Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Novinky knižního fondu - naučná literatura

Březen 2014

1. Antropologie, etnografie
2. Biologické vědy
3. Divadlo, film, tanec
4. Ekonomické vědy, obchod
5. Filozofie a náboženství
6. Fyzika a příbuzné vědy
7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi
8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie
9. Hudba
11. Jazyk, lingvistika a literatura
12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura
13. Matematika
14. Lékařství
15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)
16. Právo
17. Psychologie
18. Sociologie
19. Technika, technologie, inženýrství
20. Tělesná výchova a sport. Rekreace
21. Umění, architektura, muzeologie
22. Výchova a vzdělávání
23. Výpočetní technika
24. Zemědělství


1. Antropologie, etnografie

Beskydy : dny všední i sváteční . Vyd. 1. Třinec : Wart, 2013. 272 s. ISBN 978-80-905079-3-7 (Henryk Wawreczka - Wart váz.).

HABARTOVÁ, Romana. Jízda králů v Kunovicích : hylóm, hylóm, na krála, matičko, na krála-- . [Kunovice] : Město Kunovice, 2008. 342 s. ISBN 978-80-903743-2-4 (Občanské sdružení Kunovjan váz.).

NEŠPOROVÁ, Olga. O smrti a pohřbívání . 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 351 s., xvi s. obr. příl. ISBN 978-80-7325-320-2 (váz.).

Otrokovické ohlasy cyrilometodějského jubilea 863-2013 . Otrokovice : město Otrokovice, 2013. 46 s. ISBN (brož.).

Světlovan : sborník 1953-2013. Bojkovice : Světlovan, 2013. 42 s. ISBN (brož.).

TICHÁ, Jana. Zima na Rožnovsku : výroční zvyky a slavnosti . 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2013. 87 s. Rožnovské malé tisky ; sv. 21. ISBN 978-80-904851-9-8 (brož.).

^ nahoru ^


2. Biologické vědy

Džungle uprostřed bažin : atlas zvířat, rostlin a lidí v nejrozsáhlejších mokřadech na Zemi . Vyd. 1. Brno : Extra Publishing, 2013. 255 s. ISBN 978-80-905643-0-5 (váz.).

HORSÁK, Michal. Měkkýši České a Slovenské republiky = Molluscs of the Czech and Slovak Republics . 1st ed. Zlín : Kabourek, 2013. 264 s. ISBN 978-80-86447-15-5 (váz.).

Metodika hodnocení biodiverzity hmyzu v travních a jetelových porostech : uplatněná certifikovaná metodika 22013 pro praxi . Zubří : Oseva, 2013. 28 s. Uplatněná certifikovaná metodika pro praxi ; 2/2013. ISBN 978-80-260-5529-7 (brož.).

STRUCTURE AND DYNAMICS OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. Structure and Dynamics of Biological Macromolecules : a biophysical workshop : 25-29 September 2013, Nové Hrady, Czech Republic : program & abstracts . 1st ed. Brno : Masaryk University, 2013. 41 s. ISBN 978-80-210-6341-9 (brož.).

^ nahoru ^


3. Divadlo, film, tanec

BÁR, Pavel. Od operety k muzikálu : zábavněhudební divadlo v Československu po roce 1945 . 1. vyd. Praha : KANT, 2013. 298 s. Disk. Velká řada ; sv. 25. ISBN 978-80-7437-115-8 (brož.).

ELIOT, Marc. Americký rebel : život Clinta Eastwooda = the life of Clint Eastwood . [České Budějovice] : Karmášek, [2013?]. 374 s. ISBN 978-80-87101-39-1 (brož.).

KOSTELKA, Lubomír. Nejen v hospodách s Vláďou Menšíkem . 2., rozš. vyd. Praha : Malý princ, 2013. 266 s. ISBN 978-80-87754-32-0 (váz.).

RINGEL, Ivan. Můj život s tygry . 1. vyd. Žehušice : Městské knihy, 2013. 111 s. ISBN 978-80-86699-74-5 (váz.).

^ nahoru ^


4. Ekonomické vědy, obchod

61 let českého strávníka : spotřeba potravin 1950-2010 . Praha : Český statistický úřad, c2012. 19 s. ISBN 978-80-250-2179-8 (brož.).

ARNANIA-KEPULADZE, Tamila. Gender problems of employment in the gender stereotypes context = Genderové problematiky zaměstnanosti v kontextu genderových stereotypů : doctoral thesis summary . Zlín : Thomas Bata University in Zlin, 2013. 38 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-272-5 (brož.).

BAČUVČÍK, Radim. Hudba v televizní reklamě : struktura hudební složky reklam v českých televizích . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 166 s. ;. ISBN 978-80-87500-39-2 (brož.).

BEJTKOVSKÝ, Jiří. Specifické aspekty personálního řízení zaměstnanců věkové kategorie 50+ = Specific aspects for personnel management of employees in 50+ age category : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 56 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-270-1 (brož.).

BLAHOVÁ, Michaela. Effective strategic action: creating dynamic performance framework based on the utilization of synergy effects of Bata, Japanese and Amoeba management systems = Efektivní strategická akce: tvorba dynamické soustavy výkonnosti založené na synergických efektech soustav řízení Baťa, Japonské a Amoeba : doctoral thesis summary . Zlín : Thomas Bata University in Zlín, 2013. [28] s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-274-9 (brož.).

CUSUMANO, James A. Rovnováha : spojení práce a života . 1. vyd. Praha : Fortuna Libri, 2013. 224 s. ;. Fortuna praxis. ISBN 978-80-7321-780-8 (brož.).

GABČANOVÁ, Iveta. Balanced scorecard as a tool for human resources management in financial organizations = Balanced scorecard jako nástroj řízení lidských zdrojů ve finančních organizacích : doctoral thesis summary . Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2013. 40 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-262-6 (brož.).

Chaos a řád v projektovém managementu a marketingových komunikacích. 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 127 s. ISBN 978-80-87500-46-0 (brož.).

Katalog kongresové turistiky : Zlínsko a Luhačovicko . Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2010. 23 s. ISBN 978-80-254-8757-0 (v knize neuvedeno brož.).

KUČEROVÁ, Dagmar. Lexikon mzdového účetnictví pro rok 2014 . 2. vyd. [Dolní Lhota] : Dagmar Kučerová, [2013]. ISBN 978-80-905712-0-4 (brož.).

LINHART, Petr. Komunikační politika firmy a její vliv na konkurenceschopnost = The communication politics in the company and its influence on the competitive strength : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 48 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-271-8 (brož.).

LUKÁŠ, Luděk. Bezpečnostní technologie, systémy a management III. . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 456 s. ISBN 978-80-87500-35-4 (brož.).

MASON, Paul. Peníze nerostou na stromech! . České vyd. Říčany u Prahy : Junior, c2013. 48 s. ISBN 978-80-7267-515-9 (váz.).

NOVÁK, Ivo. Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů = Optimization of production systems using simulation models : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 36 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-260-2 (brož.).

POKLUDA, Zdeněk. Baťa v kostce . Vyd. 1. Zlín : Kniha Zlín, 2013. 112 s., [11] s. příl. Walt. ISBN 978-80-7473-126-6 (brož.).

SAMARAKOON, Samarkoon Mudiynsela Ajantha Kumara. Market orientation and business performance of medium and large scale enterprises in food and beverage industry = Tržní orientace a obchodní výkonnost středních a velkých podniků v potravinářském a nápojovém průmyslu : doctoral thesis summary . Zlín : Thomas Bata University in Zlín, 2013. 40 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-273-2 (brož.).

SANTAGADA, Giuseppe. Value management for family business governance "Implementation and opportunities of value orientation management" = Hodnotově zaměřené řízení u rodinných podniků "Implementace a možnosti hodnotově zaměřeného řízení" : doctoral thesis summary . Zlín : Thomas Bata University in Zlín, 2013. 30 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-275-6 (brož.).

SLINTÁK, Karel. Principy biotické organizace: od výkonnosti k účinnosti = The principles of biotic organization: from performance to efficiency : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 48 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-267-1 (brož.).

STAŇKOVÁ, Pavla. Marketingové řízení nemocnic = Marketing management of hospitals : teze habilitační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 54 s. Habilitation thesis summary. ISBN 978-80-7454-253-4 (brož.).

Svět v pohybu : vlaky . 1. vyd. Říčany : Sun, 2013. 195 s. ISBN 978-80-7371-524-3 (váz.).

SVOBODA, Jiří. Tvorba metodiky pro modelování technicko-analytických obchodních systémů s jejich hodnocením pomocí souhrnného výkonnostního indexu 5 F = Methodology for modeling technical-analytical trading systems evaluated by aggregate performance index 5 F : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 46 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-256-5 (brož.).

ŠKARKA, Milan. Podpora podnikání s využitím prostředků kohezní politiky EU = Business suppport [i.e. support] by using resources of the cohesion policy of the European Union : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 32 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-259-6 (brož.).

TANEL, Franco. Železnice : od parních lokomotiv k vysokorychlostním vlakům . Vyd. 2. [Praha] : Slovart, 2013. 327 s. ISBN 978-80-7391-782-1 (váz.).

TARABA, Pavel. Uplatňování poznatků správy a řízení organizací v podmínkách podnikání firem v České republice = Assertion knowledge of corporate governance in conditions of business companies in the Czech Republic : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 42 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-266-4 (brož.).

TUČKOVÁ, Zuzana. Ekonomika znalostních služeb = The economy of knowledge services : teze habilitační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 68 s. ;. Habilitation thesis. ISBN 978-80-7454-247-3 (brož.).

VYLEŤAL, Pavel. Veřejné zakázky pro obranu a bezpečnost - profilace chování podnikatelských firem = Defence and security public contracts - profiling the business firms' behaviour : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 35 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-258-9 (brož.).

ZÁVODNÁ, Lucie Sára. Hodnocení udržitelnosti v podnicích cestovního ruchu = Evaluation of sustainability in tourism companies : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 32 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-261-9 (brož.).

^ nahoru ^


5. Filozofie a náboženství

JONOVÁ, Jitka. Kapitoly ze života Lva Skrbenského z Hříště pohledem Svatého stolce . 1. vyd. Uherské Hradiště : Historická společnost Starý Velehrad, 2013. 125 s. ISBN 978-80-86157-37-5 (brož.).

MENDONÇA, José Tolentino. Přátelství je víc než láska : na cestě k teologii přátelství . Vyd. 1. Praha : Portál, 2013. 206 s. ;. ISBN 978-80-262-0483-1 (brož.).

SCHROEDER, Hans-Werner. Modlitba : duchovní cvičení a zkušenost . Vyd. 2. Praha : Herrmann & synové, 2013. 94 s. ;. ISBN 978-80-87054-36-9 (brož.).

VELČOVSKÁ, Marie. Kostel Svaté Anny ve Lhotě : [1910-2010] . Lhota : [s.n.], 2010. [24] s.

^ nahoru ^


6. Fyzika a příbuzné vědy

GABZDYL, Pavel. Měsíc známý i tajemný : [fotografický atlas] . 1. vyd. Praha : Aventinum, 2013. 159 s. Fotografické atlasy. ISBN 978-80-7442-043-6 (váz.).

MODERNÍ TRENDY VE VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů : sborník abstraktů příspěvků z konference 27. 11. 2013 . 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 27 s. ;. ISBN 978-80-210-6490-4 (brož.).

RÜKL, Antonín. Atlas Měsíce. 2. české vyd. (aktualiz. a barevně přeprac.). Praha : Aventinum, 2012. 1 atlas (224 s.) . ISBN 978-80-7151-269-1 (váz.).

^ nahoru ^


7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi

A dozen questions about Estonia. Tallinn : Estonian Institute, 2011. 30 s. ISBN 978-9949-9160-2-3 (brož.).

BAUSENHARDT, Hans. Sicílie, Liparské ostrovy : doporučené tipy : [se skládací mapou a cestovním atlasem] . 3. české vyd. Ostfildern : MairDumont, 2013. 144 s. Marco Polo. ISBN 978-3-8297-6936-5 (brož.).

DÜRR, Bettina. Itálie : doporučené tipy : [se skládací mapou a cestovním atlasem] . 4. české vyd. Ostfildern : MairDumont, 2013. 188 s. Marco Polo. ISBN 978-3-8297-6929-7 (brož.).

GUGGER, Elsbeth. Nizozemsko : doporučené tipy : [se skládací mapou a cestovním atlasem] . 4. české vyd. Ostfildern : MairDumont, 2013. 144 s. ISBN 978-3-8297-6925-9 (brož.).

HEIDER, Jaroslav. Hrady, zámky, tvrze : a další turistické zajímavosti. Díl II.,. Střední Morava . Vyd. 1. [Opava?] : Dědictví národů, 2014. 244 s. ISBN 978-80-905132-1-1 (brož.).

Hostýnské vrchy : zimní radovánky : od jara do babího léta. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2010. 11, 11 s. ISBN (brož.).

CHAJDA, Radek. Báječné letní experimenty s vodou : [na zahradu i na doma] . Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. 46 s. Hravá věda. ISBN 978-80-251-3393-4 (brož.).

Karolinka : město v srdci valašských kopců . Karolinka : Město Karolinka, [2013]. 10 s.

KUBÁT, Pavel. Osm měsíců v Asii . Praha : Beletris, 2013. 197 s., [20] s. obr. příl. Cesty. ISBN 978-80-87105-48-1 (váz.).

MACEŠKA, Dušan. Vzpomínky na Bajkal . Vyd. 1. [Holešov : D. Maceška], 2013. 189 s. ISBN 978-80-260-5652-2 (v knize neuvedeno brož.).

NÖLLE-FISCHER, Karen. Korsika : [doporučené tipy : se skládací mapou a cestovním atlasem]. 2. české vyd. Ostfildern : MairDumont, 2013. 140 s. Marco Polo. ISBN 978-3-8297-6935-8 (brož.).

Obec Topolná : --v novém století. Brno : Pro obec Topolná vydalo vydavatelství F.R.Z. agency, 2013. 107 s. ISBN 978-80-87332-55-9 (váz.).

PADEVĚT, Jiří. Průvodce protektorátní Prahou : místa - události - lidé . Vyd. 1. Praha : Academia : Archiv hlavního města Prahy, 2013. 804 s. Průvodce. ISBN 978-80-200-2256-1 (Academia váz.).

RIMES, Raleigh. Dinosaurologie : [hledání ztraceného světa] : na památku výpravy do neznáma Jižní Amerika - duben 1907 . Říčany u Prahy : Junior, c2013. [30] s. ISBN 978-80-7267-496-1 (váz.).

RŮŽIČKOVÁ, Blanka. Krhová . Vyd. 1. [Krhová] : Blanka Růžičková pro obec Krhová, 2013. 21 s. ISBN (brož.).

Turistický průvodce Východní Morava : 25 tipů na výlety + mapky : Kroměřížsko : Slovácko : Valašsko : Zlínsko a Luhačovicko . 2. revidované vyd. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2013. 75 s. Východní Morava: kouzlo rozmanitosti. ISBN (brož.).

Ve víru barev a chutí : turistický průvodce regionem : Slovácko - východní Morava. Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 2009. 108 s. ISBN 978-80-254-6767-1 (v knize neuvedeno brož.).

Zaostřeno na Finsko . Helsinki : Otava, 1992. 32 s. ISBN 951-47-6163-4 (brož.).

ZÁRUBA, Bořivoj. Otisky pravěku, aneb, Rukověť mladého badatele . 1. vyd. V Praze : Albatros, 2013. 95 s. ISBN 978-80-00-03080-7 (brož.).

^ nahoru ^


8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

BEŇO, Anton. Nedašov : 580 let . Nedašov : Obec Nedašov, 2002. 31 s. ISBN (brož.).

CAHILL, Thomas. Mysteria středověku a počátky moderního světa . Hodkovičky [Praha] : Pragma, c2008. 297 s. ISBN 978-80-7349-154-3 (brož.).

CÍLEK, Roman. Naši panovníci a prezidenti : od Sámovy říše po Miloše Zemana . Praha : MarieTum, 2013. 180 s. ;. ISBN 978-80-905165-3-3 (váz.).

ČAPKA, František. Jak šel čas : obec Hlásnice 1945-2013 . 1. vyd. Hlásnice : Obec Hlásnice, 2013. 73 s. ISBN 978-80-260-4736-0 (v knize neuvedeno brož.).

HÁJEK, Martin. Odsun Němců z Olomouce . Vrahovice : M. Hájek, 2013. 151 s. ISBN 978-80-260-4099-6 (brož.).

JAKEŠ, Josef. Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí : vzpomínky na dny všední i sváteční v Českém Krumlově a jinde . 1. vyd. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2013. 349 s., [32] s. obr. příl. ISBN 978-80-7415-084-5 (váz.).

JONES, Robert W. Rytíři : jejich svět a doba . Vyd. 1. Praha : Brána, 2013. 232 s. ISBN 978-80-7243-669-9 (váz.).

KALUS, Josef. Jak život šel : Vzpomínky . Frenštát pod Radhoštěm : Klub přátel umění, 1933. 18 - [II] s. ;.

MARTIŠKOVÁ, Ivana. Proměny Valašského Meziříčí . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, c2013. 27 s. ISBN 978-80-87614-15-0 (brož.).

MOTL, Stanislav. Děti Antonína Kaliny : příběh českého vězně, jehož odvaha překonala sílu smrti . 1. vyd. V Praze : Rybka, 2013. 299 s. ISBN 978-80-87067-31-4 (váz.).

Památky UNESCO : kraj Vysočina. Jihlava : Vysočina Tourism, 2011. 10 s. ISBN 978-80-260-2873-4 (v knize neuvedeno brož.).

PITRO, Martin. Strašliví loupežníci a jejich krvavé kousky . 1. vyd. V Praze : Egmont, 2013. 205 s. Děsné české dějiny. ISBN 978-80-252-2728-2 (brož.).

POKLUDA, Zdeněk. Panský dvůr Kunovice : pohledy do minulosti . Kunovice : Město Kunovice, 2011. 22 s. ISBN 978-80-260-0327-4 (brož.).

ROBINSON, Andrew. Muž, který rozluštil hieroglyfy : život Jeana-Françoise Champolliona . V Praze : Slovart, 2013. 255 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7391-713-5 (váz.).

SEVERA, Martin. Rozhovory po konci světa . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2013. 268 s. ISBN 978-80-204-3128-8 (váz.).

VELČOVSKÁ, Marie. Lhota 1362-2012 . [Lhota : s.n., 2012]. [64] s. ISBN (brož.).

WALKER, Alexander. Elizabeth . B.v. Praha : X-Egem, 1994. 344 s., další nestr., fot. příl. ISBN 80-85395-43-6.

ZÍDEK, Petr. Češi v srdci temnoty : sedmadvacet historických reportáží o prvním čtvrtstoletí komunistů . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2013. 374 s. Universum. ISBN 978-80-242-4251-4 (váz.).

^ nahoru ^


9. Hudba

KRONBERGEROVÁ, Marie. Eva Urbanová : jak to všechno bylo . Vyd. 1. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 189 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7422-256-6 (váz.).

Památník pěvecko-hudebního spolku Moravan : 1862-1932 . Kroměříž : [nákl.vl.], 1932. 151, [V] s.

VALDEN, Milan. Sto slavných děl klasické hudby : padesát nejslavnějších skladatelů . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2013. 211 s. ISBN 978-80-204-3025-0 (váz.).

^ nahoru ^


11. Jazyk, lingvistika a literatura

BIRIŞ, Rodica. Deutsch für Mediziner = Germana pentru cadre medicale : curs intensiv . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 173 s. ISBN 978-80-87500-37-8 (brož.).

ŠIDÁK, Pavel. Úvod do studia genologie : teorie literárního žánru a žánrová krajina . Vyd. 1. Praha : Akropolis, 2013. 325 s. ISBN 978-80-7470-040-8 (váz.).

^ nahoru ^


12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

BÜRGIN, Luc. Neplatné fyzikální zákony . Vyd. 1. Liberec : Dialog, 2013. 250 s. Tajemství. ISBN 978-80-7424-061-4 (váz.).

PILNÝ, Martin. Jak to bylo, jak to je : nahlédnutí do historie věcí kolem nás : slavná Malá encyklopedie, která vycházela v časopise ABC v letech 1985-1991 . 1. vyd. V Brně : Edika, 2013. 199 s. ISBN 978-80-266-0390-0 (váz.).

^ nahoru ^


13. Matematika

Matematika : 100 objevů, které změnily historii . V Praze : Slovart, 2013. 144 s. ISBN 978-80-7391-770-8 (váz.).

^ nahoru ^


14. Lékařství

CROOS-MÜLLER, Claudia. Štěstí! : knížka o přežití : okamžitá pomoc při pesimismu, pochybnostech a smůle . 1. vyd. Praha : Grada, 2013. 40 s. ISBN 978-80-247-5072-9 (váz.).

Chronická obstrukční plicní nemoc pohledem nových doporučení : souhrn aktuálního fenotypově zaměřeného standardu České pneumologické a ftizeologické společnosti pro internisty . Brno : Ambit Media, 2013. 35 s. ISBN 978-80-905474-0-7 (brož.).

JELÍNEK, Martin. Výživa při zhoubných onemocněních : průvodce stravou těla i mysli . Vyd. 1. [Ostrava] : ATAC, 2013. 128 s. ;. ISBN 978-80-905640-0-8 (brož.).

KANTOVÁ, Kateřina. Moje zpověď : čeští devianti vypráví . Vyd. 1. Praha : Columbus, 2013. 233 s. ;. ISBN 978-80-87588-39-0 (váz.).

KUSHI, Michio. Orientální diagnostika . Praha : Pragma, [1994]. 282 s. ISBN 80-7205-238-1 (brož.).

O'MARA, Peggy. Přirozený rodinný život . Vyd. 1. Praha : Malvern, 2013. 421 s. Adam a Eva. ISBN 978-80-87580-53-0 (brož.).

PRŮCHOVÁ, Jarmila. Omyly, na které se doplácí i umírá . 1. vyd. Hradec Králové : Svítání plus, 2013. 328 s., [8] s. obr. příl. Svět energií ; 12. ISBN 978-80-86601-26-7 (brož.).

PSYCHOTERAPIE DNES: KDE SE OCITLA A KAM SE UBÍRÁ?. Psychoterapie dnes: kde se ocitla a kam se ubírá? : 4. mezinárodní psychoterapeutické sympózium : sborník abstraktů = Psychotherapy today: growing edge : 4. international psychotherapeutic symposium : book of abstracts : 23.-25.5.2013, FSS MU Brno . 1. vyd. [Brno] : Masarykova univerzita, 2013. 29 s. ISBN 978-80-210-6238-2 (brož.).

SOLTER, Aletha Jauch. Moudrost raného dětství : proč důvěřovat miminkům a batolatům a učit se péči o ně od nich samotných . 1. vyd. Praha : Triton, 2014. 292 s. ;. ISBN 978-80-7387-695-1 (brož.).

SVAČINA, Štěpán. O medicíně a naší době . Vyd. 1. V Praze : Triton, 2013. 199 s. ISBN 978-80-7387-729-3 (brož.).

ŠKRABÁKOVÁ, Ludmila. Zdraví z pralesa : léčivé rostliny Amazonie : praktické využití a recepty : příběhy rostlin a šamanů . Praha : Eminent, 2013. 281 s. ISBN 978-80-7281-451-0 (váz.).

TKÁČIKOVÁ, Jana. Léčivé rostliny a lékárenství na Valašsku . Vsetín : Muzeum regionu Valašsko, 2013. 31 s. ISBN 978-80-87614-16-7 (brož.).

V zájmu potřebných : sborník příspěvků k dvacátému výročí založení Klubu dárců krve Kroměřížska . Kroměříž : Klub dárců krve Kroměřížska, 2013. 41 s. ISBN 978-80-260-4443-7 (brož.).

WIENER, Pavel. Přátelská místa : manuál kurzu . 2., upr. vyd. Hradec Králové : Český červený kříž, Oblastní spolek ČČK, c2013. 36 s. ISBN 978-80-260-4419-2 (brož.).

^ nahoru ^


15. Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství)

HACKER, Björn. Základní program pro Stranu evropských socialistů : výstavba, společné zájmy a opěrné body z německé perspektivy . Praha : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010. 10 s. Internationale Politikanalyse. ISBN 978-80-904827-5-3 (brož.).

JUNGBAUER, Radomír. Latinská Amerika a USA . 1. vyd. Zlín : Tigris, 2013. 238 s. ;. ISBN 978-80-7490-009-9 (brož.).

KOZÁK, Vratislav. Negativní kampaně ve volbách do Evropského parlamentu 2009 . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 74 s. ISBN 978-80-87500-40-8 (brož.).

LEYSON, Leon. Chlapec na dřevěné bedně : jak se nemožné stalo možným-- na Schindlerově seznamu . 1. vyd. Praha : Fortuna Libri, c2013. 239 s. Fortuna Litera. ISBN 978-80-7321-734-1 (váz.).

MARTINOVSKÝ, Petr. Přírodní zdroje a ozbrojené konflikty - aktuální trendy . 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2013. 185 s. ;. Politologická řada ; sv. č. 43. ISBN 978-80-7325-329-5 (Centrum pro rozvoj demokracie a kultury brož.).

METODY A POSTUPY KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A PŘÍPRAVY OBYVATELSTVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ. Sborník přednášek mezinárodní konference Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací : Uherské Hradiště, FLKŘ UTB ve Zlíně, 12.-13. září 2013 . Vyd. 1. Uherské Hradiště : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2013. 398 s. ISBN 978-80-7454-283-1 (brož.).

MICUS, Matthias. Organizační identita a reforma sociálnědemokratických stran v Evropě . Praha : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010. 26 s. ;. Internationale Politikanalyse. ISBN 978-80-904827-7-7 (brož.).

MIKLOVIČ, Marian. Využití hodnotových přístupů k řízení ve státní správě pomocí metody ABCM = Use of value approaches to managing in public administration by ABCM method : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 38 s. ;. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-257-2 (brož.).

MILLER, Donald L. Vládcové nebes . 1. vyd. Brno : CPress, 2013. 718 s. ISBN 978-80-264-0280-0 (váz.).

NICHOLSON, Dorinda Makanaōnalani Stagner. Děvčátko z přístavu Pearl Harbor : Pearl Harbor očima dítěte od útoku k míru : s příběhy očitých svědků z lodí USS Enterprise, USS Nevada, Uss Utah, USS West Virginia, pracovníka loděnic, japonsko-amerických sousedů od Dorindy Makanaonalani Stangnerové-Nicholsonové . 1. české vyd. Ostrava : Petarda Production ve spolupráci s Vojenským muzeem Loučka - Pearl Harbor, 2012. 98 s. ISBN 978-80-87247-12-9 (váz.).

PREISLER, Jerome. Krycí jméno Caesar : tajný hon na ponorku U-864 za druhé světové války . Vyd. 1. Praha : Knižní klub, 2013. 239 s., [8] s. obr. příl. Universum. ISBN 978-80-242-4120-3 (váz.).

Průvodce válkou v Pacifiku : od Pearl Harboru po Hirošimu . 1. vyd. Brno : B4U, 2013. 272 s., [23] s. obr. příl. ISBN 978-80-87222-20-1 (brož.).

ŠTENCLOVÁ, Miroslava. 15. ženijní brigáda "Generála Karla Husárka" : 2003-2013 . 1. vyd. Praha : Ministerstvo obrany České republiky, Odbor komunikace a propagace (OKP MO), 2013. 49 s. ISBN 978-80-7278-616-9 (brož.).

ŠUGÁR, Ján. Bezpečnostní aspekty vybraných negativních sociálních jevů v názorech policistů ČR . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 146 s. ISBN 978-80-87500-41-5 (brož.).

^ nahoru ^


16. Právo

Nový občanský zákoník pro každého. 1. vyd. Bratislava : DonauMedia, c2014. 176 s. ;. ISBN 978-80-89364-55-8 (brož.).

VONDRÁČEK, Ondřej. Elektronické cenné papíry : transparentnost korporátních struktur společností . Praha : Auditorium, 2013. 393 s. Studie. ISBN 978-80-87284-43-8 (váz.).

^ nahoru ^


17. Psychologie

PUDNEY, Warwick. Soptíci : jak pomoct dětem se zvládáním zlosti . Vyd. 1. Praha : Triton, 2014. 266 s. ISBN 978-80-7387-709-5 (brož.).

SCHACHE, Ruediger. Odpověď : jak naslouchat pokynům vyššího Já . Vyd. 1. Praha : Ikar, 2013. 207 s. ISBN 978-80-249-2275-1 (váz.).

^ nahoru ^


18. Sociologie

BÁBEK, Radomil. Jak komunikovat s různými typy lidí : příručka pro každého . Praha : Inboox CZ, 2013. 87 s. Everesta Inboox. ISBN 978-80-905416-0-3 (brož.).

BAUMAN, Zygmunt. Tekutý dohled . Vyd. 1. Olomouc : Broken Books, 2013. 150 s. ;. ISBN 978-80-905309-1-1 (brož.).

GROENING, Matt. Bart Simpson : průvodce životem . 1. vyd. V Brně : Jota, 2013. 187 s. ISBN 978-80-7462-435-3 (váz.).

JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií : konvergence a mediamorfóza . 1. vyd. Zlín : Verbum, 2013. 334 s. ISBN 978-80-87500-38-5 (brož.).

KELLER, Jan. Posvícení bezdomovců : úvod do sociologie domova . Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 290 s. ;. Sociologické aktuality ; sv. 32. ISBN 978-80-7419-155-8 (brož.).

MEZIHORÁK, František. Průvodce evropanstvím . Olomouc : Alda, 1997. 150 s. ISBN 80-85600-42-0 (brož.).

ONDROUCH, Martin. Nic nového o mužích . Vyd. 1. Praha : Motto, 2013. 123 s. Populárně psychologická řada. ISBN 978-80-7246-946-8 (brož.).

POSPÍŠIL, Jan. Model racionálního spotřebitelského chování pod vlivem faktorů iracionality = The model of rational consumer behavior under the influence of irrational factors : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 40 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-268-8 (brož.).

SCHNEIDER, Stephanie. Malý rádce v hádce : řešení rodinných konfliktů srdcem a rozumem . 1. vyd. Praha : Grada, 2013. 39 s. ISBN 978-80-247-5041-5 (váz.).

SLAYTON, Gregory. Staňte se lepším tátou již dnes : 10 užitečných nástrojů pro každého otce . Vyd. 1. Kroměříž : Kvartus Media, 2013. 274 s. ;. ISBN 978-80-904916-9-4 (brož.).

^ nahoru ^


19. Technika, technologie, inženýrství

BEDFORD, Allan. Lego : praktická příručka pro každého stavitele . 1. vyd. Brno : Computer Press, 2012. 341 s. ISBN 978-80-251-3772-7 (brož.).

ČERMÁKOVÁ, Dana. Pohlreich . 1. vyd. [Praha] : Imagination of People, 2013. 143 s., xvi s. obr. příl. Portréty. ISBN 978-80-87685-11-2 (váz.).

ELSMORE, Warren. Celý svět jako na dlani : LEGO a světoznámé stavby z něj . 1. vyd. Praha : CooBoo, 2013. 256 s. ISBN 978-80-7447-296-1 (váz.).

HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ DNES A ZÍTRA. Hotelnictví, turismus a vzdělávání : inovace a kvalita služeb : 4. ročník : sborník mezinárodní vědecké konference . Vyd. 1. Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2012. 356 s. ISBN 978-80-87411-40-7 (brož.).

KLANG, Joachim. Báječné modely dopravních prostředků ze stavebnice Lego . 1. vyd. Brno : Computer Press, 2013. 165 s. ISBN 978-80-251-4107-6 (brož.).

KLANG, Joachim. Postavte si vlastní město ze stavebnice LEGO . 1. vyd. Brno : Computer Press, 2013. 239 s. ISBN 978-80-251-3814-4 (brož.).

KOZÁK, Vratislav. Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 102 s. ISBN 978-80-87500-45-3 (brož.).

LÉGL, Miroslav. Vaříme bez soli : recepty a postupy přípravy teplých pokrmů . Praha : Eminent, 2013. 407 s. ;. ISBN 978-80-7281-471-8 (váz.).

MAZÁNEK, Jan. Cesta za vinným snem . [Brno] : Jan Mazánek, [2009]. 86 s. ISBN 978-80-254-7776-2 (v knize neuvedeno váz.).

MILAN, Peter S. Vánoční dobroty . [Praha] : Pierot, 2013. 47 s. Šikovné ruce. ISBN 978-80-7353-339-7 (váz.).

MURTINGER, Karel. Solární energie pro váš dům . 1. vyd. Brno : Computer Press, 2010. 107 s. Stavíme. Zdroje a energie. ISBN 978-80-251-3241-8 (brož.).

ORSZÁG-VRANECKÝ, Joža. Dýmkařství na východní Moravě . Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 1972. 49, [1] s. ;. Malé tisky Valašského muzea v přírodě ; Sv. 2.

PARKER, Steve. Super rychlé stroje : co mají pod kapotou - fakta a zajímavosti . 1. vyd. Praha : Fragment, 2013. 40 s. Zajímavosti a fakta. ISBN 978-80-253-1930-7 (váz.).

Princip Baťa : Dnes fantazie, zítra skutečnost : expozice : průvodce expozicí historické obuvi : I za mlčícího mluví jeho boty! . Zlín : 1415 Baťův institut, 2013. 1 složený list .

PŘÍHODA, Josef. Chléb a pečivo . 1. vyd. Praha : Sdružení českých spotřebitelů pro Českou technologickou platformu pro potraviny, 2013. 19 s. Jak poznáme kvalitu? ; sv. 6. ISBN 978-80-87719-11-4 (brož.).

ROTHROCK, Megan. LEGO - cesta za dobrodružstvím : auta, hrady, dinosauři a další! . 1. vyd. V Brně : Computer Press, 2013. 199 s. ISBN 978-80-251-4120-5 (váz.).

SAMEK, Dušan. Vliv způsobu kultivace a dezintegrace řasové biomasy na obsah a výtěžnost nutričních faktorů = Influence of cultivation and disintegration methods of algal biomass on contents and yields of nutritional factors : teze disertační práce . Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2013. 69 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-302-9 (brož.).

SMOLÍKOVÁ, Klára. Řemesla . 1. vyd. Praha : Albatros, 2013. 61 s. ISBN 978-80-00-03311-2 (váz.).

ŠŤASTNÁ, Jarmila. Všechno, co potřebujete vědět o odpadech a neměli jste se koho zeptat . Vyd. 1. Praha : EKO-KOM, 2013. 123 s. ISBN 978-80-904833-1-6 (váz.).

^ nahoru ^


20. Tělesná výchova a sport. Rekreace

JANEK, Dalibor. Jan Kopecký – krotitel Fabií . Praha : Sport-Press, 2013. 158 s. ISBN 978-80-903227-9-0 (váz.).

MCDOUGALL, Christopher. Born to run = Zrozeni k běhu : zapomenutý národ a tajemství nejlepších a nejšťastnějších běžců světa . 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2011. 276 s. ;. ISBN 978-80-204-2433-4 (váz.).

SVOBODA, Vlastimil. Řekou a silnicí --s otlačenou zadnicí . 1. vyd. Plzeň : Cykloknihy, 2013. 111 s. ISBN 978-80-87193-27-3 (váz.).

^ nahoru ^


21. Umění, architektura, muzeologie

100 illustrators . [Köln] : Taschen, 2013. 2 sv. (327 s., s. 336-639) . ISBN 978-80-7391-808-8 (SLOVART váz.).

BAŤŮV INSTITUT 14/15. 14 15 Baťův institut : --otevři oči . Zlín : 1415 Baťův institut, 2013. 59 s.

Boj o prostor : architektura jako společenská praxe . Zlín : Archa, 2013. 133 s. aArchitektura ; sv. 14. ISBN 978-80-87545-14-0 (brož.).

FEJTKOVÁ, Drahomíra Darí. Korálkování : výroba šitých šperků . 1. vyd. Praha : Fragment, 2013. 77 s. ISBN 978-80-253-1829-4 (brož.).

HAAKE, Karl-Michael. Floristické techniky : materiály, nářadí, postupy . 1. vyd. Praha : Profi Press, 2013. 153 s. Basics - moderní vzdělávání pro praxi. ISBN 978-80-86726-55-7 (brož.).

LESÁK, František. "--vidím jen to, co vím" . Zlín : Archa, 2013. 201 s. Archaars ; sv. 1. ISBN 978-80-87545-15-7 (brož.).

MACHABERT, Dominique. Álvaro Siza - Otázka měřítka : rozhovory s Dominiquem Machabertem a Laurentem Beaudouinem . Zlín : Archa, 2013. 343 s. a Architektura ; sv. 13. ISBN 978-80-87545-21-8 (brož.).

MALÁTOVÁ, Lenka. Paličkování hrou . 1. vyd. Brno : Edika, 2013. 135 s. Tradiční řemesla. ISBN 978-80-266-0375-7 (váz.).

MERCOVÁ, Markéta. Dlouhá cesta za snem : Švabinského kruh přátel výtvarného umění v Kroměříži 1923-2013 . 1. vyd. Kroměříž : Švabinského kruh přátel výtvarného umění v Kroměříži, 2013. 285 s. ISBN 978-80-260-5083-4 (váz.).

MIKŠ, František. Jiná modernita : Braque, Beckmann, Kokoschka, Balthus . 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2013. 375 s. ISBN 978-80-87474-50-1 (váz.).

Největší kniha nápadů : kniha pro malé slečny . Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2007. 191 s. ISBN 978-80-251-1848-1 (váz.).

NIKL, Petr. The game of time . 1st ed. Řevnice : Arbor vitae, 2013. 249, [60] s. ISBN 978-80-7467-041-1 (brož.).

OBADAL, Miroslav. Hrad Brumov : historie a stavební vývoj . Brumov-Bylnice : Město Brumov-Bylnice, 2013. [36] s.

OLŠINA, Miroslav. Proměny holešovského náměstí : i domy mají své příběhy . 1. vyd. Holešov : Město Holešov, 2013. 114 s. Knihovnička Holešovska ; sv. 28. ISBN 978-80-260-5789-5 (v knize neuvedeno brož.).

ONDRÚŠEK, František. Portrétista František Ondrúšek : katalog . Bystřice pod Hostýnem : Město Bystřice pod Hostýnem, 2006. 45 s. Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem. ISBN 80-254-1948-7 (v knize neuvedeno brož.).

Památky tradičního lidového stavitelství v životě dnešní obce : památky známé i neznámé : soubor referátů a souvisejících textů přednesených na setkání při příležitosti 15 let po zápisu Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži a obce Holašovice na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO : 15. října 2013, Muzeum Kroměřížska. Kroměříž : Klub Unesco Kroměříž ve spolupráci s NPÚ ÚOP v Kroměříži, 2013. 55 s. ISBN 978-80-87231-15-9 (Národní památkový ústav Kroměříž v knize neuvedeno brož.).

PARIK, Pavla. Tvoříme a stavíme se Šimonem : rozvoj kreativity pro malé výtvarníky a architekty . 2. vyd. Brno : CPress, 2013. 107 s. ISBN 978-80-264-0118-6 (váz.).

POJSL, Miloslav. Olomouc : (Ołomuniec) : rezydencje biskupów . Velehrad : Towarzystwo Historyczne Starý Velehrad, 2013. 30 s., [16] s. obr. příl. Zabytki kościelne ; nr 52. ISBN 978-80-86157-38-2 (brož.).

POJSL, Miloslav. Olomouc : (Olmütz) : Bischöfliche Residenzen . Uherské Hradiště : Historic[k]á společnost Starý Velehrad, 2013. 35 s., [16] s. obr. příl. Kirchliche Denkmäler ; Bd. 54. ISBN 978-80-86157-40-5 (brož.).

POJSL, Miloslav. Olomouc : bishops residence . Uherské Hradiště : Historic[k]á společnost Starý Velehrad, 2013. 31 s., [16] s. obr. příl. Ecclesiastical landmarks ; vol. 53. ISBN 978-80-86157-39-9 (brož.).

SHARR, Adam. Heideggerova chata . Zlín : Archa, 2013. 183 s. aArchitektura ; sv. 10. ISBN 978-80-87545-19-5 (brož.).

SLAVÍKOVÁ, Irena. Trika od Aptáka : [malovaná, batikovaná, razítkovaná] . 1. vyd. Praha : Grada, 2013. 64 s. Šikovné ruce. ISBN 978-80-247-4680-7 (brož.).

Slavné vily Polska . 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Foibos ve spolupráci s muzeem architektury ve Vratislavi a Programem Culture, 2013. 405 s. Slavné vily. ISBN 978-80-87073-56-8 (Foibos váz.).

STRAKOVÁ, Martina. Jurkovičova vila v Brně . [Brno] : FOTEP, 2013. [18] s. ISBN 978-80-86871-20-2 (brož.).

SVOBODA, Jiří. Agregované sklo v architektuře a designu . 1. vyd. Zlín : VeRBuM, 2013. 81 s. ;. ISBN 978-80-87500-42-2 (brož.).

Z rodinného alba : dílo členů Výtvarného odboru Umělecké besedy z 20. - 40. let 20. století k 150. výročí jejího založení : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ve spolupráci s GASK - Galerií Středočeského kraje : [budova 14. zlínského továrního areálu, 14. srpna - 27. října 2013 . Zlín : Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, [2013]. [6] s. ISBN 978-80-85052-93-0 (skládanka).

ZUMTHOR, Peter. Atmosféry : architektura v okolním prostoru - věci, které mne obklopují . Zlín : Archa, 2013. 73 s. aArchitektura ; sv. 11. ISBN 978-80-87545-22-5 (brož.).

ZUMTHOR, Peter. Promýšlet architekturu . 2., doplněné vyd. Zlín : Archa, 2013. 103 s. aArchitektura ; sv. 12. ISBN 978-80-87545-24-9 (váz.).

ŽELEZNÍK, Milan. Boršice : památky na časy minulé . 1. vyd. Boršice : Obecní úřad Boršice ve spolupráci s Historickou společností Starý Velehrad, Uherské Hradiště, 2013. 109 s. ISBN 978-80-86157-50-4 (Historická společnost Starý Velehrad v knize neuvedeno brož.).

^ nahoru ^


22. Výchova a vzdělávání

ĎURIŠOVÁ, Libuše. Využitelnost prvků Baťova systému podnikového vzdělávání v současných podmínkách = Bata's system of corporate education elements and their applicability in current conditions : teze disertační práce . Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 52 s. Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-255-8 (brož.).

JUNGWIRTHOVÁ, Iva. Mezi školkou a pubertou : výchova školáka . Vyd. 1. Praha : Portál, 2013. 183 s. ;. ISBN 978-80-262-0473-2 (brož.).

Nikdy není pozdě začít : sborník dalšího vzdělávání . Vyd. 1. Vsetín : Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 2013. 99 s. ISBN 978-80-904967-4-3 (brož.).

PETILLON, Hanns. 1000 her pro školy, kroužky a volný čas : od Atomů po Život na ostrově . 1. vyd. Brno : Edika, 2013. 464 s. ISBN 978-80-266-0095-4 (váz.).

ŠTUDENTSKÉ FÓRUM. Študentské fórum : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 117 s. ;. ISBN 978-80-7454-293-0 (brož.).

TUČKOVÁ, Jitka. Říkanky pro upevnění hlásek c, s, z . Vyd. 1. Praha : Portál, 2013. 55 s. ISBN 978-80-262-0508-1 (brož.).

VOCHOZKA, Josef. Škola druhé šance : příklady dobré praxe ze Švédska . Praha : Educa International, 2013. 18 s. ISBN 978-80-905487-1-8 (brož.).

ZAJITZOVÁ, Eliška. Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči . Vyd. 1. Praha : Hnutí R, 2011. 113 s. ISBN 978-80-86798-14-1 (brož.).

^ nahoru ^


23. Výpočetní technika

Moodle: kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů . 1. vyd. Brno : Computer Press, 2013. 344 s. ISBN 978-80-251-3759-8 (brož.).

^ nahoru ^


24. Zemědělství

EVANS, J. M. Průvodce péčí o psa . Vyd. v češtině 1. Praha : Brázda, 2014. viii, 271 s. ISBN 978-80-209-0401-0 (váz.).

KAVKA, Miloš. Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich . 1. vyd. Praha : Sdružení českých spotřebitelů pro Českou technologickou platformu pro potraviny, 2013. 28 s. Jak poznáme kvalitu? ; sv. 4. ISBN 978-80-87719-05-3 (brož.).

MACHÁČ, Radek. Pěstování jílku mnohokvětého jednoletého na semeno v ekologickém zemědělství : uplatněná certifikovaná metodika . 1. vyd. Zubří : OSEVA vývoj a výzkum, 2013. 20 s. ISBN 978-80-260-5015-5 (brož.).

OBERMAIER, Oldřich. Sýry a tvarohy . 1. vyd. Praha : Sdružení českých spotřebitelů pro Českou technologickou platformu pro potraviny, 2013. 15 s. Jak poznáme kvalitu? ; sv. 5. ISBN 978-80-87719-06-0 (brož.).

SDAO, Kathy. V životě je spousta věcí zadarmo : o psech, výcviku a laskavosti . Vyd. 1. Praha : Plot, 2013. 117 s. ISBN 978-80-7428-199-0 (váz.).

STAŇKOVÁ-KRÖHNOVÁ, Magdaléna. Bylinky pro děti a maminky : praktické použití léčivých rostlin pro rodiny s dětmi od jara do zimy . 1. vyd. Praha : Grada, 2009. 263 s. ISBN 978-80-247-2312-9 (váz.).

WIEDERHOLZ, Ekkehard. Ryby a jejich loviště : jak najít slibná loviště v tekoucích i stojatých vodách . Vyd. 1. Praha : Litera Bohemica, 1998. 141 s. ISBN 80-85916-17-7 (váz.).

^ nahoru ^



© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně