Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Prosinec 2014

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

BAČUVČÍK, Radim. Kulturní život a my : vztahy na poptávkové straně trhů kulturních produktů 2013 . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 274 s. ISBN 978-80-87500-53-8 (brož.).

Gastronomie a folklor Moravy a Slezska = Gastronomija i fol'klor Moravii i Silezii. Zlín : Zlínský kraj ve spolupráci s kraji Jihomoravským, Moravskoslezským a Olomouckým, 2014. 51 s. ISBN 978-80-87833-17-9 (v knize neuvedeno brož.).

Gastronomia i folklor Morawy i Śląska = La gastronomia e il folclore della Moravia e della Slesia. Zlín : Województwo Zlínskie we współpracy z Województwem Południowomorawskim, Okręgiem Morawsko-Śląskim i Krajem Ołomunieckim, 2014. 51 s. ISBN 978-80-87833-19-3 (v knize neuvedeno brož.).

TARCALOVÁ, Ludmila. Buchlovický kroj v proměnách času . Buchlovice : Městys Buchlovice, 2014. 189 s. ISBN 978-80-260-5673-7 (váz.).

TARCALOVÁ, Ludmila. Führer durch die ethnografische Ausstellung Mährische Slowakei . 1. Ausg. Uherské Hradiště : Mährische-slowakischen Museum in Uherské Hradiště, 2014. 46 s. ISBN 978-80-87671-13-9 (brož.).

TARCALOVÁ, Ludmila. Průvodce národopisnou expozicí Slovácko . Vyd. 1. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2014. 46 s. ISBN 978-80-87671-11-5 (brož.).

TARCALOVÁ, Ludmila. Slovácko ethnographic exhibition guide . 1st ed. Uherské Hradiště : Museum of Moravian Slovakia, Uherské Hradiště, 2014. 46 s. ISBN 978-80-87671-14-6 (brož.).

The cuisine and folklore of Moravia and Silesia = Gastronomie und Folklore Mährens und Schlesiens. Zlín : Zlín Region in cooperation with the South Moravian, Moravia-Silesian and Olomouc Regions, 2014. 51 s. ISBN 978-80-87833-18-6 (v knize neuvedeno brož.).

TICHÁ, Jana. Léto a podzim na Rožnovsku : výroční zvyky a slavnosti . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2014. 95 s. Rožnovské malé tisky ; sv. 23. ISBN 978-80-87977-00-2 (brož.).

UTRERA DOMÍNGUEZ, David. Cultura y civilización catalanas . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 172 s. ISBN 978-80-210-6934-3 (brož.).

Zoomorfní tematika v lidové tradici . Vyd. 1. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2013. 413 s. ISBN 978-80-87671-07-8 (brož.).

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

KOLEJKA, Jaromír. Přírodní krajiny České republiky : katalog typů přírodních krajin . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 359 s. ISBN 978-80-210-6660-1 (brož.).

TOMÁŠKOVY DNY MLADÝCH MIKROBIOLOGŮ. Tomáškovy dny 2014 : XXIII. konference mladých mikrobiologů : sborník : Brno, 5.-6.6.2014 . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 87 s. ;. ISBN 978-80-210-6805-6 (brož.).

TRNKOVÁ, Klára. Krásné, ale jedovaté, aneb, Rodičové, opatrnosti není nikdy dost . 1. vyd. Praha : Studio trnka, 2014. 93 s. Edice naší babičky. ISBN 978-80-87678-36-7 (váz.).

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

BAILEY, Jason. Pulp fiction : kompletní historie mistrovského díla Quentina Tarantina . V Praze : Slovart, 2014. 200 s. ISBN 978-80-7391-854-5 (váz.).

BERNÁTEK, Martin. Úvod do teorie divadla : vybrané kapitoly . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 61 s. ;. ISBN 978-80-210-6766-0 (brož.).

ČERMÁK, Petr. Simona Stašová : herečka velikých vášní . 2. vyd. Praha : Imagination of People, 2014. 191 s., xl s. barev. obr. příl. Portréty. ISBN 978-80-87685-27-3 (váz.).

DUŠEK, Jaroslav. Tvary tmy . Praha : Eminent, 2014. 203 s. ISBN 978-80-7281-488-6 (váz.).

GOODALL, Nigel. Benedict Cumberbatch . Praha : XYZ, 2014. 238 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7505-013-7 (váz.).

GRACLÍK, Miroslav. 30 případů majora Zemana : příběh legendárního seriálu a jeho hrdinů . Praha : Dobrovský, 2014. 436 s., [32] s. obr. příl. Omega. ISBN 978-80-7390-232-2 (váz.).

GREGOR, Lukáš. Vzhůru do nekonečna a ještě dál! : poetika studia Pixar . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 454 s. ISBN 978-80-87500-43-9 (váz.).

JORDAN, Hanuš. Orbis cirkus : příběh českého cirkusu . 1. vyd. V Praze : Nakladatelství Akademie múzických umění : Cirkoskop : Národní muzeum, 2014. 122, xxii s., s.131-344 . ISBN 978-80-7331-280-0 (brož.).

ŠTEFLOVÁ, Adriana. Jana Brejchová . 1. vyd. Praha : Bondy, 2014. 173 s. [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-905866-2-8 (váz.).

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

120 let firmy Baťa : 1894-2014 : z úcty k našim vzorům. [Zlín] : Nadace Tomáše Bati, 2014. 1 plakát .

BAČUVČÍK, Radim. Hudba v reklamě a dalších oblastech marketingové komunikace . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 220 s. ISBN 978-80-87500-51-4 (váz.).

BAČUVČÍK, Radim. Mládí a zralost v marketingové komunikaci . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 160 s. Protipóly marketingové komunikace. ISBN 978-80-87500-50-7 (brož.).

BERAN, Tomáš. Právní rádce pro řidiče . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 181 s. ISBN 978-80-264-0260-2 (brož.).

BUČKOVÁ, Renata. Sbírka příkladů I - základy účetnictví . 1. vyd. Zlín : Tigris, 2014. 124 s. Lysseum. ISBN 978-80-7490-040-2.

HARANTOVÁ, Lenka. Vnímání sociální reklamy vysokoškolskými studenty . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 154 s. ISBN 978-80-87500-52-1 (brož.).

HORŇÁK, Pavel. Kreativita v reklamě . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 293 s. ISBN 978-80-87500-49-1 (váz.).

CHROMÝ, Jakub. Násilí na pracovišti : charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti . Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer, 2014. 213 s. ;. Právní rukověť. ISBN 978-80-7478-552-8 (brož.).

KRUTIL, Inocenc. Nevšední osudy Baťova exportéra : o batizmu trochu jinak-- . 2., rozš. vyd. Luhačovice : Atelier IM, 2014. 214 s. ISBN 978-80-85948-83-7 (váz.).

PLAMÍNEK, Jiří. Diagnostika a vitalizace firem a organizací : teorie vitality v podnikatelské a manažerské praxi . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 179 s. Expert. ISBN 978-80-247-5323-2 (váz.).

RATHOUSKÝ, Václav. Dobrodružství síťového marketingu . [Staré Město] : Green Ways, 2014. 83 s. ISBN 978-80-904166-8-0 (brož.).

STONE, Brad. Globální samoobsluha : Jef Bezos a věk Amazonu . Vyd. 1. Praha : Práh, 2014. 407 s. ISBN 978-80-7252-527-0 (váz.).

ŠIKÝŘ, Martin. Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 188 s. Manažer. ISBN 978-80-247-5212-9 (brož.).

ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie : stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice : [20142015] . Zlín : CEED, 2014. 303 s. ISBN 978-80-87301-19-7 (brož.).

VÍTEK, Ladislav. Kroměříž a železnice : historie trati Kojetín - Valašské Meziříčí . Osíčko : Kroměřížská dráha, 2013. 103 s. ISBN 978-80-260-7240-9 (v knize neuvedeno brož.).

ZKUŠENOSTI S VIRTUÁLNÍMI MĚNAMI - BITCOIN MĚNA BUDOUCNOSTI?. Zkušenosti s virtuálními měnami - Bitcoin měna budoucnosti? : sborník z konference : Praha, 26. března 2014 . Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2014. 149 s. ISBN 978-80-86847-71-9 (brož.).

ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Fungování tržní ekonomiky a její stabilizace . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 123 s. ISBN 978-80-210-6770-7 (brož.).

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

ARNOLD, Claus. Malé dějiny katolického modernismu . Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014. 158 s. ;. Studium ; sv. 11. ISBN 978-80-7429-282-8 (brož.).

BĚLKA, Luboš. Mandala a dějiny : Bidija D. Dandaron a burjatský buddhismus . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 169 s. ISBN 978-80-210-6725-7 (brož.).

HLAVINKA, Pavel. Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 213 s. ;. ISBN 978-80-7387-786-6 (brož.).

HOBZA, Pavel. Řecká filosofie : jazykově-filosofický úvod I . 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 212 s. Monografie. ISBN 978-80-244-3956-3 (brož.).

HRABICA, Miroslav. Skrze mne : (myšlenky, texty a básně) . Vyd. 1. Otrokovice : Miroslav Hrabica, c2014. 311 s. ;. ISBN 978-80-904091-1-8 (brož.).

Konec světa . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 117 s. ISBN 978-80-210-6951-0 (brož.).

KRISEOVÁ, Eda. Duši, tělo opatruj . Vyd. 1. Praha : Práh, 2014. 233 s. ;. ISBN 978-80-7252-512-6 (brož.).

MADZIA, Roman. George Herbert Mead: tělo, mysl a svět . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 235 s. ;. ISBN 978-80-7387-784-2 (brož.).

PEYROUS, Bernard. Život Marty Robinové . Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014. 337 s. ;. Osudy ; sv. 53. ISBN 978-80-7195-729-4 (váz.).

POJSL, Miloslav. Velkomoravské otazníky . 1. vyd. Uherské Hradiště : Historická společnost Starý Velehrad, 2014. 263 s. ISBN 978-80-86157-44-3 (Historická společnost Starý Velehrad brož.).

SCHAUEROVÁ, Aneta. Duše, co tančí císařský valčík . [Praha] : A. Schauerová, 2014. 151 s. ;. ISBN 978-80-260-6663-7 (brož.).

ŠMAJS, Josef. O smiřování kultury s přírodou : čtyři rozhovory a tři dokumenty . Vyd. 1. Brno : Miloš Vávrů, 2014. 36 s. ISBN 978-80-260-6283-7 (brož.).

TRNKA, Ján. Katalog mnichů Svatého Řádu Cisterciáckého kláštera Svaté Trnové Koruny, aneb, Zlatokorunští mniši ve světle listin, matrik a nekrologií = Catalogus monachorum Sacri Ordinis Cisterciensis monasterii Sanctae Spineae Coronae . Vyd. 1. V Českých Budějovicích : Jihočeská vědecká knihovna, 2013. 297 s. ISBN 978-80-86964-09-6 (brož.).

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

120 let školy v Suché Lozi. Uherský Brod : Karel Thomayer, [2014]. 1 pohlednice .

BAUER, Jan. Po proudu Dyje : krajem vína a slavné historie . 1. vyd. Praha : Regia, 2014. 238 s. Tajemné stezky. ISBN 978-80-87866-09-2 (váz.).

DVOŘÁK, Josef. Putování okolo Annapuren . 1. vyd. [Zlín : Tigris], 2014. 173 s. ISBN 978-80-7490-032-7 (váz.).

FUKAL, Vladimír. U Křížku : 600 m n. m. [Jetřichovice] : V & L, [2014]. 1 pohlednice .

GREGOR, Rosťa. Šťastná to země : koloputování okolo Československa a jiné příběhy . 1. vyd. Plzeň : Cykloknihy, 2014. 199 s. ISBN 978-80-87193-30-3 (váz.).

HORÁLEK, Adam. Vybraná témata z geografie současné Číny . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 195 s. ISBN 978-80-210-6647-2 (váz.).

MACURA, Pavel. Pilgrimage route of Saints Cyril and Methodius . Zlín : For Zlínský kraj produced by SHOCart, 2014. 57, 37 s. ISBN 978-80-87833-08-7 (Zlínský kraj brož.).

MACURA, Pavel. Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje . Vizovice : Pro Zlínský kraj zpracoval SHOCart, 2014. 57, 37 s. ISBN 978-80-87833-07-0 (Zlínský kraj brož.).

MACURA, Pavel. Pútnická cesta sv. Cyrila a Metoda . Vizovice : Pre Zlínský kraj spracoval SHOCart, 2014. 57, 37 s. ISBN 978-80-87833-09-4 (Zlínský kraj brož.).

Město Uherské Hradiště mapa města : 1:10000. Uherské Hradiště : Město Uherské Hradiště, odbor kultury a cestovního ruchu, 2013. 1 mapa .

MUDROVÁ, Ivana. Z Prahy všemi směry. II. . Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 204 s. ISBN 978-80-7422-310-5 (váz.).

NOVÉ METODY VE VÝUCE GEOGRAFIE. Nové metody ve výuce geografie : sborník příspěvků z konference : 27.-28.9.2013, katedra geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 87 s. ;. ISBN 978-80-210-6664-9 (brož.).

Obec Suchá Loz. Suchá Loz : Mikroregion Východní Slovácko, 2014. 1 pohlednice .

Pozdrav ze Suché Loze. Uherský Brod : Karel Thomayer, 2014. 1 pohlednice .

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Krása Loukova. [Loukov : Obec Loukov, 2014]. 1 pohlednice .

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Loukov. [Loukov : Obec Loukov, 2014]. 1 pohlednice .

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Loukov. [Loukov : Obec Loukouv, 2014]. 1 pohlednice .

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Pozděchov. Pozděchov : Obecní úřad, [2014]. 1 pohlednice .

ŘEZNÍČEK, Josef. Magický Zlín 2015. Zlín : Josef Řezníček (Jsf Abb), 2014. 1 kalendář [13] l.

STOKLASA, Radovan. Pozděchov. Pozděchov : Obecní úřad Pozděchov, [2014]. 1 pohlednice .

STOKLASA, Radovan. Pozděchov. [Pozděchov : Obecní úřad, 2014]. 1 pohlednice .

STOKLASA, Radovan. Pozděchov. [Pozděchov : Obecní úřad, 2014]. 1 pohlednice .

Uherské Hradiště . [Uherské Hradiště] : Město Uherské Hradiště, 2014. 215 s. ISBN 978-80-87589-04-5 (váz.).

VACKOVÁ, Monika. Ostrovy našich snů . 1. vyd. [Zbuzany] : Altiplano, 2014. 231 s. ISBN 978-80-904770-4-9 (váz.).

VELECKÝ, Lukáš. Obec Suchá Loz. Suchá Loz : Obec Suchá Loz, 2014. 1 pohlednice .

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BAJER, Ivan. Paměť města : [soubor textů k stému jubileu oficiálního názvu města Rožnov pod Radhoštěm] . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s Městskou knihovnou Rožnov pod Radhoštěm, 2013. 159 s. Rožnovské malé tisky ; sv. 22. ISBN 978-80-904851-8-1 (brož.).

BLÍŽKOVSKÝ, Bohumír. Živé hodnoty Masarykova Československa pro 21. století : polistopadové bilance a výhledy . 5., shrnující, aktuální, dopl. a upr. vyd. Brno : Statutární město Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity : Občanský a odborný výbor, 2014. 327 s. ISBN 978-80-210-6984-8 (Masarykova univerzita v knize neuvedeno brož.).

DÄNIKEN, Erich von. Oči sfingy : nový pohled na prastarou zemi na Nilu . Vyd. 4., (V Euromedia Group 3.). Praha : Knižní klub, 2014. 271 s. Záhady. ISBN 978-80-242-4462-4 (váz.).

DIESTLER, Radek. České dějiny v kostce . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 272 s. Universum. ISBN 978-80-242-4638-3 (váz.).

DVOŘÁKOVÁ, Dita. Freight Rail Terminal Žižkov = Nákladové nádraží Žižkov : Prague 3 . 1st ed. Praha : Městská část Praha 3, 2013. 111 s. ISBN 978-80-260-5305-7 (brož.).

DVOŘÁKOVÁ, Dita. Nákladové nádraží Žižkov : Praha 3 . Vyd. 1. Praha : Městská část Praha 3, 2013. 111 s. ISBN 978-80-260-5182-4 (brož.).

EGGHARDT, Hanne. Milostné skandály v domě Habsburků . Praha : Ikar, 2014. 187 s. ISBN 978-80-249-2505-9 (váz.).

JIRÁSKO, František. Prosečné v dějinách na horním Labi . 1. vyd. Zlín : Tigris pro OÚ Prosečné, 2014. 87 s. ISBN 978-80-7490-034-1 (TIGRIS váz.).

KUČEROVÁ, Stanislava. Věrni zůstaneme : k 100. výročí československého odboje, korunovaného vznikem Československa . 1. vyd. Brno : Občanský a odborný výbor Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno : Statutární město Brno, 2014. 267 s. ISBN 978-80-905850-0-3 (Občanský a odborný výbor Brno brož.).

MCROBBIE, Linda Rodriguez. Aféry princezen : pravdivé příběhy . Vyd. 1. Praha : Brána, 2014. 248 s. ;. ISBN 978-80-7243-727-6 (váz.).

Najděte své předky : Doubravy ve fotografii do roku 1955 . [Doubravy] : Obec Doubravy, 2014. 115 s. ISBN 978-80-260-7222-5 (v knize neuvedeno brož.).

NĚMEC, Vít. Nekešové z Landeka na lukovském panství . 2., přeprac. vyd. Štípa : Římskokatolická farnost Štípa, 2014. 57 s. ISBN 978-80-905794-0-8 (brož.).

Přemysl Otakar II. : osudové ženy a zlomové okamžiky : příspěvky autorů publikujících na www.e-stredovek.cz . Vyd. 1. Praha [i.e. Zlín] : Tigris, 2014. 168 s. ;. ISBN 978-80-7490-042-6 (brož.).

SVOBODOVÁ, Anna. Od Besénku ke Dřevnici : vzpomínky kantorky ve výslužbě . [Zlín : Anna Svobodová], 2014. 108 s.

SZABO, Miloš. Pražské hřbitovy. Olšanské hřbitovy V.1. díl . 1. vyd. Praha : Libri, 2014. 228, [16] s. obr. příl., 1 plán . ISBN 978-80-7277-524-8 (váz.).

^ nahoru ^


9. Hudba

ČERMÁKOVÁ, Dana. Jožo Ráž : můj příběh . 1. vyd. [Praha] : Imagination of People, 2014. 239 s., xxxii s. obr. příl. Portréty. ISBN 978-80-87685-25-9 (váz.).

FUKAČ, Jiří. Hudební estetika jako kokretizace obecné estetiky a muzikologická disciplína . 3. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 289 s. ;. ISBN 978-80-210-6872-8 (brož.).

JOHNSON, Paul. Mozart . 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2014. 182 s. ;. ISBN 978-80-7485-025-7 (váz.).

STRENÁČIKOVÁ, Mária. Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku : (študijný materiál). 2,. Barok . Vyd. 1. Zlín : Alisa Group, 2014. 110 s. ISBN 978-80-88038-01-6 (brož.).

STRENÁČIKOVÁ, Mária. Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku : (študijný materiál). 1,. Starovek, stredovek, renesancia . Vyd. 1. Zlín : Alisa Group, 2014. 91 s. ISBN 978-80-903965-9-3 (brož.).

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

GAZDÍKOVÁ, Vlasta. Diktáty a testy pro 7. třídu . 1. vyd. Brno : Edika, 2014. 69 s. ISBN 978-80-266-0541-6 (brož.).

GAZDÍKOVÁ, Vlasta. Diktáty a testy pro 6. třídu . 1. vyd. V Brně : Edika, 2014. 65 s. ISBN 978-80-266-0540-9 (brož.).

JEŘÁBKOVÁ, Eleonora. Moravská spisovatelka Marie Ebnerová z Eschenbachu a Zdislavice . [Brno] : Moravské zemské muzeum, 2014. 90 s. ISBN 978-80-7028-425-4 (brož.).

KARLÍK, Petr. Gramatika a lexikon češtiny . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 118 s. ISBN 978-80-210-6845-2 (brož.).

KREJČOVÁ, Elena. Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník s úkoly na procvičování slovní zásoby : lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 271 s. ;. ISBN 978-80-210-6742-4 (brož.).

OLEJNIK, Donata. Angličtina : státní maturita : gramatika, témata, konverzace, poslechy . 3. vyd. Dubicko : INFOA, 2014. 383 s. ISBN 978-80-7240-904-4 (brož.).

RAKOVÁ, Zuzana. La traduction tchèque du français . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 139 s. ISBN 978-80-210-6775-2 (brož.).

SVOBODOVÁ, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka I : slovní druhy neslovesné . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 201 s. ;. ISBN 978-80-210-7007-3 (brož.).

ŠABACH, Petr. První láska a jiné povídky . 1. vyd. Praha : Akropolis, 2014. 133 s. Czech step by step. ISBN 978-80-7470-054-5 (brož.).

ŠEFČÍK, Ondřej. Gramatický přehled sanskrtu . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 105 s. ;. ISBN 978-80-210-7045-5 (brož.).

ŠIMURKA, David. Mluvte jako mluvčí . 4. vyd. Brno : Tribun EU, 2014. 220 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-260-5766-6 (brož.).

V souřadnicích mnohosti : česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 817 s. Literární řada. ISBN 978-80-200-2410-7 (váz.).

WERNISCH, Ivan. Uctivý kolotoč : rozhovor s Karlem Hvížďalou a nové texty . Vyd. 1. Praha : Euroslavica, 2013. 87 s. ISBN 978-80-87825-04-4 (váz.).

ZEMAN, Jaromír. Syntax der deutschen Sprache : Materialien zur Syntaxvorlesung . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 90 s. ;. ISBN 978-80-210-6828-5 (brož.).

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

BRÁNSKÝ, Jaroslav. 150 let veřejné knihovny v Boskovicích . Boskovice : Městská knihovna Boskovice, 2013. 112 s., [12] s. obr. příl. ISBN 978-80-260-5347-7 (v knize neuvedeno brož.).

SLOVÁCKÉ MUZEUM (UHERSKÉ HRADIŠTĚ, ČESKO). Proti proudu času : 100 : [1914-2014] . Vyd. 1. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2014. 199 s. ISBN 978-80-87671-17-7 (brož.).

VÁCHAL, Josef. Padesát akvisitněexklusivních kněhoznaček od takového též rytce aequilibristicky exlibristně sázených i rytých, nyní pak pro potěšení skalních oplesků sběráků v něco málo exemplářích vydaných v březnu roku 1952 . Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2014. [56] l. ISBN 978-80-7432-516-8 (váz.).

^ nahoru ^


14. Lékařství

BUKOVSKÝ, Igor. Návod na přežití pro ženu . 1. vyd. Bratislava : Ambulancia klinickej výživy, 2014. 344 s. ISBN 978-80-89719-00-6 (váz.).

CINGROŠOVÁ, Klára. Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 141 s. ISBN 978-80-262-0703-0 (brož.).

EASON, Cassandra. Kameny pro zdraví a pohodu : průvodce stovkou krystalů a jejich léčivou silou . Vyd. 1. V Praze : Metafora, 2014. 128 s. ISBN 978-80-7359-422-0 (brož.).

FOŘT, Petr. Nevíte, co jíte : jak vás klame potravinářský průmysl . 1. vyd. Brno : BizBooks, 2014. 264 s. ;. ISBN 978-80-265-0274-6 (váz.).

GRYLLS, Bear. Příběhy skutečné odvahy : pravdivé příběhy o přežití a hrdinství, které utvářely můj život . Vyd. 1. V Brně : Jota, 2014. 326 s. ISBN 978-80-7462-657-9 (váz.).

CHAMBERLAIN, David B. Pohled do mateřského lůna : vědomé dítě od početí ke zrození . 1. vyd. Praha : Kořeny, 2014. 257 s. ISBN 978-80-905766-5-0 (brož.).

KABÍČEK, Pavel. Rizikové chování v dospívání a jeho vztah ke zdraví . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 343 s. ISBN 978-80-7387-793-4 (brož.).

LANGER, Pavel. Trnité cesty do říše Nippon . Vyd. 1. V Praze : Triton, 2014. 150 s. ;. ISBN 978-80-7387-813-9 (brož.).

MACHOŇ, Vladimír. Atlas léčby onemocnění temporomandibulárního kloubu . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 316 s. ISBN 978-80-7387-807-8 (váz.).

MANDER, Rosemary. Těhotenství, porod a bolest : [základní problematika pro porodní asistentky a budoucí matky] . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 313 s. ;. ISBN 978-80-7387-810-8 (brož.).

MARQUARDT, Hanne. Reflexní zónová terapie na noze . Vyd. 1. Olomouc : Fontána, c2014. 205 s. ISBN 978-80-7336-762-6 (váz.).

MARSH, Richard. Pohřbený zaživa . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 225 s. ;. ISBN 978-80-7387-814-6 (brož.).

MICHIE, David. Pospěš si a medituj . Vyd. 1. [Praha] : Synergie, c2014. 214 s. ;. ISBN 978-80-7370-318-9 (váz.).

MOORJANI, Anita. Musela jsem zemřít : má cesta od nemoci k opravdovému uzdravení . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2013. 203 s. ;. ISBN 978-80-242-4074-9 (váz.).

Na pomoc pečujícím : příručka pro pečující rodinné příslušníky a další blízké lidí s demencí . 10. vyd. Praha : Česká alzheimerovská společnost, 2014. 25 s. ;. ISBN 978-80-86541-33-4 (brož.).

PONĚŠICKÝ, Jan. Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky : souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí . 2., dopl. vyd. Praha : Triton, 2014. 167 s. ;. ISBN 978-80-7387-804-7 (brož.).

Rožnov lázeňský . 2., dopl. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2013. 91 s. Rožnovské malé tisky ; sv. 6. ISBN 978-80-87977-02-6 (v knize neuvedeno brož.).

SIEGEL, Daniel J. Vnitřní nazírání : nová věda osobní transformace . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 351 s. ISBN 978-80-7387-800-9 (váz.).

STODŮLKA, Pavel. 10 let oční kliniky Gemini : Gemini oční klinika - 10 let péče o zrak . Vyd. 1. Průhonice : Gemini oční centrum, 2014. 110 s. ISBN 978-80-260-6191-5 (váz.).

TOMBAK, Michail. Jak žít dlouze a zdravě . Vyd. 1. Vendryně : Beskydy, 2014. 160 s. ISBN 978-80-87431-27-6 (brož.).

VESELÝ, Jan. Jsme zrozeni k chůzi? : --všechno je možná trochu jinak-- : pojďte se mnou, naučím vás býti zdravými . Vyd. 1. Olomouc : Fontána, c2014. 303 s. ;. ISBN 978-80-7336-756-5 (váz.).

WORTH, Jennifer. Zavolejte sestřičky : vzpomínky porodní asistentky z poválečného Londýna . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 357 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-249-2544-8 (váz.).

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

COIGNET, Jean-Roch. Napoleonův granátník : paměti kapitána Coigneta, vojáka Bonapartova konzulátu, granátníka císařské gardy a příslušníka Napoleonova štábu : kritické vydání . Praha : Elka Press, 2014. 355 s. Militaria ; sv. 37. ISBN 978-80-87057-18-6 (váz.).

DRDA, Adam. Neznámí hrdinové řekli ďáblovi ne . V Praze : Česká televize : Albatros Media, 2014. 236 s. Edice ČT. ISBN 978-80-7448-042-3 (Albatros Media váz.).

JANČÁŘ, Radek. Bojovali za císaře pána : fakta a příběhy vojáků ze Slovácka v rakousko-uherské armádě . Vyd. 1. Uherské Hradiště : Pro fy. Rado & Wan vydalo nakl. Ottobre 12, 2014. 319 s. ISBN 978-80-86528-56-4 (brož.).

KLAUS, Václav. Novoroční projevy . 1. vyd. Praha : Fragment, 2014. 64 s. ISBN 978-80-253-2213-0 (váz.).

KULKA, Otto Dov. Krajiny Metropole smrti : zkoumání paměti a imaginace . Vyd. 1. Praha : Torst, 2014. 181 s. ISBN 978-80-7215-478-4 (brož.).

PAVLÍK, Marek. Jak úspěšně řídit obec a region : cíle, nástroje, trendy, zahraniční zkušenosti . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 160 s. Manažer. ISBN 978-80-247-5256-3 (brož.).

ROBERTS, Mary Louise. Válka a chtíč : sex a američtí vojáci za II. světové války ve Francii . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 255 s. ISBN 978-80-247-5205-1 (brož.).

SCHIRM, Joanie Holzer. Dobrodruhy proti své vůli : pozoruhodné příběhy z druhé světové války o boji o přežití, útěku a mezilidských poutech . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 308 s. ISBN 978-80-7387-796-5 (váz.).

SKOPAL, Jaroslav. Zápasy s totalitou a útěky za svobodou . V Přerově : Sokolská župa středomoravská Kratochvílova, 2013. 159 s. ISBN 978-80-260-5417-7 (váz.).

^ nahoru ^


16. Právo

ČESKO. Zákon o obchodních korporacích : zákon č. 902012 Sb. ze dne 25. ledna 2012. Praha : Ústav práva a právní vědy : European Business School, 2014. 112 s. ;. Právo a management. ISBN 978-80-87974-00-1 (brož.).

^ nahoru ^


17. Psychologie

FRANCIS-CHEUNG, Theresa. Spatříš svoje anděly : jak přilákat nebeské bytosti, které nás uzdravují, vedou a inspirují . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 291 s. ;. ISBN 978-80-242-4527-0 (váz.).

KARSTEN, Michaela. Úspěšná paměť : [trénujte svůj mozek se světovými šampiony] . 1. vyd. Brno : BizBooks, 2014. 184 s. ISBN 978-80-265-0294-4 (brož.).

KRUMLOVSKÁ, Olga. Karmická astrologie : nejsme tu poprvé . Vyd. 1. Praha : Brána, 2014. 286 s. ISBN 978-80-7243-719-1 (váz.).

THOMASOVÁ, Sarah. Záhady českých proroctví . Vyd. 1. Praha : Prakul Production, 2014. 166 s. ISBN 978-80-87737-08-8 (váz.).

^ nahoru ^


18. Sociologie

ADÁMEK, Jiří. Prohra je jen pocit . Vyd. 1. Vsetín : J. Adámek, c2013. 30 s. ISBN 978-80-260-3814-6 (brož.).

HORA, Ondřej. Evaluační výzkum . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 112 s. ISBN 978-80-210-6886-5 (brož.).

LOWNEY, Chris. Papež František - umění vést : čemu nás učí první jezuitský papež . Vyd. 1. V Praze : Triton, 2014. 235 s. ;. ISBN 978-80-7387-808-5 (brož.).

SEGEV, Tom. Sedmý milion : Izraelci a holokaust . Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2014. 540 s. ;. ISBN 978-80-7432-445-1 (váz.).

SELEMENTOVÁ, Zuzana. Hra na pavoučka . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 334 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7387-812-2 (brož.).

SIEBERG, Daniel. Digitální dieta : čtyři kroky k překonání závislosti na moderních technologiích a znovunalezení rovnováhy v životě . Vyd. 1. [Praha] : Synergie, c2014. 213 s. ;. Profesionál. ISBN 978-80-7370-315-8 (brož.).

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

DOVCOVÁ, Jaroslava. Praktická kniha pletení : techniky, vzory, projekty . 1. samost. vyd. Čestlice : Rebo, 2014. 156 s. ISBN 978-80-255-0877-0 (brož.).

DUDOVÁ, Eva. Co se dá všechno udělat v domácnosti bez chemie . Zlín : Tigris, 2014. 71 s. ;. ISBN 978-80-7490-035-8 (brož.).

HADJIANDREOU, Emmanuel. Poctivý domácí chléb : drožďové a kváskové chleby, netradiční chlebíčky a drobné pečivo . Vyd. 1. [Praha] : Slovart, 2014. 175 s. ISBN 978-80-7391-821-7 (váz.).

HARÁK, Martin. Autobusy Karosa 700 : historie, vývoj, technika, modifikace . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 159 s. Retro. ISBN 978-80-247-5221-1 (váz.).

II. slovácký košt slivovice 2014 : Uherské Hradiště, 26. dubna 2014 : katalog . [Uherské Hradiště] : Společnost přátel slivovice České republiky : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2014. [10] s. ISBN 978-80-87671-12-2 (Slovácké muzeum v knize neuvedeno brož.).

KONDROVÁ, Marta. Chutě a vůně slovácké kuchyně : kuchařka tradičních pokrmů na Slovácku. II . Vyd. 1. V Uherském Hradišti : Region Slovácko, 2014. 166 s. ISBN 978-80-260-6829-7 (váz.).

KRATOCHVÍLOVÁ, Vendula. Svět v kuchyni : jak to, co jíme, ovlivňuje svět . Praha : Pražský institut pro globální politiku - Glopolis, 2013. [12] s. ISBN 978-80-87753-14-9 (brož.).

KŘIVOVÁ, Radka. Kde se sny-- --mění ve skutečnost . 1. vyd. Zlín : Tigris, 2014. 59 s. ISBN 978-80-7490-036-5 (brož.).

LANGER, Jiří. Rožnov - město dřevěné . Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2014. 63 s. Rožnovské malé tisky ; sv. 24. ISBN 978-80-87977-01-9 (brož.).

ŠIMKOVÁ, Hana. Bezlepková, bezmléčná a bezsojová kuchařka . 1. vyd. V Brně : CPress, 2014. 104 s. ISBN 978-80-264-0499-6 (váz.).

VELAN, Libor. Jak chutná Východní Slovácko . Vyd. 1. [Uherský Brod] : Prima Bilavčík, 2014. 150 s. ISBN 978-80-260-6703-0 (váz.).

ZÁBRANSKÝ, Ondřej. Letadla 2015. Velehrad : Ondřej Zábranský, 2014. 1 kalendář (13 l.) . ISBN (Kroužkový blok).

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

CONTRERAS, Bret. Posilování : na anatomických základech . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 227 s. Sport extra. ISBN 978-80-247-5075-0 (brož.).

ČERMÁK, Petr. Fotbalový bůh Messi . 1. vyd. [Praha] : Imagination of People, 2014. 183 s., [16] s. obr. příl. Portréty. ISBN 978-80-87685-24-2 (váz.).

PELÁNEK, Radek. Hlavolamikon : [sbírka hlavolamů, hádanek, šifer a logických úloh] . 1. vyd. Brno : Computer Press, 2014. 239 s. ISBN 978-80-251-4303-2 (brož.).

ROMANIELLO, John. Muž 2.0 : [jak se stát alfa samcem] . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 267 s. ISBN 978-80-264-0487-3 (brož.).

ZUCKERMAN, Peter. Pohřbeni v oblacích : [tragédie na K2 poprvé z pohledu šerpů] . Vyd. 1. V Brně : Jota, 2014. 300 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7462-645-6 (váz.).

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

DE BOTTON, Alain. Umění jako terapie . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlin, 2014. 239 s. Tema. ISBN 978-80-7473-161-7 (váz.).

FEJTKOVÁ, Drahomíra Darí. Korálkování a sutaškování : výroba šitých a textilních šperků . 1. vyd. Praha : Fragment, 2014. 153 s. ISBN 978-80-253-2361-8 (brož.).

LEECH, Christine. Vyšívání pro radost : více než 30 krásných nápadů na šití a vyšívání . 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2014. 127 s. ISBN 978-80-256-1393-1 (brož).

PEDEVILLA, Pia. Tvořit se dá ze všeho! : přes 200 nápadů na celý rok : přírodní materiály . České vyd. Ostrava : Bookmedia, 2014. 143 s. Topp. ISBN 978-80-88036-10-4.

RAWSTHORN, Alice. Zdravím, světe : jak design vstupuje do života . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlin, 2014. 331 s., [52] s. obr. příl. Tema ; sv. 21. ISBN 978-80-7473-226-3 (brož.).

ŠIMEČEK, Pavel. Hrad Lukov - vnější opevnění : naučná stezka . V Lukově : Spolek přátel hradu Lukova, 2014. 1 složený l. ([24] s.) . ISBN 978-80-905794-1-5 (skládanka).

ŠVABINSKÁ, Zuzana. Max Švabinský : soupis kreslířského a malířského díla 1879-1916 = catalogue of drawings and paintings 1879-1916 . Vyd. 1. Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2014. 365 s. ISBN 978-80-85945-67-6 (váz.).

THOMPSON, Don. Supermodelka a krabice Brillo : zákulisní příběhy a prapodivné zákony ekonomiky současného umění . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 360 s., [8] s. obr. příl. Tema ; sv. 19. ISBN 978-80-7473-160-0 (brož.).

VACULKOVÁ, Ida. Vaculkovi : umění čistého srdce . Vyd. 1. V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum : Město Uherské Hradiště, 2014. 157 s. ISBN 978-80-87671-16-0 (brož.).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

BARTOŇOVÁ, Miroslava. Students with intellectual disability in inclusive education settings . 1st ed. Brno : Masaryk University, 2014. 173 s. ISBN 978-80-210-6817-9 (brož.).

SLAVÍKOVÁ, Vladimíra. Putování starými pověstmi českými . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 103 s. ISBN 978-80-262-0689-7 (brož.).

SLEPIČKOVÁ, Lenka. Aktéři školní inkluze = School inclusion actors . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 159 s. ISBN 978-80-210-6688-5 (brož.).

Speciální pedagogika : edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální : učebnice pro studenty učitelství . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 299 s. ;. ISBN 978-80-7387-792-7 (váz.).

STRENÁČIKOVÁ, Mária. Pedagogika 1b : (učebný materiál pre žiakov konzervatórií) . Vyd. 1. Zlín : Alisa Group, 2014. 120 s. ISBN 978-80-88038-00-9 (brož.).

STRENÁČIKOVÁ, Mária. Pedagogika 1a : (učebný materiál pre žiakov konzervatórií) . Vyd. 1. Zlín : Alisa Group, 2014. 95 s. ISBN 978-80-903965-8-6 (brož.).

ŠÍP, Radim. Příběh první vědecké práce: od thrilleru k happyendu . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky, 2013. 177 s. ISBN 978-80-210-6731-8 (brož.).

ŠVEC, Vlastimil. Učitel v teorii a praxi . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 163 s. ISBN 978-80-210-6620-5 (brož.).

TRNKOVÁ, Kateřina. Psaní odborných textů : průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 106 s. ISBN 978-80-210-6863-6 (brož.).

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

HORÁKOVÁ, Jana. Softwarová studia : k proměnám studií nových médií . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 131 s. ISBN 978-80-210-6739-4 (brož.).

VESELÁ, Judita. Relační databáze jako nástroj pro analýzu a prezentaci dat : Microsoft Office Access 2013 . Vyd. 2., upr. a dopl. Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2014. 79 s. ISBN 978-80-86847-73-3 (brož.).

^ nahoru ^


24. Zemědělství

HOŠÁK, Stanislav. Pocta moravskému teplokrevníkovi . 1. vyd. [Opava] : Dalibor Gregor, 2014. 135 s. ISBN 978-80-87731-05-5 (váz.).

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně