Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Listopad 2014

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

1415 Baťův institut : --otevři oči. Zlín : 14/15 Baťův institut, 2013. 59 s. ISBN (Brož.).

BAČUVČÍK, Radim. Kulturní život a my : vztahy na poptávkové straně trhů kulturních produktů 2013 . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 274 s. ISBN 978-80-87500-53-8 (brož.).

Jak se stát Pařížankou-- ať žijete kdekoli . 1. vyd. V Brně : Jota, 2014. 269 s. ISBN 978-80-7462-643-2 (váz.).

ŠPAČEK, Ladislav. Úspěšný obchodní zástupce : etiketa, komunikace, prezentace, dress code . 1. vyd. Praha : Fragment, 2014. 214 s. Kariéra. ISBN 978-80-253-2196-6 (váz.).

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

Houby Huby. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. 1 pexeso . Zábavné učení.

HRABEC, Jaroslav. Přírodní parky Zlínského kraje . 1. vyd. [Zlín] : Zlínský kraj, 2013. 194 s. ISBN 978-80-87833-04-9 (v knize neuvedeno váz.).

Na louce Na lúke : pexeso. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. 1 pexeso . Zábavné učení.

Ptáčci kolem nás Vtáčiky okolo nás : pexeso. Uherský Brod: Ditipo, [2014]. 1 pexeso . Zábavné učení.

Ptáčci zpěváčci Spevavé vtáčiky : pexeso. Uherský Brod: Ditipo, [2014]. 1 pexeso . Zábavné učení.

ŠTÝS, Stanislav. Proměny Mostecka . Most : Statutární město Most, [2013]. 67 s. ISBN 978-80-260-5411-5 (brož.).

TAŞDAN, Fariz. A design of pilot emission trading scheme for Turkey under evolution of global climate regime = Schéma pilotního systému obchodování s emisními povolenkami pro Turecko v rámci vývoje globálního klimatického režimu : doctoral thesis summary . Zlín : Thomas Bata University in Zlín, 2014. 32 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-350-0 (brož.).

Yankari game reserve : West Africa´s premier tourism estination. [Nigeria : Yankari Game Reserve, 20--?]. 13 s. ISBN (Brož.).

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

ČERMÁKOVÁ, Dana. Ivan Trojan . 1. vyd. [Praha] : Imagination of People, 2014. 183 s., xvi s. obr. příl. Portréty. ISBN 978-80-87685-22-8 (váz.).

GREGOR, Lukáš. Vzhůru do nekonečna a ještě dál! : poetika studia Pixar . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 454 s. ISBN 978-80-87500-43-9 (váz.).

VAŇKOVÁ, Michaela. Angelina Jolie : osud jménem Brangelina . 1. vyd. Praha : Burda Praha, 2014. 144 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-87575-22-2 (brož.).

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

70 let s trolejbusy : minulost a současnost městské hromadné dopravy ve Zlíně a Otrokovicích : 1944-2014 . Zlín : Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, [2014]. 147 s. ISBN 978-80-260-6248-6 (brož.).

BAČUVČÍK, Radim. Hudba v reklamě a dalších oblastech marketingové komunikace . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 220 s. ISBN 978-80-87500-51-4 (váz.).

BAČUVČÍK, Radim. Mládí a zralost v marketingové komunikaci . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 160 s. Protipóly marketingové komunikace. ISBN 978-80-87500-50-7 (brož.).

BLAŽEK, Ladislav. Management : organizování, rozhodování, ovlivňování . 2., rozš. vyd. Praha : Grada, 2014. 211 s. Expert. ISBN 978-80-247-4429-2 (váz.).

CEDIDLOVÁ, Miroslava. Effectiveness of investment incentives in the Czech Republic = Efektivnost investičních pobídek v České republice : doctoral thesis summary . Zlín : Thomas Bata University in Zlín, 2014. 30 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-351-7 (brož.).

CIPOVOVÁ, Eva. Riadenie úverového rizika v kontexte zvyšovania finančnej výkonnosti komerčnej banky = Credit risk management in order to increase the financial performance of the commercial bank : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013 [i.e. 2014]. 44 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-359-3 (brož.).

DLABAČ, Jaroslav. Metodika optimalizace montážních pracovišť v českých podnicích = Methodology for optimizing the assembly workplaces in Czech companies : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 40 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-358-6 (brož.).

GARGULÁKOVÁ, Monika. Zátěžové testování finanční výkonnosti podniků = Stress testing of companies financial performance : teze dizertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 48 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-357-9 (brož.).

GOODWIN, Michael. Ekonomix : jak funguje (a nefunguje) ekonomika . Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2014. 304 s. ISBN 978-80-7432-492-5 (brož.).

HARANTOVÁ, Lenka. Vnímání sociální reklamy vysokoškolskými studenty . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 154 s. ISBN 978-80-87500-52-1 (brož.).

HORŇÁK, Pavel. Kreativita v reklamě . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 293 s. ISBN 978-80-87500-49-1 (váz.).

HUSPENINOVÁ, Kateřina. Model pro tvorbu efektivního hodnototvorného řetězce virtuálních firem = Model for creation of the effective value chain of virtual enterprises : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 43 s. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-344-9 (brož.).

KMENTA, Jaroslav. Padrino Krejčíř : Afričan . Vyd. 1. Nymburk : JKM, 2014. 278 s., xxxii s. obr. příl. ISBN 978-80-87569-20-7 (váz.).

KNÁPKOVÁ, Adriana. Využívání vybraných konceptů pro měření a řízení výkonnosti podniků v ČR a jejich vliv na finanční výkonnost podniků = Use of selected concepts for performance measurement and management of enterprises in the Czech Republic and their impact on financial performance of companies : teze habilitační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 62 s. Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-334-0 (brož.).

KRUTIL, Inocenc. Nevšední osudy Baťova exportéra : o batizmu trochu jinak-- . 2., rozš. vyd. Luhačovice : Atelier IM, 2014. 214 s. ISBN 978-80-85948-83-7 (váz.).

NOVÁK, Zdeněk. Řízení a hodnocení energetických procesů výrobních podniků pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti dle vybraných metod systému Performance Measurement = Energy processes management and performance measurement in production companies using key performance indicators according to sampled methods from Performance Measurement system : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 46 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-348-7 (brož.).

POLÁKOVÁ, Veronika. Priemyselné inžinierstvo ako faktor konkurencie schopnosti výrobných podnikov = Industrial engineering as a factor in business competitiveness of the production companies : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 52 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-347-0 (brož.).

PŘIBYL, Milan. Etika a její role v řízení vztahu se zákazníkem = Ethics and its role in customer relationship management : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 48 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-342-5 (brož.).

SEDLÁČEK, Marek. Dopady globální krize na výkonnost podniků: se zaměřením na automobilový průmysl v České republice = Impacts of the global crisis on company performance: with a view to the automotive industry in the Czech Republic : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 52 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-355-5 (brož.).

VICAN, Tomáš. Výzkum využití marketingových aktivit pro úspěch filmu a využití filmu pro podporu produktu, odvětví a oblasti = Research of utilization of the marketing activities for the success of the film and utilization of the film for the support of a product, sector and region : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013 [i.e. 2014]. 56 s. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-346-3 (brož.).

VIJAYAKUMAR, Sinnathurai. The role of small and medium enterprises (industrial sector) in changing poverty status in Sri Lanka = Úloha malých a středních podniků (průmyslového sektoru) v měnícím se stavu chudoby na Srí Lance : doctoral thesis summary . Zlín : Thomas Bata University in Zlín, 2014. 38 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-349-4 (brož.).

VIRGLEROVÁ, Zuzana. Moderní teorie portfolia s využitím klíčového vyčerpatelného a neobnovitelného zdroje = Modern portfolio theory and key exhaustible and nonrenewable resources : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013 [i.e. 2014]. 42 s. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-356-2 (brož.).

VOLENÍKOVÁ, Gabriela. Vstup slovenských firiem na ruský trh = The entrance of Slovak companies to the Russian market : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013 [i.e. 2014]. 44 s. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-345-6 (brož.).

WIENBREYER, Renate. Peniaze : prachy, love, many, fuky, bubáky . Uherský Brod : Ditipo, 2013. 32 s. Benny Blu ; 136. ISBN 978-80-87752-09-8 (brož.).

WIENBREYER, Renate. Peníze : prachy, love, prašule, zlaťáky, chechtáky . Uherský Brod : Ditipo, 2013. 32 s. Benny Blu ; 136. ISBN 978-80-87752-05-0 (brož.).

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

Cyrilometodějské jubileum - Velehrad 2013 : 1150 let s námi : sv. Cyril a Metoděj 1150 let. Olomouc : Angelus Aureus, 2014. 181 s. ISBN 978-80-87247-17-4 (váz.).

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

FILIP, Petr. Analysis of flow behaviour of non-Newtonian fluids = Analýza tokového chování nenewtonských kapalin : habilitation thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2014. 50 s. ;. Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-352-4 (brož.).

HANSCH, Susanne. Elektrina : neviditeľná energia . Uherský Brod : Ditipo, 2013. 32 s. Benny Blu ; 172. ISBN 978-80-87752-10-4 (brož.).

HANSCH, Susanne. Elektřina : neviditelná energie . Uherský Brod : Ditipo, 2013. 32 s. Benny Blu ; 172. ISBN 978-80-87752-06-7 (brož.).

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

DAVID, Petr. Nejkrásnější výlety vlakem . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 168 s. Rodinné toulky. ISBN 978-80-242-4592-8 (brož.).

HAHN, Wilfried. Thajsko : doporučené tipy : [se skládací mapou a cestovním atlasem] . 4. české vyd. Ostfildern : MairDumont, 2013. 140 s. Marco Polo. ISBN 978-3-8297-6933-4 (brož.).

CHUMCHAL, Michal. Rožnovské Dolní Paseky . Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2014. 8 s. Město v mé paměti. ISBN 978-80-87334-21-8 (v knize neuvedeno skládanka).

JUREČKA, Jiří. To nejlepší z Valašska : výlety, sport, příroda, památky, ubytování, gastronomie . 2. vyd. Praha : Stopa, 2014. 142 s. ISBN 978-80-905472-3-0 (váz.).

Karolinka : město v srdci valašských kopců . Karolinka : Město Karolinka, [2013]. 10 s.

Letem českým světem ručně malovaná mapa = Flying the Czech skies : hand painted map. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, 2014. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-30-9 (složeno).

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA HORŇÁCKO A OSTROŽSKO. Putování po Ostrožsku a Horňácku : [katalog obcí] . Uherský Ostroh : MAS Horňácko a Ostrožsko, 2013. 37 s.

Na kole bez hranic průvodce po cyklostezkách Hlučínska : mapa cyklostezek Hlučínska a polských gmin. [Hlučín : Sdružení obcí Hlučínska, 2013]. 2 mapy na 1 listu . ISBN (Složeno).

PAULÍK, Ivo. Na kole po nejkrásnějších oblastech České republiky . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 191 s. Universum. ISBN 978-80-242-4443-3 (brož.).

Ručně malovaná mapa Zlínsko pro cyklisty = Hand painted map Zlínsko : for cyclists. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, c2014. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-29-3 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Žďársko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, 2014. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-25-5 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Mladoboleslavsko Hand painted map in the region Mladoboleslavsko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, 2014. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-28-6 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Litoměřicko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, 2013. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-19-4 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Klatovsko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, 2014. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-20-0 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Karvinsko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, 2014. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-21-7 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Chrudimsko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, 2013. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-17-0 (složeno).

Ručně malovaná mapa katastru města Prachatice. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, 2013. 2 mapy na 1 listu . ISBN 978-80-87724-22-4 (složeno).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Hornolidečsko . [Horní Lideč : Mikroregion Hornolidečsko, 2014?]. 32 s. ISBN (Brož.).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Lačnov : nádherná země květů . Vyd. 1. [Česko] : B. Růžičková (Krystal) pro obec Lačnov, 2014. 24 s. ISBN 978-80-87556-14-6 (brož.).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Lhotka pod Ondřejníkem - zářivá perla Lašska . Vyd. 1. [Česko] : B. Růžičková pro obec Lhotka pod Ondřejníkem, 2013. 20 s. ISBN 978-80-87556-10-8 (brož.).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Loukov, Libosváry . Vyd. 2. [Česko] : B. Růžičková (Krystal) pro obec Loukov, 2013. 20 s. ISBN 978-80-87556-12-2 (brož.).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Příroda Bělotínska : Bělotín, Nejdek, Kunčice, Lučice . Vyd. 1. [Česko] : B. Růžičková pro obec Bělotín, 2013. 24 s. ISBN 978-80-87556-11-5 (brož.).

SHOCART (FIRMA). Bratislava cyklistická podrobná cyklomapa města a okolia . Vizovice : SHOCart, 2014. 2 mapy na 1 listu . ISBN 978-80-7224-756-1 (složeno).

SHOCART (FIRMA). Brno cyklistické podrobná cyklomapa města a okolí . Vizovice : SHOCart, 2014. 2 mapy na 1 listu . ISBN 978-80-7224-675-5 (složeno).

SHOCART (FIRMA). Jižní Čechy Südböhmen = South Bohemia . Vizovice : SHOCart, 2013. 1 mapa . ISBN 978-80-7224-673-1 (složeno).

SHOCART (FIRMA). Labská stezka pramen Labe, Pardubice, Děčín, Bad Schandau + Praha, Mělník : dálková cyklotrasa 1:100 000 . Vizovice : SHOCart, 2014. 1 mapa ve 14 částech . ISBN 978-80-7224-676-2 (složeno).

SHOCART (FIRMA). Lužnice Suchdol nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí, Tábor, Bechyně, Nový Dvůr : vodácká mapa . Vizovice : SHOCart, 2014. 1 mapa . ISBN 978-80-7224-678-6 (složeno).

SHOCART (FIRMA). Malé Karpaty turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2014. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 477. ISBN 978-80-7224-755-4 (složeno).

SHOCART (FIRMA). Nízke Tatry Chopok, Kráľova Hoľa : turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2014. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 475. ISBN 978-80-7224-753-0 (složeno).

SHOCART (FIRMA). Opava a okolí plán města : 1:12 000 . Zádveřice : SHOCart, 2013. 1 mapa .

SHOCART (FIRMA). Ostrava cyklistická podrobná cyklomapa města a okolí . Vizovice : SHOCart, 2014. 2 mapy na 1 listu . ISBN 978-80-7224-677-9 (složeno).

SHOCART (FIRMA). Plzeň cyklistická podrobná cyklomapa města a okolí . Vizovice : SHOCart, 2014. 2 mapy na 1 listu . ISBN 978-80-7224-674-8 (složeno).

SHOCART (FIRMA). Slovenský raj turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2013. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 4106. ISBN 978-80-7224-752-3 (složeno).

SHOCART (FIRMA). Tatry - Západné, Vysoké, Belianske turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2014. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 473. ISBN 978-80-7224-751-6 (složeno).

SHOCART (FIRMA). Veľká Fatra, Kremnické vrchy, Donovaly turistická mapa 1:40 000 . Vizovice : SHOCart, 2014. 1 mapa . Turistická mapa 1:40 000 ; 476. ISBN 978-80-7224-754-7 (složeno).

ŠIMÁNEK, Leoš. Severskou divočinou : stavba srubu u jezera Clark a plavba po řekách na Aljašku . Rtyně v Podkrkonoší : Action-Press, [2014?]. 155 s. Zážitky z cest. ISBN 978-80-904191-3-1 (váz.).

TROUPOVÁ, Jana. Mezi dvěma kontinenty : vítejte v Mexiku, Guatemale, Belize, Hondurasu, Salvadoru, Nikaragui, Kostarice, Panamě . 1. vyd. Praha : Agentura Krigl, 2014. 275 s. ISBN 978-80-86912-88-2 (brož.).

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BRENNAN, Chrisann. Steve Jobs : můj život, má láska, mé prokletí . 1. vyd. Brno : BizBooks, 2014. 312 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-265-0264-7 (váz.).

DVOŘÁK, Otomar. Podbrdskou krajinou Rokycanska a Zbirožska . 1. vyd. Praha : Regia, 2014. 319 s. Tajemné stezky. ISBN 978-80-87866-08-5 (váz.).

EGGHARDT, Hanne. Milostné skandály v domě Habsburků . Praha : Ikar, 2014. 187 s. ISBN 978-80-249-2505-9 (váz.).

KREJČÍ, Oskar. Sametová revoluce . 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2014. 159 s. ISBN 978-80-7431-138-3 (brož.).

MOTL, Stanislav. Cesty za oponu času. 4,. Šifra Karla IV. : ztracený poklad Karlovy univerzity a další příběhy z blízké i vzdálené minulosti . Praha : Eminent, 2014. 295 s. Stopy, fakta, tajemství. ISBN 978-80-7281-486-2 (váz.).

SEMOTANOVÁ, Eva. Akademický atlas českých dějin . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. xxviii, 559 s. ISBN 978-80-200-2182-3 (váz.).

SOROS, Tivadar. Maškaráda kolem smrti : neuvěřitelný příběh o tom, jak autor vyzrál nad gestapem . Vyd. 1. Dobřichovice : KAVA-PECH, 2014. 242 s. ISBN 978-80-87169-46-9 (váz.).

WEISSENSTEINER, Friedrich. Ženy v životě císaře Františka Josefa . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 198 s. ISBN 978-80-249-2467-0 (váz.).

WILSON, Jim. Nacistická kněžna . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 263 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-249-2398-7 (váz.).

^ nahoru ^


9. Hudba

STRENÁČIKOVÁ, Mária. Notes on vocal works of Slovak composers of the 20th century . Ed. 1st. Zlín : Alisa Group, 2014. 170 s. ISBN 978-80-903965-6-2 (brož.).

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BÁČA, Milan. Literární toulky po Svitavsku . Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2014. 309 s. ISBN 978-80-7405-348-1 (váz.).

HORÁČKOVÁ, Alice. Vladimíra Čerepková : beatnická femme fatale . Vyd. 1. Praha : Argo, 2014. 412 s. ISBN 978-80-257-1278-8 (brož.).

KOŠŤÁLOVÁ, Michaela. Fenomén Hercule Poirot . Praha : Petrklíč, c2014. 191 s. ;. ISBN 978-80-7229-542-5 (váz.).

KREJČÍ, Pavel. Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků : (od 9. do počátku 19. století) . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 114 s. ;. ISBN 978-80-210-6914-5 (brož.).

PIORECKÁ, Kateřina. Praha avantgardní : literární průvodce metropolí v letech 1918-1938 . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 564 s. Průvodce. ISBN 978-80-200-2442-8 (brož.).

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Benny Blu encyklopedické knížečky pro děti : pexeso. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. 1 pexeso . Zábavné učení.

^ nahoru ^


13. Matematika

Číslice pexeso. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. 1 pexeso . Zábavné učení.

^ nahoru ^


14. Lékařství

ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM ORÁLNÍ A MAXILLOFACIÁLNÍ CHIRURGIE. 10. česko-slovensko-polské trilaterální sympozium orální a maxillofaciální chirurgie ; 2. národní kongres Společnosti maxillofaciální chirurgie : 7.-9. listopadu 2013, Velké Karlovice : sborník abstrakt. 1. vyd. Ústí nad Labem : BOS.org, 2013. 40 s. ;. ISBN 978-80-87562-11-6 (brož.).

DAHLKE, Rüdiger. Strava pro klid v duši . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 232 s. ISBN 978-80-264-0502-3 (brož.).

HNÍZDIL, Jan. Zaříkávač nemocí : chcete se léčit, nebo uzdravit? . Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7422-321-1 (váz.).

KRAUSOVÁ, Marie. Lékařkou v Zambii . Vyd. 1. Praha : Togga, 2014. 149 s. ISBN 978-80-7476-049-5 (brož.).

Na pomoc pečujícím : příručka pro pečující rodinné příslušníky a další blízké lidí s demencí . 10. vyd. Praha : Česká alzheimerovská společnost, 2014. 25 s. ;. ISBN 978-80-86541-33-4 (brož.).

NAISH, Natalia. Kokain : životopis . Vyd. 1. Praha : Volvox Globator, 2014. 206 s. ISBN 978-80-7207-976-6 (brož.).

SEKULOVÁ, Kateřina. Model identifikace rizika nemocí z povolání ve vztahu k pracovní činnosti = Risk identification model of occupational diseases formation in relation to the work activity : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013 [i.e. 2014]. 46 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-354-8 (brož.).

Tráva : kompletní průvodce světem marihuany v medicíně, vědě, kultuře a politice . Hodkovičky [Praha] : Pragma, c2014. 454 s. ISBN 978-80-7349-408-7 (brož.).

VIRTUE, Doreen. Zázraky archanděla Gabriela . Vyd. 1. [Praha] : Synergie, c2014. 171 s. ISBN 978-80-7370-279-3 (váz.).

WIDIMSKÝ, Jiří. Hypertenze . 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha : Triton, 2014. 571 s. ISBN 978-80-7387-811-5 (váz.).

WIENBREYER, Renate. Mozek : jak pracuje náš mozek : pro všechny děti, které by rády věděly, co všechno se děje v jejich hlavách . Uherský Brod : Ditipo, 2013. 32 s. Benny Blu ; 181. ISBN 978-80-87752-07-4 (brož.).

WIENBREYER, Renate. Mozog : ako pracuje náš mozog : pre všetky deti, ktoré by rady vedeli, čo všetko sa deje v ich hlavách . Uherský Brod : Ditipo, 2013. 32 s. Benny Blu ; 181. ISBN 978-80-87752-11-1 (brož.).

ZAMRAZIL, Václav. Jod a štítná žláza : optimální přívod jodu a poruchy z jeho nedostatku . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 51 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3302-2 (brož.).

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

HELA, Vlastimil. Umírali i za naši svobodu, nezapomínáme-- : letecká bitva nad Bílými Karpaty z 29. srpna 1944 : fakta, fotografie, příběhy . 1. vyd. [Bojkovice : Město Bojkovice], 2014. 166 s. ISBN 978-80-260-6660-6 (váz.).

PEJČOCH, Ivo. Za Háchu i za Beneše : ztráty příslušníků vládního vojska 1939-1945 . 1. vyd. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - Vojenský historický ústav Praha, 2013. 238 s. ISBN 978-80-7278-615-2 (váz.).

RAJLICH, Jiří. Na křídlech světové války : epizody ze života českých aviatiků v rakousko-uherském letectvu . Vyd. 1. Cheb : Svět křídel, 2014. 711 s. Svět křídel ; 176. ISBN 978-80-87567-48-7 (váz.).

RAVIV, Daniel. Špioni proti Armagedonu : tajné války Mosadu . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 550 s. ;. ISBN 978-80-242-4505-8 (váz.).

STEHLÍK, Pavel. Do temnoty : zpověď českého vojáka v Afghánistánu . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 238 s., [32] s. obr. příl. ISBN 978-80-264-0515-3 (váz.).

STRAKA, Karel. Československá armáda v letech budování a stabilizace 1918-1932 . 1. vyd. Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2013. 198 s. Historie československé armády ; 2. ISBN 978-80-7278-604-6 (váz.).

ŽÁČEK, Pavel. Vyjádření úcty a vděčnosti : sborník o protikomunistickém odboji . 1. vyd. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - Vojenský historický ústav (VHÚ) Praha, 2013. 183 s. ISBN 978-80-7278-623-7 (brož.).

^ nahoru ^


16. Právo

BIERMANN, Claudia. Detektívi : "súkromné očko" : pre všetky deti, ktoré by sa raz chceli stať detektívmi . Uherský Brod : Ditipo, 2014. 32 s. Benny Blu ; 265. ISBN 978-80-87752-16-6 (brož.).

BIERMANN, Claudia. Detektivové : "soukromé očko" : pro všechny děti, které by se jednou chtěly stát detektivy . Uherský Brod : Ditipo, 2014. 32 s. Benny Blu ; 265. ISBN 978-80-87752-13-5 (brož.).

ČESKO. Ochrana spotřebitele : zákon o ochraně spotřebitele, Česká obchodní inspekce, technické požadavky na výrobky, zákon o potravinách, obecná bezpečnost výrobků, odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku : redakční uzávěrka 5.5.2014. Ostrava : Sagit, [2014]. 128 s. ;. ÚZ : úplné znění ; č. 1030. ISBN 978-80-7488-056-8 (brož.).

KINCL, Michal. Vyznejte se v sousedských sporech : vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku . 1. vyd. Brno : BizBooks, 2014. 50 s. ;. ISBN 978-80-265-0254-8 (brož.).

^ nahoru ^


17. Psychologie

CARTER, Philip J. Trénujte si mozek . Vyd. 2. Praha : Portál, 2014. 271 s. ISBN 978-80-262-0681-1 (brož.).

PIAGET, Jean. Psychologie dítěte . Vyd. 6., V této edici 1. Praha : Portál, 2014. 142 s. ;. Klasici. ISBN 978-80-262-0691-0 (brož.).

SHELDRAKE, Rupert A. Nevysvětlené fenomény lidské mysli : telepatie, předtuchy, sedmý smysl . Hodkovičky [i.e. Praha] : Pragma, c2014. 351 s. ISBN 978-80-7349-410-0 (brož.).

ŠINDELÁŘ, Bedřich. Hon na čarodějnice : západní a střední Evropa v 16.-17. století . 1. vyd. Praha : Svoboda, 1986. 253 s. Členská knižnice. ISBN (Váz.).

VIRTUE, Doreen. Jak zahojit truchlící srdce . Vyd. 1. [Praha] : Synergie, c2014. 114 s. ISBN 978-80-7370-317-2 (váz.).

^ nahoru ^


18. Sociologie

PROFOUS, Jiří. Průvodce alkoholovou závislostí : především pro ženy pijících partnerů . 2. vyd. Praha : Galén, c2013. 108 s. ;. ISBN 978-80-7492-087-5 (brož.).

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Projekty neziskových organizací - Život není zebra : 4.-29. března 2013 . Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2013. 51 s. ;. Projekty neziskových organizací. ISBN 978-80-7454-277-0.

VODIČKA, Milan. Co s námi bude? : stručná historie příštích 20 let . Vyd. 1. Praha : Práh, 2014. 302 s. ;. ISBN 978-80-7252-522-5 (váz.).

WANNINAYAKE, W. M. C. Bandara. Consumer ethnocentrism as a strategic tool for developing domestic brand equity in developing countries = Spotřebitelský etnocentrismus jako strategický nástroj pro rozvoj hodnoty domácích značek v rozvojových zemích : doctoral thesis summary . Zlín : Thomas Bata University, 2014. 44 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-333-3 (brož.).

WEINEROVÁ, Renata. Romové a stereotypy : výzkum stereotypizace Romů v Ústeckém kraji . Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2014. 90 s. ISBN 978-80-246-2632-1 (brož.).

WIENBREYER, Renate. Deti --z celého sveta : pre všetky deti, ktoré chcú vedieť, ako žijú a bývajú deti v iných častiach sveta . Uherský Brod : Ditipo, 2014. 32 s. Benny Blu ; 247. ISBN 978-80-87752-18-0 (brož.).

WIENBREYER, Renate. Děti --z celého světa : pro všechny děti, které chtějí vědět, jak žijí a bydlí děti v jiných částech světa . Uherský Brod : Ditipo, 2014. 32 s. Benny Blu ; 247. ISBN 978-80-87752-15-9 (brož.).

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

FRÝBA, Jiří. Tatra 805 : historie, takticko-technická data, modifikace . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 192 s. Retro. ISBN 978-80-247-5201-3 (brož.).

KHEGAY, Nuriya. Pletené čepičky pro malé človíčky : 20 pletených dětských doplňků na motivy zvířátek . Vyd. 1. V Praze : Metafora, 2013. 141 s. ISBN 978-80-7359-387-2 (brož.).

KONDROVÁ, Marta. Chutě a vůně slovácké kuchyně : kuchařka tradičních pokrmů na Slovácku. II . Vyd. 1. V Uherském Hradišti : Region Slovácko, 2014. 166 s. ISBN 978-80-260-6829-7 (váz.).

SEDLÁČEK, Tomáš. The role of pressure in the flow behaviour of polymeric systems: application and implementation = Vliv tlaku na tokové chování polymerních systémů: aplikace a implementace . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2014. 64 s. Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-353-1 (brož.).

Šály, šátky, návleky : 20 vzorů, každý ve 3 variantách . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 160 s. ISBN 978-80-249-2421-2 (brož.).

ŠMIKMÁTOROVÁ, Pavla. Víš, co jíš? : dětská kuchařka bez nebezpečných éček a chemie . 1. vyd. V Brně : CPress, 2014. 94 s. ISBN 978-80-264-0507-8 (váz.).

VELAN, Libor. Jak chutná Východní Slovácko . Vyd. 1. [Uherský Brod] : Prima Bilavčík, 2014. 150 s. ISBN 978-80-260-6703-0 (váz.).

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

COPELAND, Cynthia L. Knížka proti nudě : 300 her a aktivit pro každou příležitost . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 270 s. ISBN 978-80-262-0627-9 (brož.).

GROSS, Pavel. Hlubiny a posedlosti . Suchdol nad Lužnicí : Pavel Gross, c2013. 346 s. ISBN 978-80-905625-0-9 (váz.).

HEWITT, Phil. Běž dál : vzlety a pády maratonského závisláka . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 228 s. ;. ISBN 978-80-204-3298-8 (váz.).

Spojovačky. V moři = V mori. Uherský Brod : Ditipo, [2014?]. [16] s. Zabavne uceni.cz. ISBN (Brož.).

Spojovačky : od tečky k tečce = od bodky k bodke. Cirkus. Uherský Brod : Ditipo, [2014?]. [16] s. Zabavne uceni.cz. ISBN (Brož.).

Spojovačky : 1-25. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. [16] s. Zabavne uceni.cz. ISBN (Brož.).

Spojovačky : od tečky k tečce = od bodky k bodke. Uherský Brod : Ditipo, [2014?]. [16] s. Zabavne uceni.cz. ISBN (Brož.).

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BEDNÁŘOVÁ, Lenka. Háčkování 2 : zvířátka, květiny, doplňky . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 112 s. Výtvarný kurz. ISBN 978-80-247-5207-5 (váz.).

DE BOTTON, Alain. Umění jako terapie . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlin, 2014. 239 s. Tema. ISBN 978-80-7473-161-7 (váz.).

DOVCOVÁ, Jaroslava. Kabelky a tašky : háčkované a pletené . 2. vyd. Čestlice : Rebo, 2014. 160 s. Butik nápadů. ISBN 978-80-255-0876-3 (brož.).

HRŮZA, Jiří. Svět měst . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 712 s. ISBN 978-80-200-1808-3 (váz.).

LEECH, Christine. Nůžky, papír, lepidlo : 27 hezkých modelů z papíru, jednoduše vystřižených a složených . 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2014. 128 s. ISBN 978-80-256-1392-4 (brož.).

Prostor Zlín : pracovní listy pro studenty středních škol . Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2013. 12 s. ISBN 978-80-85052-95-4 (volné l. v přebalu).

SLOVENČÍK, Svatopluk. Svatopluk Slovenčík : retrospektiva : 15. leden - 9. únor 2014 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 17. únor - 17. březen 2014 Topičův salon v Praze, 7. květen - 30. září 2014 Muzeum umění Olomouc, kavárna Café '87 = a retrospective : 15th January - 9th February 2014 The Regional Gallery of Fine Art in Zlin, 17th February - 17th March 2014 The Topič Salon in Prague, 7th May - 30th September 2014 Olomouc Museum of Art, Café '87 . Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ve spolupráci s Topičovým salonem v Praze, c2014. 27 s. ISBN 978-80-87926-04-8 (Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně brož.).

SRŠEŇ, Lubomír. Malované drobné portréty : sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea . 1. vyd. Lika klub, Národní muzeum : 2013. 285 s. ISBN 978-80-7036-386-7 (Národní muzeum váz.).

SVÁTKOVÁ, Barbora. Prostor Zlín : pracovní listy pro žáky ZŠ - 2. stupeň . Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2013. 10 s. ISBN 978-80-85052-99-2 (volné l. v přebalu).

SVÁTKOVÁ, Barbora. Prostor Zlín : pracovní listy pro žáky mateřských škol . Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění, 2013. 6 s. ISBN 978-80-85052-97-8 (volné l. v přebalu).

SVÁTKOVÁ, Barbora. Prostor Zlín : pracovní listy pro žáky ZŠ - 1. stupeň . Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění, 2013. 6 s. ISBN 978-80-85052-96-1 (volné l. v přebalu).

SVÁTKOVÁ, Barbora. Řády vidění : pracovní listy pro žáky ZŠ - 1. stupeň . Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění, 2013. 6 s. ISBN 978-80-87926-00-0 (volné l. v přebalu).

SVÁTKOVÁ, Barbora. Řády vidění : pracovní listy pro žáky ZŠ - 2. stupeň . Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění, 2013. 6 s. ISBN 978-80-87926-01-7 (volné l. v přebalu).

SVÁTKOVÁ, Barbora. Řády vidění : pracovní listy pro žáky mateřských škol . Ve Zlíně: Krajská galerie výtvarného umění, 2013. 6 s. ISBN 978-80-87926-02-4 (volné l. v přebalu).

SVÁTKOVÁ, Barbora. Řády vidění : pracovní listy pro studenty středních škol . Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění, 2013. 6 s. ISBN 978-80-87926-05-5 (volné l. v přebalu).

THOMPSON, Don. Supermodelka a krabice Brillo : zákulisní příběhy a prapodivné zákony ekonomiky současného umění . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 360 s., [8] s. obr. příl. Tema ; sv. 19. ISBN 978-80-7473-160-0 (brož.).

ŽÁK, Jan. Rekonstrukce chalupy : 145 nápadů nadšeného chalupáře . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 119 s. ISBN 978-80-247-5143-6 (brož.).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

MICHÁLKOVÁ, Lucie. Poraď si se školou . Zlín : Tigris, 2014. 51 s. ;. ISBN 978-80-7490-023-5 (brož.).

PRŮCHA, Jan. Andragogický výzkum . Vyd. 1. Praha : Grada, 2014. 152 s. ;. Pedagogika. ISBN 978-80-247-5232-7 (brož.).

SOUKALOVÁ, Radomila. Role mediální komunikace vysokých škol s veřejností . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 62 s. ISBN 978-80-87500-47-7 (brož.).

ŠEDOVÁ, Hana. Inovace vzdělávacích programů jako prvek stabilizace vyššího odborného školství : studenti a praxe . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 71, [9] s. ISBN 978-80-87500-54-5 (brož.).

TLACHOVÁ, Zdeňka. Zábavný sešit . Uherský Brod : Ditipo, c2014. 16 s. Zabavne uceni.cz. ISBN 978-80-87752-30-2 (v knize neuvedeno brož.).

VRÁNOVÁ, Šárka. Motivace učitelů - vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v neřídících pozicích = Motivating teachers - university-educated employees in non-managerial posts : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 46 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-343-2 (brož.).

Zábavná logopedie : procvičuj L,R : nakresli a setři. Uherský Brod : Ditipo, [2014]. [16] s. Zabavne uceni.cz. ISBN 978-80-87752-29-6 (v knize neuvedeno brož.).

^ nahoru ^


24. Zemědělství

HANSCH, Susanne. Domáce zvieratá : ako si vybrať domáce zvieratko a ako sa oň starať : pre všetky deti, ktoré by rady vedeli, ako si vybrať domáce zvieratko . Uherský Brod : Ditipo, 2014. 32 s. Benny Blu ; 277. ISBN 978-80-87752-17-3 (brož.).

HANSCH, Susanne. Domácí zvířata : jak si vybrat domácí zvířátko a jak se o ně starat : pro všechny děti, které by rády věděly, jak si vybrat domácí zvířátko . Uherský Brod : Ditipo, 2014. 32 s. Benny Blu ; 277. ISBN 978-80-87752-14-2 (brož.).

HEMPFLING, Klaus Ferdinand. Poselství koní . Vyd. v češtině 1. Praha : Brázda, 2014. 148 s. ;. ISBN 978-80-209-0405-8 (váz.).

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně