Hledání českobratrského výtvarnictví: funkce a význam výtvarného umění v bohoslužebných interiérech Českobratrské církve evangelické od roku 1945 / Tomáš Mazáč

Stručná anotace: 
Publikace se vydává po stopách výtvarného umění v kostelech a modlitebnách Českobratrské církve evangelické, kde obvykle pro silný vliv reformované tradice výtvarná díla příliš neočekáváme, a kde přitom přesto můžeme objevit zajímavé umělecké počiny. Ve snaze nabídnout východiska k interpretaci těchto nálezů pátrá text knihy po důvodech, pro které výtvarná díla do reformovaného prostředí postupně pronikají, zkoumá kontexty, do nichž vstupují, zjišťuje, jakou funkci v rámci bohoslužebného provozu plní a jakých významů nabývají, a všímá si podob, jež na sebe při tom berou. Obecnější tendence, vysledovatelné napříč církví, se práce snaží demonstrovat na šesti vybraných interiérových rea?lizacích, které zároveň poodhalují odlišné přístupy šesti evangelických výtvarníků: Daniela Balabána (Sněžné), Marie Jiřičkové (Praha-Uhříněves), Jiřího Zejfarta (Miroslav), Barbory Veselé (Prostějov), Zbyňka Honzala (Jindřichův Hradec) a Miroslava Rady (Praha-Vinohrady).
Obrázek obálky: 
Hledání českobratrského výtvarnictví: funkce a význam výtvarného umění v bohoslužebných interiérech Českobratrské církve evangelické od roku 1945 / Tomáš Mazáč - obálka knihy

Poslední změna: 08.11.2018