Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Květen 2014

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
11. Jazyk, lingvistika a literatura
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

CÍLEK, Václav. Krása je rozmanitost plazů : cesty k Navahům: vědět odkud přicházíme . 1. vyd. Praha : Dokořán, 2013. 298 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7363-524-4 (váz.).

ČERMÁK, František. Základní slovník českých přísloví : výklad a užití . Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 135 s. ;. ISBN 978-80-7422-258-0 (váz.).

JILÍK, Jiří. Žítkovské čarování : pravdivý příběh žítkovských bohyní . Vyd. 2. /. Brno : CPress, 2013. 242 s., [8] s. fot. příl. ISBN 978-80-264-0284-8 (brož.).

Made in Japan : eseje o současné japonské popkultuře . 1. vyd. V Praze : Labyrint, 2014. 141 s. Labyrint fresh eye ; sv. 2. ISBN 978-80-87260-63-0 (brož.).

PEŠÁK, Josef. Krásné večery s Lúčkou & Olšavou . Vyd. 1. Boskovice ; Olomouc : Albert, 2013. 239 s. ISBN 978-80-7326-222-8 (váz.).

SCOTT, Jennifer L. Madame Chic, aneb, Co všechno jsem se naučila v Paříži . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2014. 234 s. ISBN 978-80-204-3136-3 (váz.).

SLAVICKÝ, Stanislav. Scénické tradice Latinské Ameriky . 1. vyd. Praha : Kant, 2013. 136 s. Disk. Velká řada ; sv. 27. ISBN 978-80-7437-117-2 (brož.).

SVOBODA, Jiří A. Předkové : evoluce člověka . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 479 s. ISBN 978-80-200-2324-7 (váz.).

Výzkumné a metodické postupy současné slovenské etnologie : (problematika rodiny, obřadní studia, oral history, aplikovaná etnologie) . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 117 s. Etnologické příručky ; 2. ISBN 978-80-210-6505-5 (brož.).

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

AYALA, Francisco José. Velké otázky. Evoluce . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 208 s. Universum. ISBN 978-80-242-4222-4 (váz.).

TRELOVÁ, Bohunka. První čtení o zvířátkách . 1. vyd. Olomouc : Agentura Rubico, 2014. 152 s. První čtení. ISBN 978-80-7346-069-3 (váz.).

Vegetace České republiky. 4,. Lesní a křovinná vegetace = Vegetation of the Czech Republic. 4, Forest and scrub vegetation . Vyd. 1. Praha : Academia, 2013. 551 s. ISBN 978-80-200--2299-8 (váz.).

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

GREGOR, Lukáš. Vzhůru do nekonečna a ještě dál! : poetika studia Pixar = To infinity and beyond! : poetics of Pixar : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 33 s. ;. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-317-3 (brož.).

JONES, Ted. Škola filmaření : včetně nejnovějších digitálních postupů a technologií . V Praze : Slovart, 2013. 176 s. ISBN 978-80-7391-867-5 (váz.).

KOUBSKÁ, Vlasta. Divadelní kostým : absolventi "Tröstovy katedry" scénografie DAMU = Theatre costume : graduates of "Tröster's department" of scenography at DAMU . 1. vyd. V Praze : Akademie múzických umění, 2013. 236 s. ISBN 978-80-7331-295-4 (brož.).

Minisalon filmové klapky 2013 Minisalon Film Clapperboards 2013. [Zlín : Minisalon.cz, 2012]. 1 stolní kalendář .

RYCHETNÍKOVÁ, Hana. Jiří Hrzán : komik se smutnýma očima . Praha : XYZ, 2014. 227 s. ISBN 978-80-7388-766-7 (váz.).

SpongeBob & filozofie : moudrosti ze Zátiší Bikin . Praha : XYZ, 2014. 270 s. ISBN 978-80-7388-883-1 (váz.).

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

BOKŠOVÁ, Jiřina. Účetní výkazy pod lupou. I.,. Základy účetního výkaznictví . Praha : Linde Praha, 2013. 510 s. ISBN 978-80-7201-921-2 (váz.).

CURRENT TRENDS IN THE PUBLIC SECTOR RESEARCH. Current trends in public sector research : proceedings of the 18th international conference : Šlapanice, 16-17 January 2014 . 1st ed. Brno : Masaryk University, 2014. 379 s. ;. ISBN 978-80-210-6611-3 (brož.).

ČESKO. Daň silniční ; Daň z nemovitých věcí ; Daň z nabytí nemovitých věci : redakční uzávěrka k 13.1.2014. Ostrava : Sagit, [2014]. 96 s. ;. Rekodifikace č. 1003. ISBN 978-80-7488-029-2 (brož.).

DRÁBOVÁ, Renáta. Písemná a elektronická komunikace . 1. vyd. Praha : Fragment, 2014. 124 s. Doplňkové učebnice pro SŠ. ISBN 978-80-253-1802-7 (brož.).

FAUS, Pavel. Autoškola : moderní učebnice : [aktualizace k 31.1.2014] . Praha : Grada, 2014. 198 s. ;. ISBN 978-80-247-4477-3.

FAUS, Pavel. Autoškola : nové testové otázky : [aktualizace k 31.1.2014] . Praha : Grada, 2014. 144 s. ;. ISBN 978-80-247-4803-0.

FIŠER, Roman. Procesní řízení pro manažery : jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 173 s. Manažer. ISBN 978-80-247-5038-5 (brož.).

GODINO, Pilar. Podniková alchymie . Vyd. 1. Praha : Baronet, 2014. 186 s. ;. ISBN 978-80-7384-764-7 (váz.).

Inovační potenciál klastrů v České republice : (specializovaná mapa s odborným obsahem) . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2013. 24 s. ISBN 978-80-7454-328-9 (brož.).

KELLER, Gary. Jediná věc : překvapivě prosté tajemství výjimečných výkonů . 1. vyd. Brno : BizBooks, 2014. 208 s. ISBN 978-80-265-0139-8 (brož.).

LAJTKEPOVÁ, Eva. Veřejné finance v České republice: teorie a praxe . Vyd. 1. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2013. 130 s. ISBN 978-80-7204-861-8 (brož.).

Letecká doprava a vysokorychlostní železnice v Číně (2012) . Vyd. 1. Uherské Hradiště : Libra-Import, 2013. 127 s. ISBN 978-80-905432-0-1 (brož.).

LOGAN, David. Zrození kmenového vůdce . Vyd. 1. Praha : Synergie, c2014. 355 s. ISBN 978-80-7370-252-6 (brož.).

LOUŠA, František. Vnitropodnikové směrnice v účetnictví . 6., aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2014. 119 s. ;. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-5172-6 (brož.).

MRKOSOVÁ, Jitka. Účetnictví 2014 : učebnice pro SŠ a VOŠ . 1. vyd. Brno : Edika, 2014. ix, 291 s. Daně a účetnictví. ISBN 978-80-266-0423-5 (brož.).

Národní klastrová politika : (certifikovaná metodika) . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2013. 44 s. ISBN 978-80-7454-326-5 (brož.).

PIKNEROVÁ, Linda. Africký (mikro) regionalismus - jihoafrická zkušenost . 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2013. 175 s. ISBN 978-80-7485-014-1 (brož.).

POKLUDA, Zdeněk. Baťa v kostce . Vyd. 2. Zlín : Kniha Zlín, 2014. 126 s. WALT. ISBN 978-80-7473-170-9 (váz.).

PROCHÁZKA, Tomáš. Obsahový marketing . 1. vyd. Brno : Computer Press, 2014. 224 s. ISBN 978-80-251-4152-6 (brož.).

Regionální klastrová politika : (certifikovaná metodika) . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2013. 32 s. ISBN 978-80-7454-327-2 (brož.).

SLAVÍK, Jakub. Marketing a strategické řízení ve veřejných službách : jak poskytovat zákaznicky orientované veřejné služby . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 183 s. Manažer. ISBN 978-80-247-4819-1 (brož.).

ŠTOGR, Josef. Proč nevíme, co jsou peníze : (je nad čím přemýšlet) . 1. vyd. Praha : Generation Europe, 2013. 227 s. ;. ISBN 978-80-905308-6-7 (brož.).

TOMEK, Miroslav. Logistika přepravy nebezpečných látek : cvičebnice . Vyd. 1. Uherské Hradiště [i.e. Ve Zlíně] : Univerzita Tomáše Bati, 2013. 72 s. ;. ISBN 978-80-7454-297-8 (brož.).

VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb : efektivně a moderně . 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2014. 268 s. Manažer. ISBN 978-80-247-5037-8 (brož.).

VYSEKALOVÁ, Jitka. Emoce v marketingu : jak oslovit srdce zákazníka . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 289 s. Expert. ISBN 978-80-247-4843-6 (váz.).

ZEMÁNEK, Pavel. Finanční řízení podniku . Vyd. 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2013. 84 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7454-115-5 (brož.).

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

Cyrilometodějský Velehrad : výstava k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu v roce 863 . 1. vyd. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2013. 86 s. ISBN 978-80-87671-08-5 (brož.).

GARCÍA MORENTE, Manuel. Příběh konverze : neobyčejná událost a deník duchovních cvičení . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 158 s., [4] s. obr. příl. Ruach. ISBN 978-80-7387-720-0 (brož.).

HOLUBOVÁ, Markéta. Ha-Ro'e - Židovský snář : výbor z talmudického traktátu Berachot (část Ro'e) opatřený překlady, jazykovým rozborem, vysvětlivkami a poznámkami . 1. vyd. Chomutov : L. Marek pro Husitskou teologickou fakultu Univerzitu Karlovy v Praze, 2013. 214 s. ;. Pontes pragenses ; sv. 67. ISBN 978-80-87127-61-2 (váz.).

CHINMOY, šrí,. Velká kniha meditačních cvičení . 1. vyd. [Zlín] : Madal Bal, 2014. 219 s. ISBN 978-80-86581-75-0 (kroužková vazba).

NEDBALOVÁ, Marie. Bílá sobota - noc vzkříšení . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. [46] s. Od srdce k srdci ; sv. 4. ISBN 978-80-7387-770-5 (brož.).

NEDBALOVÁ, Marie. Květná neděle . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. [29] s. Od srdce k srdci ; sv. 1. ISBN 978-80-7387-767-5 (brož.).

NEDBALOVÁ, Marie. Neděle Zmrtvýchvstání Páně . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. [21] s. Od srdce k srdci ; sv. 5. ISBN 978-80-7387-771-2 (brož.).

NEDBALOVÁ, Marie. Velikonoční misálky . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 23 s. ;. ISBN 978-80-7387-772-9 (brož.).

NEDBALOVÁ, Marie. Velký pátek . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. [37] s. Od srdce k srdci ; sv. 3. ISBN 978-80-7387-769-9 (brož.).

NEDBALOVÁ, Marie. Zelený čtvrtek . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. [21] s. Od srdce k srdci ; sv. 2. ISBN 978-80-7387-768-2 (brož.).

NHAT HANH, Thích. Nic nekončí, nic neumírá : nejvyšší moudrost pro štěstí a útěchu . Vyd. 1. V Praze : Metafora, 2014. 163 s. ;. ISBN 978-80-7359-405-3 (váz.).

NOUWEN, Henri J. M. Cesta pokoje : spisy o míru a spravedlnosti . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 294 s. ;. Ruach. ISBN 978-80-7387-717-0 (brož.).

POLÁK, Michal. Filosofie mysli . Vyd. 1. Praha ; Kroměříž : Triton, 2013. 259 s. ;. ISBN 978-80-7387-742-2 (Stanislav Juhaňák - Triton brož.).

SUNDEEN, Mark. Život bez peněz . 1. vyd. V Praze : Triton, 2014. 223 s. ;. ISBN 978-80-7387-683-8 (brož.).

Šalom : pocta Bedřichu Noskovi k sedmdesátým narozeninám . Chomutov : L. Marek, 2012. vi, 449 s. ;. Deus et gentes ; sv. 37. ISBN 978-80-87127-56-8 (váz.).

VOGEL, Jiří. Náboženství a teologie ve filosofické reflexi : mezi modernou a postmodernou . 1. vyd. [Chomutov] : L. Marek, 2012. 269 s. ;. Pontes pragenses ; sv. 60. ISBN 978-80-87127-39-1 (váz.).

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

DROUVE, Andreas. Španělsko : doporučené tipy : [se skládací mapou a cestovním atlasem] . 4. české vyd. Ostfildern : MairDumont, 2014. 192 s. Marco Polo. ISBN 978-3-8297-6940-2 (brož.).

History of weather and climate in the Czech Lands. Volume X,. Climate of the sixteenth century in the Czech Lands . 1st ed. Brno : Masaryk Univerzity, 2013. 285 s. ISBN 978-80-210-6565-9 (váz.).

KUDLÁČKOVÁ, Michaela. Magická Praha : QR průvodce : s nejmodernější technikou po nejtajemnějších zákoutích staré Prahy . Vyd. 1. V Praze : Metafora, 2014. 104 s. ISBN 978-80-7359-392-6 (brož.).

KUMPCH, Jens-Uwe. Norsko : doporučené tipy : [se skládací mapou a cestovním atlasem] . 3. české vyd. Ostfildern : MairDumont, 2013. 140 s. Marco Polo. ISBN 978-3-8297-6941-9 (brož.).

MARKERT, Barbara. Francie : doporučené tipy : [se skládací mapou a cestovním atlasem . 3. české vyd. Ostfildern : MairDumont, 2013. 184 s. Marco Polo. ISBN 978-3-8297-6932-7 (brož.).

ROMIG CICCARELLI, Caterina. Florencie : doporučené tipy : [se skládací mapou a cityatlasem] . 1. české vyd. Ostfildern : MairDumont, 2014. 136 s. Marco Polo. ISBN 978-3-8297-6931-0 (brož.).

SACHAU, Susanne. Chorvatské pobřeží, Istrie, Kvarner : doporučené tipy : [se skládací mapou a cestovním atlasem] . 4. české vyd. Ostfildern : MairDumont, 2013. 140 s. Marco Polo. ISBN 978-3-8297-6943-3 (brož.).

STILLER, Rainer. Švýcarsko : doporučené tipy : [se skládací mapou a cestovním atlasem . 2. české vyd. Ostfildern : MairDumont, 2014. 144 s. Marco Polo. ISBN 978-3-8297-6926-6 (brož.).

Zlínský kraj 2012. Zlín : Zlínský kraj, 2013. 116 s.

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BIĽAK, Vasil. Až po mé smrti . 1. vyd. Praha : BVD, 2014. 351 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-87090-81-7 (váz.).

BITTNEROVÁ, Martina. Utajené životy slavných Češek . 1. vyd. Ostrava : Pan Nakladatel, 2014. 166 s. ISBN 978-80-87947-04-3 (brož.).

BOBELIAN, Michael. Děti Arménie : zapomenutá genocida a stoletý boj o spravedlnost . Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2013. 318 s. ISBN 978-80-7432-312-6 (brož.).

ČAPEK, Vratislav. Historik na přelomu dvou staletí : co jsem prožil a na co si pamatuji . 1. vyd. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov ve spolupráci s katedrou společenských věd Vysoké školy obchodní v Praze a Ústavem českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 2013. 338 s. ISBN 978-80-7415-078-4 (váz.).

JACOBS, Ingeborg. Vlčí dítě : neuvěřitelný životní příběh východopruského děvčete Liesabeth Otto . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 311 s., [16] s. obr. příl. Paměť ; sv. 74. ISBN 978-80-200-2339-1 (váz.).

JAROLÍMKOVÁ, Stanislava. Na co v učebnicích dějepisu nezbylo místo . [1]. Vyd. 1. Praha : Motto, 2014. 237 s. ISBN 978-80-267-0046-3 (díl 1 váz.).

KLIMEK, Tomáš. Krajiny českého středověku . 1. vyd. Praha : Dokořán, 2014. 206 s., xvi s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7363-585-5 (váz.).

KNOPP, Guido. Tajemství třetí říše . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 359 s. ISBN 978-80-249-2292-8 (váz.).

MARTIŠKOVÁ, Ivana. Proměny Valašského Meziříčí . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, c2013. 27 s. ISBN 978-80-87614-15-0 (brož.).

Osm let po válce : rok 1953 v Československu . Vyd. 1. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014. 523 s. ISBN 978-80-87211-98-4 (Ústav pro studium totalitních režimů váz.).

PALA, Josef. Farnost Jasenná . Jasenná : Římskokatolická farnost v Jasenné, 2012. 51 s. ISBN (brož.).

PAVEL, Petr. Peckovské vesnice : pohledy do historie vesnic na Peckovsku . Vyd. 1. Zlín : Tigris, 2013. 237 s. ISBN 978-80-7490-008-2 (brož.).

PETERKA, Josef. Cesta k rodinným kořenům, aneb, Praktická příručka občanské genealogie . 1. vyd. Praha : Libri, 2006. 373 s. ISBN 80-7277-307-0 (brož.).

SCHWABIKOVÁ, Kateřina. Cesty dětí do staletí, aneb, Jak Běla a Kuba poznávali naši historii . 1. české vyd. Praha : Slovart, c2013. 79 s. ISBN 978-80-7391-749-4 (váz.).

STIBRAL, Jiří. Izrael ve čtyřech válkách : sága rodu Steinů . 1. vyd. Třebíč : Akcent, 2013. 142 s. ;. ISBN 978-80-7268-988-0 (váz.).

Velké dějiny zemí koruny České. Svazek XI. b,. 1792-1860 . Praha ; Litomyšl : Paseka, 2013. 523 s., [32] s. obr. příl. ISBN 978-80-7432-348-5 (váz.).

VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK V HOLEŠOVĚ. Sborník Vlastivědného kroužku v Holešově 2011-2012 . 1. vyd. Holešov : Město Holešov, 2014. 104 s. Knihovnička Holešovska ; sv. 29. ISBN 978-80-260-6079-6 (v knize neuvedeno brož.).

Vlčnov : dějiny slovácké obce . Vyd. 1. Vlčnov : Obec Vlčnov, 2013. 1037 s. ISBN 978-80-260-6160-1 (v knize neuvedeno váz.).

VOTÝPKA, Vladimír. Křižovatky české aristokracie . Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2014. 276 s. ISBN 978-80-7432-441-3 (váz.).

WANATOWICZOVÁ, Krystyna. Miloš Havel - český filmový magnát . Vyd. 1. Praha : Knihovna Václava Havla, 2013. 551 s. Edice Knihovny Václava Havla ; sv. 6. ISBN 978-80-87490-18-1 (váz.).

^ nahoru ^


9. Hudba

CRHA, Bedřich. Music preferences of undergraduate students in the European Union countries . 1. vyd. Brno : Masarykova universita, 2013. 166 s. ISBN 978-80-210-6634-2 (brož.).

DVOŘÁK, Antonín. Svatební košile balada na text Karla Jaromíra Erbena = Die Geisterbraut : Ballade nach der Dichtung von Karel Jaromír Erben = The spectre's bride : dramatic cantata to the words by Karel Jaromír Erben : op. 69 . 6. vyd., (v nakl. Bärenreiter Praha vyd. 1.). Praha : Bärenreiter Praha, 2012. 1 klavírní výtah (xiii, 227 s.) ;.

GOLA, Zdeněk. Technika houslové hry. Violintechnik = Violin technique . Sešit 1. 1. vyd. Praha : Bärenreiter, 2013. 82 s. ;. Bärenreiter Urtext.

GOLA, Zdeněk. Technika houslové hry. Violintechnik = Violin technique . Sešit 2. 1. vyd. Praha : Bärenreiter, 2013. 68 s. ;.

JANÁČEK, Leoš. Mša glagolskaja verze poslední ruky . 1. vyd. Praha : Bärenreiter Praha, 2012. 1 klavírní výtah (xvii, 98 s.) ;. Bärenreiter Urtext.

KŘÍŽKOVÁ, Drahomíra. První knížka polyfonní hry Erstes polyphones Spielbüchlein = The first book of polyphonic play : piano . 5. vyd., (V Editio Bärenreiter Praha vyd. 1.). Praha : Editio Bärenreiter, 2010. 1 partitura (19 s.) . Editio Bärenreiter Praha ; H 5468.

MALOVANÝ, Jakub. Umělci na šňůře : oficiální publikace k 30. výročí kapely Fleret . 1. vyd. Vizovice : Lípa, 2013. 224 s. ISBN 978-80-87206-49-2 (brož.).

RUT, Přemysl. Gloria i gaudium (česká písnička mezi hospodou a kostelem) . 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 2013. 1 zpěvník (236 s.) . ISBN 978-80-7429-298-9 (váz.).

SEHNAL, Jiří. Adam Michna z Otradovic - skladatel. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 207 s. Monografie. ISBN 978-80-244-3435-3 (váz.).

STACHAK, Tatiana. Kytarová první třída učebnice hry na klasickou kytaru = Gitarová prvá trieda : učebnica hry na klasickú gitaru . 1. vyd. Praha : Bärenreiter, 2013. 125 s.

SYROVÝ, Václav. Hudební akustika . 3., dopl. vyd. V Praze : Akademie múzických umění, 2013. 440 s. Akustická knihovna Zvukového studia Hudební fakulty AMU ; 2. ISBN 978-80-7331-297-8 (brož.).

Teče voda teče-- : ženský sbor z Velké nad Veličkou . Vyd. 1. Boskovice ; Velká nad Veličkou : Albert, 2013. 120 s. ISBN 978-80-7326-216-7 (váz.).

WALTER, Meinrad. Varhany : co o nich soudí význační lidé . Vyd. 1. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2013. 129 s. Slovo a obraz ; 26. ISBN 978-80-7412-142-5 (brož.).

Zimní a vánoční písně 2. 1. vyd. Cheb : G + W, 2010. 1 zpěvník (75 s.) .

^ nahoru ^


10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

LORENCOVÁ, Ivana. Významné osobnosti české chemie v Archivu Národního technického muzea v Praze . Praha : Národní technické muzeum, 2013. 179 s. Práce z dějin techniky a přírodních věd ; sv. 33. ISBN 978-80-7037-221-0 (brož.).

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BILLINA, Anneli. Němčina : slovíčka a gramatika pro mírně pokročilé : cvičebnice : [pro A2] . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 128 s. Velmi lehce. ISBN 978-80-247-5239-6 (brož.).

BILLINA, Anneli. Němčina : slovíčka a gramatika pro začátečníky : cvičebnice : [pro A1] . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 115 s. Velmi lehce. ISBN 978-80-247-5238-9 (brož.).

Čtení o Jaroslavu Vrchlickém : básník ve sporech o životnost díla . Vyd. 1. Praha : Institut pro studium literatury, 2013. 181 s. Antologie ; sv. 2. ISBN 978-80-87899-01-4 (brož.).

Čtení o Václavu Havlovi : autor ve světle literární kritiky . Vyd. 1. Praha : Institut pro studium literatury, 2013. 190 s. Antologie ; sv. 1. ISBN 978-80-87899-00-7 (brož.).

DUVAL, Jean-François. Bukowski a beatnici : pojednání o generaci beatniků ; Interview Večer u Hanka doma . Hodkovičky [i.e. Praha] : Pragma, c2014. 202 s. ISBN 978-80-7349-391-2 (brož.).

GALLI, Jitka. Německý jazyk pro strojaře . [Zlín] : Tigris, 2013. 167 s. ISBN 978-80-7490-010-5 (brož.).

GRUBER, David. Angličtina : zlomte své věčné začátečnictví : 100 + 10 rad . 2. vyd. Praha : Grada, 2014. 140 s. ISBN 978-80-247-5158-0 (brož.).

KAREL POLÁČEK A ŽÁNRY BELETRISTICKÉ PUBLICISTIKY. Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky : sborník příspěvků ze sympozia .. : Rychnov nad Kněžnou, červen 2012 . Vyd. 1. V Boskovicích : Albert, 2012. 128 s. ISBN 978-80-7326-211-2 (brož.).

ORAVEC, Peter. Slovník slangu a hovorovej slovenčiny . Praha : Maxdorf, c2014. 327 s. ;. ISBN 978-80-7345-326-8 (brož.).

PÁTKOVÁ, Hana. Album pozdně středověkého písma. Svazek XII3.,. Kniha pamětní města Přibyslavi 1441-1600 = Album scripturae medii aevi posterioris. Bohemia orientalis. Volumen XII3., Liber memorabilium civitatis Pribislaviensis 1441-1600 . Vyd. 1. Dolní Břežany : Scriptorium, 2013. 16 s. ISBN 978-80-87271-54-4 (brož.).

^ nahoru ^


14. Lékařství

Aktuality v dětské urologii, ortopedii, otorinolaryngologii a onkologii . Vyd. 1. Zlín : Produkce, 2012. 40 s. ISBN 978-80-87735-02-2 (brož.).

Angiologie . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 263 s. Lékařské repetitorium ; sv. č. 10. ISBN 978-80-7387-716-3 (váz.).

BARON-COHEN, Simon. Věda zla : nová teorie lidské krutosti . Vyd. 1. Brno : Emitos, 2014. 249 s. ISBN 978-80-87171-37-0 (brož.).

BÖHM, David. Hlava v hlavě . 1. vyd. V Praze : Labyrint : Raketa, 2013. 119 s. ISBN 978-80-86803-24-1 (Raketa váz.).

Diabetologie 2014 . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 310 s. ISBN 978-80-7387-755-2 (váz.).

FLORIÁNKOVÁ, Marcela. Zdravý životní styl a jídelníček pro seniory . 1. vyd. Praha : Fragment, 2014. 168 s. Zdravá výživa a zdravotní styl. ISBN 978-80-253-2031-0 (brož.).

FREJ, David. Detoxikace pro dlouhý život : praktický průvodce pro odstranění toxických látek . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 176 s. ISBN 978-80-7387-698-2 (brož.).

FUHRMAN, Joel. Superimunita : žádná očkování, žádné léky, žádné absence : a vaše tělo bude nedobytná pevnost . Vyd. 1. Praha : Práh, 2014. 326 s. ISBN 978-80-7252-501-0 (váz.).

HARPER, Bob. Pravidla hubnutí . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2013. 292 s. ;. ISBN 978-80-249-2295-9 (váz.).

Josef Charvát : jak jsme ho poznávali : sborník k 30. výročí úmrtí . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 200 s., [22] s. obr. příl. ISBN 978-80-7387-743-9 (brož.).

KUČEROVÁ, Helena. Psychiatrické minimum . Vyd. 1. Praha : Grada, 2013. 166 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4733-0 (brož.).

KUSHI, Michio. Makrobiotické těhotenství a péče o novorozeně . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 387 s. ISBN 978-80-7387-758-3 (brož.).

MALKAN, Stacy. Doba jedová 3. Kosmetika . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 245 s. ISBN 978-80-7387-746-0 (brož.).

Most : gestaltterapie, dialog mezi kulturami . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 401 s. ;. Psyché ; sv. č. 79. ISBN 978-80-7387-744-6 (váz.).

OSTRÓ, Alexander. Peripartální hemoragie . 1. vyd. Zlín : Tigris, 2013. 282 s. ISBN 978-80-7490-011-2 (váz.).

POKOROVÁ, Petra. Výživa dialyzovaných pacientů . Vyd. 1. Praha : Forsapi, c2013. 139 s. Rady lékaře, průvodce dietou ; sv. 16. ISBN 978-80-87250-23-5 (váz.).

POKRIVČÁK, Tomáš. Chirurgie . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 282 s. ISBN 978-80-7387-702-6 (brož.).

PŘÍHODOVÁ, Iva. Poruchy spánku u dětí a dospívajících . Praha : Maxdorf, c2013. 152 s. Farmakoterapie pro praxi ; sv. 60. ISBN 978-80-7345-332-9 (brož.).

SINGER, Sydney. Móda si to žádá : jak nošení podprsenky přispívá ke vzniku rakoviny prsu . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 187 s. ISBN 978-80-7387-700-2 (brož.).

ŠIVEL, Miroslav. Lutein v doplňcích stravy = Lutein in dietary supplements : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 40 s. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-303-6 (brož.).

VEIT, Myriam. Léčivá kosmetika z přírody : jak si vyrobit hojivé masti, oleje a esence . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 199 s. ISBN 978-80-247-4586-2 (brož.).

WIDIMSKÝ, Jiří. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XII . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 191 s. ;. ISBN 978-80-7387-763-7 (brož.).

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

CIGÁNEK, František. Jak jsem se stal muklempétépákem : (politickým vězněm komunismu) . [Zlín] : Tigris, 2014. [86] s. ISBN 978-80-7490-013-6 (brož.).

ČESKO. Daň z přidané hodnoty 2014 : zákon o dani z přidané hodnoty 2014, směrnice Rady EU o společném systému DPH, pokyny a sdělení MF a GFŘ : redakční uzávěrka k 6.1.2014. Ostrava : Sagit, [2014]. 240 s. ;. ÚZ : úplné znění ; č. 997. ISBN 978-80-7488-025-4 (brož.).

ČESKO. Daně z příjmů 2014 : zákon o daních z příjmů a zákon o rezervách, vyhlášky, pokyny a sdělení MF, přehled smluv o zamezení dvojího zdanění : redakční uzávěrka 6.1.2014. Ostrava : Sagit, [2014]. 256 s. ;. Rekodifikace č. 998. ISBN 978-80-7488-026-1 (brož.).

Československá legie v Rusku 1914-1920. Díl I. . Vyd. 1. Praha : Epoque 1900 : Naše vojsko, 2014. 347 s. ISBN 978-80-206-1413-1.

ČESKO. Veřejné zakázky ; Koncesní předpisy : 2014 : redakční uzávěrka 20.1.2014. Ostrava : Sagit, [2014]. 192 s. Rekodifikace č. 1008. ISBN 978-80-7488-034-6 (brož.).

DIEDRICH, Torsten. Paulus : trauma od Stalingradu : úplná biografie . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 624 s. ISBN 978-80-247-3971-7 (váz.).

DORIN, Alexander. Srebrenica : příběh politicky korektního rasismu, aneb, Největší lež v Evropě od konce 2. světové války . V českém jazyce 1. vyd. Pardubice : Loxia, 2013. 268 s. ISBN 978-80-902541-0-7 (brož.).

FRANK, Niklas. Bratře Normane! : "můj otec byl válečný zločinec, ale mám ho rád" . 1. vyd. Neratovice : Omnibooks, 2014. 277 s. ISBN 978-80-87788-16-5 (váz.).

HARDING, Thomas. Hanns a Rudolf : hon na velitele Auschwitzu . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 311 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7387-740-8 (váz.).

HAVEL, Václav. Evropa jako úkol : výběr z projevů 1990–2009 . 3., nezměn. vyd. Praha : Knihovna Václava Havla, 2014. 269 s. ;. ISBN 978-80-87490-23-5 (brož.).

KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů . Praha : Auditorium, 2014. 233 s. ISBN 978-80-87284-44-5 (brož.).

KUNŠTÁT, Daniel. Za rudou oponou : komunisté a jejich voliči [po roce 1989] . Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 324 s. Studie ; sv. 90. ISBN 978-80-7419-143-5 (Sociologické nakladatelství brož.).

LOŠEK, Václav. Integrovaný záchranný systém . Vyd. 1. Uherské Hradiště : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 73, 20 s. ISBN 978-80-7454-287-9 (brož.).

MICKLETHWAIT, John. Bůh se vrací : o tom, jak globální oživení víry mění svět . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 439 s. ;. ISBN 978-80-7387-696-8 (váz.).

Návraty k hodnotám, aneb, Za co jsme bojovali . 1. vyd. Brno : Konfederace politických vězňů ČR : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 143 s., [5] l. obr. příl. ISBN 978-80-7325-309-7 (Centrum pro studium demokracie a kultury brož.).

RŮŽEK, Jiří. V labyrintu zpravodajských služeb . 1. vyd. Praha : Šulc - Švarc, 2014. 205 s. ISBN 978-80-7244-363-5 (váz.).

SOLPERA, Jan. Československá Druhá armáda. I,. Příběh 56 praporů Československé domobrany z Itálie . České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014. 253 s. ISBN 978-80-87311-36-3 (brož.).

SOLPERA, Jan. Československá Druhá armáda. II,. Historie jednotlivých praporů Československé domobrany z Itálie . České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014. 373 s. ISBN 978-80-87311-37-0 (brož.).

SVOBODA, Bohumil. Thomas More : světec a utopista . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 188 s. ISBN 978-80-7387-726-2 (váz.).

VEBER, Václav. Nikita na trůně : Chruščov v čele SSSR v letech 1953-1964 . Vyd. 1. V Praze : Triton, 2014. 270 s. ISBN 978-80-7387-739-2 (váz.).

^ nahoru ^


16. Právo

ČEPICOVÁ, Kateřina. Nejčastější právní situace : rádce pro každý den . 1. vyd. Brno : Edika, 2014. 192 s. ISBN 978-80-266-0406-8 (brož.).

ČESKO. Oceňování : zákon a vyhláška o oceňování majetku, další předpisy : nová vyhláška o oceňování majetku 2014 : redakční uzávěrka 13.1.2014. Ostrava : Sagit, [2014]. 240 s. ;. ÚZ : úplné znění ; č. 1004. ISBN 978-80-7488-030-8 (brož.).

ČESKO. Trestní předpisy 2014 : trestní zákoník, trestní řád, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, Rejstřík trestů, soudnictví ve věcech mládeže, zajištění majetku, oběti trestných činů, amnestie 2013, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob : redakční uzávěrka 20.1.2014. Ostrava : Sagit, [2014]. 432 s. ;. ÚZ : úplné znění ; č. 1006. ISBN 978-80-7488-032-2 (brož.).

ČESKO. Ústava České republiky : Listina základních práv a svobod ; Parlament, Ústavní soud, ombudsman, ministerstva ; Antidiskriminační zákon, zákon o sbírce zákonů ; Volba prezidenta : redakční uzávěrka 20.1.2014. Ostrava : Sagit, [2014]. 256 s. Úplné znění [ÚZ] ; Č. 1005. ISBN 978-80-7488-031-5 (brož.).

JANATA, Lukáš. Kladivo na exekutora . 1. vyd. Praha : Nuridius, 2014. 99 s. ;. ISBN 978-80-87822-14-2 (brož.).

JURÍČKOVÁ, Lubica. Opatrovnictví osob s duševní poruchou . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 160 s. ISBN 978-80-247-4786-6 (brož.).

KMENT, Zdeněk. Hříšní lidé města meziříčského a kraje valašského : [zločiny a tresty na Valašskomeziříčsku od 16. století do roku 1939] . 1. vyd. Valašské Meziříčí : Zdeněk Kment, 2013. 280 s. ISBN 978-80-260-5183-1 (brož.).

MACHOVÁ, Zuzana. Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky a jeho využití . Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2013. 152 s. ISBN 978-80-246-2342-9 (brož.).

NEŠČÁKOVÁ, Libuše. Zákoník práce 2014 v praxi : komplexní průvodce s řešením problémů : [právní stav k 1.1.2014] . 4. vyd. Praha : Grada, 2014. 293 s. Právo pro praxi. ISBN 978-80-247-5124-5 (brož.).

NOVOTNÝ, Petr. Nový občanský zákoník. Náhrada škody . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 139 s. ;. Právo pro každého. ISBN 978-80-247-5165-8 (brož.).

NOVOTNÝ, Petr. Nový občanský zákoník. Dědické právo . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 143 s. ;. Právo pro každého. ISBN 978-80-247-5168-9 (brož.).

Nový občanský zákoník. : Smluvní právo . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 230 s. ;. Právo pro každého. ISBN 978-80-247-5164-1 (brož.).

Nový občanský zákoník. Vlastnictví a věcná práva . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 165 s. ;. Právo pro každého. ISBN 978-80-247-5166-5 (brož.).

Nový občanský zákoník. Rodinné právo . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 194 s. ;. Právo pro každého. ISBN 978-80-247-5167-2 (brož.).

Nový občanský zákoník. Principy a základní pojmy . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 144 s. ;. Právo pro každého. ISBN 978-80-247-5163-4 (brož.).

Přechod práv a povinností zaměstnavatele při změně dodavatele . 1. vyd. Olomouc : ANAG, 2013. 143 s. ;. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-847-5 (brož.).

ŠINDELÁŘ, Vladimír. Zločiny za časů c.k. monarchie : kriminální příběhy ze starého Rakouska-Uherska . Vyd. 1. Brno : MOBA, c2014. 325 s. ISBN 978-80-243-5821-5 (váz.).

^ nahoru ^


17. Psychologie

BERTL, Ivan. Grafologie v partnerském poradenství, aneb, Ukaž mi, jak píšeš, a já ti povím, jestli se k sobě hodíte . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 159 s. ISBN 978-80-7387-747-7 (brož.).

BRÁZDA, Milan. Základy psychologie pro manažery : cvičebnice . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 42 s. ;. ISBN 978-80-7454-295-4 (brož.).

FIORE, Neil A. Snadná cesta z prokrastinace : jak přestat odkládat úkoly . 1. české vyd. Praha : Grada, 2014. 219 s. ;. ISBN 978-80-247-5083-5 (brož.).

FRICK, Karl R. H. Osvícení v tradici gnosticko-teosofických a alchymicko-rosenkruciánských tajných společností do konce 18. století : příspěvek k duchovním dějinám novověku . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 679 s. Historie. ISBN 978-80-200-2257-8 (brož.).

INGERMAN, Sandra. Probuzení do duchovního světa : šamanská cesta přímého poznání . Vyd. 1. [Praha] : Synergie, c2014. 325 s. ;. ISBN 978-80-7370-256-4 (váz.).

NOVÁK, Tomáš. Mnohem menší dareba, než jste čekali . Vyd. 1. Praha : Grada, 2014. 125 s. ;. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-5069-9 (brož.).

NOVÁK, Tomáš. Sám sobě psychologem . 4., přeprac. vyd. Praha : Grada, 2014. 187 s. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-4825-2 (brož.).

NOVÁK, Tomáš. Tréma - jak s ní bojovat . Vyd. 1. Praha : Grada, 2014. 152 s. ;. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-4775-0 (brož.).

NYKL, Ladislav. Carl Ransom Rogers a jeho teorie : přístup zaměřený na člověka . Vyd. 1. Praha : Grada, 2012. 183 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4055-3 (brož.).

O'BRIEN, Dominic. Cvičte svoji paměť : tipy a techniky mistra paměti, jež mohou změnit váš život . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2014. 207 s. Universum. ISBN 978-80-242-4278-1 (váz.).

ŠAROT, Tali. Iluze optimismu, aneb, Iracionalita pozitivního myšlení . Vyd. 1. Praha : Dybbuk, 2013. 277 s. ISBN 978-80-7438-082-2 (váz.).

ZOUHAR, Ondřej. Ohlédnutí : (reverse) . Vyd. 1. Boskovice : Albert, 2013. 80 s. ISBN 978-80-7326-227-3 (brož.).

^ nahoru ^


18. Sociologie

ABDI, Hawa. Nevzdávat se naděje : jedna žena, 90 000 změněných životů . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 257 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7387-707-1 (váz.).

BURDA, František. Kultura - doličný předmět obětního mechanismu . 1. vyd. Hradec Králové : Katedra kulturních a náboženských studií PedF UHK, 2013. 326 s. ISBN 978-80-7405-317-7 (Oftis brož.).

ČESKO. Sociální pojištění : pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení : 2014 : redakční uzávěrka 3.2.2014. Ostrava : Sagit, [2014]. 352 s. ;. Rekodifikace č. 1014. ISBN 978-80-7488-040-7 (brož.).

GRANT, Adam M. Dávat a brát : skrytá dynamika úspěchu . 1. vyd. Brno : BizBooks, 2014. 311 s. ISBN 978-80-265-0133-6 (brož.).

KAHOUN, Vilém. Sociální zabezpečení : vybrané kapitoly . 2., aktualiz. vyd. Praha : Triton, 2013. 466 s. ISBN 978-80-7387-733-0 (váz.).

KAJÍNEK, Jiří. Můj život bez mříží . 1. vyd. Praha : Fragment, 2014. 175 s., [32] s. obr. příl. ISBN 978-80-253-2110-2 (váz.).

KÖHLEROVÁ, Tereza. Občanský a společenskovědní základ. Sociologie, média . Vyd. 1. Prostějov [i.e. Kralice na Hané] : Computer Media, 2013. 92 s. ISBN 978-80-7402-148-0 (brož.).

MALÍK HOLASOVÁ, Věra. Kvalita v sociální práci a sociálních službách . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 151 s. ISBN 978-80-247-4315-8 (brož.).

NAGY ŠTOLBOVÁ, Tereza. Dcera padajícího listí : příběh o duši, která přežila díky lásce . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 169 s. ;. ISBN 978-80-7387-710-1 (brož.).

NOVOSAD, Libor. Tělesné postižení jako fenomén i životní realita : diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení . Vyd. 1. Praha : Portál, 2011. 166 s. ;. ISBN 978-80-7367-873-9 (brož.).

Teorie a praxe poradenské psychologie . Vyd. 1. Praha : Grada, 2014. 249 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4451-3 (brož.).

Volání rodu . Vyd. 1. Praha : Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy vydal Akropolis, 2013. 269 s. ;. ISBN 978-80-7470-042-2 (brož.).

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BAŘINOVÁ, Michaela. Optimalizace konzervace surových kůží = Optimization of raw hide preservation : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 41 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-299-2 (brož.).

BINDEROVÁ, Klára. Modré z kypy : modrotisk a strážnická dílna Jochových . Vyd. 1. Boskovice ; Strážnice : Albert, 2013. 146 s. ISBN 978-80-7326-229-7 (váz.).

BUREŠOVÁ, Iva. Výroba potravin rostlinného původu : zpracování obilovin . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 302 s. ISBN 978-80-7454-278-7 (brož.).

DANĚK, Michal. Vliv záření na vlastnosti polymerů : změny mechanických vlastností radiačně zesíťovaných konstrukčních polymerů v závislosti na absorbované dávce záření = The influence of irradiation on polymers properties : the influence of dose on the change of mechanical properties of irradiated technical polymers : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 73 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-320-3 (brož.).

DOWDEN, Angela. Dieta 5:2 : kuchařka pro 2 dny půstu : recepty na chutná jídla do 100, 200 a 400 kcal . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 144 s. ISBN 978-80-249-2313-0 (brož.).

DRUŽBA, Oldřich. Chléb & naše zdraví . 1. vyd. Hrobice : Oldřich Družba, 2014. 127 s. ;. ZP : znát proč. ISBN 978-80-260-5711-6 (brož.).

FORCZYK, Robert. Bf 110 vs Lancaster : 1942-45 . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 80 s. Duel ; 51. ISBN 978-80-247-5109-2 (brož.).

HANUŠTIAK, Pavel. Nové jakostní markery hroznového vína = New grape wine quality markers : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 44 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-304-3 (brož.).

HOLÍK, Zdeněk. Vliv záření na vlastnosti polymerů - změna vybraných mechanických vlastností v závislosti na absorbované dávce záření = The influence of irradiation on polymers properties - the influence of absorbed dose of radiation on the change of selected mechanical properties : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 55 s. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-322-7 (brož.).

HUBÁČKOVÁ, Jitka. Studium biodegradace nových polymerních směsí v anaerobním vodném prostředí = Study of the biodegradation of new polymer blends in an aqueous anaerobic environment : teze disertační práce . Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2013. 48 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-300-5 (brož.).

JONES, Caroline. Princezna Kate a její styl : přirozený půvab a elegance podle královského vzoru . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2013. 175 s. ISBN 978-80-249-2276-8 (váz.).

KOCOUREK, Radim. Problematika tlumení nášlapných sil spodkovými dílci obuvi = Problems with impact forces of the bottom shoe parts : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 37 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-301-2 (brož.).

KUSOVSKÝ, František. Vojenské nákladní automobily Škoda : 1919-1950 . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 144 s. ISBN 978-80-247-4827-6 (váz.).

Laskončina kuchařka pro malé kuchtíky . 1. vyd. Praha : Fragment, 2014. 31 s. Dětské kuchařky. ISBN 978-80-253-2129-4 (váz.).

MACHOVSKÝ, Michal. Composite materials for medical application = Kompozitní materiály pro medicínské aplikace : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2013. 62 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-310-4 (brož.).

MICHLOVSKÝ, Miloš. Lexikon chemického složení vína : příručka praktického vinaře . Vyd. 1. Rakvice : Vinselekt Michlovský, 2014. 262 s. ISBN 978-80-905319-2-5 (brož.).

MORIYAMA, Naomi. Japonky nestárnou ani netloustnou : tajemství domácí japonské kuchyně . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2013. 252 s. ;. ISBN 978-80-249-2311-6 (váz.).

MRLÍK, Miroslav. Surface modification of particles for preparation of ER and MR suspensions : doctoral thesis summary = Povrchová modifikace částic pro přípravu ER a MR suspenzí . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2013. 49 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-309-8 (brož.).

OLEJNÍK, Robert. Adaptace vlastností polymerních kompozitů na bázi uhlíkových nanotrubic z pohledu jejich možných senzorických vlastností = The adaptation of properties of polymer composites on the base of carbon nanotubes from the view of their possible sensoric properties : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 51 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-321-0 (brož.).

OVSÍK, Martin. Výzkum možností nových metod měření tvrdosti polymerů = Research of new methods of polymer hardness testing : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 35 s. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-307-4 (brož.).

REICHEL, Dagmar. Vaříme malým dětem . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 142 s. Vaření. ISBN 978-80-247-5140-5 (brož.).

SLOBODIAN, Petr. Nakládání s odpady . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 192 s. ISBN 978-80-7454-252-7 (brož.).

STLOUKAL, Petr. Study of properties of biodegradable polymeric materials based on polyester = Studium vlastností biodegradabilních materiálů na bázi polyesteru : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University, 2013. 58 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-324-1 (brož.).

ŠIMOŇÁKOVÁ, Ľubica. Vplyv výšky podpätku na lokálne plantárne tlaky pri chôdzi a celkový komfort obúvania = The influence of high heel on local plantar pressure during walking and overall comfort of wearing shoes : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 51 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-306-7 (brož.).

ŠOLC, Jaroslav. Optimalizace zpracování klihovky pro proces přípravy výroby kolagenní fólie : teze disertační práce = Optimization of processing of white for the production of collagen film . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 37 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-305-0 (brož.).

TOMÍČEK, Jan. Varhanáři Predigerové . Semily : Tiskárna Glos, 2013. 149 s. ISBN 978-80-260-5406-1 (váz.).

TUČEK, Jan. Legendární Škoda 1000 MB . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 155 s. Retro. ISBN 978-80-247-4167-3 (váz.).

WEIMER-KOSCHERA, Susanne. Bezlepkové recepty pro děti : 100 oblíbených receptů . Vyd. 1. Praha : Grada, 2014. 116 s. ISBN 978-80-247-4776-7 (brož.).

YOURY,. Tajemství skla . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2014. [10] s. ISBN 978-80-87614-23-5 (brož.).

ZÁVORKA, Zdeněk. Properties and behaviors of polymeric systems containing mineral fillers = Vlastnosti a chování polymerních systémů s bílými plnivy : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University, 2013. 37 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-323-4 (brož.).

ZÍBRT, Čeněk. Z historie piva . Vyd. v tomto výboru 1. V Praze : Vyšehrad, 2013. 279 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-7429-339-9 (váz.).

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

BAUMGARTNER, Felix. Vesmírný skokan : můj život ve volném pádu . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2014. 231 s., [32] s. obr. příl. ISBN 978-80-249-2345-1 (váz.).

BUKAČ, Luděk. Trénink herní přirozenosti : kouzlo hráčského naturelu . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 128 s. ISBN 978-80-247-5054-5 (brož.).

CUNLIFFE, Tom. Velká kniha umění jachtingu : rady a zkušenosti skutečných expertů . Vyd. 1. Praha : IFP Publishing, 2013. 183 s. ISBN 978-80-87383-24-7 (váz.).

DVOŘÁK, Dalibor. Snowboarding : metodika výuky . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 110 s. ISBN 978-80-247-5053-8 (brož.).

FESSLER, Norbert. Rychlá relaxace : minutová cvičení proti každodennímu stresu . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 121 s. ISBN 978-80-247-5073-6 (brož.).

KRUPKA, Jaroslav. Český historický šerm : ze suterénu až na hladiny oceánů . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 231 s. ISBN 978-80-264-0322-7 (váz.).

MANOCCHIA, Pat. Posilování - anatomie : pět základních cviků . 1. vyd. Brno : CPress, 2014. 160 s. ISBN 978-80-264-0352-4 (váz.).

ONDRÁČEK, Petr. Sám čtyřmi oceány : [nonstop sólová plavba kolem světa] . [Praha] : IFP Publishing & Engineering, 2013. 238 s., [16] s. obr. příl. Jižní kříž. ISBN 978-80-87383-25-4 (váz.).

PAVLŮ, Dagmar. Cvičení se Sanctbandem . Olomouc : Poznání, 2014. 347 s. ISBN 978-80-87419-37-3 (váz.).

RADLOFF, Stefan. Jezdecký výcvik se systémem : drezurní a skokové lekce pro každý den . Vyd. v češtině 1. Praha : Brázda, 2013. 167 s. ISBN 978-80-209-0400-3 (váz.).

YANG, Jwing-ming. Tajemství mládí : čchi-kung měnící svalyšlachy a očisťující dřeňmozek. I . Bratislava : CAD Press, [2013?], c1996. 162 s. ISBN (Brož.).

ZÍTEK, Karel. Z Čech až na oceán . Vyd. 1. Praha : Tanga-roa, 2013. 146 s. ISBN 978-80-905636-0-5 (váz.).

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

ANG, Tom. Základy digitální fotografie . 1. vyd. Brno : Computer Press, 2013 [i.e. 2014]. 224 s. ISBN 978-80-251-4149-6 (brož.).

BONĚK, Jan. Praha esoterická. Kubistická Praha : čtveřice geniálních architektů, jediná kubistická kavárna na světě, domy jako drahokamy . Praha : Eminent, 2014. 199 s. ISBN 978-80-7281-468-8 (váz.).

Brněnští němečtí architekti = Brno German architects : 1910-1945 . Brno : Obecní dům Brno, 2012. 99 s. ISBN 978-80-904806-3-6 (brož.).

HEJZLAROVÁ, Tereza. Umění a řemeslo Střední Asie : textil a šperk . Vyd. 1. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. 201 s., [3] s. obr. příl. ISBN 978-80-7308-491-2 (váz.).

JEHLÍK, Jan. Obec a sídlo : o krajině, urbanismu a architektuře . 1. vyd. Praha : Ausdruck Books, 2013. 159 s. ;. Edice architektury ; 1. ISBN 978-80-260-5399-6 (brož.).

Kubismus v české architektuře - sto let poté . Praha : Národní technické muzeum, 2013. 209 s. Práce z dějin techniky a přírodních věd ; sv. 35. ISBN 978-80-7037-223-4 (brož.).

MAIER, Karel. Udržitelný rozvoj území . 1. vyd. Praha : Grada, 2012. 253 s. ISBN 978-80-247-4198-7 (brož.).

MELKOVÁ, Pavla. Prožívat architekturu . Vyd. 1. V Řevnicích : Arbor vitae ve spolupráci s Útvarem rozvoje hlavního města Prahy, 2013. 199 s. ISBN 978-80-7467-047-3 (váz.).

Otevřené brány : zpřístupnění významných sakrálních památek ve Zlínském kraji. [Zlín] : Zlínský kraj, odbor kultury a památkové péče, [2013?]. 19 s. ISBN (Brož.).

PRAŽÁKOVÁ, Mirka. Šperky z tekutého polymeru . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 64 s. Šikovné ruce. ISBN 978-80-247-4802-3 (brož.).

PUCHNAROVÁ, Dana. Malá knížka o čistých barvách . Vyd. 1. Praha : Galerie Dolmen, 2013. 78 s. ISBN 978-80-87303-20-7 (brož.).

ROKYTOVÁ, Bronislava. Dost tichého šepotu : exilová výtvarná scéna v Československu (1933-1939) . Vyd. 1. V Praze : Památník národního písemnictví, 2013. 215 s. ISBN 978-80-87376-10-2 (brož.).

SVOBODOVÁ, Markéta. Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století : ideové, stavební a typologické proměny . 1. vyd. Praha : Artefactum, 2013. 182 s. Epigraphica & Sepulcralia. Monographica ; 2. ISBN 978-80-86890-51-7 (brož.).

The Architecture of Zlín. Zlín : Statutární město Zlín, odd. cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů, 2013. [48] s. ISBN 978-80-87766-02-6 (brož.).

Zlínská architektura . Zlín : Statutární město Zlín, odd. cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů, 2013. [48] s. ISBN 978-80-87766-02-6 (brož.).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

BÄCKER-BRAUN, Katharina. Rozvoj inteligence u dětí od 3 do 6 let . Vyd. 1. Praha : Grada, 2014. 198 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4798-9 (brož.).

BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 224 s. ISBN 978-80-210-6560-4 (brož.).

BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy = Specific features in teaching pupils with special educational needs in an inclusive learning environment in primary schools . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 257 s. ISBN 978-80-210-6646-5 (brož.).

BARTOŇOVÁ, Miroslava. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII = Education of pupils with special educational needs VII . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita : Paido, 2013. 418 s. ISBN 978-80-7315-246-8 (Paido brož.).

BARTOŇOVÁ, Miroslava. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu = Education focusing on inclusive didactics and teaching pupils with special educational needs in mainstream schools . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6 (brož.).

BENEŠOVÁ, Dana. Gerontagogika : vybrané kapitoly . Vyd. 1. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7452-039-6 (brož.).

ČAPEK, Robert. Odměny a tresty ve školní praxi : kázeňské strategie, zásady odměňování a trestání, hodnocení a klasifikace, podpora a motivace žáků . 2., přeprac. vyd. Praha : Grada, 2014. 186 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4639-5 (brož.).

ČERVENKA, Karel. Východiska pro speciálněpedagogické intervence v etopedii = Resources for special educational intervention . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 109 s. ISBN 978-80-210-6617-5 (brož.).

Encyklopedie předškoláka : všechno, co musím vědět, než půjdu do školy . 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2014. 288 s. ISBN 978-80-256-1385-6 (váz.).

FILOVÁ, Hana. Příručka pro fakultní cvičné učitele, aneb, Jak vést pedagogické praxe studentů učitelství 1. stupně základní školy . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 92 s. ;. ISBN 978-80-210-6619-9 (brož.).

JANDA, Miroslav. Guiding gifted pupils and students in Czech school . 1st ed. Brno : Masaryk University, 2013. 131 s. ISBN 978-80-210-6557-4 (brož.).

JANDA, Miroslav. Výchova a vzdělávání nadaných žáků . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 221 s. ISBN 978-80-210-6552-9 (brož.).

KNOTOVÁ, Dana. Školní poradenství . Vyd. 1. Praha : Grada, 2014. 258 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4502-2 (brož.).

KUTÁLKOVÁ, Dana. Jak připravit dítě do 1. třídy . 3., aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2014. 196 s. ISBN 978-80-247-4856-6 (brož.).

METELKOVÁ SVOBODOVÁ, Radana. Formování čtenářské gramotnosti v prostředí školy se zaměřením na žáky mladšího školního věku . Vyd. 1. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 257 s. ISBN 978-80-7464-451-1 (váz.).

MÜLLER, Oldřich. Terapie ve speciální pedagogice . 2., přeprac. vyd. Praha : Grada, 2014. 508 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4172-7 (brož.).

NOVÁKOVÁ, Jana. Biodromální vývoj jedinců s poruchami autistického spektra v kontextu podpory a vzdělávání . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 286 s. ISBN 978-80-210-6661-8 (brož.).

OŠLEJŠKOVÁ, Hana. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální = Bases, conditions and strategies for teaching pupils with severe disabilities in special schools . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 310 s. ISBN 978-80-210-6673-1 (brož.).

PLAMÍNEK, Jiří. Vzdělávání dospělých : průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele . 2., rozš. vyd. Praha : Grada, 2014. 336 s. ISBN 978-80-247-4806-1 (váz.).

SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 294 s. ISBN 978-80-210-6674-8 (brož.).

ŠIMA, Karel. Ztracený Humboldtův ráj : ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství . Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 172 s. Studie ; sv. 97. ISBN 978-80-7419-156-5 (brož.).

ŠIMIK, Ondřej. Výchova předškolního dítěte ke zdravému způsobu života . Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013. 216 s. ISBN 978-80-7464-402-3 (brož.).

VALENTA, Josef. Didaktika osobnostní a sociální výchovy . Vyd. 1. Praha : Grada, 2013. 232 s. ;. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4473-5 (brož.).

VOJTOVÁ, Věra. Intervence pro inkluzi = Intervention for inclusion . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 256 s. ISBN 978-80-210-6645-8 (brož.).

VOJTOVÁ, Věra. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování = Early intervention as a resource of inclusive approaches to children at-risk of behavioral disordes . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 179 s. ISBN 978-80-210-6518-5 (brož.).

ZORMANOVÁ, Lucie. Obecná didaktika : pro studium a praxi . Vyd. 1. Praha : Grada, 2014. 239 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4590-9 (brož.).

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

BOTEK, Zdeněk. Základy informačních technologií . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 112 s. ISBN 978-80-7454-313-5 (brož.).

DUSÍKOVÁ, Tereza. Počítač pro ženy : vydání pro Windows 8 a Office 2013 . 1. vyd. Brno : Computer Press, 2014. 264 s. ISBN 978-80-251-3824-3 (brož.).

HANULIAK, Ivan. Základy teoretickej a aplikovanej informatiky . 1. vyd. Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2013. 217 s. Odborné knižní publikace. ISBN 978-80-7314-292-6 (brož.).

LAPÁČEK, Jiří. Notebook pro seniory : vydání pro Windows 8 . 1. vyd. Brno : Computer Press, 2014. 224 s. ISBN 978-80-251-3827-4 (brož.).

LAURENČÍK, Marek. Programování v Excelu 2010 & 2013 : záznam, úprava a programování maker . 1. vyd. Praha : Grada, 2013. 198 s. Průvodce. ISBN 978-80-247-5033-0 (brož.).

NAGYOVÁ, Ingrid. Vzdělávací technologie - nástroje . Vyd. 1. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013. 117 s. ISBN 978-80-7464-401-6 (brož.).

PÁLKA, Jan. Optimalizace systémů pro rozpoznávání ručně psaného textu pomocí metod umělé inteligence = Optimization of systems for handwritten text recognition using artificial intelligence methods : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 29 s. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-329-6 (brož.).

PECINOVSKÝ, Josef. 333 tipů a triků pro Microsoft Excel 2013 : [sbírka nejužitečnějších postupů a řešení] . 1. vyd. Brno : Computer Press, 2014. 216 s. ISBN 978-80-251-4130-4 (brož.).

PÍSEK, Slavoj. HTML : začínáme programovat . 4., aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2014. 181 s. Průvodce. ISBN 978-80-247-5059-0 (brož.).

SLUŠTÍKOVÁ LEBEDIK, Anastasia. Evolutionary modeling of cell processes : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2013. 37 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-325-8 (brož.).

VÝMOLA, Tomáš. Metody detekce on-line hrozeb ve virtuálním prostředí = On-line threats detection techniques in a virtual environment : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 36 s. Teze disertační práce. ISBN 978-80-7454-319-7 (brož.).

^ nahoru ^


24. Zemědělství

BUSCH, Leo. Výcvik psa na vodítku . České vyd. 1. Praha : Jan Vašut, 2014. 64 s. Jak na to. ISBN 978-80-7236-817-4 (brož.).

HARTNAGLE-TAYLOR, Jeanne Joy. Australský ovčák od A do Z . Vyd. 1. Praha : Plot, 2013. 379 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7428-198-3 (váz.).

HIMMELHUBER, Peter. Zahradní rybníčky, potůčky a koupací jezírka : [stavba krok za krokem] . 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 125 s. ISBN 978-80-247-3327-2 (brož.).

Metodika hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce pro podmínky ČR . Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2011. 48 s. ISBN 978-80-7375-588-1 (brož.).

Metodika získávání dat pro komplexní analýzy systémů rostlinné produkce . Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2012. 46 s. ISBN 978-80-7375-594-2 (brož.).

Mlékárenská technologie I. . Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 258 s. ISBN 978-80-7454-254-1 (brož.).

MOLLISON, Bill. Úvod do permakultury . Brdárka : Čitateľský klub Alter Nativa, 2012. viii, 231 s. ISBN 978-80-969754-8-8 (brož.).

NGUYEN, Huynh Bach Son Long. The effects of selected phosphate salts and hydrocolloids on the textural properties of meat product = Vliv vybraných fosforečnanových solí a hydrokoloidů na texturní vlastnosti masných výrobků : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2013. iv, 31 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-308-1 (brož.).

Psi, které člověk použil : vesmírní psi, Horákův laboratorní pes, český strakatý pes . [Liberec] : Samostatný klub chovatelů a přátel českého strakatého psa, 2013. 101 s. ISBN 978-80-260-5258-6 (váz.).

TKÁČIKOVÁ, Jana. Zámecký park ve Valašském Meziříčí . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, c2014. 19 s. ISBN 978-80-87614-17-4 (brož.).

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně