Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Leden 2016

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

BYSTŘICKÝ, Jiří. Mediální moderna : studie k soudobým formám de-abstrakce a mediality. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014. 162 s. ;. ISBN 978-80-7465-118-2.

ČERMÁKOVÁ, Eva. Krajinami cizích časů : vnímání prostoru a času usazenými a nomádskými kulturami. 1. vyd. Praha : Dokořán, 2012. 167 s. Bod. ISBN 978-80-7363-388-2 (brož.).

Jak vrtěti médii. [Česko] : Česká hrala Promo s.r.o., 2014. 60 stran ;.

Kultura a totalita. II,. Válka . Vydání první. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. 494 stran . Varia ; 33. svazek. ISBN 978-80-7308-550-6.

Nowhere Somewhere : writing, space and the construction of utopia. Porto : Editora da Unversidado do Porto, 2006. 283 stran ;. Perspective series. ISBN 972-8025-51-3.

Pilsen - European capital of culture 2015. Book two,. Programme outline. 1st pub. Pilsen : Pilsen 2015, 2014. 201 s. ISBN 978-80-905671-9-1.

Pilsen - Kulturhauptstadt Europas 2015. Zweites Buch,. Programmübersicht. Pilsen : Pilsen 2015, 2014. 201 s. ISBN 978-80-905944-0-1.

Plzeň 2015 - evropské hlavní město kultury. Kniha druhá,. Přehled programu. Vyd. 1. Plzeň : Plzeň 2015, 2014. 201 s. ISBN 978-80-905671-6-0.

Skrznaskrz : les Tchèques et la France au cours des siècles. [Prague] : Gallery, 2002. 327 s. ISBN 80-86010-52-X.

Utopia matters : theory, politics, literature, and the arts. 1st ed. Porto : Editora da Universidade do Porto, 2005. 268 stran . Perspective series. ISBN 972-8025-40-8.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

BRIGHT, Michael. Intellingence in animals : the Earth, its wonders, its secrets. London : Reader's Digest Association Limited, 1995. 160 stran . ISBN 0-276-42166-3.

CEITEC PHD RETREAT. Book of abstracts : CEITEC PhD Retreat : 23-24 April 2015, Valtice, Czech Republic. First edition. Brno : Masaryk University, 2015. 135 stran . ISBN 978-80-210-7825-3.

CEPÁKOVÁ, Eva. Netopýři v lesích : doporučení pro lesnickou praxi. [Praha] : ČESON, Česká společnost pro ochranu netopýrů, 2013. 54 s. ISBN 978-80-260-5029-2.

GREEN, Dan. Biologie . První vydání. V Praze : Egmont Publishing, 2015. 128 stran . Chytrá kniha do kapsy. ISBN 978-80-252-3474-7.

MATTHEWS, Rupert. The atlas of natural wonders : a guide to the world's most spectacular natural phenomena. London : Guild Publishing, 1992. 240 stran .

NEUMEIER, Monika. Ježek v zahradě : užitečné rady pro milovníky zvířat. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 79 stran . ISBN 978-80-247-5474-1.

PEACOCK, Dough. Mes années grizzlis : a la recharche de l'Amérique sauvage. Paris : Albin Michel, [1997]. 356 stran ;. Terres d'Amerique. ISBN 2-226-09515-2.

POPRACH, Karel. Sýček obecný (Athene noctua) & sova pálená (Tyto alba) - ohrožené druhy naší přírody . Vydání první. Nenakonice : TYTO, 2015. 8 stran . ISBN 978-80-906125-0-1.

POULÍČKOVÁ, Aloisie. Průvodce mikrosvětem sinic a řas . 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 46 s. Ostatní odborné publikace. ISBN 978-80-244-4408-6.

SÍS, Petr. Strom života : kniha o životě přírodovědce, geologa a myslitele Charlese Darwina. 2. české vydání. V Praze : Raketa, 2015. 29 nečíslovaných stran . ISBN 978-80-86803-36-4.

SLAVÍK, Petr. Blízká setkání . Vydání první. V Brně : Jota, 2015. 251 stran . Cestopisy. ISBN 978-80-7462-859-7.

TOMÁŠKOVY DNY MLADÝCH MIKROBIOLOGŮ. Tomáškovy dny 2015 : XXIV. konference mladých mikrobiologů : sborník. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 72 stran ;. ISBN 978-80-210-7851-2.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

Filmový průvodce Olomouckým krajem . Olomouc : Olomoucký kraj, 2014. 31 s. ISBN 978-80-87982-07-5.

FISCHER, Paul. Kim Čong-il uvádí : pravdivý příběh o uneseném filmaři, jeho dvorní herečce a o cestě mladého diktátora k moci. Vydání první. Praha : Argo, 2015. 380 stran, 8 stran nečíslovaných obrazových příloh . ISBN 978-80-257-1583-3.

HENDERSON, Mary C. Theater in America : 200 years of plays, players, and productions. New York : Abrams, 1986. 327 s. ISBN 0-8109-1084-5.

REMEŠOVÁ, Michaela. Jana Šulcová: pořád mě baví svět! : životní příběh hvězdy české komedie století!. První vydání. [Praha] : Fany, [2015]. 179 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-905355-6-5.

SUCHET, David. Poirot a já . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2015. 293 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy ;. ISBN 978-80-242-5009-0.

ZAORALOVÁ, Eva. Příběh festivalu . První vydání. Praha : Film Servis Festival Karlovy Vary, a.s., 2015. 244 stran . ISBN 978-80-260-8052-7.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

Autem po Evropě. Praha : Ottovo nakladatelství, 2007. 232 s. Ottův průvodce. ISBN 978-80-7360-590-2.

BAJGAR, Zdeněk. Zázraky lidské solidarity : akce Budujeme Slezsko. [Česko] : Zdeněk Bajgar, 2015. 156 stran . ISBN 978-80-260-9055-7.

BOCK, Laszlo. Nová pravidla : Google - pohled zevnitř : změní váš přístup k životu i práci. Vydání první. Praha : Práh, 2015. 359 stran . ISBN 978-80-7252-582-9.

BUSHNELL, Nolan. Objeví se nový Steve Jobs : jak najít a rozvíjet nový talent. Hodkovičky : Pragma, [2015]. 189 stran ;. ISBN 978-80-7349-458-2.

CLOUD, Henry. Nevyhnutelná ukončení : o zaměstnancích, firmách a vztazích, jichž se musíme vzdát, abychom se pohnuli vpřed. Olomouc : ANAG, [2015]. 214 stran ;. ISBN 978-80-7263-963-2.

Co je to sexistická reklama? : katalog kritérií. Brno : Nesehnutí, 2014. 31 s. ISBN 978-80-87217-11-5.

COLLINS, Ben. Jak řídit : lekce autoškoly od muže známého jako the Stig. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 271 stran . ISBN 978-80-204-3652-8.

DRÁPALA, Daniel. Venkovský obchod Moravy a Slezska : socio-ekonomické sondy. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury : Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2014. 418 s. Etnologická řada ; sv. č. 8. ISBN 978-80-7325-356-1.

EDEN, Jeremy. 77 jednoduchých způsobů jak zvýšit produktivitu a zisk . 1. vydání. Praha : Management Press, 2015. 198 stran ;. ISBN 978-80-7261-284-0.

Ekonomie regulace : selhání corporate governance. 1. vyd. Praha : Vladimír Lelek, 2014. 139 s. ISBN 978-80-904837-5-0.

FOTR, Jiří. Tvorba a řízení portfolia projektů : jak optimalizovat, řídit a implementovat investiční a výzkumný program. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 285 stran . Expert. ISBN 978-80-247-5275-4.

HAJNÝ, Pavel. Tomáš Baťa zblízka . Praha : Dobrovský, 2016. 266 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-307-7.

HEJLOVÁ, Denisa. Public relations . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 250 stran . Expert. ISBN 978-80-247-5022-4.

KOTTER, John P. Přidejte na rychlosti! : 8 urychlovačů transformace vaší firmy v turbulentní ekonomice. 1. vydání. Praha : Management Press, 2015. 147 stran . Knihovna světového managementu ; sv. 38. ISBN 978-80-7261-301-4.

LEVITT, Steven D. Freakonomie : skrytá ekonomie všeho. 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2015. 280 stran ;. ISBN 978-80-265-0415-3.

MAAYTOVÁ, Alena. Veřejné finance v teorii a praxi . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 208 stran . Expert. ISBN 978-80-247-5561-8.

MAITAH, Mansoor. Unemployment and foreign direct investments in the Czech Republic . 1st ed. Praha : Central Bohemia University, 2014. 150 s. ISBN 978-80-905536-7-5.

MARSHALL, Perry S. Pravidlo 8020 v prodeji a marketingu : jak prodat co nejvíce s co nejmenším úsilím. Vydání 1. Praha : Management Press, 2015. 236 stran . ISBN 978-80-7261-286-4.

MAXWELL, John C. Mentoring 101 : co potřebuje každý znát. Hodkovičky : Pragma, [2015]. 123 stran ;. ISBN 978-80-7349-457-5.

MIKULÁŠTÍK, Milan. Manažerská psychologie . 3., přepracované vydání. Praha : Grada, 2015. 338 stran . Manažer. ISBN 978-80-247-4221-2.

OLEJ, Marián. Jak získávat klienty a zákazníky : referenční byznys. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2015. 159 stran . ISBN 978-80-265-0423-8.

Program DPPGIS 1999-2009 : dopravní plánování v prostředí geoinformačních systémů : anotace. Praha : Euroarch, 2010. 51 stran . ISBN 978-80-87159-15-6.

PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením - současné trendy v České republice a v zahraničí . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 195 stran . ISBN 978-80-210-7607-5.

PRUŽINA, Vladislav. Jak se létá v tajfunech.., ale nejen o tom : o létání v jihovýchodní Asii očima dopravního pilota. [Česko] : Nikotisk s.r.o., [2015?]. 103 stran . ISBN 978-80-86391-45-8.

SÁLOVÁ, Anna. Copywriting : pište texty, které prodávají. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2015. 232 stran . ISBN 978-80-251-4589-0.

ŠVIHLÍKOVÁ, Ilona. Přelom : od velké recese k velké transformaci. Prvé vydanie. Bratislava : Inaque.sk, 2014. 277 stran . ISBN 978-80-89737-06-2.

TUREK, Václav. Transsibiřská magistrála : TRANSSIB. 1. vydání. [Lanškroun] : Václav Turek ml., 2015. 235 stran . ISBN 978-80-904790-1-2.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

AEPLI, Hildegard. Být single - ale jak? : naplněný život a nesplněná přání. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014. 69 s. ;. Malý duchovní život ; sv. 135. ISBN 978-80-7195-728-7.

ALMAAS, A. H. Diamantové srdce. Čtvrtá kniha,. Nezničitelná nevinnost . První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2015. 299 stran ;. ISBN 978-80-7500-129-0.

HERYÁN, Ladislav. Země bez obzoru . Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2015. 270 stran ;. Rozhovory nad Biblí ; svazek 8. ISBN 978-80-7429-640-6.

HRŮŠA, Ivan. Bohové, chrámy, obřady a lidé : náboženství staré Mezopotámie. Vydání první. Praha : Vyšehrad, 2015. 286 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Světová náboženství. ISBN 978-80-7429-538-6.

KAFKA, Vladimír. Život naživo . Praha : Eminent, 2015. 314 stran . ISBN 978-80-7281-503-6.

SCHNEIDER, Petra. Andělé stojí při nás . První vydání. Bratislava : Eugenika, 2002. 186 stran . ISBN 80-89115-02-0.

ŠVIHÁLEK, Ludvík. Vrabcova píseň o naději . Vyd. 1. Praha : Advent-Orion, 2011. 125 s. ;. ISBN 978-80-7172-941-9.

ZELAND, Vadim. Ovlivňování reality. Díl III,. Vpřed do minulosti . 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2006, c2004. 174 s. ;. ISBN 80-89227-43-0.

ZELAND, Vadim. Ovlivňování reality. Díl I,. Prostor variant . 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2005. 181 s. ;. ISBN 80-89115-96-9.

ZELAND, Vadim. Ovlivňování reality. Díl II,. Šum ranních hvězd . 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2006. 192 s. ;. ISBN 80-89227-10-4.

ZELAND, Vadim. Ovlivňování reality. Díl V,. Jablka padají do nebe . 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2007, c2004. 113 s. ;. ISBN 978-80-89227-57-0.

ZELAND, Vadim. Ovlivňování reality. Díl IV,. Úprava skutečnosti . 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2006, c2005. 124 s. ;. ISBN 80-89227-56-2.

ZELAND, Vadim. Ovlivňování reality. Díl IX.,. Fórum snů 2 . 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2010. 356 s. ;. ISBN 978-80-8100-153-6.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

DAWKINS, Richard. Magie reality : jak víme, co je skutečně pravdivé. Vydání 1. Praha : Academia, 2015. 270 stran . ISBN 978-80-200-2527-2.

DUŠEK, Jiří. Atlas vesmíru pro děti : objevitelská cesta pro malé astronauty. 1. vydání. Praha : Albatros, 2015. 6 rozkládacích listů (každý 8 nečíslovaných stran) . ISBN 978-80-00-03892-6.

GREEN, Dan. Fyzika . První vydání. V Praze : Egmont Publishing, 2015. 128 stran . Chytrá kniha do kapsy. ISBN 978-80-252-3475-4.

KRAUS, Ivo. Ženy v dějinách matematiky, fyziky a astronomie . 1. vydání. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2015. 301 stran . ISBN 978-80-01-05770-4.

LENŽA, Libor. Hvězdárna Valašské Meziříčí : historie - současnost : 60 let od otevření hvězdárny pro veřejnost. Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, 2015. 28 stran .

NOVOTNÁ, Jiřina. Motivace v matematice a přírodních vědách . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 113 stran . ISBN 978-80-210-7600-6.

SMOLIN, Lee. Znovuzrozený čas . Vydání první. Praha : Argo : Dokořán, 2015. 282 stran . Zip ; svazek 48. ISBN 978-80-257-1447-8.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Alaska : high roads to adventure. Washington D.C. : National Georaphic Society, [1976]. 199 stran . ISBN 0-87044-193-0.

America's wild and scenic rivers. Washington D.C. : National Geographic Society, [1983]. 199 stran . ISBN 0-87044-440-9.

America's spectacular Northwest. Washington D.C. : National Geographic Society, [1982]. 199 stran . ISBN 0-87044-363-1.

America's hidden corners : places off the beaten path. Washington D.C. : Natinoal Geographic Society, [1983]. 199 stran . ISBN 0-87044-441-7.

BAŤA, Tomáš. Tomáš Baťa o svém letu do Indie . [Ve Zlíně] : Mladý Zlín, 1932. 35 s. ;.

Blansko : turistický průvodce. Blansko : Město Blansko, 2010. [42] s. ISBN (Brož.).

Canada's wilderness lands. Washington D.C. : Natinoal Geographic Society, [1982]. 199 stran . ISBN 0-87044-413-1.

DVOŘÁKOVÁ, Jaroslava. Toulky krajem Loiry . 1. vydání. Praha : Fragment, 2015. 126 stran . ISBN 978-80-253-2534-6.

ENGLIŠ, Josef. Letadlem kolem světa : lockheed L-10A Electra : s Janem A. Baťou za světovým obchodem - 1937. Vydání první. Luhačovice : Atelier IM, 2015. 211 stran . ISBN 978-80-85948-84-4.

FÁBERA, Jaroslav. Nové rozhledny ČR : více než 101 staveb. První vydání. Praha : Grada, 2015. 135 stran . ISBN 978-80-247-5615-8.

FUČÍKOVÁ, Renáta. Praha v srdci : 189 příběhů města a lidí. Vydání první. Praha : Práh, 2015. 183 stran . ISBN 978-80-7252-599-7.

HARTMANN, Hans. Bautzen . Dresden : Zeit im Bild, 1978. 120 stran .

KINTZL, Emil. Zmizelá Šumava . Vydání druhé. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 156 stran, 3 nečíslované strany obrazových příloh . Stream. ISBN 978-80-7473-390-1.

KLAUS, Václav. Zápisky a postřehy z cest . První vydání. Praha : Grada, 2015. 159 stran . ISBN 978-80-247-5744-5.

KOCOUREK, Jaroslav. Pozoruhodná místa naší vlasti . První vydání. Olomouc : Agentura Rubico, s.r.o., 2015. 126 stran . Naše země. ISBN 978-80-7346-192-8.

KUČERA, Zdeněk. Staré mapy naší země . První vydání. Olomouc : Agentura Rubico, s.r.o., 2016. 64 stran . Naše země. ISBN 978-80-7346-194-2.

Morava napoleonská : evropské dějiny na dosah. Vyd. 1. Brno : Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy, 2012. 155 s. ISBN 978-80-260-6295-0.

Moravské Kravařsko : turistický průvodce. [4. vyd.]. Bartošovice : Region Poodří, [2013]. 42 s. ISBN 978-80-260-7020-7.

MUDROVÁ, Ivana. Z Prahy všemi směry. III . Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 232 stran . ISBN 978-80-7422-447-8.

MUIR, John. Mé první léto v Sieře Nevadě . Vydání první. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2015. 221 stran . ISBN 978-80-7432-594-6.

NOVOTNÝ, František. Za tajemstvím Vlaštovek a Amazonek : jachtařské expedice po stopách Arthura Ransoma a jeho literárních hrdinů. [Praha] : IFP Publishing, c2012. 256 s., 24 s. obr. příl. ISBN 978-80-87383-19-3 (váz.).

Olomoucký kraj : cesty krásy a pohody : nejlepší tipy & trasy. 1. vyd. Olomouc : Olomoucký kraj, 2014. 39 s. ISBN 978-80-87982-14-3.

PRŮZKUM, VYUŽÍVÁNÍ A OCHRANA PODZEMNÍ VODY: NOVÉ ÚKOLY A VÝZVY. Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a výzvy : sborník příspěvků XIV. hydrogeologického kongresu. [Praha] : Česká asociace hydrogeologů : Česká asociace inženýrských geologů, 2014. 204, 8 s. ISBN 978-80-903635-4-0.

Půjdem tudy : cestovní průvodce místy, kde byly realizovány projekty v oblasti zlepšování stavu přírody a krajiny v rámci Operačního programu Životní prostředí. Vydání první. Praha : SFŽP ČR, 2015. 109 stran . ISBN 978-80-905458-0-9.

Řím : inspirace na cesty. 2. vydání. V Brně : Lingea, 2015. 141 stran . Lingea průvodce. ISBN 978-80-7508-053-0.

SCHMID, Max. Iceland : the exotic north. Reykjavík : Iceland Review, [1985]. 96 stran .

STOCKMANN, Jiří. Jura nahoře na hoře . Vyd. 1. Praha : J. Stockmann, 2014. 159 s. ISBN 978-80-260-6141-0.

Turistický průvodce - Těšínské Slezsko. V Třinci : Regionální rada rozvoje a spolupráce, 2013. 64 s. ISBN 978-80-260-6873-0.

WILLIAMS, Nicola. Jižní Francie . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2015. 566 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-1623-9.

WILLIAMS, Nicola. Severní Francie . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2015. 574 stran . Lonely Planet. ISBN 978-80-256-1622-2.

ZAPLETAL, Česlav. Město Fryšták . Fryšták : město Fryšták, 2015. 35 stran .

ZIBURA, Ladislav. 40 dní pěšky do Jeruzaléma : o pouti bez cukrové vaty. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2015. 238 stran . ISBN 978-80-265-0427-6.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

AIKMAN, Lonnelle. The living White House . Tenth Edition. Washington, DC : White House Historical Association, with the cooperation of the National Geographic Society, 1996. 151 stran . ISBN 0-912308-54-0.

BAUER, Jan. Převratné události v českých dějinách . Vydání první. Frýdek-Místek : Alpress, 2015. 375 stran . Klokan. ISBN 978-80-7466-700-8.

BURIAN, Jan. Civilizace starověkého Středomoří. I. díl . Vydání druhé, revidované a upravené. Praha : Arista Books : Maitrea : Arista, 2015. 346 stran . ISBN 978-80-86410-74-6.

BURIAN, Jan. Civilizace starověkého Středomoří. II. díl . Vydání druhé, revidované a upravené. Praha : Arista Books : Maitrea : Arista, 2015. stran 359-770, 5 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-86410-75-3.

DAVID, Jaroslav. Mukl 010806 : životní příběh českého sportovce a vynálezce L.J. Kořána. Brno : CERAC Publishing, 2015. 263 stran . ISBN 978-80-260-8190-6.

EBELOVÁ, Ivana. Klíč k novověké paleografii = Schlüssel zur Paläographie der Neuzeit. Druhé, doplněné vydání, v nakladatelství Karolinum první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 242 stran . ISBN 978-80-246-2507-2.

ELBL, Pavel Benedikt. Maršál Bernadotte : z bitevního pole až na královský trůn. První vydání. Třebíč : Akcent, 2015. 589 stran . ISBN 978-80-7497-070-2.

FAIGLOVÁ, Barbora. Tafofil : krása a tajemství hřbitovů. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 108 stran . ISBN 978-80-247-5642-4.

FRIEDEL, Frank. The Presidents of the United States of America . Fourteenth Edition. Washington D.C. : White House Historical Association, with the cooperation of the National Geographic Society, 1995. 91 stran . ISBN 0-912308-56-7.

GUTBERLET, Bernd Ingmar. Mýty a omyly světových dějin . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2015. 365 stran . ISBN 978-80-242-4888-2.

HAMILTON, Alan. Her Majesty Queen Elizabeth the Queen Mother : a unique celebration of her life. First published. London : Times Books, 1999. 160 stran . The Times. ISBN 0-7230-1043-9.

HRUŠKA, Emil. Aktovky v dějinách . První vydání. Praha : Epocha : Pražská vydavatelská společnost, [2015]. 108 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . Magnetka ; svazek 37. ISBN 978-80-7425-262-4.

JANČÍKOVÁ, Františka. Valašská dědina Držková : pokus o vlastivědný náčrt typické valašské osady. Vydání první. Držková : Obec Držková, Obecní úřad ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, přísp. org., 2015. 246 stran . ISBN 978-80-87130-35-3.

JAROLÍMKOVÁ, Stanislava. Zajímavosti ze světových dějin 1 . Vydání první. Praha : Motto, 2015. 260 stran . ISBN 978-80-267-0483-6.

JEIER, Thomas. Divoký západ : průkopnická doba Ameriky. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2015. 303 stran . Universum. ISBN 978-80-242-4928-5.

JUROK, Jiří. Městské opevnění a boje o Nový Jičín . Nový Jičín : Muzeum Novojičínska, 2013. 52 s. ISBN 978-80-87359-11-2.

KLAPTHOR, Margaret Brown. The First Ladies . Eighth Edition. Washington D.C. : White House Historical Association, with the cooperation of the National Geographic Society, 1995. 93 stran . ISBN 0-912308-58-3.

KOCOUREK, Franta. V městě mrtvého šéfa : reportáž ze smutečního Zlína. Praha : Fr. Borový, 1932. 21 s. ISBN (brož.).

KOUTEK, Tomáš. Pražské pamětní desky . Vydání první. Praha : Brána, 2015. 292 stran . ISBN 978-80-7243-802-0.

KREJČÍŘ, Jaroslav. Czech history : chronological survey. Dubicko : INFOA, [1995]. 150 s. ISBN 80-85836-27-0.

MAGNÚSSON, Magnús. BC The Archaeology of the Bible lands . London : Book Club Associates, 1977. 239 stran .

Marek Eben a hosté Na plovárně . Vydání první. Praha : Práh, 2015. 255 stran . ISBN 978-80-7252-585-0.

MAŠLÁŇ, Pavel. Svatý Štěpán - historie sklářské osady . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, [2015?]. 41 stran . ISBN 978-80-87614-39-6.

MENDEL, Miloš. Arabské jaro : historické a kulturní pozadí událostí na Blízkém východě. Vydání první. Praha : Academia, 2015. 349 stran ;. Orient ; sv. 23. ISBN 978-80-200-2474-9.

POSPÍŠIL, Jaroslav. Herr Direktor a ti druzí : Albrecht Miesbach, protektorátní ředitel Baťových závodů. Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, s.r.o., 2015. 442 stran . Walt. ISBN 978-80-7473-269-0.

ROUX, Jean-Paul. Střet náboženství : dlouhá válka mezi islámem a křesťanstvím (7. až 21. století). Vyd. 1. V Praze : Rybka, 2015. 346 s., [43] s. obr. příl. ISBN 978-80-87950-13-5.

ROZKOŠNÁ, Blanka. Židé v Novém Bydžově a okolí . 1. vydání. Nový Bydžov : [Město Nový Bydžov], 2015. 201 stran, 6 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-260-8536-2.

SCHEIM, David E. The Mafia killed president Kennedy . London : Paperback Division of W.H. Allen & Co., 1989. 600 stran, 16 nečíslovaných stran obrazové přílohy . ISBN 0-352-32436-8.

SONNEK, Jiří. Od knoflíkové dírky k rozluštění záhady Nazca . Vydání první. Hlučín : [Jiří Sonnek], 2015. 148 stran . ISBN 978-80-260-8105-0.

STONE, Oliver. Utajené dějiny Spojených států . 1. vydání. Brno : CPress, 2015. 336 stran . ISBN 978-80-264-0812-3.

ŠUSTEK, Vojtěch. Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava : edice historických dokumentů. Svazek 2 . Vydání první. Praha : Archiv hl. m. Prahy : Scriptorium, 2014. 1026 stran . Documenta Pragensia. Monographia ; volumen 26/2. ISBN 978-80-86852-48-5.

VOKOLEK, Václav. Neznámé Čechy. 7,. Posvátná místa jihozápadních Čech . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 287 stran . Tipy na výlety. ISBN 978-80-204-3871-3.

WINDER, Simon. Danubia : osobní pohled na dějiny habsburské Evropy. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2015. 573 stran . Universum. ISBN 978-80-242-4994-0.

^ nahoru ^


9. Hudba

ČERMÁKOVÁ, Dana. Vojta Dyk . [Praha] : Imagination of People, 2015. 143 stran, xxxii stran obrazových příloh ;. Portréty. ISBN 978-80-87685-35-8.

DOLAN, Marc. Bruce Springsteen není to jen rock'n'roll . První vydání. Praha : Galén, [2015]. 437 stran ;. ISBN 978-80-7492-199-5.

LEJSKOVÁ, Věra. Moravské hudební rody ; Zajímavé osudy zapomenutých. Brno : Šimon Ryšavý, [2014]. 105, 55 s. ISBN (Brož.).

PAZDERA, Jindřich. Vybrané kapitoly z metodiky houslové hry . Třetí vydání. Praha : Akademie múzických umění v Praze (Nakladatelství AMU), 2015. 381 stran . ISBN 978-80-7331-349-4.

^ nahoru ^


10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

DINGLE, Adrian. Periodická tabulka prvků . První vydání. V Praze : Egmont Publishing, 2015. 192 stran . Chytrá kniha do kapsy. ISBN 978-80-252-3472-3.

GREEN, Dan. Chemie . První vydání. V Praze : Egmont Publishing, 2015. 127 stran . Chytrá kniha do kapsy. ISBN 978-80-252-3473-0.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

ALEXANDER, L. G. Longman English grammar . 2nd impr. London : Longman, 1988. x, 374 s. ;. ISBN 0-582-55892-1.

APOLLINAIRE, Guillaume. Deník 1898-1918 . V češtině 1. vyd. Praha : Akropolis, 2013. 77 s. ISBN 978-80-7304-161-8.

Co už umím : česko-romské povídání pro přípravné třídy = So imar džanav = So má žanav. Vyd. 1., dotisk. Praha : Fortuna, 1998. 40 l. ISBN 80-7168-621-2.

CUNNINGHAM, Sarah. Real life : pre-intermediate. Students' book . 1st pub. Warszawa : Pearson Central Europe, 2010. 127 s. ISBN 978-83-7600-253-8.

EUROPEAN SEMINAR FOR GRADUATE STUDENTS IN CANADIAN STUDIES. Reflections on Canada : Canadian studies in a global context = Reflections sur le Canada : les études canadiennes dans un contexte mondial : [selected proceedings of the twentieth European Seminar for Graduate Students in Canadian Studies : Groningen, Netherlands, 10-13 November 2011. 1st ed. Brno : European Network for Canadian Studies in collaboration with Masaryk University, 2012. 151 s. ;. Canadian studies in Europe. ISBN 978-80-210-5960-3.

CHROMÁ, Marta. New introduction to legal English. Nový úvod do právnické angličtiny. Díl I . 5th ed. V Praze : Karolinum, 2007. 562 s. ;. ISBN 978-80-246-1406-9.

Jazyky reprezentace 2 . 1. vydání. Praha : Akropolis, 2014. 329 stran. ISBN 978-80-7470-073-6.

KÁBRT, Jan. Lexicon medicum . Třetí, doplněné a přepracované vydání. Praha : Galén, [2015]. 917 stran ;. ISBN 978-80-7492-200-8.

KOLLMANNOVÁ, Ludmila. Angličtina pro začátečníky krokovou metodou s autotesty . Druhé, zcela přepracované vydání. Voznice : Leda, 2015. 399 stran . ISBN 978-80-7335-382-7.

KOPÁČ, Radim. New Czech fiction 20132014 = Neue tschechische Belletristik 2013/2014. Prague : Ministry of Culture of the Czech Republic, 2015. 109 stran . ISBN 978-80-87546-14-7.

KOPÁČ, Radim. New Czech fiction 20122013 = Neue tschechische Belletristik 2012/2013. 1st ed. Prague : Ministry of Culture of the Czech Republic, 2014. 109 s. ISBN 978-80-87546-09-3.

KREJČÍ, Henrieta. Angličtina pro děti : zábavné rýmovačky. 2. vyd. Praha : Fragment, 2013. [64] s. ISBN 978-80-253-1884-3.

Maďarština : konverzace : [se slovníkem a gramatikou. 2. vyd. V Brně : Lingea, 2012. 320 s. ISBN 978-80-87471-52-4.

MLÝNKOVÁ, Ludmila. Nová obchodní španělština . 1. vydání. Brno : Edika, 2015. 318 stran . ISBN 978-80-266-0817-2.

O'CONNELL, Sue. Focus on first certificate . New ed. Walton-on-Thames : Nelson, 1993. 237 s. Focus on. ISBN 0-17-556613-5.

Polština : slovníček. 1. vydání. V Brně : Lingea, 2015. 607 stran ;. ..nejen pro začátečníky. ISBN 978-80-7508-077-6.

Polština : konverzace : [se slovníkem a gramatikou. 2. vyd. V Brně : Lingea, 2013. 320 s. ISBN 978-80-87471-95-1.

Real life : pre-intermediate. Pracovní sešit . 1st pub. Warszawa : Pearson Central Europe, 2010. 143 s. ISBN 978-83-7600-254-5.

SCHREIEROVÁ, Angelika. Maďarština nejen pro samouky . 1. vyd. Voznice : Leda, 2012. 336 s. ISBN 978-80-7335-272-1.

SLÁDEK, Ondřej. Jan Mukařovský : život a dílo. První vydání. Brno : Host, 2015. 446 stran, xxxii stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7491-531-4.

TÁRNYIKOVÁ, Jarmila. Chapters from modern English syntax II : (text perspective). 2., přeprac. vyd. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 84 s. ;. ISBN 80-7067-508-X.

TÁRNYIKOVÁ, Jarmila. Chapters from Modern English Syntax I : (A Communicative Approach) : Určeno pro posl. filoz. a pedag. fakulty, PGS, rekvalifikanty. 2., přeprac. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 1993. 133 s. ;. ISBN 80-7067-268-4.

TAYLORE-KNOWLES, Steve. Laser. pre-FCE. Student's book :. 1st pub. Oxford : Macmillan, 2004. 159 s. ISBN 1-4050-6795-0.

VUČKA, Tomáš. Cesta za modrým světlem : meditace nad texty Jaroslava Foglara. Vydání první. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2015. 238 stran . ISBN 978-80-87855-26-3.

WAGNEROVÁ, Alena. Milena Jesenská . Vydání druhé, v Argu první, doplněné a upravené. Praha : Argo, 2015. 225 stran, 30 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-257-1485-0.

WÖGERBAUER, Michael. V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Svazek II,. 1938-2014 . Vydání 1. Praha : Academia : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2015. strany 873-1661 . ISBN 978-80-200-2491-6.

WÖGERBAUER, Michael. V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Svazek I,. 1749-1938 . Vydání 1. Praha : Academia : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2015. 863 stran . ISBN 978-80-200-2491-6.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

BENEŠ, Vladimír. Života běh s knihou, aneb, Měl jsem tu čest . [Praha] : Bonaventura : Teapot, 2013. 141 stran . ISBN 978-80-85197-61-7.

Building sustainable R&D centers in emerging technology regions . 1st edition. Brno : Masaryk University, 2015. 240 stran . ISBN 978-80-210-7854-3.

ČERNÁ, Olga. Čtení není žádná nuda : náměty k rozvíjení čtenářské gramotnosti a radosti ze čtení. Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 118 s. ISBN 978-80-262-0720-7.

Kniha vědy . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2015. 352 stran . Universum. ISBN 978-80-242-4940-7.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně : čtenářův průvodce. Brno : Knihovna Jiřího Mahena, 1984. 41 s.

PACNER, Karel. Géniové XX. století . Vydání první. Praha : Motto, 2015. 427 stran . ISBN 978-80-267-0484-3.

PRÁZOVÁ, Irena. České děti jako čtenáři . První vydání. Brno : Host ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky, 2014. 135 stran . ISBN 978-80-7491-492-8.

ŠTROSSOVÁ, Ivana. Mozaika z historie a současnosti veřejné havlíčkobrodské knihovny 1894-2014 . Vyd. 1. Havlíčkův Brod : Krajská knihovna Vysočiny, 2014. 95 s. ISBN 978-80-260-7442-7.

TŮMA, Tomáš. Jak funguje svět : atlas pro zvídavé holky a kluky. 1. vydání. Praha : Albatros, 2015. 4 rozkládací listy (každý 8 nečíslovaných stran) . ISBN 978-80-00-03891-9.

WARREN, Mike. 23 nápadů k vyzkoušení, než vám bude 11 12 . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 63 stran . ISBN 978-80-204-3795-2.

^ nahoru ^


13. Matematika

BENJAMIN, Arthur. Tajemství bleskové matematiky : průvodce světem podivuhodných matematických triků a uměním bleskových výpočtů. Vydání první. Zlín : Kniha Zlín, 2015. 319 stran ;. Tema ; svazek 23. ISBN 978-80-7473-371-0.

^ nahoru ^


14. Lékařství

ALIX, Jean-Claude. Jde o vaše střevo : klíč k trvalému zdraví. Vydání první. Liberec : Dialog, 2015. 183 stran . Zdraví. ISBN 978-80-7424-078-2.

BAREŠOVÁ, Milada. Abeceda akupunktury . První vydání. [Praha] : [Věra Dolejšová], 2015. 288 stran . ISBN 978-80-260-8070-1.

BLASER, Martin J. Mizející mikroby : jak nadměrné užívání antibiotik vyvolává epidemie moderní doby. Vydání první. [Praha] : Slovart, 2015. 303 stran ;. ISBN 978-80-7391-228-4.

BUŽGOVÁ, Radka. Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních : potřeby, hodnocení, kvalita života. 1. vyd. Praha : Grada, 2015. 168 s. Sestra. ISBN 978-80-247-5402-4.

GRUBER-KEPPLER, Aline. Jemná masáž : Jemné dotyky na reflexních zónách chodidel, rukou a hlavy : metamorfní technika. Bratislava : Alexander Giertli - Eugenika Pbl., 2012. 143 stran .

HALL, Judy. Kameny od A do Z. více než 250 kamenů nové generace k léčení a duchovní alchymii. 3. díl :. Vydání první. V Praze : Metafora, 2015. 400 stran . ISBN 978-80-7359-438-1.

HOCHMANNOVÁ, Jana. Braňte svoje zdraví! : co dělat, aby nám výdobytky civilizace nezkracovaly život. Vydání první. Praha : Plot, 2015. 215 stran ;. ISBN 978-80-7428-266-9.

HOSÁK, Ladislav. Psychiatrie a pedopsychiatrie . Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 647 stran . ISBN 978-80-246-2998-8.

JONÁŠ, Josef. Tvoje strava je tvůj osud : příčiny, souvislosti, důsledky, a možnosti řešení nemocí a problémů spojených s jídlem. Praha : Eminent, 2015. 459 stran ;. ISBN 978-80-7281-501-2.

KOPŘIVA, František. Chronický kašel : průvodce ošetřujícího lékaře. Praha : Maxdorf, [2015]. 72 stran . Farmakoterapie pro praxi ; sv. 70. ISBN 978-80-7345-450-0.

Lidské tělo : orgány, tělní systémy, funkce. V nakl. Svojtka & Co. 1. vyd. Praha : Svojtka & Co., 2011. 96 s. Vědomosti v kostce. ISBN 978-80-256-0284-3.

MOKROŠOVÁ, Ivana. Němčina pro lékaře : manuál pro praxi. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. 552 s. ISBN 978-80-247-2127-9.

NEUBAUER, Karel. Neurogenně podmíněné poruchy řečové komunikace a dysfagie . Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. 348 s. Recenzované monografie ; 48. ISBN 978-80-7435-518-9.

NOVOTNÝ, Petr. Příliš chytré nemoci & spontánní uzdravení . Vydání první. Liberec : Dialog, 2015. 186 stran ;. Zdraví. ISBN 978-80-7424-077-5.

NYI-ZLA HE-RU-KA, Lce-nag-tshang,. Tibetská kniha zdraví : Sowa rigpa - tibetské umění léčit. První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2015. 197 stran . ISBN 978-80-7500-145-0.

PROUZOVÁ, Zuzana. Dornova metoda . [Křenovice] : Aplaus, 2011. 129 s. ISBN 978-80-254-9568-1.

RŮŽEK, Daniel. Klíšťová encefalitida . 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 196 stran . ISBN 978-80-247-5305-8.

SEDLÁKOVÁ, Simona. Záda, která cvičí, nebolí : cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. Vydání třetí. V Praze : Vyšehrad, 2015. 59 stran . Zdraví. ISBN 978-80-7429-653-6.

SIEWERT, Aruna M. Rostlinná antibiotika : tajné zbraně přírody. Vydání první. V Bratislavě : Noxi, 2015. 127 stran . ISBN 978-80-8111-305-5.

ŠIMEK, Jiří. Lékařská etika . 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 222 stran ;. ISBN 978-80-247-5306-5.

ŠTEINER, Ivo. Historie české patologie . Dvůr Králové nad Labem : ATD pro Česká patologie, o.s., Praha, 2015. 263 stran . ISBN 978-80-86358-20-8.

TASSONE, Shawn A. Těhotenství : spirituální průvodce. Vyd. 1. Praha : Baronet, 2014. 317 s. ISBN 978-80-269-0036-8.

TESAŘ, Vlastimil. Klasické masáže . První vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 101 stran . Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-5528-1.

TURNER, Kelly A. Nejste bezmocní : co můžete dělat proti rakovině. 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 246 stran ;. ISBN 978-80-7387-888-7.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

BENEŠ, Edvard. Edvard Beneš, Němci a Německo : edice dokumentů. Svazek III1,. 1936-1937 . Vydání první. Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i., 2015. 405 s. ;. ISBN 978-80-87782-43-9.

CÍLEK, Roman. Případ Formis : osudové drama muže, který se postavil zlu. Praha : MarieTum, 2015. 191 stran ;. Utajené operace. ISBN 978-80-905945-8-6.

CÍLEK, Roman. Půjdu do pekla spokojen.. : Adolf Eichmann: životní dráha masového vraha. První vydání. Praha : Epocha : Pražská vydavatelská společnost, [2015]. 149 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Magnetka ; svazek 38. ISBN 978-80-7425-268-6.

De la bataille de Strasbourg a l'armistice du 8 mai 1945. Paris : Trésor di patrimoine, 1994. Strana 2001-300 . La Collection du patrimoine.

De la guerre du Pacifique au proces de Nuremberg. Paris : Trésor du patrimoine, 1994. Strana 301-400 . La Collection du patrimoine.

Du débarquement en Provence á la bataille des Ardennes. Paris : Trésor du patrimoine, 2004. Strana 101-200 . 20e siécle histoire des grands conflits. ISBN 2-912511-32-1.

Du débarquement á la Libération de Paris. Paris : Trésor du Patrimoine, 2004. 100 stran . La Collection du patrimoine. ISBN 2-912511-31-3.

EMMERT, František. Mobilizace 1938 : chtěli jsme se bránit!. Vydání první. Brno : František Emmert, 2015. 171 stran . ISBN 978-80-905081-1-8.

GRABER, G. S. Historie SS . Praha : Naše vojsko, s.r.o., 2015. 279 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-206-1536-7.

HANEY, Eric L. Delta Force . Praha : Naše vojsko, s.r.o., 2015. 357 stran ;. ISBN 978-80-206-1535-0.

CHACE, James. Acheson : the secretary of state who created the American world. New York : Simon & Schuster, c1998. 512 s. ISBN 0-684-80843-9.

KLICPEROVÁ, Lenka. Islámskému státu na dostřel : válka v Sýrii očima novinářek Lenky Klicperové a Markéty Kutilové. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 121 stran . ISBN 978-80-204-3965-9.

KODET, Roman. Války samurajů : konflikty starého Japonska 1156-1877. První vydání. Praha : Epocha, 2015. 490 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . Polozapomenuté války ; svazek 37. ISBN 978-80-7425-258-7.

LE PENVEN, Eric. N° 4 commando . Bayeux : Heimdal, [2004]. 279 stran . ISBN 2-84048-180-4.

Maquis et Résistance. Paris : Trésor du patrimoine, 1998. 85 stran . 20e siécle histoire des grands conflits,. ISBN 2-912-511-33-X.

PARK, Yeonmi. Abych přežila : můj útěk ze Severní Koreje. Vydání první. Praha : Argo, 2015. 305 stran, 16 nečíslovaných obrazových příloh . ISBN 978-80-257-1604-5.

Partnerské regiony : Olomoucký kraj - Česká republika. Olomouc : Olomoucký kraj : Krajský úřad Olomouckého kraje, 2014. 23 s. ISBN 978-80-87982-04-4.

REJMER, Małgorzata. Bukurešť : prach a krev. První vydání v českém jazyce. Praha : Jaroslava Jiskrová - Máj, 2015 :. 213 stran . ISBN 978-80-7363-709-5.

ROSŮLEK, Přemysl. Albánci a Makedonská republika (1991-2014) . První vydání. Praha : Libri, 2015. 395 stran ;. ISBN 978-80-7277-526-2.

SCHULTHESS, Konstanze von. Nina Schenková, hraběnka von Stauffenbergová : portrét manželky strůjce atentátu na Adolfa Hitlera. Praha : Naše vojsko, 2015. 285 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-206-1537-4.

SUŠOVÁ-SALMINEN, Veronika. Putin : nezkreslená zpráva o mocném muži a jeho zemi. V Praze : Daranus, 2015. 347 stran ;. ISBN 978-80-87423-68-4.

ŠNAJDR, Miroslav. V zaměřovači Rata : kapitoly z letecké války ve Španělsku : 1936-1939. Praha : Naše vojsko, s.r.o., 2015. 414 stran . ISBN 978-80-206-1574-9.

TARABA, Luboš. V zájmu všeho křesťanstva : bitva u Lepanta 1571. První vydání. Praha : Epocha, 2015. 264 stran . Polozapomenuté války ; svazek 36. ISBN 978-80-7425-256-3.

Vsetínští Židé očima žáků ZŠ Vsetín, Sychrov 97 . Vsetín ; Sychrov : Muzeum regionu Valašsko, p.o. a ZŠ Vsetín, 2015. 40 stran . ISBN 978-80-87614-38-9.

WEISS, Michael. Islámský stát : uvnitř armády teroru. 1. vydání. Brno : CPress, 2015. 255 stran ;. ISBN 978-80-264-0883-3.

^ nahoru ^


16. Právo

AUTORSKÉ PRÁVO. Autorské právo 2015 . [Rudná] : Medias res, 2015. 66 stran ;. Sborník ; č. 3/2015. ISBN 978-80-87957-05-9.

Companion to European heritage revivals . Heidelberg : Springer, 2014. 344 s. ISBN 978-3-319-07769-7.

ČESKO. Rodinné právo ; Sociálně-právní ochrana dětí ; Mezinárodněprávní ochrana dítěte ; Registrované partnerství : znění předpisů k 24.8.2015 : ÚZ-Úplné Znění č. 1098. Ostrava : Sagit, [2015]. 192 stran ;. ÚZ : úplné znění ; číslo 1098. ISBN 978-80-7488-128-2.

ČESKO. Zákoník práce : významná novela zákoníku práce účinná od 1.10.2015 : redakční uzávěrka 31.8.2015 : ÚZ-Úplné Znění č. 1100. Ostrava : Sagit, [2015]. 143 stran ;. ÚZ : úplné znění ; číslo 1100. ISBN 978-80-7488-129-9.

Chapadla justiční chobotnice v České republice a jejich dosah . V Tribunu EU vydání první. Brno : Tribun EU, 2015. 183 stran ;. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-263-0960-4.

ŠIMEČKOVÁ, Eva. Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie . Praha : Leges, 2015. 191 stran ;. Teoretik. ISBN 978-80-7502-070-3.

^ nahoru ^


17. Psychologie

BARON-REID, Colette. Kouzelná mapa : najděte smysl a magii svého životního příběhu. Vyd. 1. [Praha] : Synergie, c2013. 279 s. ;. ISBN 978-80-7370-246-5.

BERNDT, Christina. Odolnost : nepřízeň osudu lze překonat. Vydání první. Praha : Beta, 2015. 267 stran ;. ISBN 978-80-7306-771-7.

BRADEN, Gregg. Bod obratu : nastává doba extrémů, naučme se v ní žít - a přežít. Vydání první. V Praze : Metafora, 2015. 270 stran . ISBN 978-80-7359-409-1.

CSÍKSZENTMIHÁLYI, Mihály. Flow : o štěstí a smyslu života. Vydání druhé, upravené, v Portále první. Praha : Portál, 2015. 326 stran ;. ISBN 978-80-262-0918-8.

DRBOHLAV, Andrej. Psychologie masových vrahů : příběhy temné duše a nemocné společnosti. Vydání 1. Praha : Grada, 2015. 311 stran . Psyché. ISBN 978-80-247-5599-1.

GUISE, Stephen. Minizvyky : jak drobné návyky způsobí zásadní změny ve vašem životě. 1. vydání. Brno : BizBooks, 2015. 159 stran ;. ISBN 978-80-265-0424-5.

HARE, Robert D. Bez svědomí : znepokojivý svět psychopatů mezi námi. Vydání první. V Praze : Dům Harfa, 2015. 233 stran ;. ISBN 978-80-900379-1-5.

HARTL, Pavel. Psychologický slovník . Třetí, aktualizované vydání. Praha : Portál, 2015. 774 stran ;. ISBN 978-80-262-0873-0.

KOUNIOS, John. Aha faktor : co se děje ve vašem mozku, když dostanete brilantní nápad. 1. vydání. V Brně : BizBooks, 2015. 258 stran . ISBN 978-80-265-0435-1.

KRENGEL, Martin. Tajemství efektivního učení : dvakrát lepší výsledky s polovičním úsilím. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 232 stran . ISBN 978-80-247-5543-4.

NOVÁK, Tomáš. Sebedůvěra - cesta k úspěchu . Vydání 1. Praha : Grada Publishing, 2015. 117 stran ;. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-5445-1.

RÖHR, Heinz-Peter. Podminované dětství : obnova sebejistoty. Vydání první. Liberec : Dialog, 2015. 195 stran ;. Zdraví. ISBN 978-80-7424-081-2.

ZELAND, Vadim. Ovlivňování reality. Díl VI,. Tvorba skutečnosti. 1. vyd. Bratislava : Alexander Giertli - EUGENIKA, 2007. 205 s. ISBN 978-80-89227-91-4.

ZELAND, Vadim. Ovlivňování reality. Díl VII,. Fórum snů . 1. vyd. Bratislava : Alexander Giertli - EUGENIKA, 2007. 248 s. ISBN 978-80-8100-007-2.

^ nahoru ^


18. Sociologie

CROWLEY, Katherine. Mrcha v práci . 1. vydání. [Brno] : BizBooks, 2015. 171 stran ;. ISBN 978-80-265-0414-6.

DAIKER, Angelika. Život po ztrátě manžela . Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2015. 107 s. ;. Malý duchovní život ; sv. 143. ISBN 978-80-7195-802-4.

GORDON, Thomas. Škola bez poražených : praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem. Vydání první. Praha : Malvern, 2015. 325 stran . ISBN 978-80-7530-006-5.

GRAF, Sylvie. Češi a jejich sousedé : meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě. Vydání první. Praha : Academia, 2015. 349 stran . Společnost ; sv. 10. ISBN 978-80-200-2489-3.

HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy . 2., přepracované a doplněné vydání. Praha : Grada, 2015. 399 stran . Pedagogika. ISBN 978-80-247-4674-6.

JOACHIMSTHALEROVÁ, Helena. Maják v moři korupce : právní poradna Transparency International ČR : představení služeb a vybraných oblastí působení. [Praha] : Transparency International - Česká republika, c2014. 42 s. ISBN 978-80-87123-21-8.

KOMÁREK, Stanislav. Evropa na rozcestí . Vydání 1. Praha : Academia, 2015. 397 stran ;. ISBN 978-80-200-2510-4.

KREJČÍ, Jindřich. Introduction to the management of social survey data . 1st ed. Prague : Institute of Sociology CAS, 2014. 64 s. ISBN 978-80-7330-252-8.

KURAS, Benjamin. Jak zabít civilizaci . Nové rozšířené vydání. Praha : Eminent, 2015. 246 stran ;. ISBN 978-80-7281-500-5.

MCTAGGART, Lynne. Pouto : jak dát do pořádku váš upadající svět. Olomouc : ANAG, [2015]. 359 stran ;. ISBN 978-80-7263-956-4.

PILÁT, Miroslav. Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi . Vydání první. Praha : Portál, 2015. 198 stran . ISBN 978-80-262-0932-4.

Population development and policy in shrinking regions : the case of central Europe . Prague : Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2014. 132 s. ISBN 978-80-7330-257-3.

SLAHI, Mohamedou Ould. Deník z Guantánama . Vydání první. Brno : Jota, 2015. 369 stran . ISBN 978-80-7462-854-2.

SMETANOVÁ, Pavla. Řecká ruleta : příběhy lidí v nejisté době. Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 118 stran ;. ISBN 978-80-7422-439-3.

ŠPAŇHELOVÁ, Ilona. Prázdná kolébka : jak překonat ztrátu dítěte před porodem nebo těsně po něm. Vydání první. Praha : Portál, 2015. 143 stran ;. ISBN 978-80-262-0942-3.

VACULÍK, Jaroslav. České menšiny v Evropě a ve světě . 1. vyd. Praha : Libri, 2009. 319 s. ISBN 978-80-7277-397-8.

WITKIN, Georgia. Nemůžete za to vy, ale on . Hodkovičky : Pragma, [2015]. 175 stran ;. ISBN 978-80-7349-460-5.

YOUSAFZAI, Malala. Já jsem Malála : skutečný příběh dívky, která bojovala za vzdělání a změnila svět. 1. vydání. V Praze : Albatros, 2015. 227 stran ;. ISBN 978-80-00-04072-1.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

Betty Crocker's best-loved recipes. First edition. New York : Macmillan, 1999. 384 stran . ISBN 0-02-862450-5.

BEWERNICK, Jessica. Pletení : je to tak snadné. České vydání první. Praha : Vašut, 2015. 64 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7236-909-6.

DEMCHUK, Anna. Veganství máme v rodině : příběhy českých veganských rodin. Brno : Nesehnutí, 2015. 14 stran . ISBN 978-80-87217-15-3.

FAGERFJÄLL, Ronald. The Sandvik Journey : the first 150 years. [Stockholm] : Max Ström, 2012. 351 stran . ISBN 978-91-7126-247-9.

FENCL, Jiří. Moderní odstřelovačky . Vyd. 1. Praha : Naše vojsko, 2006. 283 s. ISBN 80-206-0815-X.

FRANCEV, Vladimír. Československé zbraně ve světě : v míru i za války. Praha : Grada Publishing, 2015. 216 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-247-5314-0.

HARÁK, Martin. České trolejbusy : historie a současnost, typy, technika, provoz. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 160 stran . Retro. ISBN 978-80-247-5552-6.

HOGG, Ian V. Moderní ruční palné zbraně . Vyd. 1. Praha : NV, 2005. 161 s. ISBN 80-206-0771-4.

HYBNER, Jan. Stavíme knižní vazbu : teorie knižní vazby pro studenty VŠUP. Vydání první. V Praze : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2015. 123 stran . Knihařem snadno a rychle. ISBN 978-80-86863-82-5.

ILIES, Angelika. Mug Cakes . České vydání první. Praha : Vašut, 2015. 64 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7236-975-1.

Juices and smoothies. London : Hamlyn, 2009. 128 stran . A pyramid cookery paperback. ISBN 978-0-600-61954-3.

KALINOVÁ, Marie. Zdroje podzemních vod na česko-saském pomezí = Grundwasserressourcen im Tschechisch-sächsischen Grenzgebiet. I,. Oblast Hřensko-KřiniceKirnitzch . 1. vydání. Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2014. 94 stran . ISBN 978-80-87402-30-6.

KALINOVÁ, Marie. Zdroje podzemních vod na česko-saském pomezí = Grundwasserressourcen im Tschechisch-sächsischen Grenzgebiet. II,. Oblast Petrovic - Lückendorf - Jonsdorf - Oybin . 1. vydání. Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2014. 91 stran . ISBN 978-80-87402-31-3.

KAREŠ, Marcel. Československé a české hydroplány . 1. vydání. Nalžovské Hory : Kareš Publications, [2014]. 384 stran . ISBN 978-80-260-6081-9.

LUBIN, Clémentine. Učíme se.. : jak šít šaty a sukně. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2015. 95 stran . ISBN 978-80-256-1693-2.

MICHAEL, Pamela. Bylinková kuchařka : jedlé a léčivé rostliny a byliny. První vydání. Praha : Brána, 2015. 319 stran . ISBN 978-80-7243-830-3.

MOSS, Michael. Cukr, sůl, tuk : jak si nás potravinoví obři připoutávájí a vytvářejí závislosti. První vydání. Bratislava : Eugenika, 2015. 263 stran ;. ISBN 978-80-8100-413-1.

MÜLLER, Andrea. Šití : je to tak snadné. České vydání první. Praha : Vašut, 2015. 64 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7236-910-2.

PIPPS, Catherine. Jídlem proti rakovině . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 256 stran . ISBN 978-80-204-3664-1.

Practical potatoes. Bath : P3, 2003. 32 stran . ISBN 1-40540-552-X.

Rychlé večeře. Praha : Burda Praha, spol. s r.o., [2015]. 157 stran . Apetit ; 22. ISBN 978-80-87575-46-8.

THOMAS, Biju. Portables : energie do kapsy pro nejlepší sportovní výkony. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. xv, 271 stran . ISBN 978-80-204-3605-4.

UHROVÁ, Helena. Domácí výroba slivovice a ostatních destilátů, ovocných šťáv, sirupů a vín . II. vydání. [Líbeznice] : Víkend, 2015. 110 stran . ISBN 978-80-7433-123-7.

Věčně plynoucí čas : vzpomínka na ing. Zdeňka Kolomazníka. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm, 2014. 38 s. Milé tisky ; sv. č. 7. ISBN 978-80-87334-22-5.

WESTWOOD, Vivienne. Vivienne Westwoodová . Vydání první. V Praze : Metafora, 2015. 439 stran . ISBN 978-80-7359-461-9.

Zapomenuté knihařské dovednosti. První vydání. Praha : Pavel Káňa - vydavatelství Knihař, 2015. 324 stran . Základní řada odborných publikací ; 14. svazek. ISBN 978-80-86292-83-0.

ŽÁČEK, Jan. Staroměstský orloj : skutečnosti a legendy. Vydání první. Praha : Havlíček Brain Team, 2015. 207 stran . ISBN 978-80-87109-62-5.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

BARCUCH, Antonín. Beskydy turistickými stezkami . Vydání první. Třinec : Wart, 2015. 285 stran . ISBN 978-80-905079-4-4.

ČERMÁK, Petr. Fenomém Messi . Druhé doplněné vydání. [Praha] : Imagination of People, 2015. 239 stran, xxxii stran obrazových příloh . Portréty. ISBN 978-80-87685-40-2.

DUFOUR, Michel. Pohybové schopnosti v tréninku : rychlost. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 185 stran . Edice Českého olympijského výboru. Modrá řada. ISBN 978-80-204-3461-6.

JEŽEK, Jiří. Frajer : příběh Jiřího Ježka, paralympijského vítěze v cyklistice. 2., aktualizované vydání. Praha : XYZ ve společnosti Albatros Media a.s., 2015. 257 stran, 48 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7505-078-6.

KLION, Mark. Triatlon - anatomie . 1. vydání. Brno : CPress, 2015. 208 stran . ISBN 978-80-264-0828-4.

LOPES, Brian. Tréninková bible pro bikery . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 253 stran . ISBN 978-80-204-3367-1.

SPILIO, Katerina. Funkční trénink : anatomie. 1. vydání. Brno : CPress, 2015. 160 stran . ISBN 978-80-264-0876-5.

VÁGNER, Jakub. Na stopě gigantům . [Líbeznice] : Víkend, 2015. 174 stran . ISBN 978-80-7433-136-7.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

Architektonické a stavební plány Pardubicka . Pardubice : Státní okresní archiv Pardubice, 1999. 63 s. ISBN 80-902581-3-1.

BENEŠOVÁ, Naděžda. Dekorace z pedigu . 1. vydání. Brno : CPress, 2015. 96 stran . Výtvarné techniky. ISBN 978-80-264-0825-3.

BRINKMANN, Anja. Vyšívání : je to tak snadné. České vydání první. Praha : Vašut, 2015. 64 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7236-912-6.

CAMPOS CORREA, Florencia. Tkaní na ručním stavu : 100 tkaných čtverečků a barevných kombinací : originální projekty. Vydání první. V Praze : Metafora, 2015. 144 stran . ISBN 978-80-7359-457-2.

DIVERZANT,. Urbex.cz : krása zániku. Vydání první. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2015. 205 stran . ISBN 978-80-7432-605-9.

DOLEŽALOVÁ, Jiřina. Hříchy mládí, aneb, Takoví jsme byli- . 1. vyd. Praha : Regia, 1999. 221 s. ISBN 80-902484-5-4.

DROZDOVÁ, Marta. Textilní šperky a doplňky . První vydání. Praha : Grada, 2015. 64 stran . Šikovné ruce. ISBN 978-80-247-5302-7.

EDA 2010. European Digital Architecture : conferences proceedings. Praha : Euroarch, 2010. 99 s. ISBN 978-80-87159-19-4.

FERRI, Jean-Yves. Le Grand Charles . [Francie] : Langue au chat, 1992. 48 stran . ISBN 2-9506936-0-1.

FILIP, Jiří. Legiobanka : architektura, lidé, příběhy. 1. vydání. Praha : Titanic, 2015. 68 stran . ISBN 978-80-86652-55-9.

HOLÍK, Jiří. Hrad Lukov : proměny opevněného sídla. Vydání první. Lukov : Spolek přátel hradu Lukova, 2015. 182 stran . ISBN 978-80-905794-2-2.

JANATA, Michal. Vědět viděním : fotografie jako rozhodnutí. Zlín : Archa, 2015. 139 stran ;. ARCHAars ; svazek 4. ISBN 978-80-87545-39-3.

KRICSKOVICS, Zsuzsanna. Oblíbená origami zvířátka . České vydání. Dubicko : INFOA, 2015. 31 stran . INFOA dětem. ISBN 978-80-7240-960-0.

KRICSKOVICS, Zsuzsanna. Origami pro děti . Dubicko : INFOA, 2015. 32 stran . INFOA dětem. ISBN 978-80-7240-961-7.

KUBIŠOVÁ, Miroslava. Malované oblázky . První vydání. Praha : Grada, 2015. 64 stran . Šikovné ruce. ISBN 978-80-247-5312-6.

Magické obrazy . 1. vyd. [Praha] : Knižní klub, [1994]. IV s., 46 s. barev. fotogr. a obr. ;. ISBN 80-7176-106-0.

MAHLER, Zdeněk. ..ale nebyla to nuda : poznámky pod čarou života. Vydání první. Praha : Sláfka, 2015. 279 stran . ISBN 978-80-86631-67-7.

MORGAN, Leonie. Háčkování : barevné vlnkové vzory. Vydání první. V Praze : Metafora, 2015. 128 stran . ISBN 978-80-7359-459-6.

Origami : tradiční modely. Dubicko : INFOA, 2015. 32 stran . INFOA dětem. ISBN 978-80-7240-962-4.

SEBŐK, Zsolt. Origami farma . České vydání. Dubicko : INFOA, 2015. 31 stran . INFOA dětem. ISBN 978-80-7240-959-4.

STREJČEK, Ivo. Fenomén Knížák . První vydání. Praha : Cosmopolis, 2015. 127 stran, xvi stran obrazových příloh . ISBN 978-80-247-5757-5.

STRNADEL, Jaroslav. Aerovkou do exilu : osudy jednoho emigranta. 1. vyd. Brno : Doplněk, 2010. 79 s., [14] s. obr. příl. Edice osudů ; sv. 21. ISBN 978-80-7239-251-3.

TALANDOVÁ, Jana. Tvoření z přírodních materiálů "za pár kaček" . První vydání. Praha : Grada, 2015. 64 stran . Šikovné ruce. ISBN 978-80-247-5605-9.

The White House : an historic guide. Nineteeth Edition. Washington D.C. : White House Historical Associatino, vith the cooperation of the National Geographis Society, 1995. 159 stran . ISBN 0-912308-60-5.

TRINKEWITZ, Karel. Karel Trinkewitz, Harald Bäumler-Arboreus, Manfred G. Dinnes : Trivium auf Abwegen : Katalog zur Ausstellung : 20. September - 1. Oktober 2010, Atelier & Galerie St. Johann, Pfatter bei Regensburg. Amberg : Boheme-Bayerisch-Böhmischer Kulturverein in Amberg, 2010. [28] s.

TŘEŠTÍK, Michael. Ta možnost tu prostě je . První vydání. Praha : Gasset, 2015. 109 stran .

VAJDA, Jan. Kreslení se zajícem Antonínem . 1. vydání. V Praze : Fragment, 2015. 31 stran . Pigy. ISBN 978-80-253-2057-0.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

BALVÍN, Jaroslav. Sociální pedagogika a její dvě české osobnosti: Miroslav Dědič a Přemysl Pitter . Vydání první. Praha : Radix, spol. s r.o., 2015. 112 stran, 24 stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87573-13-6.

ČAPEK, Robert. Moderní didaktika : lexikon výukových a hodnoticích metod. Vydání 1. Praha : Grada, 2015. 604 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . Pedagogika. ISBN 978-80-247-3450-7.

HÁBL, Jan. Aby člověk neupadal v nečlověka : Komenského pedagogická humanizace jako antropologický problém. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. 201 stran ;. ISBN 978-80-7465-136-6.

HÜBSCHMANNOVÁ, Milena. Amari abeceda = Naše abeceda. 1. vyd. Praha : Fortuna, 1998. 64 s. ISBN 80-7168-622-0.

KLIMKOVÁ, Michaela. Jaro, léto, podzim, zima - s touto knížkou rok je prima : písničky, říkadla, hádanky, pohybové hry, výtvarné náměty, pohádky. 2., upr. vyd. [Kremlín] : Powerfield, c2013. 120 s. ISBN 978-80-260-4058-3.

KONFERENCE U PŘÍLEŽITOSTI 25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ. Současná role celoživotního učení v životě seniorů z multidisciplinární perspektivy : sborník příspěvků ke konferenci konané u příležitosti 25. výročí založení Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě dne 16. září 2015. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 111 stran . ISBN 978-80-210-7940-3.

KREJČOVÁ, Věra. Individualizace v mateřské škole . Vydání první. Praha : Portál, 2015. 182 stran . ISBN 978-80-262-0812-9.

MUSIL, Roman. Pedagogika pro střední pedagogické školy : úvod do pedagogiky, pedagogika volného času, předškolní pedagogika, speciální pedagogika, vybrané kapitoly z dějin pedagogiky. Vyd. 1. Praha : Informatorium, 2014. 285 s. ISBN 978-80-7333-107-8.

PROCHÁZKOVÁ, Ivana. S láskou i rozumem : využijte emoční inteligenci ve výchově. 1. vydání. Brno : CPress, 2015. 223 stran . ISBN 978-80-264-0809-3.

Rozvoj profesních a mentorských dovedností učitelů mateřských škol . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 130 stran . ISBN 978-80-210-7881-9.

RUSEV, Zdravko. Development of European high education networks using intelligent technologies for remote communication : [DIVIEDUR ENOVER]. Prague : Euroarch, 2007. 35 s. ISBN 978-80-87159-00-2.

RUSEV, Zdravko. Zdravko Rusev theory of VIEDU : development of European high education networks using intelligent technologies for remote communication. Praha : Euroarch, 2001 [i.e. 2006]. 12 s. ISBN 80-903478-4-3.

SIEGEL, Daniel J. Rozvíjejte naplno mozek svého dítěte . 1. vydání. Brno : CPress, 2015. 172 stran . ISBN 978-80-264-0863-5.

SYSLOVÁ, Zora. Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 77 stran . ISBN 978-80-210-7882-6.

TRNA, Josef. New roles of simple experiments in science education . 1. vydání. Brno : Paido : Masarykova univerzita, 2014. 110 stran . ISBN 978-80-7315-251-2.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

Android : kompletní průvodce. Praha : Burda Praha, spol.s r.o., www.chip.cz, [2015]. 97 stran . ISBN 978-80-87575-47-5.

Diviedur - Enover : basic principles of digital video education and research. Prague : Euroarch, 2009. 18 stran . ISBN 978-80-87159-06-4.

GÁLA, Libor. Podniková informatika : počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. 3., aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 240 stran . Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-5457-4.

PECINOVSKÝ, Josef. Windows 10 : průvodce uživatele. První vydání. Praha : Grada, 2015. 230 stran . Průvodce. ISBN 978-80-247-5700-1.

RUSEV, Zdravko. Wiver - Enover : digital video education, research, management and industry cooperation, ENOVER - models : first level methodical steps. Prague : Zdravko Rusev - Euroarch, 2010. 22 stran . ISBN 978-80-87159-24-8.

RYBA, Albert. PC není trezor, aneb, Jak nepřijít o svá data . Vyd. 1. Plzeň : P. Hyťha, 2015. 65 s. ISBN 978-80-260-7793-0.

WIVER 2008. Workshops on intelligent video education and research 2008-2009 : WIVER photo catalogue : proceedings : WIVER - ENOVER. Prague : Euroarch, 2009. [36] s. ISBN 978-80-87159-11-8.

Workshops on Intelligent Video Education, Research, Management and Industry Cooperation 2008-2010 : WIVER photo catalogue. Prague : Euroarch, 2010. 44 s. ISBN 978-80-87159-17-0.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

Colour round the year : successful gardening. London : Reader's Digest, 1994. 176 stran . ISBN 0-276-42041-1.

FOER, Jonathan Safran. Jíst zvířata . První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2015. 291 stran ;. ISBN 978-80-7363-531-2.

KIEFFER, Birgit. Moje kočka si dělá, co chce . České vydání první. Praha : Vašut, 2015. 64 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7236-842-6.

KOPÁČEK, Jiří. Mléko a mléčné výrobky : jak poznáme kvalitu?. 1. vyd. Praha : Sdružení českých spotřebitelů : Potravinářská komora ČR, 2014. 31 s. Jak poznáme kvalitu? ; sv. 9. ISBN 978-80-87719-18-3.

Příspěvky k problematice zemědělského pokusnictví = Contribution to agricultural experimentation. Vyd. 1. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2014. 140 s. ISBN 978-80-7427-153-3.

RÖLLKE, Kerstin. Orchideje . České vydání první. Praha : Vašut, 2015. 64 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7236-865-5.

RUBÁŠOVÁ, Petra. Domácí sýry . 1. vydání. Brno : CPress, 2015. 143 stran . ISBN 978-80-264-0198-8.

SEIM, Sven. Chov králíků nejen pro začátečníky : rady k chovu užitkových zvířat : 54 barevných fotografií, 16 kreseb. [Líbeznice] : Víkend, 2015. 95 stran . ISBN 978-80-7433-125-1.

SCHLEGL-KOFLER, Katharina. Můj pes si dělá, co chce . České vydání první. Praha : Vašut, 2015. 64 stran . Jak na to. ISBN 978-80-7236-843-3.

STORL, Wolf-Dieter. Naše bio zahrádka : zdravé domácí potraviny po celý rok. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2015]. 192 stran . ISBN 978-80-7336-801-2.

WARNEKE, Wiebke. Bígl : výběr, chov, výcvik, zábava. České vydání první. Praha : Vašut, 2015. 127 stran . ISBN 978-80-7236-927-0.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně