Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Duben 2014

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

BARTOŠ, František. Lid a národ : Sebrané rozpravy národopisné a literární Františka Bartoše, sv. 2. Velké Meziříčí : J.F. Šašek, 1885. 337 s. ;. Moravská bibliotéka ; Dílo 5. ISBN (váz.).

BARTOŠ, František. Naše děti : jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesie, zábavy, hry i společné práce . 4. vyd. Praha : Vyšehrad, 1951. 346, [3] s. Živý odkaz domova. ISBN (Váz.).

BEČÁK, Jan Rudolf. Lidové umění na Hané : Lidová kultura hmotná . Velký Týnec u Olomouce : Jan R. Bečák, 1941. 460-[VII] s. Haná, odkaz země a lidu ; Sv. I. ISBN (váz.).

HÚSEK, Jan. Hranice mezi zemí Moravskoslezskou a Slovenskem : studie etnografická = [La frontiere entre les provinces de Moravie-Silésie et de Slovaquie : Étude etnographique] . V Praze : Sbor pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi při Slovanském ústavu : Orbis [distributor], 1932. [III] - 378 - [I] s. Knihovna Sboru pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi při Slovanském ústavu v Praze ; Čís. 5. ISBN (Brož.).

JELÍNKOVÁ, Zdena. Figurální tance z Valašskokloboucka. Část 1 . Gottwaldov : Okresní kulturní středisko, 1977. 22 s.

JELÍNKOVÁ, Zdena. Lidové tance z Vizovska. [Díl] 1. Gottwaldov : Okr. kult. středisko, 1984. 102 s. ISBN (Brož.).

JELÍNKOVÁ, Zdena. Lidové tance Podřevnicka . Gottwaldov : Okresní kulturní středisko Gottwaldov, 1977. 15 s.

JELÍNKOVÁ, Zdena. Lidové tance na Rožnovsku : Rožnov, Tylovice, Hážovice . Gottwaldov : Okresní kulturní středisko Gottwaldov, [1980?]. 55 s. ISBN (brož.).

JELÍNKOVÁ, Zdena. Záleské tance. 1. [část],. Tance točivé . Ostrava : Kraj. kulturní středisko, 1980. 193, [7] s. ISBN (brož.).

KOVÁŘŮ, Věra. Lidový kroj na Valašsku . Ostrava : Kraj. kult. středisko, 1982. 77 s., [12] s. obr. ISBN (Brož.).

KRETZ, František. Slovácká svatba . Uherské Hradiště : Kiesswetter, 1922. 21 s. Moravská knižnice ; Sv. 8.

KRETZ, František. Slovácko . Brno : Zem. ciz. svaz. pro Mor. a Slez., 1924. 71 s. Propagační publikace Zemského Cizineckého svazu v Brně ; 11. ISBN (váz.).

KRETZ, František. Slovácký den : upomínka na národop. a jubilejní sokol. slavnost dne 5. července 1922 v Uherském Hradišti konanou . Uherské Hradiště : Kiesswetter, 1922. 27 s.

KUNZ, Ludvík. Lidové tance na Hostýnském Záhoří . Gottwaldov : Okresní kulturní středisko, 1978. 41 s. ISBN (brož.).

Moravské Slovensko. svazek II . V Praze : nákladem Národopisného Musea Českoslovanského, 1921. s. v-vii, 401-662 . Národopis lidu Českoslovanského ; Díl 1.

Moravské Slovensko. svazku II. část II. . V Praze : nákladem Národopisného Musea Českoslovanského, 1922. s. 665-887 . Národopis lidu Českoslovanského. Díl 1.

OBRTEL, František. U nás doma. Svazek druhý . 1. vyd. Praha : vl.n., 1930. 317 s. ISBN (váz.).

OLŠÁKOVÁ, Doubravka. Věda jde k lidu! : československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí a popularizace věd v Československu ve 20. století . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 678 s. Šťastné zítřky ; sv. 10. ISBN 978-80-200-2318-6 (váz.).

Památník národopisných slavností na Vsetíně 1930 . Vsetín : Žalmánek a Slováček, 1930. 78 s. ISBN (váz.).

RUTTE, Ladislav. Projekt Bartošova národopisného musea v přírodě . Vyd. 1. Zlín : Tisk, 1946. 80-[I] s. ISBN (Váz.).

Statistika kultury 2005 : základní statistické údaje o činnosti kulturních zařízení v České republice.. Audiovizuální díla, divadla, galerie (muzea výtvarných umění), muzea a památníky, hudební soubory, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, knihovny, neperiodické publikace, památkové objekty, periodický tisk, výstavní činnost . . Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2006. 168 s. ISBN 80-7068-202-7 (brož.).

STRÁNSKÁ-ABSOLONOVÁ, Olga. Národní kroje. [Sešit] lII,. 7. Hrozenkovský, 8. Blatský, 9. Čatajský . Praha : B. Kočí, 1921. 3x [4] s. Umělecké snahy ; 139.

ŠTIKA, Jaroslav. Etnografický region Moravské Valašsko, jeho vznik a vývoj . 1. vyd. Ostrava : Profil, 1973. 87, [1] s. ISBN (Váz.).

TÁBORSKÝ, František. Rusava : život valašské dědiny . Olomouc : R. Promberger, 1928. 147 s., [28] s. obr. příl. ISBN (Váz.).

VÁCLAVÍK, Antonín. Luhačovské Zálesí : Příspěvky k národopisné hranici Valašska, Slovenska a Hané . Luhačovice : Musejní společnost, 1930. 671 - [II] s. ISBN (váz.).

VÁCLAVÍK, Antonín. Výroční obyčeje a lidové umění . 1. vyd. Praha : ČSAV, 1959. 580, [4] s. ISBN (Brož.).

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

SKRÁŠEK, František. Zvířena Gottwaldovského kraje . Gottwaldov : Kraj. museum, 1957. 73, [2] s. Studie Krajského musea v Gottwaldově. Ř. přírodních věd ; Čís. 2.

STANĚK, Stanislav. Náčrt květeny Gottwaldovského kraje . Gottwaldov : Kraj. museum, 1954. 46 s. ;. Studie Krajského musea v Gottwaldově. Přírodovědecká řada ; Čís. 1. ISBN (brož.).

TOMÁŠEK, Jaroslav. Chráněné stromy, rostliny a reservace na gottwaldovském okrese . Gottwaldov-Zlín : [s.n.], 1951. 45 s. ;. ISBN (brož.).

ÚLEHLA, Vladimír. Rok s rostlinami . V Praze : Česká grafická Unie, 1941. 141, [II] s. ;. Věda všem. Řada II., populární ; sv. 7.

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

25 let Divadla pracujících v Gottwaldově. Gottwaldov : Divadlo pracujících v Gottwaldově, [1971]. [12] s. ISBN (brož.).

HONZL, Jindřich. Navrhujeme školu pro výchovu filmového dorostu . Ve Zlíně : Tisk, [1939]. 64 s. ;. ISBN (brož.).

II. Filmové žně : ve Zlíně od 29. července do 2. srpna 1941 . Ve Zlíně : Českomoravské filmové ústředí, 1941. 86, 86 s. . ISBN (Brož.).

Památník sokolského divadla ve Valašském Meziříčí : K sedmdesátému výročí založení jednoty Sokol . Ve Valašském Meziříčí : Redakce Meziaktí, div. list Sokola, 1934. 107 - [I] s. ;. ISBN (brož.).

RINGEL, Ivan. Můj život s tygry . 1. vyd. Žehušice : Městské knihy, 2013. 111 s. ISBN 978-80-86699-74-5 (váz.).

ROUBÍNEK, Otakar. 20 let Divadla pracujících v Gottwaldově . Gottwaldov : Divadlo pracujících, 1966. 85 s. ISBN (brož.).

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

100 let zlínské pošty. Zlín : Závodní odborové skupiny ROH poštovních úřadů Zlín 1, 3 a Zlín 2, 1948. 26-[I] s. ;. ISBN (brož.).

Baťa, Menschen und Werk . Zlín : Baťa, 1935. 160 s. ISBN (váz.).

BAŤA, Jan Antonín. Budujme stát (pro 40,000.000 lidí) . Ve Zlíně : Tisk, 1937. 158 - [V] s. ISBN (brož.).

BAŤA, Jan Antonín. Průmyslové město . Zlín : [s.n], 1939. 616 s. ISBN (váz.).

BAŤA, Jan Antonín. Spolupráce : Výbor z článků a projevů v letech 1920-1936 : [Vydáno pro spolupracovníky závodů Baťa a.s.] . Zlín : Tisk, 1936. 204, [ii] s., [26] s. obr. příl. ISBN (Brož.).

Batismus v kostce . Gottwaldov : Tisk, 1950. 103, [1] s. ;. ISBN (brož.).

BRAŇKA, Pavel. Kuchařem na lodích československé námořní plavby. Kniha III.,. Smutnej konec jedný epochy . Vyd. 1. Praha : Mare-Czech, 2014. 167 s. Lodě v české minulosti ; sv. 37. ISBN 978-80-86930-36-7 (brož.).

CASSON, Herbert Newton. Padesát rad prodavačům . Ve Zlíně : Tisk, 1938. 178 - [V] s. ;. Casson, Herbert N[ewton]: Vybrané spisy ; Sv. IV.

CEKOTA, Antonín. Entrepreneur extraordinary : the biography of Tomas Bata . Rome : Edizioni Internazionali Sociali, c1968. xx, 383 s. ISBN (váz.).

CUSUMANO, James A. Rovnováha : spojení práce a života . 1. vyd. Praha : Fortuna Libri, 2013. 224 s. ;. Fortuna praxis. ISBN 978-80-7321-780-8 (brož.).

DĚDEK, Oldřich. Doba eura : úspěchy i nezdary společné evropské měny . Praha : Linde Praha, 2014. 335 s. Monografie. ISBN 978-80-7201-933-5 (brož.).

Dvacet pět let Živnostensko-průmyslové záložny ve Zlíně 1912-1937. Zlín : Živnostensko-průmyslová záložna ve Zlíně, [1937]. 48 s. ISBN (brož.).

DVOŘÁKOVÁ, Eva. Batismus a baťovci . 1. vyd. Gottwaldov : Krajské nakladatelství, 1960. 274 s. Dějiny dělnického hnutí ; sv. 2. ISBN (váz.).

ERBAN, Evžen. Slovácko a Valašsko ve dvouletce : souhrn plánů a hospodářských investic v průmyslu, výživě, zdravotnictví a veřejném hospodářství . Vydání prvé. Brno : Zář, 1947. 88-[II] s. ;. ISBN (váz.).

FILENE, E. A. Ideální zásobovací plán . Ve Zlíně : [T. Baťa], 1931. 212 s. ;. Knihovna Baťovy služby veřejnosti ; Sv. V. ISBN (váz.).

HLAVNIČKA, Josef. Josef Hlavnička : *30. I. 1897 +24. V. 1943. Zlín : Baťa a.s., 1944. 82 s. ISBN (váz.).

HOPKINS, Claude C. Jak jsem dělal reklamu = (My life in advertising) . Ve Zlíně : Tisk, 1937. 217 s. ;. Organisátor ; sv. 2. ISBN (Váz.).

JINDRA, Miroslav. Nebe, peklo, zem : příběh první letušky ČSA Máji Staré a lidí kolem létání na pozadí historických událostí . 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2013. 261 s., viii s. obr. příl. Paměť. ISBN 978-80-7485-007-3 (váz.).

KALOČ, Josef. Budu ševcem . 1. vyd. Zlín : Mladý Zlín, 1944. 34, [II] s. ;. Knížky o zlínské práci ; čís. 3. ISBN (brož.).

KUČERA, Bohumil. Batismus - ideologie sociálfašismu . 1. vyd. Gottwaldov : Krajské nakladatelství, 1959. 71, [1] s. ;. Dějiny dělnického hnutí ; Sv. 1. ISBN (Brož.).

Kultura organizace je cestou ke strategii . Vyd. 1. Praha : Management Press : TC Business School, 2013. 267 s. Action Learning - praktický management ; sv. 4. ISBN 978-80-7261-265-9 (brož.).

MASON, Paul. Peníze nerostou na stromech! . České vyd. Říčany u Prahy : Junior, c2013. 48 s. ISBN 978-80-7267-515-9 (váz.).

NĚMEC, Jan. Jak se stanu dobrým kontrolorem : Praktická příručka pro kontrolování práce ve zlínských strojírnách. I. díl . Zlín : Tisk, 1939. 95 - [I] s. ;.

PAGÁČ, Jaroslav. Tomáš Baťa a 30 let jeho podnikatelské práce . Praha : Sfinx, [1926. 328 s. Knihovna "Merkur" ; Sv. 7. ISBN (váz.).

Pět let Gottwaldovského kraje . Gottwaldov : Kraj. n. výbor, 1954. 151, [1] s. ;. ISBN (brož.).

POKLUDA, Zdeněk. Ze Zlína do světa - příběh Tomáše Bati = [From Zlín into the world - the story of Thomas Bata . 2., rozš. vyd. Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2009. 77 s. ISBN 978-80-254-4591-4 (brož.).

Pracovní řád pro závody fy T. & A. Baťa ve Zlíně. Zlín : Tisk, 1923. 22 s. ;. ISBN (brož.).

PTÁČEK, František. Schody do celého světa . Vyd. 2., V Mare Czech 1. Praha : Mare Czech, 2014. 276 s. Lodě v české minulosti ; sv. 33. ISBN 978-80-86930-43-5 (brož.).

ROUŠAR, Přemysl. Dějiny národního podniku Svit. 1. díl,. Národní podnik Baťa (1945-1948) . 1. vyd. Praha : Práce, 1967. 251 s., [36 s., 1 slož. list obr. příl.] . Kroniky práce a bojů ; Sv. 32. ISBN (váz.).

SEIWERT, Lothar J. Jak si zorganizovat čas : time management : během 30 minut víte víc! . Vyd. 1. Praha : Beta, 2014. 95 s. ISBN 978-80-7306-579-9 (brož.).

SVATOPLUK, T. Pravá tvář batismu . 1. vyd. Praha : SNPL, 1959. 66, [3] s. ;. ISBN (Brož.).

Třicet let městské hromadné dopravy v Gottwaldově : 1944-1974 . Gottwaldov : Dopravní podnik města Gottwaldova, 1974. 57 s. ISBN (brož.).

Úspěchy a perspektivy v budování okresu Uherské Hradiště. Uherské Hradiště : Okresní národní výbor, 1971. 89 s. ISBN (Brož.).

Úspěchy okresu Uherské Hradiště v letech 1976-1980. V Uherském Hradišti : Okresní národní výbor, 1981. 80 s. ISBN (Brož.).

Včerejšek, dnešek a zítřek gottwaldovského okresu. Gottwaldov : ONV Gottwaldov, 1960. 30 s. ISBN (brož.).

VESELÝ, Vilém. Nejkrásnější povolání . Zlín : Reklamní oddělení Baťa, 1939. 165 - [I] s. ;. ISBN (váz.).

VLČEK, Josef. Ekonomie a ekonomika . 4., zcela přeprac. vyd. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 515 s. ISBN 978-80-7357-478-9 (brož.).

VOGL, Jaroslav. Budoucím podnikatelům : dobré rady od pultu do života . 1. vyd. Zlín : Bohumil Siegel, 1944. 60, [I] s. ;. ISBN (brož.).

Výběr a výchova průmyslového člověka : instrukční příručka . Zlín : Baťa, osobní oddělení, 1938. 164 s. ISBN (váz.).

Výstavba kraje : podněty národohospodářských komisí okres. výborů KSČ . Zlín : KV KSČ, 1946. 30 s. ;. Knihovnička Naší pravdy ; 4. ISBN (brož.).

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

BURIAN, Bohuslav. Toleranční kazatelé na Valašsku : (1781-1861) : Příspěvek k dějinám valašského evangelictví . Ve Stříteži n. Beč. : nákladem vlastním, 1938-1940. 559 - [I] s. ;. ISBN (Váz.).

ČHÖDRÖN, Pema. Jak meditovat : praktický návod, jak se spřátelit se svou myslí . Vyd. 1. [Praha] : Synergie, 2013. 205 s. ;. ISBN 978-80-7370-280-9 (váz.).

HREJSA, Otmar. Dějiny evanj. církve A.V. v Jasené na Moravě . Kutná Hora : nákl. vlastním, 1901. 71 s. ;.

KEMP, Hugh P. ABC světových náboženství . 1. české vyd. Praha : Česká biblická společnost, 2014. 127 s. ISBN 978-80-87287-65-1 (váz.).

SLÁMA, Petr. Nové teologie Starého zákona a dějiny . Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2013. 391 s. Teologie. ISBN 978-80-7429-353-5 (váz.).

SNOPEK, František. Konstantinus-Cyrillus und Methodius die Slavenapostel : Ein Wort zur Abwehr für die Freunde historischer Wahrheit . Kremsier : Academia velehradensis, 1911. 471 s. ;. Operum academiae Velehradensis ; Tomus II.

VYCHODIL, Jan. Popis velehradských památností s půdorysem kostela a 6 vhodnými obrazy : ku 150letému jubileu posvěcení chrámu Páně velehradského (2. října 1885) a ku potřebě poutníkům . 2., poopr. vyd. V Brně : Pap. knihtiskárna benediktinů rajhradských, 1885. 46 s. ;. ISBN (Brož.).

VYCHODIL, Jan. Vzpomínky na cyrillo-methodějský rok 1863 : obraz života náboženského a národního k 1050letému jubileu příchodu sv. Cyrilla a Methoděje na Moravu . 2. vyd. Velehrad : Methoděj Melichárek, 1913. 340 s. ;. ISBN (Váz.).

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

MARTINEK, František. Stručná historie Hvězdárny Valašské Meziříčí : 1955-2000 . 1. vyd. Valašské Meziříčí : Hvězdárna Valašské Meziříčí, 2001. 24 s. ISBN 80-86298-06-X (brož.).

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

BAŤA, Jan Antonín. Za obchodem kolem světa : Baťova letecká obchodní výprava kolem světa 6.I.-1.V.1937 . Zlín : Tisk, 1937. 259 - [III] s. ISBN (váz.).

BĚLOHLAV, Josef. Vlastivědný sborník : Systemat. monogr. měst, městeček a pam. míst v zemích Koruny české. Řada III. Seš. 6 (26),. Kroměříž .. . Praha : Dr. Jos. Bělohlav, 1912. 19 l. ;. Vlastivědný sborník, Řada třetí ; Sv. 6.

BENEŠ BUCHLOVAN, Bedřich. Putovník po hradištském Slovácku . V Uh. Hradišti : Národohospodářský poradní sbor při ONV-komise pro cizinecký ruch, 1948. 82 s. ISBN (váz.).

ČEPEK, Ladislav. Hlubiny země : Objevy moderní geologie . Praha : Orbis, 1941. 295 - [II] s. Delta ; [Sv.] VI. ISBN (váz.).

Dva dny v Brně : Prakt. průvodce Brnem, Moravským Krasem, Perštýnem a Luhačovicemi. Brno : Barvič a Novotný, 1914. 146 s. ;.

FOREJTNÍK, Emil. Letadlem ze Zlína do Kapského města . V Praze : Československá grafická Unie, 1936. 96 - [IV] s. Cestou-necestou ; Sv. V. ISBN (Váz.).

Gottwaldovsko . Praha : Merkur, 1988. 127 s. ISBN (Váz.).

Gottwaldov. [Gottwaldov] : [s.n.], [1974?]. [100] s. ISBN (Váz.).

HANZELKA, Jiří. Afrika kolem Tatry . 1. vyd. v SNDK. Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1956. 79 s., [16] s. obr. příl. Živé prameny ; sv. 22. ISBN (Brož.).

HANZELKA, Jiří. Afrika snů a skutečnosti. 2. díl . 1. vyd. Praha : Družstevní práce, 1952. 286, [2] s. ISBN (Váz.).

HANZELKA, Jiří. Afrika snů a skutečnosti. 1. díl . 1. vyd. Praha : Družstevní práce, 1952. 259, [1] s. ISBN (Váz.).

HANZELKA, Jiří. Afrika snů a skutečnosti. 3. díl . 1. vyd. Praha : Družstevní práce, 1952. 237, [3] s. ISBN (Váz.).

HANZELKA, Jiří. Jižní Amerikou : Výbor pro mládež . 1. vyd. v SNDK. Praha : SNDK, 1959. 350, [7] s. Daleké kraje ; Sv. 16.

HANZELKA, Jiří. Mezi dvěma oceány . 1. vyd. Praha : Orbis, 1959. 351, [2] s. Poznání světa.

HANZELKA, Jiří. Přes Kordillery . 1. vyd. Praha : Orbis, 1957. 306, [3] s. Poznání světa.

HANZELKA, Jiří. S československou vlajkou na Kilimandžaro : dvě reportáže z cesty po Africe . 1. vyd. v SNDK. Praha : Státní nakladatelství dětské knihy, 1954. 54 s., [16] s. obr. příl. Živé prameny ; sv. 1. ISBN (Brož.).

HANZELKA, Jiří. Tam za řekou je Argentina . Praha : Orbis, 1956. 384 s., [192] s. il. (částečně barev.), 1 slož. s. mapa . Poznání světa. ISBN (Váz.).

HANZELKA, Jiří. Za lovci lebek . 1. vyd. Praha : Orbis, 1958. 266, [2] s. Poznání světa.

HEIDER, Jaroslav. Hrady, zámky, tvrze : a další turistické zajímavosti. Díl II.,. Střední Morava . Vyd. 1. [Opava?] : Dědictví národů, 2014. 244 s. ISBN 978-80-905132-1-1 (brož.).

Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Sv. I,. Územně správní vývoj státních a společenských institucí a organizací na Moravě a ve Slezsku v letech 1848-1960 . 1. vyd. Ostrava : Profil, 1966. 335, [1] s. ISBN (váz.).

Chile a Velikonoční ostrov . 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co, 2013. 493 s. Z řady průvodců Lonely Planet. ISBN 978-80-256-0983-5 (brož.).

CHLUP, Vincenc Sl. Zeměpisný nástin hejtmanství uh. hradíštského . Holešov : Vincenc Chlup, 1883. 65 s., 1 mp. ISBN (váz.).

CHODNÍČEK, Julius. Kroměříž v hradbách : paměti vlastence z druhé poloviny devatenáctého století . V Kroměříži : Kroměřížští knihomilové a jejich přátelé, 1938. 105, [II] s. ;.

Kniha o památném Radhošti : věda, umění, turistika : Sborník prací . Ve Frenštátě pod Radh. : Okresní osvětový sbor, 1931. 191 s. Vlastivěda Frenštátska ; Sv. I. ISBN (váz.).

KOHOUTEK, Jiří. Brumov-Bylnice . Brumov-Bylnice : Městský národní výbor Brumov-Bylnice, [1981]. 80 s. ISBN (brož.).

Lázně Luhačovice : Moravský ráj : Č.S.R. Lázně Luhačovice : nákl. vl., [19--]. 50, (2) s. ;. ISBN (brož.).

NOVÁČEK, Stanislav. Zlín ve fotografii : (1890-1950) . Zlín : Esprint Zlín : Nadace Tomáše Bati, 2008. 315 s. ISBN 978-80-254-3144-3 (váz.).

SPÁČIL, Jindřich. Kroměříž, hanácké Athény . Kroměříž : Národní garda 23 města Kroměříže, 1937. 46, [5] s. ISBN (brož.).

STAVĚLA, František. "Průvodce" Lázní Luhačovic . Lázně Luhačovice : František Stavěla a Bohumil Siegel, 1932[-]1933. 192, [V] s. ISBN (váz.).

SVOBODA, Alois. Československo země neznámá. [Část 2],. Morava . 2. vyd. Praha : Orbis, 1966. 535, [3] s. Naše vlast. ISBN (váz.).

ŠIGUT, František. Poutní místo Zašová . Valašské Meziříčí : Valašská knihtiskárna, 1942. 94 - [II] s. ISBN (brož.).

VACÍK, Karel. Turistická hotelová útulna Holubyho na Javořině. V Uh. Brodě : Odbor Klubu čs. turistů, 1924. 8 s. ;. ISBN (Brož.).

Valašské Meziříčí ve 20. roce osvobození ČSSR : 1945-1965 . Valašské Meziříčí : Měst. NV, 1965. 127, [1] s. ;. ISBN (váz.).

VALENTA, Edvard. Tajemný Zlíňan . Praha : A. Drégr, 1935. 27 s. ;. Corona ; sv. 9. ISBN (Brož.).

VAŇHARA, Josef. Zlín ve fotografii . Zlín : Tisk, [1938?]. 1 sv. (skládačka) .

VER BERKMOES, Ryan. Bali a Lombok . 1. české vyd. Praha : Svojtka & Co., 2014. 404 s. Z řady průvodců Lonely Planet. ISBN 978-80-256-0988-0 (brož.).

VĚTVIČKA, Václav. Český, česká, české, Česko : [od Švýcarska po Těšín . České vyd. 1. Praha : Jan Vašut, 2013. 159 s. ISBN 978-80-7236-831-0 (váz.).

VŠETEČKA, Jaroslav. Valašsko : turistický průvodce . V Praze : Josef Uher, 1927. 152 s. Uhrovy cestovní průvodce ; sv. 24.

Washington. Ostfildern : Falk Verlag, [20--?]. 1 mapa . Cityplan Extra. ISBN 3-88445-909-0 (složeno).

WICHEREK, Jaroslav. Gottwaldov . 1. vyd. Brno : Blok, 1980. [150] s. 14 s. příl. ISBN (váz.).

ZÁPECA, Karel. Luhačovické obrázky : vzpomínky a různé drobné črty luhačovského a lázeňského života . V Uherském Hradišti : K. Zápeca, [1930]. 127 s., [17] l. obr. příl. ISBN (Brož.).

ZELENÝ, Mnislav. Na cestě za snem : vandry Latinskou Amerikou . Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 349 s., [20] s. obr. příl. ISBN 978-80-7422-267-2 (váz.).

ZIKMUND, Miroslav. Obrácený půlměsíc . 1. vyd. Praha : SNPL, 1961. 301, [1] s.

ZIKMUND, Miroslav. Světadíl pod Himálajem . 1. vyd. Praha : Svoboda, 1969. 376, [8] s. ISBN (váz.).

ZIKMUND, Miroslav. Tisíc a dvě noci . Vyd. 1. Praha : Svoboda, 1967. 291 s., [224] s. obr. příl. ISBN (Váz.).

Zlín - brána valašských hor. Zlín : Tisk, 1947. [20] s., 2 příl. ISBN (brož.).

Zlínsko. ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy, 1995. 783 s., [48] s. barev. il. Vlastivěda moravská ; sv. 64. ISBN 80-85048-57-4 (Muzejní a vlastivědná společnost váz.).

ZÝKA, Václav. Minerální prameny Gottwaldovského kraje . Gottwaldov : Kraj. muzeum, 1957. 77, [1] s. Studie Krajského musea v Gottwaldově. Hl. řada společenských věd ; Čís. 4. ISBN (brož.).

ŽENATÝ, Berty. Země pruhů a hvězd. Díl 2 . 2. vyd. V Praze : Fr. Borový, 1930. 772 s. Knihy dalekých obzorů ; 4. ISBN (Váz.).

ŽENATÝ, Berty. Země pruhů a hvězd. Díl 1 . 2. vyd. V Praze : Fr. Borový, 1929. 510 s. Knihy dalekých obzorů ; 3. ISBN (Váz.).

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

100 let dobrovolné požární ochrany v Gottwaldově-Malenovicích : kronika z let 1874-1974. Gottwaldov : Svaz požární ochrany v ČSR, základní organiz. Gottwaldov-Malenovice, 1974. 86 s. ISBN (brož.).

500 let obce Bratřejov. Bratřejov : [s.n.], 1981. 24 s. ;. ISBN (brož.).

ABSOLON, Karel. Kamenné paleolitické nástroje z Předmostí ve sbírkách hanáckého městského musea v Holešově . Brno : (Globus), 1947. 28 s., [12] l. obr. příl. ISBN (Váz.).

BARTOCHA, Josef. Z pamětí a života Fr. Bartoše . Telč : Šolc, 1907. 278, 6 s. ;. ISBN (váz.).

BARTOŠ, František. František Bartoš a Leoš Janáček : Vzájemná korespondence . Gottwaldov : Krajské nakladatelství, 1957. 32, [1] s. Studie Krajského musea v Gottwaldově. Malá řada společenských věd ; Čís. 8. ISBN (brož.).

BAŤA, Tomáš. Úvahy a projevy. [Svazek I,. Mé začátky] . 2. vyd. Toronto : Studijní ústav Tomáše Batě, 1986. 328 s. ISBN (brož.).

BAŤA, Tomáš. Úvahy a projevy. Svazek I,. Mé začátky . Zlín : nákladem vlastním, 1932. 328 s. ;. ISBN (váz.).

BAUER, Jan. Skrytá tvář českých dějin : mýty a realita osudových okamžiků . Řitka : ČAS, 2014. 263 s. Český ČAS ; sv. 7. ISBN 978-80-7475-031-1 (váz.).

BĚLOHLAV, Josef. Uherské Hradiště . Praha : vlastním nákladem, 1913. 20 s. Vlastivědný sborník.

BEŇO, Antonín. 560 let Nedašova . Nedašov : Místní národní výbor Nedašov, 1982. 36 s. ISBN (brož.).

Bomby na Zlín = Bomby na gorod obuvščikov-Zlin = Bombs on the town of shoemakers-Zlín = Bombes sur la ville des cordonniers-Zlín = Bombas sobre la ciudad de calzados-Zlín. Ve Zlíně : Krajský výbor KSČ, [1945]. [30] s. Knihovnička naší pravdy ; č. 3. ISBN (Brož.).

BOUDNÍK, Jiří. České ženy bez hranic . Vyd. 1. Plzeň : Nava, 2013. 101 s. ISBN 978-80-7211-452-8 (váz.).

BROSMAN, Bedřich. President dr. T.G. Masaryk na Valašsku : hrst vzpomínek, tužeb a přání . Valašské Meziříčí : Valašské učitelstvo, 1928. 47 (1) s. ISBN (brož.).

BUDINSKÝ, Jaroslav. Morava za války : ze vzpomínek na domácí odboj : [k 18. výročí osvobození] . V Brně : Moravský legionář, 1936. 414, [I] s. ;. Knihovna čs. revoluce. Řada 2 ; sv. 6.

Budujeme Velký Zlín . Zlín : Obecní zastupitelstvo ve XX. roce republiky, 1938. 79-[I] s. ;. ISBN (váz.).

CEKOTA, Antonín. Baťa : Myšlenky, činy, život a práce . B.v. Ve Zlíně : nákl. vlast., 1929. 311, [vi] s. Knihovna Baťovy služby veřejnosti ; sv. 4. ISBN (Brož.).

CEKOTA, Antonín. Pozadí zahraničních útoků na práci závodů T. a A. Baťa . [Zlín] : A. Cekota, 1929. 84 - [II] s. ;. Knihovna Baťovy služby veřejnosti ; sv. V.

CEKOTA, Antonín. Thomas Baťa . Zlín : Tisk, 1936. 287, [5] s. ISBN (váz.).

CEKOTA, Vojtěch. Dějiny Slavičína : [Na ob.:] 1256-1956 . Gottwaldov : Kraj. museum, 1956. 98, [3] s., [12] s. obr. příl. Studie Krajského musea v Gottwaldově. Ř. společenských věd ; čís. 10. ISBN (Váz.).

ČECHOVÁ, Stanislava. Nemovité kulturní památky jižní Moravy : soupis památek a literatury. Svazek 11,. Okres Zlín . Vyd. 1. V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost pro Moravskou zemskou knihovnu a Památkový ústav v Brně, 2001. 158 s., [8] s. obr. příl. Bibliografie a prameny k vývoji Moravy ; 40. ISBN 80-7051-136-2 (Moravská zemská knihovna brož.).

ČERMÁK, Jindra. Valašsko tvrz nedobytá . Praha : Svoboda, 1945. 19 s., 1 obr. příl. ;. ISBN (váz.).

ČERVINKA, Inocenc Ladislav. Moravské starožitnosti : Podle stavu dosavadního bádání a vlastních výzkumů. Díl 2.,. O pokoleních skrčených koster na Moravě . Kojetín na Hané : Pravěk, ústř. list pro anthropologii a praehistorii zemí Českých, 1908. 240 s. ISBN (Váz.).

ČIŽMÁŘ, Josef. Dějiny a paměti města Vizovic . Brno : Josef Čižmář, 1933. 376, 267, 23 s. ISBN (váz.).

DUDÍK, Beda. Dějiny Moravy. Díl IX,. Kulturní poměry na Moravě od roku 1197 do 1306 - (Stát a národství) . V Praze : Nákladem B. Tempského, 1884. 299 s. ;. ISBN (Brož.).

Duchovní kultura zlínské oblasti : [Sborník] . Ve Zlíně : Krajské ústředí osvětových sborů, 1940. 105 - [I] s. Duchovní kultura kraje. ISBN (váz.).

DVOŘÁK, Rudolf. Dějiny markrabství moravského . Struč. vyd. Brno : A. Píša, 1906. 1 l., 509, 7 s. ;. ISBN (váz.).

ERDÉLY, Jenő. Baťa ein Schuster erobert die Welt . Leipzig : A. Kahler, [1932?]. 189 s.

FIALOVÁ, Anežka. Nemovité kulturní památky jižní Moravy : soupis památek a literatury. Svazek 9,. Okres Kroměříž . Brno : Muzejní a vlastivědná společnost pro Moravskou zemskou knihovnu a Památkový ústav v Brně, 2000. 115 s., [8] s. obr. příl. Bibliografie a prameny k vývoji Moravy ; 37. ISBN 80-7275-012-7 (Muzejní a vlastivědná společnost brož.).

FIALOVÁ, Vlasta. Jan Adam z Víckova, moravský emigrant a vůdce Valachů 1620-1628 . V Brně : Moravský legionář, 1935. 81 - [III] s. ;. Bojovníci za svobodu ; Sv. 3. ISBN (váz.).

FIŠER, Bohumil. Paměti hradišťské . Valašské Meziříčí : s.n., 1920. 157-[1] s. ;. ISBN (Váz.).

FIŠER, Bohumil. Uherské Hradiště. I.,. Topografie . V Uherském Hradišti : Karel Novotný, 1921. 229 s. ;. ISBN (Brož.).

František Táborský : hrst statí a přátelských vzpomínek k jeho sedmdesátce . V Praze : B. Vavroušek, 1928. 119 s. ISBN (váz.).

FRIC, Ota. Antonín Dvořák a Kroměříž : Zrcadlo dokumentů a zpráv . Kroměříž : Národní správa J. Guskovy knihtiskárny, 1946. 105-[II] s. ;.

GREGOR, Jaroslav. Tomášovy housle : lyrická reportáž . V Brně : Moravské kolo spisovatelů, 1940. 55 s. ;. ISBN (Brož.).

HERBEN, Jan. Jan Nepomucký . 3. vyd. Praha : Šolc a Šimáček, 1920. 223 s. ;. Sebr. spisy ; 6.

Holešov : město a okres . Praha ; Brno ; Bratislava : Národohospodářská propagace Československa, 1935. 138 s. Národohospodářská propagace Československa. Řada A ; sv. 14.

HOREČKA, František. Břetislav Bartoš, malíř národní tradice . V Brně : Moravský Legionář, 1928. 59 - [II] s. Knihovna poutavé četby ; Sv. 3. ISBN (brož.).

HORNÍČEK, Ignác. Kniha o rodopisu : praktické uvedení do rodopisu s přílohou o obecních kronikách . Vyškov na Moravě : F. Obzina, 1939. 227 - [V] s. Edice F. Obziny ; Sv. 59. ISBN (váz.).

HOŘÍNEK, František. Slovácké městečko Hluk . [Hluk] : Obec Hluk : Rolnická záložna hlucká, 1937. 267 s. ISBN (Váz.).

HOSÁK, Ladislav. Husitské období v dějinách Gottwaldovského kraje . Gottwaldov : Krajské muzeum, 1955. 14 s. ;. Zprávy Krajského musea v Gottwaldově ; [roč.] 1, 1955. ISBN (Brož.).

HRDLIČKA, Rudolf. Rudá armáda osvobozuje Moravu : Kronika posledního válečného jara . Vyd. 1. Brno : Mír, 1948. 217-[VI] s. ISBN (váz.).

Hrst vzpomínek na dobu poslanecké činnosti T.G. Masaryka na Valašsku : [1850 až 1935] . Valašské Meziříčí : Tělocvičná jednota Sokol, 1935. 158 - [II] s. ISBN (Brož.).

HURT, Rudolf. Dějiny Lukova . Lukov : Městský národní výbor, [1983]. 4 sešity v obalu (254 s.) ;. ISBN (Brož.).

HURT, Rudolf. Dějiny obce Kašavy . Kašava : Místní národní výbor v Kašavě, 1973. 74 s., [8] s. obr. příl. ISBN (brož.).

HURT, Rudolf. Dějiny Slušovic . Slušovice : Městský národní výbor Slušovice, 1985. 303 s. ISBN (brož.).

HURT, Rudolf. Vlčková : z minulosti valašské dědiny . Vlčková : Místní národní výbor ve Vlčkové, 1973. 72 s., [4] s. obr. příl. ISBN (brož.).

CHALOUPECKÝ, Václav. Valaši na Slovensku = Valachi v Slovakiji . V Praze : Slovanský ústav : Orbis [distributor], 1947. 116-[II] s. ;. Publikace Slovanského ústavu v Praze.

JADRNÍČEK, Ludvík. Městečko Fryšták, Horní Ves, Dolní Ves, Lukoveček a Vítová . II. vydání přepracované a rozšířené. Ve Frýštáku : Místní osvětová rada, 1947, [v tiráži] 1948. 389-[I] s. ;. ISBN (váz.).

JADRNÍČEK, Ludvík. Městečko Fryšták od nejstarších dob až po naše časy : paměti starých Fryštačanů a jejich rody . V Brně : nákladem vlastním, 1933. 272 s. ISBN (váz.).

Jak jsem začínal : Vzpomínky Tomáše Bati, Jana Böhma, Václava Klementa, Bedřicha Kočího, Františka Otty. II. vydání. Brno : EPOS, 1932. 180 - [I] s. ISBN (váz.).

JANDÍK, Stanislav. Masaryk na Valašsku : jeho boj o poslanecký mandát : [reportáž o tom, jak byl profesor T.G. Masaryk volen poslancem za valašská města] . 2. vyd. V Praze : Volná myšlenka, 1936. 338, [VI] s. ISBN (váz.).

JANIŠ, Lubomír. 850 let Tlumačova 1131-1981 . Tlumačov : MNV v Tlumačově, 1981. 40 s. ISBN (brož.).

JANOVSKÝ, Rudolf. Předhistorické nálezy Rud. Janovského z Holešovska . Olomouc : Vlastenecký spolek musejní, 1938. 40 s. ISBN (Váz.).

Jubilejní čítanka o Valašskokloboucku : 600 let městských práv Val. Klobouk : 700 let Slavičína : 400 let městečka Vlachovic . Valašské Klobouky : ONV, 1956. 95 s. Zprávy Okresního musea ve Valašských Kloboukách. ISBN (brož.).

KALUS, Josef. Vzpomínky : [na učitelském ústavě v Příboře] . Hrabyně : Iskra, 1932. 90, [III] s. ;. ISBN (brož.).

Katalog výstavy 100 let českého národního života v Kroměříži od 20. června do 22. srpna 1948 : [1848-1948 . V Kroměříži : Ústřední výstavní výbor, 1948. 171-[XV] s.

KLEPÁČ, Jaroslav. Bombardování zlínských závodů 1944 . Gottwaldov : Svit, 1963. 15 s. ISBN (brož.).

KOUTNÝ, Alois. Vyprávění o Žlutavě . Žlutava : MNV, 1985. 102 s. ISBN (Brož.).

KRAMOLIŠ, Čeněk. Vlastivěda moravská. Čís. 55,. Rožnovský okres . V Brně : Musejní spolek, 1907. [2], 228 s., [2] l. obr. příl. Jičínský kraj III. ISBN (Brož.).

Kroměřížský rok 1948 : Vzpomínkové oslavy stého výročí revolučního roku 1948 a kroměřížského sněmu. Vyd. 1. V Kroměříži : Přípravný výbor "Výstava 100 let českého národního života v Kroměříži", 1947. 45-[I] s. ;.

Kronika holešovská : 1615-1645 . Holešov : Frant. Steizig, 1940. 131 s. ;. ISBN (Brož.).

KUČERA, J. Zprávy o předhistorických nálezech z okolí Uh. Brodu . [Česko : s.n., 1905?]. 16 s., [7] l. obr. příl. ;. ISBN (Váz.).

KUNC, Radimír. Clay-Eva volá Londýn .. . 1. vyd. Brno : nákladem vlastním, 1946. 366-[I] s. ISBN (váz.).

KVASNIČKA, Pavel. Vlastivěda moravská. Čís. 18,. Holešovský okres . V Brně : Musejní spolek, 1929. ii, 416 s., [2] l. obr. příl. Hradišťský kraj II. ISBN (Brož.).

Lázně Luhačovice : 1902-1927 . [Luhačovice : Ředitelství lázní Luhačovice, 1927. 1 list, 95 s., 1 list . ISBN (váz.).

Lidová čítanka moravská . Telč : E. Šolc, [1907]. 526, 2 s. ;. ISBN (váz.).

LUKÁŠ, Ludvík. Spytihněv : Monografie nejstarší vesnice slovácké . Uherské Hradiště : nákl. vl., [1932]. 157 s. ;. ISBN (váz.).

MACŮREK, Josef. Z minulosti východní Moravy v 18.-19. století : Daniel Sloboda jako buditel na Východní Moravě a průkopník novodobé česko-slov. i širší mezinárodní vzájemnosti a spolupráce . 1. vyd. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1980. 166, [2] s. [15] s. fot. příl. ;. Vlastivědná knihovna moravská ; Sv. 34. ISBN (váz.).

MATOUŠ, Rudolf. Lukov 1332-1982 : [Jubilejní publ.] . Lukov : JZD Podhoran, 1982. 32 s. ISBN (Brož.).

MĚŘINSKÝ, Vladimír. Újezd : Pohled do minulosti obce : K otevření nového nákupního střediska v Újezdě 1982 . Újezd u Valašských Klobouk : MNV, 1982. 39 s. ISBN (brož.).

MIKESKA, Jan. Zádveřice-Raková : Vývoj obce od prehistorie po socialistickou současnost . 1. vyd. Praha : TEPS místního hospodářství, 1983. 98 s. ISBN (Brož.).

Minulost a současnost Malenovic . Gottwaldov : Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy : Vlastivědný kroužek Osvětové besedy, 1986. 314 s. ISBN (Brož.).

MONTEFIORE, Sebag. Jeruzalém : dějiny svatého města . Vyd. 1. Plzeň : Ševčík, 2013. 661 s., [32] s. obr. příl. ISBN 978-80-7306-554-6 (Pavel Dobrovský - Beta váz.).

MÜLLER, František. Provodov v minulosti : (sborník, jubilejní tisk) . V Provodově : Místní národní výbor, 1975. 146 s., [18] s. obr. příl. ISBN (Brož.).

Napajedla : minulost a současnost města . [V Napajedlích : Městský národní výbor], 1972, [v tiráži] 1973. 177 s., [48] s. obr. příl. ;. ISBN (Brož.).

NEKUDA, Vladimír. Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu . 1. vyd. Brno : Krajské nakladatelství, 1961. 226, [3] s. ISBN (Váz.).

NIGRIN, Tomáš. Izolovaný ostrov : Západní Berlín a jeho proměny po stavbě Berlínské zdi . 1. vyd. Praha : Dokořán, 2013. 215 s. Bod. ISBN 978-80-7363-573-2 (brož.).

Nový Zlín. Zlín : Baťa, 1948. 1 sv. [40] s. ISBN (brož.).

Od Moravy k Dyji : Kulturní tvář kraje v obvodu okresních osvětových sborů Bučovice, Klobouky u Brna, Kroměříž, Slavkov u Brna, Velké Pavlovice, Vyškov, Zdounky, Židlichovice . Kroměříž : Krajské ústředí osvětových sborů, 1941. 155, [IV] s. ;. ISBN (váz.).

Osvobození a národní výbory v Jihomoravském kraji : Výběr dokumentů okr. archivů z let 1945-1946 . Holešov : Okr. archívy Jihomor. kraje, 1975. 5 s. Dokumenty okr. archivů Jihomor. kraje ; Sv. 2. ISBN (Volné listy).

Otrokovice - dějiny a současnost : 1131-1981 . 1. vyd. Praha : TEPS místního hospodářství, 1981. 263, [1] s. ;.

PACNER, Karel. Lidé v mé paměti . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 466 s. Paměť ; sv. 70. ISBN 978-80-200-2315-5 (váz.).

PALACKÝ, František. Rodinné listy Františka Palackého dceři Marii a zeti F.L. Riegrovi . V Praze : Politický klub československé národní demokracie, 1930. 345, [4] s. Bílé knihy ; sv. 5. ISBN (Brož.).

PALA, Josef. Jaroslavice : 1588-1988 . Gottwaldov : Měst. NV, 1988. 64 s. ISBN (Brož.).

PÁLENÍČEK, Ludvík. Naše Kroměříž : Čtení o hanáckých Athénách . Praha ; Brno : Zemský cizinecký svaz, 1948. 92, [2] s.

Památce Františka Bartoše : [1837-1937 : K oslavě stého výročí narozenin Františka Bartoše . Ve Zlíně : Městská rada : Osvětový sbor : Přátelé Frant. Bartoše, 1937. 63, [I] s.

Památník 50 let trvání měšťanské školy ve Vizovicích : 1897-1947. B.v. Vizovice : Absolventi měšťanských škol, 1947. 87-[I] s. ;. ISBN (brož.).

Pamětní list Fondu Palackého vydaný ke slavnosti Palackého ve Val. Meziříčí a Hodslavicích dne 13.-15. srpna 1898. Val. Meziříčí : Moravsko-slezská obec sokolská, 1898. 67 s., [1] l. obr. příl. ISBN (Brož.).

PAVLÍK, Richard. Vsetínsko v boji za svobodu : k historii bojů na Valašsku v květnu 1945 . Vsetín : Průlom, 1946. 191-[V] s. Valašsko v revoluci ; Sv. 5. ISBN (váz.).

PEŘINKA, František Václav. Dějiny města Kroměříže. Díl 1,. Obsahující dobu po rok 1620 . Kroměříž : Obecní rada, 1913. vii, 544 s., [xiii] s. obr. příl. ISBN (Brož.).

PEŘINKA, František Václav. Politický okres Kroměřížský . Olomouc : Učitelské jednoty v Župě olomoucké, [1930?]. 77 s. Vlastivěda moravská. ISBN (brož.).

PEŘINKA, František Václav. Vlastivěda moravská. Zdounecký okres . V Brně : Musejní spolek, 1910. 460 s., [2] l. obr. příl. Místopis Moravy II. ; Hradišťský kraj. ISBN (Brož.).

PEŘINKA, František Václav. Vlastivěda moravská. Čís. 72,. Vizovský okres . V Brně : Musejní spolek, 1907. vii, 257 s., [2] složené obr. příl. (24 x 23 a 24 x 28 cm) . Hradišťský kraj II. ISBN (Brož.).

PEŘINKA, František Václav. Vlastivěda moravská. I. část . Kroměřížský okres. V Brně : Musejní spolek, 1911. vii, 408 s. Hradišťský kraj II. ISBN (Brož.).

PEŘINKA, František Václav. Vlastivěda moravská. Čís. 30,. Val.-Klobucký okres . V Brně : Musejní spolek, 1905. vii, 277 s., [1] složená obr. příl. (23 x 27 cm) . Hradišťský kraj II. ISBN (Brož.).

Petice Valachů k císaři Josefu II. za náboženskou svobodu r. 1780 : K 150. výročí tolerančního patentu. Vsetín : Kultur. věstník Naše Valašsko, 1931. 7 - [I] s. Knihovna kultur. věstníku. "Naše Valašsko" ; Čís. 1.

PHILIPP, Rudolph. Der unbekannte Diktator Thomas Baťa . Wien ; Berlin : Agis-Verlag, [1928]. 465 s. ;. ISBN (Váz.).

Pobělohorský konfiskační protokol moravský z r. 1623 = Konfiscations oder Cridae Prothocollum des Margrafthumb Mähren von anno 1623. Kroměříž : nákl. vl., 1920. 122 s. ;.

POKLUDA, Zdeněk. Sedm století zlínských dějin . 2., dopl. a rozš. vyd. Zlín : Esprint : Nadace Tomáše Bati, 2006. 174 s. ISBN 80-239-7200-6 (brož.).

POKLUDA, Zdeněk. Zlín . Vyd. 1. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2008. 103 s., [56] s. obr. příl. Zmizelá Morava. ISBN 978-80-7185-881-2 (váz.).

POLIŠENSKÝ, Josef. Třicetiletá válka a evropské krize 17. století . Vyd. 1. Praha : Svoboda, 1970. 284 s., [48] s. obr. příl. ISBN (Váz.).

PRASEK, Vincenc. Paměti městečka Napajedel a dědin k panství Napajedelskému ode dávna příslušných . B.v, fotokopie. Ve Velkém Meziříčí : J.F. Šašek, [1882]. 199 s. ;. Bibliotéka místopisů a jiných děl historických ; 1. ISBN (Brož.).

Privilegium Oldřicha Kortelanga z Léta Páně tisícího CCCho sedmdesátého sedmého, kterým bylo město Valašské Meziříčí propuštěno z odúmrti . Valašské Meziříčí : Spořitelna města Valašského Meziříčí, 1937. [VII] s. ;. ISBN (Brož.).

SIMAJCHL, Josef. Vzpomínky baťováka . [Gottwaldov : s.n., 1961]. 86 s.

Slovácko : kapitoly z dějin Slovácka . Brno : Muzejní spolek, 1978. 372 s. Vlastivědná knihovna moravská ; sv. 29.

SOBEK, František. František Skopalík : (1822-1891) : Jeho život a dílo . V Brně : Brněnská tiskárna, 1946. 242-[II] s.

SOVA, Václav. Dějiny Napajedel a blízkého okolí . V Uherském Hradišti : Karel Hylský, 1928. 140 - [II] s. ISBN (váz.).

SOVA, Václav. Osudy bývalého napajedelského panství z let 1750 až 1935 . V Napajedlích : nákladem vlastním, 1937. 289 - [5] s. ;. ISBN (Váz.).

SPÁČIL, Jindřich. Kroměřížský sněm 1848-1849 : kronika prvního ústavodárného shromáždění rakouských národů . V Kroměříži : Městský osvětový sbor, 1933. 119, [3] s. Knihovna informací ; sv. 1. ISBN (Brož.).

SPÁČIL, Jindřich. Kroměřížský slovanský sjezd 1848 . Kroměříž : Karel Kryl, 1948. 22-[II] s. ;. ISBN (Brož.).

SPÁČIL, Jindřich. Městečko Kvasice : Místopis, předhistorie, historie, řemesla, památ. budovy, národopis, obyvatelstvo, roboty, spolky a veřej. činnost . Kroměříž : Pechtor, 1921. 2 l., 126, 10 s. ;. ISBN (váz.).

SPATHOVÁ, Jana. Nemovité kulturní památky jižní Moravy : soupis památek a literatury. Svazek 8,. Okres Uherské Hradiště . Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2000. 109 s., [8] s. obr. příl. Bibliografie a prameny k vývoji Moravy ; 36. ISBN 80-7275-009-7 (Muzejní a vlastivědná společnost brož.).

STAŠA, Eduard. Kapitolky ze starého Zlína . Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 1991. 76 s.

STLOUKAL, Karel. 550 let města Zlína . Zlín : Místní osvětová rada, 1947. 49-[III] s.

STLOUKAL, Karel. Papežská politika a císařský dvůr pražský na předělu XVI. a XVII. věku = La politica papale e la Curia imperiale a Praga alla fine del cinquecento ed al principio del secento . Praha : Filosof. fakulta University Karlovy : Řivnáč [distributor], 1925. viii, 255 s. ;. Práce z vědeckých ústavů ; 9. ISBN (Brož.).

SVATOPLUK, T. Zrada rodiny Baťovy . Gottwaldov : Svit-Tisk, 1949. 39, [1] s. ;. ISBN (váz.).

ŠIŠKA, Adolf. Zlinský okres . Zlín : Adolf Šiška, 1930. 93, [2] s. ISBN (váz.).

ŠVIHÁLEK, Viktor. 850 let Mladotic 1131 - 1981 . Slavičín : Měst. NV : Vlastivědný kroužek, 1982. 55 s. ISBN (Brož.).

TESAŘ, Petr. Archiv Skopalíkův v Záhlinicích . Tlumačov : Odbor Národní jednoty, 1923. 2 l., 372 s. ;. ISBN (váz.).

TESAŘ, Petr. Tlumačov : popis dějepisný, místopisný a statistický . V Tlumačově : Místní odbor Národní jednoty, 1921-1925. 2 sv. (327 s., s. 329-459) . ISBN (Brož.).

TUČNÝ, František. Břetislav Bartoš, malíř svého národa . V Brně : K.V.U. Aleš, odbočka Praha, 1935. 72, [I], VIII, [I] s. ISBN (váz.).

Uherské Hradiště, město a okres . [Brno] : Národohospodářská propagace Československa, 1934. 178 s. Národohospodářská propagace Československa. Řada A ; sv. 11. ISBN (Váz.).

Uherskohradišťsko . 2., upr. vyd. V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 1992. 855 s., [40] s. obr. příl. Vlastivěda moravská ; sv. 63. ISBN 80-85048-39-6 (váz.).

VAŇÁK, Vladislav. Ploština v plamenech : Partyzánská kronika [brigády Jana Žižky] . Vyd. 1. Nový Jičín : Národní knihtiskárna, 1948. 228 [spr. 282] s. ISBN (Brož.).

VESELÝ, Vilém. Mladí vpřed! . Zlín : Baťa, 1939. 63 s. ISBN (brož.).

VÍDENSKÝ, František Borgiáš. Sv. Hostýn ve svém původu a svých osudech . Praha : Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1913. 160 s. ;. Knihy Dědictví Svatojanského ; 124. ISBN (Váz.).

VOJTA, František. Baťova rodina v boji proti znárodnění . Brno : Knižnice odborných a vědeckých spisů Vysokého učení technického v Brně, 1976. 45-67 s. ISBN (brož.).

Vsetín : [monografie . Vsetín : Karel Krčmář a Jaroslav Klvač, 1946. 201 s. ISBN (Brož.).

Ze života a díla Františka Bartoše : Sborník studií. Gottwaldov : Kraj. museum, 1957. 95, [1] s. Studie Krajského musea v Gottwaldově. Hl. řada společenských věd ; Čís. 16. ISBN (brož.).

ZELINA, Ladislav. František Bartoš (1837-1906) : životopisný medailónek ke 150. výročí narození pedagoga . Praha : Ústav školských informací při Ministerstvu školství ČSR, 1987. 32 s. ;. Postavy české pedagogiky ; Sv. 6. ISBN (Brož.).

ZEMEK, Metoděj. Historický místopis Valašskokloboucka 1848-1960 : Určeno pro učitele dějepisu, studenty, odb. historiky . 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 1974. 211, [2] s. ;. ISBN (brož.).

ZEMEK, Metoděj. Historický místopis Napajedelska 1848-1960 : Určeno pro studenty aj. . 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 1975. 81, [1] s. ;. ISBN (brož.).

ZÍDEK, Petr. Češi v srdci temnoty : sedmadvacet historických reportáží o prvním čtvrtstoletí komunistů . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2013. 374 s. Universum. ISBN 978-80-242-4251-4 (váz.).

Zlín - město životní aktivity . Zlín : Tisk, 1935. 115 s. ISBN (Brož.).

Zlín, město osvobozené práce .. . 1. vyd. Zlín : Tisk, 1948. 177-[I] s. ;. ISBN (váz.).

Zlínský okres : [nejvýznačnější údaje a data] : pomocná kniha pro školy i pro širší veřejnost . Ve Zlíně : Tisk, 1937. 187, [III] s. ;. ISBN (váz.).

Zpráva a účty města Zlína za rok 1933 : vydáno péčí a nákladem zastupitelstva města Zlína k informaci občanům. Zlín : Zastupitelstvo města Zlína, 1933. 85 s. ISBN (váz.).

^ nahoru ^


9. Hudba

BARTOŠ, František. Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými.. Brno : K. Winiker, 1882. 196 s.

BAŤA, Jožka. Vánoční koledy strýca Jozefa Cekotového ze Zlína . Ve Zlíně : Bohumil Siegel, 1940. 42, [II] s. ;. Sieglova edice ; sv. I. ISBN (brož.).

DOSTÁL, Jiří. Jaroslav Křička . Vyd. 1. Praha : Hudební matice Umělecké besedy, 1944. 193 - [II] s. Profily českých hudebníků ; Sv. 5. ISBN (Brož.).

DUŠEK, Metůd. Za horámi - za dolámi Valašské písničky . 1. vydání. Praha : Státní nakladatelství, 1949. 22, [2] s. ;. ISBN (brož.).

NEJEDLÝ, Zdeněk. Dějiny předhusitského zpěvu v Čechách . Praha : Královská česká společnost nauk, 1904. X, 359 s. ISBN (váz.).

POLÁŠEK, Jan Nepomuk. Vałaské pěsničky. I. díl . V Miloticích nad Bečvou : Knihovna Milotického hospodáře, [1939]. 1 zpěvník (141 s.) ;. Knihovna Milotického hospodáře ; Č. 62.

POLÁŠEK, Jan Nepomuk. Vałaské pěsničky. II. díl . V Miloticích n. Beč. : Knihovna Milotického hospodáře, [1940]. 1 zpěvník (124 s.) ;. Knihovna Milotického hospodáře ; Č. 65.

POLÁŠEK, Jan Nepomuk. Vałaské pěsničky. III. díl . V Miloticích n. Bečvou : Knihovna Milotického Hospodáře, 1941. 1 zpěvník (142 s.) ;. Knihovna Milotického hospodáře ; Čís. 69.

TOMEK, Ferdinand. Slovenské písně z Uherskobrodska . Olomouc : nákl. vl. : A. Tomek [distributor, 1927. 105 s. ;. ISBN (brož.).

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BARTOŠ, František. Mluvnice jazyka českého pro školy střední a ústavy učitelské. Díl druhý,. Skladba . 4., přehlédnuté vyd. V Brně : Tiskem a nákladem Karla Winikera, 1883. viii, 196 s. ;. ISBN (Brož.).

BARTOŠ, František. Mluvnice jazyka českého : pro školy střední a ústavy učitelské. Díl druhý,. Skladba . Vyd. 2., opr. V Brně : Tiskem a nákladem Karla Winiklera, 1880. xi, 173 s. ;. ISBN (Brož.).

BARTOŠ, František. Nová rukověť správné češtiny . V Telči : Emil Šolc, 1901. viii, 228 s. ;.

BARTOŠ, František. Rukověť správné češtiny . V Telči : Emil Šolc, 1891. xxv, 101 s. ;. ISBN (Váz.).

GREGOR, Alois. O životě a díle Františka Bartoše . 1. vyd. Brno : Musejní spolek, 1968. 69, [1] s. Vlastivědná knihovna moravská ; Čís. 7.

Knihy a jejich lidé : čtenářské životopisy . 1. vyd. Brno : Host, 2013. 534 s. ISBN 978-80-7294-967-0 (brož.).

OBRTEL, František. Pojďte s námi : hrst kulturních črt . Praha : A. Neubert, [1918 nebo 1919]. 222 s., 1 l. ;. ISBN (váz.).

SLAVÍK, Bedřich. Písemnictví na moravském Valašsku . Olomouc : R. Promberger, 1947. 428-[II] s.

ŠÍN, Antonín. Královský kupecký dvůr : hrst jazykovědy, historie a skutečnosti ; Za správné názvy ; K jubileu města Prahy . 2. vyd. Kyjov : Antonín Šín, 1931. 23 s. ISBN (váz.).

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

120 let veřejné knihovny v Českých Budějovicích : 1885-2005 . V Českých Budějovicích : Jihočeská vědecké knihovna, 2005. 66 s., [48] s. obr. příl. ISBN (Brož.).

20 let knihovny Závodního klubu Svit, ZPS [Závody přesného strojírenství] a RŘ [Rudý říjen] v Gottwaldově . Gottwaldov : [s.n.], 1974. 31, [2] s. ISBN (brož.).

50 let dělnického tisku Gottwaldovského kraje : Výbor článků dělnických časopisů a novin . Gottwaldov : KV KSČ, 1957. 202, [6] s. ;. ISBN (brož.).

CASLIN 2005. Služby knihoven - nové trendy : sborník příspěvků ze semináře : 19.-23. června 2005, Lednice, Česká republika . 1. vyd. Brno : Moravská zemská knihovna, 2005. 124 s. ISBN 80-7051-164-8 (brož.).

DOHNALOVÁ, Emilie. Bibliografie okresu Vsetín . 1. vyd. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1991. 267 s. Bibliografie a prameny k vývoji Moravy ; sv. 20. ISBN 80-85048-35-3 (Váz.).

Evropský průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a informačních služeb . 2., aktualiz. vyd. Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2006. 91 s. ;. Aktuality SKIP ; sv. 23. ISBN 80-85851-17-2 (brož.).

FIALOVÁ, Anežka. Bibliografie okresu Kroměříž . 1. vyd. Brno : Státní vědecká knihovna : Muzejní a vlastivědná společnost, 1984. 370 s. Bibliografie a prameny k vývoji Moravy ; sv. 9. ISBN (Váz.).

FREY, Jaroslav. Základy československého knihovnictví . Ve Zlíně : Knihkupecké družstvo Svet. Úlehly, 1932. 55, 132 s. ;.

GÖNCI-TRENČIANSKY, Juraj. Krajská knižnica v Trenčíne : 1925-1990 . Trenčín : Okresná knižnica, 1992. 152 s. ISBN 80-85135-03-5 (brož.).

HRDINA, Josef. Katalog Hanácko-valašské krajinské výstavy v Holešově 12. července - 31. srpna 1914 . Holešov : Hanácko-valašská výstava, 1914. 102 s. ISBN (Váz.).

Knihovny Moravskoslezského kraje . Ostrava : Moravskoslezský kraj : Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2006. 44 s. ISBN 80-7054-112-1 (Moravskoslezská vědecká knihovna brož.).

Knihovny Středočeského kraje . Kladno : Středočeská vědecká knihovna v nakl. Žaket, 2004. 119 s. ISBN 80-85191-46-6 ( kroužková vazba).

KUNZ, Ludvík. Soupis časopiseckých prací z Valašska a Záhoří 1884-1964 . Brno : Moravské muzeum, Etnografický ústav, 1965. [214] s. Etnografické tisky Moravského musea v Brně. Malé tisky ; č. 9. ISBN (Váz.).

PALIVEC, Viktor. Dějiny průmyslových závodů, podniků a příslušných průmyslových odvětví : přehl. knižní produkce z let 1945-1961 . Praha : St. knihovna ČSSR-Národní knihovna, 1962. 59, [1] s. ;. Bibliografický katalog ČSSR. Česká knihy ; Roč. 1962. Zvl. seš. 3. ISBN (brož.).

Seznam knih městské veřejné knihovny ve Zlíně : 1934. Zlín : Knihovní rada města Zlína, 1934. 146 s. ;. ISBN (brož.).

Seznam knih městské veřejné knihovny ve Zlíně : leden 1941. Zlín : Městská veřejná knihovna, 1941. 137 s. ISBN (brož.).

SHAMDASANI, Sonu. C.G. Jung : život v knihách . Vyd. 1. Praha : Portál, 2013. 222 s. ISBN 978-80-262-0488-6 (váz.).

SLEZÁK, Dušan. Výběrová bibliografie Gottwaldovského okresu, bývalého Gottwaldovského kraje a Gottwaldova-Zlína se zřetelem k významným událostem celostátního významu zpracovaná z časopisu Zlínská pravda 1945, Naše pravda 1945-1965 . Gottwaldov : Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy, 1968, [na tit. listu chybně] 1967. 39 s. ;. ISBN (brož.).

Sprachführer : bibliotheken in der Euroregion Neisse = Przewodnik : biblioteki w Euroregione Nysa = Průvodce : knihovny v Euroregionu Nisa. Löbau-Zittau : Landratsamt Löbau-Zittau, 2002. 49 s. ISBN (Brož.).

SVOBODOVÁ, Jitka. Přehled činnosti veřejných knihoven Karlovarského kraje : porovnání let 2004-2005 . Karlovy Vary : Krajská knihovna, 2006. 20 s., [18] s. příl. ISBN (Kroužková vazba).

VLACH, Jaroslav. Bibliografie okresu Uherské Hradiště . 1. vyd. Brno : Státní vědecká knihovna : Muzejní a vlastivědná společnost, 1982. 310 s., [32] s. fot. Bibliografie a prameny k vývoji Moravy ; 8. ISBN (váz.).

VLACH, Jaroslav. Bibliografie okresu Gottwaldov . 1. vyd. Gottwaldov : Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy : Okresní knihovna, 1987. 362 s. Bibliografie a prameny k vývoji Moravy ; 13. ISBN (Váz.).

Výroční zprávy Krajinského musea ve Vizovicích za rok 1940 . Vizovice : Krajinské museum ve Vizovicích, 1940. 21 s. ISBN (brož.).

^ nahoru ^


13. Matematika

Matematika : 100 objevů, které změnily historii . V Praze : Slovart, 2013. 144 s. ISBN 978-80-7391-770-8 (váz.).

^ nahoru ^


14. Lékařství

ALBERT, Bohuslav. Čtyři roky práce v Baťově nemocnici . B.v. Zlín : Baťova nemocnice, 1931. 7 s. Knihovna Baťovy služby veřejnosti ; Sv. 7. ISBN (brož.).

BÖHM, David. Hlava v hlavě . 1. vyd. V Praze : Labyrint : Raketa, 2013. 119 s. ISBN 978-80-86803-24-1 (Raketa váz.).

CHIA, Mantak. Čchi-kung jednoduše : cvičení na probuzení životní energie . Vyd. 1. Olomouc : Fontána, c2013. 119 s. ISBN 978-80-7336-737-4 (brož.).

Jak pečuje Baťova nemocnice o zdraví průmyslových spolupracovníků, občanů města Zlína a kraje . B.v. Zlín : [Baťova nemocnice], 1940. 22 s. Lidová zdravotnická knihovna Baťovy služby zdraví ; č. 8. ISBN (brož.).

KOUŘIL, Josef. Základy zdravovědy pro střední školy a ústavy učitelské : zpracováno v duchu nových osnov pro střední školy a ústavy učitelské jako "Poučení ze zdravovědy se zřetelem k tělesné výchově středoškolské mládeže (uvedené v osnovách pod písmenem D) a k praktickému životu" . V Kroměříži : [nákl.vl.], 1935. 64 s. ;.

KUČERA, Kamil. Etický pohled do lékařské laboratoře : Essay . V Praze : Vladimír Žikeš, 1946. 207-[III] s. ;. ISBN (váz.).

Lázně Luhačovice na Moravě : dle lučebného rozboru c.k. geolog. ústavu říšského ve Vídni v r. 1890 v celé Evropě nejsilnější alkal.-muriat., železité, jódové, brómové a lithionové prameny minerální s pravými koupelemi rapnatými : výtečně zřízený ústav léčby mlékem, žinčicí a studenou vodou _ saisona trvá od 15. května do konce září. Luhačovice : Správa lázní Luhačovice, [mezi 1890 a 1900]. 22 s. ISBN (brož.).

Lázně Luhačovice a horní cesty dýchací . Lázně Luhačovice : Časopis Lázeňský zpravodaj luhačovský, 1935. 118 s. ;. ISBN (váz.).

Masarykova ozdravovna Jednotného svazu soukromých zaměstnanců ČSR Rožnov pod Radh. Rožnov pod Radhoštěm : Masarykova zdravovna Jednotného svazu soukromých zaměstnanců v ČSR, [1935]. 17 s., 4 s. fot. příl. ;. ISBN (brož.).

SCHMIDBAUER, Wolfgang. Cesta psychoterapie : od magie k vědě . Vyd. 1. Praha : Portál, 2013. 343 s. ;. ISBN 978-80-262-0489-3 (brož.).

ŠKRABÁKOVÁ, Ludmila. Zdraví z pralesa : léčivé rostliny Amazonie : praktické využití a recepty : příběhy rostlin a šamanů . Praha : Eminent, 2013. 281 s. ISBN 978-80-7281-451-0 (váz.).

TOLAR, Vojtěch. Zdravotní předpoklady člověka, pracujícího v zahraničí . B.v. Zlín : [s.n.], 1937. 7 s. Lidová zdravotnická knihovna Baťovy služby zdraví ; Sv. 3. ISBN (brož.).

TSCHENZE, Vadim. Staroruské bylinářství . 1. vyd. Liberec : Dialog, 2014. 181 s. ;. Tajemství. ISBN 978-80-7424-062-1 (váz.).

VRANÍK, Emil. Zdraví žactva a hygienický stav škol : výsledky výzkumu o zdravotnictví na školách okresu kroměřížského a pracovní program . V Kroměříži : Emil Vraník, 1936. 52 s. ;.

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

10 let místního hospodářství v Gottwaldově. Gottwaldov : Odbor MH, dopravy a obchodu rady MěstNV v Gottwaldově, [1959]. 93 s. ISBN (brož.).

CIKRT, Tomáš. Krev a peníze : pravda o kauze Diag Human . Praha : T. Cikrt, 2014. 351 s. ISBN 978-80-905686-0-0 (váz.).

CÍLEK, Roman. Služebníci zla : pohled do zákulisí nacistických tajných služeb . Řitka : Čas, 2014. 316 s., [32] s. obr. příl. Český čas ; sv. 8. ISBN 978-80-7475-033-5 (váz.).

Gottwaldov na prahu pětiletky : soubor projevů, pronesených dne 3. ledna 1949 na první slavnostní schůzi krajského národního výboru v Gottwaldově. Gottwaldov : Tisk, 1949. 30 s. ISBN (brož.).

Jak rostl Zlín : naše volby r. 1923-1927 : novým Zlíňanům věnuje volební skupina zaměst. fy Baťa a. s. . Zlín : Knihovna Baťovy služby veřejnosti, 1931. 40 s. ISBN (brož.).

K historii ilegální "inženýrské skupiny" v koncernu Baťa a.s. ve Zlíně . Gottwaldov : Výzkumný ústav gumárenské a plastikářské technologie v Gottwaldově, 1980. 43 s.

LIESSMANN, Konrad Paul. Chvála hranic : kritika politické rozlišovací schopnosti . Vyd. 1. Praha : Academia, 2014. 143 s. ;. XXI. století ; sv. 30. ISBN 978-80-200-2331-5 (váz.).

MÜLLEROVÁ, Hana. Ochrana zvířat v právu . Vyd. 1. Praha : Academia, 2013. 490 s. Společnost ; sv. 2. ISBN 978-80-200-2317-9 (brož.).

NETOPIL, Ludvík. Ze španělských zákopů : vzpomínky účastníka bojů ve Španělsku. . Holešov : Okresní archív Kroměříž, 1969. 31 s., [8] s. obr. příl. ;. ISBN (Brož.).

Ročenka moravskoslezské samosprávy na rok 1935. Roč. 9 . Brno : Ústředí moravskoslezských obcí, měst a okresů, 1935. 299 s. ;. ISBN (Váz.).

SLÁMEČKA, František. Politika činů : Z dějin dělnického hnutí a KSČ na Valašskokloboucku a Brumovsku-Bylnicku . Valašské Klobouky : Měst. výbor KSČ, 1971. 153, [1] s. ;. Valašskokloboucké vlastivědné kapitoly ; Sv. 25. ISBN (brož.).

STLOUKAL, Karel. Česká kancelář dvorská 1599-1608 : Pokus z moderní diplomatiky . V Praze : Česká akad. věd a umění, 1931. 175-[I] s. Rozpravy České akad. věd a umění. Třída I ; Čís. 76.

WILLENBERG, Shmuel. Vzpoura v Treblince . [Líbeznice] : Víkend, 2013. 285 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7222-920-8 (váz.).

WINTERS, Richard D. Bratrstvo neohrožených : velitel . Vyd. 2. Praha : Baronet, 2014. 317 s. ;. ISBN 978-80-7384-727-2 (váz.).

Zašlá sláva : Vzpomínky legionářů hradišťského kraje : K desátému výročí návratu z anabase . Uherské Hradiště : Jednota čs. obce legionářské v Uh. Hradišti, 1930. 394 - [III] s. ISBN (Váz.).

Zlínský okres od osvobození do prvních voleb : přehled činnosti okresního národního výboru ve Zlíně a příprava plánu obnovy. Zlín : Okresní národní výbor ve Zlíně, 1946. 90 s. ISBN (brož.).

Zpráva Rady Okresního národního výboru ve Zlíně pro II. pololetní okresní sjezd. Zlín : Okresní národní výbor ve Zlíně, 1947. 45 s. ;. ISBN (brož.).

^ nahoru ^


16. Právo

Zákon o mezinárodním právu soukromém : komentář : podle právního stavu k 1. lednu 2014 . Vyd. 1. Praha : Leges, 2013. 528 s. Komentátor. ISBN 978-80-87576-94-6.

^ nahoru ^


18. Sociologie

BARTOCHA, Josef. K dějinám "Lípy Slovanské" v Olomouci roku 1848-1849 . Uherské Hradiště : Kiesswetter, 1914. 71 s. ;. Moravská knižnice ; 1.

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Aktivita jako projekt : diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek . Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 170 s. ;. Studie ; sv. 94. ISBN 978-80-7419-152-7 (brož.).

JANDÍK, Stanislav. Železní tovaryši : sociologická reportáž o zrození nového věku . Praha : Volná myšlenka, 1938. 469, [V] s. ;. ISBN (Brož.).

THIELE, Albert. Jak na "špinavé" triky a útoky v komunikaci : úspěšná argumentace ve stresu . 1. vyd. Praha : Grada, 2010. 236 s. ;. ISBN 978-80-247-3310-4 (brož.).

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

50 let vodovodu a kanalizace města Gottwaldova ; 15 let činnosti Okresní vodohospodářské správy v Gottwaldově. Zlín : s.n., [1975]. 112 s. ISBN (Brož.).

BAŤOVY ZÁVODY. Baťa Schuhe. Herbst 1940. Berlin : BEAG, 1940. [73] vol. listů v deskách .

BOREK, Vladislav. Parní lokomotivy řady 556.0 . Vyd. 1. Praha : Corona, 2013. 255 s. Galerie světa železnice ; sv. 4. ISBN 978-80-86116-73-0.

CEKOTA, Antonín. Boj o domov : některé z problémů průmyslové obce . 1st ed. Toronto : The Macmillan Company of Canada Ltd., 1944. xiv, 357 s. ISBN (Váz.).

CEKOTA, Antonín. Geniální podnikatel Tomáš Baťa . [Toronto] : Sixty-Eight Publishers, 1981. 371 s., [24] s. obr. příl. ISBN 0-88781-109-4 (váz.).

HAZELL, Sarah. Háčkování : vzory od A do Z : 200 základních vzorů s návody . V Praze : Metafora, 2014. 191 s. ISBN 978-80-7359-403-9 (brož.).

JANEČKA, Jaroslav. Obuvnická nauka o látkách : pro I. ročník odborné školy obuvnické. Díl I . Ve Zlíně : Tisk, 1938. 33, [I] s. ;. ISBN (brož.).

KISCH, Egon Erwin. Továrna na boty : (Socialisovaný Baťa) : K přejmenování nár. podniku Baťa na Svit, nár. podnik . 2. vyd. Gottwaldov : Svit, n.p., 1949. 24, [1] s. ;. ISBN (brož.).

KLÁTIL, František. Výroba spodků u dámské galanterky : cvikací dílna - prošívací kruh - dodělávací dílna . 1. vyd. Zlín : [Baťovy závody], 1935. 64 s. Moderní obuvnická dílna. ISBN (brož.).

KOTRBA, Miroslav. Velká diabetická kuchařka . 2., aktualiz. vyd. České Budějovice : Dona, 2014. 193 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7322-164-5 (váz.).

KRUMBACH, Jan. Půlstoletí letecké výroby v Kunovicích . 1. vyd. Praha : Nadas, 1987. 253 s. ISBN (Brož.).

KUBELKA, Václav. Kůže jako surovina průmyslová. Díl I, část teoretická . V Brně : Čs. společnost koželužských chemiků, 1933. X - 267 - [I] s. ;.

KUBELKA, Václav. Soli chromu v koželužství . V Brně : Čs. společnost koželužských chemiků, 1938. xi, 241, [I] s. ;.

LEHÁR, Bohumil. Dějiny Baťova koncernu (1894-1945) . 1. vyd. Praha : SNPL, 1960. 298, [2] s. ISBN (váz.).

LEHÁR, Bohumil. Přehledné dějiny národního podniku Svit před znárodněním 1894-1945 . [Gottwaldov] : Svit, 1959. 112, [2] s. ;. ISBN (brož.).

MLÝNEK, Ludvík. 50 let výrobního družstva Valašský dřevoprůmysl Fryšták 1924-1974 . Fryšták : Valašský dřevoprůmysl, výrobní družstvo Fryšták, 1974. [70 s.] . ISBN (Brož.).

ORSZÁG-VRANECKÝ, Joža. Valašské kovářství . Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 1973. 75 s. Malé tisky ; 4. ISBN (brož.).

Projektová a inženýrská organisace Centroprojekt Gottwaldov : 1925-1975. Gottwaldov : Centroprojekt, 1975. ca 200 s. ISBN (váz.).

Průmyslové stavby Gottwaldov, n.p. ve fotografii. Gottwaldov : Průmyslové stavby Zlín, 1975. 134 s. ISBN (brož.).

Příručka pneu Baťa. Zlín : Baťa, 1934. 96 s. ISBN (váz.).

SEKERA, Jaroslav. Československá dálnice Praha-Brno-Košice-hranice SSSR . 1. vyd. Olomouc : Obchodní a živnostenská komora, 1946. 21-[I] s. Knižnice Obchodní a živnostenské komory v Olomouci ; Sv. 2. ISBN (váz.).

URBACHOVÁ, Eva. Křiváčkářství na Valašsku . Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum, 1976. 74 s. Malé tisky ; sv. 8. ISBN (brož.).

VAŠÁK, Jaroslav. Regionální kuchařka z Čech, Moravy a Slezska . 2. vyd. Praha : Libri, 2014. 202 s. ISBN 978-80-7277-522-4 (brož.).

VERNY, Jules. Cesta kolem světa v 2 krát osmdesáti receptech . 2. vyd. Praha : Futura, 2013. 135 s. ISBN 978-80-86844-51-0 (váz.).

Vlárské strojírny národní podnik, nositel Řádu práce Slavičín : 45 let 1935-1980. Slavičín : Vlárské strojírny, 1980. 35 s. ISBN (brož.).

VOJTA, František. K některým stránkám politického vývoje nár. podniku Svit v Gottwaldově v letech 1945-1948 . Brno : Vysoké učení technické v Brně, 1973. 172 s. ISBN (brož.).

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

20 let hanáckého sportu . V Olomouci IX.-Týneček : J. Vyjídák, 1941. 549 - [III] s. ;. ISBN (váz.).

20 let ostravsko-valašského sportu . 1. vyd. V Olomouci : Hanácká knihtiskárna, 1942. 345 s. ISBN (váz.).

30 let košíkové Tělovýchovné jednoty Gottwaldov. Gottwaldov : TJ Gottwaldov, 1971. [12] s. ISBN (brož.).

35 let ledního hokeje v Gottwaldově-Zlíně : 1928-1963. Gottwaldov : TJ Gottwaldov, 1963. 18 s. ;. ISBN (brož.).

40 let gottwaldovského plavání : 1939-1979 : Tělovýchovná jednota Gottwaldov, Plavecký oddíl, vzorný oddíl I. stupně. [Gottwaldov] : [s.n.], [1979?]. 62 s. ;. ISBN (Brož.).

40 let horolezectví v Gottwaldově : 1944-1984 . Gotwaldov : TJ Gottwaldov, 1984. 64 s. ISBN (brož.).

60 let TJ [tělových. jednota] Sokol Družstevník Želechovice : [Jubilejní publ.] . Želechovice : TJ Sokol Družstevník, 1981. 40 s. ISBN (Brož.).

BOORMAN, Charley. Závod do Dakaru . 1. vyd. v českém jazyce. Žďár nad Sázavou : Bodyart Press, 2013. 330 s. ISBN 978-80-87525-21-0 (brož.).

ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ. Úroda čtyřiceti let sokolské župy Valašské Fr. Palackého : 1893-1933 . Ve Valašském Meziříčí : Sokolská župa Valašská Františka Palackého, 1933. 129 s. ISBN (Brož.).

DOKOVIĆ, Novak. Naservírujte si vítězství : čtrnáctidenní plán bezlepkové diety pro fyzickou a mentální dokonalost . 1. vyd. Bratislava : Timy Partners, c2013. 195 s. ;. ISBN 978-80-89311-45-3 (váz.).

Druhý slet "Orlů" v Kroměříži 1910. [V Kroměříži? : s.n., 1910?]. [11] s. ISBN (váz.).

EHNERT, Pravoslav. 50 let házené v Otrokovicích : 1935-1985 . 1. vyd. Otrokovice : TJ Jiskra, 1987. 102 s. ISBN (Brož.).

EHNERT, Pravoslav. 60 let tělovýchovné a sportovní činnosti v Otrokovicích : 1908-1968 : [sborník] . Otrokovice : Jiskra, 1969. 232 s. ;. ISBN (brož.).

Fotbalové techniky a dovednosti : ve spolupráci s Fotbalovou školou Bobbyho Charltona. Praha : Svojtka & Co., 2013. 192 s. ISBN 978-80-256-1067-1 (brož.).

FRÖHLICH, Bohumír. TJ Gottwaldov v roce 70. výročí založení organizované tělovýchovy v Gottwaldově-Zlíně . Gottwaldov : TJ Gottwaldov, 1968. 75 s. ISBN (Brož.).

IX. lyžařské závody Československé obce sokolské ; III. lyžařské závody Svazu slovanské sokolstvo o Hanžekův pohár ; Vojen. lyžař. závody útvarů oblasti zem. vojenského velitelství v Brně : na Pustevnách 20.-24. února 1936 . Ve Frenštátě p. R : nákl. Sokolské župy Valašské Fr. Palackého, 1936. 31 s.

JANDÍK, František. Dějiny Tělocvičné jednoty Sokol ve Vizovicích : 1892-1945 . Ve Vizovicích : Tělocvičná jednota Sokol, 1945. 52 s. ;. ISBN (brož.).

KŘEN, Jan. Ideje českoslovanského Sokolstva : zlomek studie díla: Sokolstvo, jeho cíl, směr a úkoly . Ve Val. Meziříčí : Tiskem a nákladem Bratří Chrastinů, 1898. 40 s. ;. ISBN (Brož.).

KŘEN, Jan. Sokol - občan . Ve Valašském Meziříčí : Tiskem a nákladem Bratří Chrastinů, 1899. 36 s. ;. ISBN (Brož.).

LECREUX, Michele. Příručka pro kluky dobrodruhy : vše, co potřebuješ vědět, abys byl v přírodě připravený! . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2013. [132] s., [2] l. samolepek . Kniha do každého terénu. ISBN 978-80-204-2819-6 (váz.).

Na paměť pětatřicetileté činnosti Sportovního klubu Vsetín : [35 let S.K. Vsetín . Vsetín : S. K. Vsetín, 1940. 30 s. ;. ISBN (brož.).

Padesát let Sokola v Uh. Hradišti : 1872-1922 : [Památník jubilejních dnů Sokolské jednoty 1922]. [Uherské Hradiště] : Tělocv. jedn. Sokol, [1922]. 40 s. ISBN (brož.).

Památce mučedníků a obětí války z jednoty Čs. Orla v Uherském Brodě : 1939-1945. V Uh. Brodě : Jednota Čs. Orla, [1946]. 15-[I] s. ;. ISBN (brož.).

Památník tělocvičné jednoty Sokol v Uherském Brodě, vyd. k oslavě 20tiletého trvání : Přehledné zprávy o činnosti jednoty od r. 1891-1910. Uherský Brod : Jednota Sokol, [1910]. 78 s. ;. ISBN (váz.).

Páté desítiletí Sokola v Morkovicích : doplněk ku Čtyřicet roků tělocvičné jednoty Sokol v Morkovicích . Morkovice : Sokol Morkovice, 1921. 26 s. ISBN (brož.).

Stanovy tělocvičné jednoty "Sokol" v Bystřici p. H. Bystřice pod Hostýnem : Tělocvičná jednota Sokol, 1897. 11 s. ISBN (brož.).

Šedesátka Tělocvičné jednoty Sokol Holešov : 1880-1940. Holešov : Tělocvičná jednota Sokol, 1940. 28 s. ISBN (brož.).

Tělocvičná jednota Sokol Holešov : 1880-1930. Holešov na Moravě : Tělocvičná jednota Sokol, 1930. 56 s. ISBN (brož.).

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL UHERSKÝ BROD. Z minulosti Uh. Brodu : Sokol, město a lid : informační stati ke sletu Sokolské župy Komenského, konanému v Uh. Brodě 5. července 1925. Uherský Brod : Sokol uhersko-brodský, 1925. 32 s.

VELKÉ NÁRODNÍ ŠTAFETY VE ZLÍNĚ. III. velké národní štafety ve Zlíně 1943. Zlín : [s.n.], 1943. [8] s.

VI. lyžařské závody Českoslov. Obce Sokolské na Pustevnách-Radhošti ve dnech 9.-12. února 1933 . Frenštát p. R. : Těl. jednota Sokol, 1933. 32 s. ;.

Z poroby zpátky k svobodě-- : kronika válečných let . Kroměříž : Sokol, 1946. 61 s. ISBN (brož.).

ZÁTOPEK, Emil. Můj trening a závodění . 1. vyd. Praha : Státní tělovýchovné nakladatelství, 1955. 92, [5] s. ISBN (brož.).

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

ANDERLE, Jiří. Láska za lásku . 1. vyd. V Praze : Radioservis ve spolupráci s Českým rozhlasem, 2013. 267 s. ISBN 978-80-87530-27-6 (váz.).

BREITENBACHER, Antonín. Katalog arcibiskupské obrazárny v Kroměříži . V Kroměříži : Olomoucké arcibiskupství, 1930. 240 s., [26] s. obr. příl. ISBN (Váz.).

BRODEK, Ayako. Papírové tvoření : quilling, origami, kirigami : 78 nádherných sluníček, hvězdiček a vloček . Vyd. 1. V Praze : Metafora, 2014. 144 s. ISBN 978-80-7359-402-2 (brož.).

BURIÁNEK, Čestmír. Katalog odznaků 1. máje. 1. dodatek 1890-1986 k 1. a 2. dílu. Baťovské 1. máje . 1. vyd. České Budějovice : Dům kultury ROH, 1987. 157 s. ISBN (brož.).

CINEK, František. Basilika Velehradská v jasu obnovené krásy . V Brně : Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje, 1939. 137 - [II] s. ;.

Dvacet let Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově : jubilejní sborník . Gottwaldov : [s.n.], 1973. 74, [2] s. ;. ISBN (brož.).

HEASER, Sue. Přívěsky z modelovacího stříbra : [50 úžasných projektů s podrobnými popisy práce pro začátečníky i pokročilé . Vyd. 1. V Praze : Metafora, 2014. 144 s. ISBN 978-80-7359-400-8 (brož.).

HOUDEK, Vítězslav. O staroslovanských hradech . V Olomouci : Nákladem Časopisu vlast. spolku muzejního, 1888. 30 s. ISBN (Brož.).

CHAMPIGNEULLE, Bernard. František Podešva . V Praze : Česká grafická Unie, 1939. 60 s. Galerie ; sv. 8. ISBN (Váz.).

JANÁL, Rudolf. Z dějin malenovického hradu . Gottwaldov : [s.n.], [1953]. 8 s. ISBN (brož.).

Jaroslav Králík : obrazy z let 1970-1979 : Okresní vlastivědné muzeum Vsetín [Vsetínský zámek] 7. říjen-18. listopad 1979 . Vsetín : Okresní vlastivědné muzeum, [1979?]. [4] s., vi s. obr. příl. ;. ISBN (Brož.).

Katalog uměleckých děl v Uh. Hradišti. I,. Obrazy a plastika . Uherské Hradiště : Klub přátel umění, [1922]. 47 s. ;. Soupis uměleckého majetku v Uh. Hradišti. Majetek soukromý ; I. ISBN (Brož.).

KRSEK, Ivo. Státní zámek Kroměříž : Katalog obrazárny . Brno : Kraj. středisko st. památkové péče a ochrany přírody, 1978. [27] s. ISBN (Brož.).

MÁDL, Karel Boromejský. Jan Kotěra . Praha : Jan Štenc, 1922. 50 s. ISBN (váz.).

MORAVSKÉ MALÍŘSTVÍ DRUHÉ POLOVINY 19. STOLETÍ. Moravské malířství druhé poloviny 19. století : [katalog výstavy : Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti, 8. listopadu 1984 - 20. ledna 1985 . V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, [1985?]. 1 sv. (nestr.) . ISBN (Brož.).

NOVÁK, Pavel. Zlínská architektura. [1],. 1900-1950 . 2., rozšíř. vyd. Zlín : POZIMOS, 2008. 319 s. ISBN 978-80-254-3215-0.

NOVÁK, Pavel. Zlínská architektura. [2],. 1950-2000 . 1. vyd. Zlín : POZIMOS, 2008. 399 s. ISBN 978-80-254-3216-7.

PÁLENÍČEK, Ludvík. Max Švabinský : medailon . V Kroměříži : K. Kryl, 1943. [8] s. ;. ISBN (Brož.).

PÁLENÍČEK, Ludvík. Výtvarné umění na Kroměřížsku a Zdounecku . 2. vyd. V Kroměříži : Osvětové sbory na Kroměřížsku a Zdounecku, 1940. 107 - [II] s. ISBN (Brož.).

PAVELKA, Jaroslav. Chrám sv. Mořice v Kroměříži . Praha : Vyšehrad, 1946. [18] s., [8] s. obr. příl. ;. Poklady Národního umění ; sv. 69. ISBN (Brož.).

RACEK, Miloslav. O Maxu Švabinském : k výstavě jeho prací v Kroměříži 29.6.-31.8. 1963 : [sborník] . Kroměříž : Měst. NV, 1963. 32 s.

RŮŽIČKA, Vilibald. Zaniklé kaple v Uherském Brodě . Uherský Brod : Musejní společnost pro moravské Slovácko, 1946. 31-[I] s. Knihovna Musejní společnosti pro moravské Slovácko v Uherském Brodě ; Sv. 1. ISBN (brož.).

VYHLÍDAL, Jan. Sv. Hostýn. kratičké dějiny a popis svatyně hostýnské . [Část druhá] :. V Olomouci : R. Promberger, 1905. 27 s. ;. Knih. Kazatele ; čís. 14. ISBN (Váz.).

VYCHODIL, Jan. Cyrillka na Velehradě . V Praze : J. Vychodil, 1883. 49 s. ;. ISBN (Brož.).

VYCHODIL, Jan. Popis velehradských památností s půdorysem kostela a 57 obrazy . 7. vyd. Velehrad : M. Melichárek, 1925. 145, 2 s. ISBN (váz.).

VYCHODIL, Jan. Popis velehradských památností s půdorysem kostela a 47 obrazy . 6. vyd. Velehrad : M. Melichárek, 1909. 107, 2 s. ;.

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ. 20 let detašovaného ateliéru tvarování strojů a nástrojů v Gottwaldově 1959-1979 : design pro socialistickou společnost . Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, [1979]. 58 s. ISBN (brož.).

WOOD, Dorothy. Korálky : 200 otázek a odpovědí : všechno, co potřebujete vědět, od základů až po dokončení šperku . Vyd. 1. V Praze : Metafora, 2014. 224 s. ;. ISBN 978-80-7359-394-0 (brož.).

Znaky a pečeti jihomoravských měst a městeček . 1. vyd. Brno : Blok, 1979. 515, [1] s. Brno v minulosti a dnes ; Sv. 1. ISBN (váz.).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

50 let gymnázia Gottwaldov . Gottwaldov : Gymnázium v Lesní čtvrti, 1986. 154 s. ISBN (Brož.).

50 let od založení měšťanské školy ve Slavičíně : 1922-1972. Slavičín : Sdružení rodičů a přátel školy při ZDŠ ve Slavičíně, 1972. 63 s. ;. ISBN (Brož.).

50 let Střední ekonomické školy Gottwaldov. Gottwaldov : Stř. ekon. škola, 1988. 129 s. ISBN (Brož.).

Almanach Sociálního studentského sdružení v Kroměříži 1912-1922. Kroměříž : Soc. Stud. Sdruž., 1922. 77 s. ISBN (brož.).

Deset let pokusné práce na měšťanských školách ve Zlíně : 1929-1939 . Zlín : Pokusná škola měšťanská, [1939]. 151 s., [26] s. obr. příl. ISBN (brož.).

JARKOVSKÁ, Lucie. Gender před tabulí : etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy . Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 195 s. Studie ; sv. 96. ISBN 978-80-7419-119-0 (Sociologické nakladatelství SLON brož.).

JOHNSON, Rick. To je můj syn : co mohou matky udělat pro své syny? . 1. vyd. Praha : Návrat domů, c2012. 126 s. ;. ISBN 978-80-7255-272-6 (brož.).

KIRCHNEROVÁ, Veronika. Výchova prožitkem : tvořivé hry a činnosti pro mateřské školy . Vyd. 1. Praha : Portál, 2013. 140 s., [3] s. obr. příl. ISBN 978-80-262-0505-0 (brož.).

Osmdesáté výročí bývalé české reálky v Kroměříži : 1898 - 1978 . V Kroměříži : Přípravný výbor oslav 80. výročí založení české reálky, 1978. [10] s. ISBN (Brož.).

Památník padesátého výročí českého stát. reálného gymnasia v Kroměříži : 1882-1932 . V Kroměříži : Přípravný výbor pro oslavu jubilea, 1932. 184, [II] s. ;.

Počtářské profily : Cyklus přednášek . Brno : Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě, 1928. 157 s. ;.

Slavnostní almanach moravského učitelstva k jubileu třístaleté ročnice Jana Amose Komenského . V Kroměříži : K.J. Obrátil nákladem učitelského sboru ve Vyzovicích, 1892. 197 s. ;. ISBN (Váz.).

SPOLKOVÉ REÁLNÉ GYMNASIUM (ZLÍN, ČESKO). 10 let zlínského spolk. reálného gymnasia : [výroční zpráva 1946-47]. Ve Zlíně : Spolkové reálné gymnasium, 1947. 76 s. ISBN (Brož.).

VLČKOVÁ, Iva. Osudy české reálky v Kroměříži : od 16. září 1898 až do 8. září 1942 . V Kroměříži : Přípravný výbor abiturientů a žáků české státní reálky, 1973. [5] s. ISBN (Brož.).

VRÁNA, Stanislav. Slovník moderní pedagogiky . Druhé, rozšířené vydání. V Brně : Komenium, 1948. 166-[II] s. ;. Pedagogické studium ; Sv. XIX.

VRÁNA, Stanislav. Učebné metody . 2. vyd. Brno : Vydavatelský odbor ÚSJU v zemi Moravskoslezské, 1936. 175 s. Pedagogická práce ; sv. 7.

VRÁNA, Stanislav. Učebné metody . Brno : Vydavatelský odbor Ú.S.J.U. v Brně, 1934. 233, [16] s. ;. Spisy Dědictví Komenského ; č. 341.

VRÁNA, Stanislav. Zkoušení a známkování . 1. vyd. Brno : Komenium, učitelské nakladatelství, 1948. 63-[I] s. ;. Pedagogické informace ; Sv. 3.

XXI. výroční zpráva cís. král. Českého vyššího gymnasia v Uh. Hradišti za školní rok 1904-1905. Uherské Hradiště : České vyšší gymnasium v Uherském Hradišti, 1905. 53 s. ISBN (brož.).

^ nahoru ^


24. Zemědělství

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Vývoj zemědělství okresu Gottwaldov 1960-1978 . Gottwaldov : Okresní zemědělská správa Gottwaldov, 1979. 69 s. ISBN (brož.).

KŘÍŽ, Zdeněk. Historické zahrady okresu Kroměříž . Brno : Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1984. [70] s. ISBN (Brož.).

SLÁMA, Josef. Zemědělství ve zlínském okrese . Ve Zlíně : fa Baťa, 1937. 61 - [I] s. ;. ISBN (Váz.).

ZÁVODNÝ, J. Vinařství na Moravě . V Brně : J. Závodný, 1901. 26 s.

Zemědělství okresu Gottwaldov . Gottwaldov : Okresní zemědělská správa Gottwaldov ve spolupráci s JZD Slušovice, 1982. 56 s. ISBN (brož.).

^ nahoru ^© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně