Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Říjen 2014

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

ALTMAN, Karel. Úvod do studia dějin národopisu na Moravě . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 114 s. ;. ISBN 978-80-210-6576-5 (brož.).

DOUŠEK, Roman. Etnologický výzkum tradičního stavitelství . Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 141 s. Etnologické příručky ; 1. ISBN 978-80-210-6245-0 (brož.).

KARLOVÁ, Jana. Slavnosti a rituály jako zpráva o obrazu světa . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013. 189 s. ISBN 978-80-7465-076-5 (váz.).

KRIJT, Kryštof. Sýrové pivo : (překvapivé) česko-nizozemské souvislosti . Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 267 s. ISBN 978-80-7422-261-0 (váz.).

MURRAY, Charles A. Štěstí lidu . V Praze : Dauphin, 2014. 54 s. ;. ISBN 978-80-7272-462-8 (brož.).

SMITH, Jay M. Gévaudanské nestvůry, aneb, Zrod bestie . Vyd. 1. Praha : Argo, 2014. 353 s. ISBN 978-80-257-1097-5 (váz.).

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

BERTRAND, Bernard. Herbář : fakta, mýty a legendy o afrodiziakálních rostlinách . 1. vyd. Čestlice : Rebo, 2014. 213 s. ISBN 978-80-255-0808-4 (váz.).

BERTRAND, Bernard. Herbář : fakta, mýty a legendy o jedovatých rostlinách . 1. vyd. Čestlice : Rebo, 2014. 196 s. ISBN 978-80-255-0809-1 (váz.).

BITTNER, Michal. Úvod do udržitelného rozvoje: souvislosti environmentálního pilíře . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2013. 248 s. Recetox. ISBN 978-80-210-6622-9 (brož.).

LAUßER, Martin. Stopy zvířat . 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2014. 256 s. Průvodce přírodou. ISBN 978-80-256-1343-6 (brož.).

PAVELČÍK, Petr. Zhodnocení revitalizace přírodního areálu Park Rochus v kontextu udržitelného rozvoje Uherského Hradiště . Uherské Hradiště : Park Rochus, 2014. 40 s. ISBN 978-80-260-5671-3 (brož.).

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

FESTIVAL TURISTICKÝCH AMATÉRSKÝCH FILMŮ A ELEKTRONICKÝCH FOTOGRAFIÍ. Druhý festival turistických amatérských filmů a elektronických fotografií : ve dnech 28.-30.3.2014 ve Velkém kině ve Zlíně a ve Vizovicích . [Zlín : s.n., 2014]. 1 sv. (nestr.) . ISBN (Váz.).

CHRASTIL, Pavel. Jan Werich : s úsměvem to taky jde . Praha : Eminent, 2014. 283 s. ISBN 978-80-7281-481-7 (váz.).

ROHÁL, Robert. Hvězdy odvedle : a jejich stopy nejen v českém filmu . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 168 s. ISBN 978-80-247-5290-7 (brož.).

ŽITNÝ, Radek. Herci a herečky před soudem . [Praha] : Petrklíč, 2014. 171 s. Osobnosti. ISBN 978-80-7229-539-5 (váz.).

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

70 let s trolejbusy : minulost a současnost městské hromadné dopravy ve Zlíně a Otrokovicích : 1944-2014 . Zlín : Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, [2014]. 147 s. ISBN 978-80-260-6248-6 (brož.).

Asistence pro malé útvary interního auditu při implementaci Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu . Vyd. 1. české. Praha : Český institut interních auditorů, 2013. 20 s. ;. IPPF - praktická pomůcka. ISBN 978-80-86689-49-4 (brož.).

BAČUVČÍK, Radim. Hudba v televizní reklamě : struktura hudební složky reklam v českých televizích . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 166 s. ;. ISBN 978-80-87500-39-2 (brož.).

ČESKO. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : státní odborný dozor nad bezpečností práce : redakční uzávěrka 22.4.2014 : ÚZ-Úplné Znění č. 1028. Ostrava : Sagit, [2014]. 400 s. ;. ÚZ : úplné znění ; 1028. ISBN 978-80-7488-054-4 (brož.).

ČESKO. Rozpočet a financování : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, svazky obcí ; Majetek státu ; Podpora regionálního rozvoje : podle stavu k 10.2.2014. Ostrava : Sagit, 2014. 352 s. ;. ÚZ : úplné znění ; č.1017. ISBN 978-80-7488-043-8 (brož.).

Chaos a řád v projektovém managementu a marketingových komunikacích. 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 127 s. ISBN 978-80-87500-46-0 (brož.).

Kniha ekonomie . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 352 s. Universum. ISBN 978-80-242-4498-3 (váz.).

KOHÁROVÁ, Marta. Výbušné výbušniny : od nostrifikace k znárodnění v Československu . Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 273 s. Knižnice Dějin a současnosti ; sv. 51. ISBN 978-80-7422-273-3 (brož.).

LEWIS, Michael. Lhářův poker : vzestup z trosek na Wall Street . 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2014. 309 s. ISBN 978-80-7363-591-6 (váz.).

MARTOCH, Michal. Řízení vzdálených pracovníků : kdy a proč práce na dálku (ne)funguje . Vyd. 1. Třebíč : Město Třebíč, Koordinační centrum práce na dálku, 2014. 157 s. ISBN 978-80-260-6233-2 (brož.).

PELC, Vladimír. Daně z příjmů s komentářem 2014 . 14., aktualiz. vyd. Olomouc : ANAG, 2014. 1119 s. ;. Daně. ISBN 978-80-7263-867-3 (váz.).

PETEROVÁ, Helena. Finanční hospodaření územních samosprávných celků . Vyd. 4., aktualiz. a rozš. Praha : Institut pro veřejnou správu Praha, 2014. 151 s. Skripta. ISBN 978-80-86976-28-0 (brož.).

PUDLÁK, Jan. Finanční gramotnost v podniku : základní ekonomické a finanční pojmy podnikové ekonomiky . [Český Brod] : M'am'aloca, 2014. 148 s. ISBN 978-80-905534-1-5 (brož.).

SIEGEL, Eric. Kdo klikne, koupí, lže nebo zemře : síla předpovědí pomocí prediktivní analytiky . 1. vyd. Brno : BizBooks, 2014. 318 s. ISBN 978-80-265-0168-8 (brož.).

ŠUBRT, Bořivoj. Obsluha mzdy a platu . 1. vyd. Olomouc : ANAG, c2014. 551 s. ;. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-887-1 (brož.).

TOMAN, Ivo. Multi level marketing : strašák nebo příležitost? . 35. vyd. Praha : Taxus International, 2014. 78 s. Jak začít. ISBN 8586011220177.

VARADZIN, František. Mezinárodní ekonomie : (teorie světového hospodářství) . Vyd. 1. Praha : Professional Publishing, 2013. 463 s. ISBN 978-80-7431-116-1 (váz.).

ZAHRADNÍK, Petr. Analýza čerpání fondů EU v České republice . Praha : Friedrich-Ebert-Stiftung, [2013?]. 18 s. ;. Dialog, strategie, alternativy. ISBN 978-80-87748-09-1 (brož.).

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BUBEN, Milan. Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) . 1. vyd. Praha : Libri, 2014. 223 s. ;. ISBN 978-80-7277-523-1 (brož.).

CISZEK, Walter J. S Bohem v Rusku : 23 kněžských let v sovětských vězeních a sibiřských pracovních táborech . 1. vyd. Praha : Paulínky, 2014. 486 s. ;. Svědectví. ISBN 978-80-7450-124-1 (váz.).

FUČÍKOVÁ, Renáta. Hus a Chelčický : příběh jejich doby . Vyd. 1. Praha : Práh, 2014. 98 s. ISBN 978-80-7252-506-5 (váz.).

JEZUITÉ A BRNO. SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ INTERAKCE KOLEJE A MĚSTA (1578-1773). Jezuité a Brno : sociální a kulturní interakce koleje a města (1578-1773) . Vyd. 1. Brno : Statutární město Brno : Archiv města Brna, 2013. 313 s. Brno v minulosti a dnes ; supl. č. 19. ISBN 978-80-86736-34-1 (brož.).

JONOVÁ, Jitka. František Tomášek, kněz, katecheta, profesor a "ilegální biskup" : moravské působení Františka Tomáška . 1. vyd. Uherské Hradiště : Historická společnost Starý Velehrad, 2014. 120 s. ISBN 978-80-86157-43-6 (brož.).

KELLER, Timothy J. Svoboda sebezapomnění : cesta k pravé křesťanské radosti . 1. vyd. V Praze : Triton, 2014. 58 s. ;. ISBN 978-80-7387-774-3 (brož.).

LÍPA, Jan. Od čakramů k nemyšlení . Vyd. 1. Praha : Svět, 2014. 110 s. Učení Fráni Drtikola. ISBN 978-80-87201-08-4 (brož.).

MASARYK, Tomáš Garrigue. Univerzitní přednášky. II . 1. vyd. Praha : Ústav T.G. Masaryka : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 568 s. Spisy T.G. Masaryka ; sv. 5. ISBN 978-80-86142-50-0 (Ústav T. G. Masaryka váz.).

MATĚJEK, Marek. Zánik jednoty mezi Západem a Východem 1054 : transkulturní bod zlomu? . 1. vyd. Ostrava : Moravapress, 2013. 120 s. ;. ISBN 978-80-87853-06-1 (brož.).

SAM,. Osho : jeho život a dílo . Hodkovičky [i.e. Praha] : Pragma, c2014. 221 s. ;. ISBN 978-80-7349-396-7 (brož.).

WENZL, Roy. Nejsilnější zbraň : Emil Kapaun, vojenský kaplan a hrdina korejské války . Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014. 140 s., [24] s. obr. příl. Osudy ; sv. 52. ISBN 978-80-7195-726-3 (váz.).

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

COX, Brian. Kvantový vesmír : vše, co se stát může, se také stane . 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Dokořán : Argo, 2014. 287 s. Aliter ; sv. 58. ISBN 978-80-7363-529-9 (Dokořán váz.).

VAN VLEET, Carmella. Objevujeme elektřinu . 1. vyd. V Brně : Computer Press, 2014. 96 s. ISBN 978-80-251-4161-8 (brož.).

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

DUFFACK, J. J. Záhada jménem Kolumbus . Praha : Naše vojsko, 2014. 390 s. ;. ISBN 978-80-206-1412-4 (váz.).

HAVEL, Jiří. Grónská setkání, aneb, Opřít se dá o cepín, o pádlo i o berle . Brno : Šimon Ryšavý, 2014. 201 s. ISBN 978-80-7354-133-0 (váz.).

CHVÁTAL, Marek. Geologie : pro gymnázia . 1. vyd. Praha : Fortuna, 2014. 103 s. ISBN 978-80-7373-124-3 (brož.).

Island : [inspirace na cesty . 1. vyd. V Brně : Lingea, 2014. 143 s. Lingea průvodce. ISBN 978-80-87819-92-0 (brož.).

Jižní Amerika - severovýchodní část : velká cesta za málo peněz . 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2014. 545 s. Z řady průvodců Lonely Planet. ISBN 978-80-256-1299-6 (brož.).

JUREČKA, Jiří. To nejlepší z Valašska : výlety, sport, příroda, památky, ubytování, gastronomie . 2. vyd. Praha : Stopa, 2014. 142 s. ISBN 978-80-905472-3-0 (váz.).

Madeira : [inspirace na cesty . 1. vyd. V Brně : Lingea, 2014. 143 s. Lingea průvodce. ISBN 978-80-87819-93-7 (brož.).

Marijampolė. Marijampolė : Piko valanda, c2014. 69 s. ISBN 978-609-422-096-8.

PAULÍK, Ivo. Na kole po nejkrásnějších oblastech České republiky . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 191 s. Universum. ISBN 978-80-242-4443-3 (brož.).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Mořkov . Vyd. 1. [Česko] : B. Růžičková (Krystal) pro obec Mořkov, 2014. [22] s. ISBN 978-80-87556-13-9 (brož.).

ŠEDIVÁ, Ľubica. Paříž : výlety na víkendy . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 160 s. ISBN 978-80-264-0437-8 (brož.).

ŠIMÁNEK, Leoš. Severskou divočinou : stavba srubu u jezera Clark a plavba po řekách na Aljašku . Rtyně v Podkrkonoší : Action-Press, [2014?]. 155 s. Zážitky z cest. ISBN 978-80-904191-3-1 (váz.).

ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Chřiby : studánky vyprávějí příběhy. II . 1. vyd. Buchlovice : Veligrad, 2014. 127 s. Chřiby záhadné a mytické ; sv. 9. ISBN 978-80-905279-6-6 (brož.

ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Chřiby : studánky vyprávějí příběhy. I . 1. vyd. Buchlovice : Veligrad, 2014. 103 s. Chřiby záhadné a mytické ; sv. 8. ISBN 978-80-905279-3-5 (sv. 1 brož.).

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BERNHARDT, Tomáš. Plzeň. I. díl,. Historické jádro . Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2014. 202 s. Zmizelé Čechy. ISBN 978-80-7432-449-9 (váz.).

ČERMÁKOVÁ, Eva. Pravěk Valašska . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, c2014. 69 s. ISBN 978-80-87614-25-9 (brož.).

HLAVAČKA, Milan. České země v 19. století II : proměny společnosti v moderní době . Praha : Historický ústav, 2014. 476 s. ;. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia ; vol. 48. ISBN 978-80-7286-219-1 (soubor).

Hlucké besedy, aneb, Jak bývalo prvéj . Vyd. 1. Hluk : Městská knihovna Hluk, 2007. 79 s. ISBN (Brož.).

HOFFMANNOVÁ, Jaroslava. Václav Novotný (1869–1932) : život a dílo univerzitního profesora českých dějin . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 557 s., [40] s. obr. příl. Paměť ; sv. 75. ISBN 978-80-200-2341-4 (váz.).

JEŽEK, Martin. Tak nám zabili Ferdinanda . 1. vyd. Praha : Radioservis, 2014. 133 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-87530-39-9 (váz.).

JORDÁNKOVÁ, Hana. Bibliografie k moravským královským městům ve středověku a raném novověku (1990-2010) . Vyd. 1. Brno : Statutární město Brno : Archiv města Brna, 2014. 358 s. Brno v minulosti a dnes ; supl. č. 20. ISBN 978-80-86736-37-2 (Archiv města Brna brož.).

KREJČÍ, Oskar. Sametová revoluce . 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2014. 159 s. ISBN 978-80-7431-138-3 (brož.).

KUČERA, Rudolf. Život na příděl : válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914-1918 . Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 213 s. Knižnice Dějin a současnosti ; sv. 49. ISBN 978-80-7422-232-0 (brož.).

LANGR, Ladislav. 150 poděbradských příběhů, aneb, 45 000 slov o Poděbradech . Poděbrady : Kompakt ve spolupráci s MKC Poděbrady, c2014. 311 s. ISBN 978-80-260-5899-1 (brož.).

LIAO, Yiwu. Kulky a opium : život a smrt na náměstí Nebeského klidu . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 379 s. ;. ISBN 978-80-204-3273-5 (váz.).

MARITAIN, Jacques. O filosofii dějin . Vyd. 1. Praha : Triáda, 2014. 173 s. ISBN 978-80-7474-097-8 (brož.).

MAŠLÁŇ, Pavel. Sidonie : historie a příroda sklářské osady . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, c2014. 117 s. ISBN 978-80-87614-26-6 (brož.).

NEDĚLNÍKOVÁ, Eva. Šlechtický rod Loudonů . Vyd. 1. Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, 2014. 52 s. Edice Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem. ISBN 978-80-904117-7-7 (brož.).

NEUMANN, Jiří. Šumavské střípky : zajímavosti o lidech, přírodě a řemeslech . [Líbeznice] : Víkend, 2014. 187 s. ISBN 978-80-7433-077-3 (váz.).

Obec Ořechov. Vyd. 1. [Brno] : Pro obec Ořechov vydalo vydavatelství F.R.Z. agency, 2014. 96 s. ISBN 978-80-87332-69-6 (F.R.Z. agency váz.).

SADÍLEK, Jaroslav. Věžná : historický vývoj stavebních památek a osídlení obce . Zlín : Tigris, 2014. 127 s. ISBN 978-80-7490-020-4 (váz.).

SCHOLLER, Christiane. Můj pradědeček František Ferdinand : příběh arcivévody Františka Ferdinanda očima jeho pravnučky Anity Hohenberg . [Líbeznice] : Víkend, 2014. 159 s. ISBN 978-80-7222-950-5 (váz.).

SOROS, Tivadar. Maškaráda kolem smrti : neuvěřitelný příběh o tom, jak autor vyzrál nad gestapem . Vyd. 1. Dobřichovice : KAVA-PECH, 2014. 242 s. ISBN 978-80-87169-46-9 (váz.).

VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK V HOLEŠOVĚ. Sborník Vlastivědného kroužku v Holešově 2011-2012 . 1. vyd. Holešov : Město Holešov, 2014. 104 s. Knihovnička Holešovska ; sv. 29. ISBN 978-80-260-6079-6 (v knize neuvedeno brož.).

VONDRUŠKA, Vlastimil. Život staré Šumavy . Vyd. ve Vyšehradu 1. V Praze : Vyšehrad, 2014. 252 s. ISBN 978-80-7429-219-4 (váz.).

VÝBORNÁ, Lucie. 100 statečných : rozhovory Lucie Výborné a Jana Pokorného se zajímavými osobnostmi : 100 hostů za 52 hodin . 1. vyd. Praha : Grada : Český rozhlas, 2014. 256 s. ISBN 978-80-247-5324-9 (brož.).

WEISSENSTEINER, Friedrich. Ženy v životě císaře Františka Josefa . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 198 s. ISBN 978-80-249-2467-0 (váz.).

WILSON, Jim. Nacistická kněžna . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 263 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-249-2398-7 (váz.).

^ nahoru ^


9. Hudba

GUZIUR, Jakub. Mýtus Boba Dylana : postkulturní esej . 1. vyd. V Praze : 65. pole, 2014. 87 s. ISBN 978-80-87506-42-4 (váz.).

HLAVÁČ, Jiří. Metodika hry na klarinet : pro hráčský rozvoj k vrcholné výkonnosti . 1. vyd. Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2014. 90 s. Hudební pedagogika ; sv. 7. ISBN 978-80-7331-305-0 (brož.).

KADEŘÁBEK, Rudolf. Talich a ti druzí : čtvrté berounské reminiscence . Vyd. 1. [Beroun] : Machart, 2014. 81 s. ISBN 978-80-87938-04-1 (brož.).

KAPUSTA, Jan. Neuvěřitelná kauza Martinů : pravdivá zpráva o tom, jak se stalo, že 17. srpna 1979 byly ostatky hudebního skladatele Bohuslava Martinů převezeny z dalekého Švýcarska do rodné Poličky . Vyd. 1. V Řevnicích : Arbor vitae, 2014. 299 s. ISBN 978-80-7467-043-5 (brož.).

LENK, Jaroslav Samson. My tři a já . Praha : Daranus, 2014. 153 s. ISBN 978-80-87423-56-1 (váz.).

PAZOUR, Jiří. Písničky na hraní písničky a hry rozvíjející hudební tvořivost dětí . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 128 s. ISBN 978-80-262-0613-2 (brož.).

POSLEDNÍ, Iveta. Zpívání nás baví. 1. díl,. Lidové písně v jednoduchém dvojhlasu. 1. vyd. Cheb : G + W, 2013. 1 zpěvník (18 s.) .

RŮŽIČKOVÁ, Míša. Zpěvník veselé písničky pro kluky a holčičky . Cheb : G + W, 2014. 1 zpěvník (85 s.) .

SLÁVIK, Martin. Na housle snadno a rychle : metodické povídky, úvahy, vzpomínky . Brno : Šimon Ryšavý, 2014. 98 s. ISBN (Brož.).

THOMSON, Graeme. George Harrison : za zamčenými dveřmi . 1. vyd. V Praze : 65. pole, 2014. 445 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-87506-40-0 (váz.).

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BERKOVÁ, Alexandra. O psaní . Vyd. 1. Praha : Trigon, 2014. 114 s. ISBN 978-80-87908-01-3 (brož.).

CRIBBIN, Lise. Anglická konverzace : učte se a procvičujte . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 144 s. ;. Velmi lehce. ISBN 978-80-247-5169-6 (brož.).

ČEREPKOVÁ, Vladimíra. Nabíledni prázdno . Vyd. 1. Praha : Torst, 2014. 114 s. ISBN 978-80-7215-473-9 (brož.).

DORON, Helen. Hudba řeči : pohled do nitra Helen Doron Early English : k oslavě 25 let činnosti a více než miliónu studentů po celém světě . [Česko] : Helen Doron Educational Group, c2014. 79 s. ISBN 978-80-86750-22-4 (brož.).

HOŠEK, Pavel. Kouzlo vyprávění : [proměňující moc příběhu a "křest fantazie" v pojetí C.S. Lewise] . 1. vyd. Praha : Návrat domů, c2013. 125 s. ;. ISBN 978-80-7255-293-1 (brož.).

KAHLEN, Lisa. Němčina : 5000 základních slovíček : moderní slovní zásoba . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 352 s. ;. Velmi lehce. ISBN 978-80-247-5098-9 (brož.).

KUBÍČEK, Tomáš. Naratologie : strukturální analýza vyprávění . V Praze : Dauphin, 2013. 247 s. ISBN 978-80-7272-592-2 (brož.).

KUNDERA, Milan. Slova, pojmy, situace . Vyd. tohoto souboru 1. Brno : Atlantis, 2014. 88 s. ;. ISBN 978-80-7108-344-3 (brož.).

NAVRÁTILOVÁ, Jana. Španělština : jazykový průvodce : konverzace, gramatika, slovník . 1. vyd. Dubicko : INFOA, 2014. 352 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-7240-895-5 (brož.).

NEKOVÁŘOVÁ, Alena. Němčina nejen pro samouky . 1. vyd. Voznice : Leda, 2014. 534 s. ISBN 978-80-7335-350-6 (brož.).

New Czech fiction 20112012 = Neue tschechische Belletristik 20112012 . Prague : Ministry of Culture of the Czech Republic, [2013]. 109 s. ;. ISBN 978-80-87546-07-9 (brož.).

O popisu . Vyd. 1. Praha : Akropolis, 2014. 173 s. ;. ISBN 978-80-7470-057-6 (brož.).

Ruština : jazykový průvodce : konverzace, gramatika, slovník . 1. vyd. Dubicko : INFOA, 2014. 352 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-7240-896-2 (brož.).

Velký kapesní rusko-český, česko-ruský slovník . 2. vyd. Praha : KPS ve spolupráci s nakl. Fragment, 2014. 1000 s. ;. ISBN 978-80-253-2113-3 (Fragment).

Výuka cizích jazyků v inkluzivní třídě . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 184 s. ;. ISBN 978-80-210-6580-2 (brož.).

ZÁBRANOVÁ, Eva. Flashky . Vyd. 1. Praha : Torst, 2014. 135 s. ISBN 978-80-7215-480-7 (brož.).

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

BAUMAN, Milan. Pohyblivé obzory : jevy, kterým ještě zcela nerozumíme . 1. vyd. Praha : Radioservis, 2014. 165 s. ISBN 978-80-87530-33-7 (váz.).

Půvab vzácných tisků : knihy šesti století ve fondu Vědecké knihovny v Olomouci . 1. vyd. Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2014. 63 s. ISBN 978-80-7053-304-8 (brož.).

ŠIMEČEK, Zdeněk. Knihy kupovati-- : dějiny knižního trhu v českých zemích . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 499 s. Historie. ISBN 978-80-200-2404-6 (brož.).

^ nahoru ^


14. Lékařství

ANDERSEN, Wayne Scott. Najděte své ideální zdraví! . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 216 s. ISBN 978-80-264-0486-6 (brož.).

BELICA, Ondřej. Práce a záchrana ve výškách a nad volnou hloubkou . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 216 s. ISBN 978-80-247-5055-2 (brož.).

BERG, Aloys. Snižte si cholesterol : pomocí přírodních látek . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 125 s. Pro vaše zdraví. ISBN 978-80-247-5234-1 (brož.).

CANNON, Walter B. Moudrost těla . Hodkovičky [Praha] : Pragma, c2014. 343 s. ISBN 978-80-7349-333-2 (brož.).

COATES, Wayne. Zázračné semínko chia : energetická bomba pro sportovce, více než 75 báječných receptů, ucelený program pro snížení hmotnosti . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 247 s. ISBN 978-80-249-2445-8 (brož.).

DUKAN, Pierre. Dukanova dieta 2014 : s novými recepty i pro vegetariány . Vyd. 1. V Bratislavě : NOXI, 2014. 253 s. ISBN 978-80-8111-116-7 (váz.).

GOSWAMI, Amit. Kvantový doktor : kvantový fyzik nás provádí zdravím a léčbou . Olomouc : ANAG, 2014. 247 s. ISBN 978-80-7263-890-1 (brož.).

GRILLPARZER, Marion. Rychlý detox : 7denní detoxikační program . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 125 s. Pro vaše zdraví. ISBN 978-80-247-5235-8 (brož.).

JILICH, David. HIV infekce : současné trendy v diagnostice, léčbě a ošetřovatelství . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 173 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3325-1 (váz.).

JINDRÁK, Vlastimil. Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 709 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2815-8 (váz.).

KRAUSOVÁ, Marie. Lékařkou v Zambii . Vyd. 1. Praha : Togga, 2014. 149 s. ISBN 978-80-7476-049-5 (brož.).

KUMBRINK, Birgit. K-Taping : praktická příručka : základy, techniky aplikace, indikace . Olomouc : Poznání, 2014. 257 s. ISBN 978-80-87419-39-7 (váz.).

LACINA, Petr. Nebezpečné chemické látky a směsi . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, 2013. 131 s. Recetox. ISBN 978-80-210-6475-1 (brož.).

MATWIKOW, Bohdan. Revoluce v dietách, aneb, Co vám v ordinaci neřeknou . Vyd. 1. Olomouc : Fontána, c2013. 214 s. ;. ISBN 978-80-7336-728-2 (brož.).

Na pomoc pečujícím : příručka pro pečující rodinné příslušníky a další blízké lidí s demencí . 10. vyd. Praha : Česká alzheimerovská společnost, 2014. 25 s. ;. ISBN 978-80-86541-33-4 (brož.).

PILAROVÁ, Eva. Potkala jsem léčitele . Vyd. 3., V nakl. Jota 1. V Brně : Jota, 2014. 139 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7462-656-2 (váz.).

RATHOUSKÝ, Václav. Nápoje z travin . 4. vyd. [Uherské Hradiště] : Green Ways, c2013. 56 s. ISBN 978-80-904166-3-5 (váz.).

REID, Daniel P. Taoistická detoxikace : přirozená cesta, jak očistit své tělo a dosáhnout zdraví a dlouhověkosti . Vyd. 1. Olomouc : Fontána, c2014. 312 s. ISBN 978-80-7336-758-9 (váz.).

SCHEUERNSTUHL, Annelie. Přírodní hormonální léčba : vše, co potřebujete vědět o hormonech, které uvedou vaše zdraví do rovnováhy a nemají žádné vedlejší účinky . Olomouc : ANAG, c2014. 143 s. ISBN 978-80-7263-883-3 (brož.).

SYNKOVÁ, Hana. Byla jsem tlustá, jsem jaká jsem . Vyd. 1. [Praha] : Meduňka, c2013. 107 s. ;. Knihovnička Meduňky, sv. 21/14. ISBN 978-80-905383-6-8 (brož.).

THOMAS, Alena. Děláme si to doma sami : domácí kosmetika, drogerie a lékárna . Vyd. 1. V Brně : Jota, 2014. 235 s. Populárně naučná. ISBN 978-80-7462-535-0 (brož.).

TÓTHOVÁ, Valérie. Ošetřovatelský proces a jeho realizace . 2., aktualiz. vyd. Praha : Triton, 2014. 225 s. ;. ISBN 978-80-7387-785-9 (váz.).

VELEMÍNSKÝ, Miloš. Salutogenní principy v prevenci obezity v dětském věku . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 87 s. ISBN 978-80-7387-791-0 (brož.).

VENTRUBA, Pavel. Průvodce léčbou poruch plodnosti : informační příručka programu asistované reprodukce . 1. vyd. Brno : Gynekologicko-porodnická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity : Fakultní nemocnice v Brně, 2013. 28 s. ISBN 978-80-210-6343-3 (Masarykova univerzita v knize neuvedeno brož.).

VESELÝ, Jan. Jsme zrozeni k chůzi? : --všechno je možná trochu jinak-- : pojďte se mnou, naučím vás býti zdravými . Vyd. 1. Olomouc : Fontána, c2014. 303 s. ;. ISBN 978-80-7336-756-5 (váz.).

ZAMRAZIL, Václav. Jod a štítná žláza : optimální přívod jodu a poruchy z jeho nedostatku . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 51 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3302-2 (brož.).

Zlínský oční festival : 14. března 2014. [Zlín : s.n., 2014]. [54 s.] .

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

BELLAVIA, David. Dům od domu : vzpomínky seržanta americké pěchoty na druhou bitvu o Fallúdžu . 1. vyd. Neratovice : Omnibooks, 2014. 261 s. ;. ISBN 978-80-87788-28-8 (váz.).

BROŽ, Ivan. Pershing : příběh 5hvězdičkového generála . Praha : Naše vojsko, 2014. 171 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-206-1458-2 (váz.).

ČESKO. Soudní řád správní : komentář . Vyd. 1. Praha : Leges, 2014. 1151 s. ;. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6 (váz.).

DOBRÝ, Václav. Světová válka : 100 let od největší tragédie v dějinách lidstva : začátek světové války v datech a dobových pohlednicích . 1. vyd. Plzeň : Slovan, 2014. 347 s. ISBN 978-80-260-5895-3 (váz.).

DOLEJŠ, Alois. Válečné zápisky z první světové války vojína Dolejše z Nového Strašecí . 1. vyd. Nové Strašecí : Gelton, 2014. 351 s. ISBN 978-80-905016-3-8 (váz.).

FIC, Victor M. Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914-1918. IV. díl,. Vznik konstituční alternativy k sovětské vládě v roce 1918 : prozatímní vlády Sibiře a celého Ruska, žádost o spojeneckou intervenci . Vyd. 1. Brno : Stilus, 2014. 511 s. ;. ISBN 978-80-87122-05-1 (Stilus Press váz.).

FITZGERALD, Michael. Nacistická okultní válka : Hitlerova smlouva se silami zla . Vyd. 1. Praha : Volvox Globator, [2014]. 208 s. ISBN 978-80-7207-969-8 (váz.).

HANZLÍK, František. Czechoslovak Association of Legionnaires in exile 1949-1989 . 1st ed. Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic : MHI Prague, 2013. 165 s. ISBN 978-80-7278-621-3 (váz.).

HANZLÍK, František. Československá obec legionářská v exilu 1949-1989 . 1. vyd. Praha : Ministerstvo obrany České republiky : VHÚ Praha, 2013. 165 s. ISBN 978-80-7278-620-6 (váz.).

HRUŠKA, Emil. Peripetie sudetoněmeckého principála . 1. vyd. Praha : Futura, 2014. 214 s., [32] s. obr. příl. ISBN 978-80-86844-96-1 (váz.).

JUNEK, Václav. 11 důvodů proč Adolf Hitler nevyhrál válku . Praha : Petrklíč, 2014. 254 s. ISBN 978-80-7229-527-2 (váz.).

JUŘÍČEK, Ludvík. Bezpečnost, hrozby a rizika v 21. století . Vyd. 1. Ostrava : Key Publishing, 2014. 323 s. Monografie. ISBN 978-80-7418-201-3 (brož.).

Komise místních částí 2008-2013 . 1. vyd. Zlín : Statutární město Zlín, odbor kanceláře primátora, 2013. 79 s.

KOVAŘÍK, Jiří. Římské války. I,. Vítězové nad Kartágem . 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2014. 379 s. ISBN 978-80-7497-018-4 (váz.).

KOZÁK, Vratislav. Negativní kampaně ve volbách do Evropského parlamentu 2009 . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 74 s. ISBN 978-80-87500-40-8 (brož.).

MICHÁLEK, Libor. Zničte to, nebo to zničí vás, aneb, Modrá, nikoliv Zelená banka? . Praha : Institut Wiliama Wilberforce, 2013. 191 s. ISBN 978-80-7349-362-2 (váz.).

MORAVEC, František. Špion, jemuž nevěřili . V nakl. Leda vyd. 1. [Praha] : Rozmluvy, 2014. 424 s. ;. ISBN 978-80-7335-363-6 (Leda váz.).

NOVOTNÝ, Lukáš. Velká Británie a konference v Locarnu : příspěvek ke studiu kolektivní bezpečnosti ve 20. letech 20. století . Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. 248 s. ;. ISBN 978-80-261-0265-6 (brož.).

PERGLER, Tomáš. Babiš : příběh oligarchy . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 162 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-204-3445-6 (váz.).

POLÁK, Stanislav. T.G. Masaryk : za ideálem a pravdou. 7,. Osobnost . 1. vyd. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR : Ústav T.G. Masaryka, 2014. 197 s. ISBN 978-80-87782-27-9 (sv. 7 Masarykův ústav a Archiv AV ČR v knize neuvedeno váz.).

THOMAS, Andy. Konspirace : fakta, teorie, důkazy . Vyd. 1. Praha : Volvox Globator, 2014. 326 s. ;. ISBN 978-80-7207-907-0 (brož.).

VANÍČEK, Zdeněk. Zákon o elektronických komunikacích : komentář . 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Linde Praha, 2014. 559 s. ;. ISBN 978-80-7201-944-1 (brož.).

VIDAL-NAQUET, Pierre. Vrazi paměti : "Papírový Eichmann" a jiné eseje o revizionismu . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013. 218 s. ;. ISBN 978-80-7465-070-3 (brož.).

Zbraně a střelivo : právní úprava & zkušební otázky. Vyd. 1. Praha : Themis, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7312-076-4 (brož.).

ŽAMPACH, Vojtěch. Vysídlení německého obyvatelstva z Brna ve dnech 30. a 31. května 1945 a nouzový ubytovací tábor v Pohořelicích 1.6.-7.7.1945 . Brno : Šimon Ryšavý, 2014. 109 s. ISBN 978-80-7354-123-1 (brož.).

Ženy a politika : (1890-1938) . Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 362 s. ISBN 978-80-87782-24-8 (váz.).

^ nahoru ^


16. Právo

ČESKO. Autorské právo ; Průmyslová práva : autorský zákon, užitné a průmyslové vzory, vynálezy a zlepšovací návrhy, ochranné známky, označení původu, topografie polovodičových prvků, biotechnologie, odrůdy rostlin, patentoví zástupci, vymáhání práv, vybraná ustanovení souvisejících předpisů, přehled mezinárodního a evropského práva duševního vlastnictví : redakční uzávěrka 24.2.2014. Ostrava : Sagit, 2014. 208 s. ;. ÚZ : úplné znění ; č. 1021. ISBN 978-80-7488-047-6 (brož.).

ČESKO. Katastr nemovitostí ; Zeměměřictví ; Pozemkové úpravy a úřady : znění předpisů k 1.1.2014 : rekodifikace : ÚZ-Úplné Znění č. 993. Ostrava : Sagit, [2014]. 256 s. ;. ÚZ : úplné znění. Rekodifikace ; 993.

ČESKO. Ochrana spotřebitele : zákon o ochraně spotřebitele, Česká obchodní inspekce, technické požadavky na výrobky, zákon o potravinách, obecná bezpečnost výrobků, odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku : redakční uzávěrka 5.5.2014. Ostrava : Sagit, [2014]. 128 s. ;. ÚZ : úplné znění ; č. 1030. ISBN 978-80-7488-056-8 (brož.).

HALÍŘOVÁ, Gabriela. Sladění pracovních a rodinných rolí zaměstnanců pečujících o děti . Praha : Leges, 2014. 192 s. ;. Teoretik. ISBN 978-80-87576-92-2 (brož.).

HOLZER, Jan. Demokratizace a lidská práva : středoevropské pohledy . Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici s Masarykovou univerzitou Brno, 2013. 266 s. ;. Studie ; sv. 105. ISBN 978-80-7419-159-6 (Sociologické nakladatelství - SLON váz.).

HORÁKOVÁ, Jana. Základy práva pro neprávníky . Praha : Linde, 2014. 341 s. ;. Učebnice. ISBN 978-80-86131-99-3 (brož.).

KINCL, Michal. Vyznejte se v sousedských sporech : vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku . 1. vyd. Brno : BizBooks, 2014. 50 s. ;. ISBN 978-80-265-0254-8 (brož.).

KUST, Jan. Nejvyšší soud USA . Praha : Ústav práva a právní vědy, 2013. 408 s. Právo - edice pro právo a management. ISBN 978-80-905247-6-7 (váz.).

Likvidace obchodních společností . 5., aktualiz. a rozšíř. vyd. Olomouc : ANAG, c2014. 229 s. ;. Účetnictví.

MATEJKA, Ján. Internet jako objekt práva : hledání rovnováhy autonomie a soukromí . Praha : CZ.NIC, c2013. 256 s. ;. CZ.NIC. ISBN 978-80-904248-7-6 (brož.).

PETR, Pavel. Vlastnictví bytů v Evropě . 1. vyd. Brno : Institut vzdělávání Sokrates, 2013. 129 s. Theses. ISBN 978-80-86572-78-9 (brož.).

ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Věcná práva v kostce . Praha : Linde Praha, 2014. 232 s. ;. Učebnice. ISBN 978-80-7201-946-5 (brož.).

^ nahoru ^


17. Psychologie

BOHÁČOVÁ, Martina Blažena. Výklad karet v praxi : druhy karetních výkladů . 1. vyd. [Praha] : EZOTERface, 2014. 105 s. ISBN 978-80-905066-4-0 (brož.).

CARTER, Philip J. Trénujte si mozek . Vyd. 2. Praha : Portál, 2014. 271 s. ISBN 978-80-262-0681-1 (brož.).

GRZESKOWITZ, Ilja. Postoj A+ : vnitřní naladění vítězů . Vyd. 1. Praha : Beta, 2014. 267 s. ;. ISBN 978-80-7306-613-0 (váz.).

HAY, Louise L. Miluj své srdce : a nalezni klid a mír ve své duši poté, co zažiješ rozchod, rozvod či smrt milované osoby . Hodkovičky [i.e. Praha] : Pragma, c2014. 188 s. ;. ISBN 978-80-7349-403-2 (váz.).

HEBBEN, Nancy. Základy neuropsychologického vyšetření . České vyd. Otrokovice : Propsyco, 2014. 300 s. ;. ISBN 978-80-904875-1-2 (brož.).

Kritické a tvořivé myšlení: není to málo? : rozvoj myšlení ve filosofických, teologických, psychologických a pedagogických souvislostech . Vyd. 1. České Budějovice : Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Centrum filozofie pro děti, 2013. 247 s. ISBN 978-80-7394-432-2 (brož.).

MASLOW, Abraham Harold. O psychologii bytí . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 317 s. ;. ISBN 978-80-262-0618-7 (brož.).

NEWCOMB, Jacky. Andělská požehnání : magické andělské příběhy, afirmace a kreativní nápady . V Praze : Slovart, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7391-853-8 (brož.).

WEBSTER, Richard. Čtení z ruky pro začátečníky . Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2014. 232 s. Klokan. ISBN 978-80-7466-390-1 (váz.).

^ nahoru ^


18. Sociologie

4. plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Hradec Králové pro období 2013-2015 . 1. vyd. Hradec Králové : Statutární město Hradec Králové, 2013. 63 s. ISBN 978-80-87637-05-0 (brož.).

ČESKO. Důchodové a penzijní spoření : zákon o důchodovém spoření, zákon o doplňkovém penzijním spoření, zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem, zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, prováděcí vyhlášky : podle stavu k 3.3.2014 : ÚZ-Úplné Znění č. 1023. Ostrava : Sagit, [2014]. 208 s. ;. ÚZ : úplné znění ; 1023.

ČESKO. Zdravotní pojištění 2014 : redakční uzávěrka 24.2.2014 : ÚZ-Úplné Znění č. 1022. Ostrava : Sagit, [2014]. 192 s. ;. ÚZ : úplné znění ; 1022.

DIAMOND, Jared M. Svět, který skončil včera : co se můžeme naučit od tradičních společností? . Vyd. 1. [Brno] : Jan Melvil, 2014. 488 s., [32] s. obr. příl. ISBN 978-80-87270-97-4 (váz.).

ENSLER, Eve. V těle světa : memoáry . Vyd. 1. Praha : Beta, 2014. 211 s. ;. ISBN 978-80-7306-639-0 (váz.).

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020. Praha : MPSV, 2013. 68 s. ISBN 978-80-7421-072-3 (brož.).

KONTEJNERY K SVĚTU (PROJEKT). Kontejnery : [Plzeň, Praha, Brno, Olomouc, Zlín, Mariánské Lázně, Ostrava]. [Česko : s.n.], 2013. 359 s.

PROFOUS, Jiří. Průvodce alkoholovou závislostí : především pro ženy pijících partnerů . 2. vyd. Praha : Galén, c2013. 108 s. ;. ISBN 978-80-7492-087-5 (brož.).

RYBÁŘ, Radovan. Dvacet let samostatné existence České republiky . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 119 s., [3] l. obr. příl. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ; č. sv. 163. ISBN 978-80-210-6517-8 (brož.).

SEKOT, Aleš. Základy sociologie: aktuální problémy soudobé společnosti . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 184 s. ;. ISBN 978-80-210-6788-2 (brož.).

STRAUSS, Neil. Pravidla hry . Vyd. 1. Praha : Argo, 2014. 324 s. ISBN 978-80-257-1100-2 (brož.).

WATSON, Richard. Budoucnost : 50 myšlenek, které musíte znát . Vyd. 1. [Praha] : Slovart, c2014. 208 s. ;. ISBN 978-80-7391-823-1 (váz.).

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

DAHLKE, Rüdiger. Stávám se veganem : 4týdenní program pro zdravý a dlouhý život . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 125 s. Pro vaše zdraví. ISBN 978-80-247-5272-3 (brož.).

DÜRICHOVÁ, Diana. Praktická pedikúra : studijní materiál pro podologickou praxi . 1. vyd. Praha : Gemmapress, 2014. 123 s. ISBN 80-86267-04-0 (brož.).

Encyklopedie vad nemovitostí. 2. díl,. Zvuk a hluk, úniky tepla, požár a bezpečnost, zdravotní nezávadnost . Praha : DEK, 2014. 233 s. ISBN 978-80-87215-13-5 (váz.).

FEHRINGER, Andrea. Menu à la Alnatura : vyzkoušejte deset geniálních menu pro radost z vaření . Vyd. 1. České Budějovice : DM - Drogerie Markt, 2013. 72 s. Active beauty. ISBN 978-80-905433-2-4 (brož.).

Fenomén ČKD : příspěvek k dějinám pražského strojírenského koncernu Českomoravská-Kolben-Daněk . 1. vyd. Praha : Mladá fronta : Národní technické muzeum, 2014. 326 s. Práce z dějin techniky a přírodních věd ; sv. 37. ISBN 978-80-204-3161-5 (Mladá fronta váz.).

HRUBEŠOVÁ, Markéta. Rebelka : 75 receptů originální pivní kuchařka nejen pro muže : rychlé a originální recepty pro každou příležitost . 1. vyd. Havlíčkův Brod : Petr Sysel?, 2014. 139 s. ISBN 978-80-260-5954-7 (váz.).

KOHOUTKOVÁ, Iva. Pečeme bez lepku . 1. vyd. Praha : Arista Books, 2014. 158 s., [16] s. barev. obr. příl. Vařítemi ; sv. 22. ISBN 978-80-87867-17-4 (brož.).

KOLSKÝ, Daniel. Kniha kaváren : Prague coffee festival . 1. vyd. Praha : Mamacoffee, 2013. 73 s. ISBN 978-80-904995-1-5 (brož.).

KUIPERS, Nathanaël. Auta, náklaďáky, formule, bagry ze stavebnice LEGO . 1. vyd. V Brně : Computer Press, 2014. 132 s. ISBN 978-80-251-4297-4 (brož.).

KUNTZMANNOVÁ, Miroslava. Kuchařka pod párou . Brno : Jota, 2013. 155 s. ISBN 978-80-7462-420-9 (váz.).

LEHRL, Richard. Děláme si sami pivo : příručka pro domácí výrobu piva . [Líbeznice] : Víkend, 2014. 163 s. ISBN 978-80-7433-079-7 (váz.).

Malá škola zavařování . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 192 s. ISBN 978-80-249-2488-5 (váz.).

MÍLEK, Vladimír. Příklady správné praxe : činnosti koordinátora BOZP na staveništi, plán BOZP . Vyd. 1. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013. 58 s. ISBN 978-80-7421-069-3 (brož.).

Odpadové hospodářství v praxi . 1. vyd. [Praha] : SITA CZ, 2013. 157 s. Recetox. ISBN 978-80-210-6601-4 (brož.).

RÉTYI, Andreas von. Energie bez konce : vynálezy, koncepty, řešení . 1. vyd. Liberec : Dialog, 2014. 285 s. Tajemství. ISBN 978-80-7424-065-2 (váz.).

SIMON, Francesca. Darebák David a jídlo . 1. vyd. v českém jazyce. Praha : BB/art, 2014. 107 s. Darebákova škola. ISBN 978-80-7461-472-9 (váz.).

SMUTNÝ, Bohumír. Po stopách kostky cukru v Dačicích : (o jednom světovém prvenství) . 2., dopl. vyd. Dačice : Městské muzeum a galerie Dačice, 2013. 117 s. ISBN 978-80-904500-0-4 (brož.).

SOBOTKA, Richard. Pracovitá voda : derivační kanály, vodní náhony a strouhy v Rožnovské brázdě . 1. vyd. [Rožnov pod Radhoštěm] : R. Sobotka, 2014. 59 s. ISBN 978-80-260-6335-3 (brož.).

VAŠÁK, Jaroslav. Valašská kuchařka : lidové recepty pro zdraví . Vyd. 2., rozš. Praha : Stopa, 2014. 144 s. ISBN 978-80-905472-2-3 (váz.).

WINTEROVÁ, Kateřina. Vaříme podle Herbáře . Vyd. 1. Praha : Česká televize, 2014. 221 s. Edice ČT. ISBN 978-80-7404-123-5 (váz.).

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

BOROVEC, Jiří. Plavání k lásce, Láska k plavání = Swim to love . 1. vyd. [Česko] : Joys Session, 2013. [133] s. ISBN 978-80-260-5595-2 (brož.).

BOSÁK, Jaromír. Brazilský deník : mistrovství světa den po dni . Vyd. 1. Jarošov nad Nežárkou : Pejdlova Rosička, 2014. 254 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-905720-0-3 (váz.).

COPELAND, Cynthia L. Knížka proti nudě : 300 her a aktivit pro každou příležitost . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 270 s. ISBN 978-80-262-0627-9 (brož.).

GROSS, Pavel. Hlubiny a posedlosti . Suchdol nad Lužnicí : Pavel Gross, c2013. 346 s. ISBN 978-80-905625-0-9 (váz.).

HAICH, Elisabeth. Sport a jóga . Vyd. 1. V Praze : Metafora, 2014. 215 s. ISBN 978-80-7359-417-6 (brož.).

HEWITT, Phil. Běž dál : vzlety a pády maratonského závisláka . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 228 s. ;. ISBN 978-80-204-3298-8 (váz.).

HOŠŤÁLEK, Petr. Sůva ze Smrčí & Vláďa Budínský a Jirka Třmínek : sajdkáristé s velkým srdcem . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 100 s. ISBN 978-80-247-5390-4 (váz.).

RUSNÁK, Ernest. Ako vznikali turistické chaty a útulne na Slovensku . Vyd. 1. Poprad : Region Poprad, 2014. 188 s. ISBN 978-80-970183-4-4 (váz.).

STURM, Karin. Michael Schumacher . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 263 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-249-2528-8 (váz.).

THURGOOD, Glen. Core trénink : [kompletní rádce pro muže i ženy, jak posílením svalů středu získat zdravější a lépe fungující tělo . V Praze : Slovart, 2014. 224 s. ISBN 978-80-7391-851-4 (váz.).

TVRZNÍK, Aleš. Velká kniha běhání . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 311 s. Sport extra. ISBN 978-80-247-4872-6 (brož.).

ZAPLETAL, Petr. Český fotbal : Gambrinus liga & Pohár České pošty 20132014 : všechny sezony české ligy od roku 1993 . Vyd. 1. Plzeň : Nava, 2014. 287 s. ISBN 978-80-7211-466-5 (váz.).

ZATSIORSKY, Vladimir M. Silový trénink : praxe a věda . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 348 s. Edice Českého olympijského výboru. Modrá řada. ISBN 978-80-204-3261-2 (váz.).

ZEMAN, Michal. Brazílie 2014 : 20. mistrovství světa ve fotbale . Praha : Ottovo nakladatelství, c2014. 120 s. ISBN 978-80-7451-405-0 (váz.).

ZWIEFELHOFER, Vlastimil. Vlastík Zwiefelhofer - legenda českého běhu . 1. vyd. Praha : J. Šoptenko, 2014. 225 s. ISBN 978-80-905822-0-0 (brož.).

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

ARMANI, Cendrine. Kamarádi na výletě : háčkování . Vyd. 1. V Praze : Metafora, 2014. 63 s. Tvůrčí nápady pro volný čas - udělejte si sami. ISBN 978-80-7359-398-8 (brož.).

BAŽANT, Jan. Vila Hvězda v Praze (1555-1563) : mistrovské dílo severské renesance . Praha : Festina Lente Press CZ, 2013. 227 s. Průvodce po českých památkách pro pokročilé. ISBN 978-80-260-4607-3 (brož.).

BRŮNOVÁ, Miroslava. Moderní krajka : staré řemeslo v nové podobě : katalog výstavy : 10.5.-27.7.2014, Dům Jiřího Popela z Lobkowicz, Chomutov . [Chomutov] : Oblastní muzeum v Chomutově, [2014]. 64 s. ISBN 978-80-87898-02-4 (brož.).

DE BOTTON, Alain. Umění jako terapie . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlin, 2014. 239 s. Tema. ISBN 978-80-7473-161-7 (váz.).

Diskuse 89, 014 . Vyd. 1. V Praze : Vysoká škola uměleckoprůmyslová ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem, 2014. [66] l.; [138] s. ISBN 978-80-86863-76-4 (Vysoká škola uměleckoprůmyslová brož.).

DOVCOVÁ, Jaroslava. Bytové doplňky : háčkované a pletené . 1. vyd. Čestlice : Rebo, 2014. 160 s. Butik nápadů. ISBN 978-80-255-0778-0 (brož.).

DOVCOVÁ, Jaroslava. Originální dárky : háčkované a pletené . 1. vyd. Čestlice : Rebo, 2014. 160 s. Butik nápadů. ISBN 978-80-255-0777-3 (brož.).

DROCÁROVÁ, Monika. Miloš Alexander Bazovský : pracovné listy k stálej expozícii . Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění, [2013]. 12 s. ISBN 978-80-85052-98-5 (volné l. v přebalu).

FORFEST. Festival Forfest Czech Republic - duchovní proudy v současném umění 2013. Globální ohrožení umění. [Kroměříž] : Umělecká iniciativa, 2013. 52 s. ;. ISBN 978-80-260-5434-4 (brož.).

HCD : design zaměřený na člověka : soubor nástrojů . 2. vyd. Brno : Flow, 2013. 187 s. ISBN 978-80-905480-1-5 (váz.).

KAVAN, Ondřej. V4, Visegrad parallels : [Bratislava, Budapest, Prague, Warsaw] . 1st ed. Prague : Columbus, 2014. 107 s. ISBN 978-80-87588-35-2 (váz.).

KIESEWETTER, Josef. Josef Kiesewetter : zahrada snění : obrazy, kresby, grafika : [Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 7.5.-13.7.2014 . V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2014. [12] s. ISBN 978-80-87671-09-2 (brož.).

KLÍMOVÁ, Barbora. Navzájem : umělci a společenství na Moravě 70.-80. let 20. století . Vyd. 1. V Brně : FaVU VUT, c2013. 246 s. Tranzit series. ISBN 978-80-87259-21-4 (tranzit.cz brož.).

KRŠKOVÁ, Jarmila. Frivolitková krajka : šperky a oděvní doplňky . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 112 s. Výtvarný kurz. ISBN 978-80-247-4233-5 (váz.).

LEECH, Christine. Nůžky, papír, lepidlo : 27 hezkých modelů z papíru, jednoduše vystřižených a složených . 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2014. 128 s. ISBN 978-80-256-1392-4 (brož.).

Malý řezbář. 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2014. 64 s. Pokusy, objevy, hry. ISBN 978-80-256-1331-3 (váz.).

MIZIELIŃSKA, Aleksandra. D.O.M.E.K. : důvtipná obrázková mozaika efektních konstrukcí . 1. české vyd. [Praha] : Jana Kostelecká, 2014. 155 s. ISBN 978-80-260-5657-7 (váz.).

MLÁDKOVÁ, Meda. Meda Mládková - můj úžasný život . Vyd. 1. Praha : Academia : Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, 2014. 178 s., [60] s. obr. příl. ISBN 978-80-200-2420-6 (Academia váz.).

Moravští krajináři - žáci Julia Mařáka : Roman Havelka, Alois Kalvoda, Stanislav Lolek : Zámecká galerie Holešov 6. června - 29. září 2013 . [Holešov] : [Zámecká galerie], [2013]. [23] s.

NAŇÁK, Aleš. Památky Závrší . Vyd. 1. Nedašov : Římskokatolická farnost Nedašov, 2013. 56 s.

NOSTITZ-RIENECK, Marie Josefa hraběnka,. Marie Nostitzová : akvarel jako svědek = Maria Nostitz : das Aquarell als Zeuge . [Beroun] : Machart pro Mathuldu [i.e. Mathildu] Nostitzovou-Quagliotti, c2013. 46 s. ISBN 978-80-87517-93-2 (Machart brož.).

OLŠINA, Miroslav. Proměny holešovského náměstí : i domy mají své příběhy . 1. vyd. Holešov : Město Holešov, 2013. 114 s. Knihovnička Holešovska ; sv. 28. ISBN 978-80-260-5789-5 (v knize neuvedeno brož.).

PACHMANOVÁ, Martina. Zrození umělkyně z pěny limonády : genderové kontexty české moderní teorie a kritiky umění . Vyd. 1. Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, c2013. 163 s. ISBN 978-80-86863-64-1 (váz.).

POSPÍŠILOVÁ, Zdeňka. Dárkové krabičky . 1. vyd. V Brně : CPress, 2014. 104 s. Výtvarné techniky. ISBN 978-80-264-0500-9 (váz.).

SLOVENČÍK, Svatopluk. Svatopluk Slovenčík : retrospektiva : 15. leden - 9. únor 2014 Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 17. únor - 17. březen 2014 Topičův salon v Praze, 7. květen - 30. září 2014 Muzeum umění Olomouc, kavárna Café '87 = a retrospective : 15th January - 9th February 2014 The Regional Gallery of Fine Art in Zlin, 17th February - 17th March 2014 The Topič Salon in Prague, 7th May - 30th September 2014 Olomouc Museum of Art, Café '87 . Ve Zlíně : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ve spolupráci s Topičovým salonem v Praze, c2014. 27 s. ISBN 978-80-87926-04-8 (Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně brož.).

ŠLAPETA, Vladimír. Benš : Adolf Benš (1894-1982) : architektonické dílo . Praha : Nadace Charty 77, 2014. 287 s. ISBN 978-80-260-5727-7 (váz.).

TICHÝ, Oldřich. Oldřich Tichý : obrazy . V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, [2014]. [6] s. ISBN 978-80-87671-10-8 (v knize neuvedeno skládanka).

TIPPNER, Anja. Permanentní avantgarda? : surrealismus v Praze . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 423 s., [16] s. obr. příl. Literární řada. ISBN 978-80-200-2376-6 (brož.).

Věci a slova : umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970 . Vyd. 1. Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2014. 572 s. ISBN 978-80-86863-69-6 (brož.).

VOJVODÍK, Josef. Patos v českém umění, poezii a umělecko-estetickém myšlení čtyřicátých let 20. století . Vyd. 1. Praha : Argo, 2014. 371 s., xl s. obr. příl. ISBN 978-80-257-1115-6 (váz.).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

BAUMAN, Petr. Filozofický dialog jako cesta k prevenci násilí : teorie a metodika, aktivity pro rozvoj myšlení . Vyd. 1. České Budějovice : Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Centrum filozofie pro děti, 2013. 196 s. ;. Filozofie pro děti. Prevence násilí ; sv. 7. ISBN 978-80-7394-412-4 (brož.).

Československý sborník příkladů dobré praxe environmentální výchovy na základních a středních školách = Československý zborník príkladov dobrej praxe environmentálnej výchovy na základných a stredných školách. Zlín : Zlínský kraj, 2014. 52 s.

HERZIG, Sabine. 111 nápadů pro celý školní rok : nápadník aktivit, her a rad od prvního školního dne až po předání vysvědčení . 1. vyd. Brno : Edika, 2014. 191 s. Pedagogika v praxi. ISBN 978-80-266-0500-3 (brož.).

KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Baťovský Zlín : Klub absolventů Baťovy školy práce : z hihorie po současnost . 1. vyd. Zlín : Žilina : [Univerzita Tomáše Bati] : Georg, 2014. 96 s. s. ISBN 978-80-8154-070-7 (váz.).

KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Baťovský Zlín - mladí muži . 1. vyd. Zlín : Žilina : [Univerzita Tomáše Bati] : Georg, 2014. 260 s. s. ISBN (váz.).

KONVALINOVÁ, Kateřina. Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je pořád prima . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 159 s. ISBN 978-80-262-0620-0 (brož.).

KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole : teorie, praxe, výzkum . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 207 s., [26] s. příl. ISBN 978-80-210-6527-7 (brož.).

MENASCHE, David. Mělo to smysl?! . 1. vyd. Praha : Fortuna Libri, c2014. 204 s. ;. ISBN 978-80-7321-833-1 (váz.).

OTEVŘELOVÁ, Hana. Minipříběhy dětí se specifickými poruchami učení a chování . [Hvozdnice : Hana Otevřelová, 2013]. [48] s. ISBN 978-80-260-5127-5 (dvoulisty v obálce).

PANČOCHA, Karel. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání = Analysis of social determinants of inclusive education . 1. vyd. Brno : Paido : Masarykova univerzita, 2013. 319 s. ISBN 978-80-7315-245-1 (Paido - Vladimír Jůva brož.).

Řízení kvality ve školství : studie o metodách řízení kvality ve školství z pohledu účastníků projektu partnerství Comenius Regio "Quality Management id Education" = Qualitätsmanagement in der (Aus-)Bildung : eine vergleichende Studie, angefertigt im Rahmen der bayerisch-tschechischen Comenius-Regio-Projektes zum Thema "Quality Management in Education" . [Zlín] : Zlínský kraj, 2013. 34, 36 s. ISBN 978-80-87833-00-1 (kroužková vazba).

STRENÁČIKOVÁ, Mária. Absolventská písomná práca na konzervatóriu : (učebné texty) . Vyd. 1. Zlín : Alisa Group, 2014. 128 s. ISBN 978-80-903965-7-9 (brož.).

TROJANOVÁ, Irena. Ředitel a střední management školy : průvodce pro ředitele a střední management ZŠ a SŠ . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 171 s. ISBN 978-80-262-0591-3 (brož.).

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

ŘEZÁČ, Jan. Web ostrý jako břitva : návrh fungujícího webu pro webdesignery a zadavatele projektů . Vyd. 1. Jihlava : BAROQUE PARTNERS, 2014. 211 s. ISBN 978-80-87923-01-6 (brož.).

^ nahoru ^


24. Zemědělství

ALTMAN, Nathaniel. Med jako lék : zázračné léčivé vlastnosti včelího produktu . Vyd. 1. Olomouc : Fontána, c2014. 264 s. ISBN 978-80-7336-754-1 (brož.).

CORIA, Federico. Italské sýry : poznejte, ochutnejte a objevte 100 italských sýrů . Hodkovičky [i.e. Praha] : Pragma, 2014. 289 s. ISBN 978-80-7349-402-5 (brož.).

HALLER, Martin. Koně z celého světa . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 272 s. ISBN 978-80-242-4428-0 (váz.).

HEMPFLING, Klaus Ferdinand. Poselství koní . Vyd. v češtině 1. Praha : Brázda, 2014. 148 s. ;. ISBN 978-80-209-0405-8 (váz.).

HOROWITZ, Alexandra. Uvnitř psa : co psi vidí, čenichají a vědí . Vyd. 1. [Praha] : Práh, 2014. 301 s. ISBN 978-80-7252-514-0 (váz.).

MILLER, Pat. Restartujte svého psa : dejte svému psovi druhou šanci na prvotřídní život! . Vyd. 1. Praha : Plot, 2014. 270 s. ISBN 978-80-7428-210-2 (váz.).

PAVKOVÁ, Jana. Morčatářská genetika . Zlín : Tigris, 2014. 98 s. ISBN 978-80-7490-026-6 (brož.).

PELEŠKA, Stanislav. 2000 rad pro zahrádkáře . Praha : Ottovo nakladatelství, 2013. 496 s. ISBN 978-80-7451-315-2 (váz.).

SÝKORA, Jaroslav. Zemědělské stavby : základy navrhování . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 127 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-5273-0 (brož.).

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně