Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Červenec 2015

4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
18. Sociologie
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace


4. Ekonomické vědy, obchod

FRAŇKOVÁ, Eva. Lokální ekonomiky v souvislostech, aneb, Produkce a spotřeba z blízka . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 216 s. ISBN 978-80-210-7740-9.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

ALLEAU, René. Věda o symbolech : příspěvek ke studiu principů a metod obecné symboliky. Vyd. 1. Praha : Malvern, 2014. 245 s. Literární věda. ISBN 978-80-87580-93-6.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Petrohrad . 1. vydání. V Brně : Lingea, 2015. 141 stran . Průvodce do kapsy Berlitz. ISBN 978-80-7508-049-3.

^ nahoru ^


18. Sociologie

Domácí násilí v kontextu rodiny a práce . Vyd. 1. Brno : Spondea, 2014. 127 s. ISBN 978-80-260-7191-4.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

Klasické české hry pro kluky a holky . 1. vyd. Praha : Fragment, 2015. 31 s. Klasické české tvoření a hry pro děti. ISBN 978-80-253-2390-8.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně