Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Únor 2015

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

CICHÁ, Martina. Integrální antropologie . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 421 s. ISBN 978-80-7387-816-0.

FRANC, Martin. Volný čas v českých zemích 1957–1967 . Vyd. 1. Praha : Academia, 2013. 573 s. Šťastné zítřky ; sv. 8. ISBN 978-80-200-2229-5 (váz.).

HABARTOVÁ, Romana. Ke kořenům : péče o tradiční lidovou kulturu v Kunovicích : Děcka z Kunovic 50 let. Vyd. 1. Kunovice : Občanské sdružení Kunovjan : Město Kunovice ve spolupráci se souborem Děcka z Kunovic, 2014. 208 s . ISBN 978-80-903743-3-1.

KOVAŘÍK, Jiří. Historie evropských duelů a šermu. Svazek II,. Čas rváčů a duelantů . 1. vyd. Praha : Mladá fronta : Elka Press, 2014. 375 s. Militaria ; sv. 37. ISBN 978-80-204-3285-8.

MELZER, Miloš. Anežka Šulová : obrazy ze života na vesnicích severozápadní Moravy ve druhé polovině 19. století . 1. vyd. Štíty : Veduta, 2014. 156 s. ISBN 978-80-86438-51-1.

POLÁK, Jiří. Mikulášské čarování : a pozdrav od čerta = Gruß vom Krampus = üdvözlet a krampusztól : svatomikulášský kult jako nedílná součást evropského kulturního dědictví . 1. vyd. [Neratovice] : Natural Synergy, 2014. 184 s. ISBN 978-80-87918-01-2.

SKARLANTOVÁ, Jana. Ze života prababiček . Vyd. 1. Praha : Motto, 2014. 208 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-267-0277-1.

To sem čula na vlastní oči : tradiční vyprávění na nedašovském Závrší . 1. vyd. Valašské Klobouky Brno : Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách : Akademie věd České republiky. Etnologický ústav, 2014. 336 s. Laterňa ; 4. ISBN 978-80-87112-90-8.

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

Ano, Pepíčku, je to tak, aneb, Nebojme se otázek dětí . 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 127 s. ISBN 978-80-7454-407-1.

HUSÁROVÁ, Lucie. Studium biodegradace polymerních materiálů s využitím kombinace konvenčních a molekulárně biologických metod = Study of polymer material biodegradation by combination of conventional and molecular biology methods : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 47 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-432-3.

THOMA, Erwin. Tajná řeč stromů, aneb, Jak ji dešifruje moderní věda . 1. vyd. [Slovensko] : Anch Books, 2014. 255 s. ISBN 978-3-9815576-7-1.

WUNDERLICHOVÁ, Leona. Vývoj nových molekulárně biologických metod detekce putrescin produkujících bakterií = Development of new molecular biological methods for the detection of putrescine producing bacteria : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 37 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-448-4.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

Bruce Joel Rubin, Dave Stewart, Glen Ballard, Duch : druhá inscenace sedmdesáté sezóny 20142015 : premiéra 18. října 2014 na Hudební scéně . Brno : Městské divadlo, [2014]. 184 s. ISBN 978-80-260-7261-4.

Film a dějiny. Normalizace . 4 :. Vyd. 1. Praha : Casablanca : Ústav pro studium totalitních režimů, 2014. 662 s. ISBN 978-80-87292-26-6.

MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN. Městské divadlo Zlín 2007, 2008, 2009. Zlín : Městské divadlo Zlín, 2010. 148 s.

ULMAN, Richard. Columbo mezi dveřmi . 1. vyd. V Praze : R. Ulman, 2014 [i.e. 2013?]. 85 s. ISBN 978-80-260-3704-0.

V hlavní roli text : podoby a proměny scénického čtení . 1. vyd. V Praze : Akademie múzických umění, 2014. 261 s. Black-box ; 1. ISBN 978-80-7331-307-4 (brož.).

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BELÁS, Jaroslav. Teoretické atribúty managementu a ekonomiky komerčnej banky v pozícii špecifického druhu podniku = Theoretical attributes of management and economics of commercial bank in position of specifical form of business : tézy prednášky k menovaniu za profesora . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 72 s. Tézy prednášky k menovaniu za profesora. ISBN 978-80-7454-414-9.

ČCHÄ, So-il. Jak obchodovat s Korejci . Vyd. 1. Praha : Ideál, 2014. 221 s. Nepoznaný svět ; sv. 7. ISBN 978-80-86995-27-4.

DĚRGEL, Martin. Řešené otázky ke zdanění fyzických osob 2014 : [186 otázek & odpovědí z praxe] . Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer, 2014. 231 s. ;. ISBN 978-80-7478-600-6.

EVANGELU, Jaroslava Ester. Testy pro personální práci : jak je správně vytvářet a používat . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 142 s. Manažer. ISBN 978-80-247-5056-9.

FIALOVÁ, Šárka. Řízení nákladů ve zdravotnických organizacích = Cost management in health organizations : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 42 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-453-8.

GIARRATANA, Neil. Priority ředitele : vše, co potřebujete vědět, abyste se stali úspěšnými vedoucími pracovníky . Olomouc : ANAG, c2014. 223 s. ;. ISBN 978-80-7263-897-0.

HANDLEY, Ann. Jak vytvořit blogy, podcasty, videa, e-knihy, webináře a mnoho dalšího, kterým vaši zákazníci podlehnou : pravidla pro tvorbu uživatelsky přitažlivého on-line obsahu . Olomouc : ANAG, 2014. 215 s. ISBN 978-80-7263-907-6.

HARANTOVÁ, Lenka. Účinnost vybraných témat sociální reklamy na studenty vysokých škol do 26 let = The effectiveness of selected topics of social advertising focused on university students under 26 years : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 48 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-454-5.

KNAP, Jan. Tomáš Baťa ve vzpomínkách našich prodavačů . Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2014. 80 s. ISBN 978-80-905896-0-5.

Manuál pro aplikaci Typizované ABC kalkulace ve zdravotnických organizacích . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 58 s. ;. ISBN 978-80-7454-406-4.

NEPLECHOVÁ, Marta. Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z . 2., aktualiz. vyd. Olomouc : ANAG, c2014. 359 s. ;. Účetnictví. ISBN 978-80-7263-899-4.

NOVOTNÝ, Radomír. Vzpomínky námořníka . Vyd. 1. Praha : CeskyCestovatel.cz, 2014. 156 s., viii s. obr. příl. ISBN 978-80-87657-08-9.

ROUBALÍKOVÁ, Jana. Hodnotová orientace a využití apelů v tiskové reklamě v České republice = Value orientation and use of appeals in printed advertisement in the Czech Republic : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 40 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-455-2.

RYBKA, Zdeněk. Základní zásady Baťova systému řízení . 3. vyd. Žilina : Georg, 2013. 120 s. ISBN 978-80-7454-263-3.

SARGA, Libor. Organizational security processes and crisis management in the knowledge society = Krizový management a bezpečnostní procesy organizace ve znalostní společnosti : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2014. 46 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-456-9.

SUNZI,. Umění války : využití válečných strategií v byznysu . 1. vyd. Brno : BizBooks, 2014. 208 s. ISBN 978-80-265-0296-8.

ŠEREK, Radomír. Etické řízení služeb = Ethical service management : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 50 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-458-3.

ŠIŠKOVÁ, Veronika. Design pracovního prostředí a jeho vliv na výkonnost pracovníka = The work environment design and its effect on worker efficiency : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 49 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-459-0.

URBAN, Jan. Ekonomie bez mýtů a iluzí : co říká pravice a levice a jak je to doopravdy . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 208 s. ISBN 978-80-247-4132-1.

YIYING, Guo. Luxury brand marketing: consequence of Chinese consumer behavior = Marketing luxusních značek: konsekvence chování čínských spotřebitelů : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University, 2014. 44 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-461-3.

ŽIŽKA, Miroslav. Vícekriteriální přístupy k hodnocení výkonnosti podniků = Multi-criteria approaches to the evaluation of corporate performance : teze přednášky ke jmenování profesorem . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 54 s. Qualifying lecture for professorship. ISBN 978-80-7454-449-1.

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

Cyrilometodějské jubileum - Velehrad 2013 : 1150 let s námi : sv. Cyril a Metoděj 1150 let. Olomouc : Angelus Aureus, 2014. 181 s. ISBN 978-80-87247-17-4 (váz.).

Čítanka antických a středověkých filosofických textů . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 170 s. ISBN 978-80-210-6902-2.

HAIDT, Jonathan. Hypotéza štěstí : hledání moderních pravd ve staré moudrosti . 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2014. 351 s. ;. ISBN 978-80-7363-539-8.

JANATA, Michal. Ustavující průběžnost čar . Zlín : Archa, 2014. 127 s. Archaars ; sv. 2. ISBN 978-80-87545-31-7.

LANG, Bernhard. Bible : 101 nejdůležitějších otázek . Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014. 162 s. Cesty ; sv. 18. ISBN 978-80-7429-483-9.

NĚMEC, Vít. Augustin Štancl : kněz, katecheta, školský pracovník a průkopník salesiánského díla na Moravě . Uherské Hradiště : Historická společnost Starý Velehrad, 2014. 203 s. ISBN 978-80-86157-42-9.

NHẤT HẠNH, Thích,. Každý dech znamená pokoj : praktický průvodce každodenním životem . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 147 s. ISBN 978-80-242-4478-5.

PAPOUŠEK, Dalibor. Počátky křesťanství . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 150 s. ISBN 978-80-210-6920-6.

Proč slavíme Velikonoce? . 1. vyd. Brno : BTM - Brněnská tisková misie, c2014. 48 s. ISBN 978-80-905543-1-3.

RICCARDI, Andrea. Století mučedníků . Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014. 549 s. ;. ISBN 978-80-7195-543-6.

SAKYONG MIPHAM, rinpočhe,. Princip Shambhaly : objev skrytého pokladu lidstva . Hodkovičky [Praha] : Pragma, [2014]. 180 s. ;. ISBN 978-80-7349-409-4.

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BRÁT, Mirek. Odyssea : v mokrých botách-- . Praha : Naše vojsko, 2014. 291 s. ISBN 978-80-206-1499-5.

DAVID, Petr. Nejkrásnější výlety autem . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 168 s. Rodinné toulky. ISBN 978-80-242-4578-2.

DENK, Jiří. S Altegem na plavbě kolem světa . Vyd. 1. [Brno] : Altego, 2013. 69 s. ISBN 978-80-260-5362-0.

FANTOVÁ, Petra. Dětský ilustrovaný atlas Evropa : [pro malé školáky] . 1. vyd. Praha : Fragment, 2014. 63 s. Zábavný zeměpis. ISBN 978-80-253-2035-8.

HAYWOOD, Anthony. Rakousko . 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2014. 415 s. Z řady průvodců Lonely Planet. ISBN 978-80-256-1297-2 (brož.).

JANČÁŘ, Antonín. Luhačovice : lázně : kurort : bad : spa . Luhačovice : Československé státní lázně Luhačovice, [1973?]. 52 s.

KRATĚNA, Jaroslav. Ontario, aneb, Blues pracujícího muže . 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2014. 81 s. ISBN 978-80-7497-032-0.

LYSÝ, Zdeněk. Nejen mezi nomády : (příběhy českého zvěrolékaře) . Vsetín : Malina, 2014. 78 s. ISBN 978-80-904983-7-2.

MACURA, Pavel. Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje . Vizovice : Pro Zlínský kraj zpracoval SHOCart, 2014. 57, 37 s. ISBN 978-80-87833-07-0 (Zlínský kraj brož.).

MACURA, Pavel. Pútnická cesta sv. Cyrila a Metoda . Vizovice : Pre Zlínský kraj spracoval SHOCart, 2014. 57, 37 s. ISBN 978-80-87833-09-4 (Zlínský kraj brož.).

Mapa zážitků - Východní Morava top cíle 2013 : Kroměřížsko, Slovácko, Valašsko, Zlínsko a Luhačovicko. [Zlín] : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2013. 1 mapa . ISBN 978-80-260-4455-0 (v mapě neuvedeno složeno).

Na kole od Bílých Karpat po Dunaj. [Česko : s.n., 2014. 1 mapa .

NIČOVÁ, Darina. Poselství slaměného klobouku. Kniha první,. Afrika a Asie . Vyd. 1. Praha : Mare-Czech, 2014. 303 s. ISBN 978-80-86930-52-7.

NOVÁK, Milan. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav : 1989-2014 . Brandýs nad Labem - Stará Boleslav : Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 2014. [72] s. ISBN 978-80-260-6811-2.

Otrokovice 1:14 000 : trhací mapa. Zádveřice : SHOCart, 2013. 1 mapa .

RAŠTICOVÁ, Blanka. Za památkami a historií královského města Uherského Hradiště . Uherské Hradiště : Město Uherské Hradiště, 2012. 1 list .

Ručně malovaná mapa Zlínsko pro cyklisty = Hand painted map Zlínsko : for cyclists. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, c2014. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-29-3 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Žďársko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, 2014. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-25-5 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Mladoboleslavsko Hand painted map in the region Mladoboleslavsko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, 2014. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-28-6 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Kladensko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, c2014. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-24-8 (mapa).

Ručně malovaná mapa Domažlicko hand painted map Domažlicko . Zlín : Malované mapy, 2014. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-27-9.

Ručně malovaná mapa Brno-venkov jih . Zlín : Malované mapy, 2014. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-39-2.

SHOCART (FIRMA). Bratislava cyklistická podrobná cyklomapa města a okolia . Vizovice : SHOCart, 2014. 2 mapy na 1 listu . ISBN 978-80-7224-756-1 (složeno).

WÖBCKE, Manfred. Irsko : doporučené tipy : [se skládací mapou a cestovním atlasem] . 3. české vyd. Ostfildern : MairDumont, 2014. 140 s. Marco Polo. ISBN 978-3-8297-6894-8.

Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave . Opatovce : Obec Opatovce, 2013. 119 s. ISBN 978-80-89501-13-7.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BONĚK, Jan. Praha Alfonse Muchy . Praha : Eminent, 2014. 214 s. Praha esoterická. ISBN 978-80-7281-484-8.

CÍLEK, Roman. Temné kouty XX. století : "velké" dějiny i "obyčejné" osudy: nacistické ovládnutí Německa a dva podpásové údery proti Československu . Řitka : Čas, 2014. 269 s., [16] s. obr. příl. Český čas ; sv. 9. ISBN 978-80-7475-050-2.

CÍLEK, Václav. Kameny a hvězdy : síly předků, oči kamenů, světla odjinud . 1. vyd. Praha : Dokořán, 2014. 285 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7363-603-6.

Dějiny Ruska 20. století . Vyd. 1. Praha : Argo, 2014. 949 s., [107] s. obr. příl. ISBN 978-80-257-0921-4.

DUJKOVÁ, Eleonora. Vzpomínání . 2., dopl. vyd. Doudleby nad Orlicí : Zámek Doudleby nad Orlicí, 2014. 110 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-7475-059-5.

Husitské století . Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 789 s. ISBN 978-80-7422-277-1.

JUŘÍK, Pavel. Encyklopedie šlechtických rodů . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 463 s. Universum. ISBN 978-80-242-4573-7.

KNOT, Augustin. Topolná : minulost a současnost slovácké obce . Vyd. 1. Uherské Hradiště : Pro Obecní úřad Topolná vydalo nakl. Ottobre 12, 2005. 198 s., [16] s. barev. obr. příl. Malý místopis ; sv. 5. ISBN 80-86528-46-4 (Tomáš Ježek - Ottobre 12 váz.).

LIŠKA, Karel. Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek. IV1,. Znaky, pečeti a razítka českých měst a městeček N-Ř . 1. vyd. Brno : Ivo Sperát, 2014. 215 s. ISBN 978-80-87542-09-5.

LIŠKA, Karel. Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek. IV2,. Znaky, pečeti a razítka českých měst a městeček S-Ž . 1. vyd. Brno : Ivo Sperát, 2014. 221 s. ISBN 978-80-87542-10-1.

MAŠLÁŇ, Pavel. Sidonie : historie a příroda sklářské osady . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, c2014. 117 s. ISBN 978-80-87614-26-6 (brož.).

Něž vyblednú : dobové fotografie z Moravských Kopanic . [Česko : M. Gazdová : I. Gazda], 2014. 53 s.

NOVÁK, Jan A. Utajené osobnosti českých dějin : vědci, vynálezci a podnikatelé, na které se mělo zapomenout . Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2014. 333 s. Knihy záhad. ISBN 978-80-7466-534-9.

PACNER, Karel. Nevšední doteky dějin . 1. vyd. Praha : Plus, 2014. 235 s. ISBN 978-80-259-0300-1.

RICHTER, Karel. Hranice placená krví : sovětsko-finské války . 2., dopl. vyd. Praha : Epocha, 2014. 445 s., [32] s. obr. příl. Polozapomenuté války ; sv. 7. ISBN 978-80-7425-219-8.

Sto let od počátku první světové války . Vyd. 1. Praha : Institut Václava Klause, 2014. 157 s. Publikace, ; č. 13/2014. ISBN 978-80-87806-10-4.

ŠVÁB, Josef. Zapomenuté dějiny Moravy : tři olomoucké příběhy . Olomouc : Poznání, 2014. 170 s. ISBN 978-80-87419-40-3.

VEDRAŠKO, Vladimir. Invaze : Československo 1968 : svědectví velitele . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 332 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-204-3462-3.

VLČEK, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 211 s. ;. ISBN 978-80-210-6930-5.

VOKOLEK, Václav. Neznámé Čechy. 6,. Posvátná místa východních Čech . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 271 s. ISBN 978-80-204-3475-3.

VYSKOČIL, Aleš. Brno. III. díl,. Průmyslové město . Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2014. 103 s., [72] s. obr. příl. Zmizelá Morava. ISBN 978-80-7185-916-1.

Vzpomínky na vyhnání německy mluvících obyvatel z Novobystřicka a Jindřichohradecka 1945-1946 . Geislingen/Steige : Franz Schöberl, c2014. 95 s. ISBN 978-3-927498-38-9.

^ nahoru ^


9. Hudba

BRIERRE, Jean-Dominique. Edith Piaf : bez lásky nejsme nic . Vyd. 1. V Praze : Metafora, 2014. 230 s. ;. ISBN 978-80-7359-399-5.

KŘÍŽENECKÝ, Jaroslav. Michal Tučný : zpráva o životě . Praha : XYZ, 2014. 278 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7505-012-0.

Moje první písničky. 1. vyd. Praha : Fragment, 2014. 1 zpěvník (46 s.) . ISBN 978-80-253-2187-4.

NEMO, Philippe. Hudební cesta . 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. 350 s. ISBN 978-80-7325-341-7.

ŽŮREK, Pavel. In conspectu angelorum psallam tibi : k hudební kultuře benediktinského kláštera Rajhrad od jeho založení do začátku 18. století . 1. vyd. V Brně : Moravská zemská knihovna, 2014. 267 s., [27] s. obr. příl. ISBN 978-80-7051-202-9.

^ nahoru ^


10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

RUDOLF, Ondřej. Syntéza heterocyklů na bázi chinolin-2,4-dionů a studium jejich vlastností a následných přeměn = Synthesis of heterocycles based on quinoline-2,4-diones scaffold and the study of their properties and subsequent transformations : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 35 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-441-5.

ŠEVČÍKOVÁ, Petra. A study of the formation and characterization of a cosmetic emulsion system = Studium tvorby a vlastností kosmetických emulzních systémů : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2014. 48 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-446-0.

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

ČERNÁ, Jana. Adresát Milena Jesenská . 3. české (2. dopl.) knižní vyd. Praha : Torst, 2014. 189 s. ISBN 978-80-7215-481-4.

Desátá léta v podobách kritiky . 1. vyd. V Opavě : Slezská univerzita, 2013. 590 s. ;. ISBN 978-80-7248-933-6.

DUVAL, Jean-François. Kerouac a Beat Generation : Allen Ginsberg, Carolyn Cassady, Joyce Johnson, Timothy Leary, Anne Waldman, Ken Kesey . Hodkovičky [Praha] : Pragma, 2014. 271 s. ISBN 978-80-7349-416-2.

JEŘÁBKOVÁ, Eleonora. Moravská spisovatelka Marie Ebnerová z Eschenbachu a Zdislavice . [Brno] : Moravské zemské muzeum, 2014. 90 s. ISBN 978-80-7028-425-4 (brož.).

KOSEK, Pavel. Historická mluvnice češtiny I . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 210 s. ;. ISBN 978-80-210-6906-0.

KUZMOVÁ, Alena. Simply speaking : učebnice angličtiny pro samouky metodou přímého mluvení. 1. díl,. Pro začátečníky . 1. vyd. Brno : Edika, 2014. 232 s. ISBN 978-80-266-0534-8.

PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jména osobní v češtině . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 95 s. ;. ISBN 978-80-210-6938-1.

POŘÍZKOVÁ, Lenka. Přátelský podvod : mystifikace (nejen) v české literatuře 20. století . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 276 s. ;. Literární řada. ISBN 978-80-200-2398-8.

POSPÍŠIL, Ivo. Literární genologie . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 118 s. ;. ISBN 978-80-210-6894-0.

RAKOVÁ, Zuzana. Les théories de la traduction . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 170 s. ;. ISBN 978-80-210-6890-2.

ŠPÁNKOVÁ, Silvie. Literaturas africanas de língua portuguesa I : antologia de textos literários . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 131 s. ;. ISBN 978-80-210-6910-7.

Začínáme s japonštinou . 1. vyd. V Brně : Edika, 2014. 48 s. Tužku do ruky!. ISBN 978-80-266-0545-4.

Začínáme s čínštinou . 1. vyd. V Brně : Edika, 2014. 48 s. Tužku do ruky!. ISBN 978-80-266-0546-1.

Začínáme s arabštinou . 1. vyd. V Brně : Edika, 2014. 48 s. Tužku do ruky!. ISBN 978-80-266-0547-8.

ZIKOVÁ, Markéta. Úvod do slabičné typologie . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 91 s. ;. ISBN 978-80-210-6924-4.

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

DVORSKÝ, Marian. Regionálne cennosti : práca s regionalikami a ich využitie pri vzdelávaní žiakov základných a stredných škôl : zborník príspevkov z odbornej konferencie pre pracovníkov knižníc, ktorý sa konal v dňoch 9.-10. septembra 2014 . V Prievidzi : Hornonitrianska knižnica, 2014. 126 s. ISBN 978-80-85144-39-0.

Encyclopaedia Britannica book of the year 2014 . Chicago : Encyclopaedia Britannica, c2014. 880 s. ISBN 978-1-62513-122-5.

HOUDEK, František. Moudrost vědy v citátech . Vyd. 1. Praha : Triton, 2015. 287 s. ;. ISBN 978-80-7387-826-9.

LENKOVÁ, Jitka. Záhadné vynálezy minulosti : tajemná pouť za pozůstatky ztraceného vědění . Praha : XYZ, 2014. 259 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7388-965-4.

MACGREGOR, Rob. Mlha : dosud nepublikované teorie o fenoménu bermudského trojúhelníku . Vyd. 1. Praha : Baronet, 2014. 221 s. Záhady kolem nás. ISBN 978-80-269-0021-4.

SHELDRAKE, Rupert A. Mylné domněnky vědy : osvobození vědy a oživení ducha svobodného bádání . Vyd. 1. Olomouc : Fontána, c2014. 349 s. ISBN 978-80-7336-760-2.

VESELSKÁ, Jiřina. Památník Raškovic : stálá etnografická expozice obce a okolí : 2002-2012 . Raškovice : Obec Raškovice : Památník Raškovic, 2013. 59 s. ISBN 978-80-260-7172-3.

^ nahoru ^


13. Matematika

BEZDĚK, Václav. Možnosti a meze využití fuzzy logiky pro řešení problémů ekonomiky a managementu = Possibilities and limits of fuzzy logic to solve problems of economics and management : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 36 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-452-1.

^ nahoru ^


14. Lékařství

CLARK, Nancy. Sportovní výživa . 3., dopl. vyd. Praha : Grada, 2014. 392 s. ;. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-4655-5.

DAHLKE, Rüdiger. Nemoc jako symbol : [příručka pro výklad příznaků psychosomatických chorob a jejich řešení] . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 320 s. ;. ISBN 978-80-264-0369-2 (brož.).

DAHLKE, Rüdiger. Nemoc jako řeč duše : [význam a naděje chorobopisů] . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 264 s. ISBN 978-80-264-0368-5.

GALLO, Jiří. Osteoartróza : [průvodce pro každodenní praxi] . Praha : Maxdorf, c2014. 150 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-406-7.

HARRISON, Eric. Jak jednoduše meditovat každý den : snadná cvičení pro dosažení klidu, zdraví a jasné mysli . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 156 s. ;. ISBN 978-80-247-5299-0.

HOLUB, J. T. Jak se léčit homeopatií ve středním a vyšším věku . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 124 s. ;. ISBN 978-80-264-0343-2.

JOPP, Andreas. Kouřím rád, ale přestanu do 30 dní . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 268 s. ISBN 978-80-264-0591-7.

Kam jdou lidé s nemocnou duší . Vyd. 1. Praha : Dobré místo, 2014. 123 s. ISBN 978-80-260-6746-7.

MANDŽUKOVÁ, Jarmila. Dotek léčí tělo, úsměv duši! . Vyd. 1. Praha : Brána, 2014. 155 s. ISBN 978-80-7243-708-5.

MENDELSOHN, Robert S. Mužský přístup, aneb, Jak lékaři manipulují se ženami . Vyd. 1. Praha : Malvern, 2014. 213 s. ;. ISBN 978-80-87580-85-1.

POSPÍŠILOVÁ, Eva. Vývoj vybraných ošetřovatelských postupů od nejstarších dob po současnost . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 179 s. ;. ISBN 978-80-7387-824-5.

RODINA - ZDRAVÍ - NEMOC. Family - Health - Disease 2013 : proceedings of the international conference on health care studies : October 10, 2013, Thomas Bata University in Zlín, Czech Republic . 1st ed. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 226 s. ISBN 978-80-7454-411-8.

SHELTON, Penni. Pročištění syrovou stravou : jak se uzdravit a zhubnout pomocí přirozených potravin . Vyd. 1. Olomouc : Fontána, c2014. 240 s. ;. ISBN 978-80-7336-770-1.

SHINYA, Hiromi. Enzym omládnutí : zpomalte věk, uzdravte buňky, naberte chuť k životu . Hodkovičky [Praha] : Pragma, c2014. 125 s ;. ISBN 978-80-7349-406-3.

SCHAENZLER, Nicole. Malý lékařský lexikon . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 279 s. ;. ISBN 978-80-249-2473-1.

UZEL, Radim. Sexuální všehochuť : (podle abecedy) . 1. vyd. Praha : Epocha, 2014. 206 s. ISBN 978-80-7425-227-3.

VONDRÁČEK, Vladimír. Fantastické a magické vzpomínání . Vyd. 1. V Praze : Columbus, 2014. 719 s. ISBN 978-80-87588-05-5.

Vybrané kapitoly ze zdravotní a sociální politiky : sborník bulletinů Centra zdravotně-sociálních studií. Vyd. 1. Praha : CEVRO Institut, 2013. 54 s. ISBN 978-80-87125-25-0.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

BENEŠ, Edvard. Edvard Beneš, Němci a Německo : edice dokumentů. svazek I,. 1896-1919 . Vyd. 1. Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2014. 444 s. ;. ISBN 978-80-87782-30-9.

ČESKO. Hovory v Lánech 1990 . Vyd. 1. Praha : Knihovna Václava Havla, 2013. 367 s. ;. Hovory v Lánech ; sv. 1. ISBN 978-80-87490-19-8.

DESCHNER, Karlheinz. S Bohem a fašisty : Vatikán ve spolku s Mussolinim, Francem, Hitlerem a Pavelićem . Praha : Naše vojsko, 2014. 227 s. ;. ISBN 978-80-206-1489-6.

HARDING, Stephen. Poslední bitva . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 264 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-264-0359-3.

HEYL, Matthias. Anne Franková . 1. vyd. Praha : Triáda, 2014. 158 s. Delfín ; sv. 149. ISBN 978-80-7474-109-8 (brož.).

KAISER, Daniel. Prezident : Václav Havel 1990-2003 . Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2014. 319 s. ISBN 978-80-7432-518-2.

KÉSZ, Barnabás. Válečníci : velká encyklopedie s 3D obrázky . 1. vyd. Praha : Fragment, 2014. 67 s., [12] s. obr. příl. 3D knihy. ISBN 978-80-253-2224-6 (váz.).

Komise místních částí 2008-2013 . 1. vyd. Zlín : Statutární město Zlín, odbor kanceláře primátora, 2013. 79 s.

KYNCL, Vojtěch. Stroje na smrt : plynové vozy a nacistická technologie konečného řešení . 1. vyd. Praha : Epocha : Historický ústav AV ČR, 2014. 302 s. Traumata války ; sv. 1. ISBN 978-80-7425-222-8.

MACINTYRE, Ben. Špion mezi přáteli : Kim Philby a jedna velká zrada . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 358 s. ;. ISBN 978-80-264-0595-5.

MALCHAR, Ondřej. Smrt západní civilizace? : zabraňme tomu! : zcela nová a unikátní alternativa pro Evropu . [Zlín] : Tigris, 2015. 292 s. ISBN 978-80-7490-053-2.

METODY A POSTUPY KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A PŘÍPRAVY OBYVATELSTVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ II. Bezpečnostní a krizový management na regionální úrovni = Security and crisis mangement on the regional level : 3. ročník mezinárodní konference Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. : sborník přednášek . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2014. 444 s. ISBN 978-80-7454-412-5.

MÍKA, Zdeněk. Vojsko a vojenské objekty . Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2014. 179 s. Zmizelá Praha. ISBN 978-80-7432-505-2.

MILLARD, Frank. Královské rody proti Hitlerovi . [Líbeznice] : Víkend, c2014. 239 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7222-953-6.

Síla věcnosti Olgy Havlové . V této podobě vyd. 1. Praha : Knihovna Václava Havla, 2013. 291 s. Edice Knihovny Václava Havla ; sv. 7. ISBN 978-80-87490-21-1.

ŠMÍDA, František. Vzpomínky z vojny 1914-1919 . Olomouc : Poznání, 2014. 190 s. ISBN 978-80-87419-41-0.

^ nahoru ^


16. Právo

BAJURA, Jan. Výpověď z nájmu bytu a jiné způsoby skončení nájmu bytu, přechod nájmu bytu : podle nového občanského zákoníku . 1. vyd. Olomouc : ANAG, c2014. 182 s. ;. Právo. ISBN 978-80-7263-901-4.

DRÁPAL, Jakub. Poslušen zákonů své země a svého stavu : Kamill Resler - obhájce K.H. Franka . Praha : Auditorium, 2014. 254 s. ISBN 978-80-87284-49-0.

MADLEŇÁKOVÁ, Lucia. Církve a náboženské společnosti : správněprávní aspekty jejich vzniku a činnosti . Praha : Leges, 2014. 224 s. ;. Teoretik. ISBN 978-80-7502-039-0.

POLIŠENSKÁ, Milada. Diplomatické vztahy Československa a USA 1918-1968. 2. svazek,. Priority, diplomatická praxe a politický kontext . 1. vyd. Praha : Libri, 2014. 719 s., [12] s. obr. příl. ISBN 978-80-7277-494-4.

Smlouvy podle nového občanského zákoníku . 1. vyd. V Brně : Michal Hanych, 2013. 30 s. ;. ISBN 978-80-87934-01-2.

STEWART, Gary L. Zodiac : nejnebezpečnější ze všech zvířat . V Praze : Grada, 2014. 380 s., [32] s. obr. příl. ISBN 978-80-247-5348-5.

SVEJKOVSKÝ, Jaroslav. Vzory smluv, petitů a zakládacích listin dle nového občanského zákoníku . Vyd. 1. V Praze : C.H. Beck, 2014. xxix, 746 s. ;. ISBN 978-80-7400-281-6.

Vyznejte se v pracovním právu : nezbytná příručka každého zaměstnance . 1. vyd. Brno : BizBooks, 2014. 144 s. ISBN 978-80-265-0266-1.

^ nahoru ^


17. Psychologie

BYRNE, Rhonda. Hrdina . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 239 s. ISBN 978-80-249-2530-1.

FULMEKOVÁ, Denisa. Magická síla bylin : jak si přičarovat štěstí . 1. české vyd. Praha : Slovart, 2014. 103 s. ISBN 978-80-7391-884-2.

GERSON, Stéphane. Nostradamus : jak se z podivínského renesančního astrologa stal moderní prorok zkázy . Vyd. 1. Praha : Práh, 2014. 406 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7252-515-7.

HEATH, Chip. Rozhodni se! : jak ve správný čas najít správné řešení . 1. vyd. Brno : BizBooks, 2014. 311 s. ;. ISBN 978-80-265-0128-2.

JAYAWARDENA, Liyanarachchi Nanayakkara Abeysiri Chandana. Impact of strategic emotional intelligence to managerial self efficacy & career success = Vliv strategické emoční inteligence na sebeuplatnění a karierní úspěch manažera : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2014. 40 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-460-6.

MCRANEY, David. Nejste tak chytří, jak si myslíte : klamou vás média, politici a ze všeho nejvíc vlastní mozek . 1. vyd. Brno : BizBooks, 2014. 277 s. ;. ISBN 978-80-265-0268-5.

PLIMMER, Martin. To nemůže být náhoda : příběhy o neuvěřitelných náhodách a co na ně říká věda . Vyd. 1. Praha : Motto, 2014. 339 s. ;. ISBN 978-80-7246-745-7.

STROBEL, Tatjana. Tajemství tváře : vím, kdo jsi . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 198 s. ISBN 978-80-249-2299-7.

TRACY, Brian. Polibte tu žábu! : 12 skvělých způsobů, jak změnit postoje v životě a práci z negativních na pozitivní . Olomouc : ANAG, c2013. 159 s. ISBN 978-80-7263-816-1 (brož.).

^ nahoru ^


18. Sociologie

BAZALOVÁ, Barbora. Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 183 s. ;. ISBN 978-80-262-0693-4.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Atlas sčítání 2011 podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 . 1. vyd. Praha : Český statistický úřad, 2013. 1 atlas (49 s., 33 mapových listů) . ISBN 978-80-250-2441-6.

EASON, Cassandra. Kameny pro lásku a vztahy : průvodce stovkou krystalů a světem jejich magických sil . Vyd. 1. V Praze : Metafora, 2014. 128 s. ISBN 978-80-7359-423-7.

GOLDSTEIN, Noah J. 50 tajemství přesvědčování . 1. vyd. Brno : BizBooks, 2014. 240 s. ;. ISBN 978-80-265-0259-3.

HLADÍK, Jakub. Multikulturní kompetence studentů pomáhajících profesí . 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 112 s. ISBN 978-80-7454-426-2.

JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií : konvergence a mediamorfóza . 1. vyd. Zlín : Verbum, 2013. 334 s. ISBN 978-80-87500-38-5.

JANDOUREK, Jan. Průvodce šílené socioložky po vlastním osudu . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 190 s. ;. ISBN 978-80-262-0723-8.

JEŽEK, Vlastimil. Média a my . 1. vyd. V Praze : Akademie múzických umění, 2014. 145 s. ;. Management umění - umění managementu ; sv. 4. ISBN 978-80-7331-304-3.

KAŠPAROVÁ, Irena. Politika romství - romská politika . Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 274 s. ;. Knižnice Sociologické aktuality ; sv. 33. ISBN 978-80-7419-157-2.

KERMAN, Piper. Oranžová je nová černá = Orange is the new black : můj rok v ženské věznici . Praha : Grada, 2014. 332 s. ;. ISBN 978-80-247-5318-8 (váz.).

LORENZ, Konrad. Osm smrtelných hříchů civilizace . V nakl. Leda vyd. 1. Praha : Rozmluvy, 2014. 137 s. ;. ISBN 978-80-7335-239-4.

TALEB, Nassim. Antifragilita : jak těžit z nahodilosti, neurčitosti a chaosu . Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2014. 540 s. ISBN 978-80-7432-498-7.

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BAŽANT, Pavel. Preparation and properties of composite materials for potential medical and sanitary application = Příprava a vlastnosti kompozitních materiálů s potenciálním využitím v medicíně a hygieně : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2014. iv, 49 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-428-6.

BERKOVÁ, Kristýna. Processing, structure and properties of composites based on natural fillers and strereoregular polyolefins: environmentally benign concept = Zpracování, struktura a vlastnosti kompozitů založených na přírodních plnivech a stereoregulárních polyolefinů: ekologicky příznivé pojetí : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2013 [i.e. 2014]. 44 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-429-3.

CLARKSON, Jeremy. Zapomeň na brzdy . 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2014. 262 s. ;. ISBN 978-80-7363-605-0.

DRGA, Rudolf. Senzory bezpečnostních systémů na bázi elektromagnetického záření = Sensors security systems based on electromagnetic radiation : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 44 s. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-422-4.

DUJKOVÁ, Zuzana. Polystyren - jíl nanokompozity = Polystyrene - clay nanocomposites : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 39 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-430-9.

EUREKA 2013. EUREKA 2013 : 1st conference and working session within the frame of the international program EUREKA, project no. E!7614 : October 30 to November 1, 2013 : Karolinka, Czech Republic . Ed. 1st. Brno : VUTIUM, 2013. 275 s. ISBN 978-80-214-4735-6.

GŘUNDĚLOVÁ, Lenka. Stabilita a chování hyaluronanu v roztocích pro technologii výroby farmaceutických přípravků = The stability of hyaluronan's behaviour in solutions for the technology of pharmaceutical products : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 52 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-431-6.

HŘIBOVÁ, Martina. Krystalizace vybraných polymerů - strukturní a morfologické studie = Crystallization of chosen polymers - structural and morphological studies : teze habilitační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 54 s. Teze habilitační práce = Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-416-3.

KADLČÁK, Jakub. Filler dispersion and rheology of polymers = Disperze plniv a reologie polymerů : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2014. v, 50 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-433-0.

KOŽÁKOVÁ, Zuzana. Tailoring of magnetic fillers for polymer composites and suspensions = Príprava magnetických plnív s vlastnosťami na mieru pre polymérne kompozity a suspenzie : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2014. 55 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-434-7.

KRÁL, Erik. Predikce parametrů distribuce tepla v systému centrálního zásobování teplem = The prediction of parameters for a district heating system : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 39 s. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-423-1.

KUBÍK, Pavel. Investigation of polymer melt flow through different mixing elements and waving screw channels = Studium toku polymerních tavenin uvnitř různých typů míchacích elementů a vlnových šneků : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2014. 55 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-436-1.

KUCEKOVÁ, Zdenka. In vitro testing of polyaniline biological properties = In vitro testování biologických vlastností polyanilinu : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2014. 62 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-437-8.

KYAS, Kamil. Vliv geometrie tokových cest vstřikovacího nástroje na vlastnosti gumárenské směsi = The influence of runner's geometry on rubber compound properties : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 41 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-438-5.

Laskončina kuchařka : rychlé mňamky . 1. vyd. Praha : Fragment, 2014. 31 s. Pigy a kamarádi. ISBN 978-80-253-2333-5 (váz.).

LENGÁLOVÁ, Anežka. Anglicko-český a česko-anglický výkladový slovník pro oblast pneumatik . Zlín : Česká společnost průmyslové chemie, místní pobočka Gumárenská skupina Zlín, 2014. 289 s. ISBN 978-80-02-02578-8.

LIEBSCHER, Petr. Rybníky České republiky . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 583 s. Průvodce. ISBN 978-80-200-2368-1.

LUU, Uyen. Pravá vietnamská kuchyně : recepty a příběhy, které na váš talíř přinesou opravdové vietnamské jídlo . 1. vyd. [Praha] : Slovart, c2014. 143 s. ISBN 978-80-7391-873-6.

MARHOLT, Jiří. Nestabilní systémy: robustní řízení s omezenou akční veličinou = Ustable systems: robust control with saturated control input : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 35 s. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-424-8.

MLČEK, Jiří. Gastronomické technologie II . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 98 s. ;. ISBN 978-80-7454-417-0.

NAGYOVÁ, Gabriela. Možnosti využití vybraných hydrokoloidů a směsí různých fosforečnanů při výrobě tavených sýrů = Possibilities of selected hydrocolloids and different phosphates application during processed cheese spread production : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 42 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-439-2.

PASTOREK, Miroslav. Crosslinking and ageing of ethylene-vinyl silane copolymers = Síťování a stárnutí etylen-vinyl silanových kopolymerů : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2014. 44 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-440-8.

POSPÍŠILÍK, Martin. Autonomous monitoring system = Autonomní monitorovací systém : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2014. 32 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-425-5.

RAUER, Rabea. Velká kniha šití : tašky . 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2014. 64 s. ISBN 978-80-256-1484-6.

ŘEZNÍČEK, Martin. Konstrukce měřícího zařízení a metody hodnocení krípových zkoušek = Construction of measuring equipment and methods of evaluation creep tests : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 30 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-442-2.

SEDLÁK, Jakub. Multiscale hierarchical ZnO-based composite systems = Víceměřítkové hierarchické kompozitní systémy na bázi ZnO : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2014. 51 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-443-9.

SLOBODIAN, Petr. Termická analýza materiálů . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 153 s. ISBN 978-80-7454-403-3.

SMOLKOVÁ, Ilona S. Iron oxide nanoparticles and polymer composites on thereof for magnetic hyperthermia = Nanočástice oxidu železa a kompozitní materiály na jejich bázi pro magnetickou hypertermii : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2014. 61 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-444-6.

STEMPEL, Ulrich E. Zateplení a rekonstrukce rodinného domu . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 157 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-4808-5.

ŠÁNEK, Lubomír. Příprava bioproduktů z odpadů potravinářského a koželužského průmyslu, zaměřená na výrobu ekologických paliv = Preparation of bioproducts from wastes of food and tanning industries focused on the production of ecological fuels : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 38 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-445-3.

ŠESTÁKOVÁ, Petra. Detox šatníku, aneb, Najděte svůj styl . Vyd. 1. Praha : Grada, 2014. 110 s. ISBN 978-80-247-5233-4.

Škoda Fabia II : údržba a opravy automobilů svépomocí : od 42007 . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 392 s. Rádce opraváře. ISBN 978-80-264-0270-1.

URBÁNEK, Pavel. Electronic properties of thin polymer films: a study of structure between nano- and microscale = Elektronické vlastnosti tenkých polymerních vrstev: studie struktury mezi nano- a mikroškálou : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2014. 49 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-447-7.

Výroba potravin rostlinného původu : návody do cvičení II. . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 94 s. ;. ISBN 978-80-7454-332-6.

Výroba potravin rostlinného původu : návody do cvičení I. . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 98 s. ISBN 978-80-7454-331-9.

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

100 let tělovýchovy v obci Liptál . Liptál : Tělovýchovná jednota Start Lipta Liptál, 2014. 56 s. ISBN 978-80-260-7685-8.

BRADY, Frank. Koncovka : vzestup a pád šachového velmistra Bobbyho Fischera od nadaného dítěte na pokraj šílenství . Praha : XYZ, 2014. 462 s. ;. ISBN 978-80-7388-951-7.

DAHLKE, Rüdiger. Zdřímněte si : ztrojnásobíte svou životní sílu . Hodkovičky [Praha] : Pragma, c2014. 63 s. ;. ISBN 978-80-7349-395-0.

DANĚK, Milan. Ti, kteří utíkají pěšky . Vyd. 1. Brno : Jota, 2014. 166 s., [24] s. obr. příl. Cestopisy. ISBN 978-80-7462-647-0.

PAVLIS, Zdeněk. Pepi . Praha : Malý princ, 2014. 263 s. ISBN 978-80-87754-42-9.

STEPHENS, Mark. Vyučujeme jógu : nezbytné základy a techniky . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 352 s. ISBN 978-80-264-0190-2.

VOLTR, Josef. Krajina pro let stvořená : (historie a současnost létání v Bystřici pod Hostýnem) . Vyd. 1. [Bystřice pod Hostýnem] : Město Bystřice pod Hostýnem, 2014. 116 s. Edice Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem. ISBN 978-80-904117-8-4.

WILLIAMS, Richard. Černá a bílá : kontroverzní memoáry otce tenisových legend Sereny a Venus . Praha : XYZ, 2014. 261 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7505-018-2.

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BOCEK, Myko Diann. Království bambulek : 25 návrhů s postupem, jak zhotovit kouzelné hračky z jednobarevných i vícebarevných bambulek . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 127 s. ISBN 978-80-249-2518-9 (váz.).

Česká republika - moderní architektura. Čechy . 1. vyd. Praha : Zlatý řez, 2014. 522 s. ISBN 978-80-903826-0-2.

HÁNOVÁ, Markéta. Japonismus v českém umění . V Praze : Národní galerie, 2014. 268 s. ISBN 978-80-7035-546-6.

HNÍDKOVÁ, Vendula. Národní styl, kultura a politika = [National style, arts and politics] . Vyd. 1. V Praze : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2013. 187 s. ISBN 978-80-86863-62-7.

Chytré nápady . 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., c2014. 120 s. ISBN 978-80-256-1409-9.

JAN KOTĚRA. JEHO UČITELÉ, DOBA A ŽÁCI. Jan Kotěra. Jeho učitelé, doba a žáci : sborník textů Mezinárodní konference k výstavě Kotěra. Po stopách moderny-- : [výstava v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, 6.9.2013-2.2.2014]. 1. vyd. Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2013. 179 s. ISBN 978-80-85031-98-0 (brož.).

KNEDLOVÁ, Sylva. Nevadnoucí kytice Rudolfa Knedly : k jeho nedožitým osmdesátinám . [Fryšták] : Sylva Knedlová, c2014. 32 s.

KONEČNÝ, Michal. Chateau Rájec nad Svitavou . 1st ed. Kroměříž : National Heritage Institute, Regional Office in Kroměříž, 2014. 171 s. ISBN 978-80-87231-20-3.

KONEČNÝ, Michal. Zámek Lysice . Vyd. 1. Kroměříž : Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži, 2014. 163 s. ISBN 978-80-87231-22-7.

KOTĚRA, Jan. Kotěra : po stopách moderny-- . 1. vyd. V Hradci Králové : Muzeum východních Čech, c2013. 101 s. ISBN 978-80-85031-92-8.

LANGHAMER, Antonín. Jaroslav Brychta : spoluzakladatel a tvůrce železnobrodského skla . Železný Brod : Město Železný Brod, 2014. 215 s. ISBN 978-80-260-6737-5.

LETNÍ ŠKOLA ARCHITEKTURY 2012. Beskydské vize : Rožnov 2012 : letní škola architektury : [2.9.-15.9.2012 : architektura mimo tradiční centra . Praha : Architectura, 2013. 158 s. ISBN 978-80-904484-7-6.

MELDRUM, Carol. Malé háčkované zázraky do 30 minut : co všechno můžete uháčkovat za méně než půl hodiny . 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., c2014. 128 s. ISBN 978-80-256-1386-3.

MERRILL, Michael. Louis Kahn - O promyšleném vytváření prostor : Dominikánský klášter a moderní kultura prostoru . Zlín : Archa, 2014. 232 s. aArchitektura ; sv. 16. ISBN 978-80-87545-28-7 (brož.).

PEDEVILLA, Pia. Vánoční ozdoby : z papíru a dalších materiálů : tvořte s námi 45 modelů . České vyd. Ostrava : Bookmedia, 2014. 32 s. Topp ; 3861. ISBN 978-80-88036-12-8.

Plzeň : průvodce architekturou města od počátku 19. století do současnosti = Pilsen : guide through the architecture of the town from the beginning of the 19th century to present day . Vyd. 1. Plzeň : Pro Statutární město Plzeň vydala Nava, 2013. 335 s. ISBN 978-80-7211-433-7.

POKLUDA, Zdeněk. Bahňák - Baťov : 1929-1939 . Otrokovice : Město Otrokovice, 2014. 85 s. ISBN 978-80-260-7313-0.

Prostory : průvodce tvorbou a obnovou veřejných prostranství . 1. vyd. Brno : Partnerství, 2013. 123 s. ISBN 978-80-904918-6-1.

REILLY, Kathleen M. Objevujeme města : jak funguje doprava, rozvodné sítě, osvětlení, zásobování, financování, městská samospráva . 1. vyd. V Brně : Edika, 2014. 122 s. ISBN 978-80-266-0601-7.

ROBERTS, Kat. Gumičky Loom Band : 60 originálních ozdob tkaných z barevných gumiček . Vyd. 1. Praha : Metafora, 2014. 128 s. ISBN 978-80-7359-440-4.

ROLAND, Heike. Gumičkománie! : návody na ozdoby z barevných gumiček : tvoříme originálně pro potěšení . Ostrava : Bookmedia, 2014. 47 s. Topp ; 4131. ISBN 978-80-88036-14-2.

SMOLÍKOVÁ, Klára. Jak se staví město . 1. vyd. Praha : Albatros, 2014. 66 s. ISBN 978-80-00-03627-4.

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

BRAUN, Richard. Praktikum školní psychologie . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 214 s. ;. ISBN 978-80-262-0176-2.

FABER, Adele. Jak se stát rodičem, jakým jste vždy chtěli být . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 103 s. ISBN 978-80-264-0503-0.

CHRÁSKA, Miroslav. Kvantitativní design v pedagogických výzkumech začínajících akademických pracovníků . Vyd. 1. Zlín : UTB, Fakulta humanitních studií, 2014. 108 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7454-420-0.

KNEDLOVÁ, Sylva. Sebrané perličky z fryštácké školičky . [Fryšták] : Sylva Knedlová, c2014. 102 s.

Léta padesátá : ve vzpomínkách spolužáků z La Guardiova gymnázia v Praze. [Nymburk] : Vega-L, 2014. 223 s. ISBN 978-80-87275-68-9.

LUKÁŠOVÁ, Hana. Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznání cesty k učitelství : příspěvek k autoregulaci profesního učení a seberozvoje . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 166 s. ISBN 978-80-7454-465-1.

Skautský oddíl : 2. a 5. pražský oddíl Junáka - Jaroslav Foglar a Jaroslav Novák : 1913-2013 . 1. vyd. Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR, Tiskové a distribuční centrum : Mladá fronta, 2014. 205 s. ISBN 978-80-7501-059-9.

SOUKALOVÁ, Radomila. Role mediální komunikace vysokých škol s veřejností . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 62 s. ISBN 978-80-87500-47-7 (brož.).

SZIMETHOVÁ, Monika. Vysokoškolský učiteľ - pozícia medzi vyučovaním a výskumom . 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 70 s. Pedagogika ; zv. 1. ISBN 978-80-7454-408-8.

ŠEDOVÁ, Hana. Inovace vzdělávacích programů jako prvek stabilizace vyššího odborného školství : studenti a praxe . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 71, [9] s. ISBN 978-80-87500-54-5 (brož.).

ŠTEFÁNKOVÁ, Jana. Modely kompetentností a ich uplatnenie v podmienkach univerzitného manažmentu = Application of competence models in terms of university management : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 40 s. ;. Doctoral thesis. ISBN 978-80-7454-451-4.

TUČKOVÁ, Jitka. Říkanky pro upevnění hlásek č, š, ž . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 53 s. ISBN 978-80-262-0699-6.

ZOUNEK, Jiří. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství : kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 88 s. ISBN 978-80-210-6944-2.

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

HERODEK, Martin. Android : jednoduše . 2. aktualiz. vyd. Brno : Computer Press, 2014. 128 s. Naučte se za víkend. ISBN 978-80-251-4298-1.

KELBY, Scott. Digitální fotografie v Adobe Photoshop Lightroom 5 . 1. vyd. V Brně : Computer Press, 2014. 533 s. ISBN 978-80-251-4331-5.

KLATOVSKÝ, Karel. Windows 8.1 : praktická příručka . Vyd. 1. Prostějov : Computer Media, 2014. 284 s. ISBN 978-80-7402-165-7.

^ nahoru ^


24. Zemědělství

Atlas světové krajinné architektury . V Praze : Slovart, 2014. 512 s. ISBN 978-80-7391-860-6.

BOHNE, Burkhard. Bylinková zahrádka . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 155 s. ISBN 978-80-247-5253-2.

KREJČÍ, Ondřej. Zpracování keratinových odpadů a možnosti aplikací redukovaných forem keratinu = Keratin waste treatment and application possibilities of reduced forms of keratin : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 37 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-435-4.

Myslivost v České republice Hunting in Czech republic. Zlín : Malované mapy, c2014. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-38-5.

SOCHA, Radomír. Encyklopedie léčivých hub . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 768 s. ISBN 978-80-200-2312-4.

Využití měření spektrální odrazivosti a odvozených specializovaných vegetačních indexů v pěstební technologii jarního ječmene : (metodika pro zemědělskou praxi) . Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2014. 40 s. ISBN 978-80-87555-12-5.

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně