Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Červen 2014

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

ČERMÁK, František. Základní slovník českých přísloví : výklad a užití . Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 135 s. ;. ISBN 978-80-7422-258-0 (váz.).

Etnografie : improvizace v teorii a terénní praxi . Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 250 s. ;. Studijní texty ; sv. 58. ISBN 978-80-7419-148-0 (brož.).

FRYČOVÁ, Markéta. Svatba . Vyd. 1. Pardubice : Bateau Lavoir, 2014. 165 s. ISBN 978-80-904581-7-8 (váz.).

JILÍK, Jiří. Žítkovské čarování : pravdivý příběh žítkovských bohyní . Vyd. 2. /. Brno : CPress, 2013. 242 s., [8] s. fot. příl. ISBN 978-80-264-0284-8 (brož.).

KOVAŘÍKOVÁ, Blanka. Příběhy domů slavných : na známé adrese . Vyd. 1. Praha : Brána, 2013. 293 s. ISBN 978-80-7243-671-2 (váz.).

MICHLOVÁ, Marie. Byli jsme a budem, aneb, Česká každodennost 1914-1918 . Řitka : Čas, 2013. 133 s. Český čas ; sv. 6. ISBN 978-80-7475-024-3 (váz.).

NOVOTNÁ, Marie. Život pod Šumárníkem : příběhy z Kněždubska . Vyd. 1. Boskovice ; Kněždub : Albert, 2013. 243 s. ISBN 978-80-7326-236-5 (váz.).

PUTNA, Martin C. Martin C. Putna : vždycky v menšině . Vyd. 1. Praha : Portál, 2013. 214 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-262-0510-4 (váz.).

ŠPAČEK, Ladislav. Tereza : etiketa pro dívky . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 171 s. ISBN 978-80-204-3259-9 (váz.).

VEJROSTOVÁ, Alžběta. Život malovaný tancem : almanach k 60. výročí založení Valašského souboru písní a tanců Rusava z Bystřice pod Hostýnem . Vyd. 1. Bystřice pod Hostýnem : VSPT Rusava, 2013. 28 s. ISBN 978-80-260-5195-4 (brož.).

ZEMANOVÁ, Magdaléna. Rytíři bez krále : svět šermu, historie a fantazie . Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 179 s. ISBN 978-80-7422-290-0 (brož.).

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

3D dobrodružství : úžasný svět zvířat . 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2014. 127 s. ISBN 978-80-256-1273-6 (brož.).

Biofyzika pro záchranáře. 2. díl . Vyd. 1. [Hradec Králové] : Univerzita obrany, 2013. 89 s. Studijní texty Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové ; sv. 369. ISBN 978-80-7231-354-9 (brož.).

KANBAY, Feryal. Rybníky, řeky a jezera . 1. vyd. Brno : Edika, 2014. 80 s. Přírodě na stopě. ISBN 978-80-266-0410-5 (brož.).

MACHATÝ, Radek. Environmentální výchova II. : [praktické náměty na průřezová témata ve výuce na 1. stupni ZŠ . Praha : Raabe, c2014. [129] s. Dobrá škola. Průřezová témata na 1. stupni ZŠ ; 3. ISBN 978-80-7496-093-2 (brož.).

NHAT HANH, Thích. Dopis z lásky : láskyplný vzkaz Matce Zemi od jejích dětí . Vyd. 1. V Praze : Metafora, 2014. 94 s. ;. ISBN 978-80-7359-406-0 (váz.).

OTTE, Astrid. Ohrožené druhy zvířat . 1. vyd. Brno : Edika, 2014. 80 s. Přírodě na stopě. ISBN 978-80-266-0409-9 (brož.).

PÖPPELMANN, Christa. Hory . 1. vyd. Brno : Edika, 2014. 80 s. Přírodě na stopě. ISBN 978-80-266-0408-2 (brož.).

STEWART, Ian. Matematika života : odkrývání tajemství bytí . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 391 s. Galileo ; sv. 58. ISBN 978-80-200-2360-5 (váz.).

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

CIBULKA, Aleš. Černobílé idoly 3 : rodinná alba a korespondence . Praha : Česká televize, 2014. 171 s. Edice ČT. ISBN 978-80-7404-126-6 (váz.).

GRACLÍK, Miroslav. Žena za pultem : příběh legendárního seriálu a jeho hrdinů . Praha : Dobrovský, 2014. 323 s., [16] s. obr. příl. Omega. ISBN 978-80-7390-196-7 (váz.).

STROPNICKÝ, Martin. Nahoru, dolů : rozhovor s Martinem Stropnickým . Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2014. 208 s., [13] s. obr. příl. ISBN 978-80-7432-295-2.

ŠTEFLOVÁ, Adriana. Forman vs. Menzel . 1. vyd. Praha : Bondy, 2014. 197 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-904923-7-0 (váz.).

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BEČKOVÁ, Kateřina. Továrny a tovární haly. 3. díl,. Žižkov, Vinohrady, Nusle, Modřany a další části jihovýchodu města . Vyd. 1. V Praze : Schola ludus - Pragensia, 2014. 175 s. Zmizelá Praha. ISBN 978-80-7432-447-5 (Paseka váz.).

BRČÁK, Josef. Makroekonomie - teorie a praxe . Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. 223 s. ISBN 978-80-7380-492-3 (brož.).

CERVENKA, Andreas. Peníze : jakou mají cenu? : --a čemu věřit v současném světě? . Vyd. 1. Praha : Práh, 2014. 129 s. ;. ISBN 978-80-7252-504-1 (brož.).

KRBEČKOVÁ, Marie. FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění . 4., aktualiz. vyd. Olomouc : ANAG, [2014]. 183 s. ;. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-865-9 (brož.).

KŘEMEN, Bedřich. 100 legálních daňových triků 2014 : [daňový rádce pro všechny poplatníky] . Praha : ESAP : Grada [distributor], 2014. 249 s. ;. ISBN 978-80-260-4889-3 (brož.).

MICHL, Aleš. MICHLiq : inteligentní průvodce ekonomikou . Vyd. 1. Praha : R Media, 2014. 160 s. ISBN 978-80-905629-2-9 (brož.).

PRUDKÝ, Pavel. Hmotný a nehmotný majetek v praxi : komentář, příklady, výklad změn . 15., aktualiz. vyd. Olomouc : ANAG, [2014]. 327 s. ;. Daně. ISBN 978-80-7263-866-6 (brož.).

PÜTTJER, Christian. Přijímací pohovor v angličtině : 200 nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 187 s. ;. ISBN 978-80-247-5159-7 (brož.).

Svět v pohybu : vlaky . 1. vyd. Říčany : Sun, 2013. 195 s. ISBN 978-80-7371-524-3 (váz.).

SVOBODOVÁ, Jaroslava. Účtová osnova, české účetní standardy : pro některé vybrané účetní jednotky : 314 postupů účtování : 2014 . Olomouc : ANAG, [2014]. 607 s. ;. Účetnictví. ISBN 978-80-7263-864-2 (brož.).

SYROVÝ, Petr. Osobní finance : řízení financí pro každého . 2., aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2014. 220 s. Finance. ISBN 978-80-247-4832-0 (brož.).

ŠULC, Petr. Naučme se hospodařit : finanční gramotnost pro 1. stupeň ZŠ . Praha : Pierot, [2014]. 69 s. ISBN 978-80-7353-338-0 (brož.).

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BĚLKA, Luboš. Buddha a jeho zobrazování . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 132 s. ISBN 978-80-210-6545-1 (brož.).

HALÍK, Tomáš. Žít v dialogu : podněty k promýšlení víry . Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 169 s. ISBN 978-80-7422-286-3 (váz.).

JÜPTNER, Jan. Civilní náboženství : nový pohled na to, na čem nám skutečně záleží . Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2013. 245 s. ISBN 978-80-246-2443-3 (brož.).

SOKOL, Jan. Etika, život, instituce : pokus o praktickou filosofii . Vyd. v této podobě 1. Praha : Vyšehrad, 2014. 260 s. ;. Moderní myšlení. ISBN 978-80-7429-223-1 (brož.).

TAYLOR, Madisyn. Jak rozbít skleněný strop : změňte strádání v hojnost : třicet inspirujících příběhů ze života . Vyd. 1. Praha : Dobrovský, 2014. 205 s. ;. ISBN 978-80-7306-583-6 (váz.).

ZELENKA, Miroslav. Elegantní Bůh : alternativní model jsoucna . Praha : Pragma : Nogup Agency, 2014. 211 s. ISBN 978-80-7349-400-1 (brož.).

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

CARROLL, Sean B. Částice na konci vesmíru : kterak nás honba za Higgsovým bosonem dovedla až na práh nového světa . Vyd. 1. Praha : Argo : Dokořán, 2014. 283 s. Zip ; sv. 41. ISBN 978-80-257-1061-6 (Argo váz.).

Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 210 s. ISBN 978-80-210-6635-9 (brož.).

SAMEK, Ladislav. Fyzika v příkladech. Mechanika . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 202 s. Gerstner ; sv. 10. ISBN 978-80-200-2319-3 (váz.).

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BING, Alison. Benátky : do kapsy : zajímavosti, tipy na výlet, vše po ruce . 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2014. 176 s. Do kapsy. ISBN 978-80-256-1291-0 (brož.).

CIMICKÝ, Jan. Tisíc jiskérek na noční obloze : putování krajinou Te-čou v provincii Šan-tung . Vyd. 1. Praha : Baronet, 2014. 255 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7384-833-0 (váz.).

Dolní Poolšaví mikroregion. Kunovice : Mikroregion Dolní Poolšaví, 2013. 1 mapa . ISBN (Složeno).

GARWOOD, Duncan. Řím : přehledné mapy, užitečné tipy na cestu, praktická doporučení . 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2014. 383 s. Z řady průvodců Lonely Planet. ISBN 978-80-256-1292-7 (brož.).

HANOUSEK, Ladislav. Jihozápad USA : národní parky i města Jihozápadu USA ve dvou týdnech . Plzeň : Kletr, 2013. 224 s. ISBN 978-80-85822-56-4 (brož.).

JANOŠTÍKOVÁ, Běla. Za tajemstvím Karlových Varů . Vyd. 1. Praha : B. Janoštíková, 2014. 124 s. ;. ISBN 978-80-260-5410-8 (brož.).

JŮZL, Jiří. Z Trutnova na Nový Zéland : deník z vandru od protinožců . Vyd. 1. Trutnov : Jiří Jůzl, 2013. 247 s. ISBN 978-80-260-5010-0 (váz.).

MUDROVÁ, Ivana. Z Prahy všemi směry . Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 263 s. ISBN 978-80-7422-260-3 (váz.).

PITTS, Chris. Šanghaj : do kapsy : zajímavosti, tipy na výlet, vše po ruce . 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2014. 152 s. Z řady průvodců Lonely Planet. ISBN 978-80-256-1170-8 (brož.).

Resort Luhačovice zážitky, které zůstanou. Luhačovice : Resort Luhačovice, [2012?]. 1 mapa . ISBN (Složeno).

RICHMOND, Simon. Korea . 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2014. 415 s. Z řady průvodců Lonely Planet. ISBN 978-80-256-1171-5 (brož.).

Ručně malovaná mapa regionu Pomalší. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, c2013. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-23-1 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Litoměřicko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, 2013. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-19-4 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Klatovsko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, 2014. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-20-0 (složeno).

Ručně malovaná mapa regionu Kladensko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, c2014. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-24-8 (mapa).

Ručně malovaná mapa regionu Chrudimsko. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, 2013. 1 mapa . ISBN 978-80-87724-17-0 (složeno).

Ručně malovaná mapa katastru města Prachatice. 1. vyd. Zlín : Malované Mapy, 2013. 2 mapy na 1 listu . ISBN 978-80-87724-22-4 (složeno).

RÜTER, Martina. Kameny, minerály, fosilie . 2. vyd. Brno : Edika, 2014. 80 s. Přírodě na stopě. ISBN 978-80-266-0451-8 (brož.).

Slovácko a dětský svět-- : tipy na výlety, hry pro děti, mapa. Uherské Hradiště : Region Slovácko, 2013. 1 složený list .

VĚTVIČKA, Václav. Český, česká, české, Česko : [od Švýcarska po Těšín . České vyd. 1. Praha : Jan Vašut, 2013. 159 s. ISBN 978-80-7236-831-0 (váz.).

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BÁRTA, Miroslav. Kolaps neznamená konec . Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2013. 137 s., [16] s. obr. příl. Rozhovory. ISBN 978-80-7429-392-4 (váz.).

BARTOŠKOVÁ, Andrea. Budeč : významné mocenské centrum prvních Přemyslovců . Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 182 s. Archeologica. ISBN 978-80-7422-295-5 (brož.).

BITTNEROVÁ, Martina. Utajené životy slavných Češek . 1. vyd. Ostrava : Pan Nakladatel, 2014. 166 s. ISBN 978-80-87947-04-3 (brož.).

BRENNER, Michael. Malé dějiny Židů . Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2014. 351 s. ISBN 978-80-7432-443-7 (brož.).

DUFKOVÁ, Kateřina. Jan Šembera z Boskovic : Jan Šembera Černohorský z Boskovic : moravský Petr Vok . Vyd. 1. V Praze : Vyšehrad, 2014. 240 s., [8] s. obr. příl. Velké postavy českých dějin ; sv. 16. ISBN 978-80-7429-384-9 (váz.).

ELGIN, Kathy. Jindřich VIII. . Vyd. 1. Praha : Brána, 2014. 207 s. ISBN 978-80-7243-693-4 (váz.).

FIŘTOVÁ, Magdalena. Kanada . 1. vyd. Praha : Libri, 2014. 159 s. ;. Stručná historie států ; sv. 85. ISBN 978-80-7277-529-3 (brož.).

HISTORICKÉ FIKCE A MYSTIFIKACE V ČESKÉ KULTUŘE 19. STOLETÍ. Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 21.–23. února 2013 . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 334 s. ISBN 978-80-200-2344-5 (brož.).

JAROLÍMKOVÁ, Stanislava. Na co v učebnicích dějepisu nezbylo místo. [1] . Vyd. 1. Praha : Motto, 2014. 237 s. ISBN 978-80-267-0046-3 (díl 1 váz.).

JESENSKÝ, Miloš. Utajené dějiny středověku . 1. spojené, dopl. a rozš. vyd. Ústí nad Labem : AOS, 2014. 386 s. ISBN 978-80-87624-06-7 (váz.).

JUDT, Tony. Intelektuál ve dvacátém století : rozhovor Timothyho Snydera s Tonym Judtem . V českém jazyce vyd. 1. Praha : Prostor, 2013. 399 s. ;. Obzor ; sv. 85. ISBN 978-80-7260-289-6 (brož.).

KOJZAR, Jaroslav. Osudové okamžiky českých dějin . 1. vyd. Praha : Futura, 2014. 221 s. ISBN 978-80-86844-94-7 (váz.).

LUTZ, Andreas. Špinavá válka. 1.,. Alžírsko 1954-1962 . Vyd. 1. Praha : CeskyCestovatel.cz, 2014. 248 s., viii s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-87657-06-5 (brož.).

NOVOTNÝ, Lukáš. Spolková republika Německo . 1. vyd. Praha : Libri, 2014. 183 s. ;. Stručná historie států ; sv. č. 84. ISBN 978-80-7277-520-0 (Libri váz.).

PIKNEROVÁ, Linda. Svazijsko . 1. vyd. Praha : Libri, 2013. 106 s. ;. Stručná historie států ; sv. č. 86. ISBN 978-80-7277-512-5 (brož.).

Plzeňská podzemí . Vyd. 1. [Plzeň] : Nava, 2014. 107 s. ISBN 978-80-7211-447-4 (váz.).

REMEŠOVÁ, Michaela. Zpěvák století : Karel Gott . 1. vyd. S.l. : Fany, 2014. 384 s., [32] s. obr. příl. ISBN 978-80-905355-3-4.

ROBINSON, Jeffrey. Grace, kněžna monacká . Vyd. 1. V Praze : Metafora, 2014. 343 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7359-410-7 (váz.).

ŘEPA, Milan. Moravané, Němci, Rakušané : vlasti moravských Němců v 19. století . Praha : Historický ústav, 2014. 261 s. ;. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia ; vol. 47. ISBN 978-80-7286-226-9 (váz.).

SCHWABIKOVÁ, Kateřina. Cesty dětí do staletí, aneb, Jak Běla a Kuba poznávali naši historii . 1. české vyd. Praha : Slovart, c2013. 79 s. ISBN 978-80-7391-749-4 (váz.).

Velká cestovní kniha : [světové kulturní a přírodní dědictví . 1. vyd. Říčany : Sun, 2013. 197 s. ISBN 978-80-7371-482-6 (váz.).

^ nahoru ^


9. Hudba

HOUDA, Přemysl. Intelektuální protest, nebo masová zábava? : folk jako společenský fenomén v době tzv. normalizace . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 239 s., [20] s. obr. příl. Šťastné zítřky ; sv. 12. ISBN 978-80-200-2353-7 (váz.).

KUHN, Tomáš. Rytmicko-melodické modely k doprovodům populárních písní podle akordových značek a jejich klavírní stylizace . Vyd. 1. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. 155 s. ISBN 978-80-261-0258-8 (brož.).

MADĚRIČOVÁ, Anna. Zazpívej, slavíčku : 40 let soutěže dětských zpěváků lidových písní : Uherské Hradiště 1974-2014 . Uherské Hradiště : Klub kultury Uherské Hradiště, 2014. [34] s. ISBN 978-80-260-6120-5 (v knize neuvedeno brož.).

MALOVANÝ, Jakub. Umělci na šňůře : oficiální publikace k 30. výročí kapely Fleret . 1. vyd. Vizovice : Lípa, 2013. 224 s. ISBN 978-80-87206-49-2 (brož.).

Nirvana : kompletní ilustrovaná monografie . Vyd. 1. [Praha] : Slovart, 2014. 191 s. ISBN 978-80-7391-820-0 (váz.).

RYBA, Jakub Jan. Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Vyd. 1. Praha : Česká televize, 2013. 1 partitura (101 s.) . Edice ČT. ISBN 978-80-7404-121-1 (váz.).

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

Akademická příručka českého jazyka . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 533 s. ;. ISBN 978-80-200-2327-8 (váz.).

Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 345 s. ISBN 978-80-210-6682-3 (brož.).

DAŇHELKA, Jiří. Textologie a starší česká literatura . Vyd. 1. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2013. 357 s. ;. Varianty ; sv. 5. ISBN 978-80-85778-93-9 (brož.).

DRÁPELA, Martin. Sbírka textů k předmětu Topics in Linguistics (Syntax) . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 128 s. ;. ISBN 978-80-210-6561-1 (brož.).

FERRER PENARANDA, Carlos. ¡Habla y opina! : intenzivní kurz španělské konverzace . 1. vyd. Brno : Edika, 2014. 215 s. ISBN 978-80-266-0450-1 (brož.).

GROSSMAN, Jan. Mezi literaturou a divadlem II. . Vyd. 1. Praha : Torst, 2013. s. 745-1334 ;. ISBN 978-80-7215-465-4 (sv. 2 váz.).

GROSSMAN, Jan. Mezi literaturou a divadlem I. . Vyd. 1. Praha : Torst, 2013. 726 s. ;. ISBN 978-80-7215-464-7 (sv. 1 váz.).

HALASOVÁ, Dagmar. Až přijde ten Mág . [Havlíčkův Brod] : Petrkov, 2014. 93 s. ISBN 978-80-87595-18-3 (váz.).

Han Hŭng-su : otec československé koreanistiky : korejský historik ve střední Evropě třicátých a čtyřicátých let 20. století . Vyd. 1. V Praze : Nová vlna, 2013. 446 s. ISBN 978-80-85845-36-5 (váz.).

HLADÍK, Petr. 111 her pro atraktivní výuku němčiny . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 141 s. ISBN 978-80-247-5211-2 (brož.).

Hlučná samota : sto let Bohumila Hrabala : 1914-2014 . Vyd. 1. V Praze : Mladá fronta, 2014. 269 s. ISBN 978-80-204-3279-7 (Mladá fronta váz.).

Hry v českém a cizím jazyce - SPU : [praktické materiály pro výuku žáků s SPU na 1. stupni ZŠ . Praha : Raabe, c2014. [107] s. v různém stránkování . Dobrá škola. Vzděláváme děti se specifickými poruchami učení na 1. st. ZŠ II. ; 2. ISBN 978-80-7496-085-7 (brož.).

Jazykový průvodce pro přežití - Velká Británie : pro pobyty v zahraničí . 1. vyd. V Brně : Edika, 2014. 159 s. ISBN 978-80-266-0447-1 (brož.).

Jazykový průvodce pro přežití - Španělsko : pro pobyty v zahraničí . 1. vyd. V Brně : Edika, 2014. 158 s. ISBN 978-80-266-0445-7 (brož.).

Jazykový průvodce pro přežití - Německo : pro pobyty v zahraničí . 1. vyd. V Brně : Edika, 2014. 154 s. ISBN 978-80-266-0448-8 (brož.).

Jazykový průvodce pro přežití - Itálie : pro pobyty v zahraničí . 1. vyd. V Brně : Edika, 2014. 159 s. ISBN 978-80-266-0446-4 (brož.).

KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko-semantičeskoje oformlenije filosofski značimych obrazov v poèzii V.S. Solov'jeva . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 201 s. ISBN 978-80-210-6658-8 ( brož.).

KROLOP, Kurt. O pražské německé literatuře . Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 2013. 117 s. ;. ISBN 978-80-86911-42-7 (brož.).

KROUTVOR, Josef. Setkávání s Hrabalem : vzpomínky & eseje . 1. vyd. Praha : Pulchra, 2014. 165 s. Eseje ; sv. 20. ISBN 978-80-87377-99-4 (brož.).

KYLOUŠEK, Petr. Moyen Âge : textes choisis . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 162 s. ;. ISBN 978-80-210-6570-3 (brož.).

LOKŠOVÁ, Vladimíra. Angličtina ke státní maturitě a přijímačkám na VŠ : srozumitelně, prakticky, přitažlivě . 1. vyd. Olomouc : Rubico, 2014. 240 s. ;. Škola. ISBN 978-80-7346-117-1 (brož.).

MÜLLEROVÁ, Marie. Evropský koncept vícejazyčnosti : ideály versus realita : komparace ČR a SRN na příkladu němčiny jako cizího jazyka a češtiny jako cizího jazyka . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013. 132 s. ISBN 978-80-7465-085-7 (brož.).

NAVRÁTILOVÁ, Jana. Němčina : jazykový průvodce : konverzace, gramatika, slovník . 1. vyd. Dubicko : Infoa, 2014. 351 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-7240-892-4 (brož.).

STEINOVÁ, Dagmar. Co zbylo v paměti . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 129 s., [24] s. obr. příl. Paměť ; sv. 72. ISBN 978-80-200-2337-7 (váz.).

ŠAMALÍKOVÁ, Pavlína. Angličtina : jazykový průvodce : konverzace, gramatika, slovník . 1. vyd. Dubicko . : Infoa, 2014. 352 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-7240-870-2 (brož.).

UTRERA DOMÍNGUEZ, David. Katalánská literatura . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 142 s. ;. ISBN 978-80-210-6553-6 (brož.).

WHITTON, Hana. Toulky literární Anglií . Vyd. 1. Praha : XYZ, 2014. 299 s. ISBN 978-80-7388-886-2 (váz.).

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

LIVIO, Mario. Geniální omyly : od Darwina k Einsteinovi . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 360 s. ISBN 978-80-264-0289-3 (brož.).

TESLA, Nikola. Moderní medicína . 1. vyd. Liberec : Dialog, 2013. 131 s. Tajemství. ISBN 978-80-7424-060-7 (váz.).

^ nahoru ^


13. Matematika

KLÁN, Petr. Čísla : vztahy, vhledy a věčné inspirace . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 246 s. Galileo ; sv. 57. ISBN 978-80-200-2137-3 (váz.).

KOUDELA, Libor. O pojetí křivky . 1. vyd. Kanina : OPS, 2013. vi, 267 s. ISBN 978-80-87269-31-2 (brož.).

MATHEMATICAL MODELS AND FINANCIAL MATHEMATICS. Mathematical Models and Financial Mathematics : book of short papers : Svratka, September 3-6, 2013 . 1st ed. Brno : Masaryk University, 2014. 83 s. ISBN 978-80-210-6648-9 (brož.).

SEBERA, Martin. Časové řady . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 53 s. ISBN 978-80-210-6698-4 (brož.).

STROGATZ, Steven H. Radost z x : průvodce matematikou od jedné do nekonečna . 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Dokořán : Argo, 2014. 268 s. Aliter ; sv. 57. ISBN 978-80-7363-592-3 (Dokořán váz.).

^ nahoru ^


14. Lékařství

ALEXANDER, Skye. Harmonie v životě : praktické rady feng-šuej . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 205 s. ISBN 978-80-242-4342-9 (váz.).

ATKINS, Simon. První kroky z kouření . 1. vyd. Nesovice : Doron, 2014. 83 s. První kroky, tady začni. ISBN 978-80-7297-112-1 (brož.).

BARKNOWITZ, Susanne. Dýchání jako živoucí dění : dechová terapie v praxi . 1. vyd. Brno : Integrál Brno, 2014. 111 s. ISBN 978-80-87176-40-5 (váz.).

Body-psychoterapie . 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2014. 351 s. ISBN 978-80-87249-66-6 (brož.).

BRENNAN, Richard. Správné držení těla : jak se zbavit bolestí páteře, napětí a stresu . V Praze : Slovart, 2014. 189 s. ISBN 978-80-7391-852-1 (váz.).

DEETJENS, Marie-Chantal. Citová závislost : jak se z ní vymanit . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 158 s. ;. ISBN 978-80-262-0588-3 (brož.).

FLORIÁNKOVÁ, Marcela. Zdravý životní styl a jídelníček pro seniory . 1. vyd. Praha : Fragment, 2014. 168 s. Zdravá výživa a zdravotní styl. ISBN 978-80-253-2031-0 (brož.).

FREJ, David. Detoxikace pro dlouhý život : praktický průvodce pro odstranění toxických látek . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 176 s. ISBN 978-80-7387-698-2 (brož.).

GÓRNICKA, Jadwiga. Bylinky pro zdraví . Čes. vyd. 1. Praha : Jan Vašut, 2014. 119 s. Knihovnička zdraví. ISBN 978-80-7236-827-3 (brož.).

GÓRNICKA, Jadwiga. Cesta ke zdravé páteři a kloubům . České vydání 1. Praha : Vašut, 2014. 87 s. Knihovnička zdraví. ISBN 978-80-7236-830-3 (brož.).

GÓRNICKA, Jadwiga. Očistné kúry . České vyd. 1. Praha : Jan Vašut, 2014. 100 s. ;. Knihovnička zdraví. ISBN 978-80-7236-825-9 (brož.).

GÓRNICKA, Jadwiga. Přírodní léčba dítěte . České vyd. 1. Praha : Jan Vašut, 2014. 104 s. Knihovnička zdraví. ISBN 978-80-7236-826-6 (brož.).

GREGORA, Martin. Jídelníček kojenců a malých dětí . 3., dopl. a aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2014. 189 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-247-4773-6 (brož.).

JANÁČKOVÁ, Laura. Život je boj : praktický průvodce rakovinou pro nemocné a jejich blízké . 1. vyd. V Brně : Grifart, 2014. 288 s. ISBN 978-80-905337-4-5 (váz.).

KOSOVÁ, Martina. Logoterapie : existenciální analýza jako hledání cest . Vyd. 1. Praha : Grada, 2014. 208 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4346-2 (brož.).

KUSHI, Michio. Makrobiotické těhotenství a péče o novorozeně . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 387 s. ISBN 978-80-7387-758-3 (brož.).

LEVINE, Peter A. Prevence traumatu u dětí : průvodce k obnovení důvěry, vitality a odolnosti . 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2014. 275 s. ISBN 978-80-87249-61-1 (brož.).

LI, Christine. Cesta císařovny : odkryjte dávná čínská tajemství, jak dosáhnout skutečné radostí, rozkoše, spokojeností a mocí . 1. vyd. [Slovensko] : Anch Books, c2013. 229 s. ;. ISBN 978-3-9815576-5-7 (brož.).

MALKAN, Stacy. Doba jedová 3. Kosmetika . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 245 s. ISBN 978-80-7387-746-0 (brož.).

MÜLLER, Sven-David. Chutně po infarktu : co všechno přispívá ke zdravé výživě srdce . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 93 s. ;. Pro zdraví. ISBN 978-80-249-2373-4 (váz.).

Nové terapeutické směry . Vyd. 1. Praha : Plot, 2014. 173 s. ISBN 978-80-7428-212-6 (váz.).

PIOTROWSKI-MANZ, Hedwig. Léčení baňkováním : diagnostika, aplikace, techniky . Vyd. 1. Olomouc : Fontána, c2014. 208 s. ISBN 978-80-7336-750-3 (váz.).

RANKIN, Lissa. Mysl je mocný lékař : vědecký důkaz o tom, že se sami můžete uzdravit . Vyd. 1. V Brně : Jota, 2014. 308 s. Populárně naučná. ISBN 978-80-7462-517-6 (brož.).

RÖHR, Heinz-Peter. Zneužití : léčba následků sexuálního či emočního násilí . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 151 s. ;. Spektrum. ISBN 978-80-262-0601-9 (brož.).

SAVEL'JEV, Igor' Vasil'jevič. Velká kniha léčitelství . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 304 s. Iniciace. ISBN 978-80-247-4785-9 (brož.).

SCHRÖTTER, Josef. Praktický Su-Jok : zdraví na ruce . Praha : Eminent, 2014. 157 s. ISBN 978-80-7281-476-3 (váz.).

SINGER, Sydney. Móda si to žádá : jak nošení podprsenky přispívá ke vzniku rakoviny prsu . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 187 s. ISBN 978-80-7387-700-2 (brož.).

SOLMS, Mark. Mozek a vnitřní svět : úvod do neurovědy subjektivní zkušenosti . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 309 s. ISBN 978-80-262-0592-0 (brož.).

SOLTER, Aletha Jauch. Moudrost raného dětství : proč důvěřovat miminkům a batolatům a učit se péči o ně od nich samotných . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 292 s. ;. ISBN 978-80-7387-695-1 (brož.).

ŠEDÝ, Jiří. Zubař - nejlepší přítel člověka . Blansko : ALMI, 2014. 139 s. ISBN 978-80-87494-10-3 (brož.).

ŠKRHA, Jan. Cesta diabetologie, aneb, Jak vše začíná a končí? : [průvodce pro každodenní praxi] . Praha : Maxdorf, c2014. 115 s. Současná diabetologie ; sv. 12. ISBN 978-80-7345-385-5 (brož.).

ŠTECHOVÁ, Kateřina. Není bezvýchodných situací, aneb, Příběhy lidí s diabetem . Praha : Maxdorf, c2014. 216 s. ISBN 978-80-7345-381-7 (váz.).

TAYLOR, Cathryn L. Uzdravte své vnitřní dítě : jak se osvobodit ze zajetí své minulosti . Vyd. 1. Olomouc : Fontána, c2014. 341 s. ;. ISBN 978-80-7336-749-7 (brož.).

WARNER, Penny. Sbohem, plínky! : nácvik na nočník bez pláče a stresu . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 117 s. ;. ISBN 978-80-262-0584-5 (brož.).

WITASEK, Alex. Zdraví je největší bohatství . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2013. 174 s. ;. ISBN 978-80-249-2198-3 (váz.).

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

BARNOUW, David. Kdo udal Anne Frankovou? . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 218 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-200-2370-4 (brož.).

Diktatura versus naděje : pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1989 . Vyd. 1. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2014. 191 s. ISBN 978-80-87912-00-3 (brož.).

HARDING, Thomas. Hanns a Rudolf : hon na velitele Auschwitzu . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 311 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7387-740-8 (váz.).

MENASSE, Robert. Evropský systém : občanský hněv a evropský mír, aneb, proč musí darovaná demokracie ustoupit demokracii vybojované . Vyd. 1. Praha : Novela bohemica, 2014. 97 s. ;. ISBN 978-80-87683-29-3 (brož.).

RŮŽIČKA, Vlastimil. Destrukce české státní správy : o výjimečném životě státního úředníka ve výslužbě . Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2013. 166 s., [8] s. obr. příl. Rozhovory. ISBN 978-80-7429-222-4 (váz.).

SCHOFIELD, Brian Betham. Zánik Bismarcku : odvážná operace, triumf a tragédie . Praha : Naše vojsko, 2014. 176 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-206-1385-1 (váz.).

SVOBODA, Bohumil. Thomas More : světec a utopista . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 188 s. ISBN 978-80-7387-726-2 (váz.).

SYRUČEK, Milan. Záhady brdských lesů : od vykopávek po jaderné zbraně a radar . 1. vyd. Praha : Epocha, 2014. 225 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7425-204-4 (váz.).

VEBER, Václav. Nikita na trůně : Chruščov v čele SSSR v letech 1953-1964 . Vyd. 1. V Praze : Triton, 2014. 270 s. ISBN 978-80-7387-739-2 (váz.).

Vojensko-technický slovník anglicko-český a česko-anglický. Praha : Elka Press, 2014. 206 s. Militaria ; sv. 35. ISBN 978-80-87057-17-9 (váz.).

^ nahoru ^


16. Právo

BORKOVEC, Aleš. Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví . Vyd. 1. Praha : Leges, 2013. 232 s. ;. Teoretik. ISBN 978-80-7502-019-2 (brož.).

ČADA, Karel. Chránit nechránit, to je otázka : výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a komercializace . 1. vyd. Plzeň : Alevia, 2014. 320 s. ;. ISBN 978-80-905538-0-4 (brož.).

ČEPICOVÁ, Kateřina. Nejčastější právní situace : rádce pro každý den . 1. vyd. Brno : Edika, 2014. 192 s. ISBN 978-80-266-0406-8 (brož.).

HILL, Tim. Dějiny zločinu : šokující, výjimečné a nevídané . Praha : Naše vojsko, 2014. 281 s. ISBN 978-80-206-1453-7 (váz).

JANATA, Lukáš. Kladivo na exekutora . 1. vyd. Praha : Nuridius, 2014. 99 s. ;. ISBN 978-80-87822-14-2 (brož.).

KOLMAN, Petr. Úvahy o veřejném právu . Praha : Leges, 2014. 143 s. ;. Teoretik. ISBN 978-80-7502-014-7 (brož.).

MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele : příručka zejména pro neprávníky . 3., aktualiz. vyd. Praha : Linde Praha, 2014. 491 s. Praktická právnická příručka. ISBN 978-80-7201-939-7 (brož.).

Společnost s ručením omezeným . 1. vyd. Olomouc : ANAG, 2014. 279 s. ;. Právo. ISBN 978-80-7263-870-3 (brož.).

ŠEVČÍK, Ludvík. Vyznejte se v rodinném právu : vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku . 1. vyd. Brno : BizBooks, 2014. 70 s. ;. ISBN 978-80-265-0221-0 (brož.).

TOMEŠ, Igor. Sociální právo České republiky . Praha : Linde Praha, 2014. 319 s. ;. Monografie. ISBN 978-80-7201-938-0 (brož.).

^ nahoru ^


17. Psychologie

HAVIGEROVÁ, Jana Marie. Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku : škála charakteristik nadání a její adaptace na české podmínky . Vyd. 1. Praha : Grada, 2013. 88 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-5150-4 (brož.).

KRUML, František. Numerologie . Vyd. 1. Praha : Volvox Globator, 2014. 241 s. ISBN 978-80-7207-910-0 (váz.).

NOVÁK, Tomáš. Mnohem menší dareba, než jste čekali . Vyd. 1. Praha : Grada, 2014. 125 s. ;. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-5069-9 (brož.).

Projevy dětské zvídavosti : získávání informací a kladení otázek od předškolního věku v kontextu intelektového nadání . Vyd. 1. Praha : Grada, 2013. 171 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-5200-6 (brož.).

Reflexe v procesu učení : desetkrát stejně a přece jinak-- . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 120 s. ISBN 978-80-210-6489-8 (brož.).

ROGERS, Carl Ransom. Způsob bytí : klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele . Vyd. 2., rev., V této řadě 1. Praha : Portál, 2014. 340 s. ;. Klasici. ISBN 978-80-262-0597-5 (brož.).

RONSON, Jon. Kdo je psychopat . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 228 s. ;. ISBN 978-80-264-0181-0 (brož.).

SPITZER, Manfred. Digitální demence : jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum . 1. vyd. Brno : Host, 2014. 341 s. ISBN 978-80-7294-872-7 (brož.).

STUDD, Karen. Každý jsme tělem : [kniha o lidském pohybu a vnímání z hlediska Labanovy analýzy a Bartenieff Fundamentals™] . 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Maitrea, 2014. 226 s. ISBN 978-80-87249-99-4 (brož.).

TOPF, Cornelia. Emoční inteligence pro ženy : jak ji rozvíjet a využívat . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 192 s. ;. ISBN 978-80-247-5135-1 (brož.).

VERDICK, Elizabeth. Jak přežít, když mě všechno štve : rádce pro děti, které jsou vznětlivé a neumějí udržet emoce na uzdě . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 115 s. ISBN 978-80-262-0595-1 (brož.).

VIRTUE, Doreen. Andělské vedení : jak navázat dialog s Bohem a strážnými anděly . Vyd. 1. [Praha] : Synergie, c2014. 312 s. ISBN 978-80-7370-253-3 (váz.).

^ nahoru ^


18. Sociologie

ABDI, Hawa. Nevzdávat se naděje : jedna žena, 90 000 změněných životů . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 257 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7387-707-1 (váz.).

BÍLÝ, Jan. Vidím v tobě Boha, vidím v tobě Bohyni : dvanáct esejí o pokročilém partnerství . Vyd. 1. [Praha] : Synergie, c2014. 112 s. ISBN 978-80-7370-327-1 (brož.).

České vize Evropy? : manuál k naší evropské debatě . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 400 s. Společnost ; sv. 4. ISBN 978-80-200-2361-2 (brož.).

Etnické komunity. Romové . Vyd. 1. Praha : FHS UK, 2013. 223 s. Agora ; sv. 11. ISBN 978-80-87398-45-6 (brož.).

FRANCKH, Pierre. 21 způsobů, jak najít lásku . Olomouc : ANAG, 2014. 164 s. ;. ISBN 978-80-7263-875-8 (váz.).

FUNK, Karel. Provázení stářím a umíráním, aneb, O prolínání obou světů . Vyd. 1. Praha : Malvern, 2014. 319 s. ;. Adam a Eva. ISBN 978-80-87580-70-7 (brož.).

HEIGL, Peter. Jak mluvit na veřejnosti : rétorika : během 30 minut víte víc! . Vyd. 1. Praha : Dobrovský, 2014. 95 s. ISBN 978-80-7306-595-9 (brož.).

KAHOUN, Vilém. Sociální zabezpečení : vybrané kapitoly . 2., aktualiz. vyd. Praha : Triton, 2013. 466 s. ISBN 978-80-7387-733-0 (váz.).

KODYMOVÁ, Pavla. Historie české sociální práce v letech 1918-1948 . Vyd. 1. V Praze : Karolinum, 2013. 132 s. ;. ISBN 978-80-246-2256-9 (brož.).

KOUCKÁ, Pavla. Zdravý rozum ve výchově : uvolněné rodičovství v hektické době . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 207 s. ;. ISBN 978-80-262-0614-9 (brož.).

LUHMANN, Niklas. Realita masmédií . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 143 s. ;. XXI. století ; sv. 31. ISBN 978-80-200-2333-9 (váz.).

MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor. Big Data . 1. vyd. Brno : Computer Press, 2014. 256 s. ;. ISBN 978-80-251-4119-9 (brož.).

NAGY ŠTOLBOVÁ, Tereza. Dcera padajícího listí : příběh o duši, která přežila díky lásce . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 169 s. ;. ISBN 978-80-7387-710-1 (brož.).

NEŠPOR, Zdeněk R. Dějiny české sociologie . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 667 s. ISBN 978-80-200-2355-1 (váz.).

PEKAŘOVÁ, Lidmila. S.O.S. : skutečné příběhy ze životy partnerů, rodičů a dětí a řešení jejich problémů . Olomouc : Poznání, 2014. 189 s. ISBN 978-80-87419-38-0 (váz.).

PREKOP, Jirina. Jen v lásce přežijeme . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 150 s. ISBN 978-80-262-0589-0 (brož.).

PURKISS, John. Vytvořte si vlastní značku : proměňte své jedinečné nadání v úspěšný obchodní produkt . Vyd. 1. Praha : Synergie, c2014. 198 s. ;. ISBN 978-80-7370-295-3 (brož.).

SOUKUP, Jan. Motivační rozhovory v praxi . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 150 s. ;. ISBN 978-80-262-0607-1 (brož.).

ZAKOUŘILOVÁ, Eva. Speciální techniky sociální terapie rodin . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 191 s. ISBN 978-80-262-0583-8 (brož.).

ZHÁNĚL, Jiří. Metodologie výzkumné práce . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 65 s. ISBN 978-80-210-6696-0 (brož.).

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

DRÁBOVÁ, Dana. Perspektivy české energetiky : současnost a budoucnost . Vyd. 1. Praha : Novela bohemica, 2014. 335 s. ISBN 978-80-87683-26-2 (brož.).

DRUŽBA, Oldřich. Chléb & naše zdraví . 1. vyd. Hrobice : Oldřich Družba, 2014. 127 s. ;. ZP : znát proč. ISBN 978-80-260-5711-6 (brož.).

DUPIN, Olivia. Bez lepku a chutně! : jak vařit z přirozeně bezlepkových potravin . Vyd. 1. [Praha] : Synergie, c2014. 224 s. Bezlepková kuchařka. ISBN 978-80-7370-272-4 (brož.).

HUERTA ROMERO, Jesús Alberto. Svět v pohybu. Sportovní automobily . 1. vyd. Říčany : Sun, 2013. 192 s. Svět v pohybu. ISBN 978-80-7371-480-2 (váz.).

CHAJDA, Radek. Mladý technik : staň se Edisonem 21. století . 1. vyd. Brno : Edika, 2014. 112 s. Hravá věda. ISBN 978-80-266-0181-4 (brož.).

POKORNÝ, Karel. Mistři uměleckých řemesel . 1. vyd. v českém jazyce. Praha : BB art, 2014. 219 s. ISBN 978-80-7461-457-6 (váz.).

ROTHROCK, Megan. LEGO - cesta za dobrodružstvím : vesmírné lodě, piráti, draci a další! . 1. vyd. V Brně : Computer Press, 2014. 195 s. ISBN 978-80-251-4151-9 (váz.).

SANO, Makiko. Suši dieta : pro dlouhý a zdravý život : jak zhubnout a udržet si štíhlost s japonskými pokrmy . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 128 s. ISBN 978-80-249-2293-5 (brož.).

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

Běh a maraton : úplný průvodce . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 192 s. ISBN 978-80-242-4329-0 (brož.).

BLAHUTKOVÁ, Marie. Vybrané kapitoly z psychologie sportu : publikace DSP studia . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 117 s. ISBN 978-80-210-6691-5 (brož.).

BOŽÁK, Svaťa. Kdo spí, nevyhraje : první český účastník v cíli nejdelšího cyklistického závodu světa : 10 dní, 15 hodin, 41 minut . 1. vyd. Plzeň : Cykloknihy, 2014. 114 s. ISBN 978-80-87193-28-0 (váz.).

COX, Lynne. Antarktická míle . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 285 s. ;. ISBN 978-80-204-3219-3 (váz.).

ČERMÁK, Petr. Cristiano Ronaldo : chlapec, který měl sen . 1. vyd. [Praha] : Imagination of People, 2014. 199 s., xxxii s. obr. příl. Portréty. ISBN 978-80-87685-20-4 (váz.).

ČORNEJOVÁ, Alžběta. Dovolená s poukazem : odborové rekreace v Československu 1948–1968 . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 250 s., [16] s. obr. příl. Šťastné zítřky ; sv. 13. ISBN 978-80-200-2363-6 (váz.).

DVOŘÁK, Dalibor. Snowboarding : metodika výuky . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 110 s. ISBN 978-80-247-5053-8 (brož.).

ELLSWORTH, Abby. Posilování středu těla - anatomie . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 160 s. ISBN 978-80-264-0353-1 (váz.).

HITZMANN, Sue. Cvičení pro život bez bolesti . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 303 s. ISBN 978-80-249-2424-3 (brož.).

KÖNIG-BUNK, Ina von. Jízda na koni : bezpečně v sedle . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 143 s. ISBN 978-80-242-4213-2 (váz.).

PAVLÍK, Josef. Vybrané kapitoly z antropomotoriky : pro doktorské studium kinantropologie . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 57 s. ISBN 978-80-210-6690-8 (brož.).

PSALMAN, Vladimír. Biomechanické metody ve sportu . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 125 s. ISBN 978-80-210-6697-7 (brož.).

PULEO, Joe. Běhání - anatomie . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 182 s. ISBN 978-80-264-0358-6 (váz.).

RAMSAY, Craig. Strečink - anatomie . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 160 s. ISBN 978-80-264-0354-8 (váz.).

Rébusy a hlavolamy pro celou rodinu : [chytrá zábava]. 1. vyd. Praha : Fragment, 2014. 303 s. ISBN 978-80-253-2106-5 (brož.).

ŘEPKA, Tomáš. Neuhýbám : rebel na hřišti i v zákulisí . Řitka : Čas, 2014. 223 s. ISBN 978-80-7475-040-3 (váz.).

ZÍTEK, Karel. Z Čech až na oceán . Vyd. 1. Praha : Tanga-roa, 2013. 146 s. ISBN 978-80-905636-0-5 (váz.).

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

ANG, Tom. Základy digitální fotografie . 1. vyd. Brno : Computer Press, 2013 [i.e. 2014]. 224 s. ISBN 978-80-251-4149-6 (brož.).

BENEŠOVÁ, Naděžda. Veselé postavičky z pedigu . 1. vyd. V Brně : CPress, 2014. 92 s., [4] s. obr. příl. Výtvarné techniky. ISBN 978-80-264-0406-4 (váz.).

BULL, Jane. Zvířátka levou zadní . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 79 s. ISBN 978-80-204-3081-6 (váz.).

CURTO, Rosa María. Nauč se tvořit koláže a přáníčka z papíru . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 71 s. ISBN 978-80-242-4319-1 (brož.).

Česká a slovenská architektura 1971-2011 : texty, rozhovory, dokumenty . Vyd. 1. V Praze : Akademie výtvarných umění, Vědecko-výzkumné pracoviště ve spolupráci se Slovenskou národnou galériou v Bratislavě, Úsekom výskumu a rozvoja a Vysokou školou výtvarných umení v Bratislavě, Centrom výskumu, 2013. 954 s. ISBN 978-80-87108-28-4 (Akademie výtvarných umění brož.).

DVOŘÁKOVÁ, Lucie. Věnce, dekorace a ozdobná vajíčka . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 108 s. Dílna nápadů. ISBN 978-80-264-0402-6 (váz.).

GENDRE, Josyane. Pletení z pedigu : postupy a techniky : 66 originálních modelů . Vyd. 1. V Praze : Metafora, 2014. 61 s. Tvůrčí nápady pro volný čas - udělejte si sami. ISBN 978-80-7359-372-8 (brož.).

JONES, Will. Domy : abeceda architektury : detailní průvodce rezidenční architekturou . V Praze : Slovart, 2014. 256 s. ISBN 978-80-7391-826-2 (váz.).

KIELBUSOVÁ, Marie. Krosienky : pletení bez jehlic . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 112 s. Výtvarný kurz. ISBN 978-80-247-4804-7 (váz.).

KUČA, Jan. Venkovské stavby na jižním Podhorácku . 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2013. 130 s. ISBN 978-80-7485-013-4 (váz.).

NOVÁK, Antonín. Sloupky o architektuře . Zlín : Archa, 2014. 108 s. aArchitektura ; sv. 15. ISBN 978-80-87545-26-3 (brož.).

SCHMELZOVÁ, Radoslava. Současná umělecká díla v krajině . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 266 s. Průvodce. ISBN 978-80-200-2275-2 (brož.).

TÄUBNER, Armin. Vánoční skládanky : origami hvězdy, skřítci, zvířátka, andílci . Ostrava : Anagram, 2010. 30 s. Topp. Tvořte s námi ; CZ3709. ISBN 978-80-7342-202-8 (brož.).

Vlaštovky : skládačky z papíru . 1. vyd. Říčany : Sun, 2013. 93 s. ISBN 978-80-7371-577-9 (kroužková vazba).

WAGNEROVÁ, Magdalena. Příběhy zámků v Čechách a na Moravě : jeviště života šlechtického . Vyd. 1. Praha : Plot, 2014. 187 s. ISBN 978-80-7428-202-7 (váz.).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

BALHAROVÁ, Kamila. Nápravná cvičení II. - SPU : [praktické materiály pro výuku žáků s SPU na 1. stupni ZŠ . Praha : Raabe, c2014. [104] s. v různém stránkování . Dobrá škola. Vzděláváme děti se specifickými poruchami učení na 1. st. ZŠ II. ; 4. ISBN 978-80-7496-087-1 (brož.).

CARTER, Cheryl R. Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole : praktický rádce pro rodiče i učitele . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 118 s. ;. ISBN 978-80-262-0621-7 (brož.).

ČERNÁ, Petra. Putování se sluníčkem : písničky a říkánky pro děti . Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, 2014. 38 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-87165-56-0 (kroužková vazba).

Dobrodružství zahradního architekta : rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné a sociální gramotnosti na 2. stupni ZŠ . Praha : Raabe, c2014. [94] s. v různém stránkování . Dobrá škola. Rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné a sociální gramotnosti na 2. stupni ZŠ ; 4. ISBN 978-80-7496-103-8 (brož.).

Dračí dovednosti : rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné a sociální gramotnosti na 2. stupni ZŠ . Praha : Raabe, c2014. [88] s. v různém stránkování . Dobrá škola. Rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné a sociální gramotnosti na 2. stupni ZŠ ; 1. ISBN 978-80-7496-100-7 (brož.).

FRIEL, John C. Sedm největších rodičovských omylů . Vyd. 2., V Portálu 1. Praha : Portál, 2014. 181 s. ISBN 978-80-262-0596-8 (brož.).

HINES, Gill. Jak na svého teenagera : manuál pro rodiče . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 218 s. ;. ISBN 978-80-247-5144-3 (brož.).

HLAĎO, Petr. Kroky k povolání : [praktické náměty pro výchovné a kariérové poradce na základních školách . Praha : Raabe, c2014. [101] s. Dobrá škola. Výchovný a kariérový poradce ; 1. ISBN 978-80-7496-088-8 (brož.).

KALÁBOVÁ, Naděžda. Osobnostní a sociální výchova II. : průřezová témata na 1. stupni ZŠ II. : [praktické náměty na průřezová témata ve výuce na 1. stupni ZŠ . Praha : Raabe, 2014. 1 sv. (různé stránkování) . Dobrá škola. ISBN 978-80-7496-091-8 (brož.).

KOCOUREK, Jiří. Multikulturní výchova II. : průřezová témata na 1. stupni ZŠ II. : [praktické náměty na průřezová témata ve výuce na 1. stupni ZŠ . Praha : Raabe, 2014. 1 sv. (různé stránkování) . Dobrá škola. ISBN 978-80-7496-094-9 (brož.).

KONVALINOVÁ, Kateřina. Rozhýbané básničky : říkanky pro pohybové chvilky a cvičení s dětmi předškolního věku . Kroměříž : Přikrylová Milada Plus, 2014. 84 s. Barevné kamínky. ISBN 978-80-87165-57-7 (kroužková vazba).

LAUFKOVÁ, Veronika. Nácvik čtení - SPU : [praktické materiály pro výuku žáků s SPU na 1. stupni ZŠ . Praha : Raabe, c2014. [107] s. Dobrá škola. Vzděláváme děti se specifickými poruchami učení na 1. st. ZŠ II. ; 3. ISBN 978-80-7496-086-4 (brož.).

MAREŠ, Svatopluk. Dobrodružství v zahradě : [praktické náměty na rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné a sociální gramotnosti na 1. stupni ZŠ . Praha : Raabe, c2014. [95] s. v různém stránkování . Dobrá škola. Rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné a sociální gramotnosti na 1. stupni ZŠ ; 4. ISBN 978-80-7496-099-4 (brož.).

MAREŠ, Svatopluk. Lesohraní : [praktické náměty na rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné a sociální gramotnosti na 1. stupni ZŠ . Praha : Raabe, c2014. [91] s. v různém stránkování . Dobrá škola. Rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné a sociální gramotnosti na 1. stupni ZŠ ; 3. ISBN 978-80-7496-098-7 (brož.).

MAREŠ, Svatopluk. Není drak jako drak : [praktické náměty na rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné a sociální gramotnosti na 1. stupni ZŠ . Praha : Raabe, c2014. [85] s. v různém stránkování . Dobrá škola. Rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné a sociální gramotnosti na 1. stupni ZŠ ; 1. ISBN 978-80-7496-096-3 (brož.).

MAREŠ, Svatopluk. Pokusy a experimenty : rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné a sociální gramotnosti na 2. stupni ZŠ . Praha : Raabe, c2014. [80] s. v různém stránkování . Dobrá škola. Rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné a sociální gramotnosti na 2. stupni ZŠ ; 2. ISBN 978-80-7496-101-4 (brož.).

Metodický průvodce výchovného poradce : [praktické náměty pro výchovné a kariérové poradce na základních školách . Praha : Raabe, c2014. [133] s. Dobrá škola. Výchovný a kariérový poradce ; 3. ISBN 978-80-7496-090-1 (brož.).

MUSIL, Roman. Pedagogika pro střední pedagogické školy : úvod do pedagogiky, pedagogika volného času, předškolní pedagogika, speciální pedagogika, vybrané kapitoly z dějin pedagogiky . Vyd. 1. Praha : Informatorium, 2014. 285 s. ISBN 978-80-7333-107-8.

Od satiry k ekonomii : rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné a sociální gramotnosti na 2. stupni ZŠ . Praha : Raabe, c2014. [112] s. v různém stránkování . Dobrá škola. Rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné a sociální gramotnosti na 2. stupni ZŠ ; 3. ISBN 978-80-7496-102-1 (brož.).

Poradenství hrou : [praktické náměty pro výchovné a kariérové poradce na základních školách . Praha : Raabe, c2014. [95] s. Dobrá škola. Výchovný a kariérový poradce ; 2. ISBN 978-80-7496-089-5 (brož.).

PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Support of people with special needs : international perspectives = Förderung von Menschen mit Behinderung : internationale Perspektiven . 1st ed. Brno : Masaryk University, 2013. 138 s. ISBN 978-80-210-6637-3 (brož.).

Reflexe mezi lavicemi a katedrou . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 117 s. ;. ISBN 978-80-210-6703-5 (brož.).

SVOBODA, Jan. Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku . Vyd. 1. Praha : Portál, 2014. 164 s. ISBN 978-80-262-0603-3 ( brož.).

ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Nadaní žáci a jejich učitelé v českých školách : zaměřeno na přírodovědu a matematiku . 1. vyd. Brno : Paido : Masarykova univerzita, 2013. 137 s. ISBN 978-80-7315-244-4 (Paido brož.).

Teorie výchovy - tradice, současnost, perspektivy . Vyd. 1. V Praze : Karolinum, 2014. 276 s. ;. ISBN 978-80-246-2412-9 (brož.).

TOUGH, Paul. Jak mít úspěšné dítě : proč je odhodlání, zvědavost a vytrvalost důležitější než inteligence . 1. vyd. Brno : Edika, 2014. 237 s. ;. ISBN 978-80-266-0180-7 (brož.).

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

FIALA, Jiří. iPad : průvodce s tipy a triky : aktualizované vydání pro iOS 7 . 1. vyd. Brno : Computer Press, 2014. 272 s. ISBN 978-80-251-3737-6 (brož.).

JANEČEK, Vladislav. Začínáme s Macem : vše o Macích a OS X 10.9 Mavericks na jednom místě : Mac mini, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac Pro . 3., aktualiz. a rozš. vyd. Dražovice : Jitka Janečková, 2014. iv, 118 s. ISBN 978-80-904816-2-6 (brož.).

LAPÁČEK, Jiří. Notebook pro seniory : vydání pro Windows 8 . 1. vyd. Brno : Computer Press, 2014. 224 s. ISBN 978-80-251-3827-4 (brož.).

ŽITNIAK, Ján. Microsoft Outlook 2013 : jednoduše . 1. vyd. Brno : Computer Press, 2014. 144 s. Naučte se za víkend. ISBN 978-80-251-4121-2 (brož.).

^ nahoru ^


24. Zemědělství

BICKEL, Gabriele. Dárky z bylinek . České vyd. 1. Praha : Jan Vašut, 2014. 128 s. ISBN 978-80-7236-881-5.

DRMOTA, Josef. Povídání o srnčí zvěři . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 218 s. ISBN 978-80-247-5287-7 (brož.).

HABERER, Martin. 300 rostlin vaší zahradě na míru . 1. vyd. Čestlice : Rebo, 2014. 187 s. ISBN 978-80-255-0763-6 (brož.).

HECKER, Frank. Ryby našich vod : sladkovodní ryby střední Evropy . V Praze : Slovart, 2013. 139 s. ISBN 978-80-7391-805-7 (brož.).

KMOŠKOVÁ, Lenka. Příběh lnu . 1. vyd. Sebranice : Spolek archaických nadšenců, 2013. 83 s. ISBN 978-80-260-5057-5 (brož.).

NIEMANN, Hildegard. Žako - papoušek šedý . České vyd. 1. Praha : Jan Vašut, 2014. 64 s. Jak na to. ISBN 978-80-7236-822-8 (brož.).

VÁCLAV, Erich. Milníky biografu mého života . [Praha] : Petrklíč, 2014. 149 s., [32] s. obr. příl. ISBN 978-80-7229-526-5 (váz.).

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně