Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Červenec 2014

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

CALLAN, Jamie. Francouzky neztrácejí šmrnc : tajemství, jak se cítit krásná každý den . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 190 s. ;. ISBN 978-80-249-2450-2 (váz.).

FRANC, Martin. Volný čas v českých zemích 1957–1967 . Vyd. 1. Praha : Academia, 2013. 573 s. Šťastné zítřky ; sv. 8. ISBN 978-80-200-2229-5 (váz.).

ŠPAČEK, Ladislav. Tereza : etiketa pro dívky . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 171 s. ISBN 978-80-204-3259-9 (váz.).

Zoomorfní tematika v lidové tradici . Vyd. 1. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2013. 413 s. ISBN 978-80-87671-07-8 (brož.).

ŽIDLICKÝ, Vladimír. Lidé, kroje, tradice : Bavory, Břeclav, Stará Břeclav .. Valtice . Brno : David Židlický/Atelier Zidlicky, c2013. 407 s. ISBN 978-80-905608-0-2 (váz.).

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

3D dobrodružství : úžasný svět zvířat . 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2014. 127 s. ISBN 978-80-256-1273-6 (brož.).

GREEN, Dan. Dobrodružství v Amazonii . 1. vyd. Čestlice : Rebo, 2014. 48 s. Dobrodružná věda. ISBN 978-80-255-0799-5 (brož.).

HOLZER, Sepp. Poušť, nebo ráj : od revitalizace ohrožených oblastí přes vytváření vodní krajiny a zdravého lesa až po samozásobování potravinami ve městech a nástin nového vzdělávání . 1. vyd. Brno : Knihkupectví CZ, 2014. 224 s. ISBN 978-80-87426-31-9 (váz.).

HRABEC, Jaroslav. Přírodní parky Zlínského kraje . 1. vyd. [Zlín] : Zlínský kraj, 2013. 194 s. ISBN 978-80-87833-04-9 (v knize neuvedeno váz.).

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON COMPUTATIONAL BIOLOGY. Proceedings of the 9th Summer School on Computational Biology : stochastik modelling in epidemology . 1st ed. Brno : Masaryk University, 2013. 124 s. ;. ISBN 978-80-210-6305-1 (brož.).

Neznámá tvář Prahy : příroda a rostlinstvo . 1. vyd. Praha : Dokořán, 2014. 270 s., xxiv s. obr. příl. ISBN 978-80-7363-599-2 (váz.).

Papaver : dobrodružství botaniky . Vyd. 1. Praha : Argo, 2013. 64 s. ISBN 978-80-257-0954-2 (váz.).

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

DE ROSSI, Portia. Nesnesitelná lehkost . Praha : XYZ, 2014. 349 s. ;. ISBN 978-80-7388-757-5 (váz.).

Divadelní tvorba ve specifických skupinách . 1. vyd. Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2013. 231 s. ISBN 978-80-7331-289-3 (brož.).

ELIOT, Marc. Michael Douglas . Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2013. 293 s. ISBN 978-80-7429-390-0 (váz.).

GLASER, Paul. Tanec s nepřítelem : válečné tajemství mojí rodiny . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 273 s. ISBN 978-80-7387-751-4 (váz.).

JONES, Ted. Škola filmaření : včetně nejnovějších digitálních postupů a technologií . V Praze : Slovart, 2013. 176 s. ISBN 978-80-7391-867-5 (váz.).

Úžasná kouzla a triky : [kouzlení krok za krokem . 1. vyd. Říčany : Sun, 2013. 95 s. ISBN 978-80-7371-605-9 (kroužková vazba).

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

CONWAY, Edmund. Ekonomie : 50 myšlenek, které musíte znát . Vyd. 1. Praha : Slovart, 2013. 208 s. ;. ISBN 978-80-7391-752-4 (váz.).

DUŠEK, Jiří. DPH 2014 : zákon s přehledy : [právní stav k 1.1.2014] . 11. vyd. Praha : Grada, 2014. 251 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-5119-1 (brož.).

Kultura organizace je cestou ke strategii . Vyd. 1. Praha : Management Press : TC Business School, 2013. 267 s. Action Learning - praktický management ; sv. 4. ISBN 978-80-7261-265-9 (brož.).

LORENC, Jiří. Rozpočtová skladba a účetnictví 2014 : pro územní samosprávné celky . Polešovice : M LORDY, c2014. 593 s. ;. ISBN 978-80-260-5920-2 (brož.).

Online marketing . 1. vyd. Brno : Computer Press, 2014. 212 s. ISBN 978-80-251-4155-7 (brož.).

POKLUDA, Zdeněk. Baťa v kostce . Vyd. 2. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 126 s. WALT. ISBN 978-80-7473-170-9 (váz.).

PRECLÍK, Jan. Manažeři se lvíčkem III : jak řídí úspěšní čeští manažeři . Vyd. 1. Praha : Management Press ve spolupráci s Českou manažerskou asociací, 2014. 202 s. ISBN 978-80-7261-247-5 (brož.).

SILVER, Nate. Signál a šum : mnoho předpovědí selže, některé ne . Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2014. 542 s. ISBN 978-80-7432-440-6 (váz.).

SMITH, Daniel. Myslete jako Steve Jobs . Vyd. 1. V Praze : Metafora, 2014. 167 s. ;. ISBN 978-80-7359-411-4 (váz.).

ŠOCHOVÁ, Zuzana. Agilní metody řízení projektů . 1. vyd. Brno : Computer Press, 2014. 175 s. ISBN 978-80-251-4194-6 (brož.).

ŠULC, Petr. Naučme se hospodařit : finanční gramotnost pro 1. stupeň ZŠ . Praha : Pierot, [2014]. 69 s. ISBN 978-80-7353-338-0 (brož.).

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

ALMAAS, A. H. Diamantové srdce. Kniha první,. Elementy pravé lidské podstaty . 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2013. 189 s. ;. ISBN 978-80-87249-49-9 (brož.).

ALMAAS, A. H. Diamantové srdce. Kniha druhá,. Svoboda bytí . 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2014. 171 s. ;. ISBN 978-80-87249-97-0 (brož.).

An vědy a umění miloval-- : milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše : katalog k výstavě . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita : Moravská zemská knihovna v Brně, 2014. 200 s. ISBN 978-80-210-6799-8 (Masarykova univerzita brož.).

BARTOŇ, Josef. Pět českých novozákonních překladů : Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989 : [ČEP, Petrů, Bogner, SNC, PNS] . Praha : Česká biblická společnost, 2013. 306 s. ;. Studijní texty České biblické společnosti. ISBN 978-80-87287-46-0 (brož.).

GILBERT, Guy. Tváří v tvář utrpení . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 94 s. ;. ISBN 978-80-262-0606-4 (brož.).

GUPTA, Gauri Shankar. Tajemství života : moderní věda a pradávná moudrost . Vyd. 1. Říčany : Marga Books, 2014. 360 s. ;. ISBN 978-80-905698-0-5 (brož.).

ILIBAGIZA, Immaculée. Naše paní z Kibeho : Panna Maria promlouvá ke světu ze srdce Afriky . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 185 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7387-757-6 (brož.).

KÁBRT, Jan. Malý úvod do filosofie . [Zlín] : Tigris, 2014. 150 s. ISBN 978-80-7490-017-4 (brož.).

KEMP, Hugh P. ABC světových náboženství . 1. české vyd. Praha : Česká biblická společnost, 2014. 127 s. ISBN 978-80-87287-65-1 (váz.).

KURAS, Benjamin. Bláhové snění o světě bez padouchů . Praha : Eminent, 2014. 213 s. ;. ISBN 978-80-7281-473-2 (váz.).

PAVELKOVÁ, Jindra. Liebhaber und Mäzene von Wissenschaften und Kunst im Mönchsgewand . 1. Aufl. Brno : Masaryk-Universität : Mährische Landesbibliothek in Brünn, 2014. 250 s., [17] s. obr. příl. ISBN 978-80-210-6706-6 (Masarykova univerzita brož.).

PAVELKOVÁ, Jindra. Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita : Moravská zemská knihovna, 2014. 211 s., [17] s. obr. příl. ISBN 978-80-210-6705-9 (Masarykova univerzita brož.).

RACLAVSKÝ, Libor. Cesta k oběti : životní příběh kněze Aloise Václava Čikla . Zlín : Tigris, 2014. 167 s. ISBN 978-80-7490-016-7 (brož.).

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

GREEN, Dan. Hrůzyplný lunapark . 1. vyd. Čestlice : Rebo, 2014. 48 s. Dobrodružná věda. ISBN 978-80-255-0801-5 (brož.).

GREEN, Dan. Vesmírná mise . 1. vyd. Čestlice : Rebo, 2014. 48 s. Dobrodružná věda. ISBN 978-80-255-0800-8 (brož.).

HALLIDAY, David. Fyzika 1 . 2., přeprac. vyd. Brno : VUTIUM, c2013. xi, 576, [38] s. v různém stránkování . Překlady vysokoškolských učebnic ; sv. 4. ISBN 978-80-214-4123-1 (váz.).

HALLIDAY, David. Fyzika 2 . 2., přeprac. vyd. Brno : VUTIUM, c2013. x, s. 577-1248, [37] s. v různém stránkování . Překlady vysokoškolských učebnic ; sv. 4. ISBN 978-80-214-4123-1 (váz.).

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

CIMICKÝ, Jan. Tisíc jiskérek na noční obloze : putování krajinou Te-čou v provincii Šan-tung . Vyd. 1. Praha : Baronet, 2014. 255 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7384-833-0 (váz.).

FRYČ, Petr. Toskánsko : Apeniny, olivy, Chianti a cypřiše : [alpský motorkářský průvodce . Pardubice : Bateau Lavoir, 2014. 44 s. ISBN 978-80-904581-5-4 (brož.).

JŮZL, Jiří. Z Trutnova na Nový Zéland : deník z vandru od protinožců . Vyd. 1. Trutnov : Jiří Jůzl, 2013. 247 s. ISBN 978-80-260-5010-0 (váz.).

MÁRA, Jiří. Jaká je Amerika? . Vyd. 1. Přerov : Jiří Mára, 2013. 174 s. ISBN 978-80-260-5105-3 (váz.).

POHORECKÝ, Vladimír. Rozhledny a ztracené hrady. 2. díl,. Česká republika - východ . Vyd. 1. V Praze : Radioservis, 2014. 246 s. ISBN 978-80-87530-24-5 (váz.).

PRESSER, Brandon. New York : do kapsy : zajímavosti, tipy na výlet, vše po ruce . 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2013. 256 s. Do kapsy. ISBN 978-80-256-0985-9 (brož.).

PROCTOR, James. Švédsko . 2., doplněné vyd. Brno : Jota, 2009. 519 s., [8] s. obr. příl. Průvodce ; sv. 134. ISBN 978-80-7217-745-5 (brož.).

RAJLICH, Petr. Vesmírná příhoda v Českém křemeni (a v Českém masivu) . Vyd. 1. Praha : Geologie, 2014. 166 s. ISBN 978-80-260-5678-2 (váz.).

SAMKOVÁ-VESELÁ, Klára. Po Evropě s maminkou . Vyd. papírové 1. Praha : Blinkr, 2014. 207 s. ;. ISBN 978-80-87579-36-7 (brož.).

SOCHA, Vladimír. Objevy pod vrstvami času . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 208 s. ISBN 978-80-264-0370-8 (váz.).

ŠINKOVSKÝ, Roman. S dětmi na kole : [40 nejlepších tras pro malé cyklovýlety s dětmi v ČR]. 1. díl . 1. vyd. Praha : V-Press, 2013. 203 s. ISBN 978-80-904232-2-0 (brož.).

Španělsko : [turistický průvodce] . 2. vyd. V Brně : Jota, 2013. 942 s. Průvodce ; sv. 161. ISBN 978-80-7462-339-4 (brož.).

ŠTĚPÁNEK, Vít. Můj první atlas Evropy, aneb, Putování Vítka a Štěpánky . 1. čes. vyd. Praha : Slovart, c2014. 79 s. ISBN 978-80-7391-881-1.

VÁVRA, Václav. Významné geologické lokality Moravy a Slezska . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 287 s. ISBN 978-80-210-6715-8 (brož.).

VĚTVIČKA, Václav. Český, česká, české, Česko : [od Švýcarska po Těšín . České vyd. 1. Praha : Jan Vašut, 2013. 159 s. ISBN 978-80-7236-831-0 (váz.).

ZELENÝ, Mnislav. Na cestě za snem : vandry Latinskou Amerikou . Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 349 s., [20] s. obr. příl. ISBN 978-80-7422-267-2 (váz.).

Zlínským krajem za kulturou, historií a poznáním. Zlín : Zlínský kraj, 2013. 67 s. Zlínský kraj. ISBN (kroužková vazba).

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

CLARK, Christopher. Náměsíčníci : jak Evropa v roce 1914 dospěla k válce . 1. vyd. v českém jazyce. Praha : BB/art, 2014. 669 s. ISBN 978-80-7461-461-3 (váz.).

ČERMÁK, Josef. Rozlet : příběhy Milana Kroupy : brankář, letec, podnikatel . 1. vyd. Luhačovice : Atelier IM, 2014. 190 s. ISBN 978-80-85948-82-0 (váz.).

HORČIČKA, Václav. Lichtenštejnové v Československu . Vyd. 1. Praha : Agentura Pankrác, 2014. 222 s. ISBN 978-80-86781-22-8 (brož.).

HRDLIČKOVÁ, Věna. Rostlina jako symbol v čínské a japonské kultuře . 1. vyd. Praha : Grada, 2010. 153 s. ISBN 978-80-247-1985-6 (váz.).

JAROLÍMKOVÁ, Stanislava. Na co v učebnicích dějepisu nezbylo místo 2 . Vyd. 1. Praha : Motto, 2014. 261 s. ISBN 978-80-267-0133-0 (váz.).

KOLMAŠ, Josef. Pojednání o věcech tibetských . Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2013. 319 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7429-386-3 (váz.).

KÖPER, Carmen-Renate. Mezi emigrací a koncentračním táborem : pět životů - Hermann Langbein, Viktor Matejka, Berhhard Littwack, Karl Paryla, Trude Simonsohnová . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 258 s. Paměť ; sv. 64. ISBN 978-80-200-2343-8 (váz.).

MÁČALA, Pavel. Podhradí 1563–2013 . Vyd. 1. Praha : Portál, 2013. 375 s. ISBN 978-80-262-0463-3 (váz.).

MYSLIVEČEK, Milan. Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách . V Praze : Chvojkovo nakladatelství, 2014. 63 s. ISBN 978-80-86183-64-0 (díl 1 váz.).

NOVOTNÝ, Lukáš. Spolková republika Německo . 1. vyd. Praha : Libri, 2014. 183 s. ;. Stručná historie států ; sv. č. 84. ISBN 978-80-7277-520-0 (Libri váz.).

Otrokovicko v pravěku 2014. Otrokovice : Město Otrokovice, [2013]. 1 kalendář [29 l.] .

Pohořelice : z pamětí a letopisů obce . Pohořelice : Obec Pohořelice, 2014. 92, 36 s. ISBN 978-80-260-5604-1 (váz.).

ROMEGES, Henri de. Posedlosti francouzských králů . 1. vyd. Praha : Brána, 2014. 299 s. ISBN 978-80-7243-698-9 (váz.).

RYCHLÍK, Jan. Od minulosti k dnešku : dějiny českých zemí . Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2013. 685 s. ;. ISBN 978-80-7429-387-0 (váz.).

Rymice : 660 let obce : 120 let školy. Rymice : Obecní úřad Rymice, [2013]. 76 s.

SIMKINS, Peter. První světová válka : válka, která měla být poslední . Vyd. 1. Praha : Brána, 2014. 351 s. ISBN 978-80-7243-684-2 (váz.).

VÁLEK, David. Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách : (výzkumy z let 1947-1950) . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2014. 347 s. ISBN 978-80-210-6680-9 (váz.).

ZBRÁNEK, Miloš. Kapesní průvodce inteligentního cizozemce v zemích Koruny české . Brno : Šimon Ryšavý, 2011. 197 s. ISBN 978-80-7354-101-9 (brož.).

^ nahoru ^


9. Hudba

COUFALOVÁ, Gabriela. Hudební nástroje jinak : netradiční využití tradičních hudebních nástrojů a vytváření jednoduchých hudebních nástrojů : [slyšet jinak] . Vyd. 1. Brno : Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2013. 172 s. ISBN 978-80-7460-037-1 (brož.).

KLUS, Tomáš. Já, písničkář II.. Proměnamě. Racek. 1. vyd. Praha : CooBoo, 2014. 1 zpěvník (87 s.) . ISBN 978-80-7447-548-1 (kroužková vazba).

ROHÁL, Robert. Iveta : životní příběh Ivety Bartošové . Praha : Ottovo nakladatelství, 2014. 143 s. ISBN 978-80-7451-402-9 (váz.).

WALD, Elijah. Co je blues? . 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. 167 s. ISBN 978-80-7325-337-0 (brož.).

^ nahoru ^


10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

GREEN, Dan. Tajný recept . 1. vyd. Čestlice : Rebo, 2014. 48 s. Dobrodružná věda. ISBN 978-80-255-0798-8 (brož.).

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

1000 ukrajinských slovíček : ilustrovaný slovník . 1. vyd. Brno : Edika, 2014. 136 s. Ilustrovaný slovník. ISBN 978-80-266-0383-2 (váz.).

Allez hop! : francouzština pro každého . Brno : Edika, 2014. 250 s. ISBN 978-80-266-0459-4 (díl 1 brož.).

DOČEKALOVÁ, Markéta. Tvůrčí psaní v otázkách a odpovědích : 300 nejčastějších otázek . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 166 s. ;. ISBN 978-80-247-4734-7 (brož.).

DRIJVEROVÁ, Martina. Lásky českých spisovatelů : zajímavosti ze života významných českých osobností . 1. vyd. Brno : Computer Press, 2011. 120 s. ISBN 978-80-251-3477-1 (váz.).

FOSTER, Thomas C. Jak číst romány jako profesor . 1. vyd. Brno : Host, 2014. 372 s. ;. ISBN 978-80-7294-929-8 (váz.).

IBRAHIM, Robert. Úvod do teorie verše . Vyd. 1. Praha : Akropolis, 2013. 159 s. ISBN 978-80-7470-051-4 (brož.).

Knihy a jejich lidé : čtenářské životopisy . 1. vyd. Brno : Host, 2013. 534 s. ISBN 978-80-7294-967-0 (brož.).

KONFERENCE MLADÝCH SLAVISTŮ. Slovanský svět: známý či neznámý? . Červený Kostelec ; Praha : Pavel Mervart, 2013. 182 s. Slavica ; sv. 11. ISBN 978-80-7465-063-5 (brož.).

MAURER, Pavel. Ježek v kleci : [dosud nepublikovaný rozhovor Pavla Maurera s Jaroslavem Foglarem : 1982-1985 . 1. vyd. [Praha] : MauMau, c2013. 81 s. ISBN 978-80-87608-03-6 (váz.).

NAVRÁTILOVÁ, Jana. Italština : jazykový průvodce : konverzace, gramatika, slovník . 1. vyd. Dubicko : INFOA, 2014. 352 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-7240-894-8 (brož.).

NOVÁKOVÁ, Eva. Švédština nejen pro samouky . 1. vyd. Voznice : Leda, 2012. 343 s. ISBN 978-80-7335-261-5 (brož.).

PATŘIČNÝ, Martin. Čítanka : (kniha o čtení a knihách) . Vyd. 1. Praha : Jonathan Livingston, 2014. 294 s. ISBN 978-80-87835-35-7 (brož.).

PISKAČOVÁ, Michala. Vypravěčství jako případ současné slovesné tvorby . Vyd. 1. Praha : Brkola, 2013. 183 s. ;. ISBN 978-80-905714-3-3 (brož.).

RAMBOUSEK, Jiří. Opravny - polemiky - vzpomínky : texty z let 2007-2013 . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 159 s. ;. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. č. 166. ISBN 978-80-210-6738-7 (brož.).

SKOUPÁ, Renata. Italština : nejpoužívanější slova a fráze na cesty . 2. vyd. Praha : Fragment, 2014. 95 s. ;. Last minute. ISBN 978-80-253-2149-2 (brož.).

SLAMĚNÍKOVÁ, Tereza. Čínská obchodní konverzace . 1. vyd. Brno : Edika, 2014. 224 s. ;. ISBN 978-80-266-0382-5 (brož.).

VÁŇOVÁ, Magdalena. Španělština : nejpoužívanější slova a fráze na cesty . 2. vyd. Praha : Fragment, 2014. 94 s. ;. Last minute. ISBN 978-80-253-2150-8 (brož.).

VODIČKA, Libor. Vyjádřit hrou : podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla . Vyd. 1. Praha : Brkola, 2013. 218 s. ;. ISBN 978-80-905714-1-9 (brož.).

WHITTON, Hana. Toulky literární Anglií . Vyd. 1. Praha : XYZ, 2014. 299 s. ISBN 978-80-7388-886-2 (váz.).

ZERVA, Anthi. Řečtina : nejpoužívanější slova a fráze na cesty . 2. vyd. Praha : Fragment, 2014. 94 s. ;. Last minute. ISBN 978-80-253-2151-5 (brož.).

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

BAUMAN, Milan. Pohyblivé obzory : jevy, kterým ještě zcela nerozumíme . 1. vyd. Praha : Radioservis, 2014. 165 s. ISBN 978-80-87530-33-7 (váz.).

KAPOUN, Pavel. Informační zdroje . Vyd. 1. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra informačních a komunikačních technologií, 2013. 77 s. ISBN 978-80-7464-400-9 (brož.).

KRČÁL, Martin. Naučte (se) citovat . 1. vyd. Blansko : Citace.com, 2014. 156, [46] s. ISBN 978-80-260-6074-1 (brož.).

LEPILOVÁ, Květuše. Cesty ke čtenářství : vyprávějte si s námi! . 1. vyd. Brno : Edika, 2014. 168 s. ISBN 978-80-266-0112-8 (brož.).

ROMANOVÁ, Gabriela. Příběh edice Expedice . Vyd. 1. Praha : Knihovna Václava Havla, 2014. 210 s. Sešity Knihovny Václava Havla, č. 16, roč. 6. ISBN 978-80-87490-22-8 (brož.).

ŠIMKOVIČ, Vladimír. Knižnice : plánovanie, typológia, budova . 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave v nakl. STU, 2013. 77 s. Edícia vysokoškolských učebníc. ISBN 978-80-227-3929-0 (brož.).

ŠVEC, Štefan. Česky psané časopisy pro děti (1850-1989) . Vyd. 1. Praha : Karolinum : Národní muzeum, 2014. 707 s. ISBN 978-80-246-2478-5 (Karolinum brož.).

TATÍČKOVÁ, Irena. Bludiště 5 . 1. vyd. V Praze : Česká televize : Albatros Media, 2014. 94 s. Edice České televize. ISBN 978-80-7448-038-6 (sv. 5 Albatros Media brož.).

TSELENTIS, Jason. Typografie : o funkci a užití písma . V Praze : Slovart, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7391-807-1 (váz.).

^ nahoru ^


13. Matematika

POLSTER, Burkard. Q.E.D. : krása matematického důkazu . 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2014. 58 s. Pergamen ; sv. 12. ISBN 978-80-7363-532-9 (váz.).

STEWART, Ian. Krocení nekonečna : příběh matematiky od prvních čísel po teorii chaosu . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 384 s. ISBN 978-80-264-0295-4 (brož.).

^ nahoru ^


14. Lékařství

ČERNÝ, Karel. Mor 1480-1730 : epidemie v lékařských traktátech raného novověku . Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2014. 504 s. ;. ISBN 978-80-246-2297-2 (brož.).

DAVIS, Elizabeth. Orgasmický porod : jak bezpečně a příjemně porodit . Vyd. 1. Praha : Argo, 2014. 272 s. ;. ISBN 978-80-257-1156-9 (brož.).

GÓRNICKA, Jadwiga. Bylinky pro zdraví . Čes. vyd. 1. Praha : Jan Vašut, 2014. 119 s. Knihovnička zdraví. ISBN 978-80-7236-827-3 (brož.).

GÓRNICKA, Jadwiga. Cesta ke zdravé páteři a kloubům . České vydání 1. Praha : Vašut, 2014. 87 s. Knihovnička zdraví. ISBN 978-80-7236-830-3 (brož.).

GRACE, Cheryl. Feng šuej jednoduše : změňte svůj život uvnitř a kolem sebe . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 187 s. ISBN 978-80-247-5105-4 (brož.).

GREGORA, Martin. Jídelníček kojenců a malých dětí . 3., dopl. a aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2014. 189 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-247-4773-6 (brož.).

Hematologie a transfuzní lékařství . Vyd. 1. V Praze : Triton, 2014. 610 s. Lékařské repetitorium ; sv. č. 11. ISBN 978-80-7387-722-4 (váz.).

JANÁČKOVÁ, Laura. Život je boj : praktický průvodce rakovinou pro nemocné a jejich blízké . 1. vyd. V Brně : Grifart, 2014. 288 s. ISBN 978-80-905337-4-5 (váz.).

LANG, Hans-Joachim. Ženy z bloku 10 : lékařské pokusy v Osvětimi . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 322 s. ISBN 978-80-249-2394-9 (váz.).

LEBENHART, Tomáš. Bez pláště . Plzeň : Grafia, 2013. 104 s. ISBN 978-80-87046-44-9 (váz.).

LOHMANN, Maria. Zásaditý doktor : zásaditá strava - cílená pomoc při nejčastějších druzích onemocnění . Olomouc : ANAG, c2014. 139 s. ISBN 978-80-7263-871-0 (brož.).

MICHAELS, Jillian. Udělejte radikální řez : 30denní stravovací a kondiční plán, abyste byli silnější a svůdnější . Olomouc : ANAG, 2014. 279 s. ISBN 978-80-7263-874-1 (brož.).

MÜLLER, Sven-David. Chutně po infarktu : co všechno přispívá ke zdravé výživě srdce . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 93 s. ;. Pro zdraví. ISBN 978-80-249-2373-4 (váz.).

SCHMIDBAUER, Wolfgang. Cesta psychoterapie : od magie k vědě . Vyd. 1. Praha : Portál, 2013. 343 s. ;. ISBN 978-80-262-0489-3 (brož.).

SVIRINSKAYA, Alla. Tajemství energie : jak dosáhnout tělesné a duševní pohody . Vyd. 2. V Praze : Metafora, 2013. 330 s. ISBN 978-80-7359-407-7 (váz.).

TÓTHOVÁ, Valérie. Ošetřovatelský proces a jeho realizace . 2., aktualiz. vyd. Praha : Triton, 2014. 225 s. ;. ISBN 978-80-7387-785-9 (váz.).

VAŇÁSEK, Jaroslav. Bolest v ošetřovatelství . Vyd. 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2014. 55 s. ISBN 978-80-7395-769-8 (brož.).

VAŇÁSEK, Jaroslav. Paliativní péče v onkologii . Vyd. 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2013. 61 s. ;. ISBN 978-80-7395-586-1 (brož.).

WENZEL, Melanie. Léčivé rostliny : nejlepší využití pro zdraví celé rodiny . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 239 s. ISBN 978-80-247-5155-9 (brož.).

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

ČERNÝ, František. Moje záznamy ze světové války 1914–1918 : strhující vzpomínky českého vojáka z východní fronty v Bukovině – z území dnešního Rumunska a Ukrajiny . Vyd. 1. V Praze : Zdeněk Bauer, 2014. 159 s. ISBN 978-80-904272-8-0 (brož.).

Československo a Svatý stolec. II1.,. Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti (1919-1925) : výběrová edice dokumentů . Vyd. 1. Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2013. 307 s. ;. ISBN 978-80-86495-74-3 (váz.).

FILIPOVIČ, Jelena. Československý syndrom ruskýma očima . Vyd. 1. [Beroun] : Machart, 2014. 220 s. ISBN 978-80-87517-97-0 (váz.).

HORČICA, Ludvík. Zemřeli pro vlast : občané okresu Brno-venkov padlí, popravení a umučení v letech 1939-1945 . Brno : V nakl. Šimon Ryšavý vydal OV-ČSBS Brno-venkov, 2014. 571 s. Brněnský legionář. ISBN 978-80-7354-131-6 (Šimon Ryšavý váz.).

CHOMSKY, Noam. Hnutí Occupy . 1. české vyd. Olomouc : Broken Books, 2014. 137 s. ISBN 978-80-905309-3-5 (brož.).

JELÍNEK, Jan. A kde byl Bůh, když Židé umírali v Osvětimi? : sedmatřicet svědectví přeživších holocaust . 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2014. 349 s. ISBN 978-80-7485-021-9 (váz.).

Kapka vody pro strom lásky : vzpomínky na Olgu Havlovou k nedožitým 80. narozeninám . Praha : Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, 2013. 73 s. ISBN (Brož.).

LINEK, Lukáš. Dočasná stabilita? : volební podpora politických stran v České republice v letech 1990-2010 . Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, 2013. 220 s. Studie ; sv. 106. ISBN 978-80-7419-160-2 (Sociologické nakladatelství brož.).

MCMEEKIN, Sean. Červenec 1914 : poslední dny před válkou . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 464 s. ISBN 978-80-264-0438-5 (váz.).

MILANETTI, Gian Piero. Sovětské letkyně ve Velké vlastenecké válce : historie v obrazech . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 280 s. ISBN 978-80-247-5097-2 (brož.).

RODRIGUES GARCIA, Max. Auschwitz, Auschwitz-- nezapomenu na tebe, dokud budu naživu : (z vězeňské písně) . Vyd. 1. Praha : Novela bohemica, 2014. 302 s. ISBN 978-80-87683-30-9 (brož.).

SMOLÍK, Josef. Úvod do studia mezinárodních vztahů . Vyd. 1. Praha : Grada, 2014. 229 s. ;. ISBN 978-80-247-5131-3 (brož.).

SPURNÝ, Miroslav. Ve dne v noci podle zákoníku-- : policisté a četníci v českých zemích do roku 1945 . 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 171 s. Monografie. ISBN 978-80-244-3774-3 (váz.).

^ nahoru ^


16. Právo

BUCHANAN, Jessica. Žádná šance : únos Jessiky somálskými bandity a její záchrana výsadkem SEAL Team Six . 1. vyd. Neratovice : Omnibooks, 2014. 252 s., [8] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-87788-23-3 (váz.).

ČEPICOVÁ, Kateřina. Nejčastější právní situace : rádce pro každý den . 1. vyd. Brno : Edika, 2014. 192 s. ISBN 978-80-266-0406-8 (brož.).

ČESKO. Nový občanský zákoník : zákon č. 892012 Sb. ze dne 3. února 2012. Praha : Ústav práva a právní vědy : European Business School SE, 2014. 315 s. ;. Právo a management. ISBN 978-80-87974-01-8 (brož.).

JOHNS, Adrian. Pirátství : boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese . 1. vyd. Brno : Host, 2013. 633 s. ISBN 978-80-7294-711-9 (brož.).

MURÍN, Gustáv. Slovenská mafie v Praze . 1. vyd. Bratislava : Marenčin PT, 2014. 205 s. ;. ISBN 978-80-8114-356-4 (váz.).

Nová společnost s ručením omezeným : právo, účetnictví, daně . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 207 s. ;. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-4445-2 (brož.).

WELLECH, Eliška. Vyznejte se v dědickém řízení : vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku . 1. vyd. Brno : BizBooks, 2014. 62 s. ;. ISBN 978-80-265-0218-0 (brož.).

Zákoník práce : zákon č. 2622006 Sb. ze dne 21.dubna 2006. Praha : Ústav práva a právní vědy, 2014. 112 s. ;. Právo a management. ISBN 978-80-87974-02-5 (brož.).

^ nahoru ^


17. Psychologie

DIECKMANN, Hans. Sny jako řeč duše : hlubinněpsychologický výklad snů . Vyd. 3. Praha : Portál, 2014. 205 s. Spektrum ; 36. ISBN 978-80-262-0683-5 (brož.).

FINERMAN, Karen. Pravidla úspěšné ženy : jak získáte v práci i v životě vše, co si přejete . 1. vyd. Brno : BizBooks, 2014. 190 s. ;. ISBN 978-80-265-0219-7 (brož.).

FISCHEROVÁ, Daniela. Pikantní astrologie . Vyd. 1. V Praze : Vyšehrad, 2014. 127 s. ISBN 978-80-7429-198-2 (váz.).

Mensa duševní rozcvička : poznej své IQ. 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2014. 356 s. ISBN 978-80-256-1272-9 (váz.).

MOLEMAN, Yolanda. Rosteme hrou : vývoj a podpora hry dětí se zrakovým postižením . 1. vyd. Praha : Raná péče EDA, 2014. 111 s. ISBN 978-80-260-5862-5 (brož.).

MOSS, Robert. Snění navrací duši : léčba šamanským sněním . 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2014. 261 s. ;. ISBN 978-80-7500-000-2 (brož.).

PUDNEY, Warwick. Soptíci : jak pomoct dětem se zvládáním zlosti . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 266 s. ISBN 978-80-7387-709-5 (brož.).

RUIS, Margot. Bytosti přírody : setkání s přáteli člověka . 3. české vyd. Ráječko : Václav Kazda, 2014. 175 s. ;. ISBN 978-80-905788-0-7 (brož.).

SCHIRALDI, Glenn R. Deset kroků k vyšší sebedůvěře : začněte si věřit! . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 172 s. ISBN 978-80-247-5146-7 (brož.).

ŠIŠÁK, Petr. Psychologie pro předškolní pedagogiku 1 . Vyd. 1. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 61 s. ISBN 978-80-7464-448-1 (brož.).

Tři mistři úspěchu : Napoleon Hill, Joseph Murphy, Dale Carnegie : jak dosáhnout bohatství v osobním i profesním životě . Vyd. 1. Praha : Práh, 2013. 415 s. ;. ISBN 978-80-7252-484-6 (váz.).

^ nahoru ^


18. Sociologie

BABIAK, Paul. Hadi v oblecích, aneb, Psychopat jde do práce . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 253 s. ;. Společnost ; sv. 6. ISBN 978-80-200-2366-7 (brož.).

BÁRTÍK, František. Vzpomínky chovance Jaroslava Vojtěcha a historie táborů nucené práce . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 252 s., [32] s. obr. příl. Historie. ISBN 978-80-200-2328-5 (brož.).

ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Viktimologie pro forenzní praxi . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 158 s. ISBN 978-80-262-0582-1 (brož.).

DOBROVOLNICTVÍ A NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘI ŘEŠENÍ NÁSLEDKŮ POVODNÍ V ČR. Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR : sborník z workshopu a semináře Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 139 s. ISBN 978-80-210-6713-4 (brož.).

FÓNADOVÁ, Laura. Nenechali se vyloučit : sociální vzestupy Romů v české společnosti : (kvalitativní studie) . Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 131 s. ;. ISBN 978-80-210-6574-1 (brož.).

FROMM, Erich. Strach ze svobody . Vyd. 2., přeprac., V Portálu 1. Praha : Portál, 2014. 239 s. ;. Klasici. ISBN 978-80-262-0615-6 (brož.).

GLASS, Lillian. Lháři a jejich řeč těla : jak prohlédnout finty, přetvářku a lži, které každý den slýcháte od lidí . 1. vyd. Brno : BizBooks, 2014. 198 s. ISBN 978-80-265-0220-3 (brož.).

Katalog poskytovatelů sociálních služeb : Průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně aktualizovaný abecední rejstřík - březen 2014 . Zlín : Centrum služeb postiženým, 2014. 64 s. ;.

KELLER, Timothy J. Smysl manželství . Praha : Biblion, 2014. 270 s. ;. ISBN 978-80-87282-12-0 (brož.).

MACEK, Jakub. Poznámky ke studiím nových médií . Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 199 s. ;. Media. ISBN 978-80-210-6476-8 (brož.).

NEŠPOR, Zdeněk R. Dějiny české sociologie . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 667 s. ISBN 978-80-200-2355-1 (váz.).

PEKAŘOVÁ, Lidmila. S.O.S. : skutečné příběhy ze životy partnerů, rodičů a dětí a řešení jejich problémů . Olomouc : Poznání, 2014. 189 s. ISBN 978-80-87419-38-0 (váz.).

SKLENÁŘOVÁ, Sylva. Čechoslováci v zemích dnešního Beneluxu v meziválečném období (1918-1938) . Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2013. 178 s. ISBN 978-80-87782-26-2 (brož.).

SPENCER-WENDEL, Susan. Než řeknu sbohem : rok života s nevyléčitelnou nemocí . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 318 s. ISBN 978-80-249-2319-2 (váz.).

ŠÁNDOROVÁ, Zdenka. Zdravotně sociální služby a speciálně pedagogická edukace osob se sluchovým postižením : učební text pro studující zdravotnických a zdravotně-sociálních studijních oborů . Vyd. 1. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2013. 99 s. ISBN 978-80-7395-526-7 (brož.).

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

Automatizace a automatizační technika. [3],. Prostředky automatizační techniky . 5., rozš. a aktualiz. vyd. Brno : Computer Press, 2014. 304 s. ISBN 978-80-251-3747-5 (brož.).

BURG, Patrik. Stroje a zařízení pro vinařství . 1. vyd. Olomouc : Agriprint, 2014. 254 s. ISBN 978-80-87091-49-4 (váz.).

CHAJDA, Radek. Mladý technik : staň se Edisonem 21. století . 1. vyd. Brno : Edika, 2014. 112 s. Hravá věda. ISBN 978-80-266-0181-4 (brož.).

K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku I. : od konce 18. století do roku 1918 . V Brně : Technické muzeum, 2013. 152 s. Acta Musei technici Brunensis ; sv. 2. ISBN 978-80-86413-66-2 (brož.).

KŘÍŽ, Michal. Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky . 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : IN-EL, 2013. 60 s. Elektro ; sv. 93. ISBN 978-80-86230-92-4 (brož.).

MACHAČ, František. Uvařte si pivo doma! : příručka pro začátečníky a mírně pokročilé . 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2014. 95 s. ISBN 978-80-256-1172-2 (brož.).

MORIYAMA, Naomi. Japonky nestárnou ani netloustnou : tajemství domácí japonské kuchyně . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2013. 252 s. ;. ISBN 978-80-249-2311-6 (váz.).

OTTIGER, Helmut. Vydělávání kůží a kožešin . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 111 s. ISBN 978-80-247-5138-2 (brož.).

PATŘIČNÝ, Martin. Všecky krásy dřeva . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 161 s. ISBN 978-80-247-5115-3 (váz.).

PINO, Manuel. Pohřbeni zaživa : pravdivý příběh chilských horníků . Praha : XYZ, 2014. 268 s. ;. ISBN 978-80-7388-745-2 (váz.).

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 2013. Protipovodňová ochrana 2013 : sborník z konference .. Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra konané dne 4.11.2013 v hotelu Continental, Brno . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 92 s. ISBN 978-80-210-6746-2 (brož.).

ROTHROCK, Megan. LEGO - cesta za dobrodružstvím : vesmírné lodě, piráti, draci a další! . 1. vyd. V Brně : Computer Press, 2014. 195 s. ISBN 978-80-251-4151-9 (váz.).

SEDLÁK, Milan. Velká kniha traktorů Zetor : [obrazový průvodce modelovými řadami traktorů Zetor od vzniku značky] . Vyd. 1. Praha : Agromachinery, 2014. 183 s. ISBN 978-80-904879-4-9 (váz.).

Stavební příručka : to nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů . 2., aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2014. 248 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-5142-9 (brož.).

TESAŘOVÁ, Daniela. Povrchové úpravy dřeva . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 134 s. Profi & hobby ; 168. ISBN 978-80-247-4715-6 (brož.).

ZÍBRT, Čeněk. Z historie piva . Vyd. v tomto výboru 1. V Praze : Vyšehrad, 2013. 279 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7429-339-9 (váz.).

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

ACZEL, German. MS ve fotbale 1930-2014 : obrazový průvodce . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 239 s. ISBN 978-80-247-5244-0 (brož.).

BESWICK, Bill. Zaostřeno na fotbal . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 236 s. Edice Českého olympijského výboru. Modrá řada. ISBN 978-80-204-3162-2 (brož.).

CUNLIFFE, Tom. 200 tipů pro jachtaře : rady a zkušenosti pro každou příležitost . Vyd. 1. [Praha] : IFP Publishing & Engineering, c2014. 101 s. ISBN 978-80-87383-28-5 (brož.).

FERGUSON, Alex. Můj příběh . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 358 s., [32] s. obr. příl. ISBN 978-80-204-3253-7 (váz.).

FRIEL, Joe. Tréninková bible pro triatlonisty . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 404 s. ISBN 978-80-204-2645-1 (brož.).

KOPECKÝ, Leoš. Jak na golf . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 101 s. ISBN 978-80-264-0432-3 (brož.).

KRAUTSCHNEIDER, Rudolf. Plachetnicí kolem světa pro pírko tučňáka . 1. vyd. v 65. poli. V Praze : 65. pole, 2014. 271 s. Za obzor ; sv. 4. ISBN 978-80-87506-36-3 (váz.).

MACEK, Tomáš. Příběhy staré dámy : sto ročníků Tour de France . 2., dopl. a rozš. vyd. Praha : Prostor, 2014. 637 s. ISBN 978-80-7260-300-8 (brož.).

ONDRÁČEK, Petr. Sám čtyřmi oceány : [nonstop sólová plavba kolem světa] . [Praha] : IFP Publishing & Engineering, 2013. 238 s., [16] s. obr. příl. Jižní kříž. ISBN 978-80-87383-25-4 (váz.).

PSG Zlín : kalendář 2014 : rok z pohledu hráče. [Zlín] : PSG Zlín, [2013]. 1 kalendář [13] l.

SUMNER, Jason. Cyklistika : 1100 nejlepších rad . Vyd. 1. Frýdek-Místek : Alpress, 2014. 247 s. Klokan. ISBN 978-80-7466-377-2 (brož.).

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

BOSÁK, Petr. Proto : grafický design a současné umění . Vyd. 1. V Praze : Tranzit.cz : Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze : Quick brown fox jumps over the lazy dog, 2013. 243 s. ISBN 978-80-86863-60-3 (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze brož.).

ČECH, Pavel. ZOOOM² : [výtvarná monografie] . 1. vyd. Brno : Analphabet Books, 2013. [94] s. ISBN 978-80-904467-7-9 (váz.).

DVOŘÁK, František. Okamžiky s umělci . Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 210 s. ISBN 978-80-7422-293-1 (váz.).

FLÍDR, Aleš. Průvodce krajinou hradů : středověké památky v povodí Svratky a Svitavy . 1. vyd. Kroměříž : Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, 2014. 368 s. ISBN 978-80-87231-17-3 (brož.).

HAMMER-TUGENDHAT, Daniela. Vila Tugendhat Ludwiga Miese van der Rohe : rodinný dům Tugendhatových : památka UNESCO . 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2013. 317 s. ISBN 978-80-7485-012-7 (váz.).

HART, Christopher. Jak kreslit komiksové postavičky : základní techniky pro kreslení moderních populárních komiksů . 1. vyd. V Brně : Computer Press, 2014. 159 s. ISBN 978-80-251-4185-4 (brož.).

Jakub Bursa a Jihočeská venkovská architektura . České Budějovice : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2014. 303 s. Miscellanea ; sv. č. 9. ISBN 978-80-85033-52-6 (Národní památkový ústab České Budějovice: brož.).

NIKL, Petr. Hra o čas . Vyd. 1. Řevnice : Arbor vitae, 2013. xvi, [328] s. ISBN 978-80-7467-040-4 (brož.).

PETRÁSKOVÁ, Jana. Základy malování akvarelem : [akvarel pro každého] . Praha : Grada, c2014. 158 s. ISBN 978-80-247-4793-4 (brož.).

Příběhy zakleté do kamene 2014 : Otrokovice : Tlumačov : Napajedla : Halenkovice : Pohořelice : Komárov : Spytihněv. Otrokovice : Město Otrokovice, [2013]. 1 kalendář ([14] l.

ŠULA, Jan. Z palety českých výtvarných umělců . Vyd. 1. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2014. 280 s. ISBN 978-80-7405-329-0 (váz.).

Uzly. 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2014. 64 s. Pokusy, objevy, hry. ISBN 978-80-256-1332-0 (váz.).

VACHOVÁ, Andrea. Kroužkované šperky : chainmaille . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 112 s. Výtvarný kurz. ISBN 978-80-247-4196-3 (váz.).

VONDROVÁ, Petra. Výtvarné nápady na celý rok . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 112 s. Dílna nápadů. ISBN 978-80-264-0401-9 (váz.).

VONDRUŠKOVÁ, Alena. Vesnice . Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014. 199 s. Průvodce českou historií. ISBN 978-80-7429-362-7 (váz.).

WAGNEROVÁ, Magdalena. Příběhy starých pražských domů . Vyd. 1. Praha : Plot, 2013. 220 s. Kořeny ; sv. 7. ISBN 978-80-7428-196-9 (váz.).

ZUBÍK, Martin. Slavné stavby Theodora Petříka . 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Foibos Books, 2014. 94 s. Slavné stavby. ISBN 978-80-87073-73-5 (brož.).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

ANDERLIK, Lore. Cesta k inkluzi : úvahy z praxe a pro praxi . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 210 s. ISBN 978-80-7387-765-1 (brož.).

CARTER, Cheryl R. Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole : praktický rádce pro rodiče i učitele . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 118 s. ;. ISBN 978-80-262-0621-7 (brož.).

HINES, Gill. Jak na svého teenagera : manuál pro rodiče . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 218 s. ;. ISBN 978-80-247-5144-3 (brož.).

JANÍK, Tomáš. Školní vzdělávání: od podmínek k výsledkům . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 263 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi ; sv. 33. ISBN 978-80-210-6677-9 (brož.).

JANÍK, Tomáš. Výzkum školního vzdělávání: poznatky a výzvy . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 112 s. ISBN 978-80-210-6689-2 (brož.).

JAREŠ, Jakub. S minulostí zúčtujeme : sebereflexe Filozofické fakulty UK v dokumentech sedmdesátých a devadesátých let 20. století . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 731 s. ;. Šťastné zítřky ; sv. 14. ISBN 978-80-200-2345-2 (váz.).

JUCOVIČOVÁ, Drahomíra. Je naše dítě zralé na vstup do školy? . Vyd. 1. Praha : Grada, 2014. 141 s. ISBN 978-80-247-4750-7 (brož.).

KLENKOVÁ, Jiřina. Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb = Individuals with communication disorders and with hearing loss in an inclusive learning environment in schools and in social services facilities . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 179 s. ISBN 978-80-210-6652-6 (brož.).

MACHATÝ, Radek. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech II. : průřezová témata na 1. stupni ZŠ II. : [praktické náměty na průřezová témata ve výuce na 1. stupni ZŠ . Praha : Raabe, 2014. 1 sv. (různé stránkování) . Dobrá škola. ISBN 978-80-7496-092-5 (brož.).

MAREŠ, Svatopluk. Vánoční čas : [praktické náměty na rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné a sociální gramotnosti na 1. stupni ZŠ . Praha : Raabe, c2014. [91] s. v různém stránkování . Dobrá škola. Rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné a sociální gramotnosti na 1. stupni ZŠ ; 2. ISBN 978-80-7496-097-0 (brož.).

Názorné vyučování a škola : historický vývoj a současné trendy používání didaktických pomůcek . 1. vyd. Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, 2013. 215 s. Historia scholastica, sv. 2. ISBN 978-80-86935-22-5 (brož.).

PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro ředitele škol v kostce . Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer, 2014. 323 s. Řízení školy. ISBN 978-80-7478-397-5 (brož.).

SHAPIRO, Lawrence E. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj . Vyd. 4. Praha : Portál, 2014. 267 s. ISBN 978-80-262-0651-4 (brož.).

SLOUPOVÁ, Miroslava. Rok s krtkem : [náměty pro práci s předškolními dětmi] . Vyd. 2. Praha : Portál, 2014. 180 s. ISBN 978-80-262-0650-7 (brož.).

STAŇKOVÁ, Blanka. Výchova demokratického občana : [praktické náměty na průřezová témata ve výuce na 1. stupni ZŠ . Praha : Raabe, 2014. 1 sv. (různé stránkování) . Dobrá škola. Průřezová témata na 1. stupni ZŠ II. ; 5. ISBN 978-80-7496-095-6 (brož.).

TUPÝ, Jan. Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice : historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2013 . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 165 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi ; sv. 35. ISBN 978-80-210-6740-0 (brož.).

VÁCLAVÍK, Antonín. Prezentačně-hodnotící předmětové portfolio v 7. ročníku ZŠ : případová studie . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 227 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi ; sv. 34. ISBN 978-80-210-6708-0 (brož.).

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

LAPÁČEK, Jiří. Notebook pro seniory : vydání pro Windows 8 . 1. vyd. Brno : Computer Press, 2014. 224 s. ISBN 978-80-251-3827-4 (brož.).

^ nahoru ^


24. Zemědělství

HABERER, Martin. 300 rostlin vaší zahradě na míru . 1. vyd. Čestlice : Rebo, 2014. 187 s. ISBN 978-80-255-0763-6 (brož.).

RASPER, Martin. Urban gardening : zahrady ve městě : o touze po návratu k přírodě prorůstající asfaltem i betonem . V Praze : Dauphin, 2014. 181 s. ISBN 978-80-7272-562-5 (brož.).

ŠEFČÍK, Jozef. Začínáme včelařit . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 95 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-247-4857-3 (brož.).

VIETMEIER, Andreas. Choroby a škůdci ovoce, zeleniny a okrasných rostlin : více než 99 rad pro rychlé řešení problémů . [Líbeznice] : Víkend, 2014. 124 s. Rychlý rádce. ISBN 978-80-7433-075-9 (váz.).

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně