Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Srpen 2015

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
21. Umění, architektura, muzeologie


1. Antropologie, etnografie

DOUGLAS, Mary. Čistota a nebezpečí : analýza konceptu znečištění a tabu. Vyd. 1. Praha : Malvern, 2014. 263 s. ;. KULA. ISBN 978-80-87580-91-2.

LOJDOVÁ, Kateřina. Zvol si mou cestu! : edukační aktivity subkultury freeganů ve veřejném prostoru. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 132 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica, č. 425. ISBN 978-80-210-7478-1.

SZCZYGIEŁ, Mariusz. Zrób sobie raj . Wyd. 1. Wołowiec : Czarne, 2010. 289 s. ISBN 978-83-7536-223-7.

URBANOVÁ, Petra. Záznam a analýza digitálních dat v antropologii . 1. vyd. Brno : Munipress, 2015. 120 s. ISBN 978-80-210-7754-6.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

PRACOVNÍ SETKÁNÍ BIOCHEMIKŮ A MOLEKULÁRNÍCH BIOLOGŮ. XVI. setkání biochemiků a molekulárních biologů : sborník příspěvků : 11.-12. listopadu 2014, Konferenční centrum hotelu Continental v Brně. Vydání první. V Brně : Masarykova univerzita, 2014. 89 stran ;. ISBN 978-80-210-7340-1.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

William Shakespeare, Zkrocení zlé ženy . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2006. 19 stran .

William Shakespeare, Večer tříkrálový, aneb, Cokoli chcete . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2015. 22 stran, 5 stran obrazové přílohy .

Zdeněk Zapletal, 9 měsíců . Zlín : Městské divadlo Zlín, 2015. 21 stram .

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BEJTKOVSKÝ, Jiří. Zaměstnanci věkové kategorie 50+ z pohledu řízení lidských zdrojů . 1. vyd. Žilina : Georg, 2013. 218 s. ISBN 978-80-8154-052-3.

ČESKO. Doprava : silniční doprava, veřejná doprava, pozemní komunikace, zákon o dráhách : redakční uzávěrka k 1.12.2014. Ostrava : Sagit, 2014. 304 s. ÚZ : úplné znění ; č. 1049. ISBN 978-80-7488-075-9.

RYBKA, Zdeněk. Principles of the Bata management system . 3rd ed. Žilina : Georg, 2013. 123 s. ISBN 978-80-7454-265-7 (Univerzita Tomáše Bati váz.).

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

FRANTIŠEK, papež,. Zkaženost a hřích . 1. vyd. Praha : Paulínky, 2014. 63 s. ;. Modlitby a myšlenky. ISBN 978-80-7450-122-7.

MAURER, Andreas. Zeptej se svého muslimského přítele : úvod do islámu a křesťanská příručka pro rozhovory s muslimy. Albrechtice : Křesťanský život, c2014. 216 s. ISBN 978-80-7112-177-0.

SVATOŠOVÁ, Marie. Tykadlem víry . Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2010. 87 s. ;. Na minutu ; sv. 17. ISBN 978-80-7195-437-8.

SZABO, Miloš. Zpověď? Ne! : ..nechci! neumím! nezvládnu to! (aneb, Co nám možná pomůže pochopit aspoň něco z toho, co - přiznávám - není zcela pochopitelné). První vydání. Brno : Cesta, 2015. 123 stran ;. ISBN 978-80-7295-193-2.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

CHALUPA, Jiří. Nebe studánek III. : pověstné prameny Šumavy, Pošumaví a jihozápadních Čech. Vyd. 1. Strakonice : Nakladatelství Hrad Strakonice, 2014. 107 s. ISBN 978-80-88002-02-4.

LYČKA, Zdeněk. Na kajaku z Prahy do Severního moře : 881 kilometrů po stopách lachtana Gastona, královny Dagmar a mnoha dalších. Vyd. 1. Praha : Argo, 2015. 55 s. ISBN 978-80-257-1392-1.

TOUFAR, Pavel. Za českými čerty . První vydání. Praha : Olympia, 2015. 219 stran, xvi stran obrazových příloh . Navštivte.. ISBN 978-80-7376-386-2.

Zlín Region tour of its : culture, history and knowledge. Zlín : Zlín Region, 2014. 67 stran .

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BOUDNÍK, Jiří. České ženy bez hranic . Vyd. 1. Plzeň : Nava, 2013. 101 s. ISBN 978-80-7211-452-8 (váz.).

BURACHOVIČ, Stanislav. Za ztracenou slávou západního Krušnohoří . První vydání. Praha : Regia, 2015. 239 stran . Tajemné stezky. ISBN 978-80-87866-14-6.

LOWE, Keith. Zdivočelý kontinent : Evropa po druhé světové válce. Vydání první. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2015. 423 stran . ISBN 978-80-7432-603-5.

MIKULA, František. Z historie obce Tupesy III (2006-2014) . V Tupesích : Obecní úřad v Tupesích, 2015. 379 stran .

^ nahoru ^


10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

BELTRÁN PRIETO, Juan Carlos. Zpracování glycerinové frakce = Treatment of glycerin fraction : doctoral thesis summary. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2015. 40 stran . Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-294-7.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

CRONKITE, Walter. Život reportéra . Hodkovičky [Praha] : Pragma, [2015?]. 383 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7349-439-1.

ČUŘÍK, Jaroslav. Zpravodajské žánry v tištěných a online médiích . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 156 s. ISBN 978-80-210-7589-4.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

CONLAN, Thomas. Zbraně a bojové techniky samurajů : 1200-1877 n. l. Praha : Naše vojsko, s.r.o., 2015. 218 stran . Válečníci světa. ISBN 978-80-206-1509-1.

ČESKO. Informace : poskytování a ochrana ; Informatika ; eGovernment : informační systémy veřejné správy : redakční uzávěrka 8.12.2014. Ostrava : Sagit, 2014. 384 s. ;. ÚZ : úplné znění ; č. 1051. ISBN 978-80-7488-077-3.

DICZBALIS, Sigismund. Zrádci, nebo vlastenci? . [Líbeznice] : Víkend, 2015. 214 stran, 32 stran nečíslovaných obrazových příloh . ISBN 978-80-7222-957-4.

NOVOTNÝ, František. Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány : vzpomínky československého legionáře. 1. vyd. V Olomouci : Burian a Tichák, 2015. 215 s. Záznamy 12. ISBN 978-80-87274-25-5.

Zlínský kraj 2000-2015 : almanach. [Zlín] : Vydal Zlínský kraj, 2015. 245 stran . ISBN 978-80-87833-20-9.

^ nahoru ^


16. Právo

ČESKO. Autorské právo ; Průmyslová práva : novela autorského zákona od 7.11.2014 : redakční uzávěrka 10.11.2014. Ostrava : Sagit, 2014. 208 s. ÚZ ; č. 1047. ISBN 978-80-7488-073-5.

^ nahoru ^


17. Psychologie

ERIKSON, Erik H. Životní cyklus rozšířený a dokončený : devět věků člověka. Vyd. 2., přeprac., V Portálu 1. Praha : Portál, c2015. 147 s. ;. ISBN 978-80-262-0786-3.

PRESLEY-TURNER, Louise. Život ve vlastních rukou : dosáhněte svých snů a buďte sami sebou. 1. vyd. Praha : Grada, 2013. 197 s. ;. ISBN 978-80-247-4673-9.

^ nahoru ^


18. Sociologie

ECHOLS, Damien. Život po smrti . 1. vydání. Praha : XYZ, 2015. 381 stran ;. ISBN 978-80-7388-768-1.

GIDE, André. Návrat ze SSSR ; a, Poopravení "Návratu ze SSSR". Vyd. 1. V Praze : Bourdon, 2015. 191 s. ;. ISBN 978-80-905173-4-9.

VELÍŠEK, Zdeněk. Zdeněk Velíšek o Evropě. Vydání 1. V Pardubicích : Evropské vydavatelství, s.r.o., 2015. 105 stran . Evropské horizonty. ISBN 978-80-905984-0-9.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

HUBERT, Miroslav. Pražská Rustonka a rod Rustonů . Vyd. 1. Praha : Mare-Czech, 2015. 151 s. Lodě v české minulosti ; sv. 38. ISBN 978-80-86930-54-1.

NOVOTNÝ, František. Za kormidlem v marině . [Praha] : IFP Publishing & Engineering, [2015]. 136 stran . ISBN 978-80-87383-38-4.

SCOTT, Jennifer L. Madame Chic, aneb, Co všechno jsem se naučila v Paříži . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 234 s. ISBN 978-80-204-3136-3.

ŠMATOVÁ, Ivana. Moučníky bez lepku . 1. vyd. Praha : Grada, 2015. 103 s. ISBN 978-80-247-5387-4.

TOMEK, Miroslav. Zásobování obyvatelstva pitnou vodou za mimořádných situací . Vydání první. Praha : Academia, 2014. 110 stran . ISBN 978-80-7454-462-0.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

CHARBONNIER, Georges. Hovory s Lévi-Straussem : o antropologii, strukturalismu, moderním umění a budoucnosti malířství. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2014. 132 s. ;. ISBN 978-80-7485-040-0.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně