Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Září 2015

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

VACÍKOVÁ, Jana. Člověk očima přírodních věd a křesťanské teologie . 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 142 s. ISBN 978-80-261-0343-1.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

Hostětínská cesta : analýza modelových projektů udržitelného regionálního rozvoje v Hostětíně, 1992-2008. Brno : ZO ČSOP Veronica, 2008. [14] s. ISBN 978-80-904109-5-4 (brož.).

JENÍK, Jan. Kořeny a kořání stromů = Roots and root system of trees : opera rhizologica. Vyd. 1. Liberec : Botanická zahrada Liberec, 2014. 331 s. ISBN 978-80-260-5827-4.

KOUT, Jiří. Vybrané kapitoly z mykologie . V Plzni : Západočeská univerzita, Ústav celoživotního vzdělávání, 2014. 151 s. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-261-0349-3.

ŠTÝS, Stanislav. Proměny Severozápadu . Praha : Český statistický úřad, 2014. 181 s. ISBN 978-80-250-2556-7.

ŠUTA, Miroslav. Chemické látky v životním prostředí a zdraví . 1. vyd. Brno : ZO ČSOP Veronica, 2008. 61 s. ISBN 978-80-87308-00-4 (brož.).

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO. Městské divadlo Brno : sezóna 2013/2014. Brno : Městské divadlo Brno, c2014. 185 s., [8] l. obr. příl.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

AidWatch 2014 : co Česko (u)dělá pro odstranění chudoby ve světě do roku 2015 a dále : pohled nevládních neziskových organizací na zahraniční rozvojovou spolupráci ČR. Praha : FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci, 2014. 23 s. ISBN 978-80-905375-7-6.

Firemní hity: nadčasové benefity . [Liberec] : Centrum Kašpar, [2014]. 45 s. ISBN 978-80-905552-6-6.

Různé generace - lepší spolupráce . [Liberec] : Centrum Kašpar, [2014]. 39 s. ISBN 978-80-905552-7-3.

S "padesátkou" na krku . [Liberec] : Centrum Kašpar, [2014]. 43 s. ISBN 978-80-905552-5-9.

Vítejte v (Libereckém) kraji dobré firemní kultury . [Liberec] : Centrum Kašpar, [2014]. 49 s. ISBN 978-80-905552-3-5.

VOTRUBA, Adam. Paradox úroků : dějiny konceptu bezúročné měny. 1. vyd. Praha : Národní muzeum, 2013. 165 s. Společensko-ekologická edice ; sv. 17. ISBN 978-80-7036-382-9.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BĚLOHRADSKÝ, Václav. Mezi světy & mezisvěty : reloaded 2013. 2., opr. a rozš. vyd. Praha : Novela bohemica, 2013. 363 s. ISBN 978-80-87683-04-0 (brož.).

DACHOVSKÝ, Karel. P. Paul Marx OSB . 1. vyd. Praha : Řád, 2005. 57 s. ;. ISBN 80-86673-02-2.

Chudobka z Orlických hor : životní píseň lásky a oběti stigmatizované Anny Bohuslavy Tomanové. Vydání druhé doplněné. Ústí nad Orlicí : Flétna, 2014. 415 stran . ISBN 978-80-904947-7-0.

KUČERA, Zdeněk. Zarůst do kmene : teologické a etické úvahy naší doby pro duchovní a sociální pracovníky. 1. vyd. [Chomutov] : L. Marek, 2013. 99 s. ;. Pontes pragenses ; sv. 62. ISBN 978-80-87127-41-4.

LHOŤAN, Lukáš. Islám a islamismus v České republice . 2. dopl. vyd. V Pstruží : Lukáš Lhoťan, 2013. 119 s. ISBN 978-80-904932-3-0 (brož.).

OŠÓ,. Prázdný člun : setkání s prázdnem : rozjímání nad sútrami mistra Čuanga. Vydání první. Olomouc : Fontána, [2014]. 255 stran ;. ISBN 978-80-7336-775-6.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

DUŠEK, Jiří. Ozvěny budoucnosti = Future's echoes. Brno : Hvězdárna a planetárium, 2014. [305] s. ISBN 978-80-85882-34-6.

VÁCLAVÍK, Michal. Návrh účasti ČR v ESA : analýza stavu a výhledu zapojení České republiky do volitelných programů Evropské kosmické agentury k roku 2014. Vyd. 1. Praha : Česká kosmická kancelář, 2014. 43 s. ISBN 978-80-904163-9-0.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

100x Olomoucký kraj. 2., aktualiz. vyd. Olomouc : Olomoucký kraj, 2012. 38 s. ISBN 978-80-87535-48-6.

Almanach geografie . Praha : Sanoma Magazines Praha, 2006. 496 s. ISBN 80-7026-267-2.

ČESKÁ GEOGRAFICKÁ SPOLEČNOST. 120 let České geografické společnosti . Vyd. 1. Praha : Česká geografická společnost, 2014. 349 s. ISBN 978-80-905642-1-3.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Evropa králů a císařů : významní panovníci a vládnoucí dynastie od 5. století do současnosti. Praha : Ivo Železný, 2005. 410, [40] s. Malá moderní encyklopedie. ISBN 80-237-3941-7.

LANGR, Ladislav. 150 poděbradských příběhů, aneb, 45 000 slov o Poděbradech . Poděbrady : Kompakt ve spolupráci s MKC Poděbrady, c2014. 311 s. ISBN 978-80-260-5899-1 (brož.).

LHOŤAN, Lukáš. Arménský holocaust : sto let od plánované genocidy arménského národa 1915-2015. Vydání první. V Pstruží : Lukáš Lhoťan v Pstruží, 2015. 88 stran . ISBN 978-80-906030-0-4.

Přemysl Otakar II. : osudové ženy a zlomové okamžiky : příspěvky autorů publikujících na www.e-stredovek.cz. Vyd. 1. Praha [i.e. Zlín] : Tigris, 2014. 168 s. ;. ISBN 978-80-7490-042-6 (brož.).

SNOPKOVÁ, Blanka. Osobnosti Banskej Bystrice na začiatku tretieho tisícročia . Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2010. 286 s. Fenomén osobnosti ; zv. 4. ISBN 978-80-89388-34-9.

SOROS, Tivadar. Maškaráda kolem smrti : neuvěřitelný příběh o tom, jak autor vyzrál nad gestapem. Vyd. 1. Dobřichovice : KAVA-PECH, 2014. 242 s. ISBN 978-80-87169-46-9 (váz.).

VENCÁLEK, Jaroslav. Moravskoslezský kraj - genius loci . Vyd. 1. V Ostravě : Ostravská univerzita, 2005. 288 s. ISBN 80-7368-094-7.

VENCÁLEK, Jaroslav. Trnavský kraj - genius loci . Vyd. 1. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. 182 s. ISBN 978-80-8105-423-5.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

KUTHANOVÁ, Michaela. Literáti z naší čtvrti : P6. [Praha] : Porte ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví, c2013. [44] s.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

16. STOROČIE V ZRKADLE KNIŽNEJ KULTURY. 16. storočie v zrkadle knižnej kultúry = 16th century in the reflection of literary culture : zborník príspevkov. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, 2012. 265 s. ISBN 978-80-89388-48-6.

BÍLKOVÁ, Jitka. Čínské tradiční vědění z pohledu Západu : reflexe čínské tradiční vědy a vědeckého myšlení v dílech některých britských a amerických vědců. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 261 s. ;. ISBN 978-80-261-0261-8.

Pojďme si povídat. Díl VI.,. Metodické listy k besedám v roce 2013 . Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2014. 98 s. ISBN 978-80-7052-114-4.

^ nahoru ^


14. Lékařství

NEUWIRTH, Jiří. Kompendium diagnostického zobrazování dětí, adolescentů, plodů a matek . Praha : NEUW : Triton, 2014. xviii, 929 s. ISBN 978-80-903322-7-0.

Zdraví plic v Evropě : fakta a čísla : závažnost onemocnění plic a význam respirační péče v Evropě. [Olomouc : Solen], c2013. 70 s. ISBN 978-80-7471-076-6.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

BAUMAN, Zygmunt. Neukončený příběh sociální demokracie . 1. vyd. Praha : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014. 6 s. ;. Dialog, strategie, alternativy. ISBN 978-80-87748-16-9.

STEHLÍK, Eduard. Srdce armády : generální štáb 1919-2014. 3., upr. a rozš. vyd. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - Vojenský historický ústav (VHÚ) Praha, 2014. 115 s. ISBN 978-80-7278-641-1.

SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Svaz měst a obcí České republiky : společně hájíme zájmy měst a obcí!. 1. vyd. Praha : Svaz měst a obcí České republiky, 2014. 16 s. ISBN 978-80-905421-4-3.

ŠEDIVÝ, Miroslav. Zrod německého nacionalismu . Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. 208 s. ;. ISBN 978-80-261-0320-2 (brož.).

ŽANTOVSKÝ, Michael. Havel . 1. vyd. Praha : Argo, 2014. 564 s., [48] s. obr. příl. ISBN 978-80-257-1213-9.

^ nahoru ^


17. Psychologie

KAUFMAN, Gershen. Jak přežít, když si nevěřím : pomocník k budování zdravého sebevědomí a vnitřní síly. Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 118 s. ISBN 978-80-262-0730-6.

PJÉR LA ŠÉ'Z,. Indián : zpráva o archetypu. Vydání druhé. Praha : Juhaňák Stanislav - Triton, 2015. 137 stran ;. ISBN 978-80-7387-847-4.

PONDĚLÍČEK, Ivo. Outsiderova zpověď : vzpomínky a sebereflexe sepsané s přičiněním Miloše Šindeláře. Hodkovičky [Praha] : Pragma, c2007. 343 s., [16] s. obr. příl. ISBN 80-7349-037-4 (váz.).

REINHAUS, David. Techniky učení : jak se snadněji učit a více si pamatovat. 2. vyd. Praha : Grada, 2013. 104 s. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-4781-1 (brož.).

^ nahoru ^


18. Sociologie

BLECHOVÁ, Zdenka. Partnerské vztahy : co očekává žena od muže a muž od ženy .. : [o partnerských vztazích a sexu bez zábran]. 2., upr. vyd. [Plzeň] : Nakladatelství Z. Blechové, 2010. 164 s. ISBN 978-80-904007-6-4 (brož.).

BRŮHOVÁ, Daniela. Jak přežít první (k)rok : praktický průvodce nejrizikovějším obdobím samoživitelství. Vydání první. Praha : Práh : Women for women, 2015. 175 stran . ISBN 978-80-7252-555-3.

CIPRO, Martin. Psychoanalytické koučování : vliv nevědomé motivace na jednání koučovaného. 1. vyd. Praha : Grada, 2015. 260 s. ;. Manažer. ISBN 978-80-247-5350-8.

JAHODA, Marie. Marienthal : sociografie komunity nezaměstnaných. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 182 s. Poprvé v češtině ; sv. 1. ISBN 978-80-210-6226-9.

POLÁK, František. Sedm let v gulagu : vzpomínky pražského advokáta na sovětské pracovní tábory. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. 429 stran . ISBN 978-80-87912-25-6.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

DRÁBOVÁ, Dana. Perspektivy české energetiky : současnost a budoucnost. Vyd. 1. Praha : Novela bohemica, 2014. 335 s. ISBN 978-80-87683-26-2 (brož.).

EUREKA 2014. EUREKA 2014 : 2nd conference and working session : schedule, proceedings : [system of monitoring of selected parameters of porous substances using the EIS method in a wide range of applications = systém sledování vybraných parametrů porézních látek metodou EIS v širokém spektru aplikací] : October 30th-31st, 2014, Pasohlávky, CZ. Ed. 1st. Brno : VUTIUM, 2014. 303 s. ISBN 978-80-214-4883-4.

SEINFELD, Jessica. Aby dětem chutnalo : prostá tajemství, jak přimět vaše děti, aby se dobře stravovaly. Vyd. 1. Praha : Columbus, 2008. 204 s. ISBN 978-80-7249-242-8.

WILSON, Anne. Vaříme pro menší i větší děti . Praha : Slovart, [2001?], c1999. 64 s. ISBN 80-7209-301-0.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

DVOŘÁKOVÁ, Dita. Všeobecný penzijní ústav - Dům odborových svazů . Vyd. 1. Praha : Městská část Praha 3, 2014. 111 s. ISBN 978-80-905856-0-7.

Havlíčkův Brod : památky. Havlíčkův Brod : Město Havlíčkův Brod, [2008?]. [28] s. ISBN (Brož.).

Kdo byl Jánuš Kubíček? : sborník z večera Eduarda Schmidta, Petra Spielmanna a Jaromíra Zeminy na výstavě Jánuše Kubíčka "Uměním unikat stupiditě světa" ke 20. výročí jeho úmrtí : Topičův salon v Praze. Vyd. 1. Brno : Fotep, 2013. 31 s. ISBN 978-80-86871-19-6.

S citom v rukách : súčasní hrnčiari v Burgenlande a v Bratislavskom kraji. Wien : Österreichisches Museum für Volkskunde, 2012. 96 s. Katalógy Rakúského národopisného múzea = Kataloge des Österreichischen Museums für Volkskunde ; čásť 96 SK. ISBN 978-3-902381-22-4.

VESELÝ, Jan. Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči . 1. vyd. V Praze : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, generálním ředitelstvím, 2014. 124 s. Odborné a metodické publikace ; sv. 49. ISBN 978-80-86516-79-0.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

Atlas školství 20152016 : střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy. Olomoucký kraj. Brno : P.F. art, spol. s r.o., 2014. 52 stran. ISBN 978-80-258-0065-2.

BALVÍN, Jaroslav. Pedagogika, andragogika a multikulturalita . Vyd. 1. Praha : Hnutí R v nakl. Radix, 2012. 232 s., [xxiv] s. obr. příl. ISBN 978-80-86798-07-3 (Hnutí R brož.).

ČESKO. Školství : velká novela školského zákona od 1.5.2015 : školský zákon, vyhlášky, předškolní, základní, střední, vyšší odborné a jiné vzdělávání, školy a školská zařízení, výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče, pedagogičtí pracovníci, vysoké školství : redakční uzávěrka 11.5.2015. Ostrava : Sagit, 2015. 496 stran ;. ÚZ : úplné znění ; číslo 1088. ISBN 978-80-7488-116-9.

DUMONTEIL-KREMER, Catherine. Další dítě v rodině : výchova sourozenců. Vyd. 1. Praha : Portál, 2015. 118 s. ;. ISBN 978-80-262-0802-0.

Mám ve třídě cizince . 1. vyd. Jihlava : Centrum multikulturního vzdělávání, c2014. 61 s. ISBN 978-80-905844-0-2.

Žáci-cizinci v základních školách : fakta, analýzy, diagnostika. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 179 s. ISBN 978-80-7290-630-7.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

Mezinárodní rok rodinných farem : rok 2014 : [ucelený sborník]. Praha : Asociace soukromého zemědělství region Praha východ-západ, 2014. 74 s. ISBN 978-80-260-7591-2.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně