Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Srpen 2014

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa,vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

DEMICK, Barbara. Není co závidět : obyčejné životy v Severní Koreji . Zlín : Kniha Zlín, 2014. 353 s. Tema ; sv. 18. ISBN 978-80-7473-159-4 (brož.).

FARFÁNOVÁ BARRIOSOVÁ, Eva. Sexuální život ve starém Peru . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 143 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-247-5012-5 (brož.).

GRUBHOFFER, Václav. Pod závojem smrti : poslední věci Schwarzenbergů v letech 1732-1914 . Vyd. 1. České Budějovice : Společnost pro kulturní dějiny ve spolupráci s Novou tiskárnou Pelhřimov, 2013. 441 s., [48] s. obr. příl., [1] složený l. obr. příl. ISBN 978-80-905264-2-6 (Společnost pro kulturní dějiny váz.).

JILÍK, Jiří. Záhadná jízda králů : příběh tradice zahalené tajemstvím . Vyd. 2., V nakl. CPress vyd. 1. Brno : CPress, 2014. 183 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-264-0428-6 (brož.).

KOPECKÝ, René. Co je dobré vědět o arabském a islámském světě . Brandýs nad Labem : Dar Ibn Rushd, c2014. 356 s. ISBN 978-80-86149-88-2 (brož.).

Kultura a totalita : národ . Vyd. 1. V Praze : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. 474 s. Varia ; sv. 20. ISBN 978-80-7308-488-2 (brož.).

RYCHLÍK, Martin. Dějiny tetování . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 228 s. ISBN 978-80-204-3286-5 (váz.).

VAŠKŮ, Zdeněk. Hold slunci, dešti, půdě a pluhu : pranostikon . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 1180 s. ;. ISBN 978-80-200-2313-1 (brož.).

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

ANTHONY, Lawrence. Můj život se slony : učil jsem se o životě, respektu a svobodě od afrických slonů . České Budějovice : Dona, 2014. 293 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7322-171-3 (brož.).

BAJER, Jiří. Rakytník : zázračná rostlina, oranžový poklad--. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 157 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-204-3385-5 (váz.).

CÍLEK, Václav. Posvátná krajina : eseje o místech, silách a dracích . Vyd. 1. Praha : Malvern, 2014. 178 s. ISBN 978-80-87580-72-1 (brož.).

Příroda plná dobrodružství : [prozkoumej zvířata a rostliny. překlad Michal Babor]. 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2014. 64 s. Pokusy, objevy, hry. ISBN 978-80-256-1333-7 (váz.).

SPIRHANZL-DURIŠ, Jaroslav. Z ptačí říše : Malý atlas ptactva . 3. vyd. Praha : Albatros, 1978. 253, [1] s. ;. Oko ; Sv. 2.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

GLASER, Paul. Tanec s nepřítelem : válečné tajemství mojí rodiny . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 273 s. ISBN 978-80-7387-751-4 (váz.).

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

HORŇÁK, Pavel. Kreativita v reklamě . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2014. 293 s. ISBN 978-80-87500-49-1 (váz.).

JANÁČKOVÁ, Stanislava. Peripetie české ekonomiky a měny, aneb, Nedejme si vnutit euro . Vyd. 1. Praha : Institut Václava Klause, 2014. 106 s. ;. Publikace, č. 10/2014. ISBN 978-80-87806-07-4 (brož.).

KOCMANOVÁ, Alena. Ekonomické řízení podniku . Vyd. 1. Praha : Linde Praha, 2013. x, 358 s. Monografie. ISBN 978-80-7201-932-8 (brož.).

MCNEILLY, Mark. Mistr Sun & umění obchodu : jak správně použít principy Umění války v podnikání . 1. vyd. Brno : B4U, 2014. 278 s. ISBN 978-80-87222-28-7 (brož.).

NORTHRUP, Kate. Peníze : milostný příběh . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 205 s. ;. ISBN 978-80-247-5084-2 (brož.).

PALATKOVÁ, Monika. Ekonomika turismu : turismus České republiky . 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2014. 262 s. ISBN 978-80-247-3643-3 (brož.).

POKLUDA, Zdeněk. Člověk a práce : z ekonomických principů a vizí Tomáše Bati = Man and work : the vision and principles of economics of Tomáš Baťa . Zlín : Nadace Tomáše Bati : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2014. 61 s. ISBN (Brož.).

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

ALTRICHTER, Michal. Vyprávění o Desateru . Vyd. 1. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2014. 98 s. ;. Současné otázky ; 44. ISBN 978-80-7412-153-1 (brož.).

Biblické postavy : kdo je kdo ve Starém a Novém zákoně . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 64 s. ISBN 978-80-242-4455-6 (váz.).

Cyrilometodějský Velehrad : výstava k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu v roce 863 . Uherské Hradiště : Historická společnost Starý Velehrad, 2013. 32 s. ISBN 978-80-86157-41-2 (brož.).

HEIDEGGER, Martin. Co znamená myslet? . 1. vyd. Praha : OIKOYMENH, 2014. 59 s. ;. Knihovna novověké tradice a současnosti ; sv. 87. ISBN 978-80-7298-494-7 (brož.).

KONVIČKA, Martin. Sex, drogy a islám . Vyd. 1. V Pstruží : Lukáš Lhoťan, 2014. 87 s. ISBN 978-80-904932-5-4 (brož.).

KURAS, Benjamin. Bláhové snění o světě bez padouchů . Praha : Eminent, 2014. 213 s. ;. ISBN 978-80-7281-473-2 (váz.).

MAYER, Hans Eberhard. Dějiny křížových výprav . Vyd. 1. Praha : Argo, 2013. 404 s. Historické myšlení ; sv. 63. ISBN 978-80-257-0933-7 (váz.).

NOVOTNÝ, František. O Platonovi. Díl první,. Život . Vyd. 2. Praha : Nová Akropolis, 2013. 318 s. ;. Simo - draci moudrosti ; sv. 2. ISBN 978-80-86038-67-4 (váz.).

NYKL, Hanuš. Náboženství v ruské kultuře . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013. 368 s., xxiv. s. obr. příl. Russia Altera ; sv. 25. ISBN 978-80-7465-078-9 (váz.).

SLÁDEK, Karel. Řeckokatolická církev v českých zemích : dějiny, identita, dialog . Vyd. 1. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013. 254 s. ;. ISBN 978-80-7465-081-9 (váz.).

STONE, Elaine Murray. Dobrodružství Matky Terezy . Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014. 109 s. ;. ISBN 978-80-7195-737-9 (brož.).

ZENO, Katrina J. Když život nejde podle tvých představ . Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2013. 111 s. ;. Familia ; sv. 17. ISBN 978-80-7195-662-4 (brož.).

ŽIŽLAVSKÝ, Roman. Poutníkova kuchařka : praktický a nezávislý průvodce na cestu sebepoznání . Vyd. 1. Praha : Práh, 2014. 220 s. ISBN 978-80-7252-509-6 (brož.).

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

CHOWN, Marcus. Jaký to nádherný svět : pokus jedince porozumět všemu . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 390 s. ;. Tema ; sv. 19. ISBN 978-80-7473-162-4 (brož.).

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BOUDA, Jiří. Poutnický deník . 1. vyd. Plzeň : Cykloknihy, 2014. 287 s. ISBN 978-80-87193-29-7 (váz.).

BRUNSWIG-IBRAHIM, Muriel. Maroko : doporučené tipy : [se skládací mapou a cestovním atlasem] . 1. české vyd. Ostfildern : MAIRDUMONT, 2014. 36 s. ISBN 978-3-8297-6944-0 (brož.).

Burgundsko a údolí Loiry : [turistický průvodce] . 3., aktualiz. vyd. Brno : Jota, 2013. 241 s., xii s. obr. příl. Průvodce ; sv. 156. ISBN 978-80-7462-322-6 (brož.).

CARSTENSEN, Heidede. Londýn : krok za krokem . České vyd 1. Praha : Jan Vašut, 2014. 160 s. Merian live! ; 24. ISBN 978-80-7236-875-4 (brož.).

Francie : [turistický průvodce] . 3., aktualiz. vyd. Brno : Jota, 2013. xxiv, 1261 s., [8] s. obr. příl. Průvodce ; sv. 156. ISBN 978-80-7462-321-9 (brož.).

KOLTERMANN, Ulrike. Paříž : krok za krokem . České vyd. 1. Praha : Jan Vašut, 2014. 160 s. Merian live!. ISBN 978-80-7236-876-1 (brož.).

KOLTERMANN, Ulrike. Řím : krok za krokem . České vyd. 1. Praha : Jan Vašut, 2014. 160 s. Merian live! ; 26. ISBN 978-80-7236-877-8.

LUDVÍK, Petr. Rodinné toulky : nejkrásnější výlety na kole . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 168 s. Universum. ISBN 978-80-242-4485-3 (brož.).

MÁRA, Jiří. Jaká je Amerika? . Vyd. 1. Přerov : Jiří Mára, 2013. 174 s. ISBN 978-80-260-5105-3 (váz.).

MUSIL, Rudolf. Morava v době ledové : prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání . Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 228 s. ISBN 978-80-210-6364-8 (váz.).

Polska atrakcje turystyczne. Warszawa : ExpressMap, 2014. 1 mapa . ISBN 978-83-7546-722-2 (složeno).

Turistický průvodce Východní Morava : 25 tipů na výlety + mapky : Kroměřížsko : Slovácko : Valašsko : Zlínsko a Luhačovicko . 2. revidované vyd. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2013. 75 s. Východní Morava: kouzlo rozmanitosti. ISBN (brož.).

Zlínským krajem za kulturou, historií a poznáním. Zlín : Zlínský kraj, 2013. 67 s. Zlínský kraj. ISBN (kroužková vazba).

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

ALTMANN-LOOS, Elsie. Můj život a Adolf Loos . Hodkovičky [i.e. Praha] : Pragma, c2014. 295 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-807349-401-8 (váz.).

BRÁNSKÝ, Jaroslav. Židé z Boskovic : příběhy a portréty . Vyd. 1. Boskovice : Albert, 2013. 309 s. ISBN 978-80-7326-215-0 (váz.).

Dějiny světa : globální dějiny od počátků do 21. století. 5,. Vznik moderny 1700 až 1914 . Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014. 479 s. ISBN 978-80-7429-430-3 (váz.).

HORA-HOŘEJŠ, Petr. Evropan Jiří z Poděbrad, král do bouřlivých dob . Praha : Galerie EfEf, 2014. 117 s. ISBN 978-80-905787-0-8 (váz.).

JANIŠ, Dušan. Když mě brali za vojáčka : Vsetín 1939-1945 . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, c2014. [20] s. ISBN 978-80-87614-21-1 (brož.).

JOHNSON, Paul. Dějiny amerického národa . 1. vyd. v nakl. Leda. [Praha] : Rozmluvy, 2014. 850 s. ;. ISBN 978-80-7335-361-2 (Leda váz.).

KOLÁČEK, Luboš Y. Kouzelným pomezím Lužických hor . Praha : Regia, 2014. 270 s. ISBN 978-80-87866-05-4 (váz.).

MILEC, Miroslav. Šlechtické rodové pečetě Čech a Moravy . 1. vyd. Brno : Ivo Sperát, 2014. 147 s. ISBN 978-80-87542-12-5 (brož.).

RYCHLÍK, Jan. Od minulosti k dnešku : dějiny českých zemí . Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2013. 685 s. ;. ISBN 978-80-7429-387-0 (váz.).

SAUVAT, Catherine. Alma Mahlerová : a vždycky budu muset lhát . Vyd. 1. Praha : Argo, 2014. 261 s. ISBN 978-80-257-1135-4 (váz.).

Sborník muzea Blansko 2013. Blansko : Muzeum Blansko, 2013. 165 s. ;.

ŠIMŮNEK, Robert. Reprezentace české středověké šlechty . Vyd. 1. Praha : Argo, 2013. 474 s. Každodenní život ; sv. 60. ISBN 978-80-257-1004-3 (váz.).

ŠKRÁBEK, Josef. Dějiny osobně prožité a protrpěné : příběh nejen česko-německý . Sředokluky : Zdeněk Susa, 2014. 493 s. ISBN 978-80-86057-93-4 (váz.).

TOMEK, Václav Vladivoj. Jan Žižka . Praha : Dobrovský, 2014. 265 s. ;. Omega. ISBN 978-80-7390-108-0 (váz.).

VILLEHARDOUIN, Geoffroy de. Dobytí Konstantinopole : dva příběhy o čtvrté křížové výpravě . Vyd. 1. Praha : Argo, 2013. 269 s. Memoria medii aevi ; sv. 20. ISBN 978-80-257-1030-2 (váz.).

VONDRUŠKA, Vlastimil. Život ve středověku : [průvodce základními pojmy] . 2., upr. vyd., V nakl. Moba 1. Brno : MOBA, c2014. 349 s. ISBN 978-80-243-5826-0 (váz.).

VONDRUŠKA, Vlastimil. Život ve staletích : lexikon historie. 16. století . Vyd. 1. Brno : MOBA, c2014. 125 s. ISBN 978-80-243-5843-7 (váz.).

VOTÝPKA, Vladimír. Křižovatky české aristokracie . Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2014. 276 s. ISBN 978-80-7432-441-3 (váz.).

WAGNEROVÁ, Alena. Bol lásky prodejné : ze života Johannese Nádherného a jeho milostných družek . Vyd. 1. Praha : Argo, 2013. 175 s., [32] s. obr. příl. ISBN 978-80-257-0829-3 (váz.).

WINTR, Stanislav. Bonapartové . 1. vyd. Praha : Libri, 2014. 154 s. ISBN 978-80-7277-525-5 (brož.).

^ nahoru ^


9. Hudba

ČAPKA, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 187 s. Etnologické materiály ; 3. ISBN 978-80-210-6628-1 (brož.).

Justin Bieber : přísně tajné : neoficiální a neautorizované . 1. vyd. V Praze : CooBoo, 2014. 93 s. ISBN 978-80-7447-530-6 (váz.).

Kouzelná flétna 1 melodie z animovaných filmů pro zobcové flétny . 1. vyd. Cheb : G + W, 2014. 1 partitura (29 s.) .

MORAVETZ, Ladislav. Zlínské sboropění. 1. vyd. Praha : Kalich, 2014. 1 partitura (159 s.) . ISBN 978-80-7017-199-8 (brož.).

REJCHA, Antonín. Pojednání o harmonii . Vyd. 1. Praha : Togga, 2014. 457 s. Musica viva. ISBN 978-80-7476-042-6 (brož.).

ROHÁL, Robert. Iveta : životní příběh Ivety Bartošové . Praha : Ottovo nakladatelství, 2014. 143 s. ISBN 978-80-7451-402-9 (váz.).

SVENONIUS, Ian F. Nadpřirozené strategie k založení rokenrolové kapely . Vyd. 1. Praha : Maťa, 2014. 158 s. Mezirocky ; sv. 1. ISBN 978-80-7287-188-9 (váz.).

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

AUER, Peter. Jazyková interakce . Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 305 s. Sociolingvistická edice : jazyk, společnost, interakce ; 2. ISBN 978-80-7422-268-9 (váz.).

DOLEŽEL, Lubomír. Narativní způsoby v české literatuře . Vyd. 2. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2014. 142 s. Scholares ; sv. 41. ISBN 978-80-87855-13-3 (brož.).

FERNÁNDEZ, Eva M. Základy psycholingvistiky . 1. české vyd. Praha : Karolinum, 2014. 298 s. Lingvistika. ISBN 978-80-246-2435-8 (brož.).

FINKIELKRAUT, Alain. Co kdyby láska nikdy neskončila . 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. 109 s. ;. ISBN 978-80-7325-338-7 (brož.).

HÁJEK, Martin. Čtenář a stroj : vybrané metody sociálněvědní analýzy textů . Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 226 s. Studie. ISBN 978-80-7419-161-9 (brož.).

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

CLARKSON, Jeremy. Léta s Top Gear . V tomto souboru vyd. 1. Praha : Argo, 2014. 357 s. ;. ISBN 978-80-257-1099-9 (váz.).

DOLEŽAL, Bohumil. Karel Havlíček : portrét novináře . 1. vyd. Praha : Argo, 2013. 142 s. ISBN 978-80-257-0967-2 (váz.).

HABECK, Reinhard. Záhady starověkých textů z celého světa : [mysteriózní spisy a poselství minulosti] . Vyd. 1. Praha : NS Svoboda, 2014. 255 s. Mystery. ISBN 978-80-205-0633-7 (brož.).

LEPILOVÁ, Květuše. Cesty ke čtenářství : vyprávějte si s námi! . 1. vyd. Brno : Edika, 2014. 168 s. ISBN 978-80-266-0112-8 (brož.).

Osobnosti Lidových novin : životní příběhy lidí, kteří vytvářeli nejstarší český deník (1893-1989) . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 367 s. Universum. ISBN 978-80-242-4507-2 (váz.).

Pokusy v přírodě a doma . 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2014. 63 s. Pokusy, objevy, hry. ISBN 978-80-256-1329-0.

SHAMDASANI, Sonu. C.G. Jung : život v knihách . Vyd. 1. Praha : Portál, 2013. 222 s. ISBN 978-80-262-0488-6 (váz.).

SZCZYGIEŁ, Mariusz. 20 let nového Polska v reportážích podle Mariusze Szczygieła . 1. vyd. [Bratislava?] : Premedia, 2014. 405 s. ISBN 978-80-8159-036-8 (váz.).

^ nahoru ^


14. Lékařství

BENNETT, Jane. Požehnání, ne prokletí : průvodce pro matky a jejich dospívající dcery . Praha : DharmaGaia, 2014. 173 s. ISBN 978-80-7436-048-0 (brož.).

BLAŽČÍKOVÁ, Kateřina. Tajemství Pepka námořníka : [rostlinná strava jako komplexní fitness výživa] . Zlín : Tigris, 2014. 125 s. ISBN 978-80-7490-014-3 (váz.).

DIAMOND, Marilyn. Mladí pro život : jednoduchý plán, jak bez diety a bez dřiny vypadat a cítit se o 10 let mladší . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 335 s. ;. ISBN 978-80-204-3229-2 (váz.).

GÓRNICKA, Jadwiga. Očistné kúry . České vyd. 1. Praha : Jan Vašut, 2014. 100 s. ;. Knihovnička zdraví. ISBN 978-80-7236-825-9 (brož.).

GÓRNICKA, Jadwiga. Přírodní léčba dítěte . České vyd. 1. Praha : Jan Vašut, 2014. 104 s. Knihovnička zdraví. ISBN 978-80-7236-826-6 (brož.).

HAMILTON, Amanda. Jez, posti se, hubni : převratná redukční dieta s občasným půstem a chutnou vyváženou stravou - záruka váhového úbytku i pevného zdraví . 1. české vyd. [Praha] : Slovart, c2014. 295 s. ISBN 978-80-7391-815-6 (brož.).

LÖFFLER, Constanze. Muži nepláčou? : deprese u mužů – jak ji rozpoznat a léčit . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 171 s. Rádci pro zdraví. ISBN 978-80-262-0590-6 (brož.).

MIKOŠKA, Petr. Metadovednosti a (ne)vědomí v psychoterapii : fenomenologická studie podmínek efektivního využívání psychoterapeutických technik . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013. 154 s. ;. ISBN 978-80-7465-075-8 (váz.).

MOORJANI, Anita. Musela jsem zemřít : má cesta od nemoci k opravdovému uzdravení . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2013. 203 s. ;. ISBN 978-80-242-4074-9 (váz.).

Obsedantně-kompulzivní porucha a jak se jí bránit : příručka pro klienta a jeho rodinu . Vyd. 3. Praha : Portál, 2014. 115 s. Rádci pro zdraví. ISBN 978-80-262-0638-5 (brož.).

PATAKYOVÁ, Beáta. Reflexní terapie a nečekaná odhalení . Praha : Eminent, 2013. 136 s. ISBN 978-80-7281-465-7 (váz.).

PITÁKOVÁ, Michaela. Praktická příručka pro chůvy . Vyd. 1. Praha : Grada, 2014. 103 s. ISBN 978-80-247-5005-7 (brož.).

SELLMAN, Sherrill. Doba jedová 4. Hormony . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 340 s. ISBN 978-80-7387-745-3 (brož.).

WOLF, Naomi. Vagina : nová perspektiva . 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2014. 341 s. ;. ISBN 978-80-7363-540-4 (váz.).

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

BABÁK, Michal. Medvědovi stojí pořád, aneb, Může se to stát i vám . Vyd. 1. Velké Přílepy : Olympia, 2014. 140 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-7376-357-2 (váz.).

BANDŽUCH, Tomáš. Slovenské vize: Velká válka, krajané a představy o budoucím státu (1914-1918) . Vyd. 1. Praha : Akropolis, 2014. 159 s. ;. ISBN 978-80-7470-059-0 (brož.).

BŘICHÁČEK, Tomáš. Unie blízká i vzdálená . Vyd. 1. Praha : Institut Václava Klause, 2014. 194 s. ;. Publikace, č. 11/2014. ISBN 978-80-87806-08-1 (brož.).

HODAČ, Jan. Evropské křižovatky . 2. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2014. 181 s. ;. Politika, Evropská unie. ISBN 978-80-7485-018-9 (brož.).

LEFEUVRE, Ivanka. Migrace 1982 : deníkové záznamy signatářky Charty 77 vystěhované v rámci akce "Asanace" z Československa . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 305 s., [30] s. obr. příl. Paměť ; sv. 65. ISBN 978-80-200-2277-6 (váz.).

NEKOLA, Martin. Petr Zenkl : politik a člověk . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 445 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-204-3377-0 (váz.).

PERNA, František. Dědův válečný deník . 1. vyd. [Hulín : Parobková O.], 2013. 145 s. ISBN 978-80-260-4262-4 (brož.).

SHAND, Adam. Outlaws - Psanci : války australských motorkářů . 1. vyd. v českém jazyce. Žďár nad Sázavou : Bodyart Press, 2014. 276 s. ISBN 978-80-87525-23-4 (brož.).

SCHELLEOVÁ, Andrea. Nejčastější problémy ve veřejných zakázkách nejen pro sektorové zadavatele . Praha : Linde Praha, 2014. 119 s. ;. Monografie. ISBN 978-80-7201-857-4 (brož.).

SOUSEDÍK, Stanislav. Svět, ve kterém jsem žil . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 259 s. ISBN 978-80-7387-748-4 (brož.).

ŠŤOVÍČEK, Ivan. Edvard Beneš (1884-1948) : písemná pozůstalost. Oddíl I,. Veřejná činnost 1918-1938 . 1. vyd. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013. 238 s. ;. Práce z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Řada D ; sv. 4. ISBN 978-80-87782-14-9 (soubor).

ŠŤOVÍČEK, Ivan. Edvard Beneš (1884-1948) : písemná pozůstalost. Oddíl II,. Veřejná činnost 1939-1945 . 1. vyd. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013. 435 s. ;. Práce z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Řada D ; sv. 4. ISBN 978-80-87782-14-9 (soubor).

ŠŤOVÍČEK, Ivan. Edvard Beneš (1884-1948) : písemná pozůstalost. Oddíl III,. Veřejná činnost 1945-1948 . 1. vyd. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013. 79 s ;. Práce z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Řada D ; sv. 4. ISBN 978-80-87782-14-9 (soubor).

ŠŤOVÍČEK, Ivan. Edvard Beneš (1884-1948) : písemná pozůstalost. Oddíl IV1,. Osobní dokumenty . 1. vyd. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013. 99 s. ;. Práce z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Řada D ; sv. 4. ISBN 978-80-87782-14-9 (soubor).

ŠŤOVÍČEK, Ivan. Edvard Beneš (1884-1948) : písemná pozůstalost. Oddíl IV2,. Osobní korespondence . 1. vyd. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013. 213 s. ;. Práce z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Řada D ; sv. 4. ISBN 978-80-87782-14-9 (soubor).

ŠŤOVÍČEK, Ivan. Edvard Beneš (1884-1948) : písemná pozůstalost. Oddíl IV3,. Fotografie . 1. vyd. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013. 279 s. ;. Práce z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Řada D ; sv. 4. ISBN 978-80-87782-14-9 (soubor).

ŠTRAIT, Jaroslav. Svobodní občané ve Velké válce : 1914-1918 (1920) . 1. vyd. Praha : Futura, 2014. 161 s., [56] s. obr. příl. ISBN 978-80-86844-95-4 (váz.).

THOREAU, Henry David. Občanská neposlušnost a jiné texty o svobodě a nesvobodě . Olomouc : Broken Books, c2014. 98 s. ;. ISBN 978-80-905309-2-8 (váz.).

VESELÝ, Zdeněk. Dějiny české zahraniční politiky . Vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2013. 535 s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-1945-6 (váz.).

^ nahoru ^


16. Právo

JANKŮ, Petra. Nový katastrální zákon : poznámkové vydání s vybranou judikaturou . Praha : Linde Praha, 2014. 335 s. ;. ISBN 978-80-7201-934-2 (brož.).

KOVÁŘOVÁ, Daniela. Vyživovací povinnost po rekodifikaci . Praha : Leges, 2014. 168 s. ;. Praktik. ISBN 978-80-7502-023-9 (brož.).

PRUDIL, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky . Praha : Linde Praha, 2014. 178 s. ;. Praktická právnická příručka. ISBN 978-80-7201-929-8 (brož.).

ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě . 2. vyd. Praha: Leges, 2014. 464 s. ;. Teoretik. ISBN 978-80-87576-93-9 (brož.).

UHEREK, Pavel. Povinná mlčenlivost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb . Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer, 2014. 214 s. ;. ISBN 978-80-7478-476-7 (brož.).

VOLKÁNOVÁ, Zdenka. Podvody v účetnictví firem : jak se jim bránit . Praha : Linde Praha, 2014. 189 s. ;. Praktická ekonomická příručka. ISBN 978-80-7201-945-8 (brož.).

ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Věcná práva v kostce . Praha : Linde Praha, 2014. 232 s. ;. Učebnice. ISBN 978-80-7201-946-5 (brož.).

^ nahoru ^


17. Psychologie

BRANDE, Dorothea. Probuď se a žij : jednej tak, jako bys nikdy nemohl selhat . Vyd. 1. Praha : Dobrovský, 2014. 150 s. ;. ISBN 978-80-7306-602-4 (váz.).

GRAY, Kyle. Zaříkávač andělů : neuvěřitelné příběhy naděje a lásky . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 282 s. ;. ISBN 978-80-242-4415-0 (váz.).

HILLMAN, James. Nářek mrtvých : psychologie po Jungově Červené knize . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 231 s. ;. Spektrum. ISBN 978-80-262-0619-4 (brož.).

CHOPRA, Deepak. 7 klíčů ke štěstí : recept na osvícený život . Vyd. 1. Plzeň : Ševčík, 2014. 125 s. ;. ISBN 978-80-7306-604-8 (Pavel Dobrovský - Beta váz.).

KINKOROVÁ, Zoša. Dějinami za poznáním astrologie . 1. vyd. Praha : MM Production, 2014. 268 s. ISBN 978-80-904556-7-2 (váz.).

KLUSÁK, Miroslav. Morální vývoj školáků a předškoláků : paradigmatické výzvy dle Jeana Piageta . Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2014. 261 s. ;. ISBN 978-80-246-2325-2 (brož.).

PETERKOVÁ, Michaela. Kurz duševní rovnováhy : zbavte se stresu, napětí a úzkosti . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 115 s. ISBN 978-80-262-0585-2 (brož.).

REICHEL, Wolfgang. Osobní IQ trenér : cvičení pro rozvoj myšlení a trénink paměti + velký IQ test . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 170 s. ISBN 978-80-247-5176-4 (brož.).

RUIS, Margot. Bytosti přírody : setkání s přáteli člověka . 3. české vyd. Ráječko : Václav Kazda, 2014. 175 s. ;. ISBN 978-80-905788-0-7 (brož.).

TOMAN, Ivo. Štěstí na míru : kolik štěstí můžeme mít? . 1. vyd. Praha : TAXUS International, c2014. 196 s. ISBN 978-80-87717-08-0 (brož.).

ZIMBARDO, Philip G. Luciferův efekt : jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 625 s. Společnost ; sv. 3. ISBN 978-80-200-2346-9 (brož.).

^ nahoru ^


18. Sociologie

ADÁMEK, Jiří. Prohra je jen pocit . Vyd. 1. Vsetín : J. Adámek, c2013. 30 s. ISBN 978-80-260-3814-6 (brož.).

GRAY, Miranda. Cyklická žena, aneb, Jak využívat svůj lunární cyklus k dosažení úspěchu a naplnění . Vyd. 1. České Budějovice : Osule, 2013. 263 s. ISBN 978-80-905262-2-8 (brož.).

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. O šťastné rodině . Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014. 94 s. ;. Autor - téma ; sv. 40. ISBN 978-80-7195-762-1 (brož.).

NEPUSTIL, Pavel. Bez léčby to jde : proces přestávání s pervitinem bez odborné pomoci . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2014. 121 s. ;. EDIS : ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity ; sv. 12. ISBN 978-80-210-6754-7 (brož.).

PARSONS, Rob. Supermatce řekni sbohem . Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014. 101 s. ;. Familia ; sv. 20. ISBN 978-80-7195-681-5 (brož.).

PILNÝ, Ivan. Manéž informačního věku : kdo uvízl v síti internetu . 1. vyd. Brno : BizBooks, 2014. 230 s. ISBN 978-80-265-0169-5 (brož.).

SOBOTKOVÁ, Veronika. Rizikové a antisociální chování v adolescenci . Vyd. 1. Praha : Grada, 2014. 147 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4042-3 (brož.).

ŠTĚRBOVÁ, Dana. Rodiny s postiženými dětmi : "tak trochu jiné" rodiny? . 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 279 s. Monografie. ISBN 978-80-244-3459-9 (váz.).

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

ARMBRUST, Bernd. Chléb . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 166 s. ISBN 978-80-249-2383-3 (váz.).

BODE, Thilo. Podvody na talíři : jak nás obelhávají potravinářské koncerny . V Praze : Rybka, 2014. 201 s. ISBN 978-80-87950-02-9 (váz.).

FINNANGER, Tone. Tilda - půvabné domácí šití . Vyd. 1. Jablůnka n/B [nad Bečvou] : xooxoo, 2014. 144 s. ISBN 978-80-905729-0-4 (brož.).

HIRSCH, Siegrid. Nejlepší ovocná, zeleninová a bylinková smoothies : ovoce, zelenina a bylinky v mixéru . [České Budějovice] : Dona, c2014. 143 s. ISBN 978-80-7322-174-4 (brož.).

IHNAČÁK, Marcel. Zelenina, moje láska . 1. české vyd. Bratislava : Slovart, 2013. 247 s. ISBN 978-80-7391-822-4.

JONÁŠ, Josef. Tak chutná štěstí . [Praha] : Eminent, 2014. 161 s. ISBN 978-80-7281-478-7 (váz.).

LAMSCHOVÁ, Petra. Velký dietní plán III., aneb, Jídlo pro každou příležitost . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 241 s. Dieta. ISBN 978-80-204-3354-1 (váz.).

MANDŽUKOVÁ, Jarmila. Nakupujte hlavou, vařte srdcem! . 1. vyd. Benešov : Start, 2014. 158 s. ISBN 978-80-86231-59-4 (váz.).

MAREČKOVÁ, Olga. Nemoci žaludku a dvanáctníku : dieta šetřící a rady lékaře . Vyd. 1. Čestlice : Medica Publishing, 2014. 129 s. ;. Dieta ; sv. 17. ISBN 978-80-85936-69-8 (brož.).

MILATOVÁ, Růžena. Kuchařka při onemocnění dnou : dieta bez purinů : 118 receptů . Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2013. 76 s., [8] s. obr. příl. Vaříme s dietní sestrou. ISBN 978-80-7429-399-3 (brož.).

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

ČERVINKA, Pavel. Top českých a československých fotbalistů . Vyd. 1. Velké Přílepy : Olympia, 2014. 221 s. ISBN 978-80-7376-359-6 (váz.).

GAMMENTHALER, Reinhard. Klasická hathajóga : probuzení vnitřní síly v tradici himalájských mistrů . Vyd. 1. Olomouc : Fontána, c2014. 384 s. ISBN 978-80-7336-751-0 (váz.).

JELÍNEK, Jaroslav. Lexikon mažoretky . 1. vyd. Praha : Toužimský & Moravec, 2014. 119 s. ;. ISBN 978-80-7264-149-9 (brož.).

JORNET, Kilian. Běžet, nebo zemřít . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 188 s. ;. ISBN 978-80-204-3206-3 (váz.).

KRAUTSCHNEIDER, Rudolf. Plachetnicí kolem světa pro pírko tučňáka . 1. vyd. v 65. poli. V Praze : 65. pole, 2014. 271 s. Za obzor ; sv. 4. ISBN 978-80-87506-36-3 (váz.).

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

ARMANI, Cendrine. Kamarádi na výletě : háčkování . Vyd. 1. V Praze : Metafora, 2014. 63 s. Tvůrčí nápady pro volný čas - udělejte si sami. ISBN 978-80-7359-398-8 (brož.).

CUXART, Bernadette. Nauč se modelovat. 3,. Strašidýlka a pohádkové postavičky . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 71 s. ISBN 978-80-242-4425-9 (brož.).

DULLA, Matúš. Kapitoly z historie bydlení . 1. vyd. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2014. 279 s. ISBN 978-80-01-05433-8 (brož.).

FARKAČ, Jan. Ilustrátoři přírody 2013 : živočichové střední Evropy : katalog výstavy : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, děkanát fakulty, 16. 12. 2013 - 16. 1. 2014 . V Praze : Sekretariát Biologické olympiády České zemědělské univerzity v \Praze, 2013. [24] s. Bio.

FREEMAN, Michael. Světlo ve fotografii . 1. vyd. V Brně : Computer Press, 2014. 256 s. ISBN 978-80-251-4174-8 (brož.).

HÁBL, Patrik. Patrik Hábl, Jan Kovářík : kabe ni kakeru mono, yuka ni okumano : [chōkoku to e : Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti, 18.7.-15.9.2013 . V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2013. 48 s. ISBN 978-80-87671-06-1 (brož.).

HEJDÁNEK, Ladislav. O umění . 1. vyd. Praha : OIKOYMENH, 2014. 141 s. Oikumené ; sv. 138. ISBN 978-80-7298-499-2 (váz.).

JAN KOTĚRA. JEHO UČITELÉ, DOBA A ŽÁCI. Jan Kotěra. Jeho učitelé, doba a žáci : sborník textů Mezinárodní konference k výstavě Kotěra. Po stopách moderny-- : [výstava v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, 6.9.2013-2.2.2014]. 1. vyd. Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2013. 179 s. ISBN 978-80-85031-98-0 (brož.).

KALAIDZIDU, Ellen. Neobyčejné tvoření s dětmi . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 64 s. Šikovné ruce. ISBN 978-80-247-4197-0 (brož.).

KOŠŤÁL, Vratislav. Historická sídla Středočeského kraje. Díl pátý,. Benešovsko . 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2014. 227 s. ISBN 978-80-7485-022-6 (brož.).

MCCANN, John. Gumičkování : 25 naprosto úžasných návrhů . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 126 s. ISBN 978-80-249-2441-0 (brož.).

MERRILL, Michael. Louis Kahn - O promyšleném vytváření prostor : Dominikánský klášter a moderní kultura prostoru . Zlín : Archa, 2014. 232 s. aArchitektura ; sv. 16. ISBN 978-80-87545-28-7 (brož.).

Památky tradičního lidového stavitelství v životě dnešní obce : památky známé i neznámé : soubor referátů a souvisejících textů přednesených na setkání při příležitosti 15 let po zápisu Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži a obce Holašovice na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO : 15. října 2013, Muzeum Kroměřížska. Kroměříž : Klub Unesco Kroměříž ve spolupráci s NPÚ ÚOP v Kroměříži, 2013. 55 s. ISBN 978-80-87231-15-9 (Národní památkový ústav Kroměříž v knize neuvedeno brož.).

PASTOUREAU, Michel. Modrá : dějiny jedné barvy . Vyd. 1. Praha : Argo, 2013. 216 s. ISBN 978-80-257-0886-6 (váz.).

SKOŘEPOVÁ, Eva. Provázkové obrázky, aneb, Přebírání . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 80 s. ISBN 978-80-247-5001-9 (brož.).

STACH, Jiří. Pinhole Blues Jiřího Stacha : fotografie, koláže, kresby, rozhovor s Karlem Hvížďalou. Vyd. 1. Praha : Euroslavica, 2014. 89 s. ISBN 978-80-87825-08-2 (váz.).

Stavba roku 2013 Zlínského kraje výstava soutěžních realizací do 29. 8. 2014, architektonická galerie 2. patro. [Zlín : Zlínský kraj, 2014]. 1 plakát ;.

Sto let prostějovské radnice . Vyd. 1. Prostějov : Statutární město Prostějov, 2014. 399 s. ISBN 978-80-260-5487-0 (váz.).

ŠRAMOTA, Petr. Můj život mezi hvězdami . Řitka : ČAS, 2014. 237 s. ISBN 978-80-7475-044-1 (váz.).

Uzly. 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2014. 64 s. Pokusy, objevy, hry. ISBN 978-80-256-1332-0 (váz.).

VACHOVÁ, Andrea. Kroužkované šperky : chainmaille . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 112 s. Výtvarný kurz. ISBN 978-80-247-4196-3 (váz.).

Vlaštovky z papíru. 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2014. 64 s. Pokusy, objevy, hry. ISBN 978-80-256-1328-3 (váz.).

VONDRUŠKOVÁ, Alena. Vesnice . Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014. 199 s. Průvodce českou historií. ISBN 978-80-7429-362-7 (váz.).

VYBÍRAL, Jindřich. Friedrich Ohmann : objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách = die Entdeckung des Barocks und die Anfänge der modernen Architektur in Böhmen . Vyd. 1. V Praze : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2013. 350 s. ISBN 978-80-86863-72-6 (brož.).

WOOD, Ashley. Origami : [lekce pro začátečníky a pokročilé] . [Praha] : Slovart, c2014. 192 s. ISBN 978-80-7391-708-1 (kroužková vazba).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

MATYÁŠOVÁ, Alena. Vzácné školní obrazy. III. díl,. Abeceda . Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, 2013. 63 s. ISBN 978-80-86935-23-2 (brož.).

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

HORNÝ, Stanislav. Úvod do multimédií . Vyd. 1. V Praze : Oeconomica, 2013. 307 s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-1987-6 (brož.).

KRÁL, Mojmír. První kroky s internetem . 4., aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2014. 160 s. Snadno a rychle. ISBN 978-80-247-5245-7 (brož.).

^ nahoru ^


24. Zemědělství

ARROWSMITH, Claire. Hry pro psí hlavičky . Vyd. 1. Praha : Plot, 2014. 159 s. ISBN 978-80-7428-207-2 (brož.).

BELANGER, Jerome D. Chov dojných koz . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 295 s. Příručka pro chovatele. ISBN 978-80-242-4211-8 (váz.).

Historické zahrady Kroměříž 2013 : mezinárodní konference : Voda - pramen života : vodní stavby a vodní prvky v zahradách a parcích : 13. a 14. června 2013, Arcibiskupský zámek v Kroměříži. 1. vyd. Kroměříž : Klub UNESCO Kroměříž ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním pracovištěm v Koměříži, 2013. 126 s. ISBN 978-80-87231-14-2.

MOORE, Arden. Jak to ten pes myslí? : vizuální průvodce "psí řečí" . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 192 s. ISBN 978-80-204-3239-1 (brož.).

MORRISON, Alethea. Včelaření krok za krokem : obrazový průvodce chovem včel : od nákupu včelstva do první sklizně medu . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 152 s. ISBN 978-80-242-4215-6 (váz.).

RUMAN, Michal. Konopí = Cannabis : průvodce světem univerzální rostliny . V Praze : Malý princ, 2014. 311 s. ISBN 978-80-87754-13-9 (brož.).

SOCHA, Radomír. Dřevní houby v přírodě a kuchyni : atlas 113 druhů dřevních hub s popisem jejich léčivých účinků a s recepty na kulinářské využití . Praha : Eminent, 2014. 379 s. ISBN 978-80-7281-480-0 (váz.).

ŠEFČÍK, Jozef. Začínáme včelařit . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 95 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-247-4857-3 (brož.).

VIETMEIER, Andreas. Choroby a škůdci ovoce, zeleniny a okrasných rostlin : více než 99 rad pro rychlé řešení problémů . [Líbeznice] : Víkend, 2014. 124 s. Rychlý rádce. ISBN 978-80-7433-075-9 (váz.).

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně