a prstech : 35 skvělých modelů do nového šatníku a pro váš domov. První české vydání. [Praha] : Slovart, [2015]. 112 stran . ISBN 978-80-7391-230-7.

SURÝ, Jan. Černobílá Tesla . Vydání první. [Rožnov pod Radhoštěm] : Jan Surý, [2015]. 73 stran ;. ISBN 978-80-260-8759-5.

SYROVÝ, Otakar. Doprava v zemědělství . 1. vyd. Praha : Profi Press, 2008. 248 s. ISBN 978-80-86726-30-4.

ŠMIKMÁTOROVÁ, Pavla. Malý mezinárodní mistr šéfkuchař : dětská kuchařka evropských specialit. 1. vydání. Brno : CPress, 2015. 95 stran . ISBN 978-80-264-0881-9.

TRESSELT, Lydia. Háčkování : je to tak snadné. České vydání první. Praha : Vašut, 2015. 64 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7236-911-9.

TROŠKA, Zdeněk. Nebe v hubě 2, aneb, Čertův švagr . Vydání první. Bratislava : Noxi, 2015. 135 stran . ISBN 978-80-8111-248-5.

VAŠÁK, Jaroslav. Gastronomický kvíz, v němž najdete více než 700 otázek a odpovědí, které rozšíří a doplní Vaše znalosti z gastronomie a kulinářství.. . Vydání první. Vendryně : Beskydy, 2015. 196 stran ;. ISBN 978-80-87431-35-1.

VELAN, Libor. Jak chutná Slovácko = The taste of Moravian Slovakia. Vydání první. [Uherský Brod] : Prima Bilavčík s.r.o., 2016. 150 stran . ISBN 978-80-260-9052-6.

VONDRUŠKOVÁ, Alena. Řemesla a výroba . Vydání první. [Praha] : Vyšehrad, 2015. 199 stran . Průvodce českou historií. ISBN 978-80-7429-634-5.

WILKINSON, Anna. Nauč se háčkovat . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2015. 144 stran . ISBN 978-80-256-1684-0.

Začínám háčkovat a baví mě to!. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2015. 127 stran . ISBN 978-80-256-1682-6.

ZEMAN, Pavel. Zahradní nábytek : výroba, údržba a renovace. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 79 stran . ISBN 978-80-247-5586-1.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

FALVEY, Pat. Na vrchol K2 : od triumfu k děsivé tragédii. Vydání první. Praha : Práh, 2015. 298 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7252-583-6.

HOFBAUER, Jakub. Barum Czech Rally Zlín : evropská stopa. Vydání první. Zlín : Rallye Zlín, spol. s r.o., [2015]. 149 stran . ISBN 978-80-260-8300-9.

JAROŠ, Radek. K2 : poslední klenot mé Koruny Himaláje. První vydání. [Nové Město na Moravě] : Radek Jaroš, 2015. 124 stran . ISBN 978-80-260-8587-4.

KÁNINSKÝ, Josef. Bělehrad 1976 : evropské zlato za všechny miliony. Řitka : Nakladatelství ČAS, 2015. 127 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7475-124-0.

KLEMM, Roman. Velikáni formule 1 : Bruce McLaren, Jackie Stewart, Alan Jones. První vydání. Zlín : Tigris, 2015. 220 stran, 56 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7490-076-1.

KOSATÍK, Pavel. Emil Běžec . Vydání první. Praha : Prostor - architektura, interiér, design, 2015. 285 stran . ISBN 978-80-87064-18-4.

KOVÁŘ, Pavel. Víc než medaile : Český klub fair play. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 198 stran . Edice českého olympijského výboru. ISBN 978-80-204-3881-2.

PAVELKA, Radim. Sebeobrana : nebuďte snadnou obětí!. Vydání první. Praha : Ikar, 2015. 111 stran . ISBN 978-80-249-2800-5.

SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity pohledem sociologie . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 151 stran ;. ISBN 978-80-210-7918-2.

SLOBODZIAN, Vladimír. Devadesátka stolního tenisu v Čechách, na Moravě a Slovensku . První vydání. Praha : Futura, 2015. 366 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-88035-09-1.

SVOBODOVÁ, Lenka. Trendy v realizaci pohybové aktivity dětí mateřských škol a 1. stupně základních škol . První vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 95 stran . ISBN 978-80-210-7877-2.

TRUCHLIK, Ivan. Fotbalový atlas světa . Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2015. 1440 stran . ISBN 978-80-7451-454-8.

VÁGNER, Jakub. Můj život s rybami . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2012. 181 s. Universum. ISBN 978-80-242-3746-6.

VOLNÁ, Kateřina. Mámo, táto, cvičte se mnou! . První vydání. Olomouc : Agentura Rubico, 2015. 104 stran . Hrátky. ISBN 978-80-7346-189-8.

WOHLMUTH, Jiří. Bohumil Staša : slavná léta s ČZ i Jawou : osudy rodu motocyklových závodníků. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 151 stran . TEN : technická elita národa. ISBN 978-80-247-5734-6.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BARTLOVÁ, Milena. Pravda zvítězila : výtvarné umění a husitství 1380-1490. Vydání první. Praha : Academia, 2015. 358 stran . ISBN 978-80-200-2502-9.

BAUEROVÁ, Zuzana. Proti času : konzervovanie-reštaurovanie v Československu 1918-1971. Vydání první. V Praze : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2015. 319 stran . ISBN 978-80-87989-05-0.

BUREŠ, Milan. Photogether edition: Milan Bureš : east of eden. Vydání 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Reklamní fotografie, 2014. 75 stran . Photogether edition ; 3. ISBN 978-80-7454-466-8.

Císařův kamnář, aneb, Kachlová kamna od středověku k novověku na Příbramsku : katalog výstavy. Vydání první. Příbram : Hornické muzeum Příbram, 2015. 31 stran . ISBN 978-80-86869-21-6.

DOSTALÍK, Jan. Organická modernita : ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování (1918-1968). 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2015. 299 stran . EDIS : ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity ; svazek 13. ISBN 978-80-210-7876-5.

FINLAY, John. Picassův svět . Vydání první. [Praha] : Slovart, 2015. 180 stran . ISBN 978-80-7391-222-2.

Generace : Zlin Design Week. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta multimediálních komunikací, 2015. 49 stran, 12 nečíslovaných stran .

HAAKE, Karl-Michael. Floristické techniky : materiály, nářadí, postupy. 1. vyd. Praha : Profi Press, 2013. 153 s. Basics - moderní vzdělávání pro praxi. ISBN 978-80-86726-55-7 (brož.).

HAAKE, Karl-Michael. Smuteční floristika . 1. vyd. Praha : Profi Press, 2014. 192 s. Basics - vzdělávání pro praxi. ISBN 978-80-86726-63-2.

JANČÁRKOVÁ, Julie. Ruská malba, kresba a grafika od 19. do poloviny 20. století ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě . Vydání první. [Praha] : Slovanský ústav AV ČR, v.v.i., 2015. 319 stran . ISBN 978-80-7467-076-3.

KAŇKA, Miroslav. Rodinné domy Jana Kotěry ve východních Čechách . Vyd. 1. Hradec Králové : Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2008. 76 s. ISBN 978-80-85031-74-4.

KOLÁŘOVÁ, Eva. Příběh raduňského zámku . Kroměříž : Národní památkový ústav, 2015. 192 stran . ISBN 978-80-87231-28-9.

KONEČNÝ, Michal. Zámek Buchlovice . Vydání první. Kroměříž : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, 2015. 171 stran . ISBN 978-80-87231-09-8.

KREJČIŘÍK, Mojmír. Česká nádraží : (architektura a stavební vývoj) = Tschechische Bahnhöfe : (Architektur und Baugeschichte) = Czech railway stations : (architecture and development). IV. díl, druhá část = Band IV, zweiter Teil = Volume IV, second part . 1. vydání. Litoměřice : Vydavatelství dopravní literatury, 2015. 281 stran . ISBN 978-80-902706-7-1.

KUČA, Karel. Zděné zvonice České republiky . Vydání 1. Praha : Academia, 2015. 454 stran . Průvodce. ISBN 978-80-200-2445-9.

LUKEŠ, Zdeněk. Praha moderní : velký průvodce po architektuře 1950-2000. IV . Vydání první. V Praze ; a Litomyšli : Paseka, 2015. 251 stran . ISBN 978-80-7432-653-0.

MALINA, Dalibor. Malíři bratři Schneiderkové : Alois Schneiderka, Josef Schneiderka, Ludvík Schneiderka. Vydání první. Velké Karlovice : Kruh přátel Karla Hofmana, nadační fond, 2015. 299 stran . ISBN 978-80-260-8465-5.

MESSERLE, Miriam. Tvořivé nápady a hry s knoflíky . První vydání. Olomouc : Rubico, 2015. 141 stran . Dovedné ruce. ISBN 978-80-7346-161-4.

MORGAN, Leonie. Háčkování : barevné vlnkové vzory. Vydání první. V Praze : Metafora, 2015. 128 stran . ISBN 978-80-7359-459-6.

MUSILOVÁ, Kamila. Photogether edition: Kamila Musilová : I told you not to be an artist. Vydání 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Reklamní fotografie, 2014. 75 stran . Photogether edition ; 2. ISBN 978-80-7454-467-5.

NEFF, Ondřej. Digitální fotografie polopatě . 1. vydání. Brno : Computer Press, 2015. 175 stran . ISBN 978-80-251-4599-9.

NOVÁK, Karel. Přirozeně = Naturally. První vydání. V Praze : BiggBoss, 2015. 142 stran . ISBN 978-80-906019-3-2.

PARIK, Pavla. The alphabet with Olivin the Wizard . Prague : Plot Publishing House, [2015]. 64 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-7428-261-4.

ŠAŠEK, Miroslav. To je M. Sasek . Praha : Baobab, 2014. 119 s. ISBN 978-80-87060-94-0.

TŘEŠTÍK, Michael. Umění sbírat umění . 2. vyd. Praha : Gasset, 2013. 228 s. Modrý Mauricius. ISBN 978-80-87079-30-0.

Velká škola stínování. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., s.r.o., 2015. 128 stran . ISBN 978-80-256-1676-5.

Vitruvius Moravicus : neoklasicistní aristokratická architektura na Moravě a ve Slezsku po roce 1800. Vydání první. Brno : Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, 2015. 454 stran . ISBN 978-80-87231-27-2.

VYHLÍDKOVÁ, Helena. Proutek k proutku : pokročilé techniky. České Budějovice : Élysion, c2012. 95 s. Hobby. ISBN 978-80-903459-8-0.

VYHLÍDKOVÁ, Helena. Proutek k proutku : základní techniky. České Budějovice : Élysion, c2011. 101 s. Hobby. ISBN 978-80-903459-6-6.

WILLERT, Petr. Photogether edition: Petr Willert . Vydání 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér Reklamní fotografie, 2014. 75 stran . Photogether edition ; 1. ISBN 978-80-7454-421-7.

ZÁLEŠÁK, Martin. Martin Zálešák : obrazy, kresby. V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, [2015]. 6 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-87671-20-7.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

ANDRYSOVÁ, Pavla. Profesní kontext sociální pedagogiky : motivace studentů k výkonu. 1. vydání. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2014. 149 stran . ISBN 978-80-7454-464-4.

BENDL, Stanislav. Vychovatelství : učebnice teoretických základů oboru. Vydání 1. Praha : Grada, 2015. 306 stran . Pedagogika. ISBN 978-80-247-4248-9.

ČERVENKA, Karel. Zdroje a bariéry sociální inkluze dětí s poruchami chování z hlediska výchovných profesionálů . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 109 stran ;. ISBN 978-80-210-7562-7.

FEŘTEK, Tomáš. Co je nového ve vzdělávání . 1. vydání. Praha : Nová beseda, 2015. 97 stran ;. CJN ; 002. ISBN 978-80-906089-2-4.

JUCOVIČOVÁ, Drahomíra. Máme dítě s ADHD : rady pro rodiče. Vydání 1. Praha : Grada Publishing, 2015. 262 stran . ISBN 978-80-247-5347-8.

KLIMKOVÁ, Irena. Trpaslík v trávě spí : soubor vět s obrázky k nacvičování a upevňování výslovnosti hlásek R a Ř. Vydání druhé. Praha : Portál, 2015. 70 stran . ISBN 978-80-262-0997-3.

KLIMKOVÁ, Michaela. Hravá encyklopedie Zvířata, aneb, Chytrohrátky se zvířátky . Vyd. 1. [Krmelín] : Powerfield, c2013. 72 s. ISBN 978-80-260-5196-1.

KNECHT, Petr. Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 207 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi ; sv. 37. ISBN 978-80-210-7651-8.

KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Podnikové vzdělávání Baťa . První vydání. Žilina : Georg, 2015. 131 stran . ISBN 978-80-7454-516-0.

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 177 stran . ISBN 978-80-210-7894-9.

MACH, Petr. Pracovní listy určené pro podporu prevence HIVAIDS a rizikového sexuálního chování na základních a středních školách a v dětských domovech . 2. vyd. Praha : Pro Českou společnost AIDS pomoc vydalo vydavatelství Centrum pro komunitní práci, 2014. [28] l. ISBN 978-80-87809-10-5.

MARKHAM, Laura. Aha! Rodičovství : jak přestat křičet a začít žít s dětmi v harmonii. Vydání první. V Praze : Tady a teď, 2015. 293 stran ;. ISBN 978-80-88130-03-1.

MIKULKOVÁ, Milena. Ruce hlavu vzhůru, rodiče! : na výchovu selským rozumem. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 218 stran . ISBN 978-80-247-5606-6.

OMELKOVÁ, Zdeňka. Zázvorek : [vzpomínání z učitelského života]. 1. vyd. Uherské Hradiště : Ottobre 12, 2014. 143 s. ISBN 978-80-86528-54-0.

PAYNE, Kim John. Jednoduché rodičovství : jak žít s dětmi prostě, jednoduše.. a šťastně. První vydání. Brno : Jota, 2015. 271 stran ;. ISBN 978-80-7462-862-7.

Podpora vybraných učebních oborů v Olomouckém kraji - stipendia. 1. vyd. Olomouc : Olomoucký kraj, 2014. 1 složený leták . ISBN 978-80-87982-12-9.

POLIAKOVÁ, Nikoleta. Metodika písania záverečnej práce pre nelekárske zdravotnícke odbory Ošetrovateľstvo a Fyzioterapia . Prvé vydanie. V Trenčíne : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, 2015. 126 stran . ISBN 978-80-7454-486-6.

ROGERS, Vanessa. Hry a aktivity pro zkoumání emocí : pro děti školního věku. Vydání první. Praha : Portál, 2015. 143 stran ;. ISBN 978-80-262-0920-1.

SVOBODA, Jan. Krizové situace výchovy a výuky . 1. vydání. Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 211 stran ;. ISBN 978-80-7387-935-8.

ŽALOUDÍKOVÁ, Iva. Dětské interpretace pojmů zdraví a nemoc . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 136 s. ISBN 978-80-210-6303-7 (brož.).

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

ROUBALOVÁ, Eliška. Java bez předchozích znalostí . 1. vydání. Brno : Computer Press, 2015. 157 stran . ISBN 978-80-251-4572-2.

SCHLENDER, Brent. Steve Jobs : zrození vizionáře. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 488 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-247-5509-0.

ŠMIRAUS, Michal. Výzkum metod optimalizace sémantického webu s využitím ontologií = Research on optimization methods of semantic web using ontologies : teze disertační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 29 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-531-3.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

DIVIŠOVÁ, Karina. Agility : první krůčky. Vyd. 1. Praha : Plot, 2003. 153 s., [4] s. barev. obr. příl. ISBN 80-86523-26-8.

Drobnochovy hospodářských zvířat . 1. vyd. Praha : Profi Press, 2006. 216 s. ISBN 80-86726-19-3.

HENDRYCH, Jan. Slavná stromořadí v proměnách kulturní krajiny : in divinis ordo arte et naturae. 1. vydání v jazyce českém. Praha : Foibos Books s.r.o., 2015. 124 stran . ISBN 978-80-87073-82-7.

HRABĚ, František. Trávníky pro zahradu, krajinu a sport . Olomouc : Petr Baštan, [2009]. 335 stran . ISBN 978-80-87091-07-4.

HŮLA, Josef. Minimalizace zpracování půdy . 1. vyd. Praha : Profi Press, 2008. 248 s. ISBN 978-80-86726-28-1.

KAZDA, Jan. Škůdci polních plodin . 1. vyd. Praha : Profi Press, 2014. 108 s. ISBN 978-80-86726-61-8.

MELLEN, Martin. Vplyv prírodných kŕmnych aditív na produkciu a kvalitu kuracieho mäsa = The effect of natural feed additives on the production and the quality of chicken meat : tézy habilitačnej práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 58 stran . Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-519-1.

MIKULKA, Jan. Plevele polních plodin . 1. vyd. Praha : Profi Press, 2014. 179 s. ISBN 978-80-86726-60-1.

MILLAN, Cesar. Krátký návod, jak udělat psa šťastným : 98 základních tipů a technik. Druhé vydání. Bratislava : Timy Partners spol. s r.o., 2015. 200 stran . ISBN 978-80-89311-54-5.

MOUDRÝ, Jan. Alternativní plodiny . 1. vyd. Praha : Profi Press, 2011. 142 s. ISBN 978-80-86726-40-3.

PACHLOVÁ, Vendula. Význam proteolýzy během zrání přírodních sýrů = The importance of proteolysis during cheese ripening : teze habilitační práce. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2015. 48 stran . Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-518-4.

PETŘÍKOVÁ, Kristína. Zelenina : pěstování, výživa, ochrana a ekonomika. 1. vyd. Praha : Profi Press, 2012. 191 s. ISBN 978-80-86726-50-2.

PETŘÍKOVÁ, Vlasta. Pěstování rostlin pro energetické a technické využití : biomasa, bioplyn, krmiva. Praha : Profi Press, s.r.o., 2015. 147 stran . ISBN 978-80-86726-69-4.

POKLUDA, Robert. Skleníky, fóliovníky, využití a pěstební technologie . 1. vyd. Praha : Profi Press, 2011. 253 s. ISBN 978-80-86726-46-5.

PROKINOVÁ, Evženie. Choroby polních plodin . 1. vyd. Praha : Profi Press, 2014. 90 s. ISBN 978-80-86726-59-5.

REICHEL, Sabrina. Rambo na vodítku . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 88 stran . ISBN 978-80-247-5496-3.

REICH, Lee. Netradiční ovoce pro každou zahradu : obohaťte svůj život muďoulem, hruškojeřábem, cicimkem, dužistopkou a dalšími. Praha : Volvox Globator, 2015. 331 stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7511-194-4.

SCHWARTZ, Cheryl. Přírodní léčba pro psy a kočky A-Z . 1. vyd. [Slovensko?] : Anch Books, 2014. 129 s. ISBN 978-3-9815576-9-5.

ZAHRADNÍKOVÁ, Marie. Metodická příručka integrované ochrany rostlin pro lesní porosty. Příloha 1,. Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa : stav k 1. únoru 2015 . [Kostelec nad Černými lesy] : Lesnická práce, [2015]. 151 stran ;. ISBN 978-80-7458-068-0.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně