Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Duben 2015

1. Antropologie, etnografie
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

KOVAŘÍKOVÁ, Blanka. Nové příběhy domů slavných . Vyd. 1. Praha : Brána, 2014. 295 s. ISBN 978-80-7243-724-5.

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

GEROPP, Bernd. Tajemství úspěšného vedení lidí . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 208 s. ;. ISBN 978-80-247-5337-9.

NOVOTNÝ, Tomáš. Vyhodnocení stavu čerpání fondů EU u sedmnácti operačních programů v ČR . Praha : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013. 21 s. ;. Dialog, strategie, alternativy. ISBN 978-80-87748-13-8.

VEŘEJNÉ STATKY. Veřejné statky : [sborník : workshop UEK] : Moravská vysoká škola Olomouc, 29.4.2014 . 1. vyd. Olomouc : Moravská vysoká škola Olomouc, 2014. 47 s. ISBN 978-80-7455-045-4.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

STEINBERG GUZMÁN, Delia. Co děláme srdcem a myslí? . Vyd. 1. Praha : Nová Akropolis, 2014. 61 s. Lotos ; sv. 5. ISBN 978-80-86038-71-1.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Dějiny světa : globální dějiny od počátků do 21. století. 6,. Globalizace od roku 1880 do dneška . Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014. 458 s. ISBN 978-80-7429-436-5.

JANIŠ, Dalibor. Vsetínský zámek v proměnách času : historie - majitelé - stavební vývoj . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2013. 35 s. ISBN 978-80-87614-11-2 (brož.).

KŘÍŽKOVÁ, Marie Rút. Marie Rút Křížková : slyšet a odpovídat . Vyd. 1. Praha : Torst, 2014. 385 s. ISBN 978-80-7215-488-3.

Újezd u Chanovic v proměnách času . 1. vyd. Chanovice : Obec Chanovice, 2014. 188 s. Obec Chanovice ; sv. 14. ISBN 978-80-260-6234-9.

VANÍČEK, Vratislav. Svatý Václav : panovník a světec v raném středověku . Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2014. 324 s., [16] s. obr. příl. Historická paměť. Velká řada ; sv. 24. ISBN 978-80-7432-501-4.

^ nahoru ^


9. Hudba

RYBA, Jakub Jan. Varhanní skladby kritická edice = Die Orgelkompositionen : Urtextausgabe . Brno : Salve Regina, 2013. 1 partitura (55 s.) ;.

Sborník skladeb Petra Koronthályho, Jana Bernátka a Josefa Marka. 1. vyd. Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar Artama, 2014. 1 partitura (42 s.) . Polyhymnia Bohemica. Řada A (skladby z Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat) ; Sv. 2.

UHLÍŘ, Jaroslav. Zpěvník ke knize Tři bratři. 1. vyd. Praha : Fragment, 2015. 1 zpěvník (54 s.) ;. Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř dětem. ISBN 978-80-253-2436-3.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

KOVÁČ, Dušan. Dejiny Slovenskej akadémie vied . 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2014. 688 s. ISBN 978-80-224-1316-9.

ŠIMEČEK, Zdeněk. Knihy kupovati-- : dějiny knižního trhu v českých zemích . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 499 s. Historie. ISBN 978-80-200-2404-6 (brož.).

VEČEŘA, Pavel. Žurnalisté mezi zradou a kolaborací : moravská novinářská kolaborace před Národním soudem . Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 229 s. ;. Media. ISBN 978-80-210-7506-1.

^ nahoru ^


14. Lékařství

GUO, Li. Čínské metody oddálení stáří a upevnění zdraví . 1. vyd. V Praze : DharmaGaia, 2014. 137 s. ;. ISBN 978-80-7436-050-3.

JOHNSTONE, Matthew. Zklidněte svou mysl : ilustrovaný průvodce jednoduchou meditací . 1. vyd. Praha : Grada, 2015. [68] s. ISBN 978-80-247-5087-3.

JONÁŠ, Josef. Svět přírodních antibiotik : tajné zbraně rostlin : 88 přírodních zdrojů pro zdravý imunitní systém a prevenci i terapii virových, bakteriálních a plísňových infekcí . [Praha] : Eminent, 2014. 350 s. ;. ISBN 978-80-7281-479-4.

PRASAD, Kedar N. Vyhrajte boj s cukrovkou pomocí vitaminů a antioxidantů . Hodkovičky [Praha] : Pragma, c2015. 202 s. ;. ISBN 978-80-7349-426-1.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

BŘICHÁČEK, Tomáš. Unie blízká i vzdálená . Vyd. 1. Praha : Institut Václava Klause, 2014. 194 s. ;. Publikace, č. 11/2014. ISBN 978-80-87806-08-1 (brož.).

HLAVÁČEK, Pavel. Vymaňování USA z vietnamské války . 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2014. 148 s. ISBN 978-80-7485-019-6.

NOVÁK, Jaroslav. Odysea X : trnitá cesta z Protektorátu Čechy a Morava až do Velké Británie k československé tankové brigádě . Praha : Naše vojsko, 2015. 220 s., [12] s. obr. příl. ISBN 978-80-206-1508-4.

Záměrně plochá diskuse o ukrajinské krizi . Vyd. 1. Praha : Institut Václava Klause, 2014. 67 s. Publikace ; č. 12/2014. ISBN 978-80-87806-09-8.

^ nahoru ^


16. Právo

KONFERENCE K 20. VÝROČÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČESKÉ REPUBLIKY. Sborník ze vzpomínkové konference k 20. výročí Ústavního soudu České republiky : 5. června 2013. Brno : Ústavní soud, 2014. 92 s. ISBN 978-80-87687-04-8.

Smlouvy podle nového občanského zákoníku . 1. vyd. V Brně : Michal Hanych, 2013. 30 s. ;. ISBN 978-80-87934-01-2.

^ nahoru ^


17. Psychologie

ALASKO, Carl. Emoční balast : zbavte se nevědomé manipulace . Vyd. 1. Praha : Portál, 2015. 207 s. ;. ISBN 978-80-262-0783-2.

BARIČÁK, Pavel Hirax. Slabikář štěstí : návrat k sobě . 1. vyd. Martin : Hladohlas, 2013. 319 s. ;. ISBN 978-80-89502-77-6.

DRUCK, Ken. Skutečná pravidla života : jak se vyrovnat s životními podmínkami podle svého . 1. vyd. Praha : Grada, 2015. 235 s. ;. ISBN 978-80-247-4696-8.

PRIEß, Mirriam. Jak zvládnout syndrom vyhoření : najděte cestu zpátky k sobě . 1. vyd. Praha : Grada, 2015. 175 s. ;. ISBN 978-80-247-5394-2.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

KATZ, Sandor Ellix. Síla přírodní fermentace : jedinečná chuť & léčivá síla živých kultur . 1. vyd. Praha : Grada, 2015. 255 s. ISBN 978-80-247-5214-3.

KINTRUP, Martin. Veganské vaření snadno a bez námahy . 1. vyd. Praha : Grada, 2015. 144 s. ISBN 978-80-247-5517-5.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

CROOS-MÜLLER, Claudia. Sladké sny! : knížka o přežití : okamžitá pomoc při nespavosti, špatném spaní a nočních můrách . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 40 s. ISBN 978-80-247-5379-9.

MESSNER, Reinhold. Žít a přežít . 1. vyd. Praha : Brána, 2014. 299 s. ISBN 978-80-7243-732-0.

ŠKORPIL, Miloš. Škorpilova škola běhu . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 290 s. ISBN 978-80-204-3290-2.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

KELER, Alain. Zprávy od Alaina . 1. vyd. Praha : Meander, 2014. 93 s. Pro Emu ; sv. 20. ISBN 978-80-87596-57-9.

PEDEVILLA, Pia. Velikonoční tvoření : [vajíčka, stojánky, košíčky a věnce : 40 modelů] . České vyd. Ostrava : Bookmedia, 2015. 48 s. Topp ; 4021. ISBN 978-80-88036-24-1.

STEJSKALOVÁ, Lucie. Myslet město : [současné městské strategie] . Vyd. 1. Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, c2014. 281 s. ISBN 978-80-86863-47-4.

ZEMAN, Lubomír. Slavné lázně Čech, Moravy a Slezska . 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Foibos Books, 2014. 498 s. Slavné stavby. ISBN 978-80-87073-79-7.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

KASPEROVÁ, Dana. Výchova průmyslového člověka a firma Baťa v meziválečném Zlíně . Vyd. 1. V Liberci : Technická univerzita, 2014. 162 s. ISBN 978-80-7494-176-4.

ŠULOVÁ, Lenka. Význam domácí přípravy pro začínajícího školáka . Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer, 2014. 248 s. ISBN 978-80-7478-542-9.

Všeobecný přehled : testy . 2. vyd. Praha : Fragment, 2014. 416 s. ;. Přijímací zkoušky na VŠ. ISBN 978-80-253-2044-0.

Základní učebnice pedagogiky . Vyd. 1. Praha : Grada, 2015. 246 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-5039-2.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

HERODEK, Martin. Tablet pro úplné začátečníky . 1. vyd. Brno : Computer Press, 2014. 216 s. ISBN 978-80-251-4333-9.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

KUTAL, Miroslav. Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku . 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 189 s. Monografie. ISBN 978-80-244-4072-9.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně