Dotazník

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,

rádi bychom znali Váš názor na úroveň poskytovaných služeb v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Připravili jsme proto krátký dotazník, který nám pomůže zhodnotit kvalitu poskytovaných služeb a zmapovat Vaše přání a požadavky.

Dotazník je anonymní a je k dispozici ve dvou variantách – pro dospělé a pro děti do 15 let.

Můžete ho vyplnit elektronicky na webu knihovny:

Dotazník - verze pro dospělé

Dotazník - verze pro děti

nebo v tištěné podobě na každém pracovišti služeb v době od 1. března do 30. dubna 2019.

Vylosované respondenty odměníme dárkem.

Děkujeme za Váš čas a zájem o knihovnu.

dotazník

Poslední změna: 12.03.2019