Krajská knihovna Františka Bartoše - logo
služby katalogy knihovnám o nás odkazy
  domů
  online katalog
  provozní doba
  kontakty
  mapa stránek
  časté dotazy
English version
Version francaise
Deutsche Version
Nederlandse versie

 Nyní jste zde: domů > katalogy > romská literatura

 verze pro tisk

Katalogy

Soupis dokumentů s romskou tématikou ve fondu knihovny

Datum vytvoření soupisu: 6. 2. 2008

Knihy

ALFARO, Antonio Gómez. Velký proticikánský zátah : Španělsko: všeobecné uvěznění Cikánů v roce 1749. 1. čes. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. 141 s. ISBN 80-7067-917-4 (brož.).

ANTALOVÁ, Ingrid. Chaos totalos. Vyd. 1. Praha : G plus G, 2002. 187 s. ISBN 80-86103-59-5 (brož.).

BAKALÁŘ, Petr. Psychologie Romů. Praha : Votobia, 2004. 179 s. Kontroverzně. ISBN 80-7220-180-8 (brož.).

BALVÍN, Jaroslav. Photographs. Ústí nad Labem : Hnutí R, 2003. 48 s. ISBN 80-86798-00-3 (brož.).

BALVÍN, Jaroslav. Romové a jejich učitelé : 12. setkání Hnutí R v Květušíně 27.-28. listopadu 1998. Ústí nad Labem : Hnutí R, 1999. 143 s. ISBN 80-902461-1-7 (brož.).

BALVÍN, Jaroslav. Romové a volný čas : sborník z 9. setkání Hnutí R v Brně, Pedagogická fakulta Masarykova univerzity, Kulturní a vzdělávací středisko pro romské děti a rodiče : 17.-18. října 1997. Ústí nad Labem : Hnutí R, 1997. 155 s. setkání Hnutí R ;. ISBN 80-902149-5-9 (brož.).

BALVÍN, Jaroslav. Romové a zvláštní školy : sborník z 10. setkání Hnutí R v Ostravě. Ústí nad Labem : Hnutí R, 1997. 189 s. ;. ISBN 80-902149-6-7 (brož.).

BALVÍN, Jaroslav. Výchova a vzdělávání romských žáků jako pedagogický systém. Vyd. 1. Praha : Radix : Hnutí R, 2004. 206 s. ;. ISBN 80-86798-01-1 (Hnutí R ; brož.).

BĚLOHLÁVKOVÁ-KARASOVÁ, Alice. Romské povídky. Olomouc : Alda, 1999. 122 s. ISBN 80-85600-68-4 (brož.).

Bibliografie romistické literatury. B.v. Olomouc : Vydavatelsltví Univerzity Palackého v Olomouci, 1994. 138 s. ISBN (brož.).

BIKAVÉR, Mario de. Ó, milý Buddho, jak těžké je být člověkem.. Praha : Eminent, c2003. 175 s. ISBN 80-7281-117-7 (váz.).

BOŘKOVCOVÁ, Máša. Romský etnolekt češtiny : případová studie. Praha : Signeta, 2006. 130 s. ;. Droma ;. ISBN 80-903325-3-6 (brož.).

BRZOBOHATÝ, Drahomír. To byli také naši občané.. O životě Romů na Slavičínsku a jejich konci v plynových komorách. 1.v. B.m. : Klub přátel historie Slavičínska, 1995. 31 s. ISBN (brož.).

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Cikánečka : Poučné novely. 1.v. Praha : Svoboda, 1950. 247 s. Světová četba. ISBN (brož.).

Cigánske piesne. Bratislava, Slovenský spisovatel´ , 1980. 92 s. Kruh milovníkov poézie ;.

ČANĚK, David. Národ, národnost, menšiny a rasismus. B.v. Praha : ISE, 1996. 95 s. ISBN 80-85241-94-3 (brož.).

ČECH, Svatopluk. Cikánka. 2. vyd. Praha : Topičova edice , 1946. 30 s.

Černobílý život. Praha : Gallery, 2000. 176 s. ISBN 80-86010-37-6 (váz.).

DANIEL, Bartoloměj. Dějiny Romů : Vybrané kapitoly z dějin Romů v západní Evropě, v Českých zemích a na Slovensku. 1.v. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 1994. 199 s. ISBN 80-7067-395-8 (brož.).

DAVIDOVÁ, Eva. Cesty Romů. Romano Drom. 1945-1990 : Změny v postavení a způsobu života Romů v Čechách, na Moravě a na Slovensku. 1.v. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomuci, 1995. 244 s. ISBN 80-7067-533-8 (brož.).

DAVIDOVÁ, Eva. Eva Davidová. 1st ed. Praha : Torst, 2004. 106 s. FotoTorst ;. ISBN 80-7215-234-3 (brož.).

Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. 239 s. Politologická řada ;. ISBN 80-7325-026-8 (brož.).

Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů. Brno : Etnologický ústav AV ČR Brno, 2001. 123 s. ;. ISBN 80-85010-34-8 (brož.).

FABIÁNOVÁ, Tera. Jak jsem chodila do školy : Sar me phiravas andre škola. 1.v. České Budějovice : Nakladatelství a vydavatelství ÚDO, 1992. ISBN 80-901184-0-2 (brož.).

FITZOVÁ, Kateřina. Hotel Viktoria : (rhapsody in Zlin 1941). Zlín : Městské divadlo Zlín, 2003. 1 sv. (nestr.). ISBN (brož.).

FONSECA, Isabel. Pohřbi mě vestoje : Cikáni a jejich pouť. 1.v. Praha : Slovart, 1998. 243 s. ISBN 80-7209-074-7 (váz.).

FRASER, Angus. Cikáni. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1998. 374 s. Dějiny národů. ISBN 80-7106-212-X (váz.).

GARCÍA LORCA, Federico. Cikánské romance. 2. vyd. Brno : Vetus Via, 1999. 69 s. Želetavka. ISBN 80-86118-43-6 (brož.).

HANZAL, Jiří. Cikáni na Moravě v 15. až 18. století : dějiny etnika na okraji společnosti. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 240 s. Knižnice Dějin a současnosti ;. ISBN 80-7106-508-0 (brož.).

HEYDUK, Adolf. Cigánské melodie a jiné písně. Vyd. 1. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění , 1955. 331 s. Světová četba ;.

HEYDUK, Adolf. Nové cigánské melodie. 3. vyd. Praha : J. Otto , [1909]. 111 s.

Historikové a kauza Lety. Vyd. 1. Praha : Academia, 1999. 40 s. ISBN 80-200-0748-2 (brož.).

HOLÝ, Dušan. Žalující píseň. B.v. Strážnice : Ústav lidové kultury, 1993. ISBN (brož.).

HÜBSCHMANNOVÁ, Milena. Cikánské písně. 1. vyd. Praha : Mladá Fronta , 1960. 85 s.

HÜBSCHMANNOVÁ, Milena. Můžeme se domluvit. 4. nezm. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. 129 s. ISBN 80-244-0496-6 (brož.).

HUSZÁR, Tibor. Cigáni. 1.v. Bratislava : Gemini, 1993. ISBN (váz.).

Identita ve vztahu k národnostním menšinám : mezinárodní konference : 5. setkání národnostních menšin, 24. setkání Hnutí R, 10.-11. listopadu 2005, Praha. 1. díl. Praha : Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2006. 469 s. Praha a národnosti. ISBN 80-903727-0-8 (brož.).

INGENHEIM, Marieluise von. Sissi. 10. Díl.. Čardáš a cikánské housle. Vyd. 1. Praha : Ikar, 2000. 208 s. ISBN 80-7202-685-2 (váz.).

Interkulturní vzdělávání : příručka nejen pro středoškolské pedagogy : projekt Varianty. Praha : Člověk v tísni - společnost při České televizi, c2002. 518, 84 s. ISBN 80-7106-614-1 (pořadač).

Jak se dělá "Škola pro všechny". 1. vyd. Kladno : AISIS, c2005. 101 s. ;. ISBN 80-239-4667-6 (brož.).

JAKOUBEK, Marek. Romové - konec (ne)jednoho mýtu : tractatus culturo(mo)logicus. Vyd. 1. Praha : BMSS-Start, 2004. 317 s. ;. Sešity pro sociální politiku. ISBN 80-86140-21-0 (brož.).

JAMNICKÁ, Zdeňka. Dějiny našich cikánů. 1. vyd. Praha : Orbis , 1955.

KENRICK, Donald. Cikáni pod hákovým křížem. 1. české vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. 179 s. ISBN 80-244-0048-0 (brož.).

KOZÁK, Zdeněk. Kdo je pánem nad cikánem? : rozmarná zpěvohra na motivy dvou cikánských pohádek Marie Voříškové. [Praha] : DILIA , 1975. 84 s.

KRAMÁŘOVÁ, Jana. Ne)bolí : vzpomínky Romů na válku a život po válce. 1. vyd. Praha : Člověk v tísni - společnost při České televizi, 2005. 149 s. ISBN 80-86961-04-4 (váz.).

LACKOVÁ, Elena. Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Vyd. 2. Praha : Triáda, 2002. 270 s. Delfín ;. ISBN 80-86138-47-x (váz.).

LAWRENCE, D. H. Panna a cikán. [Praha] : Garamond, c2003. 229 s. Bilingual text with commentary. ISBN 80-86379-48-5 (brož.).

Ma bisteren - nezapomeňme : historie cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu (1942-1943. Vyd. 1. Brno : Muzeum romské kultury, 1997. 68 s. ISBN 80-238-1794-9 (brož.).

MÁCHA, Karel Hynek. Cikáni. [Praha] : Otakar II., c2000. 168 s. ISBN 80-86355-17-9 (váz.).

MÁCHA, Karel Hynek. Cikáni : román z pozůstalých spisů. Praha : J. Otto, 1916. 112 s. ISBN (váz.).

MÁCHA, Karel Hynek. Cikáni a jiná próza. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění , 1953. 243 s.

MACHALOVÁ, Tatiana. Lidská práva proti rasismu. Vyd. 1. Brno : Doplněk, 2001. 263 s. ISBN 80-7239-099-6 (brož.).

MANN, Arne B. Neznámi Rómovia. Bratislava : Ister Science Press , 1992. 207 s. ISBN 80-900486-2-5.

MANUŠ, Erika. Jdeme dlouhou cestou : Odkud jsme? Kdo jsme? Kam jdeme?. B.v. Praha : Arbor Vitae, 1998. 279 s. ISBN (váz.).

MANUŠ, Erika. Pekloneberáj - Bít, nebo být? : vyprávění nejen cikánská. Praha : Arbor Vitae, 2001. 212 s. ISBN 80-86300-19-6 (brož.).

Memoáry romských žen. V Brně : Muzeum romské kultury, 2004. 125, 57 s. ISBN 80-86656-06-3 (brož.).

Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2002. 355 s. Rubikon ;. ISBN 80-210-2791-6 (brož.).

Menšiny a migranti v České republice. Vyd. 1. Praha : Portál, 2001. 188 s. ISBN 80-7178-648-9 (brož.).

Metody výchovy a vzdělávání ve vztahu k národnostním menšinám : mezinárodní konference : 4. setkání národnostních menšin a 23. setkání Hnutí R : 11.-12. listopadu 2004. Praha : Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2005. 302 s. Praha a národnosti. ISBN 80-902972-8-5 (brož.).

Milý Bore- : profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci. 1. vyd. Brno : Historický ústav AV ČR : Historický ústav FF MU : Matice moravská, 2003. 405 s. ISBN 80-86488-12-8 (Matice moravská ; brož.).

Moudrá slova starých Romů : Goďaver lava phure Romendar. 2.v. Praha : Apeiron, 1991. 45 s. ISBN 80-900703-0-2 (brož.).

MÜLLER, František. Humoresky ze života cigánů a pytláků na Luhačovicku a Bojkovicku. B.v. Bojkovice : Zámek Nový Světlov, 1979. 83 s. ISBN (brož.).

MÜLLER, František. Luhačovicko : místní a pomístní jména v dějinách a pověstech. Luhačovice : Atelier IM, 2004. 285 s. Souborné spisy P, Františka Müllera ;. ISBN 80-85948-55-9 (brož.).

My a ti druzí : příručka pro multikulturní výchovu a vzdělávání na základní škole. Praha : Multikulturní centrum Praha, 2003. 83 s. ISBN 80-239-2099-5 (kroužkový blok).

Na cestě k romské knihovně : příprava projektu v Ostravě-Vítkovicích. V Ostravě : Ostravská univerzita, 2006. 58 s. ;. ISBN 80-7368-257-5 (brož.) :.

NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti. Vyd. 1. Praha : Portál, 2003. 223 s. ISBN 80-7178-741-8 (brož.).

NEČAS, Ctibor. Andr' oda taboris : vězňové protektorátních cikánských táborů 1942-1943. 1. vyd. Brno : Městský výbor Českého svazu protifašistických bojovníků v Brně, 1987. 150 s. ISBN (brož.).

NEČAS, Ctibor. Českoslovenští Romové v letech 1938-1945. 1.v. Brno : Masarykova univerzita, 1994. 220 s. Spisy filosofické fakulty č. 299. ISBN 80-210-0945-4 (brož.).

NEČAS, Ctibor. Historický kalendář : dějiny českých Romů v datech. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. 123 s. ISBN 80-7067-769-4 (brož.).

NEČAS, Ctibor. Holocaust českých Romů. Praha : Prostor, 1999. 173 s. ISBN 80-7260-022-2 (váz.).

NEČAS, Ctibor. Romové v České republice včera a dnes. 5. dopl. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 129 s. ISBN 80-244-0497-4 (brož.).

NOVÁK, Jan. Komouši, grázlové, cikáni, fízlové a básníci. 1.vyd. Praha : Torst, 1997. 217 s. ISBN 80-7215-026-X (váz.).

OLÁH, Vlado. Amaro drom pal o Udut = Naše cesta za Světlem. Vyd. 1. Praha : Daj Romani, 2006. 119 s. ISBN (Brož.).

OLÁH, Vlado. Khamutno kamiben. Vyd. 1. Praha : Matice romská : Sdružení Dženo, 2005. 87 s. ISBN 80-239-5359-1 (váz.).

OLAHOVÁ, Erika. Nechci se vrátit mezi mrtvé. Vyd. 1. Praha : Společná budoucnost : Triáda, 2004. 61 s. ISBN 80-86138-18-6 (brož.).

ORŁOŚ, Kazimierz. Smrt cikánského krále. Vyd. 1. Praha : Academia, 2004. 227 s. ISBN 80-200-1264-8 (váz.).

Paměti romských žen. Paměti romských žen. Brno : Muzeum romské kultury, [2002]. 185 s. ISBN 80-86656-00-4 (brož.).

PAVELČÍKOVÁ, Nina. Romové v českých zemích v letech 1945-1989. Vyd. 1. Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 2004. 183 s. Sešity Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ;. ISBN 80-86621-07-3 (brož.).

PAVLOVIC, Živojin. Cigánsky cmiter. Vyd. 1. Bratislava : Slovenský spisovatel´ , 1978. 286 s. Knižnica Slovenského spisovatel´a ;.

Po Židoch cigáni : svědectví Romů ze Slovenska 1939-1945. Vyd. 1. Praha : Triáda, 2005. 898 s. ISBN 80-86138-14-3 (váz.).

Podpora optimálního rozvoje osobnosti dětí z prostředí minorit : sociální, pedagogické a psychologické aspekty utváření osobnosti romských dětí a dětí z prostředí jiných minorit. Vyd. 1. Brno : Barrister & Principal, 2003. 197 s. ;. Psychologie. ISBN 80-85947-82-X (brož.).

POHL, Josef. Na cikánské stezce. 1. vyd. Praha : Albatros, 1981. 165 s. ISBN (váz.).

POLANSKY, Paul. Tíživé mlčení : Svědectví těch, kteří přežili Lety. 1.v. Praha : G plus G, 1998. 253 s. ISBN 80-86103-13-7 (váz.).

POLANSKY, Paul. Bouře. Vyd. 1. Praha : G plus G, 1999. 239 s. ISBN 80-86103-24-2 (brož.).

Politika Prahy a dalších měst ve vztahu k národnostním menšinám : mezinárodní konference : 2. setkání národnostních menšin : 21. setkání Hnutí R : 3.-4. prosince 2002. 1. vyd. Praha : Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2003. 271 s. Praha a národnosti. ISBN 80-902972-2-6 (brož.).

Romano džaniben : sborník romistických studií : jevend 2002. Praha : G plus G, [2002?]. 158 s. ISBN (ISSN1210-8545).

Romové - O Roma : tradice a současnost. Brno : Moravské zemské muzeum, 1999. 90 s. Za poznáním do muzea ;. ISBN 80-7028-141-3 80-902476-1-X (váz.).

Romové v České republice : (1945-1998). Vyd. 1. Praha : Socioklub, 1999. 558 s. Sešity pro sociální politiku. ISBN 80-902260-7-8 (brož.).

ŘÍČAN, Pavel. S Romy žít budeme - jde o to jak : Dějiny. Současná situace. Kořeny problémů. Naděje společné budoucnosti. 1.v. Praha : Portál, 1998. 143 s. ISBN 80-7178-250-5 (brož.).

SCHEINOSTOVÁ, Alena. Romipen : literaturou k moderní identitě. Vyd. 1. Praha : Athinganoi, 2006. 95 s. ;. ISBN 80-239-7746-6 (brož.) :.

STANCU, Zaharia. Cikánský tábor. Praha : Československý spisovatel , 1973. 405 s.

STEWART, Michael. Čas Cikánů. Vyd. 1. Brno V Olomouci : Barrister & Principal : Univerzita Palackého, 2005. 275 s. ;. ISBN 80-7364-017-1 (Barrister & Principal : brož.).

SUCHÝ, Jaroslav. Jak se mění člověk. Vyd. 2., upr. Praha : SPN, 1975. 132 s. Knižnice odborné literatury pro učitele.

SUS, Jaroslav. Cikánská otázka v ČSSR. Vyd. 1. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 126 s.

ŠEBKOVÁ, Hana. Bacht the balvaj pheňa hin. Vyd. 1. Příchovice : Buk, 2003. [64] s. Buk ;. ISBN 80-902862-4-0 (váz.).

ŠMAUS, Martin. Děvčátko, rozdělej ohníček. Vyd. 1. V Praze : Knižní klub, 2005. 254 s. ISBN 80-242-1483-0 (váz.).

ŠOTOLOVÁ, Eva. Vzdělávání Romů. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2000. 95 s. Poradce. ISBN 80-7169-528-9 (brož.).

Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám : mezinárodní konference : 3. setkání národnostních menšin : 22. setkání Hnutí R : 13.-14. listopadu 2003. 1. vyd. Praha : Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2004. 495 s. Praha a národnosti. ISBN 80-902972-6-9 (brož.).

WYATT, Chad Evans. Roma rising. Vyd. 1. Praha : Argo : Nadační fond Dobrý soused, 2005. 205 s. ISBN 80-7203-693-9 (Argo : váz.).

Zvukové dokumenty

CD 6895GULO ČAR (HUDEBNÍ SKUPINA).  Baro drom
CD 5724BITTOVÁ, Iva. Echoes
CD 8655CAMAEL (HUDEBNÍ SKUPINA).  Camael
CD 7359  Cikáni jdou do nebe : hudba z muzikálu Divadla bez zábradlí
CD 6721CIKÁNSKÁ CIMBÁLOVÁ KAPELA ROMA ŠTÁR.  Cikánské housle
K 457  Cikánský pláč
CD 7343GONDOLÁN TRIO..  Čekej a neplakej
751/10FRASER, Angus. Cikáni
K 893GIPSY KINGS (HUDEBNÍ SKUPINA).  Greatest Hits
CD 5203TOČKOLOTOČ (HUDEBNÍ SKUPINA).  Kale bala, kale jakha
CD 5688KELAROVÁ, Ida. Dadoro
CD 6622KUBÁTOVÁ, Marie-Máša. Rozsviť se, skálo spásy mé : písně trpících národů /
CD 5844LAPČÍKOVÁ, Zuzana. Zrcadlení : live /
CD 7368OI VA VOIN (HUDEBNÍ SKUPINA).  Laughter through tears
K 1072  Na koštěti do nebe. Divadlo na Vinohradech -live : Krásné ženské hlasy různých žánrů
CD 5856PAVLICA, Jiří. Sešli se... Jiří Pavlica a hosté /
CD 7342GIPSY KINGS (HUDEBNÍ SKUPINA).  Roots
CD 9030RYCHLÝ, Petr. Svět pohádek
CD 7501SLEPČÍK, Ján Ačo. Gipsy Songs
CD 5258  Staré cikánské písně
K 42STRAUSS, Johann. Cikánský baron : scény z operety o 3 dějstvích /
CD 8194GIPSY KINGS (HUDEBNÍ SKUPINA).  The very best of
CD 6192VACEK, Karel. Cikánka : To nejlepší z Karla Vacka /
CD 4408VELEZ, Curro. Fiesta Flamenco
K 1238VOŘÍŠKOVÁ, Marie. Cikánské pohádky

Elektronické dokumenty

ER 299  My a ti druzí : příručka pro multikulturní výchovu a vzdělávání na základní škole
ER 326RÁC, Jan. Putujeme z Indie do Evropy
ER 327/IRÁC, Jan. Zlínsko - sběrné tábory - Osvětim

Doporučujeme:

Navštivte http://skola.romea.cz/


Naposledy změněno: 23.09.2013 | webmaster@kfbz.cz
© Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace

Hledání na stránkách


pokročilé

Ptejte se knihovny