Čas němoty / Zdeněk Rosenbaum

Stručná anotace: 
Nakladatelství Vyšehrad v edičním plánu na rok 1968 ohlásilo vydání Rosenbaumovy první sbírky Čas němoty. Nebyla to ovšem zrovna doba pro poezii. Nakladatelství vydání knížky stále odsouvalo (v dalších letech s jiným titulem, protože Čas němoty nepříjemně evokoval skutečný stav společnosti), navíc se katolickému Vyšehradu permanentně snižovaly příděly papíru, až byl donucen svou edici poezie úplně zrušit. Autor pak (nikoli z tohoto důvodu) přestal na dlouhou dobu básně psát. Toto vydání lze tedy do jisté míry chápat jako malou splátku dávno promlčeného dluhu…
Obrázek obálky: 
Čas němoty / Zdeněk Rosenbaum - obálka knihy

Poslední změna: 13.09.2017