Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Prosinec 2015

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013 . [Praha] : Ministerstvo kultury České republiky, 2006. 82, 89 s. ISBN 80-86310-62-0.

Kultura v krajích České republiky . 1. vyd. Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2012. 416 s. ISBN 978-80-7330-222-1.

Modfolk. Modernita v lidovém : Ateliér designu oděvu a obuvi Liběny Rochové na UMPRUM. Vydání první. V Praze : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2015. 127 stran . ISBN 978-80-87989-10-4.

PETROV, Michal. Retro ČS. 2,. Jak jsme si to (u)žili za reálného socialismu . Vydání první. Brno : Jota, 2015. 283 stran . ISBN 978-80-7462-858-0.

RAEDISCH, Linda. Dávné kouzlo Vánoc : vánoční tradice pro nejtemnější dny v roce. Vyd. 1. Praha : Volvox Globator, 2014. 214 s. ISBN 978-80-7511-099-2.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

HECKER, Katrin. Atlas ptáků : 230 evropských druhů. První vydání. Praha : Grada, 2015. 189 stran . Průvodce do kapsy. ISBN 978-80-247-5512-0.

HOFMANN, Helga. Stromy a keře . První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2015. 256 stran . Průvodce přírodou. ISBN 978-80-256-1584-3.

Pomáháme jim přežít = We help them to survive = Nous les aidons à survivre = Pomogajem im vyžit'. 1. vyd. Praha : ZOO, 2011. 253 s. ISBN 978-80-85126-16-7.

Ptáci : Ottův průvodce přírodou. Praha : Ottovo nakladatelství, [2015]. 424 stran . ISBN 978-80-7451-366-4.

RYBKA, Vlastik. Naše květena : Ottova encyklopedie. Vlhké louky . Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2015. 552 stran . ISBN 978-80-7451-441-8.

STUDNIČKA, Miloslav. Kuba, maličký kontinent! : (poznamenáno v přírodovědeckém deníku) : katalog k výstavě. Liberec : Botanická zahrada Liberec, 2013. 54 s. ISBN 978-80-260-4862-6.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

GRACLÍK, Miroslav. Tři oříšky pro Popelku : příběh legendárního filmu a jeho hrdinů. Praha : Dobrovský, 2014. 375 s., [16] s. obr. příl. Omega. ISBN 978-80-7390-225-4.

KOVAŘÍKOVÁ, Blanka. Lásky za oponou : příběhy plné vášní, citů, radostí i zklamání. Vydání první. Praha : Brána, 2015. 219 stran . ISBN 978-80-7243-809-9.

KOVÁŘ, Pavel. Skutečný Miloš Kopecký . Praha : XYZ, 2015. 359 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7505-258-2.

TŘEŠTÍKOVÁ, Helena. Časosběrný dokumentární film . Vydání první. Praha : NAMU, 2015. 176 stran ;. ISBN 978-80-7331-355-5.

VOŽDOVÁ, Marie. Jean Anouilh mezi divadlem a pokušením filmu . 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 132 s. ;. Monografie. ISBN 978-80-244-4297-6.

ZEMANOVÁ, Ludmila. Karel Zeman a jeho kouzelný svět . 1. vydání. Brno : CPress, 2015. 261 stran . ISBN 978-80-264-0941-0.

ŽITNÝ, Radek. Ferenc Futurista : drastický komik. 1. vydání. Praha : XYZ, 2015. 235 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7505-252-0.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : moderní pojetí a postupy : 13. vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 920 stran . ISBN 978-80-247-5258-7.

BELÁS, Jaroslav. Social responsibility, ethics & satisfaction in the banking business : a case study from the Slovak and Czech Republic. Saarbrücken, Deutschland : LAP Lambert Academic Publishing, 2014. 110 stran ;. ISBN 978-3-659-22915-2.

JANÁČKOVÁ, Stanislava. Lesk a bída měnové politiky : peníze tajemství zbavené?. Vydání první. Praha : Institut Václava Klause, 2015. 111 stran ;. Publikace, č. 19/2015. ISBN 978-80-87806-99-9.

MAKROEKONOMICKÉ NEROVNOVÁHY A KRIZE V EUROZÓNĚ: ÚČINNOST DOSAVADNÍHO ŘEŠENÍ A MOŽNÉ ALTERNATIVY. Makroekonomické nerovnováhy a krize v eurozóně: účinnost dosavadního řešení a možné alternativy : souhrnná publikace z vědeckopopularizační konference realizované v rámci projektu Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace .. : Brno, 21. listopadu 2014. 1. vyd. Praha : Newton College, 2014. 140 s. ISBN 978-80-87764-03-9.

ROZDÍLY V KONKURENCESCHOPNOSTI MEZI STÁTY EU - PŘEDPOKLADY A BARIÉRY JEJICH PŘEKONÁNÍ. Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU - předpoklady a bariéry jejich překonání : souhrnná publikace z vědeckopopularizační konference .. : Brno, 11. dubna 2014. 1. vyd. Praha : Newton College ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie, 2014. 145 s. ISBN 978-80-87764-02-2.

Skvělé služby : jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou. 1. vyd. Praha : Grada, 2013. 160 s. ISBN 978-80-247-4711-8 (brož.).

Stárnutí populace jako výzva : age management a postavení lidí 50+ ve společnosti a na trhu práce. 1. vyd. Praha : Alternativa 50+, 2014. 109 s. ISBN 978-80-905711-0-5.

Úřad práce ČR - partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele. Vyd. 1. [Praha] : Úřad práce ČR ve spolupráci se sítí EURES ČR, 2014. 27 s. ISBN 978-80-260-7416-8.

WOLMAR, Christian. Zlatý věk evropských železnic . 1. vydání. Čestlice : REBO International CZ, 2015. 256 stran . ISBN 978-80-255-0919-7.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

ADÁMEK, Jan. Jan Hus : odvaha myšlenky, odvaha víry, odvaha smrti. Vydání první. Tábor : Husitské muzeum v Táboře, 2015. 253 stran . ISBN 978-80-87516-14-0.

BAKOŠOVÁ, Barbora. Kapitoly z environmentální estetiky : současná kulturní dimenze krajiny a přírody. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 183 stran . ISBN 978-80-210-7812-3.

BSTAN-'DZIN-RGYA-MTSHO, XIV., dalajlama. Co je nejdůležitější : rozhovory o hněvu, soucitu a lidském konání. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2015. 171 stran ;. ISBN 978-80-242-4805-9.

BURRUS, Virginia. Sexuální životy svatých : erotika ve starověké hagiografii. Vydání první. Praha : Academia, 2015. 202 stran ;. Společnost ; sv. 11. ISBN 978-80-200-2493-0.

ČEŠTÍ JEZUITÉ, CESTOVATELÉ A OBJEVITELÉ. Čeští jezuité - cestovatelé a objevitelé : katalog výstavy k 450. výročí příchodu jezuitů do Prahy : Praha, 21.6.2006 - 22.9.2006. Praha : Geografická knihovna PřF UK, 2006. 48 s., [4] l. barev. obr. příl. ISBN 80-86561-98-4.

FREIMANN, Evžen. Order of the Knights of St. Constantine and Helena . Vydání první. Teplice : Rytířský řád sv. Konstantina a Heleny, 2015. 103 stran . ISBN 978-80-260-8256-9.

HALIFAX, Joan. Bytí v umírání : rozvíjení soucitu a překonávání strachu v přítomnosti smrti. První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2015. 240 stran ;. ISBN 978-80-7500-118-4.

KRMÍČKOVÁ, Helena. Gladio verbi Dei : písemnictví doby husitské ve fondech rajhradských a brněnských : katalog k výstavě. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 99 stran . ISBN 978-80-210-7849-9.

MAURER, Andreas. Příručka pro komunikaci s muslimy . Albrechtice : Nakladatelství Křesťanský život, 2014. 216 stran . ISBN 978-80-7112-178-7.

POLITI, Marco. František mezi vlky : tajemství jedné revoluce. První vydání. Brno : Barrister & Principal, 2015. 259 stran ;. ISBN 978-80-7485-049-3.

Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti . 1. vyd. V Praze : Cesta domů, 2010. 116 s. ;. ISBN 978-80-904516-3-6.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy . 4. vyd. Praha : Prometheus, 2007. 206 s. Pomocné knihy pro žáky. ISBN 978-80-7196-345-5.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

DAVID, Petr. Malý špalíček výletů. Ústecký kraj . Vydání první. Praha : S & D, 2015. 219 stran . ISBN 978-80-86899-70-1.

DUNLOP, Fiona. Španělsko . Brno : Computer Press, c2010. 399 s. Velký průvodce National Geographic. ISBN 978-80-251-2299-0 (váz.).

ELLINGHAM, Mark. Andalusie . První vydání. Brno : Jota, 2015. 245 stran . Průvodce ; svazek 169. ISBN 978-80-7462-756-9.

INDRA, Bořivoj. Belgie ; Lucembursko : podrobné a přehledné informace o historii, kultuře, přírodě a turistickém zázemí Belgie a Lucemburska : 128 barevných snímků, 1 přehledná mapa, 11 map oblastí, 6 plánků měst. 1. vyd. Praha : Freytag & Berndt, 2007. 192 s. Průvodce na cesty. ISBN 978-80-7316-244-3 (brož.).

NOVÁK, Rostislav. Beskydy . Vydání první. Třebíč : Akcent, 2015. 124 stran, 2 nečíslované strany obrazových příloh . S batohem po Česku. ISBN 978-80-7268-346-8.

POLÁČEK, Tomáš. Stop : světové tažení ochmelky Poláčka z Prahy do Ohňové země. Vydání první. Praha : Reportér magazín, 2015. 254 stran . ISBN 978-80-260-8893-6.

SUCHÝ, Pavel. Jawa kolem světa : Jawa 350/1978, 232 dnů, 49 003 km, čtyřmi kontinenty bez GPS. Vydání první. [Osek] : Vydal autor nákladem vlastním, 2015. 239 stran, 48 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-260-7893-7.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

ČORNEJ, Petr. Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Mistra Jana Husa 1415-2015 . Vydání první. Okrouhlice : Spolek Za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici, 2015. 105 stran . ISBN 978-80-260-7690-2.

FUČÍKOVÁ, Renáta. Pravěk a starověk Evropy : obrazové putování. Vydání první. Praha : Práh, 2015. 95 stran . ISBN 978-80-7252-550-8.

FUČÍKOVÁ, Renáta. Středověk Evropy : obrazové putování. Vydání první. Praha : Práh, 2015. 149 stran . ISBN 978-80-7252-551-5.

GILLILAND, Ben. 100 osobností, které změnily svět . 1. vyd. Praha : Fragment, 2015. 128 s. ISBN 978-80-253-2418-9.

GRÖßING, Sigrid-Maria. Alžběta : císařovna z rodu Wittelsbachů. Praha : Ikar, 2015. 207 stran . ISBN 978-80-249-2812-8.

HUŠKA, Jakub. Dějiny Nemilan . Olomouc : Komise městské části Olomouc-Nemilany za přispění Statutárního města Olomouc, 2011. 122 s. ISBN 978-80-260-0540-7.

I místo má svou paměť : po stopách historie mého regionu : výběr prací středoškolských studentů v 7. ročníku dějepisné soutěže EUSTORY. Ostrava [i.e. Polanka nad Odrou] : Občanské sdružení Pant, 2014. 130 s. ;. Eustory ; sv. 7. ISBN 978-80-904578-7-4.

JUŘÍK, Pavel. Liechtensteinové : historie a sídla knížecího rodu. První vydání. Praha : Libri, 2015. 358 stran . ISBN 978-80-7277-534-7.

KOSATÍK, Pavel. Češi : 1989 : jak se stal Havel prezidentem. První vydání. Praha : Mladá fronta : Česká televize, 2015. 79 nečíslovaných stran . Edice ČT. ISBN 978-80-204-3623-8.

KUNA, Martin. Archeologický atlas Čech : vybrané památky od pravěku do 20. století = Archaeological atlas of Bohemia : selected sites from prehistory to the 20th century. Vydání druhé. Praha : Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. : Academia, 2015. 517 stran . ISBN 978-80-200-2526-5.

MAGOCSI, Paul R. Národ odnikud : ilustrované dějiny karpatských Rusínů. Užhorod : Vydavatelství V. Paďaka, 2014. 116 s. ISBN 978-966-387-092-2.

MAJEWSKI, Piotr Maciej. Sudetští Němci 1848-1948 : dějiny jednoho nacionalismu. 1. vyd. Brno : Conditio humana ve spolupráci s Muzeem druhé světové války v Gdaňsku, 2014. 537 s. Monographiae ; sv. 3. ISBN 978-80-905323-2-8.

ROZEHNAL, Vladimír. Města Pardubického kraje : Pardubice, Chrudim, Svitavy, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Moravská Třebová, Hlinsko, Litomyšl, Lanškroun, Polička. 1. vyd. Pardubice : e-smile.cz, 2015. 123 s. ISBN 978-80-88050-00-1.

Sto let od počátku první světové války . Vyd. 1. Praha : Institut Václava Klause, 2014. 157 s. Publikace, ; č. 13/2014. ISBN 978-80-87806-10-4.

TRONCHIN, Alberto. Spravedlivý riskuje : Karel Weirich, český novinář a zachránce Židů v Itálii. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2015. 142 s., xx, [4] s. obr. příl. Osudy ; sv. 59. ISBN 978-80-7195-827-7.

URBAN, Michal. Boží Dar & jeho (nejen) hornická minulost . [Sokolov] : Fornica Graphics, 2015. 123 s. ISBN 978-80-87194-48-5.

WIHODA, Martin. První česká království . Vydání první. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 438 stran . Česká historie ; sv. 32. ISBN 978-80-7422-278-8.

^ nahoru ^


9. Hudba

ČERMÁKOVÁ, Dana. Richard Krajčo . [Lipník nad Bečvou] : Imagination of People, 2015. 191 stran, xxxii stran obrazových příloh . Portréty. ISBN 978-80-87685-38-9.

KOSATÍK, Pavel. Baronka v opeře : život a zpívání Jarmily Novotné. První vydání. Liteň : Zámek Liteň, 2015. 394 stran . ISBN 978-80-260-8181-4.

KŘÍŽENECKÝ, Jaroslav. Jitka Zelenková : sem tam. 1. vydání. Praha : XYZ, 2015. 294 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7505-247-6.

Růže chuti přerozkošné : antologie moravských rukopisných kancionálů 17. a 18. století. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. 181 stran . ISBN 978-80-7308-563-6.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BACIGALUPO, Massimo. Ezra Pound v Rapallu . Vyd. 1. [Jinočany] : H & H, 2013. 81 s. Poesis ; sv. 36. ISBN 978-80-7319-112-2.

BURIANOVÁ, Zuzana. Brazilská próza v době vojenské diktatury a její filmové ozvěny . 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 135 s. ;. ISBN 978-80-244-4395-9.

KÁRNET, Jiří. Posmrtný deník : přísně tajná odpověď Václavu Havlovi. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2009. 121 s. ;. ISBN 978-80-7185-995-6.

MAZUR, Dan. Komiks : od roku 1968 do současnosti. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2015. 319 stran . Universum. ISBN 978-80-242-4856-1.

PAWLOWSKÁ, Halina. Košík plný milenců a jiné povídky . 1. vydání. Praha : Filip Tomáš - Akropolis, 2015. 116 stran . Czech step by step. ISBN 978-80-7470-100-9.

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník . Třetí vydání (druhé přepracované a rozšířené vydání). Praha : Leda, 2015. 823 stran ;. ISBN 978-80-7335-393-3.

TOPOR, Michal. Berlínské epizody : příspěvek k dějinám filologie v Čechách a na Moravě 1878-1914. Vyd. 1. Praha : Institut pro studium literatury, 2015. 396 s. ;. ISBN 978-80-87899-13-7.

Začínáme s ruštinou . 1. vydání. V Brně : Edika, 2015. 47 stran . Tužku do ruky!. ISBN 978-80-266-0710-6.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

CAVE, Roderick. Knihy : přehledné dějiny od klínového písma po elektronické čtečky. V Praze : Slovart, 2015. 288 stran . ISBN 978-80-7529-021-2.

ČERNÁ, Olga. Čtení není žádná nuda : náměty k rozvíjení čtenářské gramotnosti a radosti ze čtení. Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 118 s. ISBN 978-80-262-0720-7.

Fenomén mobilita . 1. vyd. V Brně : VUT, Útvar transferu technologií, 2013. 145 s. ISBN 978-80-214-4829-2.

Přijímací zkoušky na střední školy - všeobecné vědomosti : testy. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2005. 148 s. Přijímací zkoušky. ISBN 80-251-0876-7 (brož.).

SITCHIN, Zecharia. Ztracená kniha Enkiho : vzpomínky a proroctví mimozemského boha. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2015]. 312 stran . ISBN 978-80-7336-784-8.

^ nahoru ^


13. Matematika

BELLOS, Alex. Alexova dobrodružství v zemi čísel . První vydání v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2015. 383 stran . ISBN 978-80-7363-534-3.

EISLER, Jaroslav. Počítáme bez chyb : matematika : pro ZŠ a víceletá gymnázia. 1. vydání. Praha : Fragment, 2015. 286 stran . ISBN 978-80-253-2322-9.

KATINA, Stanislav. Aplikovaná štatistická inferencia I : biologická antropológia očami matematickej štatistiky. 1. vydanie. [Brno] : MUNI Press (Nakladatelství Masarykovy univerzity), 2015. xi, 303 stran . ISBN 978-80-210-7752-2.

Přijímací zkoušky na střední školy - matematika : testy. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2005. 136 s. Přijímací zkoušky. ISBN 80-251-0879-1 (brož.).

REKTORYS, Karel. Přehled užité matematiky I . 7. vyd. Praha : Prometheus, 2000. 720 s. ;. Česká matice technická ; ročník C (2000), č. 487. ISBN 978-80-7196-180-2.

^ nahoru ^


14. Lékařství

BEZDĚK, Ctibor Hugo. Etikoterapie : záhada nemoci a smrti. 5., opr. a rozš. vyd. Olomouc : Fontána, c2007. 293 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7336-370-3.

BROOKS, Valerie. Tantrické zasvěcení : iniciace ženy na cestě extáze. V Praze : DharmaGaia, 2003. 236 s. Anima ; sv. 1. ISBN 80-86685-13-6.

DAHLKE, Rüdiger. Jak odstranit potíže s trávením : význam a výklad žaludečních a střevních symptomů : [jak šetřit své zažívací orgány]. Vyd. 1. Olomouc : Fontána, [2006?]. 221 s. ISBN 80-7336-271-6.

EHLER, Edvard. Vzácná onemocnění . Olomouc : Solen, 2013. 106 s. Meduca (medical education). ISBN 978-80-7471-052-0.

FREJ, David. Zánět - skrytý zabiják : příčiny - léčba - prevence. Praha : Eminent, 2015. 311 stran ;. ISBN 978-80-7281-492-3.

GADD, Ann. Nohy : obraz naší duše. 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2008. 230 s. ISBN 978-80-8100-053-9.

HAMPLOVÁ, Lidmila. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol . 1. vydání. V Praze : Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 263 stran . ISBN 978-80-7387-934-1.

HARTMANN, Silvia. Energie EFT : dodejte svému životu energii od -10 do +10 : základní příručka nové generace od A do Z pro svépomocné využití EFT. Olomouc : ANAG, [2015]. 287 stran . ISBN 978-80-7263-957-1.

CHADŽIJSKÁ, Marcela. Fenomény životních etap : sám sobě psychologem. Jihlava : Astera G, 2014. 128 s. ISBN 978-80-87677-03-2.

CHADŽIJSKÁ, Marcela. Stop-start : expres cool : příručka pro bleskové zvládání stresů. Jihlava : Astera G, 2014. 72 s. ISBN 978-80-87677-05-6.

KRASKE, Eva-Maria. Acidobazická rovnováha : odkyselení - klíč ke zdraví. Vydání první. V Bratislavě : Noxi, 2015. 127 stran . ISBN 978-80-8111-257-7.

KÜHNE, Petra. Anthroposofická výživa : potraviny a jejich kvalita. První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2015. 217 stran . ISBN 978-80-7500-126-9.

LEVINOVITZ, Alan. Lži a mýty o tom, co jíme : výstraha : pravda o soli, cukru, tuku a především o lepku. První vydání. Praha : Grada, 2015. 270 stran ;. ISBN 978-80-247-5688-2.

NASH-WORTHAM, Mary. Udělejte si čas : pohybová cvičení pro rodiče, učitele a terapeuty dětí, které mají problémy v oblasti řeči, vyjadřování, čtení, psaní a mluveného projevu. Vydání první. Praha : Malvern, 2015. 103 stran . ISBN 978-80-7530-007-2.

PEIRSMAN, Neeto. Jemným dotykem : kraniosakrální terapie pro kojence a malé děti. První vydání v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2015. 118 stran . ISBN 978-80-7500-086-6.

TEMELIE, Barbara. Výživa podle pěti elementů pro matku a dítě : rozsáhlá stravovací doporučení pro děti, budoucí matky a rodiče s novými podněty z psychologie Dálného východu. 1. vyd. Bratislava : Eugenika, 2005. 245 s. ISBN 80-89227-05-8.

Základy imunologie . 5. vyd. Praha : Triton, 2013. 330 s. ISBN 978-80-7387-713-2.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

CRAWSHAW, Steve. Malé projevy vzdoru : jak může odvaha, odhodlání a důvtip změnit svět. Olomouc : ANAG, [2015]. 207 stran . ISBN 978-80-7263-947-2.

Efektivnost zabezpečování vybraných veřejných služeb na úrovni obcí . Praha : Oeconomica, 2007. 149 s. ISBN 978-80-245-1259-4.

GREASLEY, Horace. Zpívají ptáci i v pekle? : neuvěřitelný příběh ze zajateckého tábora. Vydání první. Praha : Ikar, 2015. 342 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh . ISBN 978-80-249-2559-2.

HLAVÁČEK, Pavel. Politické systémy anglosaských zemí . 1. vyd. Praha : Dokořán, 2014. 247 s. ;. Bod. ISBN 978-80-7363-678-4.

KARLAS, Jan. Mezinárodní organizace : systémy spolupráce mezi státy. Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 347 stran ;. Studijní texty ; 62. svazek. ISBN 978-80-7419-179-4.

MAKOS, Adam. Zákon cti : příběh dvou pilotů bojujících na opačných stranách fronty. První vydání. Neratovice : Omnibooks, 2015. 282 stran, 23 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-87788-46-2.

NEKOLA, Martin. Krvavé století . Praha : Naše vojsko, 2015. 267 stran, 48 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-206-1568-8.

NOVÁK, Martin. Kati Pražského jara : Brežněv a jeho éra v Kremlu. První vydání. Praha : Epocha, 2015. 236 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7425-265-5.

SAND, Shlomo. Jak byl vynalezen židovský národ . Vydání první. V Praze : Rybka Publishers, 2015. 491 stran ;. ISBN 978-80-87950-16-6.

SNYDER, Timothy. Černá zem : holokaust - historie a varování. V českém jazyce vydání první. Praha : Prostor, 2015. 399 stran . ISBN 978-80-7260-322-0.

SOLONIN, Mark Semenovič. Hloupost nebo agrese? : útok Rudé armády na Finsko 25. června 1941. Praha : Naše vojsko, s.r.o., 2015. 523 stran ;. ISBN 978-80-206-1539-8.

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2012 . 1. vyd. Praha : Úřad vlády České republiky, c2014. 54 s. ;. ISBN 978-80-7440-095-7.

STAR BUSMANN, C. W. Stalingrad a co se dělo poté : druhá světová válka. Praha : Naše vojsko, 2015. 140 stran . ISBN 978-80-206-1512-1.

Válečné záznamy Rudolfa Krzáka . 1. vyd. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - Vojenský historický ústav (VHÚ) Praha, 2014. 119 s. ISBN 978-80-7278-636-7.

YENNE, Bill. Bílá růže ze Stalingradu : doba a skutečný životní příběh Lidije Vladimirovny Litvjakové, největšího ženského leteckého esa všech dob. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 308 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-204-3309-1.

^ nahoru ^


16. Právo

ČESKO. Občanský soudní řád ; Zvláštní řízení soudní ; Rozhodčí řízení ; Exekuční řád ; Soudní poplatky, Mediace ; Veřejné dražby : a další předpisy : redakční uzávěrka 20.4.2015 : ÚZ-Úplné Znění číslo 1084. Ostrava : Sagit, [2015]. 416 stran ;. ÚZ : úplné znění. Rekodifikace ; číslo 1084.

ČESKO. Předpisy související s občanským zákoníkem : veřejné rejstříky - úrok z prodlení - byty, nebytové prostory, nájemné - odpovědnost za škodu - mezinárodní právo soukromé : redakční uzávěrka 25.5.2015 : ÚZ-Úplné Znění číslo 1090. Ostrava : Sagit, [2015]. 111 stran ;. ÚZ : úplné znění ; číslo 1090.

ČESKO. Trestní předpisy : trestní zákoník, trestní řád, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, Rejstřík trestů, soudnictví ve věcech mládeže, zajištění majetku, oběti trestných činů, amnestie 2013, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob ; Trestní zákoník, trestní řád k 1.6.2015 : ÚZ-Úplné Znění č. 1083. Ostrava : Sagit, 2015. 431 stran ;. ÚZ : úplné znění ; číslo 1083. ISBN 978-80-7488-111-4.

GUTMANN, Ethan. Jatka : masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problémů s disidenty. 1. vydání. Brno : CPress, 2015. 344 stran . ISBN 978-80-264-0893-2.

PSUTKA, Jindřich. Společné jmění manželů . Vydání první. V Praze : C.H. Beck, 2015. xvi, 303 stran ;. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-565-7.

^ nahoru ^


17. Psychologie

CAPUTO, Theresa. V životě jde o víc než o to, co vidíme ve fyzickém světě . Vydání první. Praha : Beta, 2015. 237 stran ;. ISBN 978-80-7306-768-7.

DISPENZA, Joe. Zbavte se zvyku být sami sebou : jak se zbavit starého způsobu myšlení a vytvořit si novou mysl. Olomouc : ANAG, [2015]. 303 stran . ISBN 978-80-7263-970-0.

FRANCIS-CHEUNG, Theresa. Život smrtí nekončí : skutečné příběhy lidí, kteří zahlédli život po životě. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2015. 261 stran ;. ISBN 978-80-242-4812-7.

MOLNÁROVÁ, Ivana. Sama sebou : zrození sebevědomé ženy. Vydání první. Praha : Brána, 2015. 165 stran . ISBN 978-80-7243-800-6.

O'BRIEN, Dominic. Mistrovská paměť : 52 cvičení pro zdokonalení vaší paměti. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 169 stran . ISBN 978-80-247-5525-0.

VÝZNAM SPIRITUALITY V LIDSKÉ TVOŘIVOSTI. Neviditelné inspirace : sborník z konference Význam spirituality v lidské tvořivosti. 1. vyd. Praha : Obec širšího společenství českých unitářů, 2014. 68 s. ISBN 978-80-904909-3-2.

WAGGONER, Robert. Lucidní snění : brána k vnitřnímu já. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2015]. 288 stran ;. ISBN 978-80-7336-767-1.

^ nahoru ^


18. Sociologie

ALTUCHER, James. Naučte se říkat ne : jedno malé slovo může přinést velkou změnu do vašeho života. Hodkovičky : Pragma, [2015]. 229 stran ;. ISBN 978-80-7349-454-4.

ARNOLDOVÁ, Anna. Sociální péče : učebnice pro obor sociální činnost. 1. díl . 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2015. 240 stran ;. ISBN 978-80-247-5147-4.

BALÁTOVÁ, Kristýna. Hodnoty u dospívajících jedinců s poruchami chování . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 147 stran . ISBN 978-80-210-7573-3.

BARŠA, Pavel. Cesty k emancipaci . Vydání 1. Praha : Academia, 2015. 270 stran . XXI. století ; sv. 34. ISBN 978-80-200-2466-4.

BLECHOVÁ, Zdenka. Duchovní partner, aneb, Setkání s naším dvojpaprskem . Vydání třetí. [Plzeň] : Nakladatelství Zděnka Blechová, 2015. 188 stran . ISBN 978-80-87413-46-3.

DANIEL, Ondřej. Bigbít nebo turbofolk : představy migrantů z bývalé Jugoslávie. 1. vyd. Praha : AntropoWeb, 2013. 155 s. AntropoEdice ; sv. 3. ISBN 978-80-905098-5-6.

DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana. Ženy a děti ve dvorské společnosti . Praha : Historický ústav, 2015. 198 stran ;. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia ; svazek 52. ISBN 978-80-7286-236-8.

JUDT, Tony. Zle se vede zemi : pojednání o naší současné nespokojenosti. Vyd. 1. V Praze : Rybka, 2011. 191 s. ISBN 978-80-87067-32-1.

Khatar San? : jak slovenští Romové přišli do českých zemí za prací a co se dělo potom = how Slovak Roma came to the Czech lands for work and what happened next. 1. vydání. Brno : Katedra sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, 2015. 101 stran, 6 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-210-7819-2.

LAUEROVÁ, Sylva. Sexy strategie : pro ženy se smyslem pro humor. První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 260 stran . ISBN 978-80-204-3878-2.

Nad Evropou půlměsíc. I.,. Muslimové v Česku a západních společnostech . Vydání první. V Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015. 278 stran . ISBN 978-80-246-3066-3.

OTAKAR, Jiří. Jak přežít kriminál, aneb, Rady, jak žít mezi vlky . Vydání první. Praha : Pendulum, 2015. 206 stran ;. ISBN 978-80-905906-2-5.

Peněžitá pomoc v mateřství ; Rodičovský příspěvek. Vyd. 1. [Praha] : Úřad práce ČR : ČSSZ ve spolupráci se sítí EURES ČR, 2014. 12 s. ISBN 978-80-87039-37-3.

POSPĚCH, Pavel. Od veřejného prostoru k nákupním centrům : svět cizinců a jeho regulace. Vydání první. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 194 stran . Studie ; 144. svazek. ISBN 978-80-7419-186-2.

TOMAN, Ivo. Posedlost úspěchem : vášeň, která tvoří i ničí. 1. vydání. Praha : TAXUS International s.r.o., [2015]. 175 stran . ISBN 978-80-87717-09-7.

WINKLER, Jiří. Organizace implementačního procesu : institucionální hledisko analýzy. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 271 stran . ISBN 978-80-210-7822-2.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

ANDON, Pascale d'. Módní stylistka . 1. vydání. Brno : CPress, 2015. 95 stran . ISBN 978-80-264-0810-9.

BARTOŠOVÁ, Denisa. Láskominy Denisy Bartošové : jedlé i kreativní dárky a skvělé recepty na celý rok. Vydání první. Praha : Smart Press, 2015. 193 stran . ISBN 978-80-87049-75-4.

BERKA, Štěpán. Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1 . 1. vydání. Brno : Computer Press, 2015. 232 stran . ISBN 978-80-251-4598-2.

DAVIS, William. Život bez pšenice : 30minutová kuchařka : dvě stě rychlých a jednoduchých receptů, jak zhubnout a uzdravit se vyloučením pšenice z jídelníčku. První vydání. V Brně : Jota, 2015. 318 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh . Populárně naučná. ISBN 978-80-7462-751-4.

DER HAROUTUNIAN, Arto. Vegetariánská kuchařka : 248 receptů kuchyní Středního východu. Vyd. 1. Praha : Brána, 2014. 287 s. ISBN 978-80-7243-700-9.

FRANCOVÁ, Eva. Kuchařka ze Svatojánu : zahrada na talíři. Vydání první. Praha : Motto, 2015. 359 stran . ISBN 978-80-267-0459-1.

FRITZSCHE, Doris. Intolerance laktózy . Vydání první. V Bratislavě : Noxi, 2015. 128 stran . ISBN 978-80-8111-258-4.

HENLEY, Helen Angharad. Šijeme tašky : rychle, jednoduše a pro každou příležitost. Vydání první. V Praze : Metafora, 2015. 144 stran . ISBN 978-80-7359-458-9.

Hudba ve spirále : století gramofonového průmyslu v českých zemích = Music in a groove : the century of the gramophone industry in the Czech lands : [katalog k výstavě v Národním technickém muzeu, 22. května 2014 - 2. listopadu 2014. Praha : Národní technické muzeum, c2014. [56] s. ISBN 978-80-7037-244-9.

KONDO, Marie. Zázračný úklid : pořádek jednou provždy. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2015. 187 stran ;. ISBN 978-80-242-4875-2.

MYTTING, Lars. Dřevo : vše o tom, jak dřevo sekat, skladovat a sušit - a o duši palivového dřeva. Vydání první. Praha : Knižní klub, 2015. 244 stran . ISBN 978-80-242-4721-2.

ŠUMAN-HREBLAY, Marián. Dvě století českých automobilů . 1. vydání. V Brně : CPress, 2015. 160 stran . ISBN 978-80-264-0716-4.

VAŠÁK, Jaroslav. Gastronomický rádce od A do Ž : 1000 otázek a odpovědí nejen o zdravé výživě, jídle a nápojích.. Vydání první. Vendryně : Nakladatelství Beskydy, 2015. 527 stran ;. ISBN 978-80-87431-34-4.

VESELÁ, Iva. Zdravá vánoční kuchařka . První vydání. Praha : Mladá fronta, 2015. 149 stran . ISBN 978-80-204-3854-6.

ŽUK, Aleksandr Borisovič. Pušky & samopaly . Praha : Naše vojsko, 2015. 238 stran . ISBN 978-80-206-1548-0.

ŽUK, Aleksandr Borisovič. Revolvery & pistole . Praha : Naše vojsko, s.r.o., 2015. 347 stran . ISBN 978-80-206-1549-7.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

BROWN, Richard L. Běhání - fitness i maratony : 78 tréninkových plánů pro začátečníky i maratonce. 1. vydání. Brno : Cpress, 2015. 192 stran . ISBN 978-80-264-0875-8.

ČERMÁK, Petr. Neymar : nový Pelé. První vydání. [Praha] : Imagination of People, 2015. 183 stran, xxxii stran obrázových příloh . Portréty. ISBN 978-80-87685-36-5.

DOYLE, Justin. Bravo, Rory! . V českém překladu vydání první. [Praha] : Vinom Wine, [2015]. 167 stran ;. ISBN 978-80-906150-0-7.

HRADECKÝ, Robert. Jágr je bůh : cesta za hokejovým snem : MS v ledním hokeji Praha - Ostrava 2015. Vydání první. Praha : Bondy, 2015. 64 stran, 95 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-88073-06-2.

KŘIVAN, David. Kiteboarding . Vyd. 1. Třebíč : Akcent, 2009. 79 s. Hobby. ISBN 978-80-7268-621-6 (váz.).

LIEBMAN, Hollis Lance. Střed těla : core trénink : přehledný průvodce pro posílení všech svalů. Vydání první. Praha : Ikar, 2015. 160 stran . ISBN 978-80-249-2744-2.

MACUR, Juliet. Kolo lží : pád Lance Armstronga. Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 454 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-242-4445-7.

PLACHÝ, Antonín. Učebnice fotbalu pro trenéry dětí (4-13 let) : učební texty pro C licence FAČR, Grassroots UEFA C licenci. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 381 s. Edice Českého olympijského výboru. Modrá řada. ISBN 978-80-204-3477-7.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BAĎUŘÍKOVÁ, Marie. Venkovské stavby na Novojičínsku : prezentace ruční výroby krytin a kachlí. Nový Jičín : Muzeum Novojičínska, 2014. 59 s. ISBN 978-80-87359-16-7.

BRICHTOVÁ, Dobromila. Unter deinen schützenden Flügeln : von der Loretto-Kirche bis zur Gruft der Familie Dietrichstein in Mikulov. 1. Aufg. Mikulov : Turistické informační centrum, 2014. 108 s. ISBN 978-80-260-7013-9.

DIAZ, Maria. Zahrada a květiny : 200 motivů pro křížkové vyšívání. Vyd. 1. Praha : Ikar, 2012. 111 s. ISBN 978-80-249-1924-9.

FIŠERA, Zdeněk. Opevněné kostely v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : turistický průvodce. 2. část . První vydání. Praha : Olympia, 2015. 132 stran, xvi stran obrazových příloh . Navštivte.. ISBN 978-80-7376-397-8.

FRIED, Bertrand Gustave André. Infatuated with beads = Okouzleni perličkami = Les perles, un ravissement = Von Perlen bezaubert = Fascinados por los abalorios. First issue. Jablonec nad Nisou : Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou .. for Preciosa Ornela, a.s., 2015. 200 stran . ISBN 978-80-86397-18-4.

FROUZ, Martin. Fotografie v biologické antropologii . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 128 stran . ISBN 978-80-210-7753-9.

GRAY, Peter. Kreslíme rodinný portrét : jak vytvořit nezapomenutelná díla. První české vydání. Praha : Svojtka & Co., 2015. 128 stran . ISBN 978-80-256-1617-8.

HEIDER, Jaroslav. Hrady, zámky, tvrze : a další turistické zajímavosti. Díl III.,. Jižní Morava 1 . Vydání první. [Opava] : Dědictví národů, o.s., 2015. 255 stran . ISBN 978-80-905132-3-5.

HOOK, Philip. Snídaně u Sothebyho : svět výtvarného umění od A do Z. Vydání druhé. Zlín : Kniha Zlin, 2015. 397 stran . ISBN 978-80-7473-369-7.

MODOTTI, Tina. Mezi uměním a revolucí . 1. české vydání. V Praze : Labyrint, 2015. 205 stran . Karawana ; 9. svazek. ISBN 978-80-87260-67-8.

PALMONTOVÁ, Evelína. Kouzelné šité korálky : šperky : 25 pracovních postupů. První vydání. Praha : Grada, 2015. 111 stran . ISBN 978-80-247-5430-7.

Politika územního rozvoje České republiky 2008. Vyd. 1. Brno : Ústav územního rozvoje, 2009. 86 s. ISBN 978-80-87318-04-1.

POOLE, Chad. Vážeme z padákové šňůry : 50 kreativních výrobků z nejpevnější šňůry na světě. Vydání první. Praha : Ikar, 2015. 112 stran . ISBN 978-80-249-2745-9.

PRECHT, Thade. Paracord . Ostrava : Bookmedia, s.r.o., 2015. 119 stran . Topp. ISBN 978-80-88036-31-9.

Přínos materiálových analýz pro interpretaci techniky malby a umělecko-historická bádání obecně . 1. vyd. Praha : Akademie výtvarných umění v Praze, 2013. 104 s. ISBN 978-80-87108-43-7.

Rodinné domy Jana Kotěry . 1. vyd. v jazyce českém. Praha : Foibos Books ve spolupráci s Foibos Bohemia, 2011. 103 s. ISBN 978-80-87073-39-1 (brož.).

SOUKUP, Roman. Škola digitální fotografie . 1. vyd. Praha : Grada, 2006. 146 s., 28 s. barev. obr. příl. Průvodce. ISBN 80-247-1077-3 (brož.).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

BARTOŇOVÁ, Miroslava. Approaches to students with learning disorders in inclusive school environment . 1st ed. Brno : Masaryk University, 2014. 163 s. ISBN 978-80-210-7110-0.

CIMLEROVÁ, Pavla. Manuál administrátora : DysTest : baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 86 stran ;. ISBN 978-80-210-7767-6.

GAJZLEROVÁ, Lenka. Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy . 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 281 stran . ISBN 978-80-210-7608-2.

KOZLÍK, Jaroslav. K vývoji tělesné výchovy v Československu v letech 1933-1972 . Vyd. 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007. 72 s. ISBN 978-80-7194-964-0 (brož.).

PIKE, Graham. Cvičení a hry pro globální výchovu 1 . Vyd. 1. Praha : Portál, 2000. 253 s. ISBN 80-7178-369-2.

PRAVDOVÁ, Blanka. Já jako učitel : profesní sebepojetí studenta učitelství. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 219 stran . Pedagogika v teorii a praxi ; svazek 2. ISBN 978-80-210-7604-4.

WEBER, Andreas. Blbinky a bláto : akční knížka vhodná do velkoměst & pro stavbu domečků na stromech. Praha : DharmaGaia, 2015. 133 stran . Šťastné dítě. ISBN 978-80-7436-057-2.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

ČIHAŘ, Michal. Numbers hezky česky . Praha : Powerprint, 2015. 193 stran . ISBN 978-80-87994-37-5.

HERODEK, Martin. Microsoft Windows 10 : podrobná uživatelská příručka. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2015. 297 stran . ISBN 978-80-251-4595-1.

ISAACSON, Walter. Inovátoři : jak skupinka vynálezců, hackerů, géniů a nadšenců stvořila digitální revoluci. Vydání první. Praha : Práh, 2015. 651 stran . ISBN 978-80-7252-579-9.

RAUCH, Jan. Dobývání znalostí z databází, LISp-Miner a GUHA . Vydání první. Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2014. 461 stran . Odborná kniha s vědeckou redakcí. ISBN 978-80-245-2033-9.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

FUGAZZA, Claudia. Dělej to po mně : jak se psi učí napodobováním. Vydání první. Praha : Plot, 2015. 69 stran . ISBN 978-80-7428-260-7.

Kompletní péče o kočku . Vydání první. Praha : Knižní klub, 2015. 96 stran . ISBN 978-80-242-4707-6.

Koně . 1. vydání. Praha : Fragment, 2015. 56 stran . ISBN 978-80-253-2463-9.

NEUGEBAUEROVÁ, Jarmila. Léčivé rostliny pěstujeme - sbíráme - využíváme : kapesní průvodce zelenou medicínou. První vydání. Praha : Arista Books, 2015. 259 stran . ISBN 978-80-87867-21-1.

NICKELS, Jason. Jak pěstovat chilli : průvodce domácím pěstováním chilli papriček. Vydání první. Plzeň : Josef Krejčík, 2015. 105 stran . ISBN 978-80-905353-4-3.

RAHN, Jörg. Děláme si sami myslivecká zařízení . [Líbeznice] : Víkend, 2015. 121 stran . ISBN 978-80-7433-128-2.

STORL, Wolf-Dieter. Léčivé a kouzelné byliny mezi dveřmi a brankou . Vydání první. Olomouc : Fontána, [2015]. 190 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh . ISBN 978-80-7336-795-4.

SUNDANCE, Kyra. 101 psích triků pro děti : zábavné a snadné činnosti a hry. Vydání první. [Praha] : Slovart, 2015. 191 stran . ISBN 978-80-7391-979-5.

Zeleň městských památkových zón Středočeského kraje . Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2014. 119 s. ISBN 978-80-87674-06-2.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně